MČ Plzeň 1

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 1
alej Svobody 882/60
323 00 Plzeň

Datová schránka: 2dibh62
E-mail: postaumo1@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2021 Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 pro rok 2021
21. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
15. 09. 2021 VŘ - úředník SOC - sociální pracovník na dobu určitou
14. 09. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň, Žlutická, PM 0129, TS, kVN, kNN
13. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Parlamentu ČR
13. 09. 2021 OOP zákaz zastavení
07. 09. 2021 17. zasedání ZMO Plzeň 1 dne 15.9. 2021
03. 09. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Vyříznutí otvoru 800/2040 mm v nosném panelu tl. 150 mm
01. 09. 2021 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Nová venkovní expozice pro LVY BERBERSKÉ
31. 08. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Pokládka HDPE trubek, mikrotrubiček a kabelových komor v Pl
30. 08. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): nazvanou: Stavební úpravy rodinného domu v Plzni, Kub
30. 08. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: Bolevecká ul. p.č. 11780/3, kVN, TS, kNN
23. 08. 2021 TP/21/21 - Zahradníci
20. 08. 2021 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
18. 08. 2021 V-48 POHL cz a.s. - Toužimská, Krašovská, OOP
18. 08. 2021 Záměr pronajmout - Mahdalová
18. 08. 2021 Záměr pronajmout - Vrba
18. 08. 2021 Záměr pronajmout - Šanobová
17. 08. 2021 Dokument "TP/21/21 - Zahradníci..." již není dostupný.
16. 08. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Plzeň, Kralovická ulice - stavební úpravy u č.or.1-25
12. 08. 2021 Dokument "Vlastní UMO1_Doručení..." již není dostupný.
11. 08. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Rampa pro kočárky
10. 08. 2021 Výběrové řízení úředník OPSČ - úsek přestupková agenda
10. 08. 2021 Výběrové řízení úředník Sociálního odboru – kurátor pro mládež
09. 08. 2021 Záměr uzavřít dodatek - Štruncová
09. 08. 2021 záměr pronajmout prostory v MŠ za účelem konání kroužků
09. 08. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
28. 07. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Nová venkovní expozice pro LVY BERBERSKÉ
24. 07. 2021 TP/21/21 - Zahradníci
24. 07. 2021 TP/21/21 - Zahradníci
22. 07. 2021 Záměr pronajmout - Duchoň
22. 07. 2021 Záměr pronajmout - Lindauerovi
22. 07. 2021 Záměr pronajmout - Hartl
22. 07. 2021 Záměr pronajmout - Bednář
22. 07. 2021 Záměr pronajmout - Szikszay
22. 07. 2021 Záměr pronajmout - Kubeš
21. 07. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Vyříznutí otvoru 1250/2100 mm v nosném panelu tl. 150 mm v
21. 07. 2021 rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení (U+S): Parkovací stání pro potřeby 34. ZŠ
21. 07. 2021 kavárna Krašovská - záměr přenechat do nájmu
21. 07. 2021 Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 pro rok 2021
21. 07. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
21. 07. 2021 žádost o ohledání MO1 3.6.2021
12. 07. 2021 Schválená rozpočtová opatření MO Plzeň 1 pro rok 2021
07. 07. 2021 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Kryté sezení a podium
28. 06. 2021 Mimořádné zasedání ZMO Plzeň 1
22. 06. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): VNITROBLOK MANĚTÍNSKÁ - stavební úpravy areálu Manětínská 30
17. 06. 2021 Dokument "Vlastní UMO1_Doručení..." již není dostupný.
16. 06. 2021 Vlastní UMO1_Rozhodnutí - společné rozhodnutí_JaJa_2020: rekonstrukce a nástavba objektu výměníku ,
16. 06. 2021 Vlastní UMO1_Rozhodnutí - společné rozhodnutí_JaJa_2020: OC Plaská
15. 06. 2021 15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 23.6. 2021

XML