MČ Plzeň 1

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 1
alej Svobody 882/60
323 00 Plzeň

Datová schránka: 2dibh62
E-mail: postaumo1@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2020 Schválený "'Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2019"
22. 05. 2020 VŘ - úředník ORG - odd.právních a správních činností - úsek přestupková agenda
21. 05. 2020 Schválená rozpočtová opatření MO Plzeň 1 pro rok 2020
21. 05. 2020 Oznámení - vývěska - Renault Espace
20. 05. 2020 VŘ - vedoucí Oddělení správy majetku ÚMO 1
18. 05. 2020 Rozhodnutí o prominutí MP za VP - předzahrádky
18. 05. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň Krašovská, p.č. 1587/1 kVN, TS, kNN
14. 05. 2020 VŘ - úředník Odboru životního prostředí a dopravy - doba neurčitá - ZELEŇ
13. 05. 2020 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: přístavba restaurace KIBOKO
13. 05. 2020 Dokument "Vlastní UMO1_Doručení..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Záměr pronajmout - Horvát
11. 05. 2020 Záměr pronajmout - Hus
11. 05. 2020 Záměr pronajmout- Česká pošta
11. 05. 2020 Záměr pronajmout - Třemošenská a.s.
11. 05. 2020 Záměr pronajout - Šimáňová
11. 05. 2020 Záměr pronajmout - Na Roudné 176
29. 04. 2020 Žádost o dočasný zákaz zastavení
29. 04. 2020 žádost o zákaz zastavení - Košutka
29. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Residence Bolevecká - bytový dům 1, včetně napojení n
29. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Residence Bolevecká - bytový dům 2, včetně napojení n
29. 04. 2020 Dokument "Rp 124/20 veřejná vyh..." již není dostupný.
28. 04. 2020 Zasedání ZMO Plzeň 1 dne 6. 5. 2020
22. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: pokládka HDPE trubek, PE trubek, mikrotrubiček a kabelových
22. 04. 2020 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Fotovoltaická elektrárna 95,68 kWp - Rondel
20. 04. 2020 Návrh - Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2019
20. 04. 2020 Rp 74/20 veřejná vyhláška opatrovník Andrej Brezovian
16. 04. 2020 Záměr pronajmout - Žlutická 2
16. 04. 2020 Záměr pronajmout - Rabová
15. 04. 2020 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: přístavba restaurace KIBOKO
14. 04. 2020 Informace o změně termínu konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1
01. 04. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): zastřešení bytového domu - zhotovení sedlové střechy
30. 03. 2020 Záměr pronajmout - Kadlecová
30. 03. 2020 Záměr pronajmout - Trojáček
30. 03. 2020 Záměr pronajmout - Sýkora
30. 03. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: Integrovaný bytový dům v ulici Bolevecká, Plzeň
30. 03. 2020 VŘ - úředník OŽDP - referent ochrany přírody a krajiny (doba neurčitá)
27. 03. 2020 VV Rozhodnutí Molnár
20. 03. 2020 Dokument "Vlastní UMO1_Doručení..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Informace pro občany
16. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Integrovaný bytový dům v ulici Bolevecká, Plzeň
12. 03. 2020 Dokument "Vlastní UMO1_Doručení..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatrovník Ivans Luksa, Rp 37/20
26. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavenbího řízení - jednání: Integrovaný bytový dům v ulici Bolevecká, Plzeň
26. 02. 2020 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Fotovoltaická elektrárna 95,68 kWp - Rondel
26. 02. 2020 Vlastní UMO1_Rozhodnutí - společné rozhodnutí_JaJa_2020: Přístavba dílny na měření geometrie osobníc
25. 02. 2020 Záměr vypůjčit - Český svaz bojovníků za svobodu
25. 02. 2020 VŘ - referent majetkové správy - neúředník - doba neurčitá
25. 02. 2020 Veřejná vyhláška opatrovník Alexandru Ionut Mirzan, Rp 428/19
25. 02. 2020 Záměr propachtovat - Placatová
25. 02. 2020 Záměr pronajmout - Rous

XML