MČ Plzeň 1

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 1
alej Svobody 882/60
323 00 Plzeň

Datová schránka: 2dibh62
E-mail: postaumo1@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Rp 60/19 Veřejná vyhláška opatrovník Mário Čerepan
20. 05. 2019 Rp 61/19 Veřejná vyhláška opatrovník Ľubomír Babrnák
15. 05. 2019 VV §36 Čapík
13. 05. 2019 Záměr pronajmout - Fleisner
13. 05. 2019 Záměr pronajmout - Jakubec
13. 05. 2019 Záměr pronajmout - Boudová
09. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): stavební úpravy podkroví bytového domu za účelem vzni
09. 05. 2019 VŘ - úředník Sociálního odboru - OSPOD (doba určitá - nemoc)
07. 05. 2019 Oznámení pro volby do Evropského parlamentu 2019
07. 05. 2019 Rp 100/19 Veřejná vyhláška-Patrycja Paulina Dolik
03. 05. 2019 VŘ - úředník Odboru životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí /doba neurčitá/
03. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: změna v užívání stavby - změna dočasnosti do 31.12.2023
30. 04. 2019 Dokument "VV výzva Forejtová..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Dokument "VV opatrovník Forejto..." již není dostupný.
29. 04. 2019 OOP zajištění blokového čištění
29. 04. 2019 Dokument "Rp 58/19 Veřejná vyhl..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Dokument "VV výzva Čapík..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Dokument "VV opatrovník Čapík..." již není dostupný.
25. 04. 2019 VŘ - úředník Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1 - oddělení právní a správních činností
25. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
23. 04. 2019 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019
23. 04. 2019 Dokument "VV Rozhodnutí Štětina..." již není dostupný.
17. 04. 2019 návrh blok 2019
16. 04. 2019 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: stavební úpravy bytu č. 8
12. 04. 2019 Schválený "Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018"
11. 04. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: IV-12-0013313 Plzeň, Bolevecká, p.č. 11586/8, kVN, TS, kNN
09. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do EP na území ČR
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území MO Plzeň 1
05. 04. 2019 Rp 35/19 Veřejná vyhláška Marcin Mikolaj Cieslakowski
03. 04. 2019 Záměr pronajmout - TOTEM
03. 04. 2019 Záměr pronajmout - Třemošenská a.s.
03. 04. 2019 Záměr pronajout - Property Žlutická Plzeň
03. 04. 2019 VŘ - úředník Odboru životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí /doba určitá/
03. 04. 2019 VŘ - tajemník/tajemnice
03. 04. 2019 Záměr pronajmout - Žigmundová
02. 04. 2019 Oznámení Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1
28. 03. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Parkovací stání před 87.MŠ
27. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Me..." již není dostupný.
27. 03. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Parkovací stání pro potřeby 34. ZŠ
26. 03. 2019 Dokument "§ 36 Štětina..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Dokument "Návrh Dílčího závěreč..." již není dostupný.
21. 03. 2019 VŘ - úředník Sociálního odboru - OSPOD
20. 03. 2019 Dokument "VV rozhodnutí Zídková..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Vyhlášení dotačních programů pro oblast sociální a oblast kultury na rok 2019
14. 03. 2019 Záměr pronajmout - Špetová
14. 03. 2019 Dokument "VV výzva Štětina..." již není dostupný.
14. 03. 2019 Dokument "VV opatrovník Štětina..." již není dostupný.
07. 03. 2019 Dokument "VV §36 Zídková..." již není dostupný.
06. 03. 2019 Dokument "VV Rozhodnutí Matuško..." již není dostupný.
06. 03. 2019 Výběrové řízení - neúředník Organizačního odboru - asistent(ka) místostarostů MO Plzeň 1

XML