MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VII
generála Svobody 198
533 51 Pardubice

Datová schránka: axwbv4z
E-mail: urad@pardubice7.cz, sprava@pardubice7.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 VV OOP - přechodná úprava provozu v ul. Bělehradská
19. 02. 2020 VV OOP - místní úprava provozu v ulici Bělehradská
19. 02. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákon č. 100/2001 SB.
14. 02. 2020 VV - záměr stavby - Pardubice, ul. J. Potůčka - vodovod
12. 02. 2020 VV - stavební povolení ''Veřejně prospěšná stavba I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina''
06. 02. 2020 Rozhodnutí - společné povolení vodovod Ohrazenice, Staré Hradiště
04. 02. 2020 VV OOP vyhrazené parkování v ul. Jana Hrubého
03. 02. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - Lokalita Obora - Doubravice
28. 01. 2020 VV Rozhodnutí - autovrak
24. 01. 2020 VV OOP - Přechodná úprava v rámci provádění údržby mk v Pardubicích
20. 01. 2020 VV OOP - místní úprava provozu v ulici Chelčického
16. 01. 2020 XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
16. 01. 2020 VV OOP - vyhrazené parkování v ulici Foersterova
15. 01. 2020 VV - Stavební povolení Zkapacitnění komunikace - Semtín průmyslová zóna
10. 01. 2020 VV OOP - místní úprava provozu na silnici I/36 a I/37
10. 01. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Staré Hradiště - ul. Ohrazenická, Ohrazenice - ul. Hradišťská
09. 01. 2020 VV - návrh místní úpravy Doubravice
08. 01. 2020 Dokument "VV - oznámení o podan..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost
20. 12. 2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby
19. 12. 2019 Rozhodnutí - Nákupní park Fáblovka II. etapa
19. 12. 2019 Dokument "Stavební povolení - V..." již není dostupný.
19. 12. 2019 VV - přechodná úprava provozu v ul. Tolarova
16. 12. 2019 Prodej nepotřebného majetku obce
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o MP za KO
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o MP zae psů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o MP za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o MP za užívání veřejného prostranství
11. 12. 2019 VII. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII
11. 12. 2019 VV Oznámení o zahájení správního řízení - vrak
09. 12. 2019 XII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
09. 12. 2019 Nařízení č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
06. 12. 2019 VV - OOP označení změny místní komunikace v ul. Chelčického v Rosicích
06. 12. 2019 VV - OOP označení změny místní úpravy v ul. Bělehradská
04. 12. 2019 Usnesení - Stanovení lhůty do kdy lze činit návrhy - Zkapacitnění komunikace
04. 12. 2019 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic
28. 11. 2019 VV OOP - vyhrazené parkování v ulici J. Bublíka
28. 11. 2019 Dokument "VV Rozhodnutí - Stave..." již není dostupný.
26. 11. 2019 VV OOP - zřízení vyhrazeného parkování v ulici Jozefa Gabčíka
26. 11. 2019 Vv OOP - stanovení místní úpravy provozu na točně MHD v Rosicích nad Labem
25. 11. 2019 VV OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 a I/37 MUK Doubravice
25. 11. 2019 Oznámení o ústním jednání
23. 11. 2019 Nařízení č. 3/2019 kterým se mění nařízení o provádění zimní údržby č. 9/2009
20. 11. 2019 VV OOP - Stanovení místní úpravy v ulici Školská
18. 11. 2019 VV OOP - zřízení vyhrazeného parkování v ul. Jozefa Gabčíka
18. 11. 2019 VV OOP - vyhrazené parkování v ulici Josefa Bublíka
14. 11. 2019 Zastupitelstvo města Pardubic
11. 11. 2019 Oznámení o pokračování zahájeného řízení Lokalita Obora - Doubravice
11. 11. 2019 VV OOP - zřízení vyhrazeného parkování v ulici J. Bublíka

XML