MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VII
generála Svobody 198
533 51 Pardubice

Datová schránka: axwbv4z
E-mail: urad@pardubice7.cz, sprava@pardubice7.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2022 XL. Zastupitelstvo města Pardubic
03. 03. 2022 VV OOP Stanovení přechodné úpravy pro údržby a opravy komunikací na území města Pardubice - SMP a.s.
18. 02. 2022 Dokument "Rozhodnutí - prodlouž..." již není dostupný.
17. 02. 2022 XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
11. 02. 2022 Dokument "Vyrozumění: I/36 Pard..." již není dostupný.
10. 02. 2022 Výběrové řízení č. 2/2022
03. 02. 2022 Stanovení přechodného DZ na I/36 v Pardubicích - Semtíně
25. 01. 2022 VV OOP Stanovení místní úpravy v ulici Doubravická
25. 01. 2022 VV OOP Vyhrazené parkování v ul. Školská
25. 01. 2022 VV CZ STAVEBNÍ HOLDING - účelová komunikace Trnová - cyklostezka
20. 01. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Ohrazenice - II. etapa
19. 01. 2022 Veřejná zakázka - PD odvodnění vozovky Poláčkova, Ohrazenice
19. 01. 2022 Veřejná zakázka - Zahradnická péče a údržba vybraných ploch záhonů na území MO Pardubice VII
19. 01. 2022 Veřejná zakázka _ Rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého, Rosice nad Labem
05. 01. 2022 Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení
22. 12. 2021 Dokument "Vyrozumění o pokračov..." již není dostupný.
22. 12. 2021 VV OOP - Přechodná úprava v ul. Nádražní
22. 12. 2021 Dokument "Výzva - vyjádření k o..." již není dostupný.
17. 12. 2021 EIA Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice
17. 12. 2021 OZV č. 8/2021, kterou se zrušuje OZV č. 22/94 o povinném hubení obtížných hlodavců
17. 12. 2021 OZV č. 7/2021 o MP za obecní systém odpadového hospodářství
13. 12. 2021 VV OOP Vyhrazené parkování v ul. Semtínská
13. 12. 2021 VV OOP Vyhrazené parkování v ul. A. Opálky
09. 12. 2021 VV OOP Návrh místní úpravy v ulici Doubravická
09. 12. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obytný soubor Ohrazenice - II. etapa
09. 12. 2021 VV OOP Stanovení přechodné úpravy v ulici Mánesova
07. 12. 2021 VV OOP - Vyhrazené parkování v ul. J. Bublíka
07. 12. 2021 VV OOP - Vyhrazené parkování v ul. Foersterova
07. 12. 2021 Úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
01. 12. 2021 VV OOP - Stanovení místní úpravy v ul. G. Svobody a Mánesova
22. 11. 2021 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Dokument "Usnesení - povolení k..." již není dostupný.
15. 11. 2021 VV OOP Přechodná úprava v ulici Nádražní
10. 11. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti
05. 11. 2021 VV OOP - Stanovení přechodné úpravy v Pardubicích - Doubravice - žel. přejezd - SKANSKA a.s.
03. 11. 2021 Nařízení č. 6/2021, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění údržby místních komunikací na území města Pardubic
27. 10. 2021 Stanovení přechodného DZ na I/36 přes MUK Doubravice, ve směru od HK
20. 10. 2021 Oznámení - Recyklační dvůr
15. 10. 2021 XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
15. 10. 2021 VV OOP Návrh místní úpravy na křižovatce generála Svobody a Mánesova
15. 10. 2021 VV OOP Stanovení vyhrazeného parkování v ul. J. Bublíka
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
12. 10. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
05. 10. 2021 VV OOP Přechodná úprava v ulici Nádražní
04. 10. 2021 VV OOP Stanovení místní úpravy na točně MHD v Pardubicích, Rybitví
29. 09. 2021 VV OOP - Přechodná úprava provozu, 73. Zlatá přilba
24. 09. 2021 VV OOP - Přechodná úprava v souvislosti se sportovní akcí ''Vojenský půlmaraton 2021''
24. 09. 2021 Dokument "Zastavení řízení -''R..." již není dostupný.
23. 09. 2021 VV OOP Stanovení vyhrazeného parkování v ulici u Sportovní školy

XML