MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice VII
generála Svobody 198
533 51 Pardubice

Datová schránka: axwbv4z
E-mail: urad@pardubice7.cz, sprava@pardubice7.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2021 VV OOP - Stanovení místní úpravy v ul. G. Svobody a Mánesova
22. 11. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby: ''Rezidence Trnová - bydlení v parku''
15. 11. 2021 Dokument "Usnesení - povolení k..." již není dostupný.
15. 11. 2021 VV OOP Přechodná úprava v ulici Nádražní
10. 11. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti
05. 11. 2021 VV OOP - Stanovení přechodné úpravy v Pardubicích - Doubravice - žel. přejezd - SKANSKA a.s.
03. 11. 2021 Nařízení č. 6/2021, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění údržby místních komunikací na území města Pardubic
27. 10. 2021 Stanovení přechodného DZ na I/36 přes MUK Doubravice, ve směru od HK
20. 10. 2021 Oznámení - Recyklační dvůr
15. 10. 2021 XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
15. 10. 2021 VV OOP Návrh místní úpravy na křižovatce generála Svobody a Mánesova
15. 10. 2021 VV OOP Stanovení vyhrazeného parkování v ul. J. Bublíka
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
12. 10. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
05. 10. 2021 VV OOP Přechodná úprava v ulici Nádražní
04. 10. 2021 VV OOP Stanovení místní úpravy na točně MHD v Pardubicích, Rybitví
29. 09. 2021 VV OOP - Přechodná úprava provozu, 73. Zlatá přilba
24. 09. 2021 VV OOP - Přechodná úprava v souvislosti se sportovní akcí ''Vojenský půlmaraton 2021''
24. 09. 2021 Dokument "Zastavení řízení -''R..." již není dostupný.
23. 09. 2021 VV OOP Stanovení vyhrazeného parkování v ulici u Sportovní školy
21. 09. 2021 VV OOP Přechodná úprava na cyklostezce podél Labe - Skanska a.s.
21. 09. 2021 Oznámení o době a konání voleb do PS
21. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání místního referenda
17. 09. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby: ''Cyklistická stezka Svítkov - PD
13. 09. 2021 Zasedání okrskové volební komise
13. 09. 2021 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů volebních komisí
06. 09. 2021 VV OOP Přechodná úprava v provedení zvláštního užívání a uzavírky poz. komunikací na území Města Pardubic
06. 09. 2021 VV OOP Stanovení místní úpravy v ulici Srnojedská
06. 09. 2021 VV OOP Stanovisko místní úpravy v ul. 9. května
23. 08. 2021 Oznámení o stanovení výše zvláštních odměn členům městské, místní a okrskové komise
23. 08. 2021 VV OOP - Přechodná úprava v ulici Chelčického a Generála Svobody
18. 08. 2021 VV OOP - Úprava provozu na silnici I/37- Stavba MÚK Palackého tř., Pardubice dostavba
17. 08. 2021 VV-OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na točně MHD v Pardubicích, m. č. Rybitví
12. 08. 2021 VV OOP - přechodná úprava provozu, místní část Doubravice
12. 08. 2021 VV OOP - přechodná úprava provozu, místní část Doubravice
06. 08. 2021 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v MO Pardubice VII
03. 08. 2021 Rozhodnutí o odvolání ke stavbě -Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla
15. 07. 2021 Regulační plán Rosice
14. 07. 2021 XIV. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII
12. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení místního referenda
12. 07. 2021 VV OOP Návrh místní úpravy v ul. Srnojedská
12. 07. 2021 VV OOP Stanovení místní úpravy v lokalitě Kréta
12. 07. 2021 VV OOP Návrh místní úpravy v ul. nám. 9. května
30. 06. 2021 VV OOP Přechodná úprava a uzavírka v ul. Poděbradská
30. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021
28. 06. 2021 VV OOP - Vyhrazené parkování v ul. J. Gabčíka
24. 06. 2021 Oznámení o ukončení posuzování - Hala Petra
22. 06. 2021 XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic
22. 06. 2021 XX. změny Územního plánu města Pardubice

XML