MČ Pardubice V - Dukla

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice V.
Češkova 22
530 02 Pardubice

Datová schránka: mbbbxhp
E-mail: posta@umo5.mmp.cz, urad@umo5.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy
08. 07. 2020 Oznámení
08. 07. 2020 Oznámení
08. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy
01. 07. 2020 Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 24. 6. 2020
01. 07. 2020 Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2019 a schválená rozpočtová opatření
01. 07. 2020 Schválená 2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a schválená rozpočtová opatření v rámci 2. změny rozpočtu
01. 07. 2020 VV - Opatření obecné povahy
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška
01. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška
01. 07. 2020 VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení
24. 06. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
24. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy
24. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy
24. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy
24. 06. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
24. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška č. j. 2717/2020/OE UMO5/Nad
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška č. j. 2718/2020/OE UMO5/Nad
18. 06. 2020 VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení
17. 06. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
16. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy
16. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy
15. 06. 2020 Rozpočtová opatření schválená Radou MO Pardubice V dne 4. 6. 2020
12. 06. 2020 O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
03. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2019
03. 06. 2020 Příloha závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2019 - účetní závěrka 1. část
03. 06. 2020 Příloha závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2019 - účetní závěrka 2. část
03. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019 - 1. část
03. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019 - 2. část
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška č. j. 2374/2020/OE UMO5/Nad
03. 06. 2020 VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
03. 06. 2020 OZNÁMENÍ
03. 06. 2020 VV - Opatření obecné povahy
01. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
28. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
28. 05. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí..." již není dostupný.
28. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
28. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
28. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
18. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
18. 05. 2020 Veřejná vyhláška č. j. 1968/2020/OE UMO5/Kot
18. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
18. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
18. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
12. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
12. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
12. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
12. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
12. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy

XML