MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Kpt. Bartoše č.p.412
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška , Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kpt. Bartoše č.p. 412
18. 11. 2019 Vyhlášení nálezu věci
14. 11. 2019 Vyhlášení nálezu věci
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Lidická, ležíků a partyzánů v Pardubicích
11. 11. 2019 Oznámení, Pokračování územního řízení a provedení důkazu ohledáním , lávka přes Labe v Pardubicích
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-ul. Ohrazenická č.p. 170
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Stavbařů v Pardubicích
05. 11. 2019 Vyhlášení nálezu věci
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- ul. J. Tomana v Pardubicích
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Č.j. 7502/2019/ÚMOII/OE/JKo
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o XXI. změně územního plánu města Pardubice a I. změně ÚP Hostovic
01. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, Spo..." již není dostupný.
01. 11. 2019 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-CETTUS
31. 10. 2019 Vyhlášení nálezu věci
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- PRODIN a.s.
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpis Č.j. 7398/2019/ÚMOII/OE/LCa
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. J. Bublíka č.p. 365
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, ul. Kpt. Bartoše č.p. 412
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška, obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, ul. Brožíkova č.p. 432, Pardubice
25. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek-stezka pro pěší a cyklisty podél jezera Bajkal v Pardubicích
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecn povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-ul. Nová č.p. 212
23. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Odborářů č.p. 345
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- MIROS Pardubice a.s.
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- ul. Ohrazenická č. p. 280
18. 10. 2019 Vyhlášení nálezu věcí
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komnikacích v Pardubicích- MHD Polabiny ul. Bělehradská
18. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, OC Kaufland ul. Bělehradská
16. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Partyzánů č.p. 349-351
16. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Bělehradská , stezka pro chodce
16. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích -ul. Lidická č.p. 363
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška , Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, ul. Stavařov č.p. 97
08. 10. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Bělehradská č.p. 490
04. 10. 2019 Vyhlášení nálezu věci
04. 10. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Lonkova č.p. 463
04. 10. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Sedláčkova č.p. 433
04. 10. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Kpt. Bartoše č.p. 412
04. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Dokument "Usnesení opatrovníka..." již není dostupný.
02. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
02. 10. 2019 Vyhlášení nálezu věci
01. 10. 2019 Dokument "Usnesení- Ustanovení ..." již není dostupný.
27. 09. 2019 Vyhlášení nálezu věci
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Kpt.Bartoše č.p. 412
25. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- ul. Lidická, Ležáků a Partyzánů
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kulturní akce-městský ohňostroj
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - KVIS Pardubice a.s. -ul. Ležáků č.p. 352 -354

XML