MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Vyhlášení nálezu věci, č.j. 3370/2020/ÚMOII/OVV/JŘe
29. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č.5,6/2020 a příloha č. 9 obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Dělící ostrůvek přechodu v ulici Bělehradská "
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kpt. Bartoše v Pce
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - " Aquacentrum v ul. Kunětická v Pce"
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "ul. Studentská a Bělehradská v Pardubicích"
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Společné povolení - "Rekonverze výměníku na obchod a administrativu - Pardubice, Bělehradská 451 - dopravní řešení"
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - " Centrum bydlení pro seniory v ul. Bělehradská "
16. 06. 2020 Pozvánka na 9 .zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II
15. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2019
09. 06. 2020 Vyhlášení nálezu věci
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení stavebního řízení-"Chodník na západní straně J.Potůčka mezi parkovištěm SBD Družba a ulicí Jana Kubiše"
04. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2019
04. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2019, Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2019
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu -komunikace I/36 Pardubice, Trnová- Fáblovka-Dubina
03. 06. 2020 Oznámení - " Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027"
01. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
27. 05. 2020 Usnesení
27. 05. 2020 Dražební vyhláška č. 279 -281 -2020
26. 05. 2020 Vyhlášení nálezu věci
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy,Povodí - místní komunikace podél Labe
18. 05. 2020 Vyhlášení nálezu věci
12. 05. 2020 Dokument "Výzva - I/36 Pardubic..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Vyhlášení nálezu věci
11. 05. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- Centrum bydlení pro seniory Pardubice s.r.o.
11. 05. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
06. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stavba "I/36 Pardubice-Fáblovka-Dubina"
05. 05. 2020 Oznámení - ,, Praní a regranulace fólií II, Černá za Bory "
30. 04. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích (ul. Kpt. Bartoše, Lonkova, Gagarinova a Odborářů)
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 2/2020
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 3/2020
30. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 4/2020
29. 04. 2020 Nařízení č. 1/2020 - novela nařízení o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
28. 04. 2020 Oznámení, Zahájení společného řízení, Novostavba stavby pro rekreaci
27. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, sp..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. : 810029/20/2800-11460-60296
20. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- ul. Kosmonautů před křižovatkou s ulicí J. Tomana v Pardubicích.
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-SVJ, Bělehradská 270, Pardubice
23. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - MIROS Pardubice a.s.
19. 03. 2020 Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020
13. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - NOUZOVÝ STAV
13. 03. 2020 Prováděcí usnesení vlády k vyhlášenému nouzovému stavu
13. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, Úpr..." již není dostupný.
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek- "stavba I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
04. 03. 2020 Vyhlášení nálezu věci
04. 03. 2020 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
02. 03. 2020 Vyhlášení nálezu věci

XML