MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, -ul. Bělehradská č.p. 578 , v Pardubicích
16. 09. 2020 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3.10.2020 v MO Pardubice II
15. 09. 2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice II
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - " Stavební úpravy ul. J. Potůčka"
10. 09. 2020 Vyhlášení nálezu věci
07. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obvodu Pardubice II k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v MO Pardubice II pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
02. 09. 2020 Vyhlášení nálezu věci
28. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - Handico,s.r.o.
21. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - CZ STAVEBNÍ HOLDING,a.s.
21. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, MIROS Pardubice a.s.
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 08. 2020 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Dokument "Oznámení, Zahájení úz..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu
10. 08. 2020 Rozpočtové opatření č.4
10. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice II pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
30. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Vyhlášení nálezu věci
24. 07. 2020 Dokument "Usnesení - prodloužen..." již není dostupný.
21. 07. 2020 Dokument "Usnesení - stanovení ..." již není dostupný.
17. 07. 2020 Veřejná vyhláška , stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - "rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Ležáků v Pce"
17. 07. 2020 Veřejná vyhláška, Stavební povolení, Chodník na západní straně J. Potůčka mezi parkovištěm SBD Družba a ul.J.Kubiše
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - hromadná předpisný seznam Č.j. 3568/2020/ÚMOII/OE/KŽá
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Č.j. 3569/2020/ÚMOII/OE/KŽá
08. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 3
08. 07. 2020 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2019
08. 07. 2020 Dokument "Závěrečný účet hospod..." již není dostupný.
08. 07. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 07. 2020 Oznámení- ,,Hala Petra - instalace technologie, Pardubice"
08. 07. 2020 Oznámení - " Výstavba Ostřešanské spojky "
08. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Vyhlášení nálezu věci, č.j. 3370/2020/ÚMOII/OVV/JŘe
29. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č.5,6/2020 a příloha č. 9 obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
26. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kpt. Bartoše v Pce
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - " Aquacentrum v ul. Kunětická v Pce"
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "ul. Studentská a Bělehradská v Pardubicích"
24. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, Spo..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - " Centrum bydlení pro seniory v ul. Bělehradská "
16. 06. 2020 Pozvánka na 9 .zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II
15. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2019
09. 06. 2020 Vyhlášení nálezu věci
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení stavebního řízení-"Chodník na západní straně J.Potůčka mezi parkovištěm SBD Družba a ulicí Jana Kubiše"
04. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2019
04. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2019, Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2019
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu -komunikace I/36 Pardubice, Trnová- Fáblovka-Dubina
03. 06. 2020 Oznámení - " Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027"
01. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
27. 05. 2020 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.

XML