MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 03. 2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy,ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- "Služby města Pardubic"
28. 02. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
25. 02. 2022 Vyhlášení nálezu věci
18. 02. 2022 Dokument "Rozhodnutí - I/36 Par..." již není dostupný.
15. 02. 2022 Pozvánka na 17. zasedání ZMO Pardubice II
14. 02. 2022 Dokument "Vyrozumění - I/36 Par..." již není dostupný.
08. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - Cihelna-Stavařov
31. 01. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Parkoviště společnosti Recutech"
25. 01. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - J. Potůčka - J. Gabčíka
20. 01. 2022 „Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice“.
18. 01. 2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 01. 2022 Rozhodnutí, Veřejná vyhláška - "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
05. 01. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška, Spo..." již není dostupný.
28. 12. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
27. 12. 2021 Veřejná vyhláška - č.j.: 7478/2021/ÚMOII/OE/JKo
24. 12. 2021 Dokument "Vyrozumění o pokračov..." již není dostupný.
22. 12. 2021 Rozpočtové opatření č.7
22. 12. 2021 Dokument "Výzva, Vyjádření k po..." již není dostupný.
22. 12. 2021 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 12. 2021 Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022
22. 12. 2021 Veřejná vyhláška - Č.j. 7411/2021/ÚMOII/OE/KŽá
20. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 8
20. 12. 2021 Oznámení - " Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"
20. 12. 2021 Vyhlášení nálezu věci
17. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška
13. 12. 2021 Vyhlášení nálezu věci
07. 12. 2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
07. 12. 2021 Informace o ceně vodného a stočného od 1.1.2022
03. 12. 2021 Veřejná vyhláška, Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ-Lokalita AAA Auto Pardubice
03. 12. 2021 Dokument "Usnesení , Č.j. 067 E..." již není dostupný.
03. 12. 2021 Vyhlášení nálezu věci
26. 11. 2021 Zveřejnění návrhu rozpočtu MO Pardubice II na rok 2022
26. 11. 2021 Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2022
23. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Roz..." již není dostupný.
22. 11. 2021 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
12. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška ( e..." již není dostupný.
12. 11. 2021 Oznámení, o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti, Veřejná vyhláška
10. 11. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla
09. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
08. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
03. 11. 2021 Nařízení č. 6/2021 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic
01. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
20. 10. 2021 Oznámení - ,, Recyklační dvůr"
20. 10. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Roz..." již není dostupný.
19. 10. 2021 Rozpočtové opatření č.6
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 10. 2021 Dokument "Oznámení, Zahájení úz..." již není dostupný.
12. 10. 2021 Vyhlášení nálezu věci
08. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 5
05. 10. 2021 Dokument "Oprava chyby v psaní-..." již není dostupný.

XML