MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Vyhlášení nálezu věci
15. 05. 2019 Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 - Rozpočtové opatření č. 2
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
13. 05. 2019 Vyhlášení nálezu věci
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška, Rozhodnutí
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
03. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. 25.5.2019 v MO Pardubice II
03. 05. 2019 Vyhlášení nálezu věci
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Rekonstrukce zastávky v ul. Okrajová v Pardubicích, zastávka směr do města"
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. : 857885/19/2800-11460-602966
25. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v MO Pardubice II pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška, rozhodnutí, územní rozhodnutí
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
17. 04. 2019 Vyhlášení nálezu věci
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška,Stavební povolení, Centrum bydlení pro seniory Pardubice - komunikace
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
10. 04. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZMO Pardubice II
09. 04. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZMO Pardubice II
08. 04. 2019 Dokument "Usnesení, opatrovnict..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
04. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice II pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
29. 03. 2019 Nařízení č. 1
27. 03. 2019 Dokument "Usnesení- odročení el..." již není dostupný.
27. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
20. 03. 2019 Vyhlášení nálezu věci
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška, Oznámení, Zahájení územního řízení
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Ležáků č.p. 348
12. 03. 2019 Vyhlášení nálezu věci č.j. 2103/2019/ÚMOII/OVV/JŘe
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Lidická č.p. 363
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kpt. Bartoše proti parkovacímu domu Valčíkova
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. kpt. Bartoše č.p. 411

XML