MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
07. 05. 2021 Vyhlášení nálezu věci
06. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
05. 05. 2021 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
04. 05. 2021 Oznámení, Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 -2027
03. 05. 2021 Vyhlášení nálezu věci
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Vyhlášení nálezu věci
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam Č.j. 385539/21/2800-11460-602966
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ul. Chemiků a ul. Rosická
20. 04. 2021 Pozvánka na 12 .zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II
19. 04. 2021 Oznámení, Zahájení územního řízení, Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 04. 2021 Dokument "Společné povolení - D..." již není dostupný.
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, ul. Sluneční
31. 03. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
26. 03. 2021 Oznámení - Skladovací haly v areálu Semtín Zone UMA - náhrada stávajících hal
26. 03. 2021 Nařízení č. 3/2021, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria
22. 03. 2021 Obecně závazné vyhlášky: č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody a č. 2/2021, kterou se vydává statut města Pardubic
19. 03. 2021 Oznámení-Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027
16. 03. 2021 Rozhodnutí - Č.j. MmP 22494/2021
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška , Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- Služby města Pardubic a.s.
16. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky el.energie č. 110060765816
16. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060761245
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- ul.Studentská a Kunětická v Pardubicích
05. 03. 2021 Vyhlášení nálezu věci
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - - Bus a MHD ul. Okrajová
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Brozanská
26. 02. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- ul. Gagarinova v Pce u domu č.p. 382
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, uzavírka 1 jízdního pruhu v celé délce úseku Ohrazenická-Bělehradská v ul. Mladých v Pardubicích
19. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
15. 02. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
15. 02. 2021 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
04. 02. 2021 Veřejná vyhláška, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích , Společenství vlastníků jednotek domu čp. 487-488, Lonkova, Pardubice
02. 02. 2021 Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam Č.j. 955/2021/ÚMOII/OE/LCa
02. 02. 2021 Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam Č.j. 956/2021/ÚMOII/OE/LCa
01. 02. 2021 Vyhlášení nálezu věci
27. 01. 2021 Oznámení, Zahájení společného řízení - Fáblovka reality s.r.o.
25. 01. 2021 Vyhlášení nálezu věci
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - MO Pardubice II
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - " ul. Bělehradská č.p. 579 , stezka pro chodce a cyklisty "
14. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Spo..." již není dostupný.
06. 01. 2021 Vyhlášení nálezu věci
30. 12. 2020 Dokument "Rozhodnutí Ministerst..." již není dostupný.
28. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - mo..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 7
22. 12. 2020 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 12. 2020 Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

XML