MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška , oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - PRODIN a.s.
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-Stavařov č.p.85
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kpt. Bartoše č.p. 412
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Ohrazenická u domu č.p. 173
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Labský Palouk č.p. 495
11. 09. 2019 Vyhlášení nálezu věci
10. 09. 2019 Pozvánka na 6. zasedání ZMO Pardubice II
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK v Pardubicích - v ulici Brožíkova č.p. 452
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška-"Stavební úpravy ul. Brožíkova v Pardubicích"
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - ul. Ohrazenická č.p.280 v Pardubicích
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška- parkoviště u domu č.p. 273 v ul. Bělehradská v Pardubicích
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - parkoviště u domu č.p. 412 v ul.Kpt.Bartoše v Pardubicích
21. 08. 2019 Vyhlášení nálezu věci
20. 08. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Veřejná vyhláška
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 08. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, Veřejná vyhláška-"Pardubice,ul.J.Potůčka-vodovod"
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -" ul. Kpt: Bartoše č.p. 412"
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pce - " ul. Gagarinova č.p. 377"
29. 07. 2019 Vyhlášení nálezu věci
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška , oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek- " SVD č.p. 173-176, Ohrazenická "
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - " MHD Polabiny - Sluneční "
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pce " ul. Okrajová č.p. 295, Pardubice"
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pce " ul. Varšavská č.p. 216, Pardubice
24. 07. 2019 Vyhlášení nálezu věci
23. 07. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu " ul. Bělehradská č.p. 262-267 a ul. Prodloužená v Pardubicích
22. 07. 2019 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22. 07. 2019 Dokument "Závěrečný účet hospod..." již není dostupný.
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
16. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Sp..." již není dostupný.
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 07. 2019 Vyhlášení nálezu věci
24. 06. 2019 Informace o vymezení doby nočního klidu ve dnech 13.7.,20.7.,26.7.2019
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v Pardubicích
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
18. 06. 2019 Pozvánka na 5. zasedání ZMO Pardubice II
17. 06. 2019 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Veřejná vyhláška, stavební povolení, Rekonstrukce zastávky v ul. Okrajová v Pardubicích
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
10. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2018
10. 06. 2019 Dokument "Závěrečný účet hospod..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v Pardubicích
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v Pardubicích
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v Pardubicích
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provzu na pozemních komunikacích v Pardubicích

XML