MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
20. 03. 2019 Vyhlášení nálezu věci
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška, Oznámení, Zahájení územního řízení
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Ležáků č.p. 348
12. 03. 2019 Vyhlášení nálezu věci č.j. 2103/2019/ÚMOII/OVV/JŘe
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Lidická č.p. 363
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kpt. Bartoše proti parkovacímu domu Valčíkova
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. kpt. Bartoše č.p. 411
12. 03. 2019 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
12. 03. 2019 Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 - Rozpočtové opatření č. 1
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška, Stavební povolení, Fáblovka jihovýchod-I.etapa
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - "Cyklistická stezka koupaliště - Žlutý pes, Pardubice "
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kosmonautů č.p. 189
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ul. Kosmonautů č.p. 190
04. 03. 2019 Vyhlášení nálezu věci č.j. 1916/2019/ÚMOII/OVV/JŘe
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška, Rozhodnutí společné, změna územního rozhodnutí a stavební povolení
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška, Stavební povolení, Přechody Sluneční a Okrajová v Pardubicích
26. 02. 2019 Oznámení, stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
25. 02. 2019 Vyhlášení nálezu věci
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
19. 02. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
19. 02. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení-Centrum bydlení pro seniory Pardubice-komunikace
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
12. 02. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II
11. 02. 2019 Dokument "Unesení - Manuel Jose..." již není dostupný.
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška - vydání XVII.b-1 změny Územního plánu města Pardubice
06. 02. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o výjimce - Centrum bydlení pro seniory, Pardubice
30. 01. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
25. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení, Fáblovka jihovýchod - I. etapa
21. 01. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
18. 01. 2019 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v PardubicíchObecně závazná vyhláška č.8
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
16. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 01. 2019 Dokument "Usnesení-ustanovení o..." již není dostupný.
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení, přechody Sluneční a Okrajová v Pardubicích
14. 01. 2019 Dokument "Usnesení-ustanovení o..." již není dostupný.

XML