MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
24. 11. 2020 Doplnění spisu
18. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Stavební úpravy ul. J. Potůčka
18. 11. 2020 Veřejná vyhláška, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-KAVE Bau s.r.o.
16. 11. 2020 Nařízení č. 9/2020, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic
12. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, Roz..." již není dostupný.
12. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
11. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Služby města Pardubic
09. 11. 2020 Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam-č.j. 5215/2020/ÚMOII/OE/JKo
09. 11. 2020 Dokument "Usnesení, ustanovení ..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Veřejná vyhláška , hromadný předpisný seznam č.j. 5214/2020/ÚMOII/OE/JKo
05. 11. 2020 Nařízení č. 8/2020, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, některých kremačních a souvisejících služeb
04. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek- Společenství vlastníků jednotek č.p. 487-488, Pardubice
02. 11. 2020 Rozpočtové opatření č.6
02. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
26. 10. 2020 Změna úředních hodin
26. 10. 2020 Vyhlášení nálezu věci
26. 10. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích -"Stavební úpravy J. Potůčka"
26. 10. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Služby města Pardubic
15. 10. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích -ul. Kunětická v Pce
15. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška, Usnesení,,,I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina"
09. 10. 2020 Úřední hodiny od 12.10. do 25.10.2020
07. 10. 2020 Oznámení -" Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 -2027"
05. 10. 2020 Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 - Rozpočtové opatření č. 5
02. 10. 2020 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
01. 10. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
29. 09. 2020 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkoviště Kaufland
24. 09. 2020 Veřejná vyhláka - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Kpt. Bartoše 410
21. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
21. 09. 2020 Dokument "Vyrozumění, Výzva, Vy..." již není dostupný.
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, -ul. Bělehradská č.p. 578 , v Pardubicích
16. 09. 2020 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3.10.2020 v MO Pardubice II
15. 09. 2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice II
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - " Stavební úpravy ul. J. Potůčka"
10. 09. 2020 Vyhlášení nálezu věci
07. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obvodu Pardubice II k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v MO Pardubice II pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
02. 09. 2020 Vyhlášení nálezu věci
28. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - Handico,s.r.o.
21. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - CZ STAVEBNÍ HOLDING,a.s.
21. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích, MIROS Pardubice a.s.
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 08. 2020 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Dokument "Oznámení, Zahájení úz..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu
10. 08. 2020 Rozpočtové opatření č.4
10. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice II pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

XML