MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Datová schránka: hhrb36i
E-mail: posta@umo2.mmp.cz, podatelna@umo2.mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních konunikacích v Pardubicích-"14. pluk logistické podpory"
22. 09. 2021 Oznámení voličům o době a místě konání místního referenda, vyhlášeného z rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubice,které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021
21. 09. 2021 Vyhlášení nálezu věci
20. 09. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- "Elektrizace železnic Praha a.s."
20. 09. 2021 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října v Městském obvodě Pardubice II
17. 09. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-ul.Fáblovka v Pardubicích
15. 09. 2021 Vyrozumění o termínu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí MO Pardubice II k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9.10.2021
14. 09. 2021 Pozvánka na 15.zasedání MO Pardubice II
14. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 4
13. 09. 2021 Vyhlášení nálezu věci
09. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zsedání okrskových volebních komisí v MO Pardubice II pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. 10.2021
09. 09. 2021 Stanovení minimálního počtu členů místní komise pro místní referendum konané ve dnech 8. a 9. 10.2021 na území statutárního města Pardubice
09. 09. 2021 Vyhlášení nálezu věci
08. 09. 2021 Vyhlášení nálezu věci
06. 09. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení-"Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Pardubice"
06. 09. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-Pardubický vinařský půlmaraton 2021
02. 09. 2021 Oznámení, zahájení společného řízení, stavba pro rekreaci
30. 08. 2021 Vyhlášení nálezu věci
25. 08. 2021 Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam- Č.j. 5041/2021/ÚMOII/OE/JKo
23. 08. 2021 Veřjná vyhláška , hromadný předpisný seznam Č.j. 4789/2021/ÚMOII/OE/JKo
23. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Spo..." již není dostupný.
20. 08. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
18. 08. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu - I/36 a I/37 Pardubice, MÚK Palackého, dostavba
12. 08. 2021 Oznámení, o zahájení stavebního řízení -Revitalizace veřejného prostranství sídliště Pardubice
12. 08. 2021 Oznámení o stanovení výše zvláštních odměn členům městské, místní a okrskové komise
06. 08. 2021 Veřejná vyhláška, Opatřrní obecné povahy, přechodná úprava provozu - I/37 Pardubice, MÚK Palackého, dostavba
03. 08. 2021 Rozhodnutí, Veřejná vyhláška, Zásobní řád z rozdělovacího objektu Staré Hradiště do Cihelny, Pardubice
30. 07. 2021 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodu Pardubice II pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
30. 07. 2021 Vyhlášení nálezu věci
28. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
28. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Fáblovka, Pardubice
23. 07. 2021 Dokument "Usnesení - zastavení ..." již není dostupný.
21. 07. 2021 Vyhlášení nálezu věci
21. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 3
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
19. 07. 2021 Vyhlášení nálezu věci
14. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021
12. 07. 2021 Oznámení o konání místního referenda
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - DELF LŽÍČAŘ s.r.o.
01. 07. 2021 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,závěrečný účet hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2020
01. 07. 2021 Závěrečný účet hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2020
01. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 2
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
30. 06. 2021 Pozvánka na 14. mimořádné zasedání ZMO Pardubice II
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-DELF LŽÍČAŘ s.r.o.
30. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021
25. 06. 2021 Oznámení, Hala Petra -Faurecia Pardubice, Etapa 2
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška, vydání XX. změny Územního plánu města Pardubic

XML