MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stavební práce u domu č.p. 1951 v ulici Závodu Míru v Pardubicích
02. 04. 2020 Veřejná vhyláška - Opatření obencé povahy - úprava provozu na parkovišti před domem č.p. 2560-2562 v ulici Jana Pernera v Pardubicích
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/37 v Pardubicích - MÚK Palackého
31. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, související stavba města Pardubice - cyklostezka
30. 03. 2020 Oznámení o pokaračování zahájeného územního řízení - "Modernizace trati Hradec Kráové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba- zdvojkolejnění Pardubice Rosice nad Labem - Stéblová"
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opaření obecné povahy - úprava provzu - vjezd do vnitrobloku u domu čp. 41 a č.p. 54 v ulici Karla IV. V Parudbicích
23. 03. 2020 Dražební vyhláška o dražbě nedobrovolné D 132
23. 03. 2020 Dražební vyhláška o dražbě nedobrovolné D 134
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavření chodníku a zvláštního užívání parkovacího zálivu před domeme č.p. 739 v ulici Pernerova v Pardubicích.
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stavební povolení - Oprava Chodníku ul. Gebauerova
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka chodníku před domem č.p. 1260 na Sukově třídě v Pardubicích
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu u domu č.p. 708 Hronovická v Pardubicích
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - označení umístění kontejneru u domu č.p. 745 v ulici Jindřišská v Pardubicích
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny na pozemní komunikaci v ulici Kotkova v Pardubicích naproti domu č.p. 751 na Schwarzově náměstí.
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny místní na pozemních komunikacích před domem č.p. 881 v ulivi Jungmannova v Pardubicích
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení zvlášního užívání části parkoviště v ulici U Mlýnů a označení uzavírky plochy Pernštýnského náměstí v Pardubicích
12. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky - Nouzový stav
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici Havlíčkova, Jungmannova a bezejmenné místní komunikaci v Pardubicích
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny místní na pozemních komunikacích v ulici U Mlýnů a Vodárenská v Pardubicích
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obencé povahy - označení změny místních komunikacích na Masarykově něměstí v Pardubicích k označení stezky pro chodce a cyklisty
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení umístění lešení u domu č.p. 1081 vulici Ke Kamenci v Pardubicích
09. 03. 2020 Výběrové řízení č. 2 na pozici odboru ekonomického - účetní
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu stezky pro chodce a syklisty v ulici Sukova tř. v Pardubicích
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici Sladkovského č.p. 422 a tř. Míru v Pardubicích
06. 03. 2020 Opatření obecné povahy - označení změny dopravního značení na parkovišti p.č. 1753/10, k.ú. Pardubice, v ulici Palackého
06. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Bulharská v Pardubicích na stezce pro chodce a cyklisty vedoucí k řece Chrudimce
06. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stavba I/36, Trnová - Fáblovka - Dubina
06. 03. 2020 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
05. 03. 2020 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - umístění kontejneru v parkovacím pruhu silnice č. II/324 před domem č.p. 623 v ulici 17. listopadu v Pardubicích
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici Na Vrtálně v Pardubicích
25. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění zvláštního užívání parkovacího zálivu před domem č.p. 437 v ulici Hronovická v Pardubicích
24. 02. 2020 Veřejná vyhláška - označení provedení uzavírky jednosměrného úseku místní komunkace u domu č.p. 1033 v ulici Štrossova v Pardubicích
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Jiráskova před doměm č.p. 20 a č.p. 1712 v Pardubicích
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -úprava provozu na pozemních komunikacích k označení umístění vozidla stavby na stávajícím označeném parkovacím místě proti domu č.p. 2038 v ulici Jindřišská v Pardubicích
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obencé povahy - uzavírka chodníku u domu čp. 56 na náměstí Republiky v Pardubicích
19. 02. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavírky ulice tř. Míru v Pardubicích
11. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava chodníku ul. Gebauerova
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavírky ulic Pod Zámkem, Kostelní, Sv. Anežky České, Pernštýnská a Pernštýnského nám. v Pardubicích
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování - Na Hrádku č.p. 2575 v Pardubicích
04. 02. 2020 Dokument "usnesení přerušení ří..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení údržby na území MO Pardubice I
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhlášky 275..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicei I/36 a I/37 na MÚK Paladkého v Pardubicích
29. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy- úprava provozu v ulici Kotkova v Pardubicích naproti domu č.p. 751 na Schwarzově náměstí.
29. 01. 2020 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VŘ 2/2020 "Zpracování a tisk čtvrtletníku "Pardubická 1" pro rok 2020 - 2022"
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - změna místní úpravy provozu na Masarykově náměstí k označení stezky pro chodce a cyklisty
23. 01. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici U Mlýnů a Vodárenská v Pardubicích

XML