MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2021 Zveřejnění návrhu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022
29. 11. 2021 Návrh rozpočtu městského obvodu Pardubice I na rok 2022
26. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení zvláštního užívání chodníku pro umístění dvou plošin a vymezení bezpečnostního prostoru před domem č.p. 520 v ulici Sladkovského v Pardubicích.
25. 11. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny dne 14. 12. 2021
19. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c (autobusové nádraží) v ulici Palackého v Pardubicích
19. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení úplné uzavírky komunkace před domem č.p. 720 a 820 v ulici Husova v Pardubicích
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - akce "Modernizace železničního uzlu" Hlaváčova 205, Pardubice
12. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Kpt. Jaroše, před nadjezdem ul. Kyjevská
12. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu v ulici Ke Tvrzi, křižovatka s ulicí Bulharská v Pardubicích
10. 11. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení "I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina"
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vyznačení prostoru pro manévrování vozidel stavby v ulici nábřeží Václava Havla v Pardubicích
09. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích
09. 11. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Nová budova ČSOB Pojišťovny - PHQ, Pardubice
05. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - O..." již není dostupný.
05. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - o..." již není dostupný.
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obencé povahy - přechodná úprava provozu Dašice ul. Třebízského - v blízkosti čp. 132 - Pardubice ul. Jáhnova, před přechodem pro chodce u KÚ PK, ul. Sv. Anežky České - křižovatka s ul. Na Třísle
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu - převoz vánočního stromu - staré Ždánice a Pardubice v ul. Karla IV., S.K. Neumanna Jilemnického a nám. Dukelských hrdinů.
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou "7819-16, ASKO + FMZ Pardubice" v ulici kpt. Bartoše v Pardubicích
03. 11. 2021 nařízení č. 6/2021 o provádění zimní údržby
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka místních komunikací ulice Svaté Anežky České, Pernštýnské a Pernštýnského náměstí v Pardubicích - Adventní trhy
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření oebcné povahy - označení provádění stavebních prací při pokládce vodovodního a kanalizačního potrubí v ulici Za Pasáží v Pardubicích.
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavírky ve vnitrobloku ulic Na Okrouhlíku x Studánecká x Ke Kamenci Pardubice
02. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí v Pardubicích
01. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka místní komunikace v prostoru nadjezdu nad silnicí č. I/36 a železničního koridoru Pardubice - Česká Třebová v ulici Kyjevská v Pardubicích
01. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 3 místa vyhrazeného parkování před budovu č.p. 1131 v ulici Husova v Pardubicích
27. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky bezejmenné místní komunikace p.č. 1102/1 v k.ú. Svítkov, mezi ulicí U Trojice a řekou Labe v Pardubicích
27. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka chodníku U Kostelíčka provedení uzavírky chodníku a části vozovky v ulici Štrossova v Pardubicích
25. 10. 2021 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - T-MOBILE Czech Republic a.s.
25. 10. 2021 Výběrové řízení č. 7A/2021 na pozici refernt odd. ekonomického kanceláře úřadu
22. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka místní komunikace v ulici Sakařova v Pardubicích
22. 10. 2021 Dokument "Dražební vyhláška pr..." již není dostupný.
20. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stavební práce v chodníku a části vozovky před domem č. p. 1439 v ulici Sakařova v Pardubicích
19. 10. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - Recyklační dvůr
18. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění zvláštního užívání chodníku a části vozovky na pravé straně v úseku JUDr. Krpaty - Husova v ulici Gebeuerova v Pardubicích
15. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování proti domu č. p. 1757 v ulici Jindřišská v Pardubicích
14. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů
14. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení změny na stávajícícm podlném parkovacím místě u domu č.p. 849 v ulici Bulharská v Pardubicích
14. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkovací místo před domem č.p. 130 v ulici Na Třísle v Pardubicích
13. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření oebcné povahy - označení místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou "Zastávky BUS ASKO Pardubice " v ulici kpt. Bartoše v Pardubicích
11. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka místní komunikace v ulici Sakařova v Pardubicích
07. 10. 2021 Veřejná vyháška - Opatření oebcné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích č. 17c v ulici Palackého v Pardubicích
07. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu v ulici Palackého v Pardubicích
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka - hoňostrojová show na silnici č. II/324 ul. Hradecká v Pardubicích
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu před budovou č.p. 2605 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích.
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka chodníku nám. Republiky a Jahnova 12, Pardubice
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka chodníku před domem č.p. 405 na nároží ulic Smilova a Sladkovského v Pardubicích
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení zvl. užívání snížení podjezdné výšky pod nadjezdem Kyjevská v ulicích Na Okrouhlíku a Štrossova v Pardubicích
29. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I.- třídy č. 37, silnici II. třídy č. 324 (ul. Chrudimská), MK Pod Břízkami, MK S.K. Neumanna, MK Anenská, silnici I. třídy č. 36 (Hlaváčova), silnici I. třídy č. 36 (ul. Palackého třída)
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění zvláštního užívání chodníků v ulici Nerudova, Jungmannova a Hlaváčova v Pardubicích
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení krátkodobého parkování na účelové komunikace v ulici Na Hrádku v Pardubicích

XML