MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Usnesení zastavení řízení - lávka přes Labe v Pardubicích
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ulici Na Ležánkách v Pardubicích
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v parkovacím pruhu silnice II/324 - ul. 17. listopadu v Pardubicích
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava na 3 šikmých parkovacích místech před čp. 738 v ulici Pernerova v Pardubicích
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna místní úpravy v souvislosti s řešením parkování u školských zařízení v zóně placeného stání na území města Pardubice
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 36 (ulice Kpt. Jaroše) v Pardubicích
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu ve vnitrobloku domů čp. 2406 - 2414 v ulici Palackého v Pardubicích
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení zřízení vyhrazeného parkování v ulici Bulharská, Polská a U Kostelíčka v Pardubicích
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky vozovky a parkovacího pruhu u domu čp. 72 v ul. Na Vrtálně v Pardubicích
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění zvláštního užívání chodníku, parkovacího pruhu a jízdního pruhu místních komunikací ulic Hronovická, Smilova, 17. listopadu, Havlíčkova, Hlaváčova, Br. Veverkových, Nerudova v Pardubicích
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky chodníku a parkovacího pruhu místní komunikace u domu čp. 2082 a čp. 840 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oprava chyby v psaní - Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží - Pardubice
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu před garážemi na p.p.č. 608/70 v ulici Na Okrouhlíku v Pardubicích
12. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Pardubice
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka vozovky v úseku U Stadionu - Masarykovo náměstí v ulici Sukova třída v Pardubicích
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stavební povolení - "Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží - Pardubice"
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení umístění stavebního lešení na části chodníku a kontejneru v parkovacím zálivu před domem čp. 737 v ulici Pernerova v Pardubicích
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - provedení uzavírky jízdního pruhu v úseku Schulhoffova po čp. 832 v ulici Okružní v Pardubicích
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka chodníku místní komunikace v úseku v ulici Škroupova - Ke Tvrzi v Pardubicícch
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničních vozidel Renault Megane RZ 5E3 4943, Ford Focus RZ 6S7 0557
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - oprava vozovky v úseku vjezd OC Alebert - konec připojovacího bypassu jok v ulici kpt. Bartoše v Pardubicích
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Jan Valeš
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Na Hrádku, K Polabinám v Pardubicích
30. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se vydává Statut města Pardubic
25. 06. 2021 Veřejná vhyláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Kpt. Jaroše, před nadjezdem ul. Kyjevská
24. 06. 2021 Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení - Hala Petra - Faurecia Pardubice, etapa 2
23. 06. 2021 Dokument "Usnesení- dražební vy..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška - vydání XX. změny Územního plánu města Pardubice
21. 06. 2021 Upozornění na odstávkau elekřiny č. 110060781937, Na Bukovině, Pardubice
18. 06. 2021 Výběrové řízení č. 2a/2021 - pozice pracovníka oddělení úklidu a čištění města odboru údržby majetku (pracovní skupina)
18. 06. 2021 Výběrové říezní č. 4/2021 na pozici pracovníka odboru zahradní architektury (zahradník/zahradnice)
18. 06. 2021 Výběrové řízení č. 5/2021 na pozici pracovníka oddělení úklidu a číštění města (pracovní skupiny) odboru údržby majetku
16. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - V..." již není dostupný.
16. 06. 2021 Pozvánka na 14. zasedání ZMO Pardubice I
14. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení místní úpravy na bezejmenné účelové komunikaci č. 1718/3 na příjezdu ke garážím u autobusového nádraží v Pardubicích
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení záměru - vyhlášení památného stromu p.p.č. 1800/2, Pardubice
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 36 a I. třídy č. 37 v Pardubicích. v prostoru MÚK Palackého
11. 06. 2021 Dodatečná informace č. 1 pro soutěž o nejvýhodnější nabídku na koupi parkovacího automatu
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka místní komunikace v ulici Dašická před křižovatkou se silnicí č. I/36 ulice Na Drážce a levého odbočovacího pruhu na silnici č. I/36 směr do ulice Dašická (centrum) v Pardubicích
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Cyklistická stezka Trnová - Fáblovka - Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice
08. 06. 2021 Veřejná vyhláška - označení provedení uzavírky místních komunikací v ulici U Trojice a označení změny uzavírky podchoddu pod silnicí č. I/37 a železniční trati vše v Pardubicích
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava k označení uzavírky místní komunikace ulice U Mlýnů v Pardubicích
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích k označení zajištění průjezdu vozidel IZS ve vnitrobloku domů č.p. 2406 - 2414 v ulici Palackého v Pardubicích
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - vnitroblok domů č.p. 2406 - 2414 v ulici Palackého v Pardubicích
07. 06. 2021 Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Bezdíčkova, Holubova a Zborovského náměstí v Pardubicích
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provádění zvl. Užívání a uzavírky chodníku a vozovky místní komunikace před domem č.p. 1815 v ulici Labská v Pardubicích
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku
03. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací při revitalizaci letního stadionu v ulici nábřeží Václava Havla v Pardubicích
03. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací při pokládce vodovodního potrubí v ulici Na Hrádku a Sukova třída v Pardubicích

XML