MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - prodloužení lhůty k doplnění žádosti o vydání společného povolení pro stavbu - lávka přes Labe v Pardubicích
18. 09. 2019 Upozornění k odtranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na silnici č. II/324 v ulici 17. listopadu v Pardubicích v místě přechodu pro chodce.
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu před vjezdem na pozek k č.p. 401 v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu před domem č.p. 56 na tř. Míru v Pardubicích
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu u domu č.p. 118 v ulici Na Třísle (severní strana) v Pardubicích
16. 09. 2019 Pozvánka na 6. mimořádné zasedání ZMO Pardubice I
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatřené obecné povahy - změna místní úpravy provozu - U Stadionu v Pardubicích
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění čištění fasády domu č.p. 2574 - 2579 v ulici Na Hrádku v Pardubicích.
09. 09. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení - výstavně - prodejní centrum ASKO a obchodní centrum s extžeriérovou promednádou - FACHMARKTZENTRUM
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení dopravního opatření na chodníku budovy zimního stadionu ve směru z ulice Sukova třída a Hradecká v Pardubicích
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy - oznacení provedení uzavírky jízdníh pruhu pro jízdu rovně u budovy Krajského úřadu v ulici Jahnova v Pardubicích
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací - usek U Kamenné vily - Ke Tvrzi v ulici Štrossova v Pardubicích
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ulici Jindřišská 2040 v Pardubicích
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu před domen č.p. 825 v ulici Nerudova v Pardubicích.
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací před domem č.p. 724 v ulici Na Hrádku v Pardubicích
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy v ulici Do Nového naproti domu č.p. 1940, 1941 v Pardubicích
04. 09. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka Bělobranského náměstí v Pardubicích
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplnění připomínek - stanovení místní úpravy provozu v ul. Za Pasáží v Pardubicích
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu pro akci Krajské dožínky, ul. Pernštýnské náměstí, Komenského náměstí a Klášterní ulice v Pardubicích
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení "Soubor bytů Smilova Pardubice"
27. 08. 2019 Opatření obecné povahy - označení změny dopravního značení v ul. Na Hrádku za Domem hudby v Pardubicích
27. 08. 2019 Opatření obecné povahy - označení změny dopravního značení na stezkách pro pěší a cyklisty v ul. Sladkovského a Arnošta z Pardubic v Pardubicích
26. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
19. 08. 2019 oznámení o zahájení vodoprávního řízení - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
15. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ulici Wintrova čp. 366 v Pardubicích
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka silnice II/324 na Masarykově náměstí v Pardubicích
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení zvláštního užívání komunikace u domu č.p. 15 v ulici Pernštýnská v Pardubicích.
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vjezd na parkoviště u prodeníi UNI HOBBY v ulici kpt. Bartoše v Pardubicích
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Arnošta z Pardubic čp. 2606-2607 v Pardubicích
07. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vjezd do objektu domu v ulici Jindřišská 2593 v Pardubicích
06. 08. 2019 Posuzování vlivů na životní prostřední - prodejní centrum ASKO
05. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování pro 11 vozidel na stávajícím parkovišti v ulici U Mlýnů v Pardubicích a k označení muzavírky místní komunikace ulice Husova, Mezi Mosty, U Mlýnů, Winternizova a Do Nového v Pardubicích - Pardubický triatlon
05. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Rekonstrukce mostu M117, nadjezd Kyjevská, Pardubice "
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vodorovné dopravní značení č. V12c před vjezdem na pozemek k č.p. 401 v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích
01. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavírky pozemních komunikací pro stavbu "Náhrdelník Chrudimky" v Pardubicích
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici Klášterní a na Pernštýnském náměstí v Pardubicích
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - značení stezek pro pěší a cyklisty v ul. Sladkovského a Arnošta z Pardubic v Pardubicích
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu při opravě komunikace v ulicích Husova, Havlíčkova, Anenská, Štrossova a Jiráskova v Pardubicích
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení uzavírku parkovacího pruhu za domem čp. 2686 Jindřišská ul. v Pardubicích
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - provádění stavebních prací na stezce pro chodce a cyklisty v úseku Havlíčkva čp 2546 po ulici Palackého třída v Pardubicích
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení úzavírky vozovky Sv. Anežky České, Pernštýnská ul. a Pernštýnské náměstí v Pardubicích
23. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikace u čp 116 náměstí Republiky, Pardubice
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu mostních objektů na silnici č. III/2985 Němčice a silniči č. II/324 most P. Wonky, Pardubice
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení - I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka chodníku a vozovky v úseku - Sezemická - Počápelská - Spořilov v Pardubicích

XML