MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 eřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu před vjezdem na pozemek p.č. 723/55 v bezejmenné ulici v Pardubicích u bytového domu č.p. 1242.
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy - uzavírka v ul. Štrossova, Pardubice
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Pod Zámkem za křižovatkou s ulicí Labská v Pardubicích
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka stezky pro chodce a cyklisty v úseku na Drážce - Na Hladě v ulici Husova v Pardubicích
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stavební práce vozovky před domem č.p. 2597 - 2599 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování na parkovišti pro pořádání akcí v Ideonu čp. 1963 v ulici Jiráskova v Pardubicích
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - změna dopravního značení v ulici Sukova třída v Pardubicích
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírky ulice Sukova tř., nám. Republiky, uzavírky tř. Míru a Masarykova nám. v Pardubicích
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu pro opravě vozovky zastávkového pruhu ve směru k tř. Míru na nám. Republiky v Pardubicích
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provádění stavebních prací pro opravě v ulici Karla IV. V Pardubicích
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování před domem čp. 1260 v ulici Sukova třída v Pardubicích
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny místní úpravy provozu na parkovištích u domu č.p. 2560-2562 na náměstí Jana Pernera v Pardubicích
12. 03. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky chodníku před kdomem č.p. 2 na Bělobranském náměstí v Pardubicích
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatřené obecné povahy - úprava provozu - 2 parkovací místa pro domu čp. 747 a vytvoření bezpečnostného prostoru před domem č.p. 747 v ulici Jindřišská v Pardubicích
12. 03. 2019 ýběrové řízení č. 4/2019 na pozice dvou referentů odboru ekonomického a) účetní, b) mzdová účetní
11. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování na chodníku proti domu č.p. 1430 v ulici Za Pasáží v Pardubicích
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací Kostelní ulice, Pardubice
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Garáže Štefánikova
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení účastníku řízení neznámého pobytu - zateplení bytového domu Jungmannova 2555 - 2557 v Pardubicích
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení - zateplení bytového domu Jungmannova 2555 - 2557 v Pardubicích
22. 02. 2019 Veřejná vhyláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - označení změny dopravního značení v ulici U Stadionu v Pardubicích.
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatřené obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování před domem čp. 85 v ulici Holubova v Pardubicích
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka ulic Pod zámkem, Kostelní, Sv. Anežky české, Pernštýnská a Pernštýnského náměstí v Pardubicích
19. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatřené obecné povahy - uzavírka chodníku před domem č.p. 2054 v ulici Sladkovského v Pardubicích
19. 02. 2019 Program a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Pardubice I v roce 2019
15. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
12. 02. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/34 a I/37 v rámci stavby "I/37 Pardubice - MUK Pardubice"
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka parkoviště a stezky pro chodce a cyklisty u Katastrálního úřadu Pardubice v ulici Čechovo nábřeží v Pardubicích
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka přiléhlého chodníku před domem č.p. 410 v ulici Sladkovského v Pardubicích
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - vydání XVII.b-1 změny Územního plánu města Pardubice
08. 02. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu parkovací pruh před domem čp. 1053 Štefánikova, Pardubice
05. 02. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích při provádění údržby na území MO Pardubice I
05. 02. 2019 Opatření obecné povahy - označení změny místní úpravy provozu před připojením garáží čp. 1267 a 1268 v ulici Bezdíčkova v Pardubicích
04. 02. 2019 Opatření obecné povahy - uzavírka Třídy Míru, Pardubice
01. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu před vjezdem na pozemek p.č. 723/55 v bezejmenné ulici v Pardubicích u bytového domu č.p. 1242.
30. 01. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu uzavírky vnitroblokové komunikace Dašická - Na Okrouhlíku v Pardubicích
29. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení zvláštního užívání parkovacího pruhu před domem čp. 745 v ulici Jindřišská v Pardubicích.
28. 01. 2019 Dokument "Sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zábor chodníku a části vozovky před domem čp. 96 v Kostelní ulici v Pardubicích
25. 01. 2019 Výběriví řátebá č. 1/2019 na pozici vedoucí odboru správy majetku
24. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - umístění kontejneru před domem čp. 8 v ulici Pernštýnská v Pardubicích
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu k označení umístění jeřábu ve vnitrobloku ulic Ke Kamenci a Winterova II v Pardubicích
22. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na parkovišti u domu čp. 2560-2562 na náměstí Jana Pernera v Pardubicích
22. 01. 2019 áška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyhrazení parkování na chodníku proti domu čp. 1430 v ulici Za Pasáží v Pardubicích
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici nábř. Závodu míru čp. 2739 v Pardubicích
18. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za TKO
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Cyklistická stezka Svítkov - PD" Pardubice, Svítkov
15. 01. 2019 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

XML