MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za TKO
13. 12. 2019 Obecně závazná vhyláška - č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka Pernštýnského náměstí, ulice Pernštýnská až k ulici Zelenobranská v Pardubicích
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení změny místní povahy před vjezdem na pozemek k č.p. 642 v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích
09. 12. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
09. 12. 2019 Nařízení č. 5/2019 - o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
06. 12. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, Pernerova před čp. 739, Pardubice
06. 12. 2019 Opatření obecné povahy - vodorovné dopravní zančení Benedettiho před čp. 552, Pardubice
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici U Stadionu a v ulici Pod Zámkem v Pardubicích v místech sjezdů do Tyršových sadů.
04. 12. 2019 Pozvánka na 7. zasedání ZMO Pardubice I
28. 11. 2019 Ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2020
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací na domu č.p. 30 v ulici Svaté Anežky České v Pardubicích
28. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic
28. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření - úprava provozu v ulici Za Pasáží u vjezdu k domu č.p. 1609 v Pardubicích.
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020
26. 11. 2019 Veřejná vyhláška - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
26. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úpravy provozu na parkovišti v ulici Palackého třída v Pardubicích
26. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na parkovišti před domem č.p. 579 - 580 v ulici Palackého třída v Pardubicích
25. 11. 2019 Nařízení č. 3/2019 - o provádění zimní údržby
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu před domem č.p. 405 a 1149 v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích
23. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - staveniště na vozovce u domu č.p. 1603 ul. Počápelská v Pardubicích
23. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování za domem č.p. 2419 v ulici Palackého třída v Pardubicích
22. 11. 2019 Rozhodnutí - výstavně - prodejní centrum ASKO a obchodní centrum s exteriérovou promendnádou - FMZ
22. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření oebcné povahy - uzavírka místní komunikace v ulici Štrossova v Pardubicích
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny provozu na pozemních komunikacíchspočívající ve stanovení dopravního značení v ulici Sakařova Pardubice
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Okružní v místě křížení s ulici Winterova II v Pardubicích.
18. 11. 2019 Posuzování vlivů na životní prostření - Trolejbusová trať Dukla vozovna - Hlavní nádraží
12. 11. 2019 VV OOP ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření oebcné povahy - změna místní úpravy provozu v ulici U Kamenné vily a Na Okrouhlíku v Pardubicích
07. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích k zajištění převozu vánočního stromu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích v ulicích Jahnova, Karal IV. A Sv. Anežky České.
06. 11. 2019 Opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu na silnici č. II/324 v ul. 17. listopadu v Pardubicích
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o XXI. Změně územního plánu města Pardubice a I. Změně ÚP Hostovic
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení zvláštního užívání plochy parkoviště u domů č.p. 681 a č.p. 702 a proti budově kina JAS v ulici Br. Veverkových v Pardubicích
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny místní úpravy provozu v ulilci U Stadionu v Pardubicích
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování u domu č.p. 920 v ulici Husova v Pardubicích
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Jindřišská, Za Pasáží a U Divadla v Pardubicích
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu v ulici K Polabinám v Pardubicích
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - změna místní úpravy ve vnitrobloku Br. Veverkových v Pardubicích
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení uzavírky místních komunikací ulice Svaté Anežky České, Pernštýnské ulice a Pernštýnského náměstí v Pardubicích - Adventní trhy
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení úzavírky místních komunikací ulice Svaté Anežky České, Pernštýnské ulice a Pernštýnské náměstí v Pardubicích - Adventní trhy
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavření chodníků a části parkoviště u OD-Tesco v ulici Palackého v Pardubicích
22. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vodorovné dopravní značení č. V12c před vjezdem na pozemek č.p. 642 v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna dopravního značení v ulic Do Nového na proti domu č.p. 1940, 1941 v Pardubicích
16. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny provozu na pozemních komunikacích v ulici Za Pasáží v souvislosti s výstavbou bytových důmů "Soubor bytů Smilova Pardubice" v Pardubicích
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oaptření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/37 v Pardubicích - MÚK Palackého
15. 10. 2019 Veřejná vyháška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - označení parkování vozidel v ulici Dašická v Pardubicích v úseku od odbočky na parkoviště Gymnázia Dašická pro křižovatku s místní komunikací ulice Ke Kamenci.

XML