MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 04. 2021 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Ondřej Fabičovič
14. 04. 2021 Oznámení o stanovení úředních hodin Úřadu městského obvodu Pardubice I pro veřejnost
09. 04. 2021 Rozhodnutí o odstranění staveb - rodinné domy č.p. 99 a 100 v části obce Bílé Předměstí, Pardubice
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Hlaváčova u domu č.p. 2543 -2544, Pardubice
07. 04. 2021 Oznámení o přerušední dodávky elektrické energie č. 110060761698
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stavební povolení - modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky místní komunikace v ulici U Trojice v Pardubicích
29. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Oznámení o stanovení úředních hodin Úřadu městskéh obvodu Pardubice I pro veřejnost
29. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o m..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o m..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací při opravě chodníku a vozovky u domu č.p. 1962 a proti č.p. 1844 v ulici Závodu míru v Pardubicích
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky stezky pro chodce a cyklisty před domem č.p. 1939 v ulici Husova v Pardubicích
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Hlaváčova a v obci Sezemice, ul. Mezi Mosty
25. 03. 2021 Nařízení č. 3/2021, kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria
25. 03. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - "Skladovací haly v areálu Semtín Zone UMA - náhrada stávajících hal"
25. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - s..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení místní úpravy provozu před domem č.p. 758-759 v ulici Jungmannova v Pardubicích
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava v ulici Ke Kamenci a Kyjevská v souvislosti s uzavírkou nadjezdu mísní komunikace v ulici Kyjevská.
22. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování stavebního řízení - "Cyklistická stezka Trnová - Fáblovka - Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice "
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 v Pardubicích (I/37 Pardubice - MUK Palackého, dostavba"
19. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - novela vyhlášky o stanovení školských obvodů základních škol
19. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - novela vyhlášky Statut města Pardubice
18. 03. 2021 Veřejná vyhláška - vyrozumění o pokračování v řízení - Cyklistická stezka Svítkov - PD Pardubice, Svítkov
17. 03. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovok živočišnou směsí s případným frézováním poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovnéh dopravníhozančení místních komunikací na území města Pardubice
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava k označení umístění staveniště a lešení před domem č.p. 1576 v ulici Sladkovského v Pardubicích
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení prořádání kulturní a společenské akce Krajské dožínky
08. 03. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - rekontrukce zálivu zastávky MHD "U Kostelíčka" směr centrum v ulici Štrossova v Pardubicích
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu k označení zvláštního užívání části plochy místní komunikace proti domu čp 496 v ulici Okružní v Pardubicích
02. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
01. 03. 2021 Oznámení o stanovení úředních hodin Úřadu městského obvodu Pardubice I pro veřejnost
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava k návěstění uzavřeného podchodu pod silnicí č. I/36 mezi ulicemi Sladkovského a Rokycanova v Pardubicích
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava k označení zvláštního užívání místní komunikace v ulici Štrossova v Pardubicích
24. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
22. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
22. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 02. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava k označení provádění zvláštního užívání parkovacího zálivu a přilehlého jídzního pruhu před čp. 452 ul. Sladkovského v Pardubicích
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení uzavírky nadjezdu nad silnicí č. I/36 a železničního koridoru Pardubice - Česká Třebová v ulici Kyjevská v Pardubicích a označení objízdných tras
17. 02. 2021 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I, které se koná 24.02.2021
17. 02. 2021 Rozhodnutí: "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová"
17. 02. 2021 Výzva k odstranění odstavného vozidla
16. 02. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy-ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
16. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, Roz..." již není dostupný.
16. 02. 2021 Výběrové řízení č.1A/2021
15. 02. 2021 Oznámení o stanovení úředních hodin úřadu městského obvodu Pardubice I pro veřejnost
12. 02. 2021 Dokument "Usnesení - přerušení ..." již není dostupný.

XML