MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - uzavírka místních komunikací Pernštýnského náměstí a tř. Míru v Pardubicích - "Městské slavnosti - Zrcadlo umění"
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování pro 8 autobusů v ulici Tyršovo nábřeží v Pardubicích
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření eebcné povahy - uzavírka - Pernštýnská noc, Pardubice
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka plochy Pernštýnského náměstí v Pardubicích
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - oprava vodovodní přípojky před domem č.p. 319 v ulici Sladkovského v Pardubicích
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka místních komunikací ulice Pernštýnské náměstí, Komenského náměstí, Sv. Anežky České, Pernštýnská a Werrnerovo nábřeží v Pardubicích
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení "Rekonstrukce zastávky v ulici Štrossova - zastávka směr centrum, Pardubice"
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Stavební úpravy v ul. Štossova - chodník vpravo, v rozsahu od restaurace Vatikán po ulici Kamenné vily
15. 05. 2019 Oznámení o zahájení stavební řízení "Oprava cyklostezky v ul. Jiráskova v Pardubicích"
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy - uzavírka Pernštýnského náměstí z důvodu vyhrazeného parkování vozidel volebních komisí
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání a uzavírka komunikace u kostel Zvěstování Panny Marie v ul. Kostelní a na Komenského náměstí v Pardubicích
15. 05. 2019 Výběrové řízení č. 4/2019 na pozici referenta odboru ekonomického - účetní
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vyhrazené parkování před domem Zámecká čp. 23, Pardubice
13. 05. 2019 Dražební vyhláška o dražbě dobrovolné D127
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - umístění tribuny na stezce pro chodce a cyklisty v ulici Závodu míru v Pardubicích
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení zvl. Užívání místní komunikace u domu č.p. 900 v ulici Br. Veverkových v Pardubicích
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - pokládka kabelu metropolitní optické sítě v chodníku a části vozovky před domem č.p. 2337 v ulici Br. Veverkových v Pardubicích
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška - zrušení rozhodnutí - "lávka přes Labe v Pardubicích"
30. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení umístění zařízení staveniětě v prostoru stávajícího parkovacího místa proti domu č.p. 95 v ulici Kostelní v Pardubicích
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce zastávky v ulici Štrssova - zastávka směr z města, Pardubice
26. 04. 2019 informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodě Pardubice I
26. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do EP
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu - označerní provedení uzavírky chodníku u zastávky veřejné přepravy osob u OC ALBERT v ul. Palackého v Pardubicích
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací při výstavbě účelové komunikace za domem č.p. 406 v ulici Hronovická v Pardubicích
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu pro zvlášní užívání silnice I/36 v Pardubicích, výměna vzduchotechniky na střeše OD ALBERT
19. 04. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - staveniště (kontejner) na chodníku před čp. 724 Na Hrádku
18. 04. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu k označení umístění staveniště Pernerova 738, Pardubice
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v Bulharské ulice č.p.1743 v Pardubicích
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení porovedení zvláštního užívání plochy parkoviště u domu č.p. 681 a č.p. 702 a proti budově JAS v ulici Br. Veverkových v Pardubicích
16. 04. 2019 Dokument "Výzva - vyjádření k p..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - změna dopravního značení na náměstí Republiky, v ulici Na Hrádku a v ulici Havlíčkova v Pardubicích
15. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny dopravního značení v ulici U Stadionu v Pardubicích.
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka vozovky místní komunikace v ulici U Mlýnů v Pardubicích
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování u domu č.p. 1855 v ulici Holubova v Pardubicích
03. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodě Pardubice I
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavební úpravy v ul. Štrossova - chodník vpravo, v rozsahu od restaurace Vatikán po ulici U Kamenné vily
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka místní komunikace v úseku Štrossova - Bulharská v ulici U Kamenné vily v Pardubicích
02. 04. 2019 Nařízení č. 1/2019 omplaceném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka chodníku a parkovacího zálivu u domu čp. 118 v ulici Na Třísle v Pardubicích
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Označení provedení zvláštního užívání místní komunikace před domem č.p. 162 v ulici Pernštýnská v Pardubicích
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - změna dopravního značení na rohu ulice s ulicí Na Hrádku na tř. Míru v Pardubicích
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka plochy Pernštýnského nám. v Pardubicích
27. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Dokument "Rozhodnutí - prodlou..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování na ploše za Domem hudby v ulici Na Hrádku v Pardubicích
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení zřízení vyhrazeného parkování na ploše za Domem hudby v ulici na Hrádku v Pardubicích
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování vedle domu č.p. 2586 v ulici Jiříh z Poděbrad v Pardubicích
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení zřízení vyhrazeného parkování v ulici Na Třísle a Vrchlického nábř. v Pardubicích a označení luzavírky silnice č. II/34 a místních komunikací v náměstí Republiky, Smetanovo náměstí, Jahnova, Bubeníkova, Sakařova, Bezdíčkova, husova, mezi Mosty, Labská, U Stadionu, Hradecká, Studentská, Kunětická, Fáblovky, Masarykovo náměstí, tř. Míru, Pernštýnské náměstí v Pardubicích

XML