MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka ulice Ke Tvrzi a část ulice Bulharské v Pardubicích
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování před čp. 144 v ulici U Kamenné vily v Pardubicích
08. 07. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikací k označení provedení uzavírky místní komunikace ulice Sezemická v úseku Pospíšilovo náměstí - Věry Junkové v Pardubicích
03. 07. 2020 Oznámení o ukončení posuzování vlivů k záměru - Výstavba Ostřešanské spojky
03. 07. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Hala Petra - instalace technlogie, Pardubice
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování na vozovce místní komunikace u domu č.p. 849 v ulici Bulharská v Pardubicích
03. 07. 2020 VV OOP ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích
02. 07. 2020 Termíny pořádání tradičních akcí, u niž byla Magistrátem města Pardubic vymezena doba nočního klidu vymezena od 00.00 hod. do 06.00 hod. následujícího dne
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení územního řízení - Lávka přes Labe v Pardubicích
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice I/36 v Pardubicích, v prostoru MÚK Palackého
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavírky ulic Pod Zámkem, Kostelní, Sv. Anežky České, Pernštýnská a Pernštýnského náměstí v Pardubicích
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka jízdního pruhu místní kominikace ulice Závodu míru v Pardubicích
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření oebcné povahy - úprava provozu vozovky a stezky pro chodce v ulici Bulharská a Tyršovo nábřeží v Pardubicích
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích k označení umístění zařízení staveniště v parkovacím pruhu před domem č.p. 414 v ulici Sladkovského v Pardubicích
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provádění zvláštního užívání parkovacího zálivu před domem č.p. 437 v ulici Hronovická v Pardubicích
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování u domu č.p. 1893 v ulici K Plabinám v Pardubicích ve vnitrobloku.
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - částečná uzavírka silnice I/36 v Pardubicích, v prostoru křižovatky U Marka v Pardubicích.
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici K Polabinám za domem č. p. 1893 v Pardubicích
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici Mezi Mosty a Na Ležánkách v Pardubicích
26. 06. 2020 Obecně závazná vhyláška č. 5/2020 o veřejném pořádku, příloha č. 9 obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic
24. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - o..." již není dostupný.
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování ve vnitrobloku u domu č.p. 2543 v ulici U Marka v Pardubicích
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací v doravním ostrůvku silnice č. II/355 v ulici Dašická a při provádění stavebních prací v zeleném pásu v souběhu se silnici č. II. 324 v ulici Chrudimská, Zborovské náměstí, Hradecká a v souběhu s místními komunikacemi v ulici Pod Břízkami, Demokratické mládeže, Bělehradská a Studánecká v Pardubicích
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- označení provedení zvl. užívání parkovacího pruhu místní komunikace před domem č.p. 2058 v ulici Sladkovského v Pardubicích
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Štrossova, Kyjevská, Průmyslová a Ke Kamenci v Pardubicích
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provádění stavebních prací v chodníku a stezce pro chodce a cyklisty náměstí Republiky a v ulici Jahnova a Karal IV. V Pardubicích
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámeni o zahájení řízení změny před jejím dokončením - Rekonstrukce mostu M117, nadjezd Kyjevská, Pardubice
12. 06. 2020 Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací při pokládce kabelů NN a optických kabelů SSZ na místní komunikce v ulici Anenská v Pardubicích
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici U Mlýnů a před parkovištěm v ulici Mezi Mosty v Pardubicích
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - pokládka kabelů NN a optických kabelů SSZ na místní komunikace v ulici Anenská v Pardubicích
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stavební práce domu č.p. 520 v ulici Sladkovského v Pardubicích
08. 06. 2020 Dokument "Stavební povolení - ..." již není dostupný.
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice I/36 v Pardubicích, v prostoru MÚK Palackého
05. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření o becné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici nábř. V. Havla, Polská a Štefánikova v Pardubicích
05. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích na vjezdech na parkoviště u OC ALBERT v Pardubicích.
05. 06. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mímořádné události
04. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích u domu č.p. 41 a č.p. 54 v ulici Karla IV. v Pardubicích - vjezd do vnitrobloku
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu pro stavbu "Modernizace železničního uzlu Pardubice "
03. 06. 2020 Pozvánka na 9. zasedání ZMO Pardubice I
02. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění stavebních praci na domu č.p. 2700 v ulici Hronovická v Pardubicích
01. 06. 2020 Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027
01. 06. 2020 VV-Opatření obecné povahy-Návrh stanovení místní úpravy provozu na stávající a budoucí komunikaci I/36, v úseku Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina
29. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy kulturní a společenská akce Krajské dožínky
26. 05. 2020 Závěrečný účet MO pardubice I za rok 2019
26. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - parkování 2 nákladních vozidel stavby před domem č.p. 1114 na náměstí Čs. Legií v Pardubicích
25. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístěn..." již není dostupný.
25. 05. 2020 Rozhodnutí - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ze dne 5.2.2020, pod čj: MmP 13812/2020 OD
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení zvláštního užívání místní komunikace před domem č.p. 2092 v ulici Sladkovského v Pardubicích

XML