MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Cyklistická stezka Trnová - Fáblovka - Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení změny místní úpravy provozu na neveřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 6799 a p.p.č. 4069 a na mstní komunikaci p.p.č. 2085/17 za domem č.p. 1908 v ulici Štefánikova v Pardubicích
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací v chodníku v úseku č.p. 1833 - 1840 v ulici Nerudova v Pardubicích
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací při pokládce kanalizačního potrubí v ulici Palackého a Jungmannova v Pardubicích
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení úzavírky chodníku a části přilehlého jízdního pruhu u domu č.p. 637 v ulici Husova v Pardubicích
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opaření obecné povahy - označení provádění opravy konstrukce mostu přes řeku Chrudimku mezi ulicemi Mezi Mosty a Bělobranské náměstí v Pardubicích
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení umístění kontejneru úřed domem č.p. 723 v ulici Na Hrádku v Pardubicích
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení uzavírky místních komunikací z důvodu pořádání kulturní akce "Podzimní městské slavnosti 2020" v Pardubicích
18. 09. 2020 Vyrozumění - vyjádření k podanému odvolání - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, související stavba města Pardubice - cyklostezka
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení zvláštního užívání plochy parkoviště (6 míst) u domů č.p. 681 a č.p. 702 a proti budově JAS (6 kolmých parkovacích míst) v ulici Bratranců Veverkových v Pardubicích.
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení vyhrazeného parkování - na vozovce v úseku parkoviště u gymnázia - Ke Kamenci místní komunikace v ulic Dašická v Pardubicích
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka - Podzimní městské slavnosti
16. 09. 2020 Veřejná vyháška - Opatření obecné povahy - označení zvláštního užívání 2 parkovacích míst proti domu č.p. 745 v ulici Jindřišská v Pardubicích
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oaptření obecné povahy - Modernizace železničního uzlu Pardubice
15. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění zvláštního užívání chodníku a vozovky u domu č.p. 12 na náměstí Republiky a v ulici Jahnova v Pardubicích
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu z důvodu úplné uzavírky silnice I/36 v Pardubicích
08. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu před vjezdem k domu čp. 1431 Sakařova ul. v Pardubicích
07. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatřření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkovacího místa oproti domu č.p. 47 na Smetanově náměstí v Pardubicích
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 v ulici kpt. Jaroše v Pardubicích
04. 09. 2020 Oznámení o svolání privního zasedání okrskových volebních komisí
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení uzavírky plochy Pernštýnského náměstí a zřízení vyhrazeného parkování v ulici Na Třísle v Pardubicích
04. 09. 2020 pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
03. 09. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky místních komunikací ulice Pernštýnského náměstí, Komenského náměstí, Sv. Anežky České, Pernštýnská a Wernerovo nábřeží v Pardubicích.
02. 09. 2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
01. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
28. 08. 2020 Poseuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení (Galerie Pardubice I. a II. etapa)
27. 08. 2020 Veřejná vyhláška - stavební povolení - Modeznizace uzlu Pardubice
24. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - provádění stavebních prací při pokládce plynového potrubí v chodnících a vozovce v ul. Ke Kamenci a Počápelská v Pardubicích
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - provádění stavebních prací v chodníku proti čp. 146 a na parkovišti u čp. 1815 Labská ulice v Pardubicích
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/36 a I/37 na mimoúrovňové křižovatce Palackého v Pardubicích
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provádění stavebních prací ve vozovce parkoviště v ulici U Mlýnů v Pardubicích
14. 08. 2020 VV OOP Označení provádění stavebních prací při rekonstrukci povrchu vozovek v ulici Sukova třída, Palackého třída, Kotkova a Studánecká v Pardubicích
13. 08. 2020 VV OOP Stanivení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Mezi Mosty a Na Ležákách v Pardubicích
13. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodě Pardubice I
12. 08. 2020 VV Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
12. 08. 2020 Stanovení přech. DZ na I/36 v Pardubicích - přednádraží
11. 08. 2020 VV OOP ve stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Pardubicích - provádění stavebních prací při přeložce vodovodu v ulici Palackého tř.v blízkosti celního úřadu a OC Lidl
11. 08. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích (MUK Palackého)
11. 08. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích (MUK Palackého)
07. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích k zabránení vjezdu motorových vozidel z ul. Labská do ul. Pod Zámkem k tenisovým dvorcům LTC Pardubice
07. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
07. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
06. 08. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice I/36 (ul. Palackého) v Pardubicích, před okružní křižovatkou od OD LIDL
05. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
03. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení umístění stavebního zařízení - vozidel stavby u obchodního domu Penny Market v ul. Karla IV. v Pardubicích na stávajícícm parkovišti
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemích komunikacích v ulici U Mlýnů a před parkovištěm v ulici Mezi Mosty v Pardubicích.
23. 07. 2020 Dokument "Usnesení - o prodlou..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádení stavebních prací v chodníku na náměstí Republiky v Pardubicích

XML