MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavírky ulice tř. Míru v Pardubicích
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Veřejně prospěšná stavba"I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina"
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava chodníku ul. Gebauerova
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení uzavírky ulic Pod Zámkem, Kostelní, Sv. Anežky České, Pernštýnská a Pernštýnského nám. v Pardubicích
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování - Na Hrádku č.p. 2575 v Pardubicích
04. 02. 2020 usnesení přerušení řízení - lávka přes Labe v Pardubicích
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení údržby na území MO Pardubice I
03. 02. 2020 Dražební vyhlášky 275-2020, 276-2020, 277-2020 a 278-2020
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicei I/36 a I/37 na MÚK Paladkého v Pardubicích
29. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy- úprava provozu v ulici Kotkova v Pardubicích naproti domu č.p. 751 na Schwarzově náměstí.
29. 01. 2020 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VŘ 2/2020 "Zpracování a tisk čtvrtletníku "Pardubická 1" pro rok 2020 - 2022"
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - změna místní úpravy provozu na Masarykově náměstí k označení stezky pro chodce a cyklisty
23. 01. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici U Mlýnů a Vodárenská v Pardubicích
23. 01. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - označení vyhrazeného parkování Jindřišská u čp. 2040 v Pardubicích
23. 01. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu z důvodu voprav místních komunikací na území města Pardubice od 1.3.2020 do 31.3.2020
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provedení umístění kontejneru na odvoz stavebního odpadu před domem č.p. 1342 v ulici Za Pasáží v Pardubicích
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovacím místu pro vnitroblokové komunikaci za domem č.p. 2547 v ulici Palackého v Pardubicích
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici U Stadionu a v ulici Pod Zámkem v Pardubicích v místech sjezdů do Tyršových sadů.
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování u domu č.p. 999 v ulici Na Okrouhlíku v Pardubicích
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu vedle domu č.p. 120 v ulici Na Třísle v Pardubicích
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování u domu č.p. 2604 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích.
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování v prostoru celého parkoviště před domem č.p. 1963 ulici Jiráskova v Pardubicích
16. 01. 2020 Veřejná vhyláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Bulharská v Pardubicích na stezce pro chodce a cyklisty vedoucí z ulice Bulharská k řece Chrudimce
16. 01. 2020 Veřejná vhyláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na parkovišti p.p. 1753/10, k.ú. Pardubice v ulici Palackého
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zřízení vyhrazeného parkování u domu č.p. 105 v Kostelní ulici v Pardubicích
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provední umístění kontejneru na odvoz stavebního odpadu a umístění stavebního materiálu v prostoru 2 parkovacích míst ve vnitroblokové komunikaci za domem č.p. 2547 v ulici Palackého v Pardubicích.
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změny místní úpravy provozu na parkovišti v ulici Palackého třída v Pardubicích
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu v ulici Za Pasáží u vjezdu k domu č.p. 1609 v Pardubicích.
09. 01. 2020 Soutěž o nevhodnější nabídku na koupi automobilu. Znalecký posudek č. 2210/39/2019; znalecký posudek č. 2211/40/2019; znalecký posudek č. 2212/41/2019
08. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Výběrové řízení č. 1/2020 na pozici referent odboru ekonomického ÚČETNÍ
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení provedení uzavírky stezky a přejezdu pro cyklisty u OD Tesco v ulici Palackého v Pardubicích
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Jiráskova před domem č.p. 20 a č.p. 1712 v Pardubicích
06. 01. 2020 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
20. 12. 2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na rok 2020
20. 12. 2019 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným Statutárním městem Pardubice
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích v ulici Štrossova do ulice Okružní v Pardubicích
19. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ve..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici K Polabinám v Pardubicích
16. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka stezky pro chodce a cyklisty před domem č.p. 444 v ulici Pernerova v Pardubice
16. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provzu v ulici Jindřišská, Za Pasáží a U Divadla v Pardubicích
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za TKO
13. 12. 2019 Obecně závazná vhyláška - č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka Pernštýnského náměstí, ulice Pernštýnská až k ulici Zelenobranská v Pardubicích
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - označení změny místní povahy před vjezdem na pozemek k č.p. 642 v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích
09. 12. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
09. 12. 2019 Nařízení č. 5/2019 - o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic
06. 12. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, Pernerova před čp. 739, Pardubice

XML