MČ Pardubice I - střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Datová schránka: 5hpbxbt

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici nábř. Závodu míru čp. 2739 v Pardubicích
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Soubor bytů Smilova Pardubice
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za TKO
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Cyklistická stezka Svítkov - PD" Pardubice, Svítkov
15. 01. 2019 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatřní obecné povahy - uzavírka chodníku před domem čp. 1035 v ulici Havlíčkova v Pardubicích
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/37 pardubice - MÚK Palackého, dostavba
14. 01. 2019 Výběrové řízení č. 1/2019 na pozici vedoucí odboru správy majetku
11. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
09. 01. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci proti povinnému Vojtěch Pištěk
09. 01. 2019 Výzva - vyjádření k podeaným odvoláním - umístění stavby lávky před Labe v Pardubicích
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na stezce pro chodce a cyklisty na nábřeží Závodu míru v Pardubicích
08. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, II. etapa
02. 01. 2019 Veřejná vyhláška - sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - Garáže Štefánikova Pardubice
02. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatřené obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - k označení provádění pací při čištění silnic II. a II. tříd, místních a veřejně přístupných účelových.
27. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování před domem č.p. 2587 v ulici Jiřího z Poděbrad v Pardubicích
27. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - označení provádění prací na území města Pardubic
27. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - označení změny místní úpravy provozu před připojením garáží č.p. 1267 a 1268 v ulici Bezdíčkova v Pardubicích
21. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Benedettiho čp. 552 v Pardubicích
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování tř. Míru 2672 v Pardubicích
20. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení stavebního řízení - zateplení BD Jungmannova 2555-2557 v Pardubicích
20. 12. 2018 Výběrové řízení č. 3/2018 na pozici vedoucí odboru správy majetku
19. 12. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Na Hrádku č.p. 724 v Pardubicích
11. 12. 2018 Pozvának na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
10. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - na..." již není dostupný.
10. 12. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - provádění prací při čištění silnic II. a II. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací
04. 12. 2018 Ceny vodného a stočného na rok 2019
04. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
04. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
04. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
04. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška o d..." již není dostupný.
04. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
03. 12. 2018 Návrh pravidel rozpočtového provizoria MO Pardubice I
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2019
03. 12. 2018 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Revitalizace letního stadionu"
26. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření oebcné povahy - parkoviště K+R z ulice Palackého, u vlakového nádraží v Pardubicích.
22. 11. 2018 Opatření obecné povahy - změna místní úpravy provozu na stezce pro chodce a cyklisty na nábřeží Závodu míru v Pardubicích
19. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Sladkovského čp. 359 v Pardubicích
19. 11. 2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - bytový dům PROKOPKA, Pardubice
16. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování v ulici U Mlýnů v Pardubicích
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška - stavební povolení SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace DN 300, SO 321 - Přeložka vodovodního řádu DN 500 u SO 104 v rámci stavby I/37 Pardubice MÚK Palackého - dostavba
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování v ulici Jindřišská 2039 v Pardubicích
15. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu před domem č.p. 824 v ulici Nerudova v Pardubicích
14. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích
14. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka komunikací ulice Sv. Anežky České, Pernštýsnká, Zámecká a plochy Pernštýnského náměstí v Pardubicích
12. 11. 2018 Veřejná vyhláška - stavební povolení - Nerudova 824, Pardubice
06. 11. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
06. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka stezky pro chodce a cyklisty v úseku Na Drážce - Na Haldě - Gebauerova v ulici Husova v Pardubicích
06. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - umístění vodorovného dopravního značení řed domem č.p.552 v ulici Benedettiho v Pardubicích

XML