MČ Ostrava - Vítkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Vítkovice
Mírové náměstí 516/1
703 00 Ostrava

Datová schránka: 7mqbr27
E-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2016 271.pdf
22. 09. 2016 272.pdf
22. 09. 2016 273.pdf
22. 09. 2016 274.pdf
22. 09. 2016 275.pdf
22. 09. 2016 Dokument "276.pdf..." již není dostupný.
22. 09. 2016 280.pdf
22. 09. 2016 Dokument "281.pdf..." již není dostupný.
22. 09. 2016 282.pdf
22. 09. 2016 Dokument "283.pdf..." již není dostupný.
22. 09. 2016 285.pdf
22. 09. 2016 286.pdf
22. 09. 2016 287.pdf
22. 09. 2016 288.pdf
25. 09. 2015 Dokument "202.pdf Dražební vyhl..." již není dostupný.
24. 09. 2015 201.pdf Pozvání na 9. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 1. října 2015 v 16.00 hodin v zasedací síni č. 306 Radnice města Ostravy.
24. 09. 2015 200.pdf Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2015 na obsazení pracovního místa - tajemník Úřadu městského obvodu Hrabová
24. 09. 2015 199.pdf Oznámení SMO o záměru prodat:
24. 09. 2015 198.pdf pozemek parc. č. 550, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
24. 09. 2015 197.pdf Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce:
24. 09. 2015 Dokument "195.pdf Výměna oken v..." již není dostupný.
24. 09. 2015 191.pdf Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
24. 09. 2015 Dokument "188.pdf Usnesení o op..." již není dostupný.
24. 09. 2015 Dokument "186.pdf ENERGO 2015 -..." již není dostupný.
24. 09. 2015 Dokument "179.pdf Dražební vyhl..." již není dostupný.
24. 09. 2015 Dokument "178.pdf Dražební vyhl..." již není dostupný.
24. 09. 2015 174.pdf Rozhodnutí č. 51/2015 o uzavírce
24. 09. 2015 Dokument "171.pdf Usnesení o na..." již není dostupný.
24. 09. 2015 Dokument "170.pdf Rozhodnutí č...." již není dostupný.
24. 09. 2015 Vyhláška 134-15.pdf Oznámení o konání opakované dražby - elektronické dražby dobrovolné. Dražba proběhne dne 24. 9. 2015 v době od 11:00 hod. do 12:30 hod.
24. 09. 2015 otazky.doc Nález 1 ks řetízku ze žlutého kovu s přívěskem.
24. 09. 2015 aktualizovaný seznam k 1. 8. 2015.xlsx Výzva § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
11. 06. 2015 Dokument "121.pdf Oznámení o ul..." již není dostupný.
11. 06. 2015 Dokument "120.pdf Oznámení o ul..." již není dostupný.
11. 06. 2015 119.pdf Záměr pronajmout část pozemku - parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 42,70 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava.
11. 06. 2015 118.pdf Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice konaného 15. června 2015 v 15.00 hod. v obřadní síni ÚMOb Vítkovice.
11. 06. 2015 117.pdf Dodatek k návrhu programu 6. zasedání zastupitelstva města.
11. 06. 2015 115.pdf Rozhodnutí č. 429/15/VH o povolení k nakládání s vodami, o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška.
11. 06. 2015 114.pdf Nabídka volného pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
11. 06. 2015 Dokument "108.pdf Usnesení o na..." již není dostupný.
11. 06. 2015 100,.pdf Výzva § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
11. 06. 2015 Dokument "90.pdf Usnesení o opa..." již není dostupný.
11. 06. 2015 86.pdf Vyhlášení popisu věci.
11. 06. 2015 Dokument "74.pdf Dražební vyhlá..." již není dostupný.
01. 04. 2015 Dokument "64.pdf Veřejná vyhláš..." již není dostupný.
01. 04. 2015 Dokument "63.pdf Veřejná vyhláš..." již není dostupný.
01. 04. 2015 62.pdf Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou.
31. 03. 2015 61.pdf Oznámení - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy.
27. 03. 2015 60.pdf Záměr pronajmout část pozemku - parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 15,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava.
27. 03. 2015 59.pdf Záměr pronajmout nebytové prostory o rozloze 64,25 m2, v budově č.p. 829, stojící na pozemku parc. č. 936/14, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na ulici Štramberská 4 v Ostravě-Vítkovicích.

XML