MČ Ostrava - Třebovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava

Datová schránka: wu8bzk6
E-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 Vyhlášení nálezu č. 3_2024_tre - tablet s pouzdrem.pdf
21. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 8_2024 na výkon činností stavebního úřadu v rámci Úřadu městského obvodu Poruba.pdf
20. 05. 2024 Vyhlášení nálezu č. 2_2024_tre - dámská peněženka s kartami obchodníků.pdf
16. 05. 2024 Oznámení Statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1071_7 a budovy stojící na pozemku, části parc.č. 1071_8, parc.č. 1071_40 a části parc.č. 1071_50.pdf
15. 05. 2024 Vyhlášení nálezu č. 1_2024_tre - dětské jízdní kolo.pdf
15. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1_2024 na místo vedoucího Kulturního a informačního střediska Klimkovice.pdf
15. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7_2024 na místo technického pracovníka v rámci ÚMOb Poruba.pdf
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022.pdf
06. 05. 2024 Svolání I. zasedání okrskové volební komise.pdf
06. 05. 2024 Pozvání na 15. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 15. května 2024.pdf
03. 05. 2024 Dokument "Opravné rozhodnutí Kr..." již není dostupný.
02. 05. 2024 Oznámení Statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku parc. č. 421_5 zastavěná plocha a nádvoří (pozemek pod patrovou garáží) v k.ú. Třebovice ve Slezsku.pdf
02. 05. 2024 Oznámení Statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku parc. č. 421_27 zastavěná plocha a nádvoří (pozemek pod patrovou garáží) v k.ú. Třebovice ve Slezsku.pdf
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj - oznámení o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2024.pdf
29. 04. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024.pdf
29. 04. 2024 Telefonní spojení do volební místnosti v městském obvodu Třebovice.pdf
23. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6_2024 na výkon činností stavebního úřadu v rámci ÚMOb Poruba.pdf
22. 04. 2024 Situace - Dopravní značení.pdf
22. 04. 2024 Veřejná Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení dopravního značení č. 1_2024 - trvalé (Doplnění závor na přejezdu P7724 v km 263,911 trati Ostrava-Svinov-Opava východ).pdf
22. 04. 2024 Přihláška do výběrového řízení.doc
22. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1_2024 na místo referenta odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury.pdf
22. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1_2024 na obsazení pracovní pozice - referent – bytový technik v rámci Úřadu městského obvodu Hrabová.pdf
17. 04. 2024 Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Třebovice pro registrované sociální služby.doc
17. 04. 2024 Pravidla pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu městského obvodu Třebovice – pro registrované sociální služby.pdf
17. 04. 2024 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k žádosti o dotaci.doc
17. 04. 2024 Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Třebovice.doc
17. 04. 2024 Pravidla pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu městského obvodu Třebovice.pdf
16. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. 1419536_24_3200-11530-804492 - kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2024.pdf
11. 04. 2024 Rozpočtová opatření č. 3, č. 4 a č. 5 k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2024.pdf
11. 04. 2024 Oznámení SMO - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku - část parc. č. 1088_1 zahrada, část parc. č. 1088_1 zahrada a část parc. č. 1088_2 zahrada.pdf
11. 04. 2024 Oznámení SMO - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku - část parc. č. 1057_10 ostatní plocha, jiná plocha, část pozemku parc. č. 1057_2 ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 2393_43 zahrada.pdf
11. 04. 2024 Oznámení SMO - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku parc. č. 421_11 zastavěná plocha a nádvoří.pdf
11. 04. 2024 Oznámení SMO - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku parc. č. 422_29 zastavěná plocha a nádvoří .pdf
02. 04. 2024 Přihláška do výběrového řízení.doc
02. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1_2024 na místo referenta úseku sociálního, přestupků a hřbitova v rámci ÚMOb Plesná.pdf
28. 03. 2024 Situační snímek.pdf
28. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška. Úze..." již není dostupný.
28. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5_2024 na výkon činností stavebního úřadu.pdf
20. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ Ostrava-Stará Bělá.pdf
18. 03. 2024 Pozvání na 14. zasedání zastupitelstva města konané dne 27.03.2024.pdf
12. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4_2024 na výkon činností stavebního úřadu v rámci Úřadu městského obvodu Poruba.pdf
07. 03. 2024 Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2024.pdf
05. 03. 2024 Výběrové řízení č. 3_2024 na místo vedoucího odboru kultury v rámci ÚMOb Poruba.pdf
05. 03. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4a Územního plánu Ostravy.pdf
05. 03. 2024 Situace - dopravní značení.pdf
05. 03. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf
04. 03. 2024 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, Veřejná vyhláška - v rámci stavebního záměru Inteligentní zastávky Ostrava - II. etapa - Třebovická.pdf
29. 02. 2024 Oznámení Statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku parc.č. 421_3 zastavěná plocha a nádvoří.pdf
29. 02. 2024 Oznámení Statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice o záměru pronájmu pozemku parc.č. 422_11 zastavěná plocha a nádvoří.pdf

XML