Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Uložení písemnosti - paní Dominika Weberová, nar. 1973
30. 07. 2021 Uložení písemnosti - pan Josef Weber, nar. 1970
30. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny dne 20.08.2021
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 - Trutnov-Bohuslavice
30. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny dne 19.08.2021
29. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny dne 17.08.2021
29. 07. 2021 Dražební vyhláška č.: 213 EXD 113/2021-1
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici III/3013 a na místních komunikacích v obci Velké Svatoňovice, na silnici III/3014 v obci Malé Svatoňovice, na silnici II/567, III/01417 a na místních komunikacích v obci Rtyně v Podkrkonoší
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce ulice Národní v obci Trutnov
28. 07. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Jihoslovanská čp. 33 (60,33 m2) - usnesení RM 14-2021
28. 07. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Jihoslovanská čp. 31 (47,17 m2) - usnesení RM 14-2021
28. 07. 2021 Záměr města - pronájem bytu Palackého 79
28. 07. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - usnesení RM 14-2021
28. 07. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - usnesení RM 14-2021
28. 07. 2021 Záměr města - výpůjčka pozemků - usnesení RM 14-2021
28. 07. 2021 Záměr města - pronájem a pacht pozemků - usnesení RM 14-2021
28. 07. 2021 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 14-2021
28. 07. 2021 Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
28. 07. 2021 Dražební vyhláška č.: 158 ED 11/21-5
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Pilníkov
28. 07. 2021 Vyhlášení veřejné soutěže
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Barbu II.
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Barbu
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Bulharská, Pražská, Jihoslovanská, Palackého, Havlíčkova a Krakonošovo náměstí v obci Trutnov
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení v obci Mladé Buky
28. 07. 2021 Pronájem prostor sloužících podnikání - starší nabídky
28. 07. 2021 Dražební vyhláška č.: 213 EXD 103/2021-1
28. 07. 2021 Výluka a omezení provozu - Kunčice n. Labem - Trutnov hlavní nádraží ve dnech 31.07.-16.08.2021
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Kurecki Łukasz Patryk
28. 07. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Zdeněk Teichman
28. 07. 2021 Uložení písemnosti - pan Josef Weber, nar. 1970
28. 07. 2021 Uložení písemnosti - paní Dominika Weberová, nar. 1973
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3016, v ulici Lhotecká v Trutnově
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "pec pod Sněžkou, Náměstí u Kapličky Panny Marie-jih, Oprava stoky dešťové kanalizace"
28. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 05.08.2021
28. 07. 2021 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 14-2021
28. 07. 2021 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. 1/20
28. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 90/21
28. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 136/21
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Fibichova v Trutnově
28. 07. 2021 Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Tichá v obci Trutnov
28. 07. 2021 Úprava provozu na silnici III/3012 v ul. Poděbradova a na místních komunikacích v ul. Žižkova, Husova, Dr. E. Beneše a náměstí T. G. Masaryka v obci Úpice
28. 07. 2021 Úprava provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně
28. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 09.08.2021
28. 07. 2021 3. kolo jednostupňové veřejné soutěže - vodní nádrž Slavětín v k. ú. Slavětín u Radvanic a Chvaleč
28. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 06.08.2021
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Pod Kostelem v obci Mladé Buky
28. 07. 2021 VV - návrh opatření obecné povahy - záplavové území pro vodní tok Labe, ř. km 989 - 1040

XML