Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o přijetí návrhu koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)"
30. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny 14.10.2020
30. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Vězeňská, Na Vrchu a Poštovní v obci Trutnov
30. 09. 2020 Pronájem nebytových prostor - Slovanské náměstí 143 v Trutnově
30. 09. 2020 Výpůjčka nebytových prostor - Palackého 387 v Trutnově
30. 09. 2020 Pronájem bytu Na Struze 159
30. 09. 2020 Pronájem bytu Palackého 80
30. 09. 2020 Pronájem bytu Bulharská 65
30. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 067 EX 127845/09-194
30. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 204 EX 2913/20-154
30. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 204 EX 14626/19-298
30. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 067 EX 127845/09-194
30. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 204 EX 2913/20-154
30. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 204 EX 14626/19-298
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na místní komunikaci Pošťácká cesta v obci Dolní Olešnice
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - zrušení železničního přejezdu P 4831 v km 17,053 trati 1471 Trutnov střed - Teplice nad Metují
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Tkalcovská v Trutnově
29. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 094 EX 07801/08
29. 09. 2020 Svazek obcí Východní Krkonoše-oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2020
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Parkovací stání v ul. Sportovní, v obci Trutnov, části obce Poříčí
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou
29. 09. 2020 Dražební vyhláška č.: 124 EX 8491/12-188
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Ostrčilova, v obci a k.ú. Trutnov
29. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny 13.10.2020
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na silnici II/301 v ul. Petříkovická v obci Trutnov
29. 09. 2020 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 17-2020
29. 09. 2020 upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Nábřežní v obci Trutnov
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Marie Majerové a Maxima Gorkého v obci Trutnov
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška o doručení Změny č. 3 RP Trutnov - Červený kopec a úplného znění po změně č. 1, 2 a 3
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na silnici II/325 v k. ú. Vestřev v obci Dolní Olešnice
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ulici Kryblická a U Nemocnice v Trutnově
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Barvířská v Trutnově
29. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny 08.10.2020
29. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny 08.10.2020
29. 09. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Jana Spiegelmacher
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Zvonková v obci Trutnov
29. 09. 2020 Rozhodnutí - Vrtaná studna + přívodní vodovod, p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice v obci Hajnice
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu "Změny č. 2 Územního plánu Velké Svatoňovice"
29. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny 07.10.2020
29. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny 06.10.2020
29. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny 05.10.2020
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Palackého v obci Trutnov
29. 09. 2020 Elektronická dražba 30.09.2020 - Radek Rainet
29. 09. 2020 Záměr města - právo stavby s budoucí koupí - usnesení RM 16-2020
29. 09. 2020 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 16-2020
29. 09. 2020 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 16-2020
29. 09. 2020 Pronájem nebytových prostor - dvorek ve vnitrobloku Jihoslovanská 149 v Trutnově

XML