Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 64/23
18. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 100/23
18. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 62/23
18. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 75/23
18. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 79/23
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 85/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 89/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 95/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 121/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 84/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 86/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 87/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 97/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 96/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 92/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 90/24
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 35/24
17. 05. 2024 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Václav Šimek
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení na stavbu "Nástupní plochy pro požární techniku ul. Pampelišková, Za Komínem,. Mládežnická obec Trutnov, část obce Horní Staré Město
16. 05. 2024 Přerušení dodávky elektřiny 05.06.2024
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/252, II/296, II/297, II/300, III/1412, III/30022 v kat. územích obcí Trutnov, Žacléř, Lampertice, Královec, Bernartice, Vlčice, Mladé Buky, Svoboda n.Ú., Janské Lázně, Horní Maršov, Mal
16. 05. 2024 Výběrové řízení - sociální pracovník
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Nad Kaplí v Trutnově
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Trutnov v k.ú. Horní Staré Město
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení na stavbu "Nástupní plochy pro požární techniku ul. Pampelišková, Za Komínem,. Mládežnická obec Trutnov, část obce Horní Staré Město
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Novodvorská v Trutnově
16. 05. 2024 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 10-2024
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30015 v k.ú. Brusnice, v obci Hajnice
16. 05. 2024 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Miloš Jelínek
16. 05. 2024 Výběrové řízení - sociální pracovník
15. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 67/23
15. 05. 2024 Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Palackého v Trutnově
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulici Bulharská, Kostelní, Farská, Slovanské náměstí a Slezská v Trutnově
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Ivana Olbrachta v Trutnově
14. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 112/23
14. 05. 2024 Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení ke zjištění zájemce o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Nová v Trutnově
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Novodvorská v Trutnově
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Bulharská v Trutnově
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Nad Kaplí v Trutnově
12. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 102/23
12. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 70/23
12. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 99/23
12. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 113/23
10. 05. 2024 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 10-2024
10. 05. 2024 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 10-2024
10. 05. 2024 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Lípové nám. 264, Trutnov 3
10. 05. 2024 Záměr města - pronájem nebytových prostor - Horská 238, Trutnov
09. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30015 v k.ú. Brusnice, v obci Hajnice

XML