Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Allan Bieniecki
10. 07. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Tomáš Kubeček
09. 07. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Tomáš Kubeček
09. 07. 2020 Dražební vyhláška č.: 098 EX 00300/19-088
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na ulici K Baku a ulici Mladobucká v obci Mladé Buky
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v souvislosti s rekonstrukcí pěší zóny v Trutnově
09. 07. 2020 Správa KRNAP - vydání opatření obecné povahy
09. 07. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 23.07.2020
09. 07. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 21.07.2020
09. 07. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 20.07.2020
09. 07. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 17.07.2020
09. 07. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 13.07.2020
09. 07. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 09.07.2020
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Horská, v části obce Střední Předměstí, v obci Trutnov
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Úpice, v ulici Zákopanka
09. 07. 2020 Dražební vyhláška č.: 137Ex 5282/07-165
09. 07. 2020 Dražební vyhláška č.: 203 Ex 09815/19-28
09. 07. 2020 Dražební vyhláška č.: 139EX 07656/13-114
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Michaela Urbanová, Buzulucká 772/2, Hradec Králové
09. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 26/20
09. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 34/20
09. 07. 2020 Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů
09. 07. 2020 Pronájem nebytových prostor - tělocvičny a učebny v Trutnově
09. 07. 2020 Pronájem nebytových prostor - Palackého 107 v Trutnově
09. 07. 2020 Pronájem nebytových prostor - Krakonošovo nám. 73 v Trutnově
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Sebastian Walczak
09. 07. 2020 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 13-2020
09. 07. 2020 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 13-2020
09. 07. 2020 Vyhlášení popisu věci
09. 07. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Martin Gorol
09. 07. 2020 Výběrové řízení - úředník v oddělení investic na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov
09. 07. 2020 Výběrové řízení - vedoucí Odboru finančního Městského úřadu Trutnov
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Odkanalizování obce Trutnov, část Babí - seznámení s podklady
09. 07. 2020 Výpůjčka nebytových prostor - Slovanské nám. 165 v Trutnově
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - zrušení železničního přejezdu P 4817 v km 10,111 trati 1471 Trutnov střed - Teplice nad Metují
09. 07. 2020 Shrnutí předpokládaných termínů omezení doby nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o nočním klidu
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Náměstí u Kapličky Panny Marie - sever" v Peci pod Sněžkou
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o přestupku Michal Bachman
09. 07. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Tomáš Kábrt
09. 07. 2020 Dražební vyhláška č.: 137Ex 5282/07-139
09. 07. 2020 Dražební vyhláška č.: 069 EX 2696/10-126
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Stavební povolení na stavbu "Pěší trasa kolem řeky Úpy v Horním Maršově", obec Horní Maršov
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - úprava provozu na silnici III/01417 a III/3014 v obci Rtyně v Podkrkonoší a Malé Svatoňovice
09. 07. 2020 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 13-2020
09. 07. 2020 Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
09. 07. 2020 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - Palackého 79 v Trutnově
09. 07. 2020 Výběrové řízení - pronájem restaurace Dvoračka
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Palackého, obec Trutnov
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Chotěvice
09. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 38/20

XML