Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Chotěvice
30. 11. 2021 Výběrové řízení na vedoucího úředníka – vedoucí oddělení územního plánování
30. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/296 a veřejných účelových komunikacích v k. ú. Velká Úpa II, v obci Pec pod Sněžkou
30. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/567 a na místních komunikacích v obci a k. ú. Rtyně v Podkrkonoší
30. 11. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Pavla Miláčková
30. 11. 2021 Výběrové řízení - úředník v oddělení dopravně správních agend
30. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Biologický septik s vestavným filtrem pro novostavbu RD, Lampertice
29. 11. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Pavla Miláčková
29. 11. 2021 Výběrové řízení - úředník v oddělení dopravně správních agend
29. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Biologický septik s vestavným filtrem pro novostavbu RD, Lampertice
29. 11. 2021 Dražební vyhláška č.: 213 EXD 199/2021-1
29. 11. 2021 Vyhlášení nouzového stavu
29. 11. 2021 Výběrové řízení - úředník pro řešení přestupků (přestupky v dopravě)
29. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Daniel Patrick Bartol
29. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Daniel Patrick Bartol
29. 11. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Rudolf Ficker
29. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova na roky 2023 - 2027
29. 11. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - usnesení RM 21-2021
29. 11. 2021 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 21-2021
29. 11. 2021 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 21-2021
29. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Jívka
29. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Přestavba Rýchorské ulice v obci Mladé Buky
29. 11. 2021 VV - oznámení o zahájení územního řízení - "D11 1109 Trutnov - st. hranice ČR/PL, přístup na staveniště - ul. Elektrárenská"
29. 11. 2021 Veřejná vyhláška - „obec Horní Olešnice - zásobování vodou“ - seznámení s podklady rozhodnutí
29. 11. 2021 Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
29. 11. 2021 Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města - konání valné hromady - 09.12.2021
29. 11. 2021 Dražební vyhláška č.: 121 EX 5163/14-113
26. 11. 2021 Dražební vyhláška č.: 213 EXD 199/2021-1
26. 11. 2021 Vyhlášení nouzového stavu
26. 11. 2021 Výběrové řízení - úředník pro řešení přestupků (přestupky v dopravě)
26. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Daniel Patrick Bartol
26. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Daniel Patrick Bartol
26. 11. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Rudolf Ficker
26. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova na roky 2023 - 2027
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Daniel Patrick Bartol
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Daniel Patrick Bartol
25. 11. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Rudolf Ficker
25. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova na roky 2023 - 2027
25. 11. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - usnesení RM 21-2021
25. 11. 2021 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 21-2021
25. 11. 2021 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 21-2021
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Jívka
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Přestavba Rýchorské ulice v obci Mladé Buky
25. 11. 2021 VV - oznámení o zahájení územního řízení - "D11 1109 Trutnov - st. hranice ČR/PL, přístup na staveniště - ul. Elektrárenská"
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - „obec Horní Olešnice - zásobování vodou“ - seznámení s podklady rozhodnutí
25. 11. 2021 Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
25. 11. 2021 Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města - konání valné hromady - 09.12.2021
25. 11. 2021 Dražební vyhláška č.: 121 EX 5163/14-113
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Parkoviště a chodníky BD 6 a 7 ul. Kiesewettrova, v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí
25. 11. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 10.12.2021

XML