Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška 3069-2019
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška 22156-2019
26. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/19
26. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 13/19
22. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.:..." již není dostupný.
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška 27370-2019
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář - koupací sezona 2019
20. 03. 2019 Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
20. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.:..." již není dostupný.
20. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.:..." již není dostupný.
20. 03. 2019 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 06-2019
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška 23361-2019
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška 25318-2019
19. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 11/19
19. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 14/19
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška 24874-2019
14. 03. 2019 Společné povolení ČOV pro Motorest Výšinka v k.ú. Horní Žďár
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška 24308-2019
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška 24756-2019
13. 03. 2019 Dlouhá 644
13. 03. 2019 Tichá 529, převod NS.pdf
13. 03. 2019 Havlíčkova 12
13. 03. 2019 Bulharská 53 obecně
13. 03. 2019 Bulharská 53
13. 03. 2019 Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Bulharská 53 ČEDOK.pdf
13. 03. 2019 ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ od 25.05.2018.pdf
13. 03. 2019 DVORAČKA obecně 13.03.2019.pdf
13. 03. 2019 Restaurace Dvoračka
13. 03. 2019 Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Dvoračka 13.03.2019.pdf
13. 03. 2019 ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ od 25.05.2018.pdf
13. 03. 2019 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 06-2019
13. 03. 2019 Záměr města - prodej a směna pozemků - usnesení RM 06-2019
13. 03. 2019 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Tomáš Gottwald
13. 03. 2019 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Vítězslav Křížek
12. 03. 2019 01-2019-Obecně závazná vyhláška města Trutnova.pdf
08. 03. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 14.03.2019
08. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.:..." již není dostupný.
08. 03. 2019 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Luboš Štefáček
08. 03. 2019 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Petr Traeger
07. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.:..." již není dostupný.
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška 21472-2019
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška 20878-2019
06. 03. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 13.03.2019
06. 03. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 19.03.2019
06. 03. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 20.03.2019
06. 03. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 21.03.2019
06. 03. 2019 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Zdenka Komárková
06. 03. 2019 Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj
06. 03. 2019 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
06. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf

XML