Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2021 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
23. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p. p. č. 1308, 456, 1315/4, 1315/3, 1315/2, 728/3, 2003 a 417/1 v k. ú. Hertvíkovice a Mladé Buky, v obci Mladé Buky
23. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci LC Liškárna v k. ú. Pilníkov I, v obci Pilníkov
23. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p. p. č. 136 v k. ú. Střítež u Trutnova, v obci Trutnov
23. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce komunikace III/3041 Maršov u Úpice, obec Hajnice, Libňatov a Maršov u Úpice
23. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
22. 01. 2021 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p. p. č. 1308, 456, 1315/4, 1315/3, 1315/2, 728/3, 2003 a 417/1 v k. ú. Hertvíkovice a Mladé Buky, v obci Mladé Buky
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci LC Liškárna v k. ú. Pilníkov I, v obci Pilníkov
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p. p. č. 136 v k. ú. Střítež u Trutnova, v obci Trutnov
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce komunikace III/3041 Maršov u Úpice, obec Hajnice, Libňatov a Maršov u Úpice
22. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci SV Irský dvůr v k.ú. Prostřední Staré Buky, v obci Staré Buky
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na pozemních komunikacích na p. p. č. 101, 179/6, 179/60, 179/70 a 496/5 v k. ú. Dolní Staré Město a na p. p. č. 2183/20 v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci LC Bradlo v k. ú. Dolní Olešnice, v obci Dolní Olešnice
22. 01. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Ladislav Petráník
22. 01. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Petr Hübner
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p. p. č. 635 v k. ú. Brusnice, v obci Hajnice
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p. p. č. 5198, 5013 a 5020 v k. ú. a obci Chotěvice
22. 01. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti
22. 01. 2021 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení PV 02-2021
22. 01. 2021 Dražební vyhláška č.: 158 EX 472/20-19
22. 01. 2021 Dražební vyhláška č.: 158 ED 11/20-11
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Zámečnická v obci Trutnov
22. 01. 2021 Výběrové řízení - úředník v oddělení územního plánování na Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov
22. 01. 2021 Výběrové řízení - vedoucí úředník – vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu Odboru výstavby MěÚ Trutnov
22. 01. 2021 Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Wodnik Daniel
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Koszyczarek Paweł Dominik
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Piotrowski Marcin Leszek
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Tułacz Łukasz Janusz
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Lipski Daniel Sebastian
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Lipski Daniel Sebastian
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Bryś Janusz Stanisław
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost paní Zagajewska Jana
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Żurawski Patrycjusz Czesław
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Żurawski Patrycjusz Czesław
22. 01. 2021 Výběrové řízení - úředník v oddělení územního řízení a stavebního řádu na Odboru výstavby MěÚ Trutnov
22. 01. 2021 Výběrové řízení - úředník v oddělení investic na Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov (investiční technik)
22. 01. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan František Chaloupka
22. 01. 2021 Nařízení města Trutnova - Zpracování lesních hospodářských osnov
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Novostavba RD Havlovice - Biologický septik
22. 01. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Restaurace Dvoračka
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Trutnov
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh úpravy provozu v ul. K Poříčské stráni v obci Trutnov
22. 01. 2021 Dražební vyhláška č.: 139EX 04814/13-073
22. 01. 2021 Dražební vyhláška č.: 197 EX 90538/09-94
22. 01. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Ostrčilova, v obci Trutnov
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na p. p. č. 2313 v k. ú. Trutnov

XML