Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2020 Přechodná úprava provozu v ul. Maxima Gorkého, S. K. Neumanna a Marie Majerové
05. 04. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Opatření obecné povahy č. 1/2020
05. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Jaroslav Jaroš
05. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Dostál
05. 04. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/300 v obci Žacléř, Trutnov a Královec, na silnici III/30019 v obci Bernartice a Lampertice, na silnici III/30022 v obci Lampertice a Bernartice
05. 04. 2020 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)
05. 04. 2020 Náměstí u Kapličky Panny Marie - sever v obci Pec pod Sněžkou
05. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Jančář
05. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Jiří Kofránek
05. 04. 2020 Pronájem nebytových prostor - Bulharská 136 v Trutnově
05. 04. 2020 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2019
05. 04. 2020 Dražební vyhláška č.: 091 EX 02431/10-138
05. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 15.04.2020
05. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 14.04.2020
05. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 10.04.2020
05. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 07.04.2020
05. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 03.04.2020
05. 04. 2020 Omezení veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji
05. 04. 2020 MěÚ Hostinné - VŘ na vedoucí odboru investic a majetku
05. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně
05. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Tomáš Dudis
05. 04. 2020 Shrnutí předpokládaných termínů omezení doby nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019
05. 04. 2020 Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/301 a silnici III/30116 v obci Jívka
05. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Chodník v obci Pec pod Sněžkou
05. 04. 2020 Stanovisko Ministerstva zemědělství - rybářství a myslivost
05. 04. 2020 Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 6-2020
05. 04. 2020 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 6-2020
05. 04. 2020 Výpůjčka nebytových prostor
05. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/20
05. 04. 2020 Přechodná úprava provozu na silnici I/16 v obci Dolní Kalná
05. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Jan Šandor
05. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 282 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby pro seniory, 8:00 - 10:00
05. 04. 2020 Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
04. 04. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Opatření obecné povahy č. 1/2020
03. 04. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Opatření obecné povahy č. 1/2020
03. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Jaroslav Jaroš
03. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Dostál
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/300 v obci Žacléř, Trutnov a Královec, na silnici III/30019 v obci Bernartice a Lampertice, na silnici III/30022 v obci Lampertice a Bernartice
03. 04. 2020 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)
03. 04. 2020 Náměstí u Kapličky Panny Marie - sever v obci Pec pod Sněžkou
03. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Jančář
03. 04. 2020 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Jiří Kofránek
03. 04. 2020 Pronájem nebytových prostor - Bulharská 136 v Trutnově
03. 04. 2020 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2019
03. 04. 2020 Dražební vyhláška č.: 091 EX 02431/10-138
03. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 15.04.2020
03. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 14.04.2020
03. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 10.04.2020
03. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 07.04.2020
03. 04. 2020 Přerušení dodávky elektřiny dne 03.04.2020

XML