Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Dražební vyhláška č.: 158 EX 1075/22-36
31. 03. 2023 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 07-2023
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Pilníkov
30. 03. 2023 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Štěpán Kečkéš
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3011 v ulici Voletinská v Trutnově a na místních komunikacích v ulicích Voletinská, Sportovní, Benešova, Kožešnická a Lipové náměstí v obci Trutnov, část obce Poříčí
30. 03. 2023 Exekuční příkaz č.: 203 Ex 33399/22-24
30. 03. 2023 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Štěpán Kečkéš
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3011 v ulici Voletinská v Trutnově a na místních komunikacích v ulicích Voletinská, Sportovní, Benešova, Kožešnická a Lipové náměstí v obci Trutnov, část obce Poříčí
30. 03. 2023 Exekuční příkaz č.: 203 Ex 33399/22-24
30. 03. 2023 Přerušení dodávky elektřiny 18.04.2023
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/252 v obci Malá Úpa
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/296 v obci Horní Maršov
30. 03. 2023 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na siln. I/14 a I/16 v obcích Bernartice a Královec
30. 03. 2023 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na siln. I/14 v obcích Ml.Buky a Trutnov
30. 03. 2023 Dražební vyhláška č.: 229 EXD 3/23-1
30. 03. 2023 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Artur Beier
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0613 v obci Horní Olešnice, nacházející se na p.p.č. 529 v k.ú. Přední Ždírnice a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Horní Olešnice
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0613 v obci Horní Olešnice, nacházející se na p.p.č. 529 v k.ú. Přední Ždírnice a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Horní Olešnice
30. 03. 2023 Přerušení dodávky elektřiny 17.04.2023
30. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/23
30. 03. 2023 Aukční vyhláška č. HTU/04/2023
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Hradčín v obci Pilníkov
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místních komunikacích v ul. Vítězslava Nováka, Šárka a náměstí Hraničářů v obci Trutnov
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Lípová v obci Trutnov
30. 03. 2023 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Štěpán Kečkéš
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Kopretinová v obci Trutnov
29. 03. 2023 Přerušení dodávky elektřiny 18.04.2023
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/252 v obci Malá Úpa
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/296 v obci Horní Maršov
29. 03. 2023 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na siln. I/14 a I/16 v obcích Bernartice a Královec
29. 03. 2023 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na siln. I/14 v obcích Ml.Buky a Trutnov
29. 03. 2023 Dražební vyhláška č.: 229 EXD 3/23-1
29. 03. 2023 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Artur Beier
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0613 v obci Horní Olešnice, nacházející se na p.p.č. 529 v k.ú. Přední Ždírnice a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Horní Olešnice
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0613 v obci Horní Olešnice, nacházející se na p.p.č. 529 v k.ú. Přední Ždírnice a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Horní Olešnice
28. 03. 2023 Přerušení dodávky elektřiny 17.04.2023
28. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/23
28. 03. 2023 Aukční vyhláška č. HTU/04/2023
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Hradčín v obci Pilníkov
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místních komunikacích v ul. Vítězslava Nováka, Šárka a náměstí Hraničářů v obci Trutnov
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Lípová v obci Trutnov
28. 03. 2023 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Štěpán Kečkéš
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Kopretinová v obci Trutnov
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 148/8 a 196/3 v k. ú. Temný Důl v obci Horní Maršov
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici U Hřbitova v obci Trutnov a na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici U Elektrárny v obci Trutnov
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Vodní v obci Trutnov
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Tyršova ve Svobodě nad Úpou
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Tyršova ve Svobodě nad Úpou
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Technická infrastruktura obytné zóny Centrum Mladé Buky
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici III/3012 v ul. Rokytnická v obci Trutnov, na silnici III/1615 v ul. Debrnská v obci Trutnov, na silnici III/30019 v obci Bernartice a na silnici II/300 v obci Královec

XML