MČ Ostrava - Pustkovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava-pustkovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pustkovec
Pustkovecká 64/47
708 00 Ostrava

Datová schránka: h4ibsps
E-mail: posta@pustkovec.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2020
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020
23. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 25/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
23. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 24/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22. 09. 2020 Oznámení o telefonním spojení do volební místnosti
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 09. 2020 Oznámení nálezu
14. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
14. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
10. 09. 2020 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
09. 09. 2020 Dodatek k návrhu programu 19. zasedání zastupitelstva města
08. 09. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení "REKO MS Ostrava - Pustkovec, 1. část"
04. 09. 2020 Pozvání na 16. zasedání zastupitelstva města
03. 09. 2020 Pozvání na 1. zasedání okrskové volební komise
01. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020
01. 09. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - budovy č.p. 356 na pozemku parc.č. 4407_2 v k.ú. Pustkovec
26. 08. 2020 Oznámení nálezu
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
14. 08. 2020 Mimořádné opatření č. 2020_20 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
11. 08. 2020 Veřejná vyhláška "Revitalizace Pustkoveckého údolí" - vyjádření k podkladům rozhodnutí
03. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
03. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/2020
21. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/2020
20. 07. 2020 Opatření KHS MSK č. 15/2020
07. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
30. 06. 2020 Rozhodnutí č. 315_20_VH o předběžném povolení pro změnu dokončené stavby vodního díla "Oprava vodovodu a kanalizace v Pustkovci, oblast Pustkovecká" - vodovod
26. 06. 2020 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 (Závěrečný účet)
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
17. 06. 2020 Dodatek k návrhu programu 15. zasedání zastupitelstva města
15. 06. 2020 I.Oznámení, II.Usnesení č. 458/20/VH, III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí "Revitalizace Pustkoveckého údolí"
12. 06. 2020 Pozvání na 15. zasedání zastupitelstva města
11. 06. 2020 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
05. 06. 2020 Informace o konání veřejného projednání záměru Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba
05. 06. 2020 Návrh, Zpráva k výsledku hospodaření za rok 2019 (Závěrečný účet)
03. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
03. 06. 2020 Záměr pronajmu pozemku parc.č. 4324, zastavěná plocha
03. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
03. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení váběrového řízení v rámci ÚMOb Vítkovice
25. 05. 2020 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru vložit nemovitý a movitý majetek do základního kapitálu
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Technologická)
21. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání Územního opatření o stavební uzávěře č. 01/2020
20. 05. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2003/2, ostatní plocha v k.ú. Pustkovec
13. 05. 2020 Dodatek k návrhu programu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. května 2020
11. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Úprava zóny s dopravním omezením v oblasti Ostravy-Poruby
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
07. 05. 2020 Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva města ostravy

XML