MČ Ostrava - Pustkovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava-pustkovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pustkovec
Pustkovecká 64/47
708 00 Ostrava

Datová schránka: h4ibsps
E-mail: posta@pustkovec.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
15. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
08. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo referent stavebního úřadu ÚMOb Martinov
08. 04. 2021 Odložení pokračování veřejného projednání vlivů záměru Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba
07. 04. 2021 Informační leták ke SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
07. 04. 2021 Odložení pokračování veřejného projednávání vlivů záměru "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba"
07. 04. 2021 Rozhodnutí č. 329/21/VH o povolení stavby vodního díla "Oprava vodovodu a kanalizace na ul. Opavská u Zlatého lva"
07. 04. 2021 Dodatek k návrhu programu 22. zasedání zastupitelstva města
06. 04. 2021 Pozvání na 22. zasedání zastupitelstva města
02. 04. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024
24. 03. 2021 Informace o pokračování přerušeného veřejného projednávání záměru Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba
18. 03. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 - příjmy, běžné kapitálové výdaje
18. 03. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024
18. 03. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024
17. 03. 2021 Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
17. 03. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2003/2 k umístění Z-BOXu
12. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021
12. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
12. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
09. 03. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
02. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - uv..." již není dostupný.
01. 03. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
24. 02. 2021 Dodatek k návrhu programu 21. zasedání zastupitelstva města
22. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
17. 02. 2021 Pozvání na 21. zasedání zastupitelstva města
05. 02. 2021 Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
20. 01. 2021 Nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků
20. 01. 2021 Dodatek k návrhu programu 20. zasedání zastupitelstva města
14. 01. 2021 Pozvání na 20. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 27.1.2021
07. 01. 2021 Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 20/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 18/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 19/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020
11. 12. 2020 Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy - odboru ochrany životního prostředí č. 949/20/VH ve věci Revitalizace Pustkoveckého údolí
11. 12. 2020 "Oprava vodovodu a kanalizace na ul. Opavská u Zlatého lva" - Oznámení, Usnesení č. 1060/20/VH, Vyjádření k podkladům rozhodnutí
04. 12. 2020 Informace o konání zastupitelstva
02. 12. 2020 Dodatek k návrhu programu 19. zasedání zastupitelstva města
30. 11. 2020 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec - Návrh na zařazení výdajů do návrhu rozpočtu na rok 2021
30. 11. 2020 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec - Návrh na zařazení příjmů do návrhu rozpočtu na rok 2021
30. 11. 2020 NÁVRH - Pravidla rozpočtového provizoria Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Pustkovec na rok 2021
30. 11. 2020 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024
26. 11. 2020 Pozvání na 19. zasedání zastupitelstva města Ostravy
26. 11. 2020 Rozhodnutí, společné povolení "Novostavba RD s terasou, zpevněnými plochami, žumpou, vsakem a přípojkami inž. sítí na parc.č. 4612/2, k.ú. Pustkovec"
24. 11. 2020 Usnesení č. 242/2020 - oprava zřejmých nesprávností v územním rozhodnutí č. 218/2020
24. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
24. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikae III. třídy 9c při ulici Slavíkova
11. 11. 2020 Výběrové řízení č. 2/2020 na obsazení funkčního místa v rámci Úřadu městského obvodu Nová Bělá

XML