MČ Ostrava - Pustkovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava-pustkovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pustkovec
Pustkovecká 64/47
708 00 Ostrava

Datová schránka: h4ibsps
E-mail: posta@pustkovec.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
30. 06. 2020 Rozhodnutí č. 315_20_VH o předběžném povolení pro změnu dokončené stavby vodního díla "Oprava vodovodu a kanalizace v Pustkovci, oblast Pustkovecká" - vodovod
26. 06. 2020 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 (Závěrečný účet)
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
23. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
17. 06. 2020 Dodatek k návrhu programu 15. zasedání zastupitelstva města
15. 06. 2020 I.Oznámení, II.Usnesení č. 458/20/VH, III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí "Revitalizace Pustkoveckého údolí"
12. 06. 2020 Pozvání na 15. zasedání zastupitelstva města
11. 06. 2020 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
05. 06. 2020 Informace o konání veřejného projednání záměru Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba
05. 06. 2020 Návrh, Zpráva k výsledku hospodaření za rok 2019 (Závěrečný účet)
03. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
03. 06. 2020 Záměr pronajmu pozemku parc.č. 4324, zastavěná plocha
03. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
03. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení váběrového řízení v rámci ÚMOb Vítkovice
25. 05. 2020 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru vložit nemovitý a movitý majetek do základního kapitálu
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Technologická)
21. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání Územního opatření o stavební uzávěře č. 01/2020
20. 05. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2003/2, ostatní plocha v k.ú. Pustkovec
13. 05. 2020 Dodatek k návrhu programu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. května 2020
11. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Úprava zóny s dopravním omezením v oblasti Ostravy-Poruby
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
07. 05. 2020 Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva města ostravy
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
29. 04. 2020 Výpis usnesení 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec k projednání informace o kontrole výkonu samostatné působnosti
29. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
27. 04. 2020 Rozhodnutí č. 315/20/VH "Oprava vodovodu a kanalizace v Pustkovci, oblast Pustkovecká" - vyrozumění o provedení opravy
27. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
23. 04. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 - příjmy, běžné a kapitálové výdaje
20. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Vyhrazená stání na parkovištích na ul. Technologická v areálu MSIC
20. 04. 2020 Rozhodnutí č. 315_20_VH o předběžném povolení provedení změny dokončené stavby Oprava vodovodu a kanalizace v Pustkovci, oblast Pustkovecká
20. 04. 2020 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
17. 04. 2020 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
17. 03. 2020 Záměr pronájmu pozemku
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Úprava zóny s dopravním značením v oblasti Ostravy - Poruby
12. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška spi..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška spi..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat pozemek parc. č. 4026/3 v k.ú. Pustkovec
12. 03. 2020 Oznámení SMO o záměru prodat pozemek parc. č. 4026/3 v k.ú. Pustkovec
11. 03. 2020 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat pozemek parc. č. 4026_3 v k.ú. Pustkovec
04. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu územního opatření o stavební uzávěře
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška (návrh územního opatření)
26. 02. 2020 Dodatek k návrhu programu 13. zasedání zastupitelstva města
20. 02. 2020 Oznámení výběrového řízení č. 6/2020 u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
20. 02. 2020 Pozvání na 13. zasedání Zastupitelstva města Ostravy
18. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
05. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

XML