MČ Ostrava - Pustkovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava-pustkovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pustkovec
Pustkovecká 64/47
708 00 Ostrava

Datová schránka: h4ibsps
E-mail: posta@pustkovec.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Pozvání na 20. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 27.1.2021
07. 01. 2021 Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 20/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 18/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 19/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020
21. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020
11. 12. 2020 Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy - odboru ochrany životního prostředí č. 949/20/VH ve věci Revitalizace Pustkoveckého údolí
11. 12. 2020 "Oprava vodovodu a kanalizace na ul. Opavská u Zlatého lva" - Oznámení, Usnesení č. 1060/20/VH, Vyjádření k podkladům rozhodnutí
04. 12. 2020 Informace o konání zastupitelstva
02. 12. 2020 Dodatek k návrhu programu 19. zasedání zastupitelstva města
30. 11. 2020 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec - Návrh na zařazení výdajů do návrhu rozpočtu na rok 2021
30. 11. 2020 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec - Návrh na zařazení příjmů do návrhu rozpočtu na rok 2021
30. 11. 2020 NÁVRH - Pravidla rozpočtového provizoria Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Pustkovec na rok 2021
30. 11. 2020 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024
26. 11. 2020 Pozvání na 19. zasedání zastupitelstva města Ostravy
26. 11. 2020 Rozhodnutí, společné povolení "Novostavba RD s terasou, zpevněnými plochami, žumpou, vsakem a přípojkami inž. sítí na parc.č. 4612/2, k.ú. Pustkovec"
24. 11. 2020 Usnesení č. 242/2020 - oprava zřejmých nesprávností v územním rozhodnutí č. 218/2020
24. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
24. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikae III. třídy 9c při ulici Slavíkova
11. 11. 2020 Výběrové řízení č. 2/2020 na obsazení funkčního místa v rámci Úřadu městského obvodu Nová Bělá
11. 11. 2020 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
09. 11. 2020 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec
05. 11. 2020 Oznámení změny termínu konání veřejného projednání změny č. 2b Územního plánu Ostravy
05. 11. 2020 Územní rozhodnutí č. 218_2020 - REKO MS Ostrava - Pustkovec, 1. část
05. 11. 2020 Rozhodnutí č. 949_20_VH o povolení nakládání s vodami, o spol. povolení, kt. se schvaluje stav. záměr pro soubor staveb, o nezařazení stavby vod. díla do kategorie technickobezp. dohledu, o povolení kácení a veř. vyhl.
03. 11. 2020 Dodatek k návrhu programu 18. zasedání zastupitelstva města
02. 11. 2020 Oznámení nálezu - ODISka
02. 11. 2020 Pozvání na 18. zasedání zastupitelstva města
22. 10. 2020 Nařízení č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje - mimořádné opatření při pandemiii
19. 10. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Novostavba rodinného domu s terasou, zpevněnými plochami, žumpou, vsakem a přípojkami inženýrských sítí na parc. č. 4612/2, k. ú . Pustkovec"
12. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 28_2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, kterým se ruší mimořádné opatření č. 26_2020
12. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 27_2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, kterým se ruší mimořádné opatření č. 25_2020
08. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2b územního plánu Ostravy
08. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2b územního plánu Ostravy
07. 10. 2020 Dodatek k návrhu programu 17. zasedání zastupitelstva města
06. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru
05. 10. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
05. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 15/2020
02. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
02. 10. 2020 Pozvání na 17. zasedání zastupitelstva města
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2020
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020
23. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 25/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
23. 09. 2020 Mimořádné opatření č. 24/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22. 09. 2020 Oznámení o telefonním spojení do volební místnosti
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

XML