MČ Ostrava - Pustkovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava-pustkovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Pustkovec
Pustkovecká 64/47
708 00 Ostrava

Datová schránka: h4ibsps
E-mail: posta@pustkovec.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Pozvání na 8. zasedání ZMO
15. 08. 2019 Seznam nemovitých věcí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
06. 08. 2019 VŘ č. 12/2019 ÚMOb Vítkovice
06. 08. 2019 VŘ č. 11/2019 ÚMOb Vítkovice
23. 07. 2019 Zvěřejnění záměru pronájmu pozemku
17. 07. 2019 Nařízení města č. 9/2019
01. 07. 2019 Oznámení o výběrovém řízení (volné pracovní místo)
26. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
25. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodat pozemek
25. 06. 2019 Oznámení SMO o záměru prodat pozemek
24. 06. 2019 Usnesení č. Z49/04 Projednání závěrečného účtu MěOb Pustkovec za rok 2018
24. 06. 2019 Usnesení č. Z48/04 Schválení účetní závěrky MěOb Pustkovec za rok 2018
07. 06. 2019 Pozvání na 7. zasedání Zastupitelstva města dne 19.6.2019
29. 05. 2019 Rozhodnutí č. 455/19/VH o schválení kanalizačního řádu
28. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
28. 05. 2019 Oznámení o nálezu č. 1/2019
28. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019
27. 05. 2019 Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva
23. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu MOb Pustkovec 2018
15. 05. 2019 Telefonní spojení do volební místnosti
14. 05. 2019 Výběrové řízení č. 6 / 2019 Vítkovice
14. 05. 2019 Dodatek k návrhu programu 6. zasedání zastupitelstva města
13. 05. 2019 Pozvání na 6. zasedání zastupitelstva města
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
02. 05. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
26. 04. 2019 Ekologizace veřejné dopravy O.-Poruba
25. 04. 2019 Pozvání na 1. zasedání okrskové volební komise
18. 04. 2019 Oznámení SMO o záměru prodat pozemek
11. 04. 2019 Jmenování zapisovatele OVK
03. 04. 2019 Dodatek k návrhu programu 5. zasedání zastupitelstva města
29. 03. 2019 Pozvání na 5. zasedání zastupitelstva města 10.4.2019
28. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 22/2018
25. 03. 2019 Oznámení o zahájení konkurzního řízení
22. 03. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
22. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK
22. 03. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva měs. obvodu Pustkovec
15. 03. 2019 Oznámení o zahájení SŘ, usn. č. 263/19/VH a vyjádření se k podkladům rozhodutí + veřejná vyhláška
13. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
12. 03. 2019 Oznámení SMO o záměru prodat pozemek
27. 02. 2019 Dodatek k návrhu programu 4. zasedání zastupitelstva města
22. 02. 2019 Pozvání na 4. zasedání zastupitelstva města
12. 02. 2019 Oprava schváleného rozpočtu r. 2019
12. 02. 2019 Záměr pronájmu p. Chytroš
07. 02. 2019 Oznámení o konani veřejného licitačního řizeni Příbor
24. 01. 2019 Oznámení o konani veřejného licitačního řrizeni Příbor
24. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.1/2019 Plesná
23. 01. 2019 Zvěřejnění záměru výpůjčky
23. 01. 2019 Dodatek k návrhu programu 3. zasedání zastupitelstva města
18. 01. 2019 Pozvání na 3. zasedání zastupitelsva města

XML