MČ Ostrava - Proskovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Proskovice
Světlovská 82/2
724 00 Ostrava

Datová schránka: cknbn6z
E-mail: posta@proskovice.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 49 - příl.-Veř.vyhl._Zvýšení BESIP Staroveska_návrh OOP.pdf
13. 09. 2019 49 - Veř.vyhl._Zvýšení BESIP Staroveska_návrh OOP.pdf
10. 09. 2019 Dodatek na 8. zasedání ZM.pdf
06. 09. 2019 47 - 5536_469779_OOP_zvysBESIP_Staroveska_pril6.pdf
06. 09. 2019 47 - 5536_469779_OOP_zvysBESIP_Staroveska_pril5.pdf
06. 09. 2019 47 - 5536_469779_OOP_zvysBESIP_Staroveska_pril4.pdf
06. 09. 2019 47 - 5536_469779_OOP_zvysBESIP_Staroveska_pril3.pdf
06. 09. 2019 47 - 5536_469779_OOP_zvysBESIP_Staroveska_pril2.pdf
06. 09. 2019 47 - 5536_469779_OOP_zvysBESIP_Staroveska_pril1.pdf
06. 09. 2019 47 - Veř.vyhl.-Zvýšení BESIP Staroveská-Příkaz o DZ č. 5536_19(dočasném).pdf
06. 09. 2019 48 - Pozvání na 8. ZM.pdf
02. 09. 2019 46 - Pozvání na 6. ZMOb.pdf
28. 08. 2019 43. situační snímek se zákresem.pdf
28. 08. 2019 43. Záměr pronájmu - část 650_1.pdf
28. 08. 2019 44. situační snímky se zákresem.pdf
28. 08. 2019 44. Záměr pronájmu - sportoviště.pdf
28. 08. 2019 45. situační snímek se zákresem.pdf
28. 08. 2019 45. Záměr pronájmu - 693_1.pdf
23. 08. 2019 42- Oznámení,usnesení, vyjádření_Vodovod V Úvoze.pdf
15. 08. 2019 41 - Seznam nemovitých věcí - Proskovice.xlsx
15. 08. 2019 41 - Výzva ÚZSVM.pdf
12. 08. 2019 40 - mapa_Odra_Polanka_Lubina__Ondrejnice_ZU.pdf
12. 08. 2019 40 - Veř.vyhl._OOP_stanoveni_zaplavovych_uzemi_Odra_Ondrejnice_Lubina.pdf
30. 07. 2019 39 - Veř.vyhl.-OOP-Příkaz o DZ č. 2_2019 trvalé.pdf
17. 07. 2019 38 - Nařízení č. 9_2019.pdf
26. 06. 2019 37- Veř.vyl. -Návrh OOP- Příkaz o DZ č. 2_2019-změna park..pdf
19. 06. 2019 35 - mapa_Odra_Polanka_Lubina__Ondrejnice.pdf
19. 06. 2019 35 - Veř. vyhl.-návrh OOP_zaplavove_uzemi_Odra_Ondrejnice_Lubina.pdf
19. 06. 2019 36 - Usnesení z 5. ZMOb.pdf
17. 06. 2019 34 - Dodatek 7. ZM.pdf
07. 06. 2019 34 _ Pozvání na 7. ZM.pdf
05. 06. 2019 33 - Veř.vyhl.-OOP-Příkaz o DZ č. 1_2019 trvalé.pdf
04. 06. 2019 32 - Pozvání na 5. ZMOb.pdf
29. 05. 2019 29 - Situace-park.místo č. 5.pdf
29. 05. 2019 29 - Záměr pronájmu park.místa č. 5 u MŠ.pdf
29. 05. 2019 30 - celková situace náhonu.pdf
29. 05. 2019 30 - situace se zákresem-náhon.pdf
29. 05. 2019 30 - Záměr pachtu vodního díla.pdf
29. 05. 2019 31 - Rozhodnuti č. 455_19_VH.pdf
27. 05. 2019 4. Příloha č. 6-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf
27. 05. 2019 Dokument "3. Příloha č. 5 Zaver..." již není dostupný.
27. 05. 2019 2. Příloha č. 1-4_2018 - tabulková část.xlsm
27. 05. 2019 1. Návrh Závěrečného účtu za r. 2018.pdf
14. 05. 2019 27 - Dodatek k 6. ZM.pdf
10. 05. 2019 27 - Pozvání na 6. ZM.pdf
09. 05. 2019 Dokument "25 - Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
09. 05. 2019 Dokument "26- Dražební vyhláška..." již není dostupný.
03. 05. 2019 24 - Oznámení o době a místě konání voleb do EP.pdf
02. 05. 2019 23 - seznam pozemků.pdf
02. 05. 2019 23 - nabídka SPÚ.pdf

XML