MČ Ostrava - Petřkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava

Datová schránka: 46sbfr2
E-mail: posta@petrkovice.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 85_Oznámení výběrového řízení_2022.pdf
27. 06. 2022 86_Sdělení rozhodnutí zastupitelstva města_2022.pdf
21. 06. 2022 83_Veřejná vyhláška_2022.pdf
21. 06. 2022 84_Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Ludgeřovice_2022.pdf
20. 06. 2022 57_Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích_2022.pdf
20. 06. 2022 62_Veřejná vyhláška_2022.pdf
20. 06. 2022 73_Oznámení veřejnou vyhláškou_2022.pdf
20. 06. 2022 77_Oznámení o pořádání společ. a kulturní akce dle Obecně závazné vyhl. o nočním klidu_2022.pdf
20. 06. 2022 78_Pozvání na 35. zasedání zastupitelstva_2022.pdf
20. 06. 2022 79_Dodatek k návrhu programu 35. zasedání zastupiletstva_2022.pdf
20. 06. 2022 80_Oznámení výběrového řízení_2022.pdf
20. 06. 2022 81_Oznámení o stanovení počtu člunů Zastupitelstva MOb Petřkovice pro volební období 2022-2026_2022.pdf
20. 06. 2022 82_Závěrečný účet SMO-MOb Petřkovice a související dokumenty_2022.pdf
06. 06. 2022 71_Návrh závěrečného účtu MO Petřkovice za rok 2021-pokračování_2022.pdf
06. 06. 2022 71_Návrh závěrečného účtu MO Petřkovice za rok 2021_2022.pdf
23. 05. 2022 61_Veřejná vyhláška_2022.pdf
02. 05. 2022 49_Oznámení SMO o záměru prodat_2022.pdf
02. 05. 2022 50_Oznámení SMO o záměru prodat_2022.pdf
13. 04. 2022 41_Vyhlášení nálezu č. 1_2022.pdf
11. 04. 2022 34_Rozhodnutí č. 330_22_VH_2022.pdf
11. 04. 2022 35_Oznámení o záměru pronájmu_2022.pdf
11. 04. 2022 36_Oznámení o záměru pronájmu_2022.pdf
11. 04. 2022 37_Oznámení výběrového řízení č.8_2022.pdf
11. 04. 2022 38_Oznámení výběrového řízení č. 9_2022.pdf
11. 04. 2022 39_Oznámení výběrového řízení č. 10_2022.pdf
11. 04. 2022 40_Pozvání na 33. zasedání zastupitelstva města_2022.pdf
30. 03. 2022 31_Oznámení SMO o záměru prodat_2022.pdf
30. 03. 2022 30_Oznámení SMO o záměru prodat_2022.pdf
30. 03. 2022 31_Oznámení SMO o záměru prodat_2022.pdf
30. 03. 2022 32_Oznámení SMO o záměru prodat_2022.pdf
30. 03. 2022 33_Seznam nemovitých věcí_2022.pdf
23. 03. 2022 29_Oznámení výběrového řízení č.6_2022.pdf
21. 03. 2022 26_Veřejná vyhláška_2022.pdf
21. 03. 2022 27_Pozvání na 32. zasedání zastupitelstva města_2022.pdf
21. 03. 2022 28_Dodatek k návrhu programu 32. zasedání zastupitelstva města_2022.pdf
16. 03. 2022 24_Oznámení o záměru změny nájemní smlouvy_2022.pdf
16. 03. 2022 25_Oznámení o vyhlášení výběrového řízení_2022.pdf
14. 03. 2022 23_oznameni_zastupitelstvo_2022.pdf
08. 03. 2022 22_Pozvání na 31. zasedání zastupitelstva města_2022.pdf
23. 02. 2022 19_Oznámení o vyhlášení výběrového řízení_2022.pdf
23. 02. 2022 20_Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat_2022.pdf
23. 02. 2022 21_Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy_2022.pdf
21. 02. 2022 18_Veřejná vyhláška_2022.pdf
14. 02. 2022 13_Oznámení o zahájení správního řízení_2022.pdf
14. 02. 2022 14_Pozvání na 30. zasedání zastupitelstva města_2022.pdf
14. 02. 2022 15_Dodatek k návrhu programu 30. zasedání zastupitelstva města_2022.pdf
14. 02. 2022 16_Oznámení výběrového řízení č.3_2022.pdf
14. 02. 2022 17_Oznámení o vyhlášení výběrového řízení_2022.pdf
09. 02. 2022 12_oznameni_2022.pdf
02. 02. 2022 8_Veřejná vyhláška_2022.pdf

XML