MČ Ostrava - Petřkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava

Datová schránka: 46sbfr2
E-mail: posta@petrkovice.ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 63_oznameni_zastupitelstvo_2019.pdf
10. 09. 2019 61_Dodatek k návrhu programu 8.zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
10. 09. 2019 62_Veřejná vyhláška_2019.pdf
09. 09. 2019 60_Veřejná vyhláška_2019.pdf
06. 09. 2019 59_Pozvání na 8.zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
08. 08. 2019 58_Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy_2019.pdf
24. 07. 2019 54_Oznámení o zámeru změny nájemní smlouvy_2019.pdf
24. 07. 2019 55_Oznámení o záměru změny nájemní smlouvy_2019.pdf
24. 07. 2019 56_Oznámení o záměru změny nájemní smlouvy_2019.pdf
24. 07. 2019 57_Oznámení o záměru změny nájemní smlouvy_2019.pdf
19. 07. 2019 53_Oznámení o záměru pronájmu_2019.pdf
18. 07. 2019 50_Záměr pronájmu prostor určených k podnikání_2019.pdf
18. 07. 2019 51_Oznámení o zahájení řízení_2019.pdf
18. 07. 2019 52_Nařízení města č.9_2019_2019.pdf
16. 07. 2019 49_Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru prodat_2019.pdf
11. 07. 2019 48_Oznámení o zahájení řízení_2019.pdf
08. 07. 2019 47_Veřejná vyhláška-příkaz o dopravním značení (dočasném)_2019.pdf
27. 06. 2019 46_Návrh opatření obecné povahy_2019.pdf
20. 06. 2019 45_Příkaz o dopravním značení_2019.pdf
18. 06. 2019 44_Závěrečný účet SMO-MOb Petřkovice a související dokumenty_2019.pdf
12. 06. 2019 42_Pozvání na 7. zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
12. 06. 2019 43_Dodatek k návrhu programu 7. zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
11. 06. 2019 41_oznameni_zastupitelstvo_2019.pdf
05. 06. 2019 40_Rozhodnutí č.455_19_VH o schválení kanalizačního řádu_2019.pdf
30. 05. 2019 38_Oznámení o pořádání společenské a kulturní akce_2019.pdf
20. 05. 2019 37_Oznámení o záměru pronájmu_2019.pdf
15. 05. 2019 36_Dodatek k návrhu programu 6. zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
10. 05. 2019 35_Pozvání na 6. zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
07. 05. 2019 34_Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu_2019.pdf
02. 05. 2019 33_Nabídka pozemků k pronájmu_2019.pdf
30. 04. 2019 32_Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů_2019.pdf
26. 04. 2019 31_Veřejná vyhláška_2019.pdf
25. 04. 2019 30_První zasedání okrskových volebních komisí_2019.pdf
17. 04. 2019 Dokument "29_Veřejná vyhláška-R..." již není dostupný.
08. 04. 2019 28_Oznámení o záměru pronájmu parc.č.1768_3_2019.pdf
04. 04. 2019 26_Informace o počtu a sídle volebních okrsků_2019.pdf
04. 04. 2019 27_Jmenování zapisovatele okrskové volební komise_2019.pdf
03. 04. 2019 25_Dodatek k návrhu programu 5. zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
02. 04. 2019 24_Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu Petřkovice_2019.pdf
01. 04. 2019 23_Pozvání na 5. zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
22. 03. 2019 22_Oznámení o záměru pronájmu_2019.pdf
21. 03. 2019 20_Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí_2019.pdf
21. 03. 2019 Dokument "21_Usnesení - Dražebn..." již není dostupný.
19. 03. 2019 19_Oznámení o zahájení správního řízení_2019.pdf
13. 03. 2019 Dokument "18_Veřejná vyhláška_2..." již není dostupný.
06. 03. 2019 17_oznameni_zastupitelstvo_2019.pdf
27. 02. 2019 16_Dodatek k návrhu programu 4. zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
25. 02. 2019 15_Vyhlášení nálezu č.3_2019_2019.pdf
22. 02. 2019 14_Pozvání na 4.zasedání zastupitelstva města_2019.pdf
21. 02. 2019 13_Rozhodnutí č.176_19_VH_2019.pdf

XML