Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona).
16. 04. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se legislativního a procesního stádia řízení Spis. zn.: ŽP - 01/30621/2019/Svo a Spis. zn.: ŽP - 01/7588/2019/Kli
16. 04. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se investičních/stavebních projektů v roce 2021
16. 04. 2021 Dopravní značení pro uzavírku přejezdu Mladějov
15. 04. 2021 Závěrečný účet města za rok 2020 - návrh
15. 04. 2021 Závěrečný účet města za rok 2020 - návrh
15. 04. 2021 SDZ - omezení rychlosti, Prachov
14. 04. 2021 SDZ - vodovod Žitětín
13. 04. 2021 Oznámení o záměru propachtovat nemovitý majetek
13. 04. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Hofmanova
12. 04. 2021 přechodné SDZ - Jičín, Markova 237
12. 04. 2021 Informace - sčítání online
12. 04. 2021 Sčítání - informační leták
09. 04. 2021 Přechodné SDZ - JIčín, ul. Štrauchova
09. 04. 2021 Oznámení o pronájmu - umístění kontejnerů na textil - pozemky - Diakonie Broumov
09. 04. 2021 Sčítání 2021-Informace ČSÚ
08. 04. 2021 OZV 1/2021, o místním poplatku
06. 04. 2021 SDZ - oprava silnice, Dětenice
06. 04. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Norbert Balog
01. 04. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se investičních/stavebních projektů v roce 2021
01. 04. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se metodiky vedení finančních kontrol
01. 04. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se předložení znaleckých posudků, zastavěného pozemku pod budovou, Butovská 592, Jičín 506 01
01. 04. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se sdělení o jaké vypouštění se jedná včetně specifikace, sdělení dotčených pozemků a mapových dokladů ve formátu A4, v k.ú. Roveň
01. 04. 2021 SDZ - vodovod. příp., Kacákova Lhota
01. 04. 2021 SDZ - vodovod. příp., Robousy
01. 04. 2021 Oznámení o pronájmu - hasičská zbrojnice Robousy
30. 03. 2021 Výzva k podání nabídky VZ: Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Kosmonautů 833, Jičín
30. 03. 2021 Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí
30. 03. 2021 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
30. 03. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se ...řízení, povolení a rozhodnutí týkajících se staveb vodních děl v k.ú. Roveň u Sobotky za poslední rok
30. 03. 2021 Projednání Návrhu zadání ÚP Choteč
29. 03. 2021 Vláda ČR - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
29. 03. 2021 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje KHSHK 07524/2021/HOK.JC Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2021
26. 03. 2021 Nřízení státní veterinární správy - ptačí chřipka
25. 03. 2021 SDZ - přípojka knn, Staré Hrady
25. 03. 2021 SDZ - úprava značení křižovatka MK a sil. III/2861, Dřevěnice
25. 03. 2021 SDZ - lokalita Z1, Vysoké Veselí
25. 03. 2021 SDZ - pracovní místo, rekonstr. sil. II/328, Češov-Slavhostice
25. 03. 2021 SDZ - rekonstrukce sil. II/328, Slavhostice-Jičíněves
25. 03. 2021 Rozhodnutí o zákazu shromáždění masek dne 27.3.2021 v Jičíně
23. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
22. 03. 2021 SDZ - oprava želez. nadjezdu, Libuň
18. 03. 2021 Přechodné SDZ Jičín u MěÚ, Žižkovo nám.
18. 03. 2021 SDZ - omezení vjezdu cyklistů, Podkost
18. 03. 2021 Oznámení o pronájmu - snížení nájemného - fitness centrum
18. 03. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Barákova
16. 03. 2021 Oznámení o záměru směnit nemovitý majetek
16. 03. 2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK-9881/DS/2021-2 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání zrušení železničního přejezdu Sobotka
16. 03. 2021 Dopravní značení pro AGRO BYSTŘICE a.s.
15. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.

XML