Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 SDZ - vodovod Kdanice
25. 03. 2019 SDZ - II/286 Jičín, Robousy - přeložka, pokládka živičných krytů
23. 03. 2019 Seznam obcí, měst, městysů ohledně uzavření VPS s městem Jičín ve věci projednávání přestupků
21. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se lesoparku Čeřovka
21. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise k Volbám do Evropského parlamentu
20. 03. 2019 SDZ - Obec Butoves - parkoviště
20. 03. 2019 SDZ - Doplnění dopravního značení v Jičíně - ul. Fügnerova u 2. ZŠ - Návrh
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - " Parkoviště a chodníky v ul. Boleslavská - Sobotka", v k.ú. Sobotka - stanoviska
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - " Lesní cesta " LC Na slepičárnu", v k.ú. Soběraz - stanoviska
18. 03. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Nákup užitkového vozidla pro KZMJ_opakované řízení
17. 03. 2019 Výsledky voleb do ZO Vrbice
14. 03. 2019 SDZ - přeložka II/286 Jičín, kácení stromů
14. 03. 2019 SDZ - přeložka II/286 Jičín, výjezd vozidel ze stavby
14. 03. 2019 TS, VZ: Nákladní automobil pro svoz podzemních kontejnerů
13. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se lesoparku Čeřovka
12. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se budovy čp.1267
12. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se městského mobiliáře a zeleně
12. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se obchodního areálu "Robousy"
12. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se studny v k.ú. Cholenice
12. 03. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se lesoparku Čeřovka
11. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Kovač ve věci projednávání přestupků
07. 03. 2019 SDZ - DZ ul. Husova, Jínova, sil. II/284, Lázně Bělohrad
07. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Chyjice ve věci projednávání přestupků
07. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Dolní Lochov ve věci projednávání přestupků
06. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Holín ve věci projednávání přestupků
06. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Sekeřice ve věci projednávání přestupků
06. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Třtěnice ve věci projednávání přestupků
06. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Vrbice ve věci projednávání přestupků
06. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Bukvice ve věci projednávání přestupků
06. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Valdice ve věci projednávání přestupků
05. 03. 2019 Oznámení o pronájmu - přerušení nájmu - lékárna
05. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Lužany ve věci projednávání přestupků
05. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a městem Železnice ve věci projednávání přestupků
05. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Češov ve věci projednávání přestupků
05. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Jinolice ve věci projednávání přestupků
05. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Ohaveč ve věci projednávání přestupků
05. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Sběř ve věci projednávání přestupků
04. 03. 2019 VZ: ODPOČINKOVAZÓNA CIDLINA (krajinářsko-architektonická soutěž o návrh)
04. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Střevač ve věci projednávání přestupků
04. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Svatojanský Újezd ve věci projednávání přestupků
04. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Šárovcova Lhota ve věci projednávání přestupků
04. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Jičíněves ve věci projednávání přestupků
04. 03. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Staré Místo ve věci projednávání přestupků
01. 03. 2019 SDZ - vodovod Češov - Liběšice
01. 03. 2019 SDZ - Pochod Českým rájem
28. 02. 2019 Výroční zpráva dle zákona 106/99 za rok 2018
27. 02. 2019 VZ: MHD Jičín - předběžné tržní konzultace
26. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
26. 02. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Jičín - ZŠ Železnická - Stavební úpravy šaten
25. 02. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Jičín - MŠ Fügnerova - rekonstrukce vytápění

XML