Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 SDZ - přesun DZ, Šlikova Ves a Podhradí
24. 09. 2020 SDZ - omezení provozu na MK, Vesec
24. 09. 2020 SDZ - novostavba chodníku, Radim
23. 09. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkajících se sdělení dispozičního označení bytu č. 5 z kolaudačního řízení, které proběhlo cca v dubnu nebo květnu 2018, pro bytový dům Jarošovská, č. p. 130, Jičín
21. 09. 2020 SDZ - oprava komunikace, Lázně Bělohrad
16. 09. 2020 SDZ - Úprava části náměstí K.V.Raise, Lázně Bělohrad
16. 09. 2020 Dopravní značení pro ul. Palackého v Jičíně 21.9.2020
16. 09. 2020 VZ: Pořízení technického vybavení pro základní školy v Jičíně
16. 09. 2020 Oznámení o pronájmu - parkovací místa za objektem 17. listopadu 861
15. 09. 2020 Dopravní značení pro testy COVID 19
15. 09. 2020 SDZ Jičín - Kasárna
14. 09. 2020 Oznámení o školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskové volební komise
13. 09. 2020 Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého provozu - ulice Štrauchova
12. 09. 2020 Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí na úseku vodního hospodářství
11. 09. 2020 Dopravní značení pro 12.9. - hasiči na Valdštejnově nám. v Jc
10. 09. 2020 SDZ - úprava značení, Tuř
10. 09. 2020 SDZ - rekonstrukce nn, Jičíněves
10. 09. 2020 SDZ - rekonstrukce nn, Studeňany
10. 09. 2020 SDZ - kabel NN, Kacákova Lhota
09. 09. 2020 Žádost o vyjádření k odvolání - žel. přejezd Sobotka
09. 09. 2020 Pozvánka na 1. zasedání OVK
09. 09. 2020 Veřejný vodovod Střevač, Nadslav, Štidla
09. 09. 2020 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
08. 09. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkajících se informací zaslání kopie celého spisového materiálu k věci vedené pod č. j. MuJc/2020/17117/DOP/VaJ. Sp. zn.: DOP 780/2020
08. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Svit..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Oznámení o záměru propachtovat nemovitý majetek
07. 09. 2020 Oznámení o záměru směny a přenechání do výpůjčky nemovitého majetku
04. 09. 2020 Dopravní značení pro Jičíněves - Dětský den 5.9.
03. 09. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Dvořákova
02. 09. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Nová
02. 09. 2020 ÚS Podhradí - lokalita P5
01. 09. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, Žižkovo nám. č.p. 18
31. 08. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkajících se informací a smluv mezi městem a pronajímatelem parkoviště a terasy před hotelem Restart v Jičíně. Za jakých podmínek je umístěné parkoviště a terasa se schodištěm na pozemku města poz. č. 1113/
31. 08. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkajících se stavby oplocení parkovacího stání na p. č. 392/3 v k.ú. Pařezská Lhota
31. 08. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Husova
31. 08. 2020 Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Lázně Bělohrad 2018
31. 08. 2020 Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Lázně Bělohrad 2018
29. 08. 2020 oznámení veřejného jednání Revitalizace malé vodní nádrže Markvartice
27. 08. 2020 Dopravní značení pro uzavírku Úlibice - Kacákova Lhota
26. 08. 2020 SDZ - stavební práce, Tuř - Popovice
26. 08. 2020 SDZ - oprava silnice, Mlázovice - Choteč
25. 08. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
24. 08. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkajících se stavu a případně poskytnutí rozhodnutí ve věcech Žádosti o stavební povolení k vodním dílům č.j.4677/2019, kterou podala Obec Újezd pod Troskami, a Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod
22. 08. 2020 Oznámení o pronájmu - nebytový prostor č. 8, Valdštejnovo nám. 99, Jičín
22. 08. 2020 Oznámení o prodeji a převodu majetku - Ruská 571, Jičín
22. 08. 2020 Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

XML