Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Exekutorský úřad Náchod 083EX 881/11-73, 083 EXD 3/21-5, 083 EXD 5/21-5 Usnesení - Dražební jednání proti povinému: Naďa Fogašová - Miletín
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednání - ÚP Svatojánský Újezd
16. 07. 2021 Odstávka systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 29.7.-1.8.2021
16. 07. 2021 Výběrové řízení - referent odboru územního plánování a rozvoje města
16. 07. 2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK - 24307/ZP/2021 - Posuzování vlivů na ŽP - Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně MASO Jičín
16. 07. 2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK - 24509/ZP/2021 Posuzování vlivů na ŽP - Novostavba skladovacího areálu firmy Garland distributor s.r.o.
15. 07. 2021 VZ: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
15. 07. 2021 Exekutorský úřad Brno 009 EX 94/09-242 Usnesení o elektronické dražbě proti povinnému: Světlana Olahová, Cerekvice nad Bystřicí 151
15. 07. 2021 Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou 194 EX 344/21-25 Usnesení o odročení dražby na neurčito proti povinnému: Miroslav Knap, Jičín
13. 07. 2021 SDZ - oprava mostu Žeretice
12. 07. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona)
12. 07. 2021 ÚZSVM Jičín 2105/HJC/2021 Aukční vyhláška + aukční řád prodej stavby rodinného domu č.p. 57 v k.ú. Žitětín
09. 07. 2021 SDZ - úprava značení na komunikaci p.č. 456/10, Osek
08. 07. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se kopie nájemní smlouvy (23/592), BD Sever a SVJ, Butovská 592, Nové Město, Jičín 506 01
03. 07. 2021 Dopravní značení pro změnu zónového značení v Jičíně
02. 07. 2021 Výzva k podání nabídky: Sazba, tisk a distribuce Jičínského zpravodaje na tři roky
01. 07. 2021 SDZ - doplnění závor na žel. přejezdu P3191, Jičín
01. 07. 2021 Řád veřejného pohřebiště města Jičína
01. 07. 2021 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu - 2 místa
29. 06. 2021 VZ: Instalace a montáž optických kabelů pro MOS Jičín
28. 06. 2021 SDZ - doznačení začátek, konec obce, Holín
28. 06. 2021 Ztráty a nálezy za rok 2021
25. 06. 2021 návrh doplnění SDZ - Jičín, ul. Konecchlumského
23. 06. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se spolupráce městského úřadu Jičín a města Jičín s Čínskou republikou a Čínskou lidovou republikou
23. 06. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se změny dopravního režimu v Jarošovské ulici v Jičíně
23. 06. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se přestupkového řízení na úseku památkové péče vedeného s městem Hořice
23. 06. 2021 Dopravní značení pro přel II/286 - návrh opatření
22. 06. 2021 Dopravní značení pro přeložku II/286
18. 06. 2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK -14831/ZP/2021-5 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Cidlina v k.ú. Jičín, Kblenice, Podhradí
17. 06. 2021 Oznámení o odstavení silničního vozidla - ulice Na Jihu, Jičín
17. 06. 2021 Výzva k odstranění odstaveného silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu - ulice Jaselská, Jičín
17. 06. 2021 Výzva k odstranění odstaveného silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu - ulice J. Š. Kubína, Jičín
16. 06. 2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK - 14831/ZP/2021-5 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Cidlina na území obcí: Jičín, Kbelnice, Podhradí
15. 06. 2021 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
14. 06. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Poděbradova, Lidické nám.
14. 06. 2021 Výzva k podání nabídky: Jičín - revitalizace ploch zeleně na sídlišti Husova
14. 06. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
12. 06. 2021 Nález želvy
11. 06. 2021 SDZ - vodovodní přípojka, Podůlší
10. 06. 2021 Prodloužení vodovodu Zelenecká Lhota - oznámení o konání veřejného projednání
10. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
10. 06. 2021 Dokument "Okresní soud Hradec K..." již není dostupný.
10. 06. 2021 Smlouva_Dolni_Lochov
10. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.
09. 06. 2021 SDZ - výstavba chodníku, Kovač
08. 06. 2021 Oznámení o pronájmu - nebytový prostor č. 313 - 17. listopadu 1074
07. 06. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Průmyslová
07. 06. 2021 Oznámení o pronájmu - nebytový prostor č. 7, Valdštejnovo náměstí 99, Jičín
04. 06. 2021 Dokument "Okresní soud v Hradci..." již není dostupný.
04. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Stra..." již není dostupný.

XML