Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 ÚZSVM Jičín HJC/3712/2020-HJCM- Aukční vyhláška a aukční řád - Popovice u Jičína
26. 01. 2021 veřejná vyhláška - stavební povolení - " Kasárna Jičín - výstavba dopravní a technické infrastruktury, SO 101 - komunikace a chodníky", k.ú. Jičín.
26. 01. 2021 Ministerstvo životního prostředí MPZ/2021/710/361 Závěr zjišťovacího řízení - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ05 Aktualizace 2020
25. 01. 2021 Výběrové řízení - sociální pracovník
23. 01. 2021 Výzva k odstranění odstaveného silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu - ulice Balbínova, Jičín
22. 01. 2021 Odmítnutí poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se skenu originálu dokumentu včetně případných příloh, jakým byla vyřízena žádost o povolení k vypouštění odpadních vod povrchových nebo o jeho změnu.
22. 01. 2021 SDZ - opravy, údržba, havárie vodovodů a kanalizací, Jičínsko
22. 01. 2021 Program pro poskytování dotací na podporu kulturních aktivit na území města Jičína pro rok 2021
21. 01. 2021 VZ: Stavební úpravy podkroví a střechy na objektu č. p. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín
21. 01. 2021 Oznámení o prodeji a převodu majetku - Ruská 571, Jičín - 3 byty
20. 01. 2021 SDZ - úprava značení křižovatka MK a sil. III/2861, Dřevěnice
20. 01. 2021 ÚZSVM Jičín HJC/3710/2020-HJCM - Aukční vyhláška a aukční řád - Libáň (pp.č.1110/10)
20. 01. 2021 Oznámení o odstavení vozidla - ul. Revoluční, Chevrolet Alero
19. 01. 2021 SDZ - Jičín, Ruská před č.p. 57 - PENDA
19. 01. 2021 SDZ - Jičín "Kasárna" - Výstavba dopr. a tech. infrastruktury
18. 01. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících informací mysliveckých výkazů za oboru Tuř
18. 01. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona).
14. 01. 2021 SDZ - lokalita Z1, Vysoké Veselí
14. 01. 2021 Záměr o pronájmu OS ČČK
13. 01. 2021 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: " Oprava místních komunikací, Budčeves", k.ú. Budčeves
11. 01. 2021 Veř. vyhl. - Ječná Š.
11. 01. 2021 Veř. vyh.-usnesení M.Nachit
11. 01. 2021 Výběrové řízení - sociální pracovník-PRODLOUŽENÍ
08. 01. 2021 SDZ - úprava tonáže mostu, Libáň
07. 01. 2021 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
06. 01. 2021 Oznámení o pronájmu - umístění kontejnerů na textil - pozemky
06. 01. 2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK-38527/ZP/2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - Informace o oznámení záměru Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s.r.o.
05. 01. 2021 stavební řízení - "III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - křižovatka s I/16 Na Špici" - I.etapa", k.ú.Těšín, Soběraz, Radim u Jičín, Dřevěnice.
05. 01. 2021 Dokument "Úřad městského obvodu..." již není dostupný.
04. 01. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se stavu vyřizování ohlášení stavebních úprav v obci Pekloves
31. 12. 2020 Ztráty a nálezy za rok 2020
30. 12. 2020 ÚZSVM Jičín HJC/3392/2020-HJCM - Aukční vyhláška a aukční řád - Nová Paka - budova č.p- 486 včetně pozemků
28. 12. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Rych..." již není dostupný.
24. 12. 2020 rozhodnutí o zrušení žel. přejezdu v Soudné "za Hortenou"
24. 12. 2020 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
22. 12. 2020 Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se činností kraje v oblasti personalistiky, ekonomiky a veřejného zdraví
21. 12. 2020 Oznámení o konání veřejného ústního jednání, ovocný sad Nemyčeves
20. 12. 2020 Výzva k odstranění odstaveného silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu - ulice Na Jihu, Jičín
18. 12. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se vojenského bunkru, zbudovaného v 80. letech 20. století v prostoru bývalého vojenského cvičiště pod Čeřovkou
18. 12. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se činností kraje v oblasti personalistiky, ekonomiky a veřejného zdraví
17. 12. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se vojenského bunkru, zbudovaného v 80. letech 20. století v prostoru bývalého vojenského cvičiště pod Čeřovkou
16. 12. 2020 Oznámení o záměru směnit a prodat nemovitý majetek v Popovicích
16. 12. 2020 Oznámení o záměru směnit nemovitý majetek v Popovicích
16. 12. 2020 ÚZSVM Jičín HJC/3224/2020- Aukční vyhláška a aukční řád - Elektronická aukce v k.ú. Libunec
15. 12. 2020 Ministerstvo životního prostředí MPZ/2020/710/5072 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05: Aktualizace 2020
15. 12. 2020 Oznámení - vydání Změny č.3 Regulačního plánu historického jádra města Jičína
15. 12. 2020 Okresní soud v Lounech - JUDr.Ivana Demutová - 35D 644/2020-22 a 35D 644/2020-23 Usnesení - pozůstalost po Vladimíru Vlčkovi
14. 12. 2020 Výběrové řízení - sociální pracovník
11. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
10. 12. 2020 Oznámení o konání veřejného ústního jednání

XML