Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2022 Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Dřevěnice
21. 02. 2022 Výzva k podání nabídky: Výměna střešní krytiny ul. Barákova č.p. 214, Jičín
21. 02. 2022 Výběrové řízení - referent odboru územního plánování a rozvoje města
21. 02. 2022 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
20. 02. 2022 Oznámení o pronájmu - část střechy Kosmonautů 833 - uplatněn opce, změna z O2 na CETIN
20. 02. 2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK - 7099/ZP/2022-4 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy - kormorán velký
18. 02. 2022 Program pro poskytování dotací na podporu a rozvoj cestovního ruchu v Jičíně na rok 2022
18. 02. 2022 Žádost o udělení souhlasu k užití ZNAKU MĚSTA Jičín.
18. 02. 2022 Sanace severozápadní fasády vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů objektu ZŠ, Jičín, Husova 170
17. 02. 2022 Dokument "Žádosti odboru sociál..." již není dostupný.
15. 02. 2022 Přechodné SDZ - Jičín - MK k zimnímu stadionu
15. 02. 2022 Splašková kanalizace a ČOV Libuň - rozhodnutí
14. 02. 2022 Návrh zadání územního plánu Kacákova Lhota
13. 02. 2022 Ztráty a nálezy na rok 2021
10. 02. 2022 VZ: Sanace severozápadní fasády vč. rekonstrukce výplní stavebních otovrů objektu ZŠ, Jičín, Husova 170
09. 02. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
09. 02. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
08. 02. 2022 Oznámení svolání místního šetření o návrhu vymezení zastavěného území obce Markvartice
04. 02. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Olom..." již není dostupný.
03. 02. 2022 VZ: Jičín - Seifertova ulice
03. 02. 2022 VZ: Stavební úpravy střechy na základní škole v Popovicích
03. 02. 2022 Program pro poskytování dotací v oblasti kultury pro rok 2022
03. 02. 2022 Ztráty a nálezy na rok 2022
01. 02. 2022 SDZ - omezení rychlosti II/286, Těšín
01. 02. 2022 Ministerstvo životního prostřední MZP/2022/610/175 Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
31. 01. 2022 Dokument "Finanční úřad pro Kra..." již není dostupný.
31. 01. 2022 Ministerstvo zemědělství MZE-22965/2021-15121,MZE-22967/2021-15121, MZE-22968/2021-15121, MZE-70004/2021-15121-Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
28. 01. 2022 Dokument ""Stavba chodníků v ob..." již není dostupný.
28. 01. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí - P..." již není dostupný.
28. 01. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí, Vo..." již není dostupný.
28. 01. 2022 Dokument "Městský úřad Nový Byd..." již není dostupný.
28. 01. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Zlín..." již není dostupný.
25. 01. 2022 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se investičních plánů města/obce pro rok 2022
25. 01. 2022 Dokument "veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
25. 01. 2022 Opatření ob. povahy - SDZ dle DPS 5.3.2019 a 15.6.2021
25. 01. 2022 SDZ JIčín, ul. Hofmanova
25. 01. 2022 Výběrové řízení - referent odboru územního plánování a rozvoje města
25. 01. 2022 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
25. 01. 2022 Vodovod Podhradí – Hlásná Lhota-rozhodnutí
25. 01. 2022 Vodovod Podhradí – Hlásná Lhota-rozhodnutí
25. 01. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
25. 01. 2022 Ztráty a nálezy za rok 2021
24. 01. 2022 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022
21. 01. 2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK - 1603/ZP/2022 - Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o oznámení záměru I/16 Jičín, zkapacitnění obchvatu - Jičín, Robousy, Moravčice a Popovice u Jičína
20. 01. 2022 Oznámení o záměru propachtovat nemovitý majetek
20. 01. 2022 Vodovod Hlásná Lhota–Karlov-oprava zřejmých nesprávností
20. 01. 2022 Vodovod Hlásná Lhota–Karlov-oprava zřejmých nesprávností
20. 01. 2022 Vodovod Hlásná Lhota–Karlov-rozhodnutí
20. 01. 2022 Vodovod Hlásná Lhota–Karlov
19. 01. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.

XML