Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Návrh VDZ - Jičín, Markova 215
18. 01. 2019 SDZ - Oprava, údržba na vodovodech a kanalizacích, územ. spr. obvod Jičín
18. 01. 2019 SDZ - Přechod pro chodce, Horní Nová Ves
18. 01. 2019 SDZ - Sobotka, ul. Boleslavská
17. 01. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Regenerace panelového sídliště Husova, Jičín, V. etapa
17. 01. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Rekonstrukce bývalé Jezuitské koleje v Jičíně - obnova větracího systému suterénu
17. 01. 2019 VZ: Bytový dům Palackého 73, Jičín stavební úpravy střechy a vnitrobloku
16. 01. 2019 Záznam o losování čísel pro volby Vrbice
16. 01. 2019 Rozhodnutí o registraci KL obce Vrbice
16. 01. 2019 SDZ - cyklostezka Konecchlumí Kamenice
15. 01. 2019 SDZ - " Cyklostezka Konecchlumí - Kamenice".
15. 01. 2019 Předběžné tržní konzultace k VZ: Tobogán v Aquacentru v Jičíně
15. 01. 2019 Exekutorský úřad Olomouc 164Ex 1810/17-99 Usnesení - elektronická dražba proti povinnému: WISMO Oil s.r.o.
14. 01. 2019 Biologický septik s biofiltrem, včetně kanalizační přípojky
11. 01. 2019 VZ:Jičín - mateřská škola Větrov, přírodní hřiště "Zahrada indiánů z Větrova" (2019)
11. 01. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
11. 01. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
10. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov 203Ex 32436/13-295 Usnesení o opakované dražbě proti povinnému: DDH Jičín s.r.o.
10. 01. 2019 SDZ - opravy, údržba sil. II. a III. třídy, územ. spr. obvod Jičín
09. 01. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Úlibice ve věci odchytu zvířat
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Svitavy 111EX 1169/10-103 Usnesení o odročení nařízení elektronické dražby na neurčito, proti povinnému: Marie Möllerová - Velemyšleves
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Svitavy 111EX 3432/17-40 Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Roman Fejfar - Konecchlumí
08. 01. 2019 Exekutorský úřad Praha 8, Usnesení 204EX 3266/16-320 Zrušení elektronické dražby proti povinnému: Jonáš Jiří - Sobotka
07. 01. 2019 Exekutorský úřad Brno-venkov 137Ex 27115/16-146 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání proti povinnému: Klímová Šárka - Vrchlabí
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu ÚP Svatojanský Újezd
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška - vystavení návrhu ÚP Lužany
04. 01. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se MOS
04. 01. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se účastenství v řízení u MěÚ Jičín
04. 01. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se MOS
04. 01. 2019 Exekutorský úřad Brno-venkov 137Ex 27115/16-145 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání proti povinnému: Klímová Šárka - Vrchlabí
02. 01. 2019 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-rok 2019
02. 01. 2019 Exekutorský úřad Tábor 152ED5/18-41 Usnesení, Dražební vyhláška proti povinnému - Miroslava Tunklová - Lázně Bělohrad
01. 01. 2019 Vodovod Libošovice - zásobení místních částí Vesec a Podkost - rozhodnutí
01. 01. 2019 Výběrové řízení - referent oddělení úřadu územního plánování
01. 01. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
01. 01. 2019 Oznámení o záměru propachtovat nemovitý majetek
01. 01. 2019 Ztráty a nálezy za rok 2018
01. 01. 2019 ÚZSVM Jičín - Inzerát + Oznámení o výběrovém řízení č. HJC/022/2018 s aukcí v k.ú. Záhuby
01. 01. 2019 ÚZSVM Jičín - Inzerát + Oznámení o výběrovém řízení č. HJC/021/2018 s aukcí v k.ú. Miletín
01. 01. 2019 Exekutorský úřad Šumperk 139EX 16051/11-148 Usnesení, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Petr Šamko - Mlázovice
01. 01. 2019 Exekutorský úřad Teplice 110Ex4094/10-1169 Usnesení, Dražební vyhlášeka proti povinnému: Jiří Girsa - Brandýs nad Labem-Stará Bolaslav a Jiří Girsa - Lišice
01. 01. 2019 Exekutorský úřad Praha 8, 204EX3266/16-284 Usnesení - Dražební vyhláška proti povinnému: Jonáš Jiří - Sobotka
01. 01. 2019 Exekutorský úřad Svitavy 111EX1169/10-86 Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Marie Möllerová - Velemyšleves
01. 01. 2019 ÚZSVM Jičín HJC/3624/2018 - Aktualizované údaje k 1.8.2018 o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
01. 01. 2019 Krajská hygienická stanice HK - Informace o vodě nevhodné ke koupání - Oborský rybník v Jinolicích
21. 12. 2018 Dopravní značení pro úsek Úlibice - Radim
18. 12. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se kastračního programu pro kočky
18. 12. 2018 Seznam obcí podávající kandidátní listinu MěÚ Jičín
18. 12. 2018 Potřebný počet podpisů pro NK a pro SNK pro volby do ZO Vrbice
18. 12. 2018 Zápis o výsledku voleb do ZO Střevač

XML