Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 12. 2019 návrh dopravního značení pro zastávku MHD Jičín
04. 12. 2019 Dopravní značení pro parkování v Jičíně Sedličkách
04. 12. 2019 Dopravní značení pro Lužany - 40 km/h
02. 12. 2019 oznámení o zahájení stavebního řízení - " Rekonstrukce místních komunikací a dešťová kanalizace, Vitiněves", k.ú. Vitiněves.
02. 12. 2019 oznámení o zahájení stavebního řízení - " Rekonstrukce místních komunikací a dešťová kanalizace, Vitiněves", k. ú. Vitiněves
30. 11. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
29. 11. 2019 SDZ - omezení tonáže mostu, Studeňany
29. 11. 2019 SDZ - omezení tonáže mostu, Tuř, Butoves
29. 11. 2019 SDZ - nové DZ Kacákova Lhota
29. 11. 2019 Návrh OOP VZÚ Zelenecká Lhota
29. 11. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
28. 11. 2019 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rok 2020
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
28. 11. 2019 stavební povolení " II/280 Libáň - Dětenice - Osenice - Rokytňany - hranice okresu JC/MB, II. etapa"
28. 11. 2019 SDZ - infrastruktura pro RD, Libošovice
28. 11. 2019 Výběrové řízení - referent oddělení rozpočtů škol
28. 11. 2019 Oznámení o záměru propachtovat nemovitý majetek
27. 11. 2019 Rozhodnutí - Vodovod Bartoušov
27. 11. 2019 Návrh ÚP Kozojedy dle §50 SZ
26. 11. 2019 oznámení zahájení řízení - Kanalizace a ČOV - Křešice
25. 11. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se seznamu dopravních přestupků projednaných v letech 2017-2019
25. 11. 2019 SDZ - vypnutí přejezdového zabezpeč. zařízení, Kovač
25. 11. 2019 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
25. 11. 2019 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
25. 11. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
23. 11. 2019 Exekutorský úřad Náchod 083 EX 708/14-121 Usnesení - dražba movitých věcí proti povinnému: Milan Ježek - Jičín, Zdenka Ježková - Nemyčeves
22. 11. 2019 Územní rozhodnutí "Železnice, Husova - obnova, knn" IE-12-2004397
21. 11. 2019 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Pozvánka na poradu k finančním příspěvkům na hospodaření v lesích
20. 11. 2019 SDZ - montáž nadzemního vedení, Jičín
20. 11. 2019 Návrh OOP VZÚ Markvartice
19. 11. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Nákup gastro vybavení do školní jídelny základní školy, Jičín, Poděbradova
19. 11. 2019 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK - 22122/ZP/2019 - Stanovisko - Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027
18. 11. 2019 Dokument "oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
18. 11. 2019 rozhodnutí o zrušení žel. přejezdu v Soudné "za Hortenou"
15. 11. 2019 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
15. 11. 2019 veřejná vyhláška, Vodovodní přípojky Labouň, Územní rozhodnutí
13. 11. 2019 Přechodné SDZ - Jičín, křižovatka ul. Konecchlumského, Nad cihelnou, K. Haranta
13. 11. 2019 SDZ - osazení B 29, Vysoké Veselí
13. 11. 2019 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Jungmannova
13. 11. 2019 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
13. 11. 2019 Výběrové řízení - referent odboru investiční výstavby a údržby města
12. 11. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se jednání Komise životního prostředí z října a listopadu 2019 a nakládání s dřevem z Čeřovky
12. 11. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
11. 11. 2019 Přechodné SDZ - Jičín, Valdštejnovo nám. + ul. Palackého
11. 11. 2019 SDZ - Jičín PRS Husova - VI.,VII.,VIII. ETAPA
11. 11. 2019 Ztráty a nálezy za rok 2019
08. 11. 2019 SDZ - Jičín, ul. Dělnická
07. 11. 2019 SDZ - oprava objízdné trasy I.etapa, Jičínsko
07. 11. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Zásobování kancelářským materiálem
06. 11. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se celkových mzdových nákladů na pracovníky státní památkové péče

XML