Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2024 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se ročních nákladů města Jičína na kontakty s partnerskými městy.
22. 05. 2024 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se umístění a odstranění dopravní značky "zákaz zastavení" v ulici Na Příkopech
21. 05. 2024 Výzva k podání nabídky: Výstavba polopodzemních kontejnerů - lokalita 1 - U Stadionu - Jičín
21. 05. 2024 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se rozhodnutí o povolení stavby a závazných stanovisek ke stavbám v obci Hubálov
20. 05. 2024 SDZ - oprava žel. přejezdu, Kozodírky
20. 05. 2024 SDZ - rekonstrukce komunikace, Dolní Bousov
20. 05. 2024 SDZ - zainvestování pozemků, Sobotka-Osek
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - stavební povolení č. 21/2024 - " II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova" (povolované stavební objekty SO - 101.1, 101.2, 102, 103, 104.1.1., 104.1.2., 105, 106, 203, 801, 901) , k.ú. Jičín a Podhradí u Jičína.
20. 05. 2024 Přechodné SDZ Jičín, ul. Židovská
20. 05. 2024 VZ: Modernizace učebny chemie na Čtyřce - IT vybavení
16. 05. 2024 Opatření ob. povahy - SDZ pro Valdštejnské slavnosti
16. 05. 2024 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se úhynu ptáků nebo jiných zvířat v důsledku přímé souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky
16. 05. 2024 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se všech účinných pachtovních (nájemních) smluv, jejichž předmětem je orná půda, a ve kterých obec vystupuje jako propachtovatel (pronajímatel)
15. 05. 2024 Opatření ob. povahy - SDZ pro motozávody v Jičíně
15. 05. 2024 SDZ - kabel NN, Kamenice
15. 05. 2024 SDZ - úprava značení, cyklostezka, Valdice-Železnice
15. 05. 2024 SDZ - oprava sil. III/27931 Kost
15. 05. 2024 SDZ - kabel NN, Samšina
13. 05. 2024 Přechodné SDZ Jičín, Lidické nám., závody - JIčínská 50 a 10
13. 05. 2024 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se dokumentů z projektové dokumentace týkajících se stavby v k.ú. Chyjice ve vlastnictví fyzické osoby
10. 05. 2024 Pozvánka na 1. zasedání okvk k volbám do Evropského parlamentu
09. 05. 2024 SDZ - návrh opatření - úprava značení, Kopidlno
07. 05. 2024 SDZ - oprava sil. III/2806, Dětenice-Libáň
07. 05. 2024 SDZ - výstavba chodníku, Střevač
07. 05. 2024 SDZ - kabel NN, H.N.Ves
07. 05. 2024 SDZ - oprava sil. II/328, Chroustov
07. 05. 2024 SDZ - oprava sil. III/32754, Kovač a Třtěnice
07. 05. 2024 SDZ - oprava žel. přejezdu, Ústí
06. 05. 2024 VZ: Modernizace učebny chemie na Čtyřce
06. 05. 2024 VZ: Obec Hubálov-studie odtokových poměrů
06. 05. 2024 Delegace členů do okrskových volebních komisí nejpozději 8.5.2024 do 16:00 hod.
04. 05. 2024 Výběrové řízení - zaměstnanec na úseku investiční výstavby a údržby města
04. 05. 2024 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
03. 05. 2024 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
03. 05. 2024 Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí na úseku vodního hospodářství
30. 04. 2024 Přechodné SDZ Jičín, Pod Koželuhy, Luční
29. 04. 2024 Informace k přestěhování voliče do jiné obce po 28. dubnu 2024
29. 04. 2024 Návrh Změny číslo 1 ÚP Bukvice
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP Bukvice dle §55b
25. 04. 2024 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - " Dálnice D35 Úlibice, obchvat", povolované stavební objekty ( SO 35 - 107.1, SO 35 - 107.2,SO 35 - 107.3,SO 35 - 107.4,SO 35 - 151, SO 35 - 152,SO 35 - 153,SO 35 - 201 ) v katastrálním
25. 04. 2024 SDZ - kabel kNN, Jičín
24. 04. 2024 SDZ - úprava značení, Sedličky
24. 04. 2024 SDZ - Jičín, ul., Lidl
24. 04. 2024 Veřejná vyhláška - " Dálnice D35 Úlibice, obchvat" povolované stavební objekty: SO 16-120, SO 16-121, SO 16-122, SO 16-134) v katastrálním území Úlibice.
24. 04. 2024 Zápis cizinců do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
23. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
22. 04. 2024 Přechodné SDZ - JIčín, Konecchlumského
19. 04. 2024 SDZ - úprava značení na MK, Podhradí a Veliš
17. 04. 2024 SDZ - stavba lešení, Lázně Bělohrad
17. 04. 2024 SDZ - výkop pro zasíťování pozemku, Lány

XML