Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 veřejné jednání - DČOV, včetně akumulační nádrže, kanalizace a zasakování, Spařence
02. 04. 2020 Výběrové řízení - sociální pracovník
01. 04. 2020 Oznámení o zrušení VP Návrhu Zm 2 ÚP Dřevěnice
01. 04. 2020 VZ: Rekonstrukce topného systému MŠ J.Š.Kubína
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Lesní cesta "Vojická", k.ú. Šárovcova Lhota, Mlázovice, Vojice.
31. 03. 2020 SDZ - rekonstr. žel. přejezdů na sil. I/35, Jinolice a Kněžnice
30. 03. 2020 SDZ - vodovod Rokytňany
30. 03. 2020 veřejná vyhláška - ČOV a kanalizace - Křešice, rozhodnutí
30. 03. 2020 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
26. 03. 2020 Přechodné SDZ Jičín, náměstí Václava Čtvrtka
25. 03. 2020 Přechodné SDZ - JIčín, ul. Soudná
23. 03. 2020 SDZ - rekonstrukce Hilmarova nám., Kopidlno
23. 03. 2020 SDZ - oprava objízdné trasy II.etapa, Kopidlno
23. 03. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, Valdštejnovo nám. před č.p. 73
21. 03. 2020 Výběrové řízení - zaměstnanec odboru správních agend na úseku přestupkové agendy
19. 03. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se podání žádosti o územní a stavební řízení za účelem výstavby Obchodního centra Robousy
19. 03. 2020 Vodovod Žitětín-zahájení správního řízení
17. 03. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí stavby „Zárubní zeď u silnice III/2861, silniční km 5,750 v k.ú. Dřevěnice"
17. 03. 2020 Vodovod Labouň
16. 03. 2020 SDZ - lešení na sil. II/281, Sobotka
16. 03. 2020 Ochanné pásmo Dřevěnice - Návrh opatření obecné povahy
13. 03. 2020 SDZ - Obec impedance, Břístev-Nečas
13. 03. 2020 SDZ - úprava tonáže mostu, Lázně Bělohrad
13. 03. 2020 SDZ - obnova vodního díla, Šárovcova Lhota-Mlázovice
13. 03. 2020 SDZ - úprava značení, Podůlší
13. 03. 2020 Program pro poskytování dotací - kultura a cestovní ruch
12. 03. 2020 Výzva k podání nabídky VZ: Dodávka osobního vozidla pro MěÚ Jičín
12. 03. 2020 VZ: Výměna tobogánu v Aquacentru Jičín
12. 03. 2020 Oznámení o záměru dočasného užívání
10. 03. 2020 veřejné jednání - Vrtaná studna HVS-1 v Ohařicích
10. 03. 2020 Výběrové řízení - referent památkové péče
06. 03. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se kamerového záznamu drenážního potrubí za čistícím zařízením pro RD č.p. 10 v Pařezské Lhotě
06. 03. 2020 veřejné jednání - ČOV a přípojka, Ohařice
05. 03. 2020 VZ: Rozšíření technologického centra města Jičín
05. 03. 2020 Výběrové řízení - strážník MP
04. 03. 2020 SDZ - úprava značení na MK, Vitiněves
04. 03. 2020 SDZ - omezení prakování, Prachov
04. 03. 2020 Dopravní značení pro AGRO BYSTŘICE a.s.
02. 03. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se vydání závazných stanovisek firmě Traxial - Omega s.r.o.
02. 03. 2020 VPS mezi městem Jičín a obcí Újezd pod Troskami ve věci odchytu zvířat
28. 02. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se vypouštění odpadních vod z kanalizace v obci Újezd pod Troskami
28. 02. 2020 přechodné SDZ - Jičín, B. Němcové 56
28. 02. 2020 přechodné SDZ - Jičín, ul. B. Němcové 56
28. 02. 2020 přechodné SDZ - Jičín, ul. B. Němcové 56
27. 02. 2020 SDZ - výstavba chodníku podél III/2863, Dřevěnice
27. 02. 2020 SDZ - křižovatka silnic II/286 a III/2864, Těšín
27. 02. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Pod lipami
27. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Návrh Změny č.2 ÚP Dřevěnice
26. 02. 2020 Oznámení o záměru propachtovat nemovitý majetek

XML