Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 10. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
07. 10. 2021 VZ: Zásobování kancelářským materiálem 2022-2023
07. 10. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se poskytnutí spisového přehledu a poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí k řízením
07. 10. 2021 SDZ - úprava tonáže, Lázně Bělohrad
07. 10. 2021 SDZ - polní cesta, Kopidlno
06. 10. 2021 Výběrové řízení - referent ekonomického odboru - zaměstnanec na úseku administrativy a správy pohledávek
05. 10. 2021 SDZ - oprava žel. přejezdu, Staré Místo
04. 10. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se vedení přestupkového nebo správního řízení s účastí fyzické osoby, a případné označení spisu (spisů)
04. 10. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se zvýšení hladiny hluku v lokalitě Čeřovka vycházejícího z areálu společnosti SpofaDental, a.s..
30. 09. 2021 zápis z jednání komise ŽP
30. 09. 2021 Telefonní seznam do okrskových volebních komisí v rámci příslušnosti MěÚ Jičín
29. 09. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Českých bratří
29. 09. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se vyhlášky, zápisů z jednání RM či ZM a žádosti o výjimku z dodržování nočního klidu
29. 09. 2021 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
28. 09. 2021 Dokument "II/502 Jičín - ulice ..." již není dostupný.
28. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.
27. 09. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Kukulova, Foersterova, Bolzanova, Československé armády
24. 09. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Argonská
23. 09. 2021 Změny ve vydávání občanských průkazů od 2.8.2021
23. 09. 2021 Oznámení o bezúplatném převodu majetku - Lidické nám. 576, Jičín - 22bj
23. 09. 2021 Výběrové řízení - zaměstnanec na úseku pokladny a administrativy oddělení správy MěÚ
21. 09. 2021 SDZ - Úlibice, protipovodňová ochrana
21. 09. 2021 SDZ - vodovod a kanalizace Vesec
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20. 09. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se vedení přestupkového či jiného správního řízení proti fyzické osobě
20. 09. 2021 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se počtů loveckých lístků vydaných cizincům
20. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství MZE-49892/2021-16212 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
20. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
16. 09. 2021 SDZ - úprava značení na sil. II/286 a III/2864, Těšín
14. 09. 2021 SDZ - vodovod. a kanaliz. příp., Železnice
13. 09. 2021 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Dělnická, Fügnerova
10. 09. 2021 SDZ - vodovod. příp., P.N.Ves
10. 09. 2021 SDZ - oprava MK, Budčeves
10. 09. 2021 SDZ - vodovod. příp., Mladějov
10. 09. 2021 Informace - 1. zasedání okrskové volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny Parlametu ČR
10. 09. 2021 SDZ - pokládka el. kabelů, Železnice
10. 09. 2021 SDZ - III/2864 Těšín-Soběraz-Radim
10. 09. 2021 SDZ - kabel nn, Popovice
10. 09. 2021 SDZ - oprava komunikace, Lužany
09. 09. 2021 Pokračování řízení - zrušení žel. přejezdu v Sobotce
08. 09. 2021 ÚZSVM Jičín HJC/2514/2021-HJCM Aukční vyhláška a aukční řád - Elektronická aukce rodinný dům včetně pozemků v k.ú. Vysoké Veselí
07. 09. 2021 Stanovení dopravního značení pro JMP 2021
06. 09. 2021 Výběrové řízení - referent odboru územního plánování a rozvoje města
06. 09. 2021 Oznámení o prodeji a převodu majetku - Barákova 592, Jičín - 4bj_002
06. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
01. 09. 2021 Přechodné SDZ - K Vápenkám, Jičín
01. 09. 2021 SDZ - chodník podél sil. II/286, Jičín-Soudná
01. 09. 2021 SDZ - Oslavy založení SDH, Kopidlno
01. 09. 2021 ÚZSVM Jičín HJC/2609/2021-HJC - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
01. 09. 2021 Ztráty a nálezy na rok 2021

XML