Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Pořízení PC pro MěÚ Jičín
13. 09. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Stavební úpravy toalet MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18
13. 09. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Stavební úpravy objektu MěÚ Jičín v ulici Nová , č. p. 44 - západní fasáda
10. 09. 2019 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
09. 09. 2019 Protipovodňová ochrana Úlibice 2019, opravné rozhodnutí
06. 09. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkající se přestupkového řízení České inspekce životního prostředí, inspektorát Hradec Králové s městem Jičín ve věci pokácení dutinového buku lesního na severní straně lesoparku Čeřovka
06. 09. 2019 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
06. 09. 2019 Společnost TRADE REALITY s.r.o. - Elektronická aukce s následnou koupí předmětu aukce - zahrada s chatou Jičín
05. 09. 2019 Ztráty a nálezy za rok 2019
04. 09. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení, Vodovodní přípojky Labouň
03. 09. 2019 Dopravní značení pro kanal. přípojku Sobotka
03. 09. 2019 Dopravní značení pro vod. přípojku Holín
03. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství 41508/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (lesní zákon)
03. 09. 2019 Exekutorský úřad Přerov - 203 Ex 36904/18-56 usnesení o opakované dražbě proti povinnému: Jiří Pospíšil, Staré Hrady 39
30. 08. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkající se přijímání podnětů dle zákona o ochraně ovzduší
30. 08. 2019 Dopravní značení pro JMP 2019
30. 08. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ - Čištění odpadních vod (ČOV a kanalizační přípojka) - st.p. 32 v k.ú. Tuř
30. 08. 2019 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
29. 08. 2019 Výzva k podání nabídky VZ: Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544
28. 08. 2019 SDZ - úprava značení na sil. III/2816, Holín
28. 08. 2019 SDZ - úprava značení sil. III/2816, Pařezská Lhota
28. 08. 2019 Exekutorský úřad Přerov - 203 EX 50233/14 - 228 Usnesení o opakované dražbě proti povinnému: Naděžda Hakenová, Libáň
27. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Dopravní značení pro motovyjížďku JAWA Třtěnice
26. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK-17382/ZP/2019 Stanovisko - Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
24. 08. 2019 ÚZSVM Jičín - Inzerát + Oznámení o výběrovém řízení č.HJC/15/2019 s aukcí v k.ú. Libošovice
24. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
23. 08. 2019 ÚZSVM Jičín - Inzerát + Oznámení o výběrovém řízení č. HJC/19/2019 s aukcí v k.ú.Železnice
22. 08. 2019 Výběrové řízení - vedoucí oddělení účetnictví
21. 08. 2019 SDZ - stání techniky, Jičín
21. 08. 2019 ÚZSVM Jičín - inzerát + Oznámení o výběrovém řízení č. HJC/17/2019 s aukcí v k.ú. Železnice
20. 08. 2019 SDZ - Jičín, Hofmanova 568 - rekonstrukce denního stacionáře domovinky
20. 08. 2019 ÚZSVM Jičín - Inzerát + Oznámení o výběrovém řízení č. HJC/18/2019 s aukcí v k.ú. Miletín
20. 08. 2019 ÚZSVM Jičín - inzerát + Oznámení o výběrovém řízení č. HJC/16/2019 s aukcí v k.ú. Miletín
20. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. týkající se postupu stavebního úřadu po zrušení územního rozhodnutí krajským úřadem
19. 08. 2019 návrh - doplnění dopravního značení - Jičín, ul. Fügnerova
19. 08. 2019 doplnění dopravního značení - Jičín, ul. Fügnerova
19. 08. 2019 VPS mezi městem Jičín a obcí Kněžnice ve věci projednávání přestupků
19. 08. 2019 Seznam obcí, měst, městysů ohledně uzavření VPS s městem Jičín ve věci projednávání přestupků
19. 08. 2019 Výběrové řízení - referent oddělení dopravně správních agend - úsek dopravních přestupků
19. 08. 2019 Výběrové řízení - referent památkové péče
19. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
16. 08. 2019 SDZ - úprava značení sil. III/28438 a III/28437, Lužany
16. 08. 2019 SDZ - rekonstrukce kanalizace, Sobotka
16. 08. 2019 SDZ - vodovod. příp., Libunec

XML