Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Zdroj vody pro hospodářské budovy na st.pč. 213, 178/1 a 178/2 k.ú. Markvartice u Sobotky - veřejné ústní jednání
18. 02. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se zápisů Rady města, kulturní komise a Čeřovky
18. 02. 2020 Exekutorský úřad Přerov 203 Ex 28390/19-16 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, proti povinnému: Jiří Hudec - Jičín
17. 02. 2020 VZ: Výměna plynových kotlů na ZŠ 17. listopadu, Jičín
17. 02. 2020 Výběrové řízení - sociální pracovník
17. 02. 2020 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
14. 02. 2020 VZ: Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek
14. 02. 2020 Exekutorský úřad Přerov - 203Ex 25806/15-63 Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, proti povinnému: Patrik Hermon - Jičín
14. 02. 2020 Exekutorský úřad Šumperk 139EX 02038/10-132 Usnesení - Dražební vyhláška proti povinnému: Stanislav Vojtíšek - Jičín
13. 02. 2020 Nabídkové řízení - nebytový prostor 17. listopadu 861, Jičín
13. 02. 2020 Výzva k podání nabídky VZ: Chlazení kanceláří a vybraných místností 2. NP MÚ Jičín ul. 17. listopadu č.p. 16
12. 02. 2020 Oznámení o záměru propachtovat nemovitý majetek
12. 02. 2020 Ztráty a nálezy za rok 2020
12. 02. 2020 Ztráty a nálezy za rok 2018
11. 02. 2020 SDZ - Jičín - PRS Husova VI., VII., VIII. ETAPA
11. 02. 2020 SDZ - Jičín ul. Dělnická
11. 02. 2020 SDZ - Jičín - úprava Kukulovy ulice
10. 02. 2020 SDZ - Pochod Českým rájem
06. 02. 2020 Exekutorský úřad Praha 7, 063EX 1863/14-318 Usensení - Dražební vyhláška proti povinnému: Martina Maxianová - Kopidlno
05. 02. 2020 Krajský úřad Královéhradeckého kraje KUKHK-5655/ZP/2020 Posuzování vlivů na životní prostřední - Informace o přijetí návrhu koncepce ,,Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě"
04. 02. 2020 zamítnutí žádosti o zrušení žel. přejezdu v Sobotce
04. 02. 2020 Exekutorský úřad Klatovy 120 EX 36532/12-149 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí proti povinnému: Jan Štancl - Údrnice
03. 02. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky SR/0016/US/2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
31. 01. 2020 VZ: Opatření pro kontrolu vjezdu na pěší zóny Husova a Tylova - Předběžné tržní konzultace
31. 01. 2020 Vodovod Labouň - oznámení zahájení řízení
30. 01. 2020 OZV č.1/2020 o místním poplatku z pobytu
30. 01. 2020 IV. ZŠ Výzva k podání nabídky: Vybudování multimediální učebny - IT a pásový schodolez
30. 01. 2020 IV. ZŠ Výzva k podání nabídky: Vybudování multimediální učebny - nábytek
30. 01. 2020 IV. ZŠ Výzva k podání nabídky: Vybudování multimediální učebny - stavební práce
29. 01. 2020 SDZ - rozšíření distr. soustavy NN, Sobotka
28. 01. 2020 oznámení o zahájení stavebního řízení - : " Lesní cesta Vojická", v katastrálním území: Šárovcova Lhota, Mlázovice, Vojice.
28. 01. 2020 Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou 194EXD 1/20-6 Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
27. 01. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se poskytnutí kontaktů na myslivecká sdružení v působnosti ORP.
27. 01. 2020 oznámení o zahájení stavebního řízení - " Vysoké Veselí - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z1 - I. Etapa, SO 100 - Komunikace", k.ú. Vysoké Veselí
24. 01. 2020 SDZ - omezení tonáže na MK, Volanice - Žeretice
24. 01. 2020 SDZ - omezení tonáže na polních cestách, Ostružno
24. 01. 2020 SDZ - opravy, údržba, havarijní zásahy na vodovodech a kanalizacích, Jičínsko
24. 01. 2020 SDZ - pokládka kNN, Hlásná Lhota
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška - vymezení zastavěného území obce Zelenecká Lhota
23. 01. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se finančních investic města
23. 01. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se zápisů Rady města, kulturní komise a Čeřovky
23. 01. 2020 stavební povolení - " Rekonstrukce místních komunikací a dešťová kanalizace, Vitiněves", k.ú. Vitiněves
22. 01. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se finančních investic města
22. 01. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se umístění radarů a úsekových měření rychlosti na území města
22. 01. 2020 Dokument "Agentura ochrany přír..." již není dostupný.
21. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Bolzanova
20. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Výroční zpráva dle zákona 106/99 za rok 2019
17. 01. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se týkajících se zápisů Rady města, kulturní komise a Čeřovky

XML