Město Jičín

Okresní město
Okres Jičín

http://mujicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

Datová schránka: ztmbqug
E-mail: starosta@mujicin.cz, dotaz@mujicin.cz, posta@mujicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2020 Exekutorský úřad Klatovy 120EX 23886/14-93 Usnesení - Dražební vyhláška proti povinnému - Vojtěch Štětař - Nemyčeves
07. 07. 2020 Exekutorský úřad Klatovy 102 EX 18491/16-245 usnesení o nařízení dražebního jednání proti povinnému: Petr Janďourek, Mladá Boleslav
03. 07. 2020 Oznámení míst uložení ÚS sídelní zeleně města Lázně Bělohrad
02. 07. 2020 SDZ - úprava dopravního značení na MK, Tuř
02. 07. 2020 Exekutorský úřad Strakonice 212 EX 295/19-34 usnesení o odročení dražby na neurčito proti povinnému: Martin Knil, Kopidlno
01. 07. 2020 Návrh Změny č.3 Regulačního plánu historického jádra města Jičína- opakované veřejné projednání
01. 07. 2020 Výběrové řízení - referent odboru územního plánování a rozvoje města
29. 06. 2020 Exekutorský úřad Praha 10 003EX 2030/07-60 Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému: Kučera Petr - Jičín
26. 06. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se Komise životního prostředí a ekologie MěÚ Jičín a dřevěné sochy víly u rybníka Kníže
26. 06. 2020 Vedoucí odboru životního prostředí
26. 06. 2020 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
26. 06. 2020 Ztráty a nálezy za rok 2020
25. 06. 2020 Exekutorský úřad Praha - východ 081 EX 10778/09-258 Dražební vyhláška proti povinnému: Vlastimil Salaba - Jičín
20. 06. 2020 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
20. 06. 2020 Dokument "Okresní soud v Lounec..." již není dostupný.
19. 06. 2020 oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor OCH Jc
19. 06. 2020 Úplná aktualizace údajů pro ÚAP ORP Jičín
18. 06. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se způsobu hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury
18. 06. 2020 SDZ - lokalita BV-Z01, Úlibice
18. 06. 2020 SDZ - infrastruktura pro 11 R.D., Bystřice
18. 06. 2020 SDZ - chodník podél III/32835, Vrbice
18. 06. 2020 SDZ - ul. Zámecká, Lázně Bělohrad
18. 06. 2020 SDZ - stavba nové okružní křižovatky, Robousy
18. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 8/2020
18. 06. 2020 Dokument "zahájení společného ř..." již není dostupný.
17. 06. 2020 Přechodné SDZ - Jičín, ul. Průmyslová
17. 06. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
17. 06. 2020 společné povolení - ČOV se vsakem, Spařence
16. 06. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se případů se vznikem újmy na zdraví a majetku třetích osob v důsledku (byť jen tvrzené) činnosti obce v souvislosti s vlastnictvím obecního majetku nebo s výkonem správy majetku
16. 06. 2020 ÚZSVM Jičín HJC/1413/2020- Aukční vyhláška a aukční řád - Miletín - stavba technické infrastruktury
16. 06. 2020 ÚZSVM Jičín HJC/1427/2020- Aukční vyhláška a aukční řád - Miletín- garáže
16. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku vozidla - ulice Na Tobolce
16. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku vozidla - ulice Dělnická
15. 06. 2020 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - Veřejná Vyhláška - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ Koupací sezóna 2020
12. 06. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Nách..." již není dostupný.
12. 06. 2020 ÚZSVM Jičín 1353/HJC/2020-HJCM Aukční vyhláška a aukční řád - VALDICE
12. 06. 2020 ÚZSVM Jičín 1242/HJC/2020-HJCM Aukční vyhláška a aukční řád - MORAVČICE
12. 06. 2020 Soudní exekutor JUDr.Juraj Podkonický Ph.D. Usnesení 067 EX 4743/11-289 Dražba proti povinnému: Hana Jiřínová - Turnov
11. 06. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se nahlédnutí do záznamu kamery městského kamerového systému
11. 06. 2020 Nabídkové řízení - nebytový prostor Valdštejnovo nám. 2, Jičín
11. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku vozidla - ulice Náměstí Václava Čtvrtka
11. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku vozidla - ulice Na Tobolce
11. 06. 2020 Výzva k odstranění vraku vozidla - Barákova ulice
10. 06. 2020 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
04. 06. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se autoškol na Jičínsku
04. 06. 2020 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se nově připravovaného územního plánu obce Kbelnice
02. 06. 2020 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
30. 05. 2020 Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek
29. 05. 2020 veřejné ústní jednání - vrtaná studna - ZEMA Markvartice
28. 05. 2020 Nařízení č. 7/2020, kterým se mění tržní řád

XML