Obec Svojetice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://svojetice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svojetice
Na Kopci 14
251 62 Svojetice

Datová schránka: 39aakyt
E-mail: starosta@svojetice.cz, urad@svojetice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 17.7.2020
01. 07. 2020 Řád veřejného pohřebiště Svojetice
01. 07. 2020 Oznámení o schválení Řádu veřejného pohřebiště
29. 06. 2020 Oznámení o schválení Závěrečného účtu obce Svojetice za rok 2019
26. 06. 2020 Strategický rozvojový dokument obce Svojetice pro období 2020-2030 NÁVRH
26. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu Strategického rozvojového dokumentu obce Svojetice pro období 2020-2030
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška – Usnesení – oprava zřejmých nesprávností
18. 06. 2020 Rozpočtové opatření č.4/2020
18. 06. 2020 Kalkulace ceny odpadní vody (stočné) od 1.6.2020
13. 06. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby
08. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 – Svazek Obcí Ladův Kraj
08. 06. 2020 Pozvánka na valnou hromadu – Svazek Obcí Ladův Kraj
08. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 17.6.2020
03. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu SORJ za rok 2019
03. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol
02. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu SORJ za rok 2019
28. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
25. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Svojetice za rok 2019 s přílohami (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Výkaz zisku a ztrát, Příloha č.5, Rozvaha, Výkaz FIN)
22. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu 2019 Lošbates s přílohami
15. 05. 2020 Návrh Závěrečného účetu 2019 Lošbates
14. 05. 2020 Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2.2020
12. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
07. 05. 2020 Rozpočtové opatření č.2/2020
07. 05. 2020 Rozpočtové opatření č.3/2020
06. 05. 2020 Oznámení – zahájení územního řízení
04. 05. 2020 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 (od 1.5.2020)
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2020
27. 04. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 6.5.2020
20. 04. 2020 Veřejná výzva k uzavření pracovní smlouvy – administrativní pracovník
16. 04. 2020 Porovnání položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2019
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství
20. 03. 2020 Rozpočtové opatření č.1/2020
06. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.1-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
06. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2-2020 o místním poplatku ze psů
06. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3-2020, o místním poplatku z pobytu
23. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 4.3.2020
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – uzavírka ulice K Ohradám
04. 02. 2020 Návrh rozpočtu 2020
04. 02. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 18.12.2019
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, Příloha č.1, Rozdělovník
04. 02. 2020 Ladův Kraj – Oznámení – Rozpočtové opatření č.3
04. 02. 2020 SORJ Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
04. 02. 2020 SORJ – Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu 2021-2023
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č.6/2019
04. 02. 2020 Oznámení – Schválený rozpočet na rok 2020 Ladův kraj
04. 02. 2020 OZNÁMENÍ – Schválený rozpočet 2020
04. 02. 2020 OZNÁMENÍ – Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
04. 02. 2020 LOŠBATES – Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 02. 2020 LOŠBATES – Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

XML