Obec Svojetice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://svojetice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svojetice
Na Kopci 14
251 62 Svojetice

Datová schránka: 39aakyt
E-mail: starosta@svojetice.cz, urad@svojetice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Mukařov
14. 11. 2019 Rozpočtové opatření č.5/2019
13. 11. 2019 Pozvánka na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj 28.11.2019
13. 11. 2019 Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2020
12. 11. 2019 Dohoda č. OS/00772/2019/OP o změně veřejnoprávní smlouvy
07. 11. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
07. 11. 2019 Rozhodnutí – Svojetice – Vodovodní řad A9-prodloužení a Tlaková splašková kanalizace A6
05. 11. 2019 Oznámení – Závěrečný účet za rok 2018 Svojetice
05. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 13.11.2019
11. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
11. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.4/2019
11. 10. 2019 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v KN aktualizovaný k 1.8.2019
25. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení
24. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 2.10.2019
18. 09. 2019 Oznámení – rozpočtové opatření č.2-2019; Ladův kraj
18. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
12. 09. 2019 Pozvánka na valnou hromadu starostek/starostů SO Ladův Kraj 2/2019
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení Říčany
30. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.1/2011 o místních poplatcích
20. 08. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 28.8.2019
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 08. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 1.8.2019
23. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
17. 07. 2019 Záměr obce Svojetice směnit pozemky v k.ú. Svojetice
16. 07. 2019 Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019
16. 07. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018
16. 07. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGION JIH za rok 2018
08. 07. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (tis.Kč)
08. 07. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 2.5.2019
08. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu – daň z nemovitých věcí na rok 2019
08. 07. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
08. 07. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
08. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
08. 07. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
08. 07. 2019 Nařízení statní veterinární správy
08. 07. 2019 Záměr pronájmu
08. 07. 2019 Příloha č.1 – Podrobné plnění rozpočtu k ZÚ SORJ (Rok 2018)
08. 07. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2018 – návrh
08. 07. 2019 Veřejná výzva k uzavření pracovní smlouvy – administrativní pracovník/pracovnice
08. 07. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 29.5.2019
08. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Zprava o výsledku přezkoumaní hospodaření obce Svojetice za rok 2018
08. 07. 2019 Zpráva o projednaní výsledku proběhlé kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené organům obce Svojetice
08. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018

XML