Město Semily

Okresní město
Okres Semily

http://semily.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Semily
Husova 82
513 01 Semily

Datová schránka: d36bywp
E-mail: musm@semily.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška
04. 04. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020
03. 04. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
02. 04. 2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška
01. 04. 2020 Mimořádné opatření
31. 03. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
31. 03. 2020 Sbírka zákonů - částka 51
31. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
31. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020
31. 03. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška
30. 03. 2020 Záměr prodeje pozemku
27. 03. 2020 Sbírka zákonů - částka 48
27. 03. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
27. 03. 2020 Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Semily
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška
25. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana
25. 03. 2020 Nařízení vlády ČR ze dne 15. března 2020
24. 03. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
24. 03. 2020 Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Semily
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2020
24. 03. 2020 Opatření obecné povahy
24. 03. 2020 Nařízení hejtmana KÚ LK týkající se regulačních opatření v dopravě
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 14. března 2020
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška
24. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
24. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana
24. 03. 2020 Nařízení hejtmana
24. 03. 2020 Rozhodnutí
23. 03. 2020 Oznámení
23. 03. 2020 Nařízení a Usnesení vlády ČR ze dne 13. března 2020
23. 03. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - doplnění okruhu účastníků územního řízení a pozemků dotčených umístěním stavby
20. 03. 2020 Informace k prominutí zmeškání úkonu ve správních řízení
20. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020
20. 03. 2020 Vyhlášení nouzového stavu
20. 03. 2020 Krizová opatření k vyhlášenému nouzovému stavu
20. 03. 2020 Stanovení
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška
20. 03. 2020 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA SEMILY
20. 03. 2020 Rozhodnutí
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Zrušení veřejného projednání změny č. 1 ÚP Chuchelna

XML