MČ Liberec - Vratislavice nad Nisou

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://vratislavice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50
463 11 Liberec

Datová schránka: p7vb6nr

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 05. 2018 2018/34 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Pronájem pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou - pronájem části ul. Zavřená
30. 04. 2018 2018/33 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Výběrové řízení - účetní na ekonomickém odboru
28. 04. 2018 2018/32 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - PROJEKT PRODEJE - p.p.č. 2696 v k. ú. Vratislavice nad Nisou
11. 04. 2018 2018/31 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Výzva k odstranění opuštěného vozidla
09. 04. 2018 2018/30 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Pozvánka na 2. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
06. 04. 2018 2018/29 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
05. 04. 2018 2018/28 -Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Pronájem pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou
05. 04. 2018 2018/27 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Zemědělský pacht pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou
04. 04. 2018 2018/26 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené stání
04. 04. 2018 2018/25 - Magistrát města Jablonec nad Nisou - odbor územního plánování a hospodářského rozvoje - Oznámení o projednánínávrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Jablonec n.Nisou
04. 04. 2018 2018/24 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
04. 04. 2018 Dokument "2018/23 - USNESENÍ - ..." již není dostupný.
28. 03. 2018 2018/22 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2199/1 (objekt občerstvení Park Nové Vratislavice)
27. 03. 2018 2018/21 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
15. 03. 2018 2018/20 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh úpravy silničního provozu
15. 03. 2018 2018/19 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení místní úpravy provozu ul. Seniorů - zjednosměrnění
15. 03. 2018 2018/14 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - 1. Rozpočtové opatření roku 2018
15. 03. 2018 2018/13 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - 6. Rozpočtové opatření roku 2017
07. 03. 2018 2018/17 - Statutární město Liberec - Obecné závazná vyhláška Statutárního města Liberec - školské obvody spádových základních škol v Liberci
07. 03. 2018 2018/16 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Rozpis stanovišť VOK a svoz nebezp. odpadu/jaro 2018
23. 02. 2018 2018/15 - Krajský úřad Libereckého kraje - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
22. 02. 2018 2018/14 - Městský obvod Libere - Vratislavice nad Nisou - 1. Rozopočtové opatření roku 2018
22. 02. 2018 2018/13 - Městský obvod Libere - Vratislavice nad Nisou - 6. Rozopočtové opatření roku 2017
22. 02. 2018 2018/12 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 02. 2018 2018/11 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Pozvánka na 1. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
07. 02. 2018 Dokument "2018/10 - Magistrát m..." již není dostupný.
07. 02. 2018 2018/9 - Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí - Rozhodnutí
07. 02. 2018 2018/8 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh úpravy silničního provozu - ul. Dlážděná č.p. 1429
07. 02. 2018 2018/7 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - omezení nosnosti mostu ul. Dopravní
29. 01. 2018 Dokument "2018/6 - Městský obvo..." již není dostupný.
24. 01. 2018 2018/5 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - PROJEKT PRODEJE - p.p.č. 2696 v k. ú. Vratislavice nad Nisou
23. 01. 2018 2018/4 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - Návrh úpravy silničního provozu - ul. Seniorů - zjednosměrnění
16. 01. 2018 2018/3 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
16. 01. 2018 2018/2 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Informace pro voliče (prezidentské volby- 2.kolo)
11. 01. 2018 Dokument "2018/1 - Městský obvo..." již není dostupný.
20. 12. 2017 2017/141 - Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta
20. 12. 2017 2017/140 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení přechodné úpravy provozu na r.2018
19. 12. 2017 Dokument "2017/139 - MO Liberec..." již není dostupný.
15. 12. 2017 2017/138 - MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - Pacht pozemku - ul. U Tělocvičny
11. 12. 2017 11.12.2017 - MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
11. 12. 2017 2017/136 - Magistrát města Liberec - odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení místní úpravy provozu
07. 12. 2017 2017/135 - Magistrát města Liberec - odbor hlavního architekta - Oznámení - projednání úpravy územní studie lokality Sladovnická - Donská
05. 12. 2017 2017/134 - Statutární město Liberec - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC - vedení technické mapy města
05. 12. 2017 2017/133 - Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení řízení - Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul.- II.etapa Vratislavice n.Nisou - Nová Ruda
29. 11. 2017 2017/132 - MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2255 při ul. Východní
28. 11. 2017 2017/131 - MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - Výzva nájemcům/majitelům hrobových zařízení k prodloužení nájmu či k odstranění hrobového zařízení - aktualizováno k 28.11.2017
28. 11. 2017 2017/130 - MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - Oznámení o vyhlášení nálezu
27. 11. 2017 2017/129 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta republiky
22. 11. 2017 2017/128 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - VÝZVA k odstranění vozidla - vraku, ul. Prosečská
22. 11. 2017 2017/127 - Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou - VÝZVA k odstranění vozidla - vraku, ul. Tanvaldská

XML