Město Liberec

Okresní město
Okres Liberec

http://liberec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Datová schránka: 7c6by6u

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Aukční vyhláška č. EA/ULB/072/2023 - k.ú. Horní Růžodol
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: žádost o uzavírku silnice
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost
31. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Gagarinova naproti domu
31. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "stávající vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Burinova napro
31. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazené stání v ulici Pazderkova naproti vhodu č. p. 933/
31. 03. 2023 Ekofond vyhlášení 2023
30. 03. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení VaK (STP): SP - Český Dub, lokalita Na Zhůrách - dopravní a technická inf
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: uzavírka místní komunikace, ul. Žitavská, důvodu realizac
30. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060887221
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: akce "S rodinou do Vesce" v ulici Dlouhá, k. ú. Vesec"
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Borový vrch napr
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Kominická naprot
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Hedvábná u domu
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4021022 - LB-Rytířská - PSR,kNN,SS300"
30. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o povolení,Hodkovice nad Mohelkou
29. 03. 2023 Návrh OOP - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2023
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: uzavírka místní komunikace, ul. 1. máje, z důvodu realiza
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: Žádost o doplnění dopravního značení
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o povolení, Petrovice
29. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazeneé stání v ulici Jeřmanická naproti domu č. p. 477/
29. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazené stání v ulici Haškova v blízkosti domu č. p. 952/
29. 03. 2023 zadání - návrh zadání Z2_C - VV: Změna Z2_C územního plánu statutárního města Liberec
29. 03. 2023 zadání - návrh zadání Z2_A - VV: Změna Z2_A územního plánu statutárního města Liberec
29. 03. 2023 zadání - návrh zadání Z2_B - VV: Změna Z2_B územního plánu statutárního města Liberec
29. 03. 2023 zadání - návrh zadání Z2_D - VV: Změna Z2_D územního plánu statutárního města Liberec
28. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky místních
28. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: IV-12-4020450 LB-Dlouhý Most, č.parc. 386 přípojka NN - ž
28. 03. 2023 Referent oddělení investic
28. 03. 2023 Vraky - oznámení: Ford Focus, šedé barvy, bez RZ, VIN nenalezen
28. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060881918
27. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu 27.3.2023
27. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "zábor 9 parkovacích míst a jednoho místa pro imobilní os
27. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění velkoobjemových kontejnerů v ulicích města Libe
27. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazené stání v ulici Sametová naproti domu č. p. 721/18,
27. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu sil. I/14 Tanvaldská, Prosečská, rek.tram.trati
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: Cyklostezka - nové dopravní značení
24. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: Česká tvrz - úprava dopravního režimu
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4020955 LB-Vesec ppč. 1235/14-kNN,SS100"
24. 03. 2023 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Machnín
24. 03. 2023 ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ: SPOL. ÚŔ.+SP. - LI 032 818 Liberec, Táborská, Strakonická - rekonstruk
24. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060886036
24. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice
24. 03. 2023 ROZHODNUTÍ stavba: SP - LI 020 130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou IO 01.1 ÚSEK I - Machnín
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "REKONTSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAMVAJOVÉ TRATI LIBEREC - JABL
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: zvláštní užívání a částečná uzavírka místní komunikace, u
23. 03. 2023 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy
23. 03. 2023 Žádost o zveřejnění výběrových řízení vyhlášených dle z. č. 48/1997 Sb. - 12x
23. 03. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK "lokalita Donská - zó
23. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění jeřábu, z důvodu umístění technologie na střech

XML