Město Liberec

Okresní město
Okres Liberec

http://liberec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Datová schránka: 7c6by6u

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 ROZHODNUTÍ SP+NAKL - ČOV + VODOVOD: SP+NAKL - ČOV, VODOVOD - Mikulecký, p.p.č. 592, 593, 616, k.ú. M
09. 04. 2021 ROZ -ÚZ+SP+NAKL - kanalizace + ČOV: ÚZ + SP + NAKL - KANALIZACE + ČOV - Město Hodkovice nad Mohelkou
09. 04. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: Opel Vectra tmavě červené barvy, polská RZ DZL W6
09. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4018810, LB, Sáňkařská 135_kNN,SS100"
09. 04. 2021 VŘ - referent oddělení registrace řidičů
09. 04. 2021 Zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 551, k.ú. Horní Růžodol
08. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o uzavírku a objízdnou trasu - Chrastava, Vítkovsk
08. 04. 2021 Zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 551, k.ú. Horní Růžodol
08. 04. 2021 Rozhodnutí o zrušení konání dražby č.j. 1507797/20/2601-00540-501766
08. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: zvláštní užívání, úplná a částečná uzavírka místních komu
08. 04. 2021 Zveřejnění VŘ - referent odboru majetkové správy - energetik
08. 04. 2021 Zveřejnění VŘ - odborný sociální pracovník
08. 04. 2021 oznámení o zveřejnění OOP včetně úplného znění ÚP: Změna č. 1 územního plánu obce Dlouhý Most
08. 04. 2021 Zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 551, k.ú. Horní Růžodol
08. 04. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: "Rezidenční výstavba - Liberec Františkov, Švermova/Tovární"
08. 04. 2021 Zveřejnění VŘ - právník odboru TA
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava: Žádost
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu; následná oprava komu
07. 04. 2021 oznámení o konkurzním řízení
06. 04. 2021 Zveřejnění VŘ - referent odboru ekologie a veřejného prostoru
06. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060760146
06. 04. 2021 výzva k vyzvednutí zásilky: MML/6448/20/Vrb
06. 04. 2021 Zveřejnění VŘ - odborný sociální pracovník - oddělení sociálně-právní ochrana dětí
03. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
03. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: IV-12-4019279, LB, Janův Důl, p.č. 610/2 - žádost o zvl.
03. 04. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazené stání v ul. Ježkova v blízkosti objektu č. p. 912
03. 04. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava: "placené vyhrazené stání v ul. Borový vrch v blízkosti objek
03. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Liberec - Hrdinů 415-416 žádost o povolení zvláštního uží
03. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění velkoobjemových kontejnerů v ulicích města Libe
03. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IZ-12-4000996 LB-DPVilová-odpojení,přelož.TS LB_4102"
03. 04. 2021 Aukční vyhláška EA/ULB/042/2021 k.ú. Růžodol I, p.č. 1223/9, 1223/10 a 1223/11
03. 04. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: Horská - "zóna 30"
03. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost
31. 03. 2021 Pronájem nebytových prostor
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4018618 LB, V Lukách 61/1_kNN,SS101"
31. 03. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "zahrádkářská chata"
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava: "zřízení placeného vyhrazené stání v ul. Sametová v blízkost
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost
31. 03. 2021 Omezení volného pohybu osob
31. 03. 2021 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - křižovatka Le
31. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana č. 13/2021/COV19 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
31. 03. 2021 ROZHODNUTÍ stavba a nakládání ČOV: SP - KNL, a.s. (STORING s.r.o.) "Modernizace Krajské nemocnice Li
31. 03. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: "nové placené vyhrazené stání v ul. Jeřmanická v blízkosti objektu č
31. 03. 2021 Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
31. 03. 2021 Nařízení pracovní povinnosti lékařům a zdravotnickým pracovníkům
31. 03. 2021 návrh opatření obecné povahy - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ 2021
31. 03. 2021 Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
31. 03. 2021 Opatření v oblasti vězeňské služby
29. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060753121
29. 03. 2021 Zveřejnění prodeje p.p.č.4085/3, k.ú. Liberec

XML