Město Liberec

Okresní město
Okres Liberec

http://liberec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Datová schránka: 7c6by6u

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060802824
10. 11. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost o rozhodnutí stanovení místní úpravy provozu_ III/2784 Výpřež
09. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla PHM 9131
09. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 5L6 0194
09. 11. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost o stanovení míst.úpravy provozu na úpravu DZ na III/2904 a II
09. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 4L8 1468
09. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 4L5 5597
09. 11. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: stanovení místní upravy v rámci stavby "Napojení pozemků ul. Souseds
09. 11. 2021 Aukční vyhláška EA/ULB/107/2021 k.ú.Rochlice u Liberce
09. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 4L7 7687
09. 11. 2021 výpůjčka Pastýřská - PČR UD
09. 11. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava: žádost
09. 11. 2021 zveřejnění - pachtu části pozemku p. č. 139/1 v k.ú. Starý Harcov
09. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060805311
09. 11. 2021 OV5092_Souhlasné závazné stanovisko k záměru ZZKO Liberec
08. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu 1.11. - 07.11.2021
08. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: umístění plošiny v ulici Rumjancevova
05. 11. 2021 Výzva k zaplacení Petrová
05. 11. 2021 Zveřejnění - pozemek p.č. 1805/1, k.ú. Ruprechtice
05. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 3L45661
05. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o výkopové povolení IV-12-4018202 Křižany
05. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 6S7 4329
05. 11. 2021 Zveřejnění - prodej pozemku k. ú. Rochlice u Liberce
05. 11. 2021 Výzva k zaplacení Sulková
05. 11. 2021 Informace o umístění odstaveného vozidla,p.p.č. 892/1,k.ú.Dolní Hanychov
05. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 4L5 3921
05. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 1L3 2355
05. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu OOP silnice I/35
04. 11. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ul. Franklinova v blízkosti ob
04. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: Návrh prodeje vozidla 5U2 9552
03. 11. 2021 Oznámení o zahájení správ.řízení - bez MŠ ODSD: návrh prodeje vozidla 5L1 4862
03. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: zvláštní užívání a uzavírka ul. Pastýřská , z důvodu prov
03. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Souvislá údržba po opravách IS - ulice Jiskrova, Liberec
03. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 5U1 8850
03. 11. 2021 Výzva k odstranění vozidla-šedý-Volkswagen Passat-Rokycanova
03. 11. 2021 Oznámení o zahájení správ.řízení - bez MŠ ODSD: návrh prodeje vozidla JNE 2843
03. 11. 2021 Výzva k odstranění vozidla-šedá-Suzuki Liana-1BD5486,Soukenická
03. 11. 2021 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: návrh prodeje vozidla 2L1 6615
03. 11. 2021 Dokument "Dražba movitých věcí..." již není dostupný.
03. 11. 2021 zveřejnění pronájmu útulku v Růžodole I
02. 11. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Novostavba rodinného domu včetně terasy a přístřeškuk se
02. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060803323
02. 11. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
01. 11. 2021 Ukončení zjišťovacího řízení - Obytný soubor Kunratická
01. 11. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost
01. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060802674
01. 11. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu 1.11.2021
01. 11. 2021 Dokument "209EX 1339/13-109 Dra..." již není dostupný.
01. 11. 2021 Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 11. 2021 do odvolání

XML