Město Liberec

Okresní město
Okres Liberec

http://liberec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Datová schránka: 7c6by6u

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rodinný dům včetně domovních přípojek IS, zpevněných
28. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu 27.6.2022
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění lešení na náměstí Sokolovském u domu č. p. 262/
28. 06. 2022 134 EX 06188/21-289 Zrušení dražby nemovitosti k. ú. Dolní Hanychov
28. 06. 2022 OZNÁMENÍ SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ - zahájení řízení (úz+sp+nakl): SPOL.;"Odkanalizování ulic Lukášovská a Ka
28. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Vodojem Horská - Vodovodní a kanalizační přípojky"
28. 06. 2022 rozhodnutí - stavební povolení: Nový Perštýn - I. etapa
28. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu OOP silnice I/14, ul. Prosečská
28. 06. 2022 Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor
28. 06. 2022 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT NEBYTOVÝ PROSTOR 2022-2023
24. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060835021
24. 06. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: Malátova - žádost o schválení dopravního značení
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Krejčího v blízk
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazéné stání pro imobilní osobu v ulici Seniorů u č. p.
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Na Perštýně v bl
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Krejčího v blízk
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: "stávající vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Na Bíd
24. 06. 2022 Dopis, sdělení o schválení opatření obecné povahy: vyhrazené stání pro imobilní osobu v ul. Sametová
24. 06. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost o stanovení DZ na III/2907 součást stavby "Silnice III/2907 F
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění lešení v ulici Americká u domu č. p. 588/57, k.
24. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833857
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4020779 LB-Londýnská-zahrádky-Knn,SS100-kabelová s
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Liberec - Tanvaldská, kanalizační přípojka pro objekt č.
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: zvláštní užívání a úplná uzavírky místní komunikace (chod
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: zvláštní užívání a částečná uzavírka místní komunikace, u
23. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti - Martin Schlegr
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060838146
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060838151
23. 06. 2022 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: Citroen C5 barvy stříbrná metal RZ 5A4 2661
23. 06. 2022 Převod pozemků - k. ú. Horní Suchá u Liberce, k. ú. Pilínkov
23. 06. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: žádost o stanovení
23. 06. 2022 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 5902/1, k.ú. Liberec
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840149
23. 06. 2022 Pozvánka na 6. ZM – 30. 6. 2022
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: IP-12-4011415 - LB-U Šamotky_výměna SP, kNN, SS100
21. 06. 2022 Aukční vyhláška č. EA/ULB/081/2022 – Růžodol I
21. 06. 2022 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: Mercedes-Benz, bílé barvy, bez registrační značky
21. 06. 2022 uložení povinnosti - odstranění a odstavení vraku: Citroen C5 barvy stříbrná metal RZ 5A4 2661
21. 06. 2022 OZNÁMENÍ - prodloužení SP: PROD. SP - REKONSTRUKCE VODOVODU - SVS (SČVK), p.p.č. 1000, k.ú. Doubí u
21. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833858
21. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu 20.6.2022
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Agrotechnology park, Liberec XXIII - Doubí, Minkovická u
21. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nová Pastýřská - 4. etapa
21. 06. 2022 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060842261
21. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840543
17. 06. 2022 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená: Reklamní nápisy na objektu č.p. 1332 v Liberci I,
17. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060838148
17. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060842275
17. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060838138
17. 06. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Agrotechnology park, Liberec XXIII - Doubí, Minkovická u

XML