Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lipová - stavba lešení u ppč. 2959 (u kontejnerů)
14. 09. 2019 Částečná uzavírka na MK Generála Mrázka - stavba lešení u objektu Mírové náměstí 494 okresní soud
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Kamenná, Podhorská - výměna oken na rohové budově FÚ
14. 09. 2019 Úplná uzavírka na MK Zlatá u ppč. 1282/1 (mezi MK Svatopluka Čecha MK V Luzích) - výkop pro vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro přípojku
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Pražská II/287-chodník" - plynovodní přípojka před ppč. 307
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Za Hrází a silnici III/29029 U Přehrady - úprava DZ po dobu stavby Jablotron parku
14. 09. 2019 Nákup počítačů
14. 09. 2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím- katastr
14. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMJN (kurátor pro děti a mládež - agenda sociálně právní ochrany dětí).
14. 09. 2019 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na VIS
14. 09. 2019 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Máchova - lešení u objektu čp. 744/27
14. 09. 2019 Částečná uzavírka na MK Lovecká - stavba vodovodní a kanalizační přípojky u čp. 1868/1
14. 09. 2019 Částečná uzavírka na MK V Lukách - kabelová přípojka NN poblíž čp. 4496
14. 09. 2019 Částečná uzavírka na MK Úzká - plynovodní přípojka u čp. 152/2
14. 09. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Raisova
14. 09. 2019 Částečná uzavírka na křižovatce MK 28.října x Petra Bezruče a křižovatce MK Polní x Na Ostrohu - vsazování uzavíracích armatur do plynovodu
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí: rekonstrukce ulice V Aleji: SO 101 - komunikace, SO 102 - chodníky, SO 401 - veřejné osvětlení + povolení výjimky z ust. vyhl. č. 398/2009 Sb. a její Přílohy č. 2
14. 09. 2019 Jablonec – "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. etapa, Jablonec nad Nisou"
14. 09. 2019 Informace o zahájeném řízení - Registrace významného krajinného prvku v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Horní, jasan u kapličky
14. 09. 2019 Dražební vyhláška - pozemek parc. st. č. 9, Jablonec nad Nisou
14. 09. 2019 Soutěž o návrh na řešení - Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou
14. 09. 2019 Usnesení - dražební jednání - R. Chmelař
14. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí MMJN (stavební úřad)
14. 09. 2019 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou
14. 09. 2019 Částečná uzavírka na MK Prudká - pokládka zemního kabelu NN
14. 09. 2019 Informace o záměru - zásah do významného krajinného prvku vodního toku - Novoveský potok v k.ú. Nová Ves nad Nisou
14. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Aleji, Květinová - stavba lešení na chodnících u rohového objektu čp. 1405/25
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského - zábor části parkoviště před Domem vína z důvodu Dýňobraní
14. 09. 2019 Přemístění opuštěného vozidla
14. 09. 2019 Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku a elektrospotřebičů
14. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociálně–zdravotní referent)
14. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení dopravního a silničního
14. 09. 2019 zashájení společného řízení
14. 09. 2019 Nabídka volných sociálních bytů pro seniory k pronájmu
14. 09. 2019 Nabídka volných sociálních bytů k pronájmu
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení společného řízení: odstavná plocha v ulici Hluboká, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad NIsou
14. 09. 2019 Usnesení - dražební vyhláška CE & CA s.r.o
14. 09. 2019 Usnesení - dražební vyhláška CE & CA s.r.o
14. 09. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28720 k.ú. i obec Dalešice
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Mírové náměstí - Krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Mlýnská, "Podhorská I/14-chodník" - lešení u čp. 1812/2
14. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí MMJN (agenda ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany ovzduší).
14. 09. 2019 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2019
14. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního MMJN (pracovník pro předškolní vzdělávání – agenda oddělení školství)
14. 09. 2019 Výluka tramvaje linky č. 11 v úseku Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou Tyršovy sady od 1. září
14. 09. 2019 Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pulečný
14. 09. 2019 Výběrové řízení, poskytování a úhrada zdravotní péče v oboru VPL pro území LK
14. 09. 2019 Výběrové řízení, poskytování a úhrada zdravotní péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území LK

XML