Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2020 Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu od 01.04.2020 od 31.12.2020
15. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka ulice V Aleji v době 1. - 15.3.2020 (úsek cca 20 m od sil. I/65)
15. 02. 2020 INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM O ZAMÝŠLENÉM ZÁSAHU
15. 02. 2020 Přerušení provozu na železniční trati č. 036 v úseku Harrachov - Szklarska Poręba Górna
15. 02. 2020 oznámení o zahájení územního řízení
15. 02. 2020 Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou
15. 02. 2020 Dražební vyhláška, stavební pozemek Liberec- Jeřmanice
14. 02. 2020 Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu od 01.04.2020 od 31.12.2020
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka ulice V Aleji v době 1. - 15.3.2020 (úsek cca 20 m od sil. I/65)
14. 02. 2020 INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM O ZAMÝŠLENÉM ZÁSAHU
14. 02. 2020 Přerušení provozu na železniční trati č. 036 v úseku Harrachov - Szklarska Poręba Górna
14. 02. 2020 oznámení o zahájení územního řízení
14. 02. 2020 Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou
14. 02. 2020 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru- neurologie pro území LK
14. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonecké Paseky, ulice Vítězslava Nezvala
14. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Belgická
14. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Josefa Suka
14. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Březová
14. 02. 2020 Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 20.2.2020
14. 02. 2020 Informace o zamýšleném záměru - zásah do významného krajinného prvku vodního toku - Mšenský potok v k.ú. Jablonec nad Nisou
14. 02. 2020 Dražební vyhláška, stavební pozemek Liberec- Jeřmanice
14. 02. 2020 Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu od 01.04.2020 od 31.12.2020
14. 02. 2020 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru- neurologie pro území LK
14. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonecké Paseky, ulice Vítězslava Nezvala
14. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Belgická
14. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Josefa Suka
13. 02. 2020 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru- neurologie pro území LK
13. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonecké Paseky, ulice Vítězslava Nezvala
13. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Belgická
13. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Josefa Suka
13. 02. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 - ul.Tovární k.ú. i obec Jablonec nad Nisou
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14- Podhorská
13. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Březová
13. 02. 2020 Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 20.2.2020
13. 02. 2020 Informace o zamýšleném záměru - zásah do významného krajinného prvku vodního toku - Mšenský potok v k.ú. Jablonec nad Nisou
13. 02. 2020 oznámení o uložení písemnosti
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: ulice Opletalova, Jablonec nad Nisou - umístění B 1 + E 13 na vjezdu na soukromé pozemky České pošty a.s.
12. 02. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 - ul.Tovární k.ú. i obec Jablonec nad Nisou
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14- Podhorská
12. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Březová
12. 02. 2020 Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 20.2.2020
12. 02. 2020 Informace o zamýšleném záměru - zásah do významného krajinného prvku vodního toku - Mšenský potok v k.ú. Jablonec nad Nisou
12. 02. 2020 oznámení o uložení písemnosti
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: ulice Opletalova, Jablonec nad Nisou - umístění B 1 + E 13 na vjezdu na soukromé pozemky České pošty a.s.
12. 02. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 - ul.Tovární k.ú. i obec Jablonec nad Nisou
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14- Podhorská
11. 02. 2020 oznámení o uložení písemnosti
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: ulice Opletalova, Jablonec nad Nisou - umístění B 1 + E 13 na vjezdu na soukromé pozemky České pošty a.s.
11. 02. 2020 Informace o zamýšleném záměru- kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Alešova
11. 02. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Novoveská

XML