Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice V Nivách
03. 07. 2020 záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12-2016-OE/OMP ze dne 22.2.2016
03. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Kokonínská
03. 07. 2020 záměr prodeje p.p.č. 323/19, p.p.č. 323/20, p.p.č. 3020 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
03. 07. 2020 záměr pronájmu části p.p.č. 576/10 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou
03. 07. 2020 záměr prodeje p.p.č. 576/10 a p.p.č. 576/21 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou
03. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Smetanova
03. 07. 2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027
03. 07. 2020 Záměr pronájmu bytů
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška. Městský úřad Nový Bor- zpřístupnění hromadného předpisného seznamu za provoz systému shromažďování komunálních odpadů za kalendářní rok 2017, 2018, 2019, poplatníkům, kteří nezaplatili.
03. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opetření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Brusičská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Sněhová, Pražského povstání - úplná uzavírka
03. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, křižovatka ulice Jugoslávská a Korejská
02. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. U Muzea k.ú. i obec Jablonec nad Nisou
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Nová Osada - částečná uzavírka
02. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 – Palackého, na MK Palackého III/29029 - levý chodník k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka
02. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, křižovatka ulice Jugoslávská a Korejská
02. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechosné úpravy provozu na MK ppč. 1730/7 k.ú. Jindřichov a ppč. 2573/1 k.ú. Lučany nad Nisou vše obec Lučany nad Nisou
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Březová,V Luzích - částečná uzavírka - 2.prodloužení termínu
02. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice V Pekle
02. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Želivského
02. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Josefa Hory
02. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I. třídy na území LK v rámci akce s názvem "Silnice I/10 Tanvald- Harrachov, proměnné dopravní značení".
02. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. U Muzea k.ú. i obec Jablonec nad Nisou
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Nová Osada - částečná uzavírka
02. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 – Palackého, na MK Palackého III/29029 - levý chodník k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka
01. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I. třídy na území LK v rámci akce s názvem "Silnice I/10 Tanvald- Harrachov, proměnné dopravní značení".
01. 07. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechosné úpravy provozu na MK ppč. 1730/7 k.ú. Jindřichov a ppč. 2573/1 k.ú. Lučany nad Nisou vše obec Lučany nad Nisou
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Březová,V Luzích - částečná uzavírka - 2.prodloužení termínu
01. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice V Pekle
01. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Želivského
01. 07. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Josefa Hory
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Nebeská - úplná uzavírka
01. 07. 2020 4. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
01. 07. 2020 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Průmyslová - provedení zákazu stání dne 4.7.2020 v době 7-17 hodin, Jablonec nad Nisou
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Nebeská - úplná uzavírka
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 3/2015, o regulaci provozování hazardních her na území města Jablonec nad Nisou, ve znění pozdějších předpisů
30. 06. 2020 Nařízení SVS- Ukončení mimořádných veterinárních opatření (ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu ve Starém Harcově)
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k umístění dopravní značky B 29 + E 13 před vraty do areálu ZŠ 5. května, Jablonec nad Nisou
30. 06. 2020 Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení matriky a správních agend na odboru správním
30. 06. 2020 4. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
30. 06. 2020 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Průmyslová - provedení zákazu stání dne 4.7.2020 v době 7-17 hodin, Jablonec nad Nisou
30. 06. 2020 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM
30. 06. 2020 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
30. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 3/2015, o regulaci provozování hazardních her na území města Jablonec nad Nisou, ve znění pozdějších předpisů
30. 06. 2020 Nařízení SVS- Ukončení mimořádných veterinárních opatření (ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu ve Starém Harcově)
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k umístění dopravní značky B 29 + E 13 před vraty do areálu ZŠ 5. května, Jablonec nad Nisou
30. 06. 2020 Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení matriky a správních agend na odboru správním

XML