Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Podhorská I/14-chodník" - stavba lešení u čp. 1232/65
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Horní náměstí a Palackého-parkoviště proti Jablonexu - Den IZS 2019
22. 05. 2019 Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. etapa, Jablonec nad Nisou
22. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice U Pošty
22. 05. 2019 Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – technologie vjezdových bran vjezdu V5
22. 05. 2019 Oznámení o zrušení dražby
22. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice V Pekle
22. 05. 2019 Úplná uzavírka MK Kamenná a Mírové náměstí (celkový úsek Dolní náměstí - Smetanova) - oprava povrchů
22. 05. 2019 Částečná uzavírka na MK Riegrova - zábor pro manipulační prostor
22. 05. 2019 Úplná uzavírka na MK Zemědělská - jeřábnické práce a navážení materiálu při stavbě RD
22. 05. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení m,ístní úpravy provozu: ulice Průmyslová, levostranný zákaz stání "pondělí 6-18" v úseku ulic Korfejská - Liberecká, Jbc
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Podhorská I/14-chodník" - stavba lešení u čp. 1232/65
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Horní náměstí a Palackého-parkoviště proti Jablonexu - Den IZS 2019
22. 05. 2019 Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – technologie vjezdových bran vjezdu V5
21. 05. 2019 Úplná uzavírka na MK Zemědělská - jeřábnické práce a navážení materiálu při stavbě RD
21. 05. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení m,ístní úpravy provozu: ulice Průmyslová, levostranný zákaz stání "pondělí 6-18" v úseku ulic Korfejská - Liberecká, Jbc
21. 05. 2019 Částečná uzavírka na MK U Nisy - vodovodní přípojka pro MŠ
21. 05. 2019 Částečná uzavírka na MK Průběžná - výkopy pro vodovodní a kanalizační přípojku
21. 05. 2019 Rychnov u Jablonce nad Nisou: JN 029 063 Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zak. č. 10876/2,3
21. 05. 2019 výzva, vyjádření k odvolání
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Novoveská III/28733-chodník" - výměna rozvaděče
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Kaple, "Pražská II/287-pravý chodník" - nový rozvaděč a kabelová komora
21. 05. 2019 Úplná uzavírka na části MK Josefa Suka, Čajkovského, "Čs.armády-točna MHD a u čp. 4844" a silnice III/29024 Československé armády - pořádání akce Rýnovická letní slavnost / Pouť porozumění
21. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka za rok 2018
21. 05. 2019 Mládí 15 - prodej bytové jednotky stávající nájemkyni
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického Magistrátu města Jablonec nad Nisou (oddělení správy komunikací).
21. 05. 2019 Oznámení o svolání 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 23.5.2019
21. 05. 2019 Částečná uzavírka na MK Letohradská - výkop pro kabel NN
21. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Sněhová
21. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Prosečská
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a stanovení dopravního značeí: parkoviště v ul. 5. května (vedle budovy Policie ČR), Jablonec nad Nisou
21. 05. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice U Stadionu
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška-návrh na opatření obecné povahy-záměr ke změně místní úpravy provozu v ulicích Korejská a Máchova: úprava parkovacích stání, Jablonec nad Nisou
21. 05. 2019 Výběrové řízení, poskytování a úhrada zdravotné péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území LK
21. 05. 2019 Výběrové řízení, poskytování a úhrada zdravotné péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území LK
21. 05. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Rychnov u Jablonece n. N.
21. 05. 2019 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 164-2015-OE/OMP ze dne 22.5.2015 a to tak, že nájemní smlouva bude prodloužena do 31.12.2023
21. 05. 2019 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 822-2014-OE/OMP ze dne 15.1.2015, a to tak, že nájemní smlouva bude prodloužena do 31.12.2023.
21. 05. 2019 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 518/238 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem výstavby trafostanice.
21. 05. 2019 záměr pronájmu části p.p.č. 947/1 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem hospodárné údržby městského majetku
21. 05. 2019 Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2019, kterým se mění nařízení 1/2018 - tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozice referentů odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (sociální pracovníci - agenda sociálně právní ochrany dětí)
21. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního referent odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (kurátor pro děti a mládež - agenda sociálně právní ochrany dětí).
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška, doručení písemnosti osobám s neznámým pobytem
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na části parkoviště Kaufland (U Kostela 4754/37) - akce "Peugeot emotion day 2019"
21. 05. 2019 Úplná uzavírka na MK Kostelní - předláždění kamenného krytu v horní části komunikace
21. 05. 2019 Dražební vyhláška, dražba movitých věcí- na žádost
21. 05. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
21. 05. 2019 Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice - Vjezd V5, komunikace (nástupní požární plocha), parkování, oplocení
21. 05. 2019 Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2018 (návrh)

XML