Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 04. 2020 Aukční vyhláška na zjištění zájemce o koupi majetku pozemková parcela č. 854/5, o výměře 754 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 Rádelský mlýn
07. 04. 2020 veřejná vyhláška - opatření obecné půovahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK III. tř. - ul. Střelecká, Pivovarská, Květinová, Střelecká, Křížová a sil. II/287 - ul. Pražská, k.ú. Jablonec nad Nisou
06. 04. 2020 Aukční vyhláška na zjištění zájemce o koupi majetku pozemková parcela č. 854/5, o výměře 754 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 Rádelský mlýn
06. 04. 2020 veřejná vyhláška - opatření obecné půovahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK III. tř. - ul. Střelecká, Pivovarská, Květinová, Střelecká, Křížová a sil. II/287 - ul. Pražská, k.ú. Jablonec nad Nisou
06. 04. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Ještědská
04. 04. 2020 1. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
04. 04. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Ještědská
03. 04. 2020 1. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
03. 04. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28717 (ul. Na Hutích) u čp. 1972 k.ú. u obec Jablonec nad Nisou
03. 04. 2020 Jablonec nad Nisou, k.ú. Kokonín; Pulečný; Rychnov u Jablonce nad Nisou: "JN 008360 Jablonec n.N.,Kokonín - převedení OV na ČOV Rychnov"
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 144/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - nařízení přednostního zásobování
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 145/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - právo subjektů kritické infrastruktury určit kritické zaměstnance
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 146/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - zákaz distribuce léčiv
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24.4.2020 23:59.
03. 04. 2020 JUDO aréna v Jablonci nad Nisou – vybavení interiéru – fitness a judo
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MK ul.Saskova
03. 04. 2020 Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou
03. 04. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Nová osada
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MK ul.Studená
03. 04. 2020 JUDO aréna v Jablonci nad Nisou - vybavení ineriéru - nábytek
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 143/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - zákaz platnosti nařízení obce vymezující místní komunikace užívané za sjednanou cenu
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 334 o přijetí krizového opatření - zákaz vstupu cizinců na území ČR a vycestování
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření výjimka pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření prodloužení omezení pohybu osob
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření prodloužení zákazu maloobchodního prodeje
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 140/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 141/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - nasazení vojáků v činné službě
03. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 142/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - zákaz vstupu a vycestování
03. 04. 2020 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb k 31. 5. 2020, endokrinologie MUDr. V. Prejzek
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MK ul.Jabloňová
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Křížová
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Kováč Ladislav
03. 04. 2020 Jablonec nad Nisou – "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – II. etapa, ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí", k. ú. Jablonec nad Nisou
03. 04. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o povinnosti dodávat výrobky za nouzového stavu č. 12/2020/COV19
03. 04. 2020 Návrh opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2020
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření elektronické žádanky v prostředí NZIS
03. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb
02. 04. 2020 Jablonec nad Nisou, k.ú. Kokonín; Pulečný; Rychnov u Jablonce nad Nisou: "JN 008360 Jablonec n.N.,Kokonín - převedení OV na ČOV Rychnov"
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 144/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - nařízení přednostního zásobování
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 145/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - právo subjektů kritické infrastruktury určit kritické zaměstnance
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR č. 146/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - zákaz distribuce léčiv
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24.4.2020 23:59.

XML