Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na VIS
25. 03. 2019 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
25. 03. 2019 Úplná uzavírka - MK Zemědělská U čp. 4948/9 - výkop pro vodovodní přípojku
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Aneneské náměstí - stavba lešení na chodníku
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - szanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 Podhorská, Jablonec nad nisou
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK Na Úbočí - smyčka NN
25. 03. 2019 Výluky na železniční trati 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská (pěší zóna) - lešení
25. 03. 2019 Úplná uzavírka - MK Malinová - výkop pro vodovodní přípojku
25. 03. 2019 Záměr pronájmu části pozemků za účelem umístění kontejnerů na textil o celkové výměře 11 m2
25. 03. 2019 Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2019
25. 03. 2019 Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2019
25. 03. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29037, III/29039 Lučany nad Nisou, III/29022 Josefův Důl
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Podhorská I/14-levý chodník", "Podhorská I/14-pravý chodník" (u křiž. se sil. Novoveská) - výkopy pro kabel NN
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lidická - výkop v pěší zóně při rekonstrukci kanalizační přípojky
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Palackého
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Vrkoslavice, ulice Kokonínská
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Kokonín, ulice Jahodová
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Táboritská
25. 03. 2019 Odstávka visuté lanové dráhy Liberec–Horní Hanychov - Ještěd
25. 03. 2019 Úplná uzavírka - MK Andělská - výkop pro vodovodní a kanalizační přípojku
25. 03. 2019 Výběrové řízení, Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru neurologie pro území okres Jablonec nad Nisou
25. 03. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti v k. ú. Dvůr Králové n. Labem, spoluvlastnický podíl 1/36
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Anenská - kácení stromu
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Palackého III/29029-levý chodník" u čp. 202 - výkop pro kabel NN
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Lukášov, ulice Cihelná
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Prosečská a v k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice S. K. Neumanna
25. 03. 2019 záměr pronájmu p.p.č. 521 o výměře 1016 m2 a p.p.č. 519 o výměře 69 m2 obě v k.ú. Lukášov za účelem zahrady
25. 03. 2019 záměr pronájmu části p.p.č. 1985/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem zahrady
25. 03. 2019 Rychnov u Jablonce nad Nisou: JN 029 063 Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zak. č. 10876/2,3
25. 03. 2019 Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu statutárního města Jablonec nad Nisou
25. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu
25. 03. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechosné úpravy provozu na MK ul. Požárnická a ul. Brusičská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Podhorská I/14 - pravý chodník" - zábor z důvodu pokračujícího havarijního stavu objektu čp. 717/58
25. 03. 2019 Částečná uzavírka - Kokonínská u čp. 4816/54 - výkop pro zemní kabelovou smyčku NN
25. 03. 2019 Částečná uzavírka - MK Březová, MK "U Přehrady III/29029-levý chodník" a silnice III/29029 U Přehrady - výkopy pro uložení zemního kabelu VN
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Anenská
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice V Nivách
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Kokonín, ulice Školní
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice V Zátiší
25. 03. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Nad Střelnicí
25. 03. 2019 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
25. 03. 2019 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Jablonec nad Nisou na rok 2019
25. 03. 2019 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2020-2021 příspěvkových organizací města
25. 03. 2019 Liberecká 8 - prodej objektu vč. pozemků pro organizační složku České republiky
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu: ul. Měsíční, Pod Kynastem a Za Plynárnou (havarijní stavy mostů), Jbc
25. 03. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí).
25. 03. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (kurátor pro děti a mládež - agenda sociálně právní ochrany dětí).
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy prpovozu na MK Anenská, Soukenná - vrtné práce
25. 03. 2019 Výluka na železniční trati č. 034 v úseku Smržovka - Josefův Důl

XML