Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - část obce Kokonín a Vrkoslavice
10. 04. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru Kancelář tajemníka (agenda archivnictví a spisové služby)
10. 04. 2021 Změny jízdních řádů regionálních autobusových spojů od 12. 4.
10. 04. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonecké Paseky, ulice U Staré lípy
09. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - část obce Kokonín a Vrkoslavice
09. 04. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru Kancelář tajemníka (agenda archivnictví a spisové služby)
09. 04. 2021 Změny jízdních řádů regionálních autobusových spojů od 12. 4.
09. 04. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonecké Paseky, ulice U Staré lípy
09. 04. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník oddělení sociální péče)
09. 04. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí)
09. 04. 2021 Změny jízdních řádů platné od pondělí 12. 4. 2021
09. 04. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Šumavě
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 s účinností od 10. 4. 2021
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatelé lůžkové péče s účinností od 7. 4. 2021
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS s účinností od 10. 4. 2021
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – testování žáků ve školách
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – testování zaměstnanců ve školách
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
09. 04. 2021 Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova kú a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
09. 04. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice SNP
09. 04. 2021 Úprava jízdních řádů s platností od 6. 4. 2021
09. 04. 2021 Objízdné trasy linek MHD od 6. 4. 2021 z důvodu stavebních prací na křižovatce Poštovní x Liberecká a v ulici Generála Mrázka
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK I. Olbrachta „I. Olbrachta – spojka u č.p. 4212“, „I. Olbrachta – za čp. 4179-4168“, ul. B. Němcové, B. Němcové – k čp. 4403, ul. S. K. Neumanna, „Palackého III/29029 - pra
09. 04. 2021 Záměr prodeje nemovitosti, a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na každé níže uvedené bytové a nebytové jednotce v objektech obytného souboru HORNÍ PROSEČ
09. 04. 2021 Aukční vyhláška č. EA/ULB/040/2021 a Aukční vyhláška č. EA/ULB/041/2021
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Nádražní kú a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pod Vodárnou kú Lukášov obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Ke Starému buku, ul. Kokonínská, k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Na Úbočí – pravý chodník“, „Malá Janovská – chodník u č.p.41“, “Na „Úbočí – okolo čp. 4325 a 4319“, Na Samotě, „Na Úbočí – pojízdné chodníky“, „Na Úbočí – levý chodník“, P
09. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - část obce Mšeno nad Nisou
09. 04. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání
09. 04. 2021 Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – vybavení interiérů
09. 04. 2021 Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. do 31. 5. 2021
09. 04. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice Hluboká
09. 04. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Lukášov, ulice Pod Vodárnou
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Skalka k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vysoká, Jeronýmova k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
09. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - část obce Rýnovice
09. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - část obce Rýnovice
09. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - ul. G. Mrázka, Máchova
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
09. 04. 2021 Návrh OOP, monitorovací kalendář- koupací sezóna 2021
09. 04. 2021 záměr prodeje nemovitosti, a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na každé níže uvedené bytové a nebytové jednotce v objektech obytného souboru HORNÍ PROSEČ
09. 04. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - Jablonec nad Nisou

XML