Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2021 Nařízení 1/2021, kterým se mění nařízení č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Livereckého kraje, ve znění pozdějších předpisů
23. 01. 2021 Nařízení 1/2021, kterým se mění nařízení č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Livereckého kraje, ve znění pozdějších předpisů
23. 01. 2021 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM
23. 01. 2021 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
23. 01. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Svatopluka Čecha
23. 01. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Vrkoslavice, ulice Pražská
23. 01. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Mýtině
23. 01. 2021 16. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
23. 01. 2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK v rámci konání 54. ročníku Jizerské padesátky 2021
23. 01. 2021 Aukční vyhláška č. EA/ULB/008/2021 a Aukční vyhláška č. EA/ULB/009/2021 k.ú. Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou
23. 01. 2021 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Huť, podíl o velikosti id.1/6
23. 01. 2021 MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou – stavební úpravy objektu
23. 01. 2021 Výroční zpráva o informacích za rok 2020
23. 01. 2021 Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43
23. 01. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 53 a 54 o přijetí krizového opatření
23. 01. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19
23. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního (odborný referent oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař autoškol)
23. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
23. 01. 2021 Dočasná uzavírka obce Bedřichov - sil. III/29022
23. 01. 2021 Mimořádné opatření – povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 14. 1. 2021
23. 01. 2021 Mimořádné opatření – plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 14. 1. 2021 do dovolání
23. 01. 2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na PK pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravami nebo výstavbou PK nebo k zajištění bezpečnosti provozu na PK
23. 01. 2021 Od pondělí 18. 1. 2021 se ruší uzavírka části Podhorské ulice
23. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení stavební úřad na odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou
23. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník oddělení sociální péče)
23. 01. 2021 záměr výpůjčky části pozemku p.č. 48 v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 3034 m2
23. 01. 2021 záměr prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov
23. 01. 2021 zveřejňuje záměr směny části p.p.č. 66/1, geometrickým plánem nově značené jako p.p.č. 66/8 o výměře 1110 m2, p.p.č. 66/9 o výměře 1101 m2 a p.p.č. 111 o výměře 116 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou
23. 01. 2021 záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 991/4 a části p.p.č. 991/5 o výměře cca 250 m2 vše v k.ú. Rýnovice.
23. 01. 2021 záměr prodeje p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky
23. 01. 2021 záměr prodeje části p.p.č. 547/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
23. 01. 2021 záměr pronájmu části p.p.č. 547/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.
23. 01. 2021 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: umístění DFZ IJ 4a "označník zastávky" v ul. Liberecká před Městským divadlem, Jablonec nad Nisou
23. 01. 2021 Mimořádné opatření – změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel, s platností do odvolání
23. 01. 2021 ZMĚNA V ODBAVOVÁNÍ KLIENTŮ MMJN
23. 01. 2021 Veřejná vyhláška- Oznámení o možnosti převzít zásilku pro: Oláh Jaroslav
23. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí)
23. 01. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 1. 2021 do odvolání
23. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr ke zjednosměrnění části ul. Zelenohorská, Kokonín, Jablonec nad Nisou
23. 01. 2021 ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
23. 01. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379 o krizovém opatření
23. 01. 2021 Mimořádné opatření – nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení s účinností od 24. 12. 2020
23. 01. 2021 Ochranné opatření – lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 23. 12. 2020 od 12 hodin
23. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra - domácí péče, ošetřovatelská pro území LK
23. 01. 2021 Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020
23. 01. 2021 Mimořádné opatření – povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020
23. 01. 2021 Mimořádné opatření – povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021
23. 01. 2021 Usnesení vlády ČR č. 1370 - o přijetí krizového opatření
23. 01. 2021 Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR
23. 01. 2021 Dotační programy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2021

XML