Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2019 Veřejná vyhl. - návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 1323/1 a 1733 k.ú. i obec Pulečný
22. 11. 2019 uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o umístění zařízení na SUPŠ a VOŠ
22. 11. 2019 záměr uzavření dodatku č.2 ZŠ Janáčkova
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Masná
21. 11. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.púr.provozu na sil.III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
21. 11. 2019 uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o umístění zařízení na SUPŠ a VOŠ
21. 11. 2019 záměr uzavření dodatku č.2 ZŠ Janáčkova
21. 11. 2019 Veřejná vyhl. - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice V Luzích
21. 11. 2019 Výluka na železniční trati č. 036 v úsecích Liberec - Vesec u Liberce a Jablonec nad Nisou - Smržovka
21. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022
21. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2020
21. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - 4. rozpočtové opatření 2019
21. 11. 2019 Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Hranici
21. 11. 2019 Veřejná vyhl. - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 v Bedřichově
21. 11. 2019 Veřejná vyhl. - zahájení spol.územního a stavebního řízení pro stavbu "Vyznačení cyklistických tras v HDP v Jablonci nad Nisou" k.ú. Jablonec nad Nisou a k.ú. Mšeno nad Nisou
21. 11. 2019 oznámení zahájení stavebního řízení
21. 11. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti v k. ú. Pulečný
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Alešova
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, Sídliště Šumava
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonecké Paseky, Sídliště Šumava
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Roli
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Masná
21. 11. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.púr.provozu na sil.III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
21. 11. 2019 Veřejná vyhl. - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
21. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice V Luzích
21. 11. 2019 Výluka na železniční trati č. 036 v úsecích Liberec - Vesec u Liberce a Jablonec nad Nisou - Smržovka
21. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022
21. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2020
21. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - 4. rozpočtové opatření 2019
21. 11. 2019 Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou
20. 11. 2019 Výluka na železniční trati č. 036 v úsecích Liberec - Vesec u Liberce a Jablonec nad Nisou - Smržovka
20. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022
20. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2020
20. 11. 2019 DSO Mikroregion Jizerské hory - 4. rozpočtové opatření 2019
20. 11. 2019 Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou
20. 11. 2019 Veřejná vyhl. - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
20. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice V Luzích
20. 11. 2019 Veřejná vyhl. - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 v Bedřichově
20. 11. 2019 Veřejná vyhl. - zahájení spol.územního a stavebního řízení pro stavbu "Vyznačení cyklistických tras v HDP v Jablonci nad Nisou" k.ú. Jablonec nad Nisou a k.ú. Mšeno nad Nisou
19. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Hranici
19. 11. 2019 Veřejná vyhl. - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 v Bedřichově
19. 11. 2019 Veřejná vyhl. - zahájení spol.územního a stavebního řízení pro stavbu "Vyznačení cyklistických tras v HDP v Jablonci nad Nisou" k.ú. Jablonec nad Nisou a k.ú. Mšeno nad Nisou
19. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Hranici
19. 11. 2019 oznámení zahájení stavebního řízení
18. 11. 2019 oznámení zahájení stavebního řízení
18. 11. 2019 Dražební vyhláška, nemovitosti v k. ú. Pulečný
18. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Alešova
18. 11. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, Sídliště Šumava

XML