Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 1019 a části p.p.č. 902/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou
16. 01. 2019 záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 82/2, p.p.č. 2778, p.p.č. 3028, p.p.č. 3029, p.p.č. 3030, p.p.č. 2046/4 a p.p.č. 2052/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby v souladu s územním plánem
16. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 636/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou
16. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
16. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (část B)
16. 01. 2019 záměr prodeje 873/29, 898/35 v k.ú. Jablonec nad Nisou
16. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 290/1 a p.p.č. 290/4 obě v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby v souladu s územním plánem
16. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 697 a p.p.č. 964/7 vše v k.ú. Vrkoslavice
15. 01. 2019 Dražební vyhláška, nemovitost v k. ú. Jablonec nad Nisou
15. 01. 2019 Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2019
15. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou (referent oddělení majetkoprávního)
15. 01. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na PK v rámci spportovní akce - 52.ročník Jizerské padesátky
15. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Anenská
15. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Vrkoslavice, ulice Rádelská
15. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - zasah do významného krajinného prvku v k.ú. Proseč nad Nisou
14. 01. 2019 Řetízková 9/3053 - pronájem prostoru sloužícího k podnikání
14. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 1710/2, p.p.č. 1720/17, p.p.č. 2457/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou
14. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 1019 a části p.p.č. 902/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou
14. 01. 2019 záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 82/2, p.p.č. 2778, p.p.č. 3028, p.p.č. 3029, p.p.č. 3030, p.p.č. 2046/4 a p.p.č. 2052/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby v souladu s územním plánem
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Roman Knöchel
13. 01. 2019 Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek, Jablonec nad Nisou
13. 01. 2019 Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou
13. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - zákaz kácení dřeviny dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice U Srnčího dolu
13. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice U Srnčího dolu
12. 01. 2019 zahájení územního řízení
12. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Mánesova
12. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Sřivánčí a Ještědská
12. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Jánská
11. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (část B)
11. 01. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: ulice Hřbitovní u obj. č.p. 3328/2 umístění Dz IP 12 + E 13 pro označení parkovacího stání pro potřeby držitele pr§kazu ZTP
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: záměr k umístění a úpravě dopravního značení v ulici Na Šumavě (úseku ulic Březová - Švédská), Jablonec nad Nisou
10. 01. 2019 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí- na žádost
10. 01. 2019 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí- na žádost
10. 01. 2019 Rozpočtové provizorium města Jablonec nad Nisou na rok 2019
10. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru kancelář primátora Magistrátu města Jablonec nad Nisou (oddělení právní a veřejných zakázek)
09. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Liliová
09. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Riegrova.
09. 01. 2019 Změny jízdních řádů MHD od 9. prosince 2018
09. 01. 2019 záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 82/2, p.p.č. 2778, p.p.č. 3028, p.p.č. 3029, p.p.č. 3030, p.p.č. 2046/4 a p.p.č. 2052/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby v souladu s územním plánem
09. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 636/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou
09. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
09. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (část B)
09. 01. 2019 záměr prodeje 873/29, 898/35 v k.ú. Jablonec nad Nisou
08. 01. 2019 záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 82/2, p.p.č. 2778, p.p.č. 3028, p.p.č. 3029, p.p.č. 3030, p.p.č. 2046/4 a p.p.č. 2052/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby v souladu s územním plánem
08. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 636/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou
08. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
08. 01. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (část B)
08. 01. 2019 záměr prodeje 873/29, 898/35 v k.ú. Jablonec nad Nisou
08. 01. 2019 záměr prodeje p.p.č. 290/1 a p.p.č. 290/4 obě v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby v souladu s územním plánem
08. 01. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Saskova

XML