Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "REKO MS JABLONEC NAD NISOU - SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA, II. ETAPA"
27. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Rádlo.
27. 11. 2021 Dopravní opatření na linkách MHD platná od středy 1. prosince
27. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice U Přehrady
27. 11. 2021 Provoz MHD v období vánočních svátků
27. 11. 2021 Informace o zamýšleném záměru pro přihlášené spolky - zásah do VKP vodní tok (tůně), k. ú. Jablonec nad Nisou, Srnčí důl
27. 11. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Palackého, Riegrova, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou
27. 11. 2021 Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR
27. 11. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 1066 - Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
27. 11. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 1067 - Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
26. 11. 2021 Dopravní opatření na lince MHD č. 104 v pondělí 29. 11. 2021 v době od 8:00 do 16:00 hod.
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Liberecká
25. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Vrkoslavice, ulice Stavební
25. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru ekonomiky (referent oddělení rozpočtu a poplatků)
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2879 Rychnovská, k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou a doručení Změny č. 1 a úplného znění Územního plánu Jablonec nad Nisou po Změně č. 1 a 2
23. 11. 2021 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Návrh Rozpočtového výhledu 2023-2024
22. 11. 2021 11. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021
22. 11. 2021 Veřejná vyhláška- řízení o prodeji silničního vozidla ve veřejné dražbě.
19. 11. 2021 Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22. 11. 2021
19. 11. 2021 Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, s účinností od 22. 11. 2021
19. 11. 2021 Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22. 11. 2021
19. 11. 2021 Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021
19. 11. 2021 12. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021
19. 11. 2021 Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na období let 2022-2023
18. 11. 2021 Žádost o kontrolu porostů- Ředitelství silnic a dálnic ČR
18. 11. 2021 Vyžádejte si “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"
17. 11. 2021 Informace o zamýšleném zásahu pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice Průběžná
17. 11. 2021 Informace o zamýšleném zásahu pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice Hluboká
17. 11. 2021 Informace o zamýšleném zásahu pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice U Hřiště
17. 11. 2021 Informace o zamýšleném zásahu pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice Arbesova
17. 11. 2021 Informace o zamýšleném zásahu pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, v okolí VD Mšeno
16. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Lučanská
16. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Lučanská
15. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Kokonín, ulice Jahodová
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dělnická k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N.
12. 11. 2021 záměr prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov
11. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Kokonín, ulice Rychnovská
11. 11. 2021 záměr prodeje části p.p.č. 110, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 110/5 o výměře 76 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou.
11. 11. 2021 záměr prodeje p.p.č. 844/38 v k.ú. Jablonecké Paseky.
11. 11. 2021 záměr pronájmu části p.p.č. 882/1 o výměře cca 1950 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrádkářské kolonie.
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK Horní náměstí, „Horní náměstí – chodníky“, „Horní náměstí – parkoviště“ k.ú. i obec Jablonec n.N.
11. 11. 2021 Vyvěšení informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“
11. 11. 2021 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území
11. 11. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Lukášov, ulice Zemědělská
11. 11. 2021 Veřejná vyhl. - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. III/29034 - B 20a - 30 km/hod. vše k.ú. i obec Janov nad Nisou
11. 11. 2021 Veřejná vyhl. - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. B na pozemku pč. 1392/1 (úsek od objektu čp. 55 k čp. 414) - B 20a - 30 km/hod. včetně úprav VDZ na souvisejících křižovatkách vše k.ú. i obec Janov n
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k dopravního značení B 13 "3,5 t" + E 13 "mimo dopravní obsluhy", Malá Novoveská, Jablonec nad Nisou
10. 11. 2021 10. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021
10. 11. 2021 Oznámení o svolání 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 18.11.2021

XML