Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Uzavření provozoven České pošty ve dnech 5. a 6. července 2022
27. 06. 2022 Dopravní opatření MHD - ul. Liberecká (zastávka Divadlo) 8. 7. 2022 do 16. 7. 2022
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29039 u objektu č.ev. 698 k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl
26. 06. 2022 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM
26. 06. 2022 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu u objektu čp. 359 k.ú. i obec Janov nad Nisou
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovemí přechodné úpravy provozu na PK v Jablonci nad Nisou a Rádlo v rámci akce JBC 4x Revelations 2022
26. 06. 2022 Dopravní opatření MHD během letních prázdnin od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022
26. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I/14
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 Palackého a na MK ul. Palackého, ul. U Jeslí, „Palackého III/29029 - pravý chodník“, S. K. Neumanna, Větrná, ul. A. Dvořáka, U Kostela
26. 06. 2022 Zázemí jablonecké přehrady – lokalita U Prutu
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na sil. III/2789 a souvisejících MK + ÚK v souvislosti s úpravou DZ na silnici I/65 Dobrá Voda vše k.ú. i obec Rychnov u Jbc + k.ú. Rádlo
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/287 - ul. Rychnovská včetně obj.trasy, k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou
26. 06. 2022 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, k.ú. Proseč n.N., ulice Nad Školkou
26. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 14.7.2022 = U Tenisu 182
26. 06. 2022 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, k.ú. Kokonín, ulice Rychnovská
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského k.ú. i obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Alešova, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mánesova k.ú. i obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka, ul. V Luzích, ul. Skelná – úplná uzavírka
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Na Šumavě, k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mánesova, ul. Palackého, ul. Mánesova, ul. A. Dvořáka, Saskova, Smetanova a na silnici III/29029–U Přehrady
26. 06. 2022 Oznámení o konání společenské akce – promítání v Letním kině
26. 06. 2022 Oznámení o konání společenské akce – Koncert VHS/Fialky/Kohout plaší smrt
26. 06. 2022 Dražební vyhláška - movité věci
26. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 12.7.2022 Nerudova 20,22,24
26. 06. 2022 Dražební vyhláška - movité věci
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Přehrada-chodníky kolem I. přehrady“, Průběžná, Za Hrází a na ÚK „ŽP Přehrada-od Průběžné do Za Hrází“, vše k.ú. Mšeno n.N., obec Jablonec n.N.
26. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice
26. 06. 2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Kokonínská
26. 06. 2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Mšeno nad Nisou, ul. B. Němcové a Mechová
26. 06. 2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonecké Paseky, ul. Jindřichovská
26. 06. 2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Lesní
26. 06. 2022 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "SEK Jablonec nad Nisou NAKIT"
26. 06. 2022 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, k.ú. Kokonín, ulice Rychnovská
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Pod Kapličkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka
26. 06. 2022 Výluky na železniční trati č. 036 v úseku Liberec - Vesec u Liberce a Smržovka - Tanvald
26. 06. 2022 Nařízení Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích
26. 06. 2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu: umístění SDZ IZ 8a-b "začátek a konec zóny s dopravním omezením" se symboly DZ "B 20a - 30 km/hod., B13 - 3,5 t + E 13 - mimo dopravn
26. 06. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí-společné povolení: rekonstrukce ulice Průmyslová (úsek ul. Liberecká - 28. října), Jablonec nad Nisou
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh místní úpravy provozu - MK Horská, Kokonínská a Náměstí Míru v rámci stavby "Zpevněné plochy, VO, parkoviště Nám.Míru (u Tilie čp. 720) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou"
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpr.provozu na sil. III/29029 - ul. Palackého za OK U kaplčky směr z centra, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Rally Bohemia 2022, RZ Radostín (Malá Skála - Radimovice)
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Turnovská I/65 - pravý chodník“, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Spojovací (chodník), k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Janáčkova, k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka
26. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova, k.ú. i obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka
26. 06. 2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Liberec
26. 06. 2022 Nákup počítačů
26. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
26. 06. 2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/29029 - ul. Palackého k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou

XML