Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Čajkovského k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská I/14 - levý chodník k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Husova (chodník) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská I/14 - pravý chodník k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Ján Balogh
30. 07. 2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - 3 úseky cyklotrasy - účelové komunikace v Jablonci nad Nisou
30. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Kokonín, ulice K Vodojemu
30. 07. 2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.III/29029 (u Přehrady) + MK ppč. 2545/9 "U Přehrady III/29029 - pravý chodník“ k.ú. i obec Jablonec nad Nisou
29. 07. 2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov
29. 07. 2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK v rámci akce "Sklářské slavnosti Kristiánov" k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov
28. 07. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického Magistrátu města Jablonec nad Nisou (oddělení správy místního hospodářství).
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Luzích (chodník) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK chodníky ul. Liberecká, Opletalova, Poštovní, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Generála Mrázka, Máchova k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka
27. 07. 2021 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Hřbitovní k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Liberecká k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Liberecká, Generála Mrázka, Jugoslávská, Komenského, Máchova k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "II/287 Pražská - levý chodník" k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
26. 07. 2021 Zrušení zastávky „Jablonex“ směr centrum pro linku č. 115 Paseky – Rychnov od pondělí 2. 8. 2021 do soboty 28. 8. 2021
26. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny - Jablonecké Paseky, Mšeno, Janov nad Nisou
26. 07. 2021 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023
26. 07. 2021 Oznámení o konání společenské akce - Oslavy sportu
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: záměr k umístění DZ B 28 "zákaz zastavení" a B 29 "zákaz stání" v ul. Na Roli před vjezdy do areálu společnosti ZF Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou
24. 07. 2021 Lidická 7 - záměr uzavření dodatku č. 10 k NS
24. 07. 2021 č.p. 484 (Mírové náměstí 2) - výpůjčka pro Úřad práce
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr ke změně dopravního značení v ulici Hluboká: nově B 28 "zákaz zastavení" v době "PO-PÁ 06-22" v délce "50 m"
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu v ulici V Aleji, Jablonec nad Nisou - umístění DZ IP 12 "vyhrazené parkoviště" s E 13 "5L21945"
23. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Rýnovice, ulice Želivského
23. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Kokonín, ulice Tyršova stezka
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení: revitalizace sídliště Šumava - etapa ulice Skelná (úsek Březová-Švédská): SO 101 - komunikace a parkoviště, SO 102 - chodníky, SO 301 - zárubní zeď, SO 401 - veřejné osvětlení, SO 701 - vegetační ú
22. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Čihadle
22. 07. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ- Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou
21. 07. 2021 Jablonec nad Nisou - JN 008 418 Rychnovská, Na Svahu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zak. č. 11397/4
20. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Podhorská
20. 07. 2021 Oznámení - výjimka k OZV 7/2016 o ochraně nočního klidu
20. 07. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru sexuologie pro území Liberecký kraj
20. 07. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou
20. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Kokonín ulice Rychnovská
20. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Proseč nad Nisou- rekonstrukce tramvajové dopravy
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: označení dočasného přechodu komunikace III/28715 kabelovým vedením v chráničce, Rychnov u Jablonce nad Nisou
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné= úpravy provozu na PK: sil. III/28712 - ul. Nádražní, chodník naproti č.p.537, kú. Rychnov u Jablonce nad Nisou - pokládka kabelového vedení NN
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy: uzavírka mostu v ulici Pionýrů, Jablonec nad Nisou
19. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK A.Staška, Lovecká k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pražská II/287 - pravý chodník k.ú. a obec Jablonec nad Nisou - částečná uzavírka
16. 07. 2021 Dražební vyhláška, movité věci- na žádost
16. 07. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Žitná
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Prosečská I/14 – pravý chodník“ k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: ulice V Zátiší, výkop pro vodovodní přípojku pro obj. č.p. 3723/18, Jbc - úplná uzavírka v době od 9.8. do 13.8.2021

XML