Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Lesní
23. 03. 2023 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený rozpočet na rok 2023
23. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875474, dne 13. 4. 2023 od 9:00 do 17:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) část obce Kokonín, část obce Vrkoslavice, Maršovice
23. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875090, dne 12. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, část obce Proseč nad Nisou Na Kopečku: č. p. 1, 186; č. ev. 33 Prosečská: č. p. 3, 5, 7, 8, 9, 168, 238
23. 03. 2023 Žádost o zveřejnění výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
23. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885701, dne 13. 4. 2023 od 9:00 do 17:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) U Nisy: č. o. 45
23. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Mšeno nad Nisou, ul. Sportovní
23. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Rýnovice, ul. Malá Janovská
22. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podzimní – úplná uzavírka , Mlýnská k.ú. a obec Jablonec n. N.
22. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Emilie Floriánové k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka
22. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Zimní k.ú. Vrkoslavice, obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka
21. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Skřivánčí
21. 03. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Lipová k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
21. 03. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29032 podél objektu čp. 508 k.ú. i obec Janov nad Nisou
21. 03. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28725 podél objektu čp. 23 - 33 Voděrady, k.ú. i obec Frýdštejn
21. 03. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2876 u objektu čp. 108 k.ú. i obec Rádlo
20. 03. 2023 Věc: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“.
20. 03. 2023 Stanovisko k návrhu koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, Vyhodnocení koncepce zpracované na základě § 10 e, f zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem podle přílohy č. 9 k záko
19. 03. 2023 Výměna oken budovy radnice v Jablonci nad Nisou
18. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategického plánování
17. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dolní náměstí, ul. Kamenná, ul. Průmyslová (vše chodníky) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka
17. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí)
17. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Turnovská
17. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Lovecká
17. 03. 2023 Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou
16. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060861063, dne 6. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Na Hranici: č. o. 1, 4, 5, 6, 8 kat. území Jablonec nad Nisou (kód 655970): parcelní č. 5414
16. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878809, dne 5. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, část obce Vrkoslavice Zimní: č. o. 2, 4
16. 03. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: chirurgie pro území Liberecký kraj
16. 03. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: radiologie a zobrazovací metody pro území Liberecký kraj
16. 03. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: fyzioterapeut pro území Liberecký kraj
16. 03. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: endokrinologie a diabetologie (v rozsahu diabetologie) pro území Liberecký kraj
16. 03. 2023 D r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u, movitě věci. 6 - reproduktor, sony, 1 ks á 1 500,00 Kč
16. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885207, dne 4. 4. 2023 od 8:30 do 15:30 hodin, část obce Kokonín Rychnovská: č. p. 474, 478, 4164, 4272
16. 03. 2023 Dražební vyhláška, Osobní automobil OPEL VECTRA 1.9CDTI 16V SW (AC) VIN: W0L0ZCF3581049882, r.v. 2008.
16. 03. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
16. 03. 2023 záměr prodeje p.p.č. 1797/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl
16. 03. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikací a sil.IIII.třídy ústících na sil. I/14 v úseku od žel. přejezdu č. P5536 až po čp. Lučany nad Nisou 315 vše k.ú. i obec Lučany nad Nisou
16. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Prudká, „Prosečská I/14 – pravý chodník“ k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka
16. 03. 2023 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 23. března 2023 od 13,00 hodin
16. 03. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/2875 k.ú. i obec Rádlo
16. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Pod Kynastem, k.ú. Jablonecké paseky obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení: Terminále veřejné osobní dopravy Jablonec nad Nisou - SO 101.E - most, SO 120 - komunikace a zpevněné plochy, SO 201.A - pěší lávka, SO 204 - vjezd do podzemních garáží - most, SO 205 - most pěší + cyklo
16. 03. 2023 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2024-2025 společností města
16. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Skelná
16. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Smetanova
16. 03. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Kokonín, ul. Rychnovská
16. 03. 2023 záměr prodeje části p.p.č. 1375 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - společné povolení na stavební záměr- studna na pozemku p. č. 1434/134, k.ú. Mšeno nad Nisou

XML