Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonecnad Nisou, Lesopark Žižkův vrch, 5. května a Tovární
22. 07. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Máchova
22. 07. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Pražská
22. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Nad Školkou - elektro přípojka NN poblíž čp. 201
22. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Jindřichovská - elektro přípojka poblíž adresy Na Pláni 169/13
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14, Proseč nad Nisou
22. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na dil. III/2874, III/2875, III/2876 k.ú. i obec Rádlo
22. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29032 k.ú. i obec Janov nad Nisou
22. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK V Pekle - uložení kabelů NN u ppč. 1631/1
20. 07. 2019 Oznámení o konání společenské akce – JBC 4X Revelations
20. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14, Proseč nad Nisou
20. 07. 2019 záměr prodeje části p.p.č. 2584/58 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
19. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Nad Školkou - elektro přípojka NN poblíž čp. 201
19. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Jindřichovská - elektro přípojka poblíž adresy Na Pláni 169/13
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14, Proseč nad Nisou
19. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Nad Školkou - elektro přípojka NN poblíž čp. 201
19. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Jindřichovská - elektro přípojka poblíž adresy Na Pláni 169/13
19. 07. 2019 záměr prodeje p.p.č. 1051/1, p.p.č. 1050, p.p.č. 1058/1 vše v k.ú. Vrkoslavice
18. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na dil. III/2874, III/2875, III/2876 k.ú. i obec Rádlo
18. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29032 k.ú. i obec Janov nad Nisou
18. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK V Pekle - uložení kabelů NN u ppč. 1631/1
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Mánesova - zábor chodníku u čp. 23 z důvodu opravy opěrné zdi
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65 v souvislosti s rekonstrukcí MK V Aleji v Jablonci n.N.
18. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na dil. III/2874, III/2875, III/2876 k.ú. i obec Rádlo
18. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29032 k.ú. i obec Janov nad Nisou
18. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK V Pekle - uložení kabelů NN u ppč. 1631/1
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Mánesova - zábor chodníku u čp. 23 z důvodu opravy opěrné zdi
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65 v souvislosti s rekonstrukcí MK V Aleji v Jablonci n.N.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Mánesova - zábor chodníku u čp. 23 z důvodu opravy opěrné zdi
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65 v souvislosti s rekonstrukcí MK V Aleji v Jablonci n.N.
17. 07. 2019 Úplná uzavírka na MK Studená - výkop pro elektrokabely k ppč. 247/1
17. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Na Čihadle - výkopy pro kanalizační přípojky k čp. 3121/11 a 3120/13
17. 07. 2019 Částečná a úplná uzavírka na MK Měsíční, Trpasličí - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace
17. 07. 2019 Úplná uzavírka MK V Aleji (vč. křižovatek) z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek
17. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Hřbitovní - přeložky kabelů NN a VN mezi čp. 1665 a 2752
17. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Rybářská - stavba vodovodní a kanalizační přípojky před ppč. 1078/13
17. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Větrná - plynovodní přípojka u čp. 1973/20
17. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Revoluční - plynovodní přípojka u čp. 2707
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lipanská - zábor staveniště při přístavbě muzea (Krystal)
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lipanská - vjezd a výjezd do a ze stavby (Krystal)
17. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Lučanech nad Nisou v rámci cyklistické akce "Časovka di vrchu Bramberk"
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
17. 07. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na na PK v rámci akce JBC 4x Revelations v Jablonci nad Nisou
17. 07. 2019 Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou – nákup počítačů
17. 07. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Palackého
17. 07. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Ivana Olbrachta
17. 07. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Rýnovice, ulice Belgická
17. 07. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Pod Lesem
17. 07. 2019 Úplná uzavírka na MK Jiráskova - stěhování sídla Eurocentra
17. 07. 2019 Částečná uzavírka na MK Sportovní - výkop pro přípojku VN

XML