Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Střelecká, ul. V Aleji, Souběžná, Květinová, Pivovarská k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka
29. 02. 2024 Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2024 o školských obvodech základních škol zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou
29. 02. 2024 Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou pro rok 2024
29. 02. 2024 Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2024
29. 02. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Alešova k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná i úplná uzavírka
29. 02. 2024 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Rýnovice, ul. Belgická
29. 02. 2024 Veřejná vyhl. - stanovení místní úpravy provozu na ppč. 293 (příjezd k objektu školy) u křiž. se silnicí III/2876 vše k.ú. i obec Rádlo
29. 02. 2024 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/29037 (ppč. 2476/1) v k.ú. Lučany nad Nisou, obec Lučany nad Nisou – ve směru ke křiž. se sil. I/14 na rohu objektu domu potravin Blaník
29. 02. 2024 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 2430/1 k.ú. Lučany nad Nisou, obec Lučany nad Nisou
29. 02. 2024 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, k.ú. Kokonín, ulice Jahodová
29. 02. 2024 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, kú. Kokonín, ulice Jahodová
28. 02. 2024 2. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2024
28. 02. 2024 ROZHODNUTÍ územní rozhodnutí - r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "JN-Jablonec nad Nisou - HDPE JN_JBJI a JN_0475"
28. 02. 2024 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ_instalace kogenerační jednotky přístavba, stavební úpravy přeložka veřejného osvětlení, vodovodní přípojky, zkrácení kabelu Cetin a.s. Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová č.p. 5326
28. 02. 2024 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení podmínek stavebního povolení na stavbu "přístupová komunikace k RD v ulici U Pískovny (úsek mezi ul. V Úvoze - Hřebenová), k.ú. Kokonín, Jablonec nad Nisou"
28. 02. 2024 Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou
27. 02. 2024 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Milířová
27. 02. 2024 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Palackého
27. 02. 2024 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení podmínek stavebního povolení na stavbu "přístupová komunikace k RD v ulici U Pískovny (úsek mezi ul. V Úvoze - Hřebenová), k.ú. Kokonín, Jablonec nad Nisou"
27. 02. 2024 Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou
27. 02. 2024 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí - referent oddělení stavební úřad
27. 02. 2024 Výběrové řízení na pozici referent odboru investic - oddělení přípravy a realizace investic
27. 02. 2024 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního - odborný referent oddělení dopravně správních agend
27. 02. 2024 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: umístění nového a úprava stávajícího DZ v ulicích Mládí a U Kostela, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou
27. 02. 2024 Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení: úprava dopravního značení v ulici Spojovací, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou
27. 02. 2024 ZŠ Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou – výměna oken, pavilon B, jih
27. 02. 2024 Oznámení o měření rychlosti v katastru obce Lučany nad Nisou u Jablonce nad Nisou, obec Lučany
27. 02. 2024 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního - referent oddělení přestupků - dopravní přestupky
27. 02. 2024 Provoz MHD o pololetních prázdninách 2. 2. 2024 a jarních prázdninách 26. 2. – 1. 3. 2024
27. 02. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pulečný
27. 02. 2024 Veřejná vyhl. - stanovení přechodné úpravy provozu - sil. III/28715 u objektu ev.č. 129 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
26. 02. 2024 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Rýnovice, lokalita u vodojemu
26. 02. 2024 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Proseč nad Nisou, ul. U Tenisu
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení podmínek stavebního povolení na stavbu "přístupová komunikace k RD v ulici U Pískovny (úsek mezi ul. V Úvoze - Hřebenová), k.ú. Kokonín, Jablonec nad Nisou"
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení podmínek stavebního povolení na stavbu "přístupová komunikace k RD v ulici U Pískovny (úsek mezi ul. V Úvoze - Hřebenová), k.ú. Kokonín, Jablonec nad Nisou"
26. 02. 2024 Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou
26. 02. 2024 ZŠ Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou – výměna oken, pavilon B, jih
26. 02. 2024 Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu
26. 02. 2024 Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou
26. 02. 2024 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: umístění nového a úprava stávajícího DZ v ulicích Mládí a U Kostela, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou
26. 02. 2024 ZŠ Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou – výměna oken, pavilon B, jih
26. 02. 2024 Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu
25. 02. 2024 Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou
25. 02. 2024 ZŠ Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou – výměna oken, pavilon B, jih
25. 02. 2024 Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu
25. 02. 2024 Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou
25. 02. 2024 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: umístění nového a úprava stávajícího DZ v ulicích Mládí a U Kostela, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou
25. 02. 2024 ZŠ Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou – výměna oken, pavilon B, jih
25. 02. 2024 Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu
25. 02. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pulečný

XML