Město Česká Lípa

Okresní město
Okres Česká Lípa

http://mucl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa

Datová schránka: bkfbe3p
E-mail: podatelna@mucl.cz, mesto@mucl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Červeného kříže, Česká Lípa
21. 03. 2019 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace č. 63/OO/2019
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Bendlova a Na Nivách, Česká Lípa
21. 03. 2019 Přerušení provozu visuté lanové dráhy Liberec - Horní Hanychov - Ještěd (trať 900) č. 62/ČD/2019
20. 03. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa č. 61/OO/2019, které se koná dne 27. března 2019
20. 03. 2019 Výběrové řízení č. 60/KÚLK/2019 - neurologie pro území Česká Lípa
20. 03. 2019 Výběrové řízení na vedoucí správního odboru č. 59/OO/2019 - Město Cvikov
20. 03. 2019 Závazné stanovisko č. 58/MŽP/2019 k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP - záměr "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110kV"
20. 03. 2019 Dražební vyhláška č. 57/EÚ/2019 - LCD TV Toshiba, NTB ASUS
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška č. 56/AOPK/2019 - opatření obecné povahy č. 2
20. 03. 2019 Usnesení č. 55/EÚ/2019 - nemovitost k.ú. Dolní Libchava
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - umístění DZ v k. ú. Stráž pod Ralskem
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - nám. 1. máje v obci Mimoň
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/27325 v k. ú. Nedamov v obci Dubá
15. 03. 2019 Stavební povolení - Cyklostezka Dubice, I. etapa
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Bulharská, Česká Lípa
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - sil. II/262,268,270 a III/26834,26836,2708,2709 v k. ú. Zákupy
13. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - II/268 Zákupy, rekonstrukce silnice
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Arbesova, Pátova, Kovářova Česká Lípa
13. 03. 2019 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - místní úprava provozu na PK - ul. Severní č. p. 2152, Česká Lípa
12. 03. 2019 Výluka č. 52/ČD/2019 na žel.trati 080 - Mladá Boleslav - Jedlová "úsek Česká Lípa - Nový Bor"
12. 03. 2019 Usnesení č. 51/EÚ/2019 - nemovitost k.ú. Stará Lípa
12. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu č. 50/SPÚ/2019 - k.ú. Česká Lípa
12. 03. 2019 Oznámení č. 49/OM/2019 - Akce CL-Č.Lípa, oprava zděné TS CL 0002
12. 03. 2019 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - místní úprava provozu na PK - ul. Bulharská, Česká Lípa
08. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/268 a 270 a sil. III/26829, 26831, 26832 a MK v Mimoni - akce "Tour de Ralsko"
08. 03. 2019 Nabídka pozemků k náhradním restitucím - katastr Dobranov č. 48/SPÚ/2019
07. 03. 2019 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - místní úprava provozu na PK - "Doksy - Obora, stezka pro chodce a cyklisty společná"
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK nám. Republiky v obci Doksy
06. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - umístění DZ v k. ú. Holany v městysi Holany
06. 03. 2019 Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce 2019 č. 47/OO/2019
06. 03. 2019 Dotační program města Česká Lípa na podporu zdravotních služeb v roce 2019 č. 46/OO/2019
06. 03. 2019 Dotační program města Česká Lípa na rok 2019 na podporu registrovaných sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách č. 45/OO/2019
06. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II.tř. 270 a III. třídy 2601,2702 v obci Chlum, část obce Drchlava
05. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění OZV č. 6/2018, kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ zřizovaných městem Česká Lípa č. 44/OZV/2019
05. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění OZV č. 5/2018, kterou se stanoví školské obvody spádových ZŠ zřizovaných městem Česká Lípa č. 43/OZV/2019
04. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. č. III/2603 v k. ú. Dřevčice
04. 03. 2019 Dotační program pro oblast památkové péče v roce 2019 č. 42/DP/2019
04. 03. 2019 Dotační program města Česká Lípa pro oblast prevence kriminality v roce 2019 č. 41/DP/2019
01. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci sil. II.tř. (262,263) a III. třídy (2601,2606,2608,2624,2626,2632,2633,2634,2635,26214) - akce "I/15 - Obchvat Kravaře"
01. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. č. III/2601 a III/00913 v k. ú. Sosnová u České Lípy
01. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. č. III/26832 v k. ú. Provodín
01. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o regulaci provozování hazardních her č. 40/OO/2019
28. 02. 2019 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - místní úprava provozu na PK -VPÚK - !Cyklomagistrála Ploučnice - úsek Mimoň koupaliště - Srní potok"
28. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v k. ú. Dolní Libchava
28. 02. 2019 Výluka na železniční trati 087 Lovosice - Česká Lípa v termínech 4. - 14. 03. 2019 č.j. 39/ČD/2019
28. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve správním obvodu Česká Lípa - poruchy a havárie na telekomunikačním zařízení
27. 02. 2019 Společné stavební povolení - Rekonstrukce ul. Pod Špičákem, Česká Lípa, I. etapa
26. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. U Nemocnice a chodník u ul. Jana Wericha, Česká Lípa
26. 02. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve správním obvodu Česká Lípa - poruchy a havárie na telekomunikačním zařízení

XML