Město Česká Lípa

Okresní město
Okres Česká Lípa

http://mucl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa

Datová schránka: bkfbe3p
E-mail: podatelna@mucl.cz, mesto@mucl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - DZ na MK Široká, Eliášova a Polní v obci Mimoň
18. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Dubická, Česká Lípa
18. 05. 2021 Dražební vyhláška - movitá věc - kávovar Bosch CTPM07 č. 2021/131OKT
15. 05. 2021 Výběrové řízení - všeobecná sestra - zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí, ošetřovatelská péče pro území Liberecký kraj č. 2021/125/OKT
14. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/26834 v k. ú. Kamenice u Zákup
14. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK ppč. 588/1 a 425/20 v k. ú. Hamr na Jezeře
14. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Žižkova, Česká Lípa
14. 05. 2021 Územní rozhodnutí - stavba s názvem I/9 Dubice - Dolní Libchava - (Sosnová -II/262) č. 2021/130/OKT
14. 05. 2021 Výluka na železniční trati 086 Liberec - Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí ve dnech 17. - 19. května 2021 č. 2021/129/OKT
14. 05. 2021 Veřejná vyhláška stavební povolení "Vedení 400kV V451/V448, TR Babylon - TR Bezděčín č. 2021/128/OKT
14. 05. 2021 Výběrové řízení - porodní asistentka pro území Liberecký kraj č. 2021/127/OKT
14. 05. 2021 Výběrové řízení - zubní lékařství pro území Česká Lípa č. 2021/126/OKT
13. 05. 2021 Odstávka ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Česká Lípa (Dubická a Svojsíkova stezka) - dne 1.06.2021 č. 2021/122/OKT
13. 05. 2021 Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu - rekonstrukce vodovodu LB_Svor od 10.05. - 31.08.2021 č. 2021/121/OKT
12. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/27241 v k. ú. Stráž pod Ralskem
12. 05. 2021 Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu - rekonstrukce vodovodu LB_Svor od 10.05. - 31.08.2021 č. 2021/121/OKT
11. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/270, č. III/0381 a MK ppč. 2933/6 v k. ú. Doksy u Máchova jezera
10. 05. 2021 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020 - NÁVRH
07. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2601 v k. ú. Zahrádky
06. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na VPÚK p. p. č. 894/3 v k.ú. Česká Lípa - Tržní místa
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Skalice u České Lípy č. 2021/120/OKT
06. 05. 2021 Soubor nabízených pozemků k užívání č. 2021/119/OKT
06. 05. 2021 Oznámení o opakovaném zveřejnění Návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Zákupy č. 2021/118/OKT
05. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/268 a MK 1. Máje, ul. Malá a Barvířská v obci Mimoň
04. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu č. 2021/117/OKT
04. 05. 2021 Výluka na železniční trati 086 Liberec - Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí ve dnech 17. - 19. května 2021 č. 2021/116/OKT
04. 05. 2021 Usnesení o odročení dražby na neurčito , předmět dražby LCD TV JVC č. 2021/115/OKT
04. 05. 2021 Odstávka ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Česká Lípa - ul. Mariánská a U Spojů dne 20.05.2021 - č. 2021/114/OKT
04. 05. 2021 Oznámení - návrh bezpečnostního programu prevence závažné havárie zařízení společnosti - Fehrer Bohemia s.r.o Česká Lípa č. 2021/113/OKT
03. 05. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - akce "Přístupová komunikace k novým parcelám Hvězdov"
03. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK v k. ú. Zbyny, obec Doksy
03. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Sluneční, Česká Lípa
30. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Žižkova, Česká Lípa
30. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Josefa Maštálka, Česká Lípa
30. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Okružní, Česká Lípa
29. 04. 2021 patření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Josefa Maštálka, Česká Lípa
29. 04. 2021 patření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Okružní, Česká Lípa
28. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místních a účelových komunikacích v územním obvodu Města Česká Lípa
27. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK p. p. č. 3278/2021 v k. ú. Doksy u Máchova jezera
27. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - siI. III/26832 v k. ú. Božíkov v obci Zákupy
27. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - VPÚK p. p. č. 1306/1 v k. ú. Česká Lípa
27. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Bratří Čapků, Česká Lípa
27. 04. 2021 Výluka na železniční trati 086 Liberec - Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí ve dnech 7.- 16. a 19. - 23. května 2021 v úseku Liberec - Křížany č. 2021/110/OKT
27. 04. 2021 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek k.ú. Žizníkov č. 2021/109/OKT
27. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - siI. III/26829 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem
26. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Panská, Česká Lípa
26. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Škroupovo nám. v České Lípě - "Oslava Svátku práce - 1. máj"
23. 04. 2021 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - DZ v k. ú. Dubnice pod Ralskem
23. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/268 (ul. Pražská) a III/26830 (ul. Hvězdovská) a ul. Ralská, Malá, Sídliště pod Ralskem, Lipová a Okružní v k. ú. Mimoň
22. 04. 2021 Odstávka ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Česká Lípa - Dubice dne 13.05.2021 - č. 2021/108/OKT

XML