Město Česká Lípa

Okresní město
Okres Česká Lípa

http://mucl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa

Datová schránka: bkfbe3p
E-mail: podatelna@mucl.cz, mesto@mucl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2019 Dražební vyhláška č.- 13/EÚ/2019 - osobní motorové vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDI
18. 01. 2019 Dražební vyhláška č. 12/EÚ/2019 - notebook DELL
18. 01. 2019 Usnesení č. 11/OS/2019 - prodej bytové jednotky o velikosti 3+1
18. 01. 2019 Dražební vyhláška č. 10/EÚ/2019 - nemovitost k.ú. Lada
16. 01. 2019 Dražební vyhláška č. 9/DV/2019 - BTV ECO + DO
15. 01. 2019 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - místní úprava provozu na PK - sil. III/2724 v k. ú. Dubnice pod Ralskem
15. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - DZ v k. ú. Zahrádky u České Lípy
15. 01. 2019 NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2019 - 2021
15. 01. 2019 MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
15. 01. 2019 Nařízení města Česká Lípa č. 1/2019 o placeném stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích ve vlastnictví města Česká Lípa na území města Česká Lípa - e.č. 8/NM/2019
15. 01. 2019 Dražební vyhláška č. 7/DV/2019 - BTV ECG černý + DO
14. 01. 2019 Dražební vyhláška č. 6/EÚ/2019 - nemovitost k.ú. Česká Lípa
11. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - mistních a účelových komunikacích ve vlastnictví Města Doksy - celoroční úprava v roce 2019
10. 01. 2019 Oznámení č. 5/FÚ/2019 - volné pracovní místo na výkon agendy při správě daní na FÚ Česká Lípa
10. 01. 2019 Dražební vyhláška č. 4/EÚ/2019 - nemovitost k.ú. Žizníkov
10. 01. 2019 Oznámení veřejného projednání záměru č. 3/MŽP/2019 - "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 KV
10. 01. 2019 Oznámení č. 2/FÚ/2019 - Rozšíření úředních hodin - podání daňového přiznání
10. 01. 2019 Dražební vyhláška č. 1/EÚ/2019 - movité věci "soda stream, kávovar Bosch, el. hoblík, vibrační bruska, příločará pila, el.vrtačka"
10. 01. 2019 1/OŽP/2019 Kácení - Matouš, p.č. 354, k.ú. Česká Lípa
09. 01. 2019 Pronájem bytů s platebním obdobím 6 měsíců - soutěž
08. 01. 2019 Vypůjčení nebytových prostor v objektu Dobranov 14, Dobranov
08. 01. 2019 Pronájem nebytových prostor v areálu Poříční 1918, Česká Lípa
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/26832 v k. ú. Provodín
04. 01. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - stavba "Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa - rekonstrukce silnice"
04. 01. 2019 Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti
03. 01. 2019 Smlouvy na dotace - program pro oblast památkové péče 2016
03. 01. 2019 Smlouvy sociální dotace 2016
21. 12. 2018 Oznamovací povinnost č. 283/OM/2018 - Akce CL-Česká Lípa, U Nemocnice 2696-kNN, SD 722
21. 12. 2018 Dražební vyhláška č. 282/DV/2018 - nemovitost k.ú. Česká Lípa
21. 12. 2018 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - místní úprava provozu na PK - silnice č. III/2603 (od křižovatky silnice č. III/2601 do obce Sušice) v k. ú. Dřevčice v obci Dubá v části obce Sušice
21. 12. 2018 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - místní úprava provozu na PK - DZ v obci Zahrádky u České Lípy
20. 12. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - nám. Osvobození, Česká Lípa
20. 12. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - areál NsP Česká Lípa, ul. Purkyňova
19. 12. 2018 Stavební povolení - "Severozápadní obchvat města Zákupy"
19. 12. 2018 Schválení stavebního záměru - "Tachov u Doks - 15RD"
18. 12. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK Svatopluka Čecha a Dubická v k. ú. Česká Lípa
13. 12. 2018 Výběrové řízení č. 281/MěÚ/2018 - pozice referent odboru výstavby a ŽP MěÚ Bělá pod Bezdězem
12. 12. 2018 Zápis z elektronického hlasování ze dne 30.11.2018, schválení rozpočtového opatření č. 3/2018 - č. 280/CV/2018 - Svazek obcí cyklostezka Varhany
12. 12. 2018 Zápis - schválení rozpočtu na rok 2019 č. 279/CV/2018 - Svazek obcí cyklostezka Varhany
12. 12. 2018 Usnesení č. 278/KÚLK/2018 o zahájení přezkumného řízení ve věci Změny č. 1 Územního plánu Česká Lípa
12. 12. 2018 Výběrové řízení č. 277/MěÚ/2018 - referent (účetní) finančního odboru MěÚ Bělá pod Bezdězem
12. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
12. 12. 2018 OZV č. 6/2018, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Česká Lípa - č. 275/OO/2018
12. 12. 2018 OZV č. 5/2018, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Česká Lípa - č. 274/OO/2018
12. 12. 2018 Pozvánka č. 273/OO/2018 na 3. zasedání Zastupitelstva města - 19.12.2018
11. 12. 2018 Dokument "Stavební povolení - "..." již není dostupný.
11. 12. 2018 Oznámení záměru pronajmout č. 272/OO/2018 - prostory v objektu tenisové haly - bufet, kuchyň, sklad
10. 12. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Doksy u Máchova Jezera - Lipové nám.
10. 12. 2018 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
08. 12. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Sokolská, Česká Lípa

XML