Město Česká Lípa

Okresní město
Okres Česká Lípa

http://mucl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa

Datová schránka: bkfbe3p
E-mail: podatelna@mucl.cz, mesto@mucl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/262, II/2622 a 2623 - fáze 2
03. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/262, II/2622 a 2623
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Nový Bor č. 140/MěÚ/2020 - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku - komunální odpad
03. 07. 2020 Oznámení č. 139/ÚPZS/2020 o elektronické aukci č. EAS/UCL/019/2020 - prodej pozemku p.č. 5907/24 v k.ú. Česká Lípa
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. 5. května v obci Doksy u Máchova jezera
02. 07. 2020 Zveřejnění schválené koncepce "Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027" dle § 10g odst. 6 zákona č. 100/20001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP č. 138/KÚLK/2020
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. č. III/2627 v obci Volfartice
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. č. III/2633, 2634 a 2635 - Stvolínky, Taneček, Kravaře
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Havlíčkova, Česká Lípa
01. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - v k. ú. Kuřívody, obec Ralsko
01. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Jiřího z Poděbrad, Nerudova a Luční v Doksech u Máchova jezera
01. 07. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí č. 137/KÚÚK/2020 - zjišťovací řízení záměru zařazeného v kategorii I - "Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice"
30. 06. 2020 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - DZ na sil. III/2706 v k. ú. Horky u Dubé
29. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/26832 v k. ú. Provodín
29. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - MK v k. ú. Zahrádky u České Lípy
29. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/260 - akce "Pavličky, rekonstrukce sítě NN"
29. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/26835 v k. ú. Velenice u Zákup
29. 06. 2020 Zápis z elektronického hlasování výboru Svazku obcí Cyklostezka Varhany ze dne 26.06.2020 č. 136/CV/2020
29. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce vodovodního řadu č. 135/SčVK/2020 - Ceská Lípa, sídl. Sever
29. 06. 2020 Výběrové řízení č. 134/KULK/2020 - lékařská genetika pro území Liberecký kraj
29. 06. 2020 Dražební vyhláška č. 133/OS/2020 - nemovitost k.ú. Ceská Lípa
25. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/27323 Kruh v Podbezdězí
25. 06. 2020 Dražební vyhláška č. 132/EÚ/2020 - bytová jednotka 3+1, k.ú. Česká Lípa
25. 06. 2020 Dražební vyhláška č. 131/EÚ/2020 - nemovitost - garáž k.ú. Česká Lípa
25. 06. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání č. 130/EÚ/2020 - podíl 1/2 nemovitosti k.ú. Česká Lípa
24. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/27326 Kruh v Podbezdězí
23. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/00913 a 2601 v k. ú. Okřešice u České Lípy a k. ú. Sosnová u České Lípy
23. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Šípková, Česká Lípa
23. 06. 2020 Oznámení č. 129/SčVK/2020 o přerušení dodávky vody - Nový Oldřichov, Mistrovice 07.07.2020
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška č. 126/KÚLK/2020 - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území
19. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. III/00913 a 2601 v k. ú. Okřešice u České Lípy a k. ú. Sosnová u České Lípy
19. 06. 2020 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - DZ v obci Kvítkov u České Lípy, sil. č. III/2626
19. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Vrchlického, Polní a Alšova v obci Doksy u Máchova jezera
19. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. II/270 v obci Doksy - akce "Oprava silnice Dubá - Doksy"
19. 06. 2020 Dražební vyhláška č. 128/EÚ/2020 - movité věci - Grande, poklice přetlakovka
18. 06. 2020 Výluka č. 127/ČD/2020 na železniční trati 080 Mladá Boleslav - Jedlová, 1. - 2.7.2020
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška č. 126/KÚLK/2020 - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území
16. 06. 2020 Pozvánka č. 125/OKS/2020 na 18. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se koná dne 24.06.2020
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č. 124/KÚLK/2020 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I/9 a I/13
16. 06. 2020 Výběrové řízení č. 123/KÚLK/2020 - sestra pro péči v psychiatrii pro území okres Česká Lípa
15. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - sil. č. II/262, III/26218 - akce "Mariánská pouť, Horní Police"
15. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Jarmilina stezka v k. ú. Doksy, v části obce Staré Splavy
12. 06. 2020 ávrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek v k. ú. Kravaře v Čechách - železniční přejezd
12. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Holany
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška č.j. MUDO/5528/2020 - Libor Slovák, převzetí písemnosti č. 122/VV/2020
12. 06. 2020 Výběrové řízení č. 121/MD/2020 - pracovní místo projektový manažer město Doksy
12. 06. 2020 Výběrové řízení č. 120/KÚLK/2020 - praktický lékař pro děti a dorost pro území Liberec
12. 06. 2020 Výběrové řízení č. 119/MD/2020 na obsazení pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace sociální služby města Doksy
12. 06. 2020 Informace o výluce č. 118/ČD/2020 - na železniční trati 087 Lovosice - Česká Lípa, úsek Blíževedly - Česká Lípa 22. - 24. 6. 2020
12. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Varhany, IČ70953554, za rok 2019 č. 117/CV/2020

XML