MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2020 Usnesení Rady č. 134/2020 Termíny ZMČ 2. pololetí roku 2020
22. 09. 2020 Usnesení Rady č. 133/2020 Přidělení bytů v DPS
22. 09. 2020 Usnesení Rady č. 132/2020 Výběr dodavatele VZ "Projektová dokumentace provádění stavby Dostupné bydlení"
18. 09. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
17. 09. 2020 Zápis ze 4.. zasedání roku 2020 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 31. srpna 2020
14. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3184/13 a Z 3185/13 vlny 13 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
11. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Do Hlinek a V Cihelně - 25.09.2020
10. 09. 2020 Vyjádření k odvolání-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-D1 (SOKP) 5.část
10. 09. 2020 Návrh opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Říčanům, k.ú. Kolovraty
10. 09. 2020 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Hlinek
09. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020
09. 09. 2020 Vyjádření k odvolání-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-D1 (SOKP) 1.část
09. 09. 2020 Vyjádření k odvolání-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-D1 (SOKP) 3.část
09. 09. 2020 Vyjádření k odvolání-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-D1 (SOKP) 2.část
09. 09. 2020 Vyjádření k odvolání-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-D1 (SOKP) 4.část
08. 09. 2020 Usnesení Rady č. 131/2020 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
08. 09. 2020 Usnesení Rady č. 130/2020 Výběr dodavatele "Projektová dokumentace Cyklostezky A22 v intravilánu Kolovrat"
08. 09. 2020 Usnesení Rady č. 129/2020 Výzva veřejné zakázky "Projektová dokumentace provádění stavby Dostupné bydlení II"
08. 09. 2020 Usnesení Rady č. 128/2020 Hřbitovní řád
08. 09. 2020 Usnesení č. 16/2020 Tajemník kontrolního výboru
08. 09. 2020 Usnesení č. 15/2020 Poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2020
08. 09. 2020 Usnesení č. 14/2020 Dodatek č.1 ke smlouvě o společném postupu "Cyklostezka Do Prahy na kole - úsek Mnichovice-Kolovraty"
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
01. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - ředitel / ředitelka Mateřské školy Štěrboholy
31. 08. 2020 Usnesení Rady č. 127/2020 Metodika kontribuce investorů do území
31. 08. 2020 Usnesení Rady č. 126/2020 Obědy do škol - finanční dar
31. 08. 2020 Usnesení Rady č. 125/2020 Termíny jednání RMČ na 2. pololetí 2020
31. 08. 2020 Usnesení Rady č. 124/2020 Program na jednání ZMČ Praha - Kolovraty
31. 08. 2020 Usnesení Rady č. 123/2020 Podpora občanské společnosti a obětem represe v Bělorusku
27. 08. 2020 Usnesení Rady č. 116/2020 Dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2020
27. 08. 2020 Usnesení Rady č. 121/2020 Smlouva o nájmu pozemku parc. č. 398, k.ú. Kolovraty
27. 08. 2020 Dokument "Usnesení-dražba nemov..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Usnesení Rady č. 118/2020 Výzva veřejné zakázky "Projektová dokumentace Cyklotrasy A22 v intravilánu Kolovrat"
27. 08. 2020 Usnesení Rady č. 122/2020 Dodatek ke smlouvě na VZ "Vybavení MŠ - Navýšení kapacity Mateřské školy Praha- Kolovraty"
27. 08. 2020 Usnesení Rady č. 120/2020 Výzva veřejné zakázky "Vybavení učeben 2. stupně"
27. 08. 2020 Usnesení Rady č. 119/2020 Výzva veřejné zakázky "Projektová dokumentace provádění stavby Dostupné bydlení"
27. 08. 2020 Usnesení Rady č. 117/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci Cyklostezka do Prahy
26. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn CVZ V s VVURÚ - 22 významných změn vlny V Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
24. 08. 2020 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2020
24. 08. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a VVURÚ
20. 08. 2020 Dokument "EXEKUČNÍ PŘÍKAZ-EXEKU..." již není dostupný.
19. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 2838/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a o veřejném projednání VVURÚ
18. 08. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
18. 08. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 Územního plánu SÚ HMP
18. 08. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Poště
18. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
18. 08. 2020 Usnesení Rady č. 109/2020 Výběr dodavatele VZ "Protipovodňový přívěs"
18. 08. 2020 Usnesení Rady č. 107/2020 Výběr dodavatele VZ "Hlavní sítě a přípojky pro ZŠ Kolovraty-ulice Do Hlinek II."
18. 08. 2020 Usnesení Rady č. 108/2020 Výběr dodavatele VZ "Vybavení školní jídelna"

XML