MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2022 Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Kolovraty – severovýchod
22. 09. 2022 Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 573/3, o výměře 15m2, k.ú. Kolovraty
21. 09. 2022 Usnesení č. Z 30/2022 Hodnotící zpráva k procesům místní Agendy 21 MČ Praha-Kolovraty za rok 2022 a Plán iniciativy pro rok 2023
21. 09. 2022 Usnesení č. Z 27/2022 Výkup části pozemku pč. 819/34, k.ú. Kolovraty
21. 09. 2022 Usnesení č. Z 31/2022 Petice NE železničnímu koridoru JK4-200, NE terminálu Lipany
21. 09. 2022 Usnesení č. Z 25/2022 Rozpočtová opatření k provedení za měsíc červen až červenec 2022
21. 09. 2022 Usnesení č. Z 26/2022 Rozbor hospodaření k 30. 6. 2022
21. 09. 2022 Usnesení č. Z 29/2022 Výkup pozemku pč. 28/2 a část pozemku pč. 39/1, vše k.ú. Lipany
21. 09. 2022 Usnesení č. Z 28/2022 Výkup části pozemku pč. 819/32 a pč. 819/35, vše k.ú. Kolovraty
16. 09. 2022 Rozpočtová opatření
07. 09. 2022 Usnesení Rady z řádného 14. zasednání dne 30.08.2022
01. 09. 2022 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2022
30. 08. 2022 Oznámení záměru propachtovat pozemek parc.č. 815/37, 815/38, 815/40, 815/42, 1263/453 (část), 1263/756, 1263/757,k.ú. Kolovraty
28. 08. 2022 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvo
24. 08. 2022 Pozvánka na 1. zasedání OVK
23. 08. 2022 Usnesení Rady z řádného 13. zasednání dne 16.08.2022
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 Územního plánu SÚ HMP a o veřejném projednání
23. 08. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání změny Z 3194/14 Územního plánu HMP
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 Územního plánu SÚ HMP a o veřejném projednání
20. 08. 2022 Návrh opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Říčanům, K Poště
17. 08. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci V Haltýři,Do Lipan
13. 08. 2022 Oznámení záměru propachtovat pozemek parc.č. 744/211, k.ú. Kolovraty
09. 08. 2022 Výběrové řízení-obsazení pracovního místa asistent/asistentka starosty obce, místostarosty obce a tajemnice OÚ Strančice
03. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny Občanská demokratická strana
03. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE KOLOVRATY"
02. 08. 2022 Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstev obcí v Městské části Praha-Kolovraty ve volebních okrscích č.34001, 34002, 34003
02. 08. 2022 Usnesení Rady z řádného 12. zasednání dne 21.07.2022
02. 08. 2022 Rozpočtová opatření
30. 07. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha-Kolovraty
29. 07. 2022 Rozpočtová opatření
20. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Za Podjezdem - 26.07.2022
15. 07. 2022 Oznámení o výběrovém řízení na pozici Referent oddělení výstavby Úřadu městské části Praha-Kolovraty
14. 07. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Poště, K Říčanům
14. 07. 2022 Usnesení Rady č. R 106/2022 Rozpočtová opatření k provedení za měsíc červen 2022
13. 07. 2022 Rozpočtová opatření
12. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.07.2022 v ulici Za Podjezdem
12. 07. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby-zimní zahrada u BD č.p.887, Za Podjezdem,parc.č.744/305
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 17/2022 Rozpočtová opatření za měsíc 4-5/2022
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 20/2022 Připomínky k Metropolitnímu plánu
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 22/2022 Prodej části pozemku pč. 32 k.ú. Kolovraty,
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 19/2022 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině JSDH Praha-Kolovraty
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 21/2022 Pravidla pro spolupráci s Investory za účelem veřejné infrastruktury MČ
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 18/2022 Závěrečný účet městské části za rok 2021
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 24/2022 Zpráva kontrolního výboru za uplynulé období
30. 06. 2022 Usnesení Rady Praha-Kolovraty č. R 100/2022 Připomínky k Metropolitnímu plánu
30. 06. 2022 Usnesení ZMČ Praha-Kolovraty č. Z 16/2022 Rozbor hospodaření k 31. 3. 2022
28. 06. 2022 Souhrn usnesení z řádného 10. zasedání Rady MČ Praha-Kolovraty R 95/2022 - R 105/2022
28. 06. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 - opakované veřejné projednání Z 3139/12 Územního plánu HMP
28. 06. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3794/29 – opakované veřejné projednání změny Z 3794/29

XML