MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Měsíčková
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
22. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici "Koordinační, projektový a programový pracovník/Referent životního prostředí"
19. 01. 2021 Usnesení Rady z řádného 1. zasedání dne 12.01.2021
17. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
14. 01. 2021 Rozpočtová opatření
14. 01. 2021 Usnesení Rady č. 225/2020 Rozpočtová opatření prosinec 2020
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
12. 01. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
07. 01. 2021 INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU
07. 01. 2021 Opatření obecné povahy-místní úprava provozu na pozemní komunikaci Do Hlinek, U Železnice
07. 01. 2021 Návrh opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Měsíčková
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 218/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "PD na stavební úpravy a snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ"
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 224/2020 Revokace usnesení č. 113/2020
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 223/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene č. 08/2020, č.parc. 97/1, k.ú. Lipany
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 222/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene č. 10/2020, č.parc. 97/1, 117/7, 131, k.ú. Lipany
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 221/2020 Nájemní smlouva - služební byt
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 220/2020 Likvidace hmotného majetku
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 219/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Rozšíření hřbitova v Praze-Kolovratech, 1. ETAPA"
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 217/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce služebny MP Praha-Kolovraty"
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 216/2020 Odměna ředitelce ZŠ Kolovraty
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 215/2020 Pověření přijímání darů pro PO a MČ
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 214/2020 Přijetí věcného daru
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 213/2020 Snížení cen inzerce v Kolovratském zpravodaji od 1.1.2021
06. 01. 2021 Usnesení Rady č. 212/2020 Termíny jednání Rady městské části na 1. pololetí 2021
22. 12. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení 1..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
21. 12. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
18. 12. 2020 Rozhodnutí-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Měsíčková
18. 12. 2020 Vyhlášení programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2021
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 211/2020 Napojení objektů na poplachový monitorovací systém
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 210/2020 Zrušení veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace Nad Nádrží"
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 209/2020 Zrušení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo VZ "Úspory energie budovy ZUŠ v MČ Praha - Kolovraty"
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 208/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Hlavní sítě a přípojky pro ZŠ Kolovraty - ulice Do Hlinek"
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 207/2020 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Novostavba nových pavilónů MŠ Kolovraty-rozšíření stávající kapacity MŠ
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 206/2020 Odpuštění nájmu nebytového prostoru - zubní laboratoře
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 205/2020 Jmenování tajemníka Sociální a bytové komise
17. 12. 2020 Usnesení Rady č. 204/2020 Organizační řád
15. 12. 2020 Zápis z 5. zasedání roku 2020 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 25. listopadu 2020
10. 12. 2020 Usnesení Rady č. 203/2020 Vánoční trh
10. 12. 2020 Usnesení Rady č. 202/2020 Změna čerpání dotace - Okrašlovací spolek Lipanský
09. 12. 2020 Oznámení o návrhu opatření-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Do Hlinek, U Železnice
08. 12. 2020 Rozpočtová opatření
07. 12. 2020 Usnesení Rady č. 189/2020 Rozpočtová opatření k provedení za měsíc listopad 2020

XML