MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Rozpočtová opatření
13. 09. 2019 Rozpočtová opatření
12. 09. 2019 Rozpořtová opatření
12. 09. 2019 Rozpočtová opatření
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka sekretariátu starostky
12. 09. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty v roce 2019
10. 09. 2019 Usnesení Rady č. 95/2019 MŠ Kolovraty - projekt
10. 09. 2019 Usnesení Rady č. 94/2019 ZŠ - posílení investičního fondu, odpisový plán
10. 09. 2019 Usnesení Rady č. 93/2019 Obědy do škol - finanční dar
10. 09. 2019 Usnesení Rady č. 92/2019 Věcné břemeno VB 03/2019
10. 09. 2019 Usnesení Rady č. 91/2019 Věcné břemeno VB 02/2019
10. 09. 2019 Usnesení Rady č. 90/2019 Likvidační protokol
10. 09. 2019 Usnesení Rady č. 89/2019 Žádost o stanovisko ke zřízení Základní školy Na Vlně š.p.o.
10. 09. 2019 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor o velikosti 67,90 m2 v 1. NP budovy č.p. 49, Mírová 58, k.ú. Kolovraty
10. 09. 2019 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor o velikosti 67,90 m2 v 1. NP budovy č.p. 49, Mírová 58, k.ú. Kolovraty
09. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.09.2019 U Železnice, V Milíři
02. 09. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 Územního plánu SÚ HMP
02. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ HMP
22. 08. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního plánu SÚ HMP
22. 08. 2019 Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Říčan
22. 08. 2019 Usnesení Rady č. 76/2019 Výběr dodavatele na zámkovou dlažbu v areálu koupaliště
22. 08. 2019 Usnesení Rady č. 83/2019 Ceník za inzerci a za poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
22. 08. 2019 Usnesení Rady č. 78/2019 Převzetí průtokového ohřívače od Salonu Kolovraty
22. 08. 2019 Usnesení Rady č. 77/2019 Námitky MČ Praha-Kolovraty k územnímu řízení záměru"Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511,Běchovice-D1"
22. 08. 2019 Usnesení Rady č. 75/2019 Výběr dodavatele na zatravnění koupaliště
21. 08. 2019 Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu Říčan
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 82/2019 Smlouva o spolupráci - dočasné rozšíření komunikace U Vodice
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 86/2019 Dodatek ke smlouvě o dílo s ECO AQUA Solution
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 88/2019 Vyhlášení výběrového řízení na elektromobil
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 80/2019 Zrušení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 84/2019 Výběr dodavatele na Novostavbu nových pavilonů MŠ Kolovraty - rozšíření kapacity stávající MŠ
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 87/2019 Dodatek ke smlouvě o dílo s ArboGard s.r.o.
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 79/2019 Rozpočtová opatření za měsíc červenec 2019
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 85/2019 Výběr dodavatele na Generel komunikací MČ Praha-Kolovraty
20. 08. 2019 Usnesení Rady č. 81/2019 Ocenění pozemků parc.č. 815/27, 335/5, 312/4, k.ú. Kolovraty pro případný výkup
13. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací V Milíři, Mírová, Pod zastávkou, U závor
31. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Parkánem,K Poště,K Říčanům, k.ú. Kolovraty
30. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
24. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ HMP
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 74/2019 Výběr dodavatele zavlažovacího systému v areálu koupaliště
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 66/2019 Rozpočtová opatření za měsíc květen 2019
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 72/2019 Pronajmutí prostor objektu Pod Zastávkou č.p. 505
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 70/2019 Likvidační komise
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 73/2019 Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 71/2019 Rozpočtová opatření za měsíc červen 2019
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 69/2019 Odměna řediteli DPS
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 67/2019 Termín Rady
11. 07. 2019 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor o velikosti 67,90 m2 v 1. NP budovy č.p. 49, Mírová 58, k.ú. Kolovraty

XML