MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty pro volební období 2022-2026
18. 06. 2022 Rozhodnutí o odvolání: Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-dálnice D1 (SOKP)
18. 06. 2022 Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty 2022 - Oznámení o přijímání kandidátních listin a počtu podpisů na peticích
16. 06. 2022 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2022
11. 06. 2022 Společné rozhodnutí,Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „Cyklotrasa A22 v intravilánu Kolovrat“
09. 06. 2022 Souhrn usnesení z řádného 9. zasedání Rady Praha-Kolovraty 31.5.2022
09. 06. 2022 Rozpočtová opatření
07. 06. 2022 Stavební povolení
02. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha-Kolovraty za rok 2021
29. 05. 2022 Oznámení o vydání změny č. 5 Územního plánu Říčan
29. 05. 2022 Oznámení záměru pronájmu pozemků parc. č. 520/1 o výměře 333 m2, pozemku parc. č. 521/4 o výměře 111 m2 a garáží
18. 05. 2022 Usnesení Rady z řádného 8. zasednání dne 10.05.2022
18. 05. 2022 Návrh opatření obecné povahy-místní úprava provozu na komunikacích K Říčanům, K Poště
17. 05. 2022 Návrh opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Kolovraty a k.ú. Lipany
17. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 31.05.2022 U Jezu, V Cihelně
14. 05. 2022 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor v suterénu objektu č.p. 249, or. 11, ulice V Cihelně, k. ú. Kolovraty
14. 05. 2022 Oznámení o zahájení řízení-zimní zahrada u BD č.p.887, Za Podjezdem,parc.č.744/305
11. 05. 2022 Oznámení o pokračování řízení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice-dálnice D1
07. 05. 2022 Dokument "Usnesení-Dražební vyh..." již není dostupný.
07. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Nad Parkánem, K Říčanům, K Poště - 23.5. 2022
05. 05. 2022 Rozpočtová opatření
03. 05. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavební úpravy ve 3. NP a podkroví BD č.p. 801 Za Podjezdem
30. 04. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení „Cyklotrasa A22 v intravilánu Kolovrat“
28. 04. 2022 Souhrn usnesení z řádného 7. zasedání Rady Praha-Kolovraty 19.4. 2022
28. 04. 2022 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 573
27. 04. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích - K Říčanům, Preislerova, Lolkova
27. 04. 2022 Oznámení o konání dvou veřených projednání a vystavení návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení
25. 04. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.05.2022 Do Hlinek, Svažitá, Mírová
12. 04. 2022 Usnesení č. Z 13/2022 Prodej části pozemku parc.č. 436, k.ú. Kolovraty, označeného dle návrhu GP 436/2
12. 04. 2022 Usnesení č. Z 14/2022 Prodej pozemku parc.č. 469/2, k.ú. Kolovraty
12. 04. 2022 Usnesení č. Z 15/2022 Dar nemovitých a movitých věcí od společnost EBM SPV 1, s.r.o.
12. 04. 2022 Usnesení č. Z 12/2022 Prodej části pozemku parc.č. 573/2, k.ú. Kolovraty
12. 04. 2022 Usnesení č. Z 11/2022 Informace o rozpočtových opatřeních v měsíci únorua březnu 2022
07. 04. 2022 Usnesení Rady z řádného 6. zasednání dne 29.03.2022
31. 03. 2022 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2022
31. 03. 2022 Rozpočtová opatření
30. 03. 2022 Seznámení účastníků řízení s úkony odvolacího správního orgánu-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice – dálnice D1
29. 03. 2022 Oznámení druhéhoveřejného projednání změny Z 3822/00 Územního plánu SÚ a o VVURU
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3106/10 vlny 10 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3110/10 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy a o veřejném projednání
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Z 3532/28, Z 3538/28 a Z 3541/28 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3273/17 a Z 3274/17 Územního plánu SÚ hl.města Prahy a o veřejném projednání
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3900/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3790/00 Územního plánu hl.m. Prahy
28. 03. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2874/00 vlny V Územního plánu SÚ hl.města Prahy
28. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3791/00 Územního plánu SÚ hl.města Prahy
26. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty
22. 03. 2022 Záměr prodeje pozemku parc.č. 32/2, k.ú. Kolovraty
22. 03. 2022 Záměr prodeje pozemku parc.č. 573/2, k.ú. Kolovraty

XML