MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Usnesení Rady č. 16/2020 Prioritní investice roku 2020
19. 02. 2020 Usnesení Rady č. 18/2020 Změna územního plánu
19. 02. 2020 Usnesení Rady č. 14/2020 Výběr dodavatele VZ "Pasport zeleně a General zeleně MČ Praha-Kolovraty"
19. 02. 2020 Usnesení Rady č. 15/2020 Sázíme stromy
18. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na pozici Ekonom hospodářské činnosti
18. 02. 2020 Vyhlášení programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2020
17. 02. 2020 Zápis z 1. zasedání roku 2020 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 29. ledna 2020
17. 02. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
06. 02. 2020 Usnesení č. 2/2020 Participativní rozpočet na rok 2020
05. 02. 2020 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Březiněves-Satalice (Silniční okruh kolem Prahy)
05. 02. 2020 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně-Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves SOKP
04. 02. 2020 Zápis z 5. zasedání roku 2019 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 04. prosince 2019
01. 02. 2020 Usnesení Rady č. 10/2020 Centrální zajištění v systému GINIS
01. 02. 2020 Usnesení Rady č. 11/2020 Partnerství s Itálií
01. 02. 2020 Usnesení Rady č. 9/2020 Výzva zateplení ZUŠ
01. 02. 2020 Usnesení Rady č. 13/2020 Vlajka Tibetu
01. 02. 2020 Usnesení Rady č. 12/2020 Dohoda o ukončení nájmu
31. 01. 2020 Usnesení č. 1/2020 Vyhlášení programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2020
29. 01. 2020 Rozhodnutí-stavební povolení k vodním dílům na parc.č.744/31,744/32,744/386 pro "Rodinné domy Kolovraty"
27. 01. 2020 Rozpočtová opatření
24. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
23. 01. 2020 Usnesení Rady č. 3/2020 Vlastní rozpočtová opatření k provedení za prosinec 2019
22. 01. 2020 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty v roce 2020
22. 01. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z-2440/00
21. 01. 2020 Usnesení Rady č. 7/2020 Pronájem pozemku parc.č. 1232/1
18. 01. 2020 Usnesení Rady č. 7/2020 Pronájem pozemku parc.č. 1231/1
18. 01. 2020 Usnesení Rady č. 2/2020 Termíny jednání Zastupitelstva městské části na 1.pololetí 2020
18. 01. 2020 Usnesení Rady č. 5/2020 Návrh programu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty
18. 01. 2020 Usnesení Rady č. 1/2020 Termíny jednání Rady městské části na 1. pololetí 2020
18. 01. 2020 Usnesení Rady č. 4/2020 Program na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2020
18. 01. 2020 Usnesení Rady č. 6/2020 Návrh podmínek spolupráce
18. 01. 2020 Usnesení Rady č. 8/2020 Participativní rozpočet na rok 2020
17. 01. 2020 Výběrové řízení-obsazení pracovního místa Sociální pracovník pro projekt "Sociální pracovník na MČ P-Ďáblice a MČ Dolní Chabry"
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa asistentka starostky
16. 01. 2020 Společné rozhodnutí-schválení stavebního záměru při ul. U Vodice, parc.č.1247, 1248, 1246,1241 a 1245 k.ú.Kolovraty
15. 01. 2020 Rozhodnutí-stavební povolení SO 101.1 Komunikace a napojení na stávající ulici Preislerova, Kupkova „Rodinné domy Kolovraty"
13. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu SÚ HMP
07. 01. 2020 Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny 22.01.2020 v ul.Nad Topoly, Pod Zvoničkou
30. 12. 2019 Rozpočtová opatření
30. 12. 2019 Usnesení Rady č. 147/2019 Odměna řediteli DPS Kolovraty
30. 12. 2019 Usnesení Rady č. 146/2019 Projekt - "Plán rozvoje sportu hl. m. Praha 2021-2032"
21. 12. 2019 Usnesení Rady č. 139/2019 Projekt - "Plán rozvoje sportu hl. m. Praha 2021-2032"
21. 12. 2019 Usnesení Rady č. 142/2019 Rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2019
21. 12. 2019 Usnesení Rady č. 145/2019 Ukončení nájmu V Cihelně 249/11
21. 12. 2019 Usnesení Rady č. 140/2019 Zrušení veřejné zakázky "Užitkový elektromobil"
21. 12. 2019 Usnesení Rady č. 141/2019 UR "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1"
21. 12. 2019 Usnesení Rady č. 143/2019 Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků
21. 12. 2019 Usnesení Rady č. 144/2019 Protipovodňová opatření v povodí Rokytky
18. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla v rámci stavby „Rodinné domy Kolovraty"

XML