MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2024 INFORMACE podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí stavba SOKP 511 D1 - BĚCHOVICE
19. 04. 2024 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ stavba SOKP 511 D1 - BĚCHOVICE
17. 04. 2024 Usnesení Rady z řádného 6. zasedání dne 02.04.2024
17. 04. 2024 Oznámení pokračování stavebního řízení vyhláškou SP - SOKP 511 D1 - Běchovice - objekty stavby dráhy
16. 04. 2024 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor v suterénu objektu č.p. 249, or. 11, ul.V Cihelně, k. ú. Kolovraty, o výměře 39,94m2
15. 04. 2024 Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu D0, SOKP 511 D1 - Běchovice
14. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů
14. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů
14. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3563/34 vlny 34 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů
12. 04. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu-Sedmikrásková,parc.č.1263/503-výkopové práce
12. 04. 2024 Sdělení t.č. neznámým dědicům parc.č.922, k.ú.Kolovraty po Jaroslavu Břečkovi o možnosti převzít písemnost
11. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku Mateřské školy Revoluční, Praha 1
10. 04. 2024 Rozpočtová opatření
10. 04. 2024 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2024
10. 04. 2024 Daň z nemovitých věcí na rok 2024 ... Hromadný předpisný seznam
09. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici hlavní kuchařka/kuchař - MŠ Kunratice
06. 04. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ulicích Pod Náhonem a Do Lipan
04. 04. 2024 Opatření obecné povahy-úprava provozu na komunikaci Mírová,Do Kopečka,K Říčanům a NN1110
30. 03. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 13.4.2024 na komunikaci Mírová,parc.č.68/1 ... Den dopravy
27. 03. 2024 Usnesení Rady z řádného 5. zasedání dne 12.03.2024
26. 03. 2024 Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled do roku 2026 - příspěvkové organizace
26. 03. 2024 Usnesení Rady z řádného 5. zasedání dne 12.03.2024
22. 03. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa účetní - Úřad městské části Praha-Řeporyje
22. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Ředitel příspěvkové organizace "Dům s pečovatelskou službou Kolovraty"...prodloužení
22. 03. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty
14. 03. 2024 Výzva - změna územního rozhodnutí ... Obytný soubor Kolovraty II.etapa
13. 03. 2024 Pražské stavební předpisy (PSP) - návrh nařízení hl. m. Prahy
12. 03. 2024 Usnesení č. Z 5/2024 Darování pozemků v ul. U Železnice
12. 03. 2024 Usnesení č. Z 4/2024 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (novelizace právních předpisů)
12. 03. 2024 Usnesení č. Z 3/2024 Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit 2024
12. 03. 2024 Návrh rozpočtu MČ Praha-Kolovraty na rok 2024, návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r.2029 a návrh finančního plánu hospodářské činnosti na r.2024
12. 03. 2024 Usnesení č. Z 1/2024 Informace o rozpočtových opatřeních provedených v měsíci prosinci 2023
11. 03. 2024 Usnesení Rady z řádného 4. zasedání dne 20.02.2024
10. 03. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 37 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
10. 03. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 42 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
10. 03. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Z 3706/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a VVURÚ
08. 03. 2024 Usnesení Rady z řádného 4. zasedání dne 20.02.2024
07. 03. 2024 Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2024
07. 03. 2024 Usnesení Rady z řádného 4. zasedání dne 20.02.2024
07. 03. 2024 Usnesení č. Z 27/2023 Pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2024
07. 03. 2024 Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2024
06. 03. 2024 Usnesení Rady z řádného 4. zasedání dne 20.02.2024
01. 03. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení a změna stanovení záplavových území drobných vodních toků
01. 03. 2024 Rozpočet na rok 2024
28. 02. 2024 Výroční zpráva o činnosti Úřadu městské části Praha - Kolovraty podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023
27. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Ředitel příspěvkové organizace "Dům s pečovatelskou službou Kolovraty"
25. 02. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů
21. 02. 2024 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2024
20. 02. 2024 Usnesení Rady z řádného 3. zasedání dne 06.02.2024
19. 02. 2024 Veřejná výzva na pracovní pozici referent správy majetku ... Obecní úřad Velké Popovice

XML