MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 Nařízení-zrušení předchozího nařízení proti šíření vysoce patogenní aviární influenzy(ptačí chřipka)
21. 03. 2023 Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na komunikaci Mladotova ... prodloužení III.
15. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření-vysoce patogenní aviární influenza
15. 03. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Velikonoční jarmark 01.04.2023
14. 03. 2023 Usnesení Rady z řádného 5. zasedání dne 07.03.2023
13. 03. 2023 Návrh rozpočtu MČ Praha-Kolovraty na rok 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Kolovraty do roku 2028 a návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha-Kolovraty na rok 2023
13. 03. 2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Z 3122/11 a Z 3123/11 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a VVURÚ
13. 03. 2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3132/12 a Z 3151/12 Územního plánu SÚ a vyhodnocení VVURÚ
08. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Mírová - 23.03.2023
07. 03. 2023 Rozpočet na rok 2023
07. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - K Poště, Albíny Hochové - 22.03.2023
06. 03. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2023
01. 03. 2023 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání komunikace Mírová 11.03.2023 - "Den dopravní bezpečnosti"
01. 03. 2023 Usnesení č. Z 6/2023 Prodej části pozemku pč. 573/1, k.ú. Kolovraty (revokace usn. č. Z 53/2022)
01. 03. 2023 Návrh rozpočtu MČ Praha-Kolovraty na rok 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Kolovraty do roku 2028 a návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha-Kolovraty na rok 2023
01. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Mladotova, U Železnice a Na Parkáně - 16.03.2023
01. 03. 2023 Usnesení č. Z 3/2023 Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit 2023
01. 03. 2023 Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 6 Územního plánu Říčan
01. 03. 2023 Usnesení č. Z 5/2023 Určení počtu místostarostů a změna v určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat ...
01. 03. 2023 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů, komisí a jejich členů (revokace usn. č. Z 42/2022)
01. 03. 2023 Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2023
01. 03. 2023 Usnesení č. Z 1/2023 Informace o rozpočtových opatřeních
24. 02. 2023 Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled do roku 2025 - příspěvkové organizace
24. 02. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled do roku 2025 - příspěvkové organizace
23. 02. 2023 Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Nad Parkánem, parc.č.157, k.ú. Kolovraty
22. 02. 2023 Nařízení k zamezení šíření nebezpečné nákazy: vysoce patogenní aviární influenza - změna
21. 02. 2023 Zaslání nařízení k zamezení šíření nebezpečné nákazy: vysoce patogenní aviární influenza
21. 02. 2023 Usnesení Rady z řádného 4. zasedání dne 14.02.2023
20. 02. 2023 Usnesení Rady z řádného 4. zasedání dne 14.02.2023
15. 02. 2023 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2023
10. 02. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - K Říčanům, Šetelíkova, Kotíkova - 28.02.2023
07. 02. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2023
07. 02. 2023 Rozpočtová opatření
07. 02. 2023 Usnesení Rady z mimořádného 3. zasedání dne 03.02.2023
07. 02. 2023 Usnesení Rady z řádného 2. zasedání dne 31.01.2023
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 Z 3224/15 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 18 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 29 Z 3780/29 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 Z 3027/09 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
06. 02. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny vlny 19 Z 3353/19 ÚP HMP
04. 02. 2023 Oznámení o zahájení řízení - žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí K Říčanům
03. 02. 2023 Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na komunikaci Mladotova ... prodloužení II.
31. 01. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled do roku 2025 - příspěvkové organizace
27. 01. 2023 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor o velikosti 11,9m2 ve 2.NP domu budovy Infocentra, č.p. 20, č.or. 54, ulice Mírová
20. 01. 2023 Rozpočtová opatření
19. 01. 2023 Usnesení Rady z řádného 1. zasedání dne 10.01.2023
19. 01. 2023 Záměr pronájmu Fitness centra Pod Zastávkou 505/1, Praha 10 - Kolovraty
18. 01. 2023 Volba prezidenta České republiky - informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do přenosné volební schránky-
17. 01. 2023 UKONČENÍ nařízení k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza
13. 01. 2023 Oznámení záměru pronájmu část pozemku parc.č. 1013, k.ú. Kolovraty o velikosti 14m2, ul.U Vodice

XML