MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Usnesení Rady č. 2/2019 Souhlas s výkupem pozemku parc.č.956/3, k.ú. Kolovraty
21. 01. 2019 Usnesení Rady č. 1/2019 Termíny zasedání Zastupitelstva městské části a Rady městské části Praha-Kolovraty
16. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na pozici Vedoucí parcovník - oddělení údržba MČ Praha-Kolovraty
08. 01. 2019 Oznámení o volném pracovním místu referent / referentka životního prostředí pro ÚMČ Praha-Troja
02. 01. 2019 Usnesení Rady č. 23/2018 Schválení nové pracovní pozice vedoucí oddělení údržby
02. 01. 2019 Usnesení Rady č. 22/2018 Schválení DIO v ulici Ve Skále a jejich přilehlých komunikací
02. 01. 2019 Usnesení Rady č. 21/2018 Schválení podání dotace na elektro-automobily
02. 01. 2019 Usnesení rady č. 20/2018 Schválení dodatku ke smlouvě FD 23/2018
02. 01. 2019 Usnesení rady č. 19/2018 Schválení dodatku ke smlouvě FD 10/2018
02. 01. 2019 Usnesení rady č. 18/2018 Schválení dodatku ke smlouvě FD 18/2018
18. 12. 2018 Usnesení č. 49/2018 Revokace Usnesení č. 16 z roku 2016
18. 12. 2018 Usnesení č. 48/2018 Pověření starosty a místostarostů Městské části Praha-Kolovraty k přijímání prohlášení o uzavření manželství
18. 12. 2018 Usnesení č. 47/2018 Redakční rada Kolovratského zpravodaje
18. 12. 2018 Usnesení č. 46/2018 Rozpočtové provizorium na rok 2019
17. 12. 2018 Usnesení č. 45/2018 Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2018 HČ a VHČ
17. 12. 2018 Usnesení č. 44/2018 Jednací řád Zastupitelstva městské části
15. 12. 2018 Oznámení o zahájení řízízení - prodloužení platnosti územního rozhodnutí P22 10816/2016 - parc.č.744/227,/255,/256,/257,179/1
13. 12. 2018 Usnesení Rady č. 17/2018 Dostupné bydlení
13. 12. 2018 Usnesení Rady č. 16/2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "TJ Sokol Kolovraty-rekonstrukce hřiště s UT3G"
11. 12. 2018 Usnesení Rady č. 15/2018 Uzavření smlouvy rekonstrukce hřiště s U-Rampou
11. 12. 2018 Usnesení Rady č. 14/2018 Dodatek smlouvy na cyklostezku (projektová část)
11. 12. 2018 Usnesení Rady č. 13/2018 Návrh redakční rady
11. 12. 2018 Usnesení rady č. 12/2018 Komise pro životní prostředí
11. 12. 2018 Usnesení Rady č. 11/2018 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty
11. 12. 2018 Usnesení Rady č. 10/2018 Rozpočtová opatření
10. 12. 2018 Rozpočtová opatření
05. 12. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty dne 12.12.2018
03. 12. 2018 Usnesení Rady č. 9/2018 Směna pozemků p.č. 97/6 a 119/32, k.ú. Lipany
03. 12. 2018 Usnesení Rady č. 8/2018 Likvidační protokol
03. 12. 2018 Usnesení Rady č. 7/2018 Kulturní a mediální komise
03. 12. 2018 Usnesení Rady č. 6/2018 Grantová komise
30. 11. 2018 Rozpočtová opatření
28. 11. 2018 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V Kuťatech, k.ú. Uhříněves
27. 11. 2018 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Říčanům
22. 11. 2018 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mírová-Vánoční jarmark 1.12.2018
20. 11. 2018 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Říčanům
16. 11. 2018 Zápis z 6. ustavujícího zasedání roku 2018 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 31. října 2018
12. 11. 2018 Usnesení Rady č. 5/2018 Stavební komise
12. 11. 2018 Usnesení Rady č. 4/2018 Sociální a bytová komise
12. 11. 2018 Usnesení Rady č. 3/2018 K uzavření smlouvy o dílo na cyklostezku
12. 11. 2018 Usnesení Rady č. 2/2018 K uzavření smlouvy na TDI na cyklostezku
12. 11. 2018 Usnesení Rady č. 1/2018 Jednací řád Rady
08. 11. 2018 Stavební povolení "Cyklostezka Po Prahy na kole-úsek Mnichovice - Kolovraty, 1.část,podetapa I.a"
07. 11. 2018 Usnesení č. 43/2018 K rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMČ, předsedů výborů, komisí a jejích členů
07. 11. 2018 Usnesení č. 42/2018 K volbě členů kontrolního výboru
07. 11. 2018 Usnesení č. 41/2018 K volbě členů finančního výboru
07. 11. 2018 Usnesení č. 40/2018 K volbě předsedy kontrolního výboru
07. 11. 2018 Usnesení č. 39/2018 K volbě předsedy finančního výboru
07. 11. 2018 Usnesení č. 38/2018 Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
07. 11. 2018 Usnesení č. 37/2018 K volbě radních

XML