MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Říčanům-oprava propadu vozovky
09. 05. 2019 Usnesení Rady č. 42/2019 Dotace z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty
08. 05. 2019 Usnesení Rady č. 41/2019 Sázíme stromy
08. 05. 2019 Usnesení Rady č. 40/2019 Dostupné bydlení
08. 05. 2019 Usnesení Rady č. 39/2019 Odpisový plán a dodatek ke zřizovací listině MŠ Kolovraty
08. 05. 2019 Usnesení Rady č. 38/2019 Změna Územního plánu kvůli rodinné výstavbě při ulici Do Lipan
08. 05. 2019 Usnesení Rady č. 37/2019 Změna Územního plánu kvůli posunutí Nové Donátské
08. 05. 2019 Usnesení Rady č. 36/2019 Prodej pozemku parc.č. 1254/1, k.ú. Kolovraty
08. 05. 2019 Usnesení Rady č. 35/2019 Rozvoj území při ulici Za Podjezdem
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
06. 05. 2019 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty v roce 2019
04. 05. 2019 Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci K Říčanům-umístění dopravního značení
30. 04. 2019 Oznámení záměru prodat pozemek parc.č. 1254/1, k.ú. Kolovraty
26. 04. 2019 Výjimka ze zákazu pálení ohňů-zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
11. 04. 2019 Usnesení Rady č. 33/2019 termín jednání RMČ Praha-Kolovraty
11. 04. 2019 Usnesení Rady č. 31/2019 Likvidační protokol
11. 04. 2019 Usnesení Rady č. 30/2019 Rozpočtová opatření za měsíce leden až březen 2019
11. 04. 2019 Usnesení Rady č. 32/2019 Půdní vestavby v areálu Mladotova
11. 04. 2019 Usnesení Rady č. 34/2019 Veřejně přístupné trampolíny
10. 04. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ HMP
10. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 24.04.2019 - Kupkova, Lolkova
06. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha -Dolní Chabry
04. 04. 2019 Usnesení Rady č. 21/2019 Posunutí Nové Donátské
03. 04. 2019 Usnesení Rady č. 26/2019 Sml.o zastav.pohledávek z pojist.smluv,Ozn.o vzniku zástav.práva,Sml.o zastav.nemovitosti pro BD Mírová
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 29/2019 Uzavření dodatků ke smlouvě na Cyklostezku
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 27/2019 Přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 10
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 23/2019 Nový ceník pronájmu sálu U Boudů
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 28/2019 Změna konání zasedání ZMČ Praha-Kolovraty
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 25/2019 Plná moc pro BD Mírová
02. 04. 2019 Usnesení rady č. 24/2019 Dotace pro vzdělávací spolek SOOVA
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 22/2019 Snížení nájmu
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 20/2019 Renovace tenisových kurtů
02. 04. 2019 Usnesení Rady č. 19/2019 Komise pro školství
27. 03. 2019 Vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019
25. 03. 2019 Zápis z 1. zasedání roku 2019 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 6. března 2019
23. 03. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mírová-Velikonoční jarmark 13.04.2019
22. 03. 2019 Stanovení minimálních počtů členů okrskových volebních komisí ve volebních okrscích Městské části Praha - Kolovraty
14. 03. 2019 Usnesení Rady č. 18/2019 Splátkový kalendář
14. 03. 2019 Usnesení Rady č. 17/2019 Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku,parc.č. 346/11,k.ú.Kolovraty na MČ
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 16/2019 Smlouva o financování projektu v rámci OPP - pól růstu ČR
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 15/2019 Změna územního plánu
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 14/2019 Doplnění k odměnám zastupitelů
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 13/2019 Program pro poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit
13. 03. 2019 Usnesení rady č. 12/2019 Participativní rozpočet
13. 03. 2019 Usnesení rady č. 11/2019 Termíny jednání Rady městské části Praha-Kolovraty
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 10/2019 Návrh programu na jednání ZMČ Praha-Kolovraty
12. 03. 2019 Rozpočet na rok 2019 ... DPS, MŠ, ZŠ
12. 03. 2019 Rozpočet na rok 2019 ... MČ Praha-Kolovraty
11. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie v ulici Do Lipan, V Haltýři a Nad Nádrží - 03.04.2019
11. 03. 2019 Usnesení č. 6/2019 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-Kolovraty

XML