MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav Územního plánu SÚ HMP
02. 04. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a U 1373/09 vlny 09 úprav Územního plánu SÚ HMP
31. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el.energie 20.04.2020 v ul. Mírová a Pokřivená
27. 03. 2020 Usnesení č. 7/2020 Agenda MA21
27. 03. 2020 Usnesení č. 4/2020 Rozpočet MČ Praha-Kolovraty na rok 2020
27. 03. 2020 Usnesení č. 6/2020 Demografická studie
27. 03. 2020 Usnesení č. 8/2020 Výkup pozemků parc.č. 333/9, 333/10, 334/8 a 815/27, k.ú. Kolovraty a pozemku 312/4, k.ú. Kolovraty
27. 03. 2020 Usnesení č. 5/2020 Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtů do roku 2022
27. 03. 2020 Usnesení č. 3/2020 Volba radního
24. 03. 2020 Usnesení Rady č. 33/2020 Splátkový kalendář restaurace La Bella Vita
24. 03. 2020 Usnesení Rady č. 36/2020 Výzva "Projektová dokumentace učeben druhého stupně pro ZŠ Kolovraty"
21. 03. 2020 Usnesení Rady č. 34/2020 Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění některých výrobků
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kupkova a Preislerova
19. 03. 2020 Nařízení primátora ze dne 17.03.2020
19. 03. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení pro obytný soubor „RODINNÉ DOMY KOLOVRATY“
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání-změny vlny 17, Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, 3275/1...Územního plánu SÚ HMP
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání - návrh změny Z 3164/12 vlny 12 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání o vydání změn vlny 12,Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu SÚ HMP
19. 03. 2020 Nařízení primátora ze dne 16.03.2020
19. 03. 2020 Usnesení Rady č. 32/2020 Odpuštění nájmu nebytových prostor sloužící k podnikání
19. 03. 2020 Usnesení Rady č. 31/2020 Uzavření MŠ Kolovraty
13. 03. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mírová
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 30/2020 Smlouva o poskytnutí právních služeb
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 29/2020 Program na 2. zasedání ZMČ Praha-Kolovraty
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 28/2020 Rozpočtová opatření za měsíc únor 2020
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 21/2020 Návrh rozpočtu pro PO na rok 2020 a střednědobého výhledu do roku 2022
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 22/2020 Odpisové plány zřízených PO - MŠ a ZŠ
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 19/2020 Výběr dodavatele na "Nákup a instalace zařízení veřejné WIFI na území MČ Praha-Kolovraty"
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 26/2020 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - parkoviště
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 25/2020 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - V Milíři
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 24/2020 Výkup pozemků pč. 333/9, 333/10, 334/8, 815/27, 312/4, vše k.ú. Kolovraty
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 20/2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 27/2020 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Kupkova
12. 03. 2020 Usnesení Rady č. 23/2020 Přidělení obecního bytu V Cihelně
10. 03. 2020 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 úprav opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
10. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
10. 03. 2020 Rozpočtová opatření
07. 03. 2020 Návrh opatření obecné povahy-stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú.Lipany
04. 03. 2020 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty v roce 2020
04. 03. 2020 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mírová (chodník)-přeložka kabelů
26. 02. 2020 Společné rozhodnutí "Rozšíření hřbitova, Praha-Kolovraty"
25. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17,Z 3212/17,Z 3268/17,Z 3272/17,...Územního plánu hMP
24. 02. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
23. 02. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 Územního plánu hl.m.Prahy
23. 02. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy
23. 02. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3131/12 - změny vlny 12 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
21. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12, Z 3164/12 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
21. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12,Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
20. 02. 2020 Rozpočtová opatření
20. 02. 2020 Usnesení Rady č. 17/2020 Rozpočtová opatření za měsíc leden 2020

XML