MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Usnesení Rady č. 89/2020 Likvidační protokol MŠ Praha-Kolovraty
02. 07. 2020 Usnesení Rady č. 97/2020 Výběr dodavatele veřejné zakázky "Vybavení MŠ - Navýšení kapacity Mateřské školy Praha-Kolovraty"
02. 07. 2020 Usnesení Rady č. 98/2020 Výběr dodavatele veřejné zakázky "Projekt.dok.na staveb.úpravy a sníž.energetické náročnosti Úřadu MČ"
02. 07. 2020 Usnesení č. 11/2020 Závěrečný účet MČ Praha-Kolovraty za rok 2019
02. 07. 2020 Usnesení č. 12/2020 Odejmutí veřejného osvětlení - cyklostezka
02. 07. 2020 Usnesení č. 13/2020 Uznání dluhu a dohoda o splátkách
02. 07. 2020 Usnesení č. 10/2020 Účetní závěrka Městské části Praha-Kolovraty za účetní období roku 2019
02. 07. 2020 Usnesení Rady č. 86/2020 Dodatek ke smlouvě na VZ "Stavební úpravy a změna užív.části objektu č. p. 505 z restaurace na jídelnu"
02. 07. 2020 Usnesení Rady č. 96/2020 Rozdělení peněžitých darů spolkům na letní tábory
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 85/2020 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních a účelových komunikací
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 94/2020 Snížení nájemného obyvatelům DPS
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 92/2020 Cyklostezka do Prahy na kole - dodatek č.3 na TDI
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 88/2020 Likvidační protokol ZŠ Praha-Kolovraty
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 91/2020 Rozpočtová opatření za měsíc červen 2020
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 93/2020 Odměna řediteli DPS
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 87/2020 Dodatek ke smlouvě na VZ "Učebny druhého stupně pro ZŠ Kolovraty"
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 89/2020 Likvidační protokol MŠ Praha-Kolovraty
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 84/2020 Výzva veřejné zakázky "Rozšíření hřbitova Praha-Kolovraty 1. Etapa"
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 95/2020 Výběr dodavatele VZ "Školní jídelna při MČ Praha-Kolovraty - Gastro vybavení"
01. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
01. 07. 2020 Usnesení Rady č. 90/2020 Umístění žadatele v DPS
01. 07. 2020 Rozpočtová opatření
30. 06. 2020 Zápis z 2. zasedání roku 2020 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 11. března 2020
30. 06. 2020 Zápis z 1. zasedání roku 2020 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 29. ledna 2020-
27. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
27. 06. 2020 Nové vyhlášení programu na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2020
27. 06. 2020 Usnesení č. 9/2020 Nové vyhlášení programu pro poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2020
24. 06. 2020 Usnesení Rady č. 79/2020 Rozbor hospodaření za 1.Q/2020
24. 06. 2020 Usnesení Rady č. 81/2020 Účetní závěrka městské části za účetní období roku 2019
24. 06. 2020 Usnesení Rady č. 80/2020 Účetní závěrka příspěvkových organizací za účetní období roku 2019
24. 06. 2020 Usnesení Rady č. 83/2020 Odměna ředitelce MŠ 1. polovina roku 2020
24. 06. 2020 Usnesení Rady č. 78/2020 Dohoda o souhlasu s použitím pozemků ve správě MČ k náhr.výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona 114/1992 Sb.
24. 06. 2020 Usnesení Rady č. 82/2020 Odměna ředitelce ZŠ 1. polovina roku 2020
23. 06. 2020 Oznámení - seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí -„Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-dálnice D1"SOKP
23. 06. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
22. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník-tajemnice Úřadu městské části Praha-Kolovraty
22. 06. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
22. 06. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 2979/09, 2984/09 a 3028/09 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy a VVURÚ
20. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník-tajemnice úřadu městské části
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 72/2020 Odejmutí veřejného osvětlení - cyklostezka
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 77/2020 Ukončení odpuštění nájmu nebytových prostorů sloužící k podnikání
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 71/2020 Závěrečný účet za rok 2019
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 74/2020 Program na jednání ZMČ Praha-Kolovraty
18. 06. 2020 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 75/2020 Termíny jednání Rady
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 73/2020 Rozpočtová opatření za měsíc květen 2020
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 76/2020 Program na poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2020
18. 06. 2020 Usnesení Rady č. 70/2020 Výzva veřejné zakázky "Projekt.dokumentace na staveb.úpr.a snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ"
17. 06. 2020 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2020
17. 06. 2020 Rozpočtová opatření

XML