MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 74/2019 Výběr dodavatele zavlažovacího systému v areálu koupaliště
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 66/2019 Rozpočtová opatření za měsíc květen 2019
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 72/2019 Pronajmutí prostor objektu Pod Zastávkou č.p. 505
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 70/2019 Likvidační komise
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 73/2019 Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 71/2019 Rozpočtová opatření za měsíc červen 2019
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 69/2019 Odměna řediteli DPS
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 67/2019 Termín Rady
11. 07. 2019 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor o velikosti 67,90 m2 v 1. NP budovy č.p. 49, Mírová 58, k.ú. Kolovraty
11. 07. 2019 Usnesení Rady č. 68/2019 Zástup starosty v době jeho dovolené
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru HMP
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav Územního plánu sídelního útvaru HMP
07. 07. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z-2600/00 Územního plánu HMP
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Usnesení č. 24/2019 Schválení koncesní smlouvy na koupaliště
28. 06. 2019 Usnesení Rady č. 57/2019 Návrh odměn
28. 06. 2019 Usnesení Rady č. 59/2019 Čerpání rezervního fondu MŠ
28. 06. 2019 Usnesení Rady č. 57/2019 Návrh odměn
28. 06. 2019 Usnesení Rady č. 58/2019 Čerpání rezervního fondu ZŠ
26. 06. 2019 Usnesení č. 24/2019 Schválení koncesní smlouvy na koupaliště
26. 06. 2019 Usnesení č. 25/2019 Ukončení smlouvy o provozu a údržbě veřejného osvětlení
26. 06. 2019 Usnesení č. 18/2019 Účetní závěrka MČ Praha-Kolovraty
26. 06. 2019 Usnesení č. 27/2019 Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu pro ZŠ Praha-Kolovraty
26. 06. 2019 Usnesení č. 26/2019 Odejmutí svěření sloupů veřejného osvětlení a předání do evidence MHMP
26. 06. 2019 Usnesení č. 22/2019 Prodej části pozemku č. 259 v k.ú. Kolovraty
26. 06. 2019 Usnesení č. 20/2019 Závěrečný účet za rok 2018 MČ Praha-Kolovraty
26. 06. 2019 Usnesení č. 21/2019 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv a Ozn. o vzniku zástavního práva k pohledávkám z poj.smluv
26. 06. 2019 Usnesení č. 19/2019 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Kolovraty
26. 06. 2019 Usnesení č. 23/2019 Přijetí daru - pozemek parc.č. 819/54, k.ú. Kolovraty
25. 06. 2019 Usnesení Rady č. 65/2019 Správce rozpočtu
25. 06. 2019 Usnesení Rady č. 64/2019 Ponechání koeficientu dle § 11 odst. 3 písmeno a) zákona č. 338/1992 Sb. v současné výši
25. 06. 2019 Usnesení rady č. 61/2019 vyjádření k návrhu HMP o změně nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m.Prahy - Tržní řád
25. 06. 2019 Usnesení Rady č. 63/2019 Zařazení do organizační struktury na pozici asistentky/asistenta Rady a navýšení počtu pracovníků údržb
25. 06. 2019 Usnesení Rady č. 60/2019 Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášce o zákazu spalování vybraných druhů pevných paliv
25. 06. 2019 Usnesení rady č. 62/2019 Ukončení smlouvy o provozu a údržbě VO 3/0067/2007/U
19. 06. 2019 Usnesení Rady č. 56/2019 Přijetí daru
19. 06. 2019 Usnesení Rady č. 55/2019 Výběr provozovatele areálu koupaliště
19. 06. 2019 Zápis z 2. zasedání roku 2019 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 15. května 2019
15. 06. 2019 Oznámení záměru pronajmout prostor sloužící k podnikání s přilehlou terasou v 2.NP objektu Pod Zastávkou č.p.505 č.or.1
12. 06. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na pozici asistent/ka Rady
12. 06. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na pozici hlavní účetní a rozpočtář/ka
12. 06. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 24.07.2019-stavba 511:Silniční okruh kolem Prahy
11. 06. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty v roce 2019
05. 06. 2019 Usnesení Rady č. 54/2019 Veřejné osvětlení - svěření sloupů
05. 06. 2019 Usnesení Rady č. 53/2019 K navrhované vyhlášce MHMP
05. 06. 2019 Usnesení Rady č. 52/2019 Kampaň "Pěšky do školy 2019"
05. 06. 2019 Usnesení Rady č. 51/2019 Dokumentace na Kolovratský hřbitov
05. 06. 2019 Usnesení Rady č. 50/2019 Smlouva s EBM SPV 1, s.r.o.
01. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
31. 05. 2019 Oznámení záměru - Prodej oddělené části pozemku parc.č. 259/4, k.ú. Kolovraty

XML