MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2021 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2021
14. 04. 2021 Oznámení přerušení dodávky elektřiny dne 28.04.2021 v ulici K Poště, Nad Parkánem, K Říčanům
13. 04. 2021 Usnesení Rady z řádného 7. zasedání dne 06.04.2021
13. 04. 2021 Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 4. – 31. 5. 2021
13. 04. 2021 Oznámení přerušení dodávky elektřiny dne 27.04.2021 v ulici Na Ročkově
08. 04. 2021 Rozpočtová opatření
06. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
06. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882, 2900, 2931, 2958, 2960 vlny V Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
01. 04. 2021 Usnesení Rady z řádného 6. zasedání dne 25.03.2021
29. 03. 2021 Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
23. 03. 2021 Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“
22. 03. 2021 Rozpočtová opatření
22. 03. 2021 Rozpočtová opatření
19. 03. 2021 Usnesení Rady z řádného 5. zasedání dne 11.03.2021
16. 03. 2021 Oznámení přerušení dodávky elektřiny dne 01.04.2021 v ulici Do Lipan, V Haltýři
15. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 Územního plánu SÚ hl.města Prahy
15. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1113/04 vlny 04 úprav Územního plánu SÚ hl.m. Prahy
04. 03. 2021 Zápis z 1. zasedání roku 2021 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 17. února 2021
04. 03. 2021 Usnesení Rady z řádného 4. zasedání dne 23.02.2021
01. 03. 2021 Rozpočet na rok 2021 ... DPS, MŠ, ZŠ
01. 03. 2021 Rozpočet na rok 2021
24. 02. 2021 Usnesení č. 8/2021 Schválení strategického dokumentu Generelu zeleně
24. 02. 2021 Usnesení č. 7/2021 Schválení strategického dokumentu Generelu komunikací
24. 02. 2021 Usnesení č. 6/2021 Státní fond životního prostředí - výsadba stromů
24. 02. 2021 Usnesení č. 5/2021 Darování požární automobilové cisterny tovární značky Tatra T 815, reg. zn. AO 60-51
24. 02. 2021 Usnesení č. 4/2021 Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit 2021
24. 02. 2021 Usnesení č. 3/2021 Participativní rozpočet pro rok 2021
24. 02. 2021 Usnesení č. 2/2021 Rozpočet MČ Praha-Kolovraty na rok 2021, Rozpočet MČ Praha-Kolovraty na rok 2021,Střednědobý výhled rozpočtu
24. 02. 2021 Usnesení č. 1/2021 Změna jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty
23. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
18. 02. 2021 Opatření obecné povahy-zvláštní užívání a přechodná úprava provozu na komunikaci V Haltýři
16. 02. 2021 Usnesení Rady z řádného 3. zasedání dne 09.02.2021
15. 02. 2021 Stanovení úředních hodin Úřadu městské části Praha-Kolovraty od 15.02.2021
10. 02. 2021 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2021
09. 02. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled do roku 2023 - příspěvkové organizace
08. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy
03. 02. 2021 Usnesení Rady z řádného 2. zasedání dne 26.01.2021
01. 02. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2021
30. 01. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
27. 01. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Měsíčková
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
22. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici "Koordinační, projektový a programový pracovník/Referent životního prostředí"
19. 01. 2021 Usnesení Rady z řádného 1. zasedání dne 12.01.2021
17. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
14. 01. 2021 Rozpočtová opatření
14. 01. 2021 Usnesení Rady č. 225/2020 Rozpočtová opatření prosinec 2020
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy

XML