MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 03. 2019 Usnesení Rady č. 18/2019 Splátkový kalendář
14. 03. 2019 Usnesení Rady č. 17/2019 Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku,parc.č. 346/11,k.ú.Kolovraty na MČ
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 16/2019 Smlouva o financování projektu v rámci OPP - pól růstu ČR
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 15/2019 Změna územního plánu
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 14/2019 Doplnění k odměnám zastupitelů
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 13/2019 Program pro poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit
13. 03. 2019 Usnesení rady č. 12/2019 Participativní rozpočet
13. 03. 2019 Usnesení rady č. 11/2019 Termíny jednání Rady městské části Praha-Kolovraty
13. 03. 2019 Usnesení Rady č. 10/2019 Návrh programu na jednání ZMČ Praha-Kolovraty
12. 03. 2019 Rozpočet na rok 2019 ... DPS, MŠ, ZŠ
12. 03. 2019 Rozpočet na rok 2019 ... MČ Praha-Kolovraty
11. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie v ulici Do Lipan, V Haltýři a Nad Nádrží - 03.04.2019
11. 03. 2019 Usnesení č. 6/2019 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-Kolovraty
08. 03. 2019 Usnesení č. 6/2019 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-Kolovraty
08. 03. 2019 Usnesení č. 7/2019 Ke Změně územního plánu
08. 03. 2019 Usnesení č. 5/2019 Doplnění k odměňování předsedů výborů a komisí
08. 03. 2019 Usnesení č. 4/2019 Participativní rozpočet na rok 2019
08. 03. 2019 Usnesení č. 3/2019 Vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit 2019
08. 03. 2019 Usnesení č. 2/2019 Rozpočet příspěvkových organizací MČ Praha-Kolovraty na rok 2019
08. 03. 2019 Usnesení č. 1/2019 Rozpočet MČ Praha-Kolovraty na rok 2019
27. 02. 2019 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty v roce 2019
20. 02. 2019 Usnesení Rady č. 9/2019 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a Praha-Kolovraty
20. 02. 2019 Usnesení Rady č. 8/2019
20. 02. 2019 Usnesení Rady č. 7/2019 Podání oznámení
20. 02. 2019 Usnesení Rady č. 6/2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
19. 02. 2019 Rozpočtová opatření
18. 02. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 - příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, DPS
15. 02. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 - Městská část Praha-Kolovraty
12. 02. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci V Kuťatech-rekonstrukce vozovky
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu SÚ HMP
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 Územního plánu SÚ HMP
05. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
31. 01. 2019 Usnesení Rady č. 5/2019 Prodej části pozemku č. 259 v k.ú. Kolovraty
31. 01. 2019 Usnesení Rady č. 4/2019 Priority Městské části Praha-Kolovraty 2019
31. 01. 2019 Usnesení Rady č. 3/2019 Rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2018
29. 01. 2019 Zápis z 7. zasedání roku 2018 Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty konaného dne 12. prosince 2018
25. 01. 2019 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.
25. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
23. 01. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U1287/01 Územního plánu HMP
21. 01. 2019 Usnesení Rady č. 2/2019 Souhlas s výkupem pozemku parc.č.956/3, k.ú. Kolovraty
21. 01. 2019 Usnesení Rady č. 1/2019 Termíny zasedání Zastupitelstva městské části a Rady městské části Praha-Kolovraty
16. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na pozici Vedoucí parcovník - oddělení údržba MČ Praha-Kolovraty
08. 01. 2019 Oznámení o volném pracovním místu referent / referentka životního prostředí pro ÚMČ Praha-Troja
02. 01. 2019 Usnesení Rady č. 23/2018 Schválení nové pracovní pozice vedoucí oddělení údržby
02. 01. 2019 Usnesení Rady č. 22/2018 Schválení DIO v ulici Ve Skále a jejich přilehlých komunikací
02. 01. 2019 Usnesení Rady č. 21/2018 Schválení podání dotace na elektro-automobily
02. 01. 2019 Usnesení rady č. 20/2018 Schválení dodatku ke smlouvě FD 23/2018
02. 01. 2019 Usnesení rady č. 19/2018 Schválení dodatku ke smlouvě FD 10/2018
02. 01. 2019 Usnesení rady č. 18/2018 Schválení dodatku ke smlouvě FD 18/2018
18. 12. 2018 Usnesení č. 49/2018 Revokace Usnesení č. 16 z roku 2016

XML