MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu SÚ HMP
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu SÚ HMP
05. 12. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu „Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice - Kolovraty"
04. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00,Z 2960/00 Územního plánu SÚ HMP
02. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2020
29. 11. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy
28. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření hřbitova, Praha-Kolovraty“
28. 11. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci U Prknovky, Ve Skále, U Vodice
28. 11. 2019 Sdělení - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
28. 11. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2019
27. 11. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2019
27. 11. 2019 Usnesení Rady č. 131/2019 Jmenování Likvidační komise
27. 11. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - „Rodinné domy Kolovraty“, stavba „SO 101.1 Komunikace a napojení na stávající ulici“
27. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. K Říčanům dne 12.12.2019
21. 11. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby komunikačního vedení „WTTX8_NT_A_P0MIR_OK“
19. 11. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Říčanům – křížení komunikace s cyklostezkou Do Prahy na kole,
19. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V louce, Nad Vrbami-vybudování vodovodní přípojky
18. 11. 2019 "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511" Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení opakovaného veřejného ústního jednání
16. 11. 2019 Oznámení záměru pronajmout nebytový prostor v přízemí bytového domu č.p. 106, na pozemku parc.č. 500/1,k.ú.Kolovraty
14. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa administrativní pracovník / úředník
14. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Mírová dne 30.11.2019
09. 11. 2019 Usnesení Rady č. 125/2019 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, včetně implementace OZV
09. 11. 2019 Usnesení Rady č. 130/2019 Přijetí daru ZŠ - Klubko z.s.
09. 11. 2019 Usnesení Rady č. 128/2019 Výběr dodavatele na "Zabezpečení BOZP u stavby Navýšení kapacity MŠ Praha-Kolovraty"
09. 11. 2019 Usnesení Rady č. 124/2019 Jmenování člena Přestupkové komise
09. 11. 2019 Usnesení Rady č. 129/2019 Odměna ředitelce ZŠ 2. pol. 2019
09. 11. 2019 Usnesení Rady č. 126/2019 Výběr dodavatele na "Stavbu ZŠ dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýring"
09. 11. 2019 Usnesení Rady č. 127/2019 Výběr dodavatele na "Oprava části ulice K Poště"
05. 11. 2019 Usnesení Rady č. 123/2019 Výběr dodavatele na "Zabezpečení TDI u stavby Navýšení kapacity MŠ Praha-Kolovraty"
05. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu SÚ HMP
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 120/2019 Výběrové řízení - "Lékárna"
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 116/2019 "Cyklostezka do Prahy na kole"
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 114/2019 Provedení stavebních úprav MŠ - akustické podhledy
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 121/2019 Výběr dodavatele na "Dosadbu stromů na současné vycházkové okruhy a aleje"
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 119/2019 Čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu DPS
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 118/2019 Smlouva o pronájmu prostor sloužících k podnikání Mírová č.p. 49
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 122/2019 Výběr dodavatele na "Výsadbu remízů a lesoparků, obnova biokoridorů"
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 117/2019 Kronika 2014
31. 10. 2019 Usnesení Rady č. 115/2019 Smlouva o dílo - Novostavba nových pavilonů MŠ Kolovraty-rozšíření kapacity stávající MŠ
25. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na SEZÓNNÍ ZAHRADNICKÉ PRÁCE, MČ Praha-Nedvězí
25. 10. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Poště (mezi kom.Přátelství a K Říčanům)
24. 10. 2019 Rozhodnutí-prodloužení termínu dokončení stavby „Cyklostezka Do Prahy na kole, úsek Mnichovice–Kolovraty, I. část, podetapa I.a"
23. 10. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Vodice
16. 10. 2019 Rozpočtová opatření
15. 10. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
15. 10. 2019 Usnesení Rady č. 112/2019 Rozpočtová opatření za měsíc září 2019
15. 10. 2019 Usnesení Rady č. 113/2019 SŽDC - odmítnutí návrhu smlouvy
10. 10. 2019 Usnesení rady č. 108/2019 Nebytový prostor - nový nájemce Mírová č.p. 49
08. 10. 2019 Usnesení Rady č. 107/2019 Změna organizační struktury

XML