MČ Praha - Kolovraty

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34
103 00 Praha 10

Datová schránka: xa2a9sv
E-mail: podatelna@kolovraty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2021 Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Poště
16. 09. 2021 Usnesení Rady z řádného 16. zasedání dne 07.09.2021
15. 09. 2021 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty v roce 2021
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3321/19 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 07.09.2021 v ul. Albíny Hochové
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
23. 08. 2021 Stanovení minimálních počtů členů okrskových volebních komisí ve volebních okrscích Městské části Praha - Kolovraty
19. 08. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Nad Nádrží
19. 08. 2021 Oznámení záměru pronájmu pozemku parc.č.1759/1, k.ú Říčany u Prahy
17. 08. 2021 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
17. 08. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kupkova, Preislerova
16. 08. 2021 Rozpočtová opatření
16. 08. 2021 Usnesení Rady z řádného 15. zasedání dne 10.08.2021
29. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.08.2021 v ulici Za Podjezdem
28. 07. 2021 Usnesení Rady z řádného 14. zasedání dne 20.07.2021
20. 07. 2021 Rozpočtová opatření
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 ÚP SÚ hl.m.Prahy
18. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 a Z3419/24 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy
13. 07. 2021 Rozhodnutí o dělení a scelení pozemků parc. č. 1230/40 a 1230/41, k.ú. Kolovraty
13. 07. 2021 Dokument "Rozhodnutí-prodloužen..." již není dostupný.
12. 07. 2021 Usnesení Rady z mimořádného 13. zasedání dne 29.06.2021
03. 07. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
03. 07. 2021 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na bezejmenné komunikaci ke hřbitovu
02. 07. 2021 Oznámení záměru pronájmu pozemku parc.č.1759, k.ú Říčany u Prahy
01. 07. 2021 Závěrečný účet za rok 2020
30. 06. 2021 Usnesení č. 26/2021 Žádost o změnu Územního plánu zkráceným způsobem pro pozemek pč. 329, k.ú. Kolovraty
30. 06. 2021 Usnesení č. 25/2021 Prodej části pozemku pč. 72/1 k.ú. Kolovraty
30. 06. 2021 Usnesení č. 24/2021 Prodej části pozemku pč. 543 k.ú. Kolovraty
30. 06. 2021 Usnesení č. 23/2021 Prodej části pozemku pč. 871/6 k.ú. Kolovraty
30. 06. 2021 Usnesení č. 22/2021 Směna části pozemku pč. 307/2 za část pozemku pč. 307/1, vše k.ú. Kolovraty
30. 06. 2021 Usnesení č. 21/2021 Směna pozemku pč. 1233/59 za část pozemku pč. 1230/40 a 1230/41, vše k.ú. Kolovraty
30. 06. 2021 Usnesení č. 20/2021 Směna pozemku pč. 514/5 za část pozemku pč. 815/27, vše k.ú. Kolovraty
30. 06. 2021 Usnesení č. 19/2021 Stanovisko Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty k novému stavebnímu zákonu schválenému Poslaneckou sněmovnou
30. 06. 2021 Usnesení č. 18/2021 Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MŠ a DPS Kolovrat
30. 06. 2021 Usnesení č. 17/2021 Závěrečný účet MČ Praha-Kolovraty za rok 2020
30. 06. 2021 Usnesení Rady z řádného 12. zasedání dne 22.06.2021
21. 06. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 18 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy
18. 06. 2021 Rozpočtová opatření
18. 06. 2021 Usnesení Rady z řádného 11. zasedání dne 08.06.2021
17. 06. 2021 Usnesení Rady z řádného 11. zasedání dne 08.06.2021
17. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu

XML