MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2022 220616 Usnesení 104 22 2022 A - Rozpočtové opatření č. 2 2022
17. 06. 2022 220616 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ PB
17. 06. 2022 220616 Usnesení 103 22 2022 A - Závěrečný účet hospodaření za rok 2021
17. 06. 2022 220616 Usnesení 104 22 2022 A - Rozpočtové opatření č. 1 2022
17. 06. 2022 220616 Usnesení 105 22 2022 A - Vyjádření k dohodě o spolupráci - K Pitkovicům 2
17. 06. 2022 220616 Usnesení 106 22 2022 A - Vyjádření k výstavbě nového oplocení - Zkrácená 46
17. 06. 2022 220616 Usnesení 107 22 2022 A - Vyjádření k zadání projektu na revitalizaci hřbitova
17. 06. 2022 220616 Usnesení 108 22 2022 A - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, změny a omezení
17. 06. 2022 220616 Usnesení 109 22 2022 A - Vyjádření k podání připomínek k Metropolitnímu plánu
17. 06. 2022 220616 Usnesení 110 22 2022 A - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
10. 06. 2022 Usnesení 109/22/2022 - Vyjádření k podání připomínek k Metropolitnímu plánu
08. 06. 2022 Usnesení 105/22/2022 - Vyjádření k dohodě o spolupráci - K Pitkovicům 2 - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 106/22/2022 - Vyjádření k výstavbě nového oplocení - Zkrácená 46 - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 107/22/2022 - Vyjádření k zadání projektu na revitalizaci hřbitova - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 108/22/2022 - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, změny a omezení - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 110/22/2022 - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 - návrh
31. 05. 2022 Usnesení 103/22/2022 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 - návrh
31. 05. 2022 Usnesení 104/22/2022 - Rozpočtové opatření č. 1/2022 - návrh
23. 05. 2022 VV - společné rozhodnutí, povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
17. 05. 2022 VV - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
13. 05. 2022 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
06. 05. 2022 VV - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení a řízení o změně stavby před dokončením
26. 04. 2022 VV - oznámení o konání dvou projednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů Územního plánu (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území
20. 04. 2022 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
19. 04. 2022 VV - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
05. 04. 2022 Usnesení 102/21/2022 - Vyjádření k pracovnímu úvazku zastupitele
05. 04. 2022 Usnesení 101/21/2022 - Vyjádření k záměru na revitalizaci náměstí a autobusového obratiště
05. 04. 2022 Zápis z 21. zasedání ZMČ Praha-Benice
29. 03. 2022 VV - o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00
29. 03. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3900/00
29. 03. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3106/10
28. 03. 2022 Usnesení 102/21/2022 - Vyjádření k pracovnímu úvazku zastupitele
28. 03. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3791/00
28. 03. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2874/00
18. 03. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3790/00
08. 03. 2022 VV - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3431/00
28. 02. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3822/00
28. 02. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3822/00
22. 02. 2022 VV - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje HMP
16. 02. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10
16. 02. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3087/10
15. 02. 2022 Zápis z 20. zasedání ZMČ Praha-Benice
15. 02. 2022 Usnesení 98/20/2022 - Rozpočtové opatření č. 1/2022
15. 02. 2022 Usnesení 99/20/2022 - Vyjádření ke stavební úpravě RD Žitavská 229
15. 02. 2022 Usnesení 100/20/2022 - Stanovisko ke směně pozemků
07. 02. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 30
07. 02. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15
04. 02. 2022 Pozvánka na 20. zasedání ZMČ PB dne 14. 2. 2022
04. 02. 2022 Usnesení 99/20/2022 - Vyjádření ke stavební úpravě RD Žitavská 229 - návrh
04. 02. 2022 Usnesení 100/20/2022 - Stanovisko ke směně pozemků - návrh

XML