MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 11. 2019 Zápis z 8. zasedání ZMČ Praha-Benice
05. 11. 2019 Usnesení 32/8/2019 - Souhlasné prohlášení k části pozemku parc. č. 291/1 v k. ú. Benice
05. 11. 2019 Usnesení 33/8/2019 - Knihovní řád
05. 11. 2019 Usnesení 34/8/2019 - Daň z nemovitostí
05. 11. 2019 Usnesení 35/8/2019 - Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem
04. 11. 2019 VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 07
25. 10. 2019 Pozvánka na 8. zasedání ZMČ PB dne 4.11.2019
25. 10. 2019 Usnesení 32/8/2019 - Souhlasné prohlášení k části pozemku parc. č. 291/1 v k. ú. Benice - návrh
25. 10. 2019 Usnesení 33/8/2019 - Knihovní řád - návrh
25. 10. 2019 Usnesení 34/8/2019 - Daň z nemovitostí - návrh
25. 10. 2019 Usnesení 35/8/2019 - Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem - návrh
14. 10. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
10. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
07. 10. 2019 VV - o společném jednání a vystavení návrhů změny vlny 09
30. 09. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání měny vlny 10 - Z3104/10
30. 09. 2019 VV - společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10
16. 09. 2019 Zápis z 7. zasedání ZMČ Praha-Benice
16. 09. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
11. 09. 2019 Usnesení 29/7/2019 - Rozpočtové opatření č. 3/2019
11. 09. 2019 Usnesení 30/7/2019 - Dohoda o spolupráci při pořádání akce Beer Fest dne 14. 9. 2019
11. 09. 2019 Usnesení 31/7/2019 - Odkoupení pozemků parc. č. 260/14, 262/14 a 274/4 za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 88 000 Kč
02. 09. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změn
02. 09. 2019 VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08
30. 08. 2019 Pozvánka na 7. zasedání ZMČ PB dne 9.9.2019
30. 08. 2019 Usnesení 30/7/2019 - Dohoda o spolupráci při pořádání akce Beer Fest dne 14. 9. 2019 - návrh
30. 08. 2019 Usnesení 31/7/2019 - Odkoupení pozemků parc. č. 260/14, 262/14 a 274/4 za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 88 000 Kč - návrh
23. 08. 2019 Usnesení 29/7/2019 - Rozpočtové opatření č. 3/2019 - návrh
22. 08. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změny vlny IV
20. 08. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
20. 08. 2019 VV - o projednání návrhů zadání změn vlny 18
13. 08. 2019 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
30. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změny Z3222/00
24. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání měny vlny IV
19. 07. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
16. 07. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
11. 07. 2019 VV - OOP - stanovení úpravy provozu na komunikaci Květnového povstání
09. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav
09. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání měny vlny 05 úprav 2
05. 07. 2019 VV - o společném jednání návrhu změny Z 2600/00
25. 06. 2019 Zápis ze 6. zasedání ZMČ Praha-Benice
25. 06. 2019 Usnesení 27/6/2019 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2018
25. 06. 2019 Usnesení 28/6/2019 - Rozpočtové opatření č. 2/2019
05. 06. 2019 Pozvánka na 6. zasedání ZMČ PB dne 13.6.2019
04. 06. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
29. 05. 2019 Usnesení 27/6/2019 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2018
29. 05. 2019 Usnesení 28/6/2019 - Rozpočtové opatření č. 2/2019
28. 05. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV
28. 05. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změny Z2787/00
27. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Opis výsledků hlasování
27. 05. 2019 Přerušení dodávky el. proudu

XML