MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
16. 09. 2022 Zápis z 24. zasedání ZMČ Praha-Benice
16. 09. 2022 Usnesení 113/24/2022 - Vyjádření ke smlouvě o spolupráci
16. 09. 2022 Usnesení 114/24/2022 - Vyjádření ke studii na revitalizaci benického hřbitova
09. 09. 2022 Usnesení 113/24/2022 - Vyjádření ke smlouvě o spolupráci - návrh
09. 09. 2022 Usnesení 114/24/2022 - Vyjádření ke studii na revitalizaci benického hřbitova - návrh
07. 09. 2022 Pozvánka na 24. zasedání ZMČ PB dne 15.9.2022
29. 08. 2022 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
29. 08. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
29. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 08. 2022 Jmenování zapisovatelky OVK
29. 08. 2022 Stanovení členů OVK
29. 08. 2022 Termín voleb v roce 2022
29. 08. 2022 Voličský průkaz
24. 08. 2022 Záměr na pronájem budovy
24. 08. 2022 VV - oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00
22. 08. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V
16. 08. 2022 VV - o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14
08. 08. 2022 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
08. 08. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00
08. 08. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00
25. 07. 2022 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
22. 07. 2022 Zápis z 23. zasedání ZMČ Praha-Benice
22. 07. 2022 Usnesení 111/23/2022 - Vyjádření k PD půdní vestavby a přístavby na pozemku parc. č. 221 a 220/4
22. 07. 2022 Usnesení 112/23/2022 - Vyjádření k PD novostavby garáže a RD na pozemku parc. č. 95 a 96
15. 07. 2022 VV - Rozhodnutí
12. 07. 2022 Pozvánka na 23. zasedání ZMČ PB dne 21. 7. 2022
12. 07. 2022 Usnesení 111/23/2022 - Vyjádření k PD půdní vestavby na pozemku parc. č. 221 a 220 4 - návrh
12. 07. 2022 Usnesení 112/23/2022 - Vyjádření k PD novostavby garáže a RD na pozemku parc. č. 95 a 96 - návrh
12. 07. 2022 VV - oznámení o společném jednání o vydání návrhu změny vlny 09
11. 07. 2022 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení
28. 06. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
28. 06. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 29 - Z 3794/29
28. 06. 2022 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27
20. 06. 2022 220616 Usnesení 104 22 2022 A - Rozpočtové opatření č. 2 2022
17. 06. 2022 220616 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ PB
17. 06. 2022 220616 Usnesení 103 22 2022 A - Závěrečný účet hospodaření za rok 2021
17. 06. 2022 220616 Usnesení 104 22 2022 A - Rozpočtové opatření č. 1 2022
17. 06. 2022 220616 Usnesení 105 22 2022 A - Vyjádření k dohodě o spolupráci - K Pitkovicům 2
17. 06. 2022 220616 Usnesení 106 22 2022 A - Vyjádření k výstavbě nového oplocení - Zkrácená 46
17. 06. 2022 220616 Usnesení 107 22 2022 A - Vyjádření k zadání projektu na revitalizaci hřbitova
17. 06. 2022 220616 Usnesení 108 22 2022 A - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, změny a omezení
17. 06. 2022 220616 Usnesení 109 22 2022 A - Vyjádření k podání připomínek k Metropolitnímu plánu
17. 06. 2022 220616 Usnesení 110 22 2022 A - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
10. 06. 2022 Usnesení 109/22/2022 - Vyjádření k podání připomínek k Metropolitnímu plánu
08. 06. 2022 Usnesení 105/22/2022 - Vyjádření k dohodě o spolupráci - K Pitkovicům 2 - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 106/22/2022 - Vyjádření k výstavbě nového oplocení - Zkrácená 46 - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 107/22/2022 - Vyjádření k zadání projektu na revitalizaci hřbitova - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 108/22/2022 - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, změny a omezení - návrh
08. 06. 2022 Usnesení 110/22/2022 - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 - návrh

XML