MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
01. 07. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6
26. 06. 2020 VV - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09
23. 06. 2020 Zápis z 11. zasedání ZMČ Praha-Benice
23. 06. 2020 VV - o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00
22. 06. 2020 VV - Oznámení o společném jednání změny návrhů změn vlny 06
16. 06. 2020 Usnesení 45/11/2020 - Vyjádření ke smlouvě na nákup traktoru
16. 06. 2020 Usnesení 46/11/2020- Dodatek k nájemní smlouvě - Rehasport
16. 06. 2020 Usnesení 47/11/2020- Dodatek k nájemní smlouvě - BoogeHouse
16. 06. 2020 Usnesení 48/11/2020 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2019
16. 06. 2020 Usnesení 49/11/2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
16. 06. 2020 Usnesení 50/11/2020 - Vyjádření k projektové dokumentaci - RD Na luka 77
16. 06. 2020 Usnesení 51/11/2020 - Vyjádření k přípojce užitkové vody
16. 06. 2020 Dokument "Usnesení 52/11/2020 -..." již není dostupný.
16. 06. 2020 Usnesení 53/11/2020 - Vyjádření k napojení pozemků v ulici K Pitkovicům
16. 06. 2020 Usnesení 54/11/2020 - Vyjádření ke kupní smlouvě na pozemky parc. č. 228/2, 262/4, 265/6 a 268/5 v k.ú. Benice
16. 06. 2020 Usnesení 56/11/2020 - Vyjádření k novému vjezdu na pozemek parc. č. 205 v k.ú. Benice
12. 06. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07
12. 06. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav
12. 06. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
08. 06. 2020 VV - oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 10
08. 06. 2020 VV - Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 11
08. 06. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06
05. 06. 2020 Usnesení 45/11/2020 - Vyjádření ke smlouvě na nákup traktoru
05. 06. 2020 Usnesení 46/11/2020- Dodatek k nájemní smlouvě - Rehasport
05. 06. 2020 Usnesení 47/11/2020 - Dodatek k nájemní smlouvě - BoogieHouse
05. 06. 2020 Usnesení 50/11/2020 - Vyjádření k projektové dokumentaci - RD Na luka 77
05. 06. 2020 Usnesení 51/11/2020 - Vyjádření k přípojce užitkové vody
05. 06. 2020 Usnesení 52/11/2020 - Smlouva o spolupráci se společností Prague Be Nice
05. 06. 2020 Usnesení 53/11/2020 - Vyjádření k napojení pozemků v ulici K Pitkovicům
05. 06. 2020 Usnesení 54/11/2020 - Vyjádření ke kupní smlouvě na pozemky parc. č. 228/2, 262/4, 265/6 a 268/5 v k.ú. Benice
05. 06. 2020 Usnesení 55/11/2020 - Vyjádření k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 277/106 v k.ú. Benice
05. 06. 2020 Usnesení 56/11/2020 - Vyjádření k novému vjezdu na pozemek parc. č. 205 v k.ú. Benice
02. 06. 2020 200602 VV - Prodloužení platnosti povolení a řízení o změně stavby
29. 05. 2020 200615 Usnesení 48 11 2020 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2019 - návrh
29. 05. 2020 200615 Usnesení 49 11 2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020 - návrh
25. 05. 2020 VV - o zahájení řízení o vydání významných změn III - Z2748/00
04. 05. 2020 VV - o konání veř. projednání změn vlny 09 úprav
04. 05. 2020 VV - oznámení o konání veř. projednání změn vlny 17
27. 04. 2020 VV - oznámení o konání veř. projednání změny vlny 12
27. 04. 2020 VV - o konání opakovaného veř. projednání změny vlny 05 úprav
27. 04. 2020 VV - o konání veř. projednání změn vlny 12
27. 04. 2020 VV - zveřejnění daně z nemovitých věcí na rok 2020
23. 04. 2020 Nařízení č. 8, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. HMP - tržní řád
23. 04. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška
20. 03. 2020 VV - opatření obecné povahy
19. 03. 2020 Nařízení primátora ze dne 17. 3. 2020
19. 03. 2020 Nařízení primátora
16. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.

XML