MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2021 Zápis z 17. zasedání ZMČ Praha-Benice
17. 09. 2021 Usnesení 85/17/2021 - Smlouvy o spolupráci
17. 09. 2021 Usnesení 86/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na převod komunikací
17. 09. 2021 Usnesení 87/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na nákup pozemků parc. č. 143/2 a 143/3
17. 09. 2021 Usnesení 88/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na nákup budovy na pozemku parc. č. 143/2
17. 09. 2021 Usnesení 89/17/2021 - Vyjádření k PD na přístavbu RD na pozemku parc. č. 220/3
17. 09. 2021 Usnesení 90/17/2021 - Vyjádření k PD na stavbu rodinného dvojdomu na pozemcích parc. č. 95 a 96
17. 09. 2021 Usnesení 91/17/2021 - Vyjádření k pracovnímu úvazku
17. 09. 2021 Usnesení 92/17/2021 - Pověření k úpravě rozpočtové skladby
08. 09. 2021 Pozvánka na 17. zasedání ZMČ PB dne 16.9.2021
08. 09. 2021 Usnesení 85/17/2021 - Smlouvy o spolupráci - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 86/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na převod komunikací - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 87/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na nákup pozemků parc. č. 143/2 a 143/3 - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 88/17/2021 - Vyjádření ke kupní smlouvě na nákup budovy na pozemku parc. č. 143/2 - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 89/17/2021 - Vyjádření k PD na přístavbu RD na pozemku parc. č. 220/3 - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 90/17/2021 - Vyjádření k PD na stavbu rodinného dvojdomu na pozemcích parc. č. 95 a 96 - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 91/17/2021 - Vyjádření k pracovnímu úvazku - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 92/17/2021 - Pověření k úpravě rozpočtové skladby - návrh
08. 09. 2021 Usnesení 93/17/2021 - Směrnice pro nakládání s osobními údaji - návrh
08. 09. 2021 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12
08. 09. 2021 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 28
08. 09. 2021 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav
08. 09. 2021 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16
25. 08. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
24. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24. 08. 2021 Upozornění pro voliče
24. 08. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29
24. 08. 2021 VV - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19
24. 08. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje HMP
24. 08. 2021 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00
24. 08. 2021 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
24. 08. 2021 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00
03. 08. 2021 VV - společné povolení
03. 08. 2021 Dokument "VV - oznámení o zaháj..." již není dostupný.
22. 07. 2021 Usnesení 82/16/2021 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2020 - návrh
18. 07. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10
18. 07. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav
18. 07. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 24
25. 06. 2021 Dokument "VV - oznámení o zaháj..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha-Benice
22. 06. 2021 Usnesení 82/16/2021 A - Závěrečný účet hospodaření za rok 2020
22. 06. 2021 Usnesení 84/16/2021 A - Vyjádření k umístění optického kabelu, stavba 1042 19 FTTH Benice, U Pitkov. potoka, OK
21. 06. 2021 VV - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 18
18. 06. 2021 VV - oznámení o návrhu OOP - Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu Městského okruhu
16. 06. 2021 VV - oznámení o návrhu OOP - Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu Městského okruhu
16. 06. 2021 Oznámení o provedení aktualizace BPEJ
15. 06. 2021 Pozvánka na 16. zasedání ZMČ PB dne 21.6.2021 - upravený program
15. 06. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2797/00
10. 06. 2021 Pozvánka na 16. zasedání ZMČ PB dne 21.6.2021
10. 06. 2021 Usnesení 83 16 2021 - Vyjádření k přístavbě RD na pozemku parc. č. 220 3 a 219 2, k.ú. Benice - návrh

XML