MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy
03. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
30. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
29. 04. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 04. 2019 Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
24. 04. 2019 Usnesení 22/5/2019 - Řád veřejného pohřebiště
24. 04. 2019 Usnesení 23/5/2019 - Odejmutí pozemku parc. č. 159/125 ze správy MČ Praha-Benice
24. 04. 2019 Usnesení 24/5/2019 - Vyjádření k přípojce plynu pro objekt č.p. 273
24. 04. 2019 Usnesení 25/5/2019 - Optické připojení buňky BTS - smlouva o smlouvě budoucí
24. 04. 2019 Usnesení 26/5/2019 - Darovací smlouva SDH
23. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
23. 04. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
16. 04. 2019 Zápis z 5. zasedání ZMČ Praha - Benice
10. 04. 2019 Usnesení 22/5/2019 - Řád veřejného pohřebiště - návrh
10. 04. 2019 Usnesení 23/5/2019 - Odejmutí pozemku parc. č. 159/125 ze správy MČ Praha-Benice - návrh
10. 04. 2019 Usnesení 24/5/2019 - Vyjádření k přípojce plynu pro objekt č.p. 273 - návrh
10. 04. 2019 Usnesení 25/5/2019 - Optické připojení buňky BTS - návrh
10. 04. 2019 Usnesení 26/5/2019 - Darovací smlouva SDH - návrh
10. 04. 2019 VV - Společné povolení
10. 04. 2019 VV - oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 02
05. 04. 2019 Pozvánka na 5. zasedání ZMČ PB dne 15.4.2019
27. 03. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20. 03. 2019 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
06. 03. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
05. 03. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 02. 2019 Zápis ze 4. zasedání ZMČ Praha-Benice
26. 02. 2019 Usnesení 15/4/2019 - Vyjádření k žádosti o zrušení duplicitního vlastnictví
26. 02. 2019 Usnesení 16/4/2019 - Vyjádření k navrhované stavbě na pozemku parc. č. 238, 239/1 a 239/2 v k.ú. Benice
26. 02. 2019 Usnesení 17/4/2019 - Stanovení ceny za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrských sítí
26. 02. 2019 Usnesení 18/4/2019 - Žádost o vydání stanoviska k PD stavebního záměru na akci Optické připojení buňky BTS
26. 02. 2019 Usnesení 19/4/2019 - Nákup pozemků pro cyklostezku
26. 02. 2019 Usnesení 20/4/2019 - Rozpočtové opatření č. 1/2019
26. 02. 2019 Usnesení 21/4/2019 - Oprava usnesení č. 10/3/2018
14. 02. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZMČ PB dne 25.2.
12. 02. 2019 VV - o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06
12. 02. 2019 VV - o projednání návrhu zadání změn vlny 16
07. 02. 2019 Záměr zřízení služebnosti
07. 02. 2019 Usnesení 21/4/2019 - Oprava usnesení č. 10/3/2018 - návrh
07. 02. 2019 Usnesení 20/4/2019 - Rozpočtové opatření č. 1/2019 - návrh
05. 02. 2019 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
04. 02. 2019 Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
25. 01. 2019 VV o zahájení řízení vydání změn Z2772 00, Z2781 00, Z1797 00
23. 01. 2019 VV - o společném jednání návrhů změn vlny 01
04. 01. 2019 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
19. 12. 2018 Zápis z 3. zasedání ZMČ Praha - Benice
19. 12. 2018 Usnesení 10/3/2018 - Rozpočet pro r. 2019 - HČ, VČ, Střednědobý výhled
18. 12. 2018 Usnesení 11/3/2018 - Rozpočtové opatření 4/2018
18. 12. 2018 Usnesení 12/3/2018 - Vyjádření ke změnám připojení sítí
18. 12. 2018 Usnesení 13/3/2018 - Vyjádření k nájemní smlouvě
18. 12. 2018 Usnesení 14/3/2018 - Podmínky výstavby nových rodinných a bytových domů

XML