MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 VV - o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 15
18. 09. 2020 VV - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15
15. 09. 2020 VV - opatření obecné povahy
14. 09. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13
10. 09. 2020 Usnesení 57 12 2020 - Smlouva o spolupráci
10. 09. 2020 Usnesení 58 12 2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene
10. 09. 2020 Usnesení 59 12 2020 - Vyjádření k PD Přístavba RD pro objekt č. 273
10. 09. 2020 Usnesení 60 12 2020 - Vyjádření ke stavební úpravě oplocení
10. 09. 2020 Zápis z 12. zasedání ZMČ Praha-Benice
09. 09. 2020 VV - opatření obecné povahy
04. 09. 2020 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02
04. 09. 2020 VV - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 15
28. 08. 2020 Pozvánka na 12. zasedání ZMČ PB dne 7.9.2020
28. 08. 2020 Usnesení 57 12 2020 - Smlouva o spolupráci - návrh
28. 08. 2020 Usnesení 58 12 2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene - návrh
24. 08. 2020 VV - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
17. 08. 2020 VV - oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 04
17. 08. 2020 VV - o společném jednání návrhů změn vlny 16
12. 08. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16
12. 08. 2020 VV - o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00
28. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
14. 07. 2020 VV - rozhodnutí
02. 07. 2020 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
01. 07. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6
26. 06. 2020 VV - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09
23. 06. 2020 Zápis z 11. zasedání ZMČ Praha-Benice
23. 06. 2020 VV - o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00
22. 06. 2020 VV - Oznámení o společném jednání změny návrhů změn vlny 06
16. 06. 2020 Usnesení 45/11/2020 - Vyjádření ke smlouvě na nákup traktoru
16. 06. 2020 Usnesení 46/11/2020- Dodatek k nájemní smlouvě - Rehasport
16. 06. 2020 Usnesení 47/11/2020- Dodatek k nájemní smlouvě - BoogeHouse
16. 06. 2020 Usnesení 48/11/2020 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2019
16. 06. 2020 Usnesení 49/11/2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
16. 06. 2020 Usnesení 50/11/2020 - Vyjádření k projektové dokumentaci - RD Na luka 77
16. 06. 2020 Usnesení 51/11/2020 - Vyjádření k přípojce užitkové vody
16. 06. 2020 Dokument "Usnesení 52/11/2020 -..." již není dostupný.
16. 06. 2020 Usnesení 53/11/2020 - Vyjádření k napojení pozemků v ulici K Pitkovicům
16. 06. 2020 Usnesení 54/11/2020 - Vyjádření ke kupní smlouvě na pozemky parc. č. 228/2, 262/4, 265/6 a 268/5 v k.ú. Benice
16. 06. 2020 Usnesení 56/11/2020 - Vyjádření k novému vjezdu na pozemek parc. č. 205 v k.ú. Benice
12. 06. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07
12. 06. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav
12. 06. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
08. 06. 2020 VV - oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 10
08. 06. 2020 VV - Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 11
08. 06. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06
05. 06. 2020 Usnesení 45/11/2020 - Vyjádření ke smlouvě na nákup traktoru
05. 06. 2020 Usnesení 46/11/2020- Dodatek k nájemní smlouvě - Rehasport
05. 06. 2020 Usnesení 47/11/2020 - Dodatek k nájemní smlouvě - BoogieHouse
05. 06. 2020 Usnesení 50/11/2020 - Vyjádření k projektové dokumentaci - RD Na luka 77
05. 06. 2020 Usnesení 51/11/2020 - Vyjádření k přípojce užitkové vody

XML