MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 01. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
12. 01. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11
12. 01. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09
12. 01. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10
12. 01. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10
12. 01. 2021 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00
08. 01. 2021 Přiznání k dani z nemovitých věcí
21. 12. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
21. 12. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12
01. 12. 2020 Zápis z 13. zasedání ZMČ Praha-Benice
01. 12. 2020 Usnesení 61/13/2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020
01. 12. 2020 Usnesení 62/13/2020 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SN 8 2006 o nájmu části pozemku parc. č. 277/106
01. 12. 2020 Usnesení 63/13/2020 - Smlouva o spolupráci
01. 12. 2020 Usnesení 64/13/2020 - Odprodej nepotřebného majetku
01. 12. 2020 Usnesení 65/13/2020 - Rozpočet 2021
01. 12. 2020 Usnesení 66/13/2020 - Rekonstrukce rodinného domu na pozemku parc.č. 229 a 230, k.ú. Benice
01. 12. 2020 Usnesení 67/13/2020 - Vyjádření k PD Novostavba RD a přípojek IS
01. 12. 2020 Usnesení 68/13/2020 - Vyjádření k nové přípojce splaškové kanalizace pro RD na parcele č. 98/25
01. 12. 2020 Usnesení 69/13/2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene pro umístění elektroskříňky
27. 11. 2020 Usnesení 67/13/2020 - Vyjádření k PD Novostavba RD a přípojek IS - Návrh
27. 11. 2020 Usnesení 68/13/2020 - Vyjádření k přípojce splaškové kanalizace pro RD na parcele č. 98/25 - návrh
27. 11. 2020 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2021
25. 11. 2020 Usnesení 66 13 2020 - Rekonstrukce rodinného domu na pozemku parc.č. 229 a 230, k.ú. Benice - návrh
20. 11. 2020 Pozvánka na 13. zasedání ZMČ PB dne 30.11.2020
20. 11. 2020 Usnesení 63/13/2020 - Smlouva o spolupráci - návrh
20. 11. 2020 Usnesení 64/13/2020 - Odprodej nepotřebného majetku - návrh
20. 11. 2020 Usnesení 68/13/2020 - Vyjádření k nové přípojce splaškové kanalizace pro RD na parcele č. 98/25 - návrh
20. 11. 2020 Usnesení 69/13/2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene pro umístění elektroskříňky - návrh
20. 11. 2020 Usnesení 62/13/2020 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SN 8 2006 o nájmu části pozemku parc. č. 277/106 - návrh
12. 11. 2020 Usnesení 65/13/2020 - Rozpočet 2021 - návrh
12. 11. 2020 Usnesení 61/13/2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020 - návrh
11. 11. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
09. 11. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
09. 11. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12
04. 11. 2020 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
29. 10. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00
16. 10. 2020 Usnesení 61/13/2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020 - návrh
16. 10. 2020 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
16. 10. 2020 Záměr na pronájem části pozemku 277/106
14. 10. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3131/12 vlny 12
14. 10. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3175/12 vlny 12
14. 10. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z2440/00
12. 10. 2020 VV - opatření obecné povahy
05. 10. 2020 VV - opatření obecné povahy
05. 10. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22
05. 10. 2020 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje HMP
02. 10. 2020 VV - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje HMP
18. 09. 2020 VV - o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 15
18. 09. 2020 VV - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15
15. 09. 2020 VV - opatření obecné povahy

XML