MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 VV - o projednání návrhů zadání změn vlny 21
10. 02. 2020 VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
07. 02. 2020 Usnesení 40/10/2020 - Vyjádření ke směnné smlouvě - návrh
07. 02. 2020 Usnesení 41/10/2020 - Vyjádření ke kupní smlouvě (pozemky parc. č. 159 51, 268 3 a 268 4 v k.ú. Benice) - návrh
07. 02. 2020 Usnesení 42 10 2020 Vyjádření ke kupní smlouvě - návrh
07. 02. 2020 Usnesení 43 10 2020 - Odměny zastupitelů - návrh
07. 02. 2020 Usnesení 44 10 2020 - Finanční dar - návrh
06. 02. 2020 Pozvánka na 10. zasedání ZMČ PB dne 17.2.2020
06. 02. 2020 VV - oznámení Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 a 519
06. 02. 2020 VV - oznámení Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 520
28. 01. 2020 VV - Oznámení o společném jednání změny Z2440/00
15. 01. 2020 Výroční zpráva - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
15. 01. 2020 Společné rozhodnutí
13. 01. 2020 VV - o zahájení řízení o vydání změny Z3364/00
13. 12. 2019 Usnesení 36/9/2019 - Rozpočtové opatření č. 4/2019
13. 12. 2019 Usnesení 37/9/2019 - Rozpočet pro rok 2020, výhled rozpočtu
13. 12. 2019 Usnesení 38/9/2019 - Stanovisko ke změně napojení pozemku parc. č. 38/51 a 38/52
13. 12. 2019 Usnesení 39/9/2019 - Stanovisko k plynové přípojce
13. 12. 2019 Zápis z 9. zasedání ZMČ Praha-Benice
06. 12. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
06. 12. 2019 VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
05. 12. 2019 Usnesení 38/9/2019 - Stanovisko ke změně napojení pozemku parc. č. 38/51 a 38/52 - návrh
05. 12. 2019 191212 Usnesení 39/9/2019 - Stanovisko k plynové přípojce na pozemek parc. č. 75/1 - návrh
05. 12. 2019 Záměr zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 69
04. 12. 2019 Pozvánka na 9. zasedání ZMČ PB dne 12.12.2019
04. 12. 2019 VV - o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V
02. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška
29. 11. 2019 VV - o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02
27. 11. 2019 Usnesení 36/9/2019 - Rozpočtové opatření č. 4/2019 - návrh
27. 11. 2019 Usnesení 37/9/2019 - Rozpočet pro rok 2020, výhled rozpočtu - návrh
22. 11. 2019 Záměr směny pozemků
05. 11. 2019 Zápis z 8. zasedání ZMČ Praha-Benice
05. 11. 2019 Usnesení 32/8/2019 - Souhlasné prohlášení k části pozemku parc. č. 291/1 v k. ú. Benice
05. 11. 2019 Usnesení 33/8/2019 - Knihovní řád
05. 11. 2019 Usnesení 34/8/2019 - Daň z nemovitostí
05. 11. 2019 Usnesení 35/8/2019 - Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem
04. 11. 2019 VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 07
25. 10. 2019 Pozvánka na 8. zasedání ZMČ PB dne 4.11.2019
25. 10. 2019 Usnesení 32/8/2019 - Souhlasné prohlášení k části pozemku parc. č. 291/1 v k. ú. Benice - návrh
25. 10. 2019 Usnesení 33/8/2019 - Knihovní řád - návrh
25. 10. 2019 Usnesení 34/8/2019 - Daň z nemovitostí - návrh
25. 10. 2019 Usnesení 35/8/2019 - Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem - návrh
14. 10. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
10. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
07. 10. 2019 VV - o společném jednání a vystavení návrhů změny vlny 09
30. 09. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání měny vlny 10 - Z3104/10
30. 09. 2019 VV - společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10
16. 09. 2019 Zápis z 7. zasedání ZMČ Praha-Benice
16. 09. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

XML