MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 03. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
05. 03. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 02. 2019 Zápis ze 4. zasedání ZMČ Praha-Benice
26. 02. 2019 Usnesení 15/4/2019 - Vyjádření k žádosti o zrušení duplicitního vlastnictví
26. 02. 2019 Usnesení 16/4/2019 - Vyjádření k navrhované stavbě na pozemku parc. č. 238, 239/1 a 239/2 v k.ú. Benice
26. 02. 2019 Usnesení 17/4/2019 - Stanovení ceny za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrských sítí
26. 02. 2019 Usnesení 18/4/2019 - Žádost o vydání stanoviska k PD stavebního záměru na akci Optické připojení buňky BTS
26. 02. 2019 Usnesení 19/4/2019 - Nákup pozemků pro cyklostezku
26. 02. 2019 Usnesení 20/4/2019 - Rozpočtové opatření č. 1/2019
26. 02. 2019 Usnesení 21/4/2019 - Oprava usnesení č. 10/3/2018
14. 02. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZMČ PB dne 25.2.
12. 02. 2019 VV - o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06
12. 02. 2019 VV - o projednání návrhu zadání změn vlny 16
07. 02. 2019 Záměr zřízení služebnosti
07. 02. 2019 Usnesení 21/4/2019 - Oprava usnesení č. 10/3/2018 - návrh
07. 02. 2019 Usnesení 20/4/2019 - Rozpočtové opatření č. 1/2019 - návrh
05. 02. 2019 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
04. 02. 2019 Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
25. 01. 2019 VV o zahájení řízení vydání změn Z2772 00, Z2781 00, Z1797 00
23. 01. 2019 VV - o společném jednání návrhů změn vlny 01
04. 01. 2019 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
19. 12. 2018 Zápis z 3. zasedání ZMČ Praha - Benice
19. 12. 2018 Usnesení 10/3/2018 - Rozpočet pro r. 2019 - HČ, VČ, Střednědobý výhled
18. 12. 2018 Usnesení 11/3/2018 - Rozpočtové opatření 4/2018
18. 12. 2018 Usnesení 12/3/2018 - Vyjádření ke změnám připojení sítí
18. 12. 2018 Usnesení 13/3/2018 - Vyjádření k nájemní smlouvě
18. 12. 2018 Usnesení 14/3/2018 - Podmínky výstavby nových rodinných a bytových domů
10. 12. 2018 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
08. 12. 2018 Pozvánka na 3. zasedání ZMČ P-B dne 17.12.2018
08. 12. 2018 Usnesení 10/3/2018 - Rozpočet pro r. 2019 - HČ, VČ, Střednědobý výhled - návrh
08. 12. 2018 Usnesení 11/3/2018 - Rozpočtové opatření č. 4/2018 - návrh
08. 12. 2018 Usnesení 12/3/2018 - Vyjádření ke změnám připojení sítí - návrh
08. 12. 2018 Usnesení 13/3/2018 - Vyjádření k nájemní smlouvě - návrh
05. 12. 2018 Zápis z 2. zasedání ZMČ Praha - Benice dne 29.11.2018
30. 11. 2018 Usnesení 9/2/2018 - Vyjádření k nabídce na odkup objektu na pozemku parc. č. 143/2 v k.ú. Benice
29. 11. 2018 Usnesení 10/3/2018 - Rozpočet pro r. 2018 - HČ, VĆ, Středědobý výhled
29. 11. 2018 Usnesení 11/3/2018 - Rozpočtové opatření č. 4 - návrh
26. 11. 2018 Dokument "VV - o možnosti převz..." již není dostupný.
26. 11. 2018 Dokument "VV - o možnosti převz..." již není dostupný.
21. 11. 2018 Svolání 2. zasedání ZMČ PB dne 29.11.2018
19. 11. 2018 VV - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby vodního
06. 11. 2018 Usnesení 1/1/2018 - Volba starosty
06. 11. 2018 Usnesení 2/1/2018 - Volba místostarosty
06. 11. 2018 Usnesení 3/1/2018 - Zřízení finančního a kontrolního výboru
06. 11. 2018 Usnesení 4/1/2018 - Rozhodnutí o funkcích, pro které budou zastupitelé uvolněni, a rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
06. 11. 2018 Usnesení 5/1/2018 - Pověření k podpisu doložek
06. 11. 2018 Usnesení 6/1/2018 - Souhlas s uzavíráním dohod o pracovní činnosti a provedení práce
06. 11. 2018 Usnesení 7/1/2018 - Pověření k úpravě rozpočtové skladby
06. 11. 2018 Usnesení 8/1/2018 - Programové prohlášení
06. 11. 2018 Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Benice

XML