MČ Praha - Benice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-benice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Benice
Květnového povstání 21
103 00 Praha 10

Datová schránka: ftfbtyv
E-mail: mcbenice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 09. 2019 Usnesení 29/7/2019 - Rozpočtové opatření č. 3/2019
11. 09. 2019 Usnesení 30/7/2019 - Dohoda o spolupráci při pořádání akce Beer Fest dne 14. 9. 2019
11. 09. 2019 Usnesení 31/7/2019 - Odkoupení pozemků parc. č. 260/14, 262/14 a 274/4 za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 88 000 Kč
02. 09. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změn
02. 09. 2019 VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08
30. 08. 2019 Pozvánka na 7. zasedání ZMČ PB dne 9.9.2019
30. 08. 2019 Usnesení 30/7/2019 - Dohoda o spolupráci při pořádání akce Beer Fest dne 14. 9. 2019 - návrh
30. 08. 2019 Usnesení 31/7/2019 - Odkoupení pozemků parc. č. 260/14, 262/14 a 274/4 za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 88 000 Kč - návrh
23. 08. 2019 Usnesení 29/7/2019 - Rozpočtové opatření č. 3/2019 - návrh
22. 08. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změny vlny IV
20. 08. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
20. 08. 2019 VV - o projednání návrhů zadání změn vlny 18
13. 08. 2019 VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
30. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změny Z3222/00
24. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání měny vlny IV
19. 07. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
16. 07. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
11. 07. 2019 VV - OOP - stanovení úpravy provozu na komunikaci Květnového povstání
09. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav
09. 07. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání měny vlny 05 úprav 2
05. 07. 2019 VV - o společném jednání návrhu změny Z 2600/00
25. 06. 2019 Zápis ze 6. zasedání ZMČ Praha-Benice
25. 06. 2019 Usnesení 27/6/2019 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2018
25. 06. 2019 Usnesení 28/6/2019 - Rozpočtové opatření č. 2/2019
05. 06. 2019 Pozvánka na 6. zasedání ZMČ PB dne 13.6.2019
04. 06. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
29. 05. 2019 Usnesení 27/6/2019 - Závěrečný účet hospodaření za rok 2018
29. 05. 2019 Usnesení 28/6/2019 - Rozpočtové opatření č. 2/2019
28. 05. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV
28. 05. 2019 VV - o zahájení řízení o vydání změny Z2787/00
27. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Opis výsledků hlasování
27. 05. 2019 Přerušení dodávky el. proudu
21. 05. 2019 VV - opatření obecné povahy
15. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy
03. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
30. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
29. 04. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 04. 2019 Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
24. 04. 2019 Usnesení 22/5/2019 - Řád veřejného pohřebiště
24. 04. 2019 Usnesení 23/5/2019 - Odejmutí pozemku parc. č. 159/125 ze správy MČ Praha-Benice
24. 04. 2019 Usnesení 24/5/2019 - Vyjádření k přípojce plynu pro objekt č.p. 273
24. 04. 2019 Usnesení 25/5/2019 - Optické připojení buňky BTS - smlouva o smlouvě budoucí
24. 04. 2019 Usnesení 26/5/2019 - Darovací smlouva SDH
23. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
23. 04. 2019 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
16. 04. 2019 Zápis z 5. zasedání ZMČ Praha - Benice
10. 04. 2019 Usnesení 22/5/2019 - Řád veřejného pohřebiště - návrh
10. 04. 2019 Usnesení 23/5/2019 - Odejmutí pozemku parc. č. 159/125 ze správy MČ Praha-Benice - návrh
10. 04. 2019 Usnesení 24/5/2019 - Vyjádření k přípojce plynu pro objekt č.p. 273 - návrh
10. 04. 2019 Usnesení 25/5/2019 - Optické připojení buňky BTS - návrh

XML