MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2021 Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 28. 1. 2021
20. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Medinská
20. 01. 2021 MČ Praha 20 - Usnesení o přerušení řízení
19. 01. 2021 Schválená rozpočtová opatření 1-57
17. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznamení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
14. 01. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026
14. 01. 2021 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2021
14. 01. 2021 Návrh rozpočtu pro rok 2021 - podrobný rozpis
14. 01. 2021 Návrh - závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2021
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3061/10 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
12. 01. 2021 Schválené zásady rozpočtového provizoria MČ Praha-Klánovice na rok 2021
08. 01. 2021 Informace Finančního úřadu o možnosti podávání daňových přiznání na rok 2021 v období nouzového stavu
04. 01. 2021 Schválená rozpočtová opatření 1 - 54
04. 01. 2021 Schválená rozpočtová opatření 1-48
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
10. 12. 2020 Záměr č. 6/2020-pronájem části pozemku p. č. 229/1
08. 12. 2020 Oznámení o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice
01. 12. 2020 Schválená rozpočtová opatření 1-52
29. 11. 2020 Záměr pronájmu pozemku p.č. 3/6 a 3/7 v k.ú. Klánovice za účelem provozování akcí ve prospěch MČ Praha-Klánovice
26. 11. 2020 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021
26. 11. 2020 Oznámení o přerušení elektřiny ul. Aranžérská
24. 11. 2020 Schválené rozpočtové opatření 1-48
24. 11. 2020 Oznámení o přerušení elektřiny
18. 11. 2020 Záměr č. 5/2020 -pronájem nebyt. prostoru v objektu Slavětínská 173
13. 11. 2020 Záměr pronájmu předem známému zájemci - Zásilkovna s.r.o.
11. 11. 2020 Veřejná vyhláška -Rozhodnutí o umístění stavby-komunikace a IS pro výstavbu 35 RD
11. 11. 2020 Závěrečný účet MČ Praha-Klánovice za rok 2019
11. 11. 2020 Hospodaření MŠ Klánovice za rok 2019
11. 11. 2020 Rozpočet MŠ Klánovice na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2021 a 2022
11. 11. 2020 Hospodaření Masarykovy ZŠ za rok 2019
11. 11. 2020 Rozpočet Masarykovy ZŠ na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2021 a 2022
11. 11. 2020 Rozpočtová opatření ke dni 15. 4. 2020
11. 11. 2020 Schválený rozpočet MČ Praha-Klánovice pro rok 2020 - závazné ukazatele
11. 11. 2020 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha-Klánovice na rok 2020
11. 11. 2020 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ na rok 2020
11. 11. 2020 Výdaje MČ Praha-Klánovice za jednotlivé měsíce
10. 11. 2020 Schválený rozpočet pro rok 2020 - podrobný rozpis
10. 11. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025
10. 11. 2020 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2020
10. 11. 2020 Schválený rozpočet pro rok 2020 - závazné ukazatele
10. 11. 2020 Návrh střednědobých výhledů rozpočtu MČ Praha-Klánovice do roku 2025
10. 11. 2020 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020
10. 11. 2020 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020
09. 11. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12

XML