MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška-vyměření správního poplatku
17. 05. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání
17. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání-dobrovolná dražba (dražební vyhláška)
17. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání-dobrovolná dražba (dražební vyhláška)
17. 05. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání-dobrovolná dražba (dražební vyhláška)
13. 05. 2019 Nařízení hl. m. Prahy-stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
12. 05. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
08. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a funkci Vedoucí ekonomického odboru Úřadu městské části Praha-Klánovice
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
03. 05. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích V Soudním, Medinská
02. 05. 2019 Výsledky II. kola doplňujících voleb do Senátu PČR-MČ Praha-Klánovice
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06 a U 1361/06
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 ÚP
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-seznámení s podklady rozhodnutí
29. 04. 2019 Usnesení o přerušení územního řízení o umístění stavby a územního řízení o dělení pozemku-RD Klánovice
29. 04. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikaci Sendražická, Lovčická, Krovova a Blešnovská
29. 04. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení-stavba RD s garáží
29. 04. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích Votavova, Medinská
29. 04. 2019 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva městské části dne 28. 3. 2019
29. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
29. 04. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - zastávka Praha-Klánovice
29. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Dotační program pro rok 2019
29. 04. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích Lovčická a Voňkova
29. 04. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice
29. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
29. 04. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích ve správě spol. TSK HMP a.s.
29. 04. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích Blešnovská, Lovčická, Krovova a Sendražická
29. 04. 2019 Sdělení pro voliče jiných členských států EU
29. 04. 2019 Výsledky I. kola doplňujících voleb do Senátu PČR-MČ Praha-Klánovice
29. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
29. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu PČR
29. 04. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02
29. 04. 2019 Nařízení hl. m. Prahy-stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška-vyměření správního poplatku
29. 04. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání
29. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na pozici externího/externí REDAKTORA/REDAKTORKY "Klánovického zpravodaje"
29. 04. 2019 Informace o zveřejnění a uložení dokumentů dle zákona č. 250/2000Sb., v pl.zn.
29. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka majetkové správy Praha-Kolovraty
29. 04. 2019 Sdělení o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
29. 04. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích V Soudním, Medinská
29. 04. 2019 Dětské rybářské závody Na Placinách
29. 04. 2019 Rozhodnutí o zvláštním užíváním komunikace ul. Českobrodská, Praha 21
29. 04. 2019 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018
29. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

XML