MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Čmelická, Holekova
10. 11. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1- 47 2021
09. 11. 2021 Program na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022
05. 11. 2021 Program na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 20222
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094/10
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3239/15
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25
26. 10. 2021 Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu části pozemku p.č. 1017/1 předem známému zájemci
25. 10. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1- 43 2021
18. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Šestajovice
15. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
13. 10. 2021 ZÁMĚR udělit dlouhodobému nájemci pozemku parc. č. 1017/1, k. ú. Klánovice souhlas s podnájmem
11. 10. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1-39 2021
11. 10. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích - Klánovický 1/2maraton
11. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci
09. 10. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
06. 10. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikaci - ul. Slavětínská
30. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - ul. Votavova č.p. 275,1094,528,598, Medinská č.p. 1168,795, V Pátém č.p. 262,258,617
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20. 09. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1-30 2021
17. 09. 2021 Záměr prodeje nepotřebného majetku MČ - malotraktor MT 8-050
13. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávka elektřiny v ul. Divecká a Trávnická
13. 09. 2021 Záměr pronájmu plochy pro umístění operativní mezideponie a zařízení stavby pro akci MČ předem známému zájemci
09. 09. 2021 Oznámení vlastníkům pozemků o vstupu na pozemky - stavba RS 1 VRT Praha-Běchovice-Poříčany
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. třídy - Slavětínská - obratiště autobusu u zastávky Nádraží Klánovice sever
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška-Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Slavětínská-obratiště autobusu u zastávky Nádraží Klánovice sever
08. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12
08. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Slavětínská č.p. 1103, Votavova č.p.299, Medinská č.p. 491,492
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Medinská č.p. 812, Votavova č.p. 932, 750
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Slavětínská č.p. 460, 578, 509
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Votavova č.p. 598, 528
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Slavětínská č.p. 1103, Votavova č.p. 299, Medinská č.p. 491,492
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Slavětínská č.p. 1103, Votavova č.p. 299, Medinská č.p. 491,492
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Medinská 493, 494, 496
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Slavětínská č.p. 1103, Votavova č.p. 299, Medinská č.p. 491,492
07. 09. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Medinská č.p. 493, 494, 496
06. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
03. 09. 2021 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Slavětínská, Lochenická, Medinská, V Soudním a V Pátém, k.ú. Klánovice
01. 09. 2021 MČ Praha-Slivenec - výběrové řízení na pozici v úseku správy majetku
31. 08. 2021 Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 9. 9. 2021
31. 08. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1-29 2021
26. 08. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Výravská č. p. 1047, 379, 361
24. 08. 2021 Záměr - uzavření směnné smlouvy s předem vybraným směňujícím Aloisem Hejtichem
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

XML