MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu - účelová komunikace Všestarská
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace II. třídy Slavětínská
27. 03. 2023 Schválené rozpočtové opatření 1-3 2023
27. 03. 2023 Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu MŠ Klánovice
27. 03. 2023 Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu ZŠ Klánovice
24. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
23. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích Mechovka a Votavova
16. 03. 2023 Oznámení zahájení společného řízení - RD Zádražanská
14. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy
14. 03. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení - Stavba č. 0196 TV Klánovice etapa 0012 Slavětínská
14. 03. 2023 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Lojovická
14. 03. 2023 Schválený rozpočet pro rok 2023 - podrobný rozpis
14. 03. 2023 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2023
14. 03. 2023 Schválený rozpočet pro rok 2023 - závazné ukazatele
14. 03. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2028
13. 03. 2023 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 1. MŠ Čentická
13. 03. 2023 Záměr - prodloužení pronájmu plochy pro umístění operativní mezideponie a zařízení stavby pro akci MHMP
13. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa referent/ka úřadu MČ pro oblast výstavby a investic
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích III. třídy ul. Krovova, Zádražanská, Výravská a Černilovská
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11
27. 02. 2023 Záměr uzavřít smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1021/1 a části pozemku parc. č. 1020/2 předem známému zájemci
27. 02. 2023 Schválené rozpočtové opatření 1-2 2023
24. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst - referent/ka a asistent/ka starosty na ÚMČ Praha-Dolní Počernice
24. 02. 2023 Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 6. 3. 2023
24. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy -při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
23. 02. 2023 Nařízení SVS -při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
22. 02. 2023 Schválené rozpočtové opatření 1 2023
21. 02. 2023 Veřejná vyhláška-Přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. třídy V Trninách
17. 02. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ do roku 2028
17. 02. 2023 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2023
17. 02. 2023 Návrh - závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2023
17. 02. 2023 Návrh rozpočtu HČ pro rok 2023 - podrobný rozpis
15. 02. 2023 Poptávkové řízení na spolupracujícího architekta Městské části Praha-Klánovice
14. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích Medinská a Votavova
13. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha-Klánovice
13. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
08. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích III. třídy v ul. Obědovická, Nepasické nám., Černilovská a Krňovická
08. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích III. třídy v ul. Zádražanská, Krňovická a Výravská
08. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
07. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 19
07. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 29
07. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09
07. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15
07. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn vlny 18
03. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa administrativní pracovník / úředník v MČ Praha-Nedvězí
02. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa - referent/referentka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha - Újezd.
31. 01. 2023 Dokument "Dražební vyhláška o k..." již není dostupný.
31. 01. 2023 Schválené rozpočtové opatření 1 - 64 2022

XML