MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 06. 2019 VV-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
13. 06. 2019 VV-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
13. 06. 2019 Výsledky hlasování v okrsku 32001
13. 06. 2019 Výsledky hlasování v okrsku 32002
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikaci Černilovská
12. 06. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích V Soudním, Medinská
12. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
10. 06. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikaci Krňovická
10. 06. 2019 Rozhodnutí-schválení stavebního záměru
10. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
09. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení prac. pozice referent místní samosprávy a fakturant
08. 06. 2019 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny
07. 06. 2019 Rozpočtová opatření městské části k 31. 5. 2019
06. 06. 2019 Záměr č. 2/2019-pronájem pozemku parc. č. 1015/54
06. 06. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice dne 4. 6. 2019
06. 06. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - pozemky parc. č. 801/7, 801/8, 801/9, 801/10, 839/24, 839/27 v k.ú. Šestajovice a poz. parc. č. 1583 k.ú. Klánovice
06. 06. 2019 Opatření obecné povahy - konání komunitní akce Hurá na prázdniny
05. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
05. 06. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Klánovická spojka"
01. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na pozici externího/externí REDAKTORA/REDAKTORKY "Klánovického zpravodaje"
31. 05. 2019 Výzva k předložení nabídky na "Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce podkroví a střechy čp. 120, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice"
31. 05. 2019 Výzva k předložení nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava WC chlapci a učitelé, Smržovská čp. 1, Praha-Klánovice“
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02
30. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30. 05. 2019 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
30. 05. 2019 Volby do EP 2019 - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
30. 05. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
30. 05. 2019 VV-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
30. 05. 2019 VV-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00
30. 05. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikaci Chudoměřická
30. 05. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice dne 4. 6. 2019
30. 05. 2019 Výsledky hlasování v okrsku 32001
30. 05. 2019 Výsledky hlasování v okrsku 32002
24. 05. 2019 Rozhodnutí-schválení stavebního záměru
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny
23. 05. 2019 Záměr č. 1/2019-pronájem pozemku parc. č. 19
23. 05. 2019 Záměr č. 2/2019-pronájem pozemku parc. č. 1015/54
23. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení prac. pozice referent místní samosprávy a fakturant
23. 05. 2019 Vyhlášení výzvy k předložení cenové nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Oprava klánovických komunikací 2019"
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška-vyměření správního poplatku
17. 05. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání
17. 05. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Nařízení hl. m. Prahy-stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

XML