MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Záměr pronájmu zahrádky restaurace Babiččina Beseda na adrese Slavětínská 120
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
20. 07. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka pro oblast územního a strategického rozvoje a participace
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 úprav Z 3416/24 a Z 3419/24 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
02. 07. 2021 Záměr pronájmu provozovny restaurace na adrese Slavětínská 120
01. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Krovova 459
29. 06. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1-26 2021
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet MČ za rok 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 1 FIN 2-12 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 2 - Výkaz 120 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 3 Plnění příjmů rozpočtu 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 4 Čerpání rozpočtu 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 5 Zápis z FV za rok 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 6 - VZZ před zdaněním 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 7 - Zpráva o výsledku z přezkoumání
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 8 - Příkaz k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 9 - Inventarizační zpráva
29. 06. 2021 Schválený závěrečný účet - příloha č. 10 - Závěrečný účet za rok 2020
25. 06. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1 - 19 2021
24. 06. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1017/1 v k. ú. Klánovice předem známému zájemci za účelem provozování zařízení Alza box
21. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
16. 06. 2021 Posuzování vlivů záměru "Klánovická spojka" na životní prostředí v k.ú. Horní Počernice, Šestajovice a Klánovice - vrácení dokumentace k přepracování
15. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - opakované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV. celoměstsky významných změn ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
14. 06. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - pracovník údržby zeleně, komunikací a budov ve správě MČ, řidič.
14. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Bala
10. 06. 2021 Oznámení o svolání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice
08. 06. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Jeníkovická č.p. 1124, Všestarská č. parc. 1396/1
08. 06. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Jeníkovická č.p. 383
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00
02. 06. 2021 Záměr uzavření směnné smlouvy
02. 06. 2021 Záměr uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12
01. 06. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 1-13 2021
31. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
31. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 1 FIN 2-12 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 2 Výkaz 120 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 3 Plnění příjmů rozpočtu 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 4 Čerpání rozpočtu 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 5 Zápis z FV za rok 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 6 - VZZ před zdaněním 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 7 - Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 8 - Příkaz k nápravě chyb a nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 9 - Inventarizační zpráva
27. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 10 - Závěrečný účet za rok 2020
27. 05. 2021 Hospodaření MŠ Klánovice za rok 2020
27. 05. 2021 Hospodaření ZŠ Klánovice za rok 2020
24. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy

XML