MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2021 Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 14. 4. 2021
07. 04. 2021 Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20
03. 04. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1-8
31. 03. 2021 Záměr uzavřít smlouvu se společností Cinderella a.s.
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00
23. 03. 2021 Aktuální seznam útulků pro toulavá a opuštěná zvířata
23. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Václavu Beranovi
23. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Františku Holubovi
23. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Marii Holubové
23. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Josefu Karkovskému
23. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Rudolfu Proškovi
23. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Aloisovi Salátkovi
23. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka Marii Salátkové
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00
13. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení - TV Klánovice, etapa 0003, Komunikace III - stavba č. 0196
13. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - předání dokumentace vlivů záměru "Klánovická spojka", v k.ú Horní Počernice, Šestajovice a Klánovice
10. 03. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1-5
10. 03. 2021 Výzva k podání nabídky k realizaci zakázky "Svoz bioodpadu"
10. 03. 2021 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro MČ Praha-Klánovice"
03. 03. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - ul. Nové Dvory 85, V Trninách
03. 03. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Medinská č.p. 483, 484 a 1003
03. 03. 2021 Oznámení o přerušení elektřiny - Medinská č.p. 485 a 486
01. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení-TV Klánovice, etapa 0003, Komunikace III-stavba č. 0196-část stavby
24. 02. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1-2
16. 02. 2021 Návrh rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu MŠ Klánovice
16. 02. 2021 Návrh rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu ZŠ Klánovice
11. 02. 2021 Záměr č. 1/2021-pronájem nebytového prostoru v č.p. 173 v ul. Slavětínská
09. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
04. 02. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu
03. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
03. 02. 2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026
03. 02. 2021 Schválený rozpočet pro rok 2021 - podrobný rozpis
03. 02. 2021 Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2021
03. 02. 2021 Schválený rozpočet pro rok 2021 - závazné ukazatele
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
21. 01. 2021 Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 28. 1. 2021
20. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Medinská
20. 01. 2021 MČ Praha 20 - Usnesení o přerušení řízení
19. 01. 2021 Schválená rozpočtová opatření 1-57
17. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznamení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
14. 01. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026
14. 01. 2021 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2021
14. 01. 2021 Návrh rozpočtu pro rok 2021 - podrobný rozpis
14. 01. 2021 Návrh - závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2021
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy

XML