MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 8 Tabulka A rok 2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 6 Výkaz zisku a ztrát 2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 5 Zápis z jednání o finančním vypořádání 2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 2 Výkaz 120-2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 3 Plnění příjmů rozpočtu 2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 4 Čerpání výdajů rozpočtu 2023
20. 05. 2024 Návrh hospodaření ZŠ 2023
20. 05. 2024 Návrh hospodaření MŠ 2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 1 FIN 2-12-2023
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 9 Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha-Klánovice za rok 2023 za Finanční výbor
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 10 Závěrečný účet za rok 2023
20. 05. 2024 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky p. o. s názvem Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3575/00
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00
19. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 Z 3599/40, Z 3600/4, Z 3601/40, z 3602/40, Z 3603/40, Z 3874/40, Z 3893/40 a Z 3895/40
16. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
10. 05. 2024 Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Medinská, Lochenická a Votavova ulice
07. 05. 2024 schválená rozpočtová opatření 1 - 12 2024
07. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa vedoucí Centra volnočasových aktivit - MČ Praha-Libuš
07. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
06. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - V Pátém č.p. 203, 259, 286
02. 05. 2024 Aukční vyhláška č.EAS/PHA/29/2024
30. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - V Pátém č.p. 203, 259, 286
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 - opakované veřejné projednání Z 3230/15
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 - opakované veřejné projednání Z 3006/09
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 Z 3542/30, Z 3759/30 a Z 3793/30
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00
29. 04. 2024 Veřejná Vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 - opakované veřejné projednání Z 3087/10
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2024
26. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa Referent/ka - účetní oddělení odboru VHČ - ÚMČ Praha 21
24. 04. 2024 Jmenování zapisovatele OVK
22. 04. 2024 Informace pro voliče, který změnil TP do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024
18. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 34 Z 3563/34
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00
15. 04. 2024 Informace pro voliče jiných členských států EU, kteří chtějí hlasovat ve volbách do EP
11. 04. 2024 Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 22. 04. 2024
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
08. 04. 2024 Konkursní řízení na obsazení prac. místa ředitele/ky MŠ Revoluční, Praha 1
05. 04. 2024 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1283/1 v k. ú. Klánovice
04. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Slavětínská č.p. 544/5, 83/9, 129/7, 162/11,142/13 a 141/15
04. 04. 2024 schválená rozpočtová opatření 1 - 8 2024
04. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů OVK
03. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa Referent/ka - účetní oddělení odboru VHČ - ÚMČ Praha 21
03. 04. 2024 Výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 1628/41, ulice Žíšovská, Praha 9
28. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci

XML