MČ Praha - Klánovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-klanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9

Datová schránka: 2u4aks8
E-mail: urad@praha-klanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Nové dvory 911
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 - opakované veřejné projednání Z 3139/12
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 29 - opakované veřejné projednání Z 3794/29
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích ul. Krovova
23. 06. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Karla Křížka
16. 06. 2022 Schválené rozpočtové opatření 1 - 23 2022
15. 06. 2022 Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 21. 6. 2022
15. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Smidarská
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích Medinská, Voňkova a Lovčická
09. 06. 2022 Záměr pronájmu plochy pro umístění operativní mezideponie
07. 06. 2022 Oznámení o přerušení elektřiny - ul. Libřická č.p. 190/1 a 726/3
03. 06. 2022 Záměr uzavřít směnnou smlouvu
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci-chodníku, v ul. Vodojemská, Smidarská a Čmelická
26. 05. 2022 Oznámení o přerušení elektřiny - ul. Aranžérská, Slavětínská č.p. 82, 460
25. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích
25. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ul. Smidarská, Vodojemská a Čmelická
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ul. Aranžérská
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
20. 05. 2022 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 160, Medinská ulice
19. 05. 2022 Návrh hospodaření MŠ 2021
19. 05. 2022 Návrh hospodaření ZŠ 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 1 FIN 2-12-2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 2 Výkaz 120-2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 3 Plnění příjmů rozpočtu 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 4 Čerpání výdajů rozpočtu 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 5 Zápis z jednání o finančním vypořádání 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 6 Výkaz zisku a ztrát 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 8 Tabulka A rok 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu - příloha č. 9 Závěrečný účet za rok 2021
17. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ul. za Břízami
17. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ul. Chudoměřická
16. 05. 2022 Schválené rozpočtové opatření 1 -18 2022
03. 05. 2022 Schválené rozpočtové opatření 1 - 12 2022
29. 04. 2022 Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 5. 5. 2022
27. 04. 2022 Oznámení o konání veřejných projednání a vystavení Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivu ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území
21. 04. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Mechovka č.p 312, Votavova č.p. 278,804,323, V Pátém č.p. 256, 257, 301
21. 04. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Mechovka č.p. 312, Votavova č.p. 278,804,323, V Pátém č.p. 256,257,301
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení pokácení 2 ks borovic lesních
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ul. Aranžérská
21. 04. 2022 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
19. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních kom. II. třídy Slavětínská a Staroklánovická
14. 04. 2022 Nařízení Státní veterinární správy
14. 04. 2022 Záměr na uzavření směnné smlouvy
14. 04. 2022 ZŠ Klánovice -schválený rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu
14. 04. 2022 MŠ Klánovice - schválený rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu

XML