Liberecký kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-lbc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Datová schránka: c5kbvkw
E-mail: podatelna@kraj-lbc.cz

Podřízené úřední desky

Okres Česká Lípa Okres Jablonec nad Nisou Okres Liberec Okres Semily

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2021 OLP/2587/2021 - Smlouva DFLK 8.6 - Lesy ČR
24. 09. 2021 OLP/2578/2021 - Smlouva DFLK 8.6 - Brodský Š.
24. 09. 2021 Záměr darování nemovitého majetku M/100/2021 - k.ú. Drchlava
23. 09. 2021 02 - Smlouva 2170 - Kotlíkové dotace III _NZÚ
23. 09. 2021 02 - Smlouva 2160 - Kotlíkové dotace III
23. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy I/13 - rozhodnutí
22. 09. 2021 Nařízení SVS Hniloba včelího plodu - Roudnice v Krkonoších a Benecko září 2021
22. 09. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí
22. 09. 2021 Informace o zahájeném zjišťovacím řízení
22. 09. 2021 Účelová dotace na Febiofest 2021 - smlouva OLP/2981/2021 - Kino Varšava z.s.
21. 09. 2021 Vyhlášení a podmínky programu OBCHŮDEK 21+
21. 09. 2021 Opatření obecné povahy Frýdlant
21. 09. 2021 02_Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2570/20221-2.7 DFLK-Jablíčko-centrum pro rodin
21. 09. 2021 Přechodná úprava provozu silnice I/35 Karlovice - Sedmihorky
21. 09. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava I/10Vazovec - Dolánky
20. 09. 2021 Integrované povolení
20. 09. 2021 Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/kyně oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Kr...
20. 09. 2021 Místní úprava silnice I/38 Dlouhý Důl
20. 09. 2021 Výběrové řízení na místo vedoucí oddělení správy silničních staveb odboru silničního hospodářství K...
17. 09. 2021 04708 Smlouva o poskytnutí individuální dotace
16. 09. 2021 Záměr budoucího prodeje nemovitého majetku M/94/2021 - k.ú. Železný Brod
16. 09. 2021 01 - OLP/3654/2019 smlouva k dotaci z KF pro PČR - dodatek č. 1
16. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy Okrouhlá
16. 09. 2021 Přechodná úprava provozu Svor
16. 09. 2021 Záměr M/99/2021 prodej části p.p.č.2523/1 v k.ú. Benešov u Semil a části p.p.č.4110/2 v k.ú. Semily
16. 09. 2021 Záměr M/98/2021 budoucí darování části p.p.č. 1365 v k.ú. Pihel městu Nový Bor
16. 09. 2021 Záměr M/97/2021-záměr bud. darování části p.p.č. 334/1 v k.ú. Nové Město p.S. městu Nové Město p.S.
16. 09. 2021 Záměr M/96/2021 Budoucí darování části p.p.č. 384/1 a p.p.č. 1212 v k.ú. Žďárek u Sychoava obci Žďá...
16. 09. 2021 Záměr M/95/2021 - budoucí darování části p.p.č. 256 v k.ú. Vranov pod Ralskem městu Mimoň
16. 09. 2021 Oznámení o pokračování v řízení a seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí
16. 09. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pří...
15. 09. 2021 Smlouva č. OLP/2823/2021 k poskytnutí účel. dotace z DFLK, programu 8.1 pro rok 2021
15. 09. 2021 Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici ředitele/ředitelky zařízení Centrum intervenčních a ...
15. 09. 2021 04703_DFLK 2021, 4.26 - smlouva FK Turnov, z.s.
15. 09. 2021 02 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě 2098 - Kotlíkové dotace III
15. 09. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí k záměru "Skládka odpadů Svébořice"
13. 09. 2021 VPS_Ceska-Lipa_Kozly_prestupky_TP_dodat_c1
13. 09. 2021 04708 Smlouva o poskytnutí individuální dotace
13. 09. 2021 04708 Smlouva o poskytnutí individuální dotace
13. 09. 2021 Turów - Pokračování těžby hnědouhelného ložiska - oznámení o podání žalob proti přiznání okamžité v...
10. 09. 2021 084 smlouva o dílo VRV Studie proveditelnosti Luž. Nisa
10. 09. 2021 Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2022 v oblasti poskytování sociálních služeb
10. 09. 2021 Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování soc. služeb na rok 2022 z rozpočtu Libereckého kraje
10. 09. 2021 86_OLP/2921/2021_8.2_Wohlmannův statek z.s.
10. 09. 2021 86_OLP/2923/2021_8.2_Český svaz ochránců přírody ZS Falco
10. 09. 2021 86_OLP/2934/2021_8.2_Okrašlovací spolek Horní Řasnice - Srbská
10. 09. 2021 86_OLP/2931/2021_8.2_Obec Krompach
10. 09. 2021 Svolání 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
09. 09. 2021 01-OLP/2708/2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
09. 09. 2021 01-OLP/2706/2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

XML