Liberecký kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-lbc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Datová schránka: c5kbvkw
E-mail: podatelna@kraj-lbc.cz

Podřízené úřední desky

Okres Česká Lípa Okres Jablonec nad Nisou Okres Liberec Okres Semily

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022_zahájení zjišťovacího řízení SEA k oznámení koncepce.
17. 05. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti vydaného rozhodnutí - ZO ČSOP Armillaria
17. 05. 2019 Osvědčení o nové VS/13/2019 Římskokatolická farnost - děkanství Semily "Semilské varhany"
17. 05. 2019 Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019
17. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04
17. 05. 2019 Záměr budoucí směny nemovitého majetku M/55/2019 - k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice
17. 05. 2019 Záměr darování nemovitého majetku M/54/2019 - k.ú. Nová Ves nad Popelkou
17. 05. 2019 Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/53/2019 - k.ú. Kunratice u Fr. a k.ú. Dětřichov u Fr.
17. 05. 2019 oznámení zahájení řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
17. 05. 2019 01 - OLP/1423/2019 smlouva Hejnice
17. 05. 2019 01 - OLP/1436/2019 smlouva HZS LK prostředky pro nouzové přežití z Krizového fondu
17. 05. 2019 01 - OLP/1435/2019 smlouva HZS LK-rekonstrukce stanice Raspenava
17. 05. 2019 Dohoda ke smlouvě 01-OLP/3467/2018 Smlouva z DF LK 1.1.
17. 05. 2019 dohoda ke smlouvě 01-OLP/3159/2018 Smlouva z DF LK 1.1.
17. 05. 2019 dohoda ke smlouvě 01-OLP/3156/2018 Smlouva z DF LK 1.1.
17. 05. 2019 01-OLP/3163/2018 Smlouva z DF LK 1.1.
16. 05. 2019 Stavební povolení na stavbu odstranění úrovňového žel. přejezdu na silnici I/35 v Ktové.
16. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK - Broumovsko
15. 05. 2019 Oznámení na úřední desku o nabytí právní moci integrovaného povolení
15. 05. 2019 Usnesení
15. 05. 2019 Usnesení o přerušení odvolacího řízení
15. 05. 2019 ZÁMĚR M/50/2019 - prodej plyn. zařízení k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
15. 05. 2019 M/52/2019 budoucí darování pozemků v k.ú. Smržovka - městu Smržovka
15. 05. 2019 M/51/2019 budoucí darování pozemků v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou - obci Bedřichov
15. 05. 2019 Seznámení s podklady v odvolacím řízení sp. zn. OÚPSŘ 286/2018
14. 05. 2019 Informace o právní moci změny integrovaného povolení
14. 05. 2019 Rozšíření sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66 - vrácení dokumentace k doplnění
14. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění na návrh VZP ČR
14. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění na návrh VZP ČR
14. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění - na návrh VZP ČR
14. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o zdravotních službách na návrh VZP ČR
14. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění na návrh VZP ČR
14. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění na návrh VZP ČR
14. 05. 2019 041 Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
14. 05. 2019 041 Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
14. 05. 2019 041 Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
14. 05. 2019 041 Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
14. 05. 2019 Výběrové řízení na místo finanční manažer/ka - 0,6 úvazku, projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK, oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
14. 05. 2019 Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
14. 05. 2019 Výběrové řízení na místo vedoucí oddělení řízení grantových schémat odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje
13. 05. 2019 04711_Prikazni_smlouva_OLP_937_2019_Hry_IX_LODM_2019_Poskytnuti_stravovacich_sluzeb
13. 05. 2019 04711_OLP_1422_2019_Kupni_smlouva_Vybaveni_dobrovolnikum_oblecenim_na_Hry_IX_LODM_CR_2019
13. 05. 2019 Nabídka nepotřebného majetku
13. 05. 2019 Výběrové řízení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
13. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění
13. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění
13. 05. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
13. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o zdravotních službách
13. 05. 2019 Výběrové řízení dle zákona o zdravotních službách
13. 05. 2019 smlouva o dotaci - ERN - „Nisa – řeka, která nás spojuje”

XML