Liberecký kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-lbc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Datová schránka: c5kbvkw
E-mail: podatelna@kraj-lbc.cz

Podřízené úřední desky

Okres Česká Lípa Okres Jablonec nad Nisou Okres Liberec Okres Semily

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2023 Osvědčení o nové VS/5/2023 Technické muzeum Liberec, z.s. "Technické muzeum Liberec - sbírka"
20. 03. 2023 Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/kyně oddělení cestovního ruchu odboru kultury, památko...
17. 03. 2023 086 – OLP/686/2023 smlouva o poskytnutí individuální dotace OŽPZ 2023 – Geopark Český ráj o.p.s.
17. 03. 2023 02-Smlouva 495 - Kotlíkové dotace IV_Černá
17. 03. 2023 Záměr M/20/23 Budoucí darování části p.p.č. 1216/1, k.ú. Bělá u Turnova
17. 03. 2023 Dodatek č.1 ke smlouvě OLP/4041/2022 NORTH BIKE KLUB, spolek
17. 03. 2023 Záměr M/19/23 Budoucí darování části p.p.č. 1410/1, k.ú. Markvartice v Podještědí
17. 03. 2023 Závěr zjišťovacího řízení: „Pokračování těžby na ložisku sklářského a slévárenského písku Střeleč“
17. 03. 2023 Svolání 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023
16. 03. 2023 Dodatek č.1 ke smlouvě OLP/3430/2022
16. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 - zahájení zjišťovacího řízen...
16. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotacíz Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Dao Hong Hai - Holany
16. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotacíz Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Dao Hong Hai - Zahrádky
16. 03. 2023 OOP- Stanovení PÚ provozu na sil. I/10 Desná
16. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Marcel Vlček
16. 03. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/10 Loužnice - kácení stromů
15. 03. 2023 VPS_Semily-Libstat_TP
15. 03. 2023 objednávka - transfer obojživelníků Postřelná a Noviny p.Ralskem
15. 03. 2023 VPS_Semily_Haje-nJizerou_OP
15. 03. 2023 VPS_Semily_Haje-nJizerou_TP
15. 03. 2023 VPS_Semily_Haje-nJizerou_prestupky
15. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Obec Ktová
15. 03. 2023 Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - Stanovisko SEA
15. 03. 2023 Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/kyně oddělení dotací odboru regionálního rozvoje a evr...
14. 03. 2023 Vrty pro tepelné čerpadlo - Polubný - Kořenov - závěr zjišťovacího řízení EIA
14. 03. 2023 Vyhlášení výběrového řízení - diabetologie - LK, květen 2023
14. 03. 2023 Vyhlášení výběrového řízení - fyzioterapeut - LK, květen 2023
14. 03. 2023 Vyhlášení výběrového řízení radiologie a zobrazovací metody, LK, květen 2023
14. 03. 2023 Vyhlášení výběrového řízení - chirurgie, LK, květen 2023
14. 03. 2023 Vyhlášení výběrového řízení - RBP - gynekologie a porodnictví, okres Česká Lípa
14. 03. 2023 Záměr M/18/2023 - darování pozemků v k.ú. Ohrazenice u Turnova obci Ohrazenice u Turnova
14. 03. 2023 Záměr M/17/2023 - darování pozemků v k.ú. Benešov u Semil obci Benešov u Semil
14. 03. 2023 Turów - rozhodnutí ministra klimatu a životního prostředí Polské rep. ze dne 17. 2. 2023 ve věci ko...
14. 03. 2023 Rozhodnutí o odvolání
14. 03. 2023 Oznámení MZe o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
13. 03. 2023 Smlouva o dílo: Zajištění mediální kampaně formou tištěné inzerce a on-line reklamy
13. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Obec Vítkovice
13. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - JEDNOTA, s.d. Nová Paka
13. 03. 2023 Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/kyně oddělení sociální práce odbor sociálních věcí Kra...
13. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - JEDNOTA, s.d. Nová Paka
13. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Roman Vaněk - Radvánovice
13. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Roman Vaněk - Lestkov
13. 03. 2023 Oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru "ZÁMECKÝ AREÁL VE STUDENCI"
10. 03. 2023 01-darovací smlouva č. OLP/342/2023 - Člověk v tísni
10. 03. 2023 Závěr zjišťovacího řízení
10. 03. 2023 Návrh Rozhodnutí zkráceného přezkumného řízení - ÚP Liberec
10. 03. 2023 Oznámení na úřední desku - NPM změny IP
09. 03. 2023 Výsledky výběrových řízení konaných dne 8. 3. 2023
09. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "OBCHŮDEK 2021+" - Mgr. Renata Kašparová
09. 03. 2023 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu "Obchůdek 2021+" - Thuy Nguyen Thi Kim

XML