Liberecký kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-lbc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Datová schránka: c5kbvkw
E-mail: podatelna@kraj-lbc.cz

Podřízené úřední desky

Okres Česká Lípa Okres Jablonec nad Nisou Okres Liberec Okres Semily

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2019 smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - POV - Radvanec
21. 01. 2019 Ukončení platnosti MVO - 17. 1. 2019 - prevence SLAK a moru malých přežvýkavců č.j. SVS/2019/007910-G
21. 01. 2019 Doručení rozhodnutí dosud neznámým dědicům po zemřelém Josefu Novákovi, Přepeře 252, 512 61 Přepeře
20. 01. 2019 Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019
20. 01. 2019 oznámení zah. spr. řízení - vydání nového rozhodnutí - prodloužení platnostu výjimky dle §56
20. 01. 2019 04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2019/2020-MŠ U Letiště
20. 01. 2019 04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2019/2020-MŠ U Letiště
20. 01. 2019 04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2019/2020-MŠ U Potůčku
20. 01. 2019 04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2019/2020-MŠ U Potůčku
20. 01. 2019 Zahájejí řízení - změna rozhodn. - výjimka § 56 - rorýsi - rekonstrukce střech panel. domů - Mimoň
20. 01. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení
19. 01. 2019 Opravné rozhodnutí.
19. 01. 2019 Stavební povolení na úpravu křižovatky silnic I/35 a I/65 MÚK Rádelský mlýn.
19. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - rorýs, netopýři - ZŠ Šlukonovská, ČL
19. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
19. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo - SPECIALISTA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ - KSSLK, p. o.
19. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo - INVESTIČNÍ REFERENT - KSSLK, p. o.
19. 01. 2019 02 - Smlouva 1571 - Kotlíkové dotace v LK II.
18. 01. 2019 02 - Smlouva 1574 - Kotlíkové dotace v LK II.
18. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - zkapacitnění siln. I/9 - Svor - Nový Bor
18. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - transfer obojživelníků - Dubá
18. 01. 2019 04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2019/2020-D-PG
17. 01. 2019 04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2019/2020-Doctrina
17. 01. 2019 04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2019/2020-Doctrina
17. 01. 2019 04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2019/2020-MŠ-LJŠ
17. 01. 2019 04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2019/2020-MŠ-LJŠ
17. 01. 2019 084-Smlouva o poskytnutí individuální dotace VHS Turnov ÚV Nudvojovice OLP/5372/2018
17. 01. 2019 084-Smlouva o poskytnutí indiviudální dotace VHS Turnov - Bátovka OLP/5370/2018
17. 01. 2019 084-Smlouva o poskytnutí individuální dotace VHS-Příkrý OLP/5369/2018
17. 01. 2019 02 - smlouva - Kotlíkové dotace v LK II.
17. 01. 2019 02 - Smlouva 1572 - Kotlíkové dotace v LK II.
17. 01. 2019 02 - Smlouva 1563 - Kotlíkové dotace v LK II.
17. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
16. 01. 2019 Výběrové řízení na místo účtování dotací krajských škol oddělení financování nepřímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
16. 01. 2019 Výběrové řízení na místo metodik/čka - ekonom/ka pro příspěvkové organizace oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje
16. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - rorýs - Střelnice 2283-6, Česká Lípa
15. 01. 2019 04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2019/2020-PW
15. 01. 2019 04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2019/2020-PW
15. 01. 2019 04709 Smlouva o poskytnutí dotace
15. 01. 2019 smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - POV - Radčice
15. 01. 2019 02 - smlouva 1549 - KD v LK II.
15. 01. 2019 02 - smlouva 1555 - Kotlíkové dotace v LK II.
15. 01. 2019 02 - smlouva 1551 - Kotlíkové dotace v LK II.
15. 01. 2019 02 - smlouva 1554 - Kotlíkové dotace v LK II.
15. 01. 2019 02 - smlouva 1550 - Kotlíkové dotace v LK II.
15. 01. 2019 02 - smlouva 1557 - Kotlíkové dotace v LK II.
15. 01. 2019 02 - smlouva 1559 - Kotlíkové dotace v LK II.
15. 01. 2019 02 - smlouva 1556 - Kotlíkové dotace v LK II.
14. 01. 2019 02 - Smlouva 1548 - KD v LK II.
14. 01. 2019 02 - Smlouva 1568 - Kotlíkové dotace v LK II.

XML