Liberecký kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-lbc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Datová schránka: c5kbvkw
E-mail: podatelna@kraj-lbc.cz

Podřízené úřední desky

Okres Česká Lípa Okres Jablonec nad Nisou Okres Liberec Okres Semily

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - všeobecné praktické lékařství pro okres Liberec
26. 09. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - klinická biochemie - odběrové pracoviště pro Liberecký kraj
23. 09. 2022 OLP/2158/2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě DFLK 8.6 - Centrum Tábor
23. 09. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - laboratoř klinické biochemie a hematologie pro LK
23. 09. 2022 02 - Smlouva 2395 - Kotlíkové dotace III _NZÚ
23. 09. 2022 Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení
23. 09. 2022 02 - Smlouva 2412 - Kotlíkové dotace III_Vávra
23. 09. 2022 02 - Smlouva 2417 - Kotlíkové dotace III_Sucharda
23. 09. 2022 02 - Smlouva 2433 - Kotlíkové dotace III_Věchet
23. 09. 2022 02 - Smlouva 2414 - Kotlíkové dotace III_Čapková
23. 09. 2022 02 - Smlouva 2408 - Kotlíkové dotace III_Pudil
23. 09. 2022 V1510/1520 - Zdvojení vedení V1510 ve stávající trase - závěr zjišťovacího řízení EIA
22. 09. 2022 Oznámení o pokračování v řízení a seznámení s podklady rozhodnutí
22. 09. 2022 OLP/3165/2022 - Smlouva DFLK 8.5 - cool-NISA-tour
22. 09. 2022 02_Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z DF LK-POV 2021-Kunratice u Cvikova
22. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - reprezentace kraje
22. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - reprezentace Libereckého kraje
22. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - reprezentace Libereckého kraje 2022
22. 09. 2022 Záměr prodeje předem určenému zájemci nemovitého majetku M/48/2022 - k.ú. Dražejov u Dubé
22. 09. 2022 Záměr prodeje předem určenému zájemci nemovitého majetku M/47/2022 - k.ú. Dražejov u Dubé
22. 09. 2022 Záměr darování nemovitého majetku M/46/2022 - k.ú. Petrovice v Lužických horách
22. 09. 2022 Návrh místní úpravy provozu OOP na silnici I/10 Tnavald - Harrachov
21. 09. 2022 Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ředitelka příspěvkové organizace
20. 09. 2022 04708 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu 4.26
20. 09. 2022 04708 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu 4.26
20. 09. 2022 Oznámení o záměru ukončit provoz zdravotnického zařízení
20. 09. 2022 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
20. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z POV 2022-Obec Chlum
20. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z POV 2022-Obec Radimovice
20. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z POV 2022-Obec Troskovice
19. 09. 2022 Usnesení o zastavení odvolacího řízení sp. zn. OÚPSŘ 99/2022-OSŘ, č. j. KÚLK 69033/2022-OSŘ
19. 09. 2022 Výsledek výběrového řízení ze dne 13. 9. 2022
19. 09. 2022 Výsledek výběrového řízení ze dne 13. 9. 2022
16. 09. 2022 01 - OLP/2458/2022 Smlouva o poskytnutí dotace z DF
16. 09. 2022 01 - OLP/2620/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace z DF
16. 09. 2022 01 - OLP/2621/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace z DF
16. 09. 2022 01 - OLP/2897/2022 Smlouva o poskytnutí dotace z DF
16. 09. 2022 01 - OLP/2895/2022 Smlouva o poskytnutí dotace z DF
16. 09. 2022 01 - OLP/2894/2022 Smlouva o poskytnutí dotace z DF
16. 09. 2022 04708 Smlouva o poskytnutí individuální dotace
15. 09. 2022 02_dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z DF LK-POV 2021-Žďárek
15. 09. 2022 04704_smlouva o poskytnutí dotace IQL - Podpora vzdělávání mládeže 2022
15. 09. 2022 Stanovení místní úpravy provozu I/10 - Desná
15. 09. 2022 Smlouva o dílo - Zpracování projektu značení cyklotrasy Ploučnice
15. 09. 2022 Poskytnutí účelové víceleté dotace z rozpočtu LK společnosti První festivalová sro na festival Bená...
15. 09. 2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2373/2021 o poskytnutí dotace - Město Lomnice nad Popelkou
15. 09. 2022 OZN SCVK změna provozování VaK ORP CL
15. 09. 2022 Svolání 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022
15. 09. 2022 Oznámení o nabytí právní moci opravného rozhodnutí - Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec
15. 09. 2022 Záměr M/45/2022 Budoucí darování části ppč. 1268/1, kú Hejnice

XML