MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP (poř. č. 029/19)
19. 03. 2019 Oznámení o době a místě konání doplňujícíh voleb do Senátu PČR (poř. č. 028/19)
19. 03. 2019 Svolání 1.zasedání OVK - doplňujíci volby do Senátu PČR (poř. č. 027/19)
12. 03. 2019 Záměr č. 4/19 - pronajmout části pozemků na parcele č. 54, 56 a 61 v k.ú. Běchovice (poř. č. 025/19)
12. 03. 2019 Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 026/19)
05. 03. 2019 Záměr č. 2/19 - pronajmout předem známému zájemci pozemek parc. č. 22 v k.ú. Běchovice (poř. č. 023/19)
05. 03. 2019 Záměr č. 3/19 - k pronájmu ploch pro umístění reklamních panelů a plachet v k.ú. Běchovice (poř. č. 024/19)
25. 02. 2019 Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 022/19)
21. 02. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro doplňující volby do Senátu (poř. č. 021/19)
15. 02. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha - Běchovice - pro doplňující volby do SENÁTU (poř. č. 019/19)
15. 02. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Českobrodská (poř.č.020/19)
13. 02. 2019 Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 017/19)
13. 02. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - tajemník ÚMČ Praha - Vinoř (poř. č. 018/19)
12. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 015/19)
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP (poř. č. 06/19)
08. 02. 2019 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř. č. 014/19)
05. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 011/19)
05. 02. 2019 Záměr č. 1/19 - pronajmout předem známému zájemci prostor k podníkání v k.ú. Běchovice - restaurace v objektu Stará pošta (poř. č. 012/19)
05. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Za Pošt.zahradou 557 a 564 (poř. č. 013/19)
29. 01. 2019 Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 010/19)
28. 01. 2019 Informace o místě, době a navrženém programu 3. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 009/19)
25. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 008/19)
23. 01. 2019 Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 01 úprav a VVURÚ (poř. č. 007/19)
16. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2022 - MŠ Čtyřlístek Praha - Běchovice (poř. č. 005/19)
16. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2022 - ZŠ Praha - Běchovice (poř. č. 006/19)
14. 01. 2019 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 004/19)
08. 01. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - celoroční údržba (poř. č. 001/19)
07. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 21 (poř. č. 002/19)
07. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - hlavní účetní VHČ ÚMČ Praha 21 (poř. č. 003/19)
21. 12. 2018 Oznámení - Rozpočet MČ Praha - Běchovice na rok 2019 (poř. č. 138/18)
21. 12. 2018 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř. č. 136/18)
21. 12. 2018 Záměr č. 16/18 - uzavřít dodatek ke stávající smlouvě o nájmu a provozování sportovního areálu Na Korunce (poř. č. 137/18)
21. 12. 2018 Usnesení z mimoř. 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 135/18)
17. 12. 2018 Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 134/18)
13. 12. 2018 Usnesení z 3. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 133/18)
11. 12. 2018 Informace o místě, době a navrženém programu 2. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 132/18)
29. 11. 2018 Územní rozhodnutí - Les V Panenkách - II.etapa (poř. č. 131/18)
28. 11. 2018 Výběrové řízení na pronájem honitby Horní Počernice (poř. č. 130/18)
27. 11. 2018 Usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 128/18)
27. 11. 2018 Návrh rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2019 (poř. č. 129/18)
21. 11. 2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pracovník OŽP ÚMČ Praha - Křeslice (poř. č. 126/18
21. 11. 2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa - tajemník ÚMČ Praha - Křeslice (poř. č. 127/18)
13. 11. 2018 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Do Panenek (poř. č. 125/18)
13. 11. 2018 Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 124/18)
09. 11. 2018 OOP_pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - K Běchovicům, Starokolínská, Českorodská a další (poř. č. 123/18)
07. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř.č. 122/18)
05. 11. 2018 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 121/18)
02. 11. 2018 OOP_pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Do Říčan (poř. č. 119/18)
02. 11. 2018 OOP_pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Do Panenek, K Běchovicům (poř. č. 120/18)
31. 10. 2018 Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP - 2019 (poř. č. 118/18)

XML