MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2022 - MŠ Čtyřlístek Praha - Běchovice (poř. č. 005/19)
16. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2022 - ZŠ Praha - Běchovice (poř. č. 006/19)
14. 01. 2019 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 004/19)
08. 01. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - celoroční údržba (poř. č. 001/19)
07. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 21 (poř. č. 002/19)
07. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - hlavní účetní VHČ ÚMČ Praha 21 (poř. č. 003/19)
21. 12. 2018 Oznámení - Rozpočet MČ Praha - Běchovice na rok 2019 (poř. č. 138/18)
21. 12. 2018 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř. č. 136/18)
21. 12. 2018 Záměr č. 16/18 - uzavřít dodatek ke stávající smlouvě o nájmu a provozování sportovního areálu Na Korunce (poř. č. 137/18)
21. 12. 2018 Usnesení z mimoř. 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 135/18)
17. 12. 2018 Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 134/18)
13. 12. 2018 Usnesení z 3. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 133/18)
11. 12. 2018 Informace o místě, době a navrženém programu 2. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 132/18)
29. 11. 2018 Územní rozhodnutí - Les V Panenkách - II.etapa (poř. č. 131/18)
28. 11. 2018 Výběrové řízení na pronájem honitby Horní Počernice (poř. č. 130/18)
27. 11. 2018 Usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 128/18)
27. 11. 2018 Návrh rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2019 (poř. č. 129/18)
21. 11. 2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pracovník OŽP ÚMČ Praha - Křeslice (poř. č. 126/18
21. 11. 2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa - tajemník ÚMČ Praha - Křeslice (poř. č. 127/18)
13. 11. 2018 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Do Panenek (poř. č. 125/18)
13. 11. 2018 Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 124/18)
09. 11. 2018 OOP_pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - K Běchovicům, Starokolínská, Českorodská a další (poř. č. 123/18)
07. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř.č. 122/18)
05. 11. 2018 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 121/18)
02. 11. 2018 OOP_pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Do Říčan (poř. č. 119/18)
02. 11. 2018 OOP_pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Do Panenek, K Běchovicům (poř. č. 120/18)
31. 10. 2018 Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP - 2019 (poř. č. 118/18)
26. 10. 2018 Záměr č. 15/18 - pronajmout předem známému zájemci nebytové prostory na pozemku parc. č. 492 k.ú. Běchovice (poř. č. 116/18)
26. 10. 2018 Usnesení ze 117. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 117/18)
24. 10. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP (poř. č.114/18)
24. 10. 2018 Oznámení o zahájení ÚŘ - Les V Panenkách - II.etapa (poř. č. 115/18)
22. 10. 2018 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776_00 a Z 2794_00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 112/18)
22. 10. 2018 Informace o místě, době a navrženém programu ustavujícího 1. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 113/18)
10. 10. 2018 Usnesení ze 116. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 111/18)
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 110/18)
01. 10. 2018 Veřejná vyhláška o vydání změny ÚP SÚ HMP Z-2832/00 (poř. č. 109/18)
25. 09. 2018 Vyhlášení grantového programu MČ Praha - Běchovice na rok 2019 (poř. č. 107/18)
25. 09. 2018 Usnesení ze 115. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 108/18)
24. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP (poř. č. 105/18)
24. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (poř. č. 106/18)
20. 09. 2018 Usnesení z 24. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř.č. 103/18)
20. 09. 2018 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Do Říčan (poř. č. 104/18)
18. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do ZMČ Praha - Běchovice a ZHM Prahy (poř. č. 100/18)
18. 09. 2018 OOP_stanovení definitivní místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Korunce (poř. č. 101/18)
18. 09. 2018 OOP_stanovení definitivní místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ml. Běchovic (poř. č. 102/18)
13. 09. 2018 Usnesení ze 113. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 098/18)
13. 09. 2018 Usnesení ze 114. mimoř. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 099/18)
06. 09. 2018 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí (poř.č. 097/18)
30. 08. 2018 Usnesení ze 112. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 095/18)
30. 08. 2018 Informace o místě, době a navrženém programu 24. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 096/18)

XML