MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP SÚ HMP (poř. č. 018/20)
17. 02. 2020 Záměr č. 4/20 - pronajmout předem známému zájemci nebytový prostor v čp. 1, k.ú. Běchovice (poř. č. 019/20)
11. 02. 2020 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Běchovice (poř. č. 016/20)
11. 02. 2020 Usnesení z 33. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 017/20)
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k odstranění vraku (poř. č. 014/20)
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP (poř. č. 015/20)
05. 02. 2020 Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stavba 520 - Březiněves - Satalice (poř. č. 011/20)
05. 02. 2020 Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stavba 518 a 519 SOKP (poř. č. 012/20)
05. 02. 2020 Záměr č. 3/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 727 v k.ú. Běchovice (poř. č. 013/20)
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
03. 02. 2020 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Do Panenek, K Běchovicům (poř. č. 010/20)
29. 01. 2020 Usnesení z 32. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 007/20)
29. 01. 2020 Záměr č. 2/20 - vypůjčit místnost předem známému zájemci - klubovna SC Richtrova (poř. č. 008/20)
28. 01. 2020 Informace o místě, době a navrženém programu 8. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 006/20)
22. 01. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 006/20)
16. 01. 2020 Záměr č. 1/20 - pronajmout plochy pro umístění reklamních panelů a plachet v k.ú. Běchovice (poř. č. 003/20)
16. 01. 2020 Usnesení z 31. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 004/20)
14. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 002/20)
02. 01. 2020 Oznámení - Rozpočet MČ Praha - Běchovice na rok 2020 (poř. č. 001/20)
30. 12. 2019 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha- Běchovice (poř. č. 116/19)
18. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Usnesení z 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 115/19)
10. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 111/19)
10. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání (poř. č. 112/19)
10. 12. 2019 Informace o místě, době a navrženém programu 7. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 113/19)
04. 12. 2019 Usnesení z 29. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 109/19)
04. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP (poř. č. 110/19)
03. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy pro rok 2020 (poř. č. 108/19)
29. 11. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP (poř. č. 106/19)
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2020 (poř. č. 107/19)
26. 11. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Podnikatelská (poř. č. 105/19)
18. 11. 2019 Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 104/19)
13. 11. 2019 Usnesení z 27. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 102/19)
13. 11. 2019 Oznámení o pokračování v ÚŘ a nařízení opakování veřejného ústního jednání - stavba SOKP 511 (poř.č. 103/19
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 101/19)
22. 10. 2019 Usnesení z 26. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 100/19)
22. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Korunce čp. 487, 493, 585 (poř. č. 099/19)
14. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - TS 4237 - ČOV (poř. č. 098/19
11. 10. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Mladých Běchovic (poř. č. 096/19)
11. 10. 2019 Usnesení z 25. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 097/19)
09. 10. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Do Říčan (poř. č. 095/19)
07. 10. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 094/19)
25. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP (poř. č. 091/19)
25. 09. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 - změny bez VVURÚ (poř. č. 092/19)
25. 09. 2019 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha- Běchovice (poř. č. 093/19)
25. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - TS 4237 - ČOV (poř. č. 090/19)
23. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - TS 42317 - ČOV (poř. č. 090/19)
19. 09. 2019 Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 089/19)
16. 09. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí - Rekonstrukce vedení 110 kV Běchovice - Říčany (poř. č. 088/19)
13. 09. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Mladých Běchovic (poř. č. 085/19)

XML