MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Oznámení o návrhu rozpočtu a jeho projednání (poř.č.144/20)
25. 11. 2020 Záměr č. 22/20 na pronájem garáže na pozemku parc.č. 416 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 22m2 (poř. č. 143/20)
24. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (poř.č. 142/20)
18. 11. 2020 Usnesení z 52. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 141/20)
12. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 ÚP SÚ HMP (poř. č. 140/20)
09. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP (poř. č. 138/20)
09. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP (poř. č. 139/20)
03. 11. 2020 Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 137/20)
27. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 136/20)
26. 10. 2020 Záměr č. 20/20 - pronajmout předem známému zájemci pozemek parc. č. 38 v k.ú. Běchovice (poř. č. 134/20)
26. 10. 2020 Záměr č. 21_20 - pronajmout předem známému zájemci pozemek parc. č. 19 v k.ú. Běchovice (poř. č. 135/20)
22. 10. 2020 Oznámení - Zahájení zjišťovacího řízení - záměr - D0, stavba 520 Březiněves – Satalice (poř. č. 133/20)
22. 10. 2020 Usnesení z 50. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 132/20)
14. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP (poř.č. 130/20)
14. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP (poř. č. 131/20)
12. 10. 2020 Oznámení o omezení úředních hodin ÚMČ Praha - Běchovice (poř. č. 129/20)
06. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent OESM (poř. č. 128/20)
05. 10. 2020 Usnesení z 49. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 126/20)
02. 10. 2020 Rozhodnutí - odstranění vraku z ulice V. Kovaříka (poř. č. 122/20)
02. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 ZÚR HMP (poř. č. 123/20)
02. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 ZÚR HMP (poř. č. 124/20)
02. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 ÚP SÚ HMP (poř. č 125/20)
24. 09. 2020 Usnesení z 48. jednání Rady MČ Praha - Běchovic (poř. č. 119/20)
24. 09. 2020 Usnesení z 11. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 120/20)
24. 09. 2020 Záměr č. 18/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 639/2 v k.ú. Běchovice (poř. č. 121/20)
18. 09. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (poř. č. 117/20)
18. 09. 2020 Vyhlášení grantového programu MČ Praha - Běchovice na rok 2021 (poř. č. 118/20)
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR (poř. č. 116/20)
15. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 ÚP SÚ HMP (poř. č. 114/20)
15. 09. 2020 Záměr č. 17/20 - na propachtování pozemků v k.ú. Běchovice (poř. č. 115/20)
11. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
11. 09. 2020 Vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19 v čp. 575 (poř. č. 112/20)
11. 09. 2020 Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 113/20)
08. 09. 2020 Svolání 1. zasedání OVK (poř. č. 111/20)
08. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
04. 09. 2020 Rozhodnutí - Zpevnění komunikace Na Prostřední cestě (A 248), stavba č. 295 (poř. č. 106/20)
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (poř. č.107/20)
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933_02 ÚP SÚ HMP (poř. č. 108/20)
04. 09. 2020 Informace o místě, době a navrženém programu 11. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 109/20)
01. 09. 2020 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Do Říčan (poř. č. 105/20)
28. 08. 2020 Usnesení ze 46. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 104/20)
27. 08. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V ÚP SÚ HMP a VVURÚ (poř. č. 102/20)
27. 08. 2020 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nad nádražím (poř. č. 103/20)
25. 08. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (poř. č. 101/20)
25. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu části změn vlny 16 ÚP SÚ HMP(poř. č. 100/20)
25. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 099/20)
25. 08. 2020 Informace o počtu vol. okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR (poř.č.098/20)

XML