MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 065/19)
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 066/19)
09. 07. 2019 Dražební vyhláška - nemovitost v k.ú. Hodslavice (poř.č. 067/19)
08. 07. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 vlny 01 ÚP SÚ HMP (poř. č.061/19)
01. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ - Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 300619 (poř. č. 062/19)
01. 07. 2019 Usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 063/19)
27. 06. 2019 Oznámení - Závěrečný účet MČ Praha - Běchovice za rok 2018 (poř. č. 061/19)
26. 06. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř. č. 060/19)
19. 06. 2019 Usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 059/19)
10. 06. 2019 Informace o místě, době a navrženém programu 5. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 058/19)
06. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Uzemní rozhodnutí - Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka (poř. č. 057/19)
05. 06. 2019 Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 055/19)
05. 06. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením (poř. č. 048/19)
03. 06. 2019 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (poř. č. 053/19)
03. 06. 2019 Dokument "Doručení písemnosti v..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Oznámení o projednání Závěrečného účtu MČ Praha - Běchovice za rok 2018 (poř. č. 052/19)
28. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 050/19)
28. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 051/19)
26. 05. 2019 Výsledky hlasování v místním referendu na území MČ Praha - Běchovice (poř.č. 049/19)
20. 05. 2019 Usnesení z 15. mimoř. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 046/19)
20. 05. 2019 Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 047/19)
20. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením (poř. č. 047/19)
15. 05. 2019 Záměr č. 6 /19 - na pronájem části pozemku parc.č. 727 v k.ú Běchovice (poř. č. 045/19)
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlametu (poř. č. 043/19)
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání místního referenda (poř. č. 044/19)
03. 05. 2019 Usnesení ze 14. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 042/19)
30. 04. 2019 Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 041/19)
26. 04. 2019 Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (poř. č. 040/19)
26. 04. 2019 Svolání 1.zasedání OVK - volby do EP 2019 (poř. č. 039/19)
18. 04. 2019 Oznámení o zahájení ÚŘ - Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka (poř. č. 038/19)
13. 04. 2019 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř. č. 037/19)
11. 04. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 036/19)
09. 04. 2019 Informace pro voliče ke konání II. kola dolňovacích voleb do Senátu P ČR (poř. č. 032/19)
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha - Běchovice - pro volby do Evropského parlamentu (poř. č. 033/19)
09. 04. 2019 Záměr č. 5/19 - na prodej pozemků parc. č. 775/4 a 775/6, včetně budovy s č.p. 577 v k.ú. Běchovice (poř. č. 034/19)
09. 04. 2019 Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 035/19)
02. 04. 2019 Informace o místě, době a navrženém programu 4. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 031/19)
26. 03. 2019 Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 030/19)
22. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP (poř. č. 029/19)
19. 03. 2019 Oznámení o době a místě konání doplňujícíh voleb do Senátu PČR (poř. č. 028/19)
19. 03. 2019 Svolání 1.zasedání OVK - doplňujíci volby do Senátu PČR (poř. č. 027/19)
12. 03. 2019 Záměr č. 4/19 - pronajmout části pozemků na parcele č. 54, 56 a 61 v k.ú. Běchovice (poř. č. 025/19)
12. 03. 2019 Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 026/19)
05. 03. 2019 Záměr č. 2/19 - pronajmout předem známému zájemci pozemek parc. č. 22 v k.ú. Běchovice (poř. č. 023/19)
05. 03. 2019 Záměr č. 3/19 - k pronájmu ploch pro umístění reklamních panelů a plachet v k.ú. Běchovice (poř. č. 024/19)
25. 02. 2019 Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 022/19)
21. 02. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro doplňující volby do Senátu (poř. č. 021/19)
15. 02. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha - Běchovice - pro doplňující volby do SENÁTU (poř. č. 019/19)
15. 02. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Českobrodská (poř.č.020/19)

XML