MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 104/19)
13. 11. 2019 Usnesení z 27. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 102/19)
13. 11. 2019 Oznámení o pokračování v ÚŘ a nařízení opakování veřejného ústního jednání - stavba SOKP 511 (poř.č. 103/19
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 101/19)
22. 10. 2019 Usnesení z 26. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 100/19)
22. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Korunce čp. 487, 493, 585 (poř. č. 099/19)
14. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - TS 4237 - ČOV (poř. č. 098/19
11. 10. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Mladých Běchovic (poř. č. 096/19)
11. 10. 2019 Usnesení z 25. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 097/19)
09. 10. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Do Říčan (poř. č. 095/19)
07. 10. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 094/19)
25. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP (poř. č. 091/19)
25. 09. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 - změny bez VVURÚ (poř. č. 092/19)
25. 09. 2019 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha- Běchovice (poř. č. 093/19)
25. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - TS 4237 - ČOV (poř. č. 090/19)
23. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - TS 42317 - ČOV (poř. č. 090/19)
19. 09. 2019 Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 089/19)
16. 09. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí - Rekonstrukce vedení 110 kV Běchovice - Říčany (poř. č. 088/19)
13. 09. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Mladých Běchovic (poř. č. 085/19)
13. 09. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Do Říčan (poř. č. 086/19)
13. 09. 2019 Vyhlášení grantového programu MČ Praha - Běchovice na rok 2020 (poř. č. 087/2019)
11. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Pplk. Nováčka čp. 287,426,422 (poř. č. 084/19)
09. 09. 2019 Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 082/19)
09. 09. 2019 Informace o místě, době a navrženém programu 6. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř.č. 083/19)
03. 09. 2019 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Drůbežnická, Do Újezda, Na Spáleništi (poř. č. 080/19)
03. 09. 2019 Záměr č. 7/19 - k pronájmu ploch pro umístění reklamních panelů a plachet v k.ú. Běchovice (poř. č. 081/19)
02. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP (poř. č. 078/19)
02. 09. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP (poř č. 079/19)
21. 08. 2019 Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 077/19)
20. 08. 2019 Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP (poř. č. 076/19)
13. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 ÚP SÚ HMP (poř. č. 075/19)
09. 08. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 vlny 01 ÚP SÚ HMP (poř. č.064/19)
07. 08. 2019 Dokument "Doručení písemnosti v..." již není dostupný.
06. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Rekonstrukce vedení 110 kV Běchovice - Říčany (poř. č. 073/19
02. 08. 2019 OOP_ povolení zvláštního užívání pozemních komunikací (poř. č. 072/19)
31. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 071/19)
29. 07. 2019 Usnesení z 20. mimoř. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 069/19)
29. 07. 2019 Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 070/19)
24. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP (poř. č. 068/19)
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 065/19)
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 066/19)
09. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 vlny 01 ÚP SÚ HMP (poř. č.061/19)
01. 07. 2019 Výstraha ČHMÚ - Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 300619 (poř. č. 062/19)
01. 07. 2019 Usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 063/19)
27. 06. 2019 Oznámení - Závěrečný účet MČ Praha - Běchovice za rok 2018 (poř. č. 061/19)
26. 06. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř. č. 060/19)
19. 06. 2019 Usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 059/19)
10. 06. 2019 Informace o místě, době a navrženém programu 5. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 058/19)
06. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.

XML