MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Usnesení z 48. jednání Rady MČ Praha - Běchovic (poř. č. 119/20)
24. 09. 2020 Usnesení z 11. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 120/20)
24. 09. 2020 Záměr č. 18/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 639/2 v k.ú. Běchovice (poř. č. 121/20)
18. 09. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (poř. č. 117/20)
18. 09. 2020 Vyhlášení grantového programu MČ Praha - Běchovice na rok 2021 (poř. č. 118/20)
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR (poř. č. 116/20)
15. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 ÚP SÚ HMP (poř. č. 114/20)
15. 09. 2020 Záměr č. 17/20 - na propachtování pozemků v k.ú. Běchovice (poř. č. 115/20)
11. 09. 2020 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - SOKP 511 - 5. část (poř. č. 110/20/05)
11. 09. 2020 Vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19 v čp. 575 (poř. č. 112/20)
11. 09. 2020 Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 113/20)
08. 09. 2020 Svolání 1. zasedání OVK (poř. č. 111/20)
08. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Dokument "Výzva k vyjádření k p..." již není dostupný.
04. 09. 2020 Rozhodnutí - Zpevnění komunikace Na Prostřední cestě (A 248), stavba č. 295 (poř. č. 106/20)
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (poř. č.107/20)
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933_02 ÚP SÚ HMP (poř. č. 108/20)
04. 09. 2020 Informace o místě, době a navrženém programu 11. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 109/20)
01. 09. 2020 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Do Říčan (poř. č. 105/20)
28. 08. 2020 Usnesení ze 46. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 104/20)
27. 08. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V ÚP SÚ HMP a VVURÚ (poř. č. 102/20)
27. 08. 2020 OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nad nádražím (poř. č. 103/20)
25. 08. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (poř. č. 101/20)
25. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu části změn vlny 16 ÚP SÚ HMP(poř. č. 100/20)
25. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 099/20)
25. 08. 2020 Informace o počtu vol. okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR (poř.č.098/20)
25. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 - Z 3265/19 ÚP SÚ HMP (poř. č. 096/20)
25. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 2838/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ (poř. č. 097/20)
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení- návrh změn vlny 16 (poř. č. 100/20)
18. 08. 2020 Veřejná Vyhláška - oznámení-změny - vlna 04 (poř. č. 099/20)
14. 08. 2020 Informace o počtu vol. okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR (poř.č.098_20)
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - Z 3264_00 (poř. č. 96_20)
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - Z 2838_00 (poř. č. 97_20)
03. 08. 2020 Záměr č. 16/20 - pronajmout předem známému zájemci pozemky parc. č. 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1266/1 a 1266/6 v k.ú. Běchovice (poř. č. 095/20)
31. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu ČR (poř. č. 094/20)
29. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - k..." již není dostupný.
29. 07. 2020 Záměr č. 15/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 727 v k.ú. Běchovice (poř. č. 093/20)
28. 07. 2020 Usnesení z 45. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 091/20)
09. 07. 2020 Oznámení - Závěrečný účet MČ Praha - Běchovice za rok 2019 (poř. č. 090/20)
08. 07. 2020 Usnesení z 44. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 089/20)
08. 07. 2020 Záměr č. 14/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 727 v k.ú. Běchovice (poř. č. 088/20)
02. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (poř. č. 084/20)
02. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení - Zpevnění komunikace Na Prostřední cestě (poř. č. 085/20)
02. 07. 2020 Záměr č. 12/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 61 v k.ú. Běchovice (poř. č. 084/20)
02. 07. 2020 Záměr č. 13_20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 910 v k.ú. Běchovice (poř. č. 087/20)
29. 06. 2020 Usnesení z 10. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 080/20)
29. 06. 2020 Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí stavba R1 510 Satalice Běchovice (poř. č. 081/20)
29. 06. 2020 Záměr č. 10/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 409 v k.ú. Běchovice (poř. č. 082/20)

XML