MČ Praha - Běchovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-bechovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Datová schránka: erdb3s9
E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (poř. č. 084/20)
02. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení - Zpevnění komunikace Na Prostřední cestě (poř. č. 085/20)
02. 07. 2020 Záměr č. 12/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 61 v k.ú. Běchovice (poř. č. 084/20)
02. 07. 2020 Záměr č. 13_20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 910 v k.ú. Běchovice (poř. č. 087/20)
29. 06. 2020 Usnesení z 10. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 080/20)
29. 06. 2020 Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí stavba R1 510 Satalice Běchovice (poř. č. 081/20)
29. 06. 2020 Záměr č. 10/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 409 v k.ú. Běchovice (poř. č. 082/20)
29. 06. 2020 Záměr č. 11/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 316 v k.ú. Běchovice (poř. č.083/20)
23. 06. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 079/20)
22. 06. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 076/20)
22. 06. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ (poř. č. 077/20)
22. 06. 2020 Oznámení - seznámení s podklady pro vydání ÚR - SOKP 511 (poř. č. 078/20)
17. 06. 2020 Usnesení z 42. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 075/20)
16. 06. 2020 Informace o místě, době a navrženém programu 10. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 074/20)
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP (poř. č. 071/20)
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 072/20)
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP (poř. č. 073/20)
11. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 070/20)
08. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 067/20)
08. 06. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 ÚP SÚ HMP (poř. č. 068/20)
08. 06. 2020 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP SÚ HMP (poř. č. 069/20)
04. 06. 2020 Záměr č. 9/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 727 v k.ú. Běchovice (poř. č. 066/20)
03. 06. 2020 Vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu bytu (poř. č. 065/20)
02. 06. 2020 Oznámení o projednání Závěrečného účtu MČ Praha - Běchovice za rok 2019 (poř. č. 063/20)
02. 06. 2020 Usnesení z 41. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 064/20)
22. 05. 2020 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele_ředitelky MŠ Sluníčko (poř. č. 062/20)
20. 05. 2020 Usnesení z 40. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 059/20)
20. 05. 2020 Dražební vyhláška - provedení el.dražby nemovité věci (1) (poř. č. 060/20)
20. 05. 2020 Dražební vyhláška - provedení el.dražby nemovité věci (2) (poř. č. 061/20)
12. 05. 2020 Záměr č. 7/20 - pronajmout předem známému zájemci část pozemku parc. č. 727 v k.ú. Běchovice (poř. č. 057/20)
12. 05. 2020 Záměr č. 8/20 - pronajmout předem známému zájemci nebytový prostor v čp. 1, k.ú. Běchovice (poř. č. 058/20)
04. 05. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 054/20)
04. 05. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 úprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 055/20)
04. 05. 2020 Usnesení z 39. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 056/20)
30. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Vydrholci (poř. č. 053/20)
28. 04. 2020 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - stavba R1 510 Satalice Běchovice (poř. č. 052/20)
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 (poř. č. 048/20)
27. 04. 2020 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 uprav U 1353_05 ÚP SÚ HMP (poř. č. 049/20)
27. 04. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 uprav ÚP SÚ HMP (poř. č. 050/20)
27. 04. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3164_12 ÚP SÚ HMP (051/20)
22. 04. 2020 Usnesení z 9. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 044/20)
22. 04. 2020 Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 045/20)
22. 04. 2020 Oznámení s nařízením č. 8_2020 Sb. HMP - kterým se mění tržní řád (poř. č. 046/20)
22. 04. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - tajemník ÚMČ Praha - Kunratice (poř. č. 047/20)
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 (poř. č.043/20)
09. 04. 2020 Informace o místě, době a navrženém programu 9. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř.č. 042/20)
07. 04. 2020 Informace o místě, době a navrženém programu 9. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř.č. 042_20)
06. 04. 2020 Usnesení z 37. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 041/20)
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení (poř.č.040/20)
30. 03. 2020 Záměr č. 6/2020 - prodej části pozemku, parc. č. 792 v k.ú. Běchovice (poř.č. 039/20)

XML