MČ Praha - Satalice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://satalice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Satalice
K Radonicům 81/3
190 15 Praha 9

Datová schránka: r3taksc
E-mail: urad@mcsatalice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení
31. 03. 2020 Záměr č.29/2020 na pronájem pozemku
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška
24. 03. 2020 Záměr č. 28/2020 na pronájem části pozemku parc.č.478/1 k.ú.Satalice
24. 03. 2020 Záměr č. 27/2020 na pronájem části pozemku parc.č.478/1 k.ú. Satalice
24. 03. 2020 Záměr č. 26/2020 na pronájem části pozemku parc.č.478/1 k.ú.Satalice
24. 03. 2020 Záměr č.25/2020 prodloužení smlouvy č.118/NB
20. 03. 2020 Nařízení primátora
20. 03. 2020 Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy
20. 03. 2020 Nařízení primátora
20. 03. 2020 Zrušení přerušení dodávky elektrické energii
20. 03. 2020 Oznámení o zrušení veřejného projednání
20. 03. 2020 Oznámení o zrušení veřejného projednání
20. 03. 2020 Oznámení o zrušení veřejného projednání
20. 03. 2020 Záměr č. 24/2020 uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy o pachtu č. 400/P ze dne 27. 4. 2018
20. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
13. 03. 2020 Záměr č. 23/2020 na pronájem části nebytových prostor K Cihelně č.p. 59, Satalice
10. 03. 2020 Záměr č. 22/2020 na pronájem části nebytových prostor Za kapličkou č.p. 18
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
06. 03. 2020 Svolávám zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice dne 14.4.2020
05. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 rok 2020
28. 02. 2020 Oznámení o zahájení spol. řízení - veřejná vyhláška
25. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
23. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
23. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
23. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
22. 02. 2020 Návrhy usnesení pro 10. zasedání ZMČ Praha-Satallice
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
18. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1 rok 2020
17. 02. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby "Stavba č. 0093 - TV Kbely, etapa 0028 - ČOV Kbely"
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška
14. 02. 2020 Záměr č. 21/2020 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část. 36) Satalice
14. 02. 2020 Záměr č. 20/2020 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část. 21) Satalice
14. 02. 2020 Záměr č. 19/2020 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část. 20) Satalice
14. 02. 2020 Záměr č. 18/2020 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část. 25) Satalice
14. 02. 2020 Záměr č. 17/2020 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část. 22) Satalice
14. 02. 2020 Záměr č. 16/2020 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část. 6) Satalice
14. 02. 2020 Oznámení o zrušení záměrů č. 10 - 15/2020
10. 02. 2020 Záměr č. 15/2020 na pronájem části parc. č. 930/1 část 36 v k.ú. Satalice
10. 02. 2020 Záměr č. 14/2020 na pronájem části parc. č. 930/1 část 21 v k.ú. Satalice
10. 02. 2020 Záměr č. 13/2020 na pronájem části parc. č. 930/1 část 20 v k.ú. Satalice
10. 02. 2020 Záměr č. 12/2020 na pronájem části parc. č. 930/1 část 25 v k.ú. Satalice
10. 02. 2020 Záměr č. 11/2020 na pronájem části parc. č. 930/1 část 22 v k.ú. Satalice
10. 02. 2020 Záměr č. 10/2020 na pronájem části parc. č. 930/1 část 6 v k.ú. Satalice
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení

XML