MČ Praha - Zličín

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mczlicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Zličín
Tylovická 207/2
155 21 Praha 5

Datová schránka: cnbbtxh
E-mail: umc@mczlicin.cz, posta@mczlicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 026/2020
01. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 019/2020
01. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 018/2020
01. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 017/2020
01. 07. 2020 Aktualizace č.6 - koridor železniční tratě
30. 06. 2020 Propojovací chodník tělocvična - ZŠ
24. 06. 2020 Úprava provozu v ul. Nedašovská
24. 06. 2020 Rozpočtová opatření - červen 2020
23. 06. 2020 Návrh změny Z 3433/00
22. 06. 2020 Změna U 1359/06 a U 1360 vlny 06
22. 06. 2020 Splašková kanalizace v Sobíně
22. 06. 2020 Společné jednání a vystavení návrhů změn vlny 09
18. 06. 2020 Změna stavby před dokončením - CTPark Chrášťany
12. 06. 2020 Řízení o vydání změn vlny 19
12. 06. 2020 řízení o vydání změn vlny 02 úprav
12. 06. 2020 Řízení o vydání změny vlny 07 Z 1424/07
09. 06. 2020 Úprava provozu na komunikaci U Zličína
09. 06. 2020 Návrhy změn vlny 10
08. 06. 2020 Změna vlny 11 Z 3114/11, Z3115/11 a Z 3116/11
08. 06. 2020 Řízení o vydání změny vlny 06 úprav U 1361/06 ÚP SÚ HMP
29. 05. 2020 Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2019
25. 05. 2020 Změna vlny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP
12. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ na den 27.5.2020
09. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
07. 05. 2020 Prodej hrobky č. 34 na hřbitově ve Zličíně
06. 05. 2020 Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2019
06. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
04. 05. 2020 Projednání změn vlny 17 ÚP SÚ HMP
04. 05. 2020 projednání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
29. 04. 2020 Rozpočtová opatření - duben 2020
27. 04. 2020 Projednání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Opakované projednání změny U 1353/05 vlny 05 ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Změna vlny 12 Z 3164/12 ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam FÚ
25. 04. 2020 Přechodná úprava provozu v ul. K Metru
25. 04. 2020 Pronájem nebyt. prostor v DPS - ordinace s čekárnou
22. 04. 2020 Oznámení s nařízením - tržní řád
22. 04. 2020 Rozhodnutí - obnova vodovodních řadů
22. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí/ho odboru finančního, ochrany prostředí a rozvoje investic
09. 04. 2020 Finanční úřad - hromadný předpisný seznam
06. 04. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 194/2020, o vyhlášení nouzového stavu na území ČR
06. 04. 2020 Řízení o změně vlny 05 opakované projednání ÚP SÚ HMP
06. 04. 2020 Řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚP SÚ HMP
06. 04. 2020 Návrh změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
06. 04. 2020 Návrh změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
06. 04. 2020 Jednání o návrhu změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
06. 04. 2020 Dokument "Zpráva o plnění rozpo..." již není dostupný.
06. 04. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provy provozu v ul. Nedašovská
06. 04. 2020 Úprava provozu v ul. U Zličína

XML