MČ Praha - Lochkov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-lochkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lochkov
Za ovčínem 1
154 00 Praha 5

Datová schránka: sufanvv
E-mail: lochkov@zris.mepnet.cz, urad@praha-lochkov.cz, starosta@praha-lochkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2019 Záměr obce
07. 01. 2019 Oznámení o volném pracovním místu - MČ Praha - Troja
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška
07. 01. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení "Osvětlení hřiště pro malou kopanou"
20. 12. 2018 Zápis a Usnesení z 3. zasedání ze dne 12. a 13. 12. 2018
17. 12. 2018 Informace a výzva občanům, kteří vytápějí svůj dům neekologickým kotlem na pevná paliva
16. 12. 2018 Vítání malých občánků
16. 12. 2018 Tradiční předvánoční setkání seniorů
12. 12. 2018 Sběrný dvůr v Praze-Radotíně bude čtyři dny uzavřen
06. 12. 2018 Tradiční rozsvícení vánočního stromku
04. 12. 2018 Svolání 3. zasedání zastupitelstva - Oznámení - pozvánka
27. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
26. 11. 2018 Vánoční a novoroční svoz odpadu
21. 11. 2018 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
14. 11. 2018 Výběrové řízení - MČ Zbraslav
14. 11. 2018 Výběrové řízení - MČ Zbraslav
07. 11. 2018 Zápis a Usnesení z 2. zasedání dne 30.10.2018
07. 11. 2018 Zápis a Usnesení z 1. zasedání dne 30.10.2018
05. 11. 2018 Slavnostní zasazení stromu - lípy
05. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00
31. 10. 2018 Granty hlavního města Prahy
24. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny / úpravy U 1345/00
22. 10. 2018 Pozvánka - Svolání 2. zasedání zastupitelstva
22. 10. 2018 Pozvánka - Svolání 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva
22. 10. 2018 Zájezd - ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
22. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00
17. 10. 2018 ZÁMĚR OBCE uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 732 737 v k.ú. Lochkov
10. 10. 2018 Informace - účetnictví
06. 10. 2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha - Lochkov
01. 10. 2018 Veřejná vyhláška
26. 09. 2018 Zápis a Usnesení z 28. zasedání dne 19.9.2018
24. 09. 2018 Veřejná vyjhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04
24. 09. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15
18. 09. 2018 Investiční akce za roky 2014 - 2018
10. 09. 2018 Volby - Oznámení o době a místě konání voleb
10. 09. 2018 Volby - Oznámení starosty o nevyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
04. 09. 2018 ZÁMĚR OBCE uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 283/3, 319/93, 707, 709, 711 v k.ú. Lochkov
03. 09. 2018 ZÁMĚR OBCE uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti
03. 09. 2018 Svolání 28. zasedání zastupitelstva
24. 08. 2018 Pořízení kompostérů a štěpkovače
20. 08. 2018 Nabídka volného pracovního místa
15. 08. 2018 Pořízení kompostérů a štěpkovače
15. 08. 2018 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí - 2019
13. 08. 2018 15. září - celosvětový úklidový den
01. 08. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu
25. 07. 2018 Zápis a usnesení z 27. zasedání zastupitelstva
25. 07. 2018 Informace starosty o počtu a sídle volebních okrsků
25. 07. 2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK
25. 07. 2018 Informace starosty o nevyhrazení plochy
25. 07. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

XML