Město Ústí nad Labem

Okresní město
Okres Ústí nad Labem

http://usti-nl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: vt8bhx2

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 EUD OŽP - S-2799 Půzkumný vrt na p. p. č. 510/1 v k. ú. Suletice, oznámení
31. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ ul. Dlouhá - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ p.p.č. 418/3 - k.ú. Klíše
30. 03. 2023 EUD - VV - OOP č.j. KUUK/050145/2023 - I/30 Ústí n.L.-Sociální péče
30. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Do Vrchu, Polní, 5. května- k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem
29. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ ul. Hluboká u obj. č.p. 503 - k.ú. Neštěmice
29. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Vojtěšská, U Nádraží, Malá Hradební, U Kostela - k.ú. Ústí nad Labem
28. 03. 2023 EUD - MÚ - VP ul. Na Pile 1153/12
28. 03. 2023 EUD - MÚ - VP ul. Na Popluží 622/1
28. 03. 2023 EUD - MÚ - VP ul. Peškova 510
28. 03. 2023 EUD - MÚ - VP ul. Tolstého 1301/29
28. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Masarykova u obj. č.p. 93/231 - k.ú. Klíše 
27. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ p.p.č. 119 - k.ú. Libouchec
27. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ p.p.č. 119 - k.ú. Libouchec
27. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ p.p.č. 159/1 - k.ú. Stradov u Chabařovic
27. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ p.p.č. 303 - k.ú. Přestanov
27. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ ul. U Koupaliště - k.ú. Klíše
27. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ sil. č. II/261, III/25847, ul. Náměstí - k.ú. Velké Březno
27. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Sklářská - k.ú. Ústí nad Labem
24. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ p.p.č. 25, 132/18, 147, 130 - k.ú. Strážky u Habrovic
24. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Na Rozhledu, Do Kopečka - k.ú. Střekov
24. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Štefánikova - k.ú. Klíše
24. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ čištění komunikací Trmice 2023
23. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ p.p.č. 352, 45/1 - k.ú. Bláhov
23. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ sil. č. III/24726, p.p.č. 67/1,... - k.ú. Dubice nad Labem
23. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Lovecká, U Školy - k.ú. Trmice
23. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ul. Mošnova - k.ú. Ústí nad Labem
23. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ ulice v Ústí nad Labem
23. 03. 2023 EUD - PÚ - ul. Mezní, Větrná, Na Ovčárně, ... - k.ú. Ústí nad Labem
23. 03. 2023 EUD - Zveřejnění: Oprava OZV - číslo právního předpisu 1/2023
23. 03. 2023 EUD - MMU - OSS - oznámení o možnosti převzít písemnost J. Balogh
23. 03. 2023 EUD - MMU - OSS - oznámení o možnosti převzít písemnost K. Dunková
22. 03. 2023 EÚD - Rekonstrukce a novostavba chodníkového tělesa v k.ú. Velké Chvojno
21. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ p.p.č. 3528, 2496 - k.ú. Tisá
20. 03. 2023 EUD - MÚ - sil. č. III/25434 h, p.p.č. 1221 - k.ú. Radejčín
20. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ - odtahy na RunTour k.ú. Střekov, Ústí n. L.
20. 03. 2023 EUD - PÚ - ul. Vojnovičova, Masarykova, Kapitána Jaroše,.. - k.ú. Bukov
17. 03. 2023 EUD - MÚ - VP ul. Anežky České 27 - k.ú. Krásné Březno
17. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ sil. č. III/25839, III/25837, .. - k.ú. Hostovice u Ústí n. L.
16. 03. 2023 EUD - PÚ - DZ p.p.č. 2380/3, 2377/1, 2375/4, 2372/2 - k.ú. Ústí nad Labem
16. 03. 2023 Dokument "EUD - Veřejná vyhlášk..." již není dostupný.
16. 03. 2023 EUD - vydání změny ÚP ÚNL č. 1 a 2 + úplné znění ÚP ÚNL po změně č. 1 a 2
16. 03. 2023 EUD - vydání změny ÚP ÚNL č. 1 a 2 + úplné znění ÚP ÚNL po změně č. 1 a 2
15. 03. 2023 OOP - vymezená vodní plocha na Labi v ř.km 771,49 až 772,49 (k.ú. Brná nad Labem a Sebuzín)
15. 03. 2023 EUD - VV - OOP č.j. SR/2274/UL/2022 - 5 - zákaz vstupu - Průčelská rokle, Vrabinec, Kozí vrch, Vaňov
15. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška č.j...." již není dostupný.
15. 03. 2023 EUD - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV Statutárního města Ústí nad Labem
15. 03. 2023 EDU- S-2789 Průzkumný vrt na p. p. č. 55/1 v k. ú. Suletice -oznámení
14. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ sil. č. II/528, p.p.č. 2335/2 - k.ú. Tisá
14. 03. 2023 EUD - MÚ - DZ sil. č. III/25357 (ul. Smetanova) - k.ú. Chabařovice

XML