Město Ústí nad Labem

Okresní město
Okres Ústí nad Labem

http://usti-nl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: vt8bhx2

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Usnesení 074 EX 04735/06-406
18. 09. 2019 Oznámení záměru města o pachtu pozemku
18. 09. 2019 Oznámení záměru města o prodeji pozemku
18. 09. 2019 Oznámení záměru města o prodeji pozemku
18. 09. 2019 Oznámení záměru města o pachtu pozemku
18. 09. 2019 Oznámení záměru města o výpůjčce pozemků
18. 09. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
17. 09. 2019 Usnesení 124 EX 1275/10-304
17. 09. 2019 Usnesení 124 EX 28659/11-241
17. 09. 2019 Usnesení 23 EXE 17/2018-20
17. 09. 2019 Usnesení 112 EX 3433/12-99
17. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ silnice č. III/25841 v ul. Nová k.ú. Střekov
17. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. 5.května a ul. Lužecká silnice č. III/25361 k.ú. Povrly
17. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ místní komunikace p.p.č. 200/4 k.ú. Valtířov nad Labem
17. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Pod Vodojemem k.ú. Všebořice
16. 09. 2019 Usnesení 203 EX 06255/19-27
16. 09. 2019 Usnesení 176 EX 04348/14-105
16. 09. 2019 Usnesení 150 EX 232/15-80
16. 09. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
16. 09. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
13. 09. 2019 Oznámení záměru města o pachtu pozemku
13. 09. 2019 Oznámení záměru města o uzavření dodatku k nájemní smlouvě
13. 09. 2019 Usnesení 203 EX 60266/11-61
13. 09. 2019 KÚÚK - VV OOP (Mattoni 1/2 maraton Ústí nad Labem 2019)
13. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Pod Horkou a ul. Ústecká v k.ú. Chlumec u Chabařovic
12. 09. 2019 FÚÚK - Dražební vyhláška
12. 09. 2019 VV - Blokové čištění II. kolo Všebořice, Bukov
12. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ místní komunikace na p.p.č. 3859/1 v k.ú. Libouchec
11. 09. 2019 FÚÚK - Dražební vyhláška
11. 09. 2019 Usnesení 040 EX 4233/10-71
10. 09. 2019 Usnesení 209 EX 866/2018-80
10. 09. 2019 Usnesení 209 EX 558/2003-181
10. 09. 2019 Usnesení 209 EX 1399/2008-155
10. 09. 2019 Usnesení 209 EX1399/2008-156
10. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ akce Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem
10. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Alešova, Vilová ulička, Beethovenova k.ú. Klíše
10. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Plynárenská, Masarykova, Na Kohoutě k.ú. Všebořice
10. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Vaníčkova k.ú. Ústí nad Labem
09. 09. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
09. 09. 2019 Usnesení 015 EX 499/10-133
09. 09. 2019 Usnesení 015 EX 499/10-134
09. 09. 2019 Usnesení 220 EX 13502/14-151
09. 09. 2019 Usnesení 041 EX 715/15-118
09. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ odtahy akce Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2019
09. 09. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Tovární k.ú. Ústí nad Labem
09. 09. 2019 Oznámení zahájení územního řízení
09. 09. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnost
06. 09. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
06. 09. 2019 Dražební vyhláška 167 EX 3764/15-370
06. 09. 2019 Usnesení 139 EX 23317/16-069

XML