Město Ústí nad Labem

Okresní město
Okres Ústí nad Labem

http://usti-nl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: vt8bhx2

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 OOP - DZ na pozemku na p.p.č. 3418/1, 3418/3, 3418/4, 3419/3 - k.ú. Ústí nad Labem
20. 03. 2019 OOP - VP ul. Na Výsluní u obj. v ul. Stará č.p. 2520/45A - k.ú. Ústí nad Labem
20. 03. 2019 OOP - DZ ul. Hostovická - k.ú. Ústí nad Labem
20. 03. 2019 OOP - DZ na silnici č. III/26041 (p.p.č. 374/1) - k.ú. Velké Chvojno
20. 03. 2019 OOP - DZ ul. Keplerova - k.ú. Krásné Březno
20. 03. 2019 Státní pozemkový fond - Oznámení o zamýšleném převodu (souhrn)
19. 03. 2019 KÚÚK - VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - I/13 Kladrubská spojka - realizace podrobnéhoho IGP - I. etapa
19. 03. 2019 VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost
19. 03. 2019 FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
19. 03. 2019 FÚÚK - Dražební vyhláška I.
19. 03. 2019 FÚÚK - Dražební vyhláška II.
18. 03. 2019 070 EX 1292/18-37
18. 03. 2019 Usnesení 203 EX 44715/18-32
18. 03. 2019 Oznámení záměru města o prodeji pozemku
18. 03. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
18. 03. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
18. 03. 2019 Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
18. 03. 2019 Oznámení města o záměru pronájmu části pozemku
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření přijaté radou města Ústí nad Labem dne 11. 3. 2019
15. 03. 2019 VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost
15. 03. 2019 VV - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
15. 03. 2019 OOP - PÚ - DZ na místní komunikaci na p.p.č. 4118/1 - k.ú. Libouchec
15. 03. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Velká Hradební - k.ú. Ústí nad Labem
14. 03. 2019 134 EX 11440/17 - 193
14. 03. 2019 134 EX 10490/17 - 216
14. 03. 2019 173 EX 983/17- 83
14. 03. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. 5. května na p.p.č. 1245 - k.ú. Povrly
14. 03. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Slunečná, Zlatá stezka, Na Rybárně, Sebuzínská - k.ú. Střekov, Brná nad Labem
14. 03. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Vaníčkova (od křižovatky s ul. Brněnská po křižovatku s ul. Revoluční) - k.ú. Ústí nad Labem
14. 03. 2019 Oznámení zahájení územního řízení
13. 03. 2019 Výběrové řízení - referent/ka stavebního odboru
13. 03. 2019 Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
13. 03. 2019 SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
13. 03. 2019 SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
13. 03. 2019 SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
13. 03. 2019 SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
13. 03. 2019 SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
13. 03. 2019 VV - DZ čištění komunikací v k.ú. Bukov a Všebořice
13. 03. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Sklářská, Textilní, Na Luhách, Tovární, U Vlečky, U Jeslí, Kekulova - k.ú. Ústí nad Labem
13. 03. 2019 OOP - PÚ - DZ čištění komunikací I. kolo
13. 03. 2019 OOP - VP ul. Keplerova u obj. č.p. 708/22 - k.ú. Krásné Březno
13. 03. 2019 OOP - VP na parkovací ploše na p.p.č. 1480/316 v ul. Anežky České u obj. č.p. 657/33 - k.ú. Krásné Březno
13. 03. 2019 OOP - VP ul. SNP u obj. č.p. 2372/23 - k.ú. Ústí nad Labem
13. 03. 2019 OOP - VP ul. Svojsíkova u obj. č.p. 2671/24 - k.ú. Ústí nad Labem
13. 03. 2019 OOP - VP na parkovací ploše na p.p.č. 4949/645 v ul. Špálova u obj. č.p. 2768/4 - k.ú. Ústí nad Labem
13. 03. 2019 OOP - VP na parkovací ploše na p.p.č. 4949/40 v ul. Ladova u obj. č.p. 2548/38 - k.ú. Ústí nad Labem
13. 03. 2019 OOP - VP na parkovací ploše na p.p.č. 4949/40 v ul. Ladova u obj. č.p. 2548/38 - k.ú. Ústí nad Labem
13. 03. 2019 OOP - VP ul. Jizerská u obj. č.p. 2906/10 - k.ú. Ústí nad Labem
12. 03. 2019 VV - zahájení správního řízení ve věco odstranění a odstavení vraku - parkoviště ul. Mezní k.ú. Ústí nad Labem
12. 03. 2019 VV - zahájení správního řízení ve věci odstranění a odstavení vraku - ul. Mahenova k.ú. Předlice

XML