Město Ústí nad Labem

Okresní město
Okres Ústí nad Labem

http://usti-nl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: vt8bhx2

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 OOP - PÚ - DZ na silnici č. II/258 a na pozemní komunikaci na p.p.č. 321 - k.ú. Koštov
19. 07. 2019 KÚÚK - OOP (I/13 Srbice-Přestanov-rekonstrukce povrchu komunikace)
18. 07. 2019 Usnesení 030 EX 8734/15-153
18. 07. 2019 KÚÚK - VV Návrh OOP - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavovového území významného vodního toku Klíšský potok ř.km 0,524-2,669 - aktualizace
16. 07. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
16. 07. 2019 OSV MmÚ - doručení VV
16. 07. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. V Polích, Vančurova, Horská, Za Humny, Žižkova, Fügnerova - k.ú. Trmice
16. 07. 2019 Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
15. 07. 2019 Usnesení 124 EX 11345/17-104
15. 07. 2019 Usnesení 124 EX 320/19-71
15. 07. 2019 VV - VP ul. Dukelských hrdinů u obj. č.p. 547/33 - k.ú. Bukov
15. 07. 2019 VV - VP ul. Kmochova u obj. č.p. 3160/12 - k.ú. Ústí nad Labem
15. 07. 2019 VV - VP ul. Mošnova u obj. č.p. 1968/8 - k.ú. Ústí nad Labem
15. 07. 2019 VV - VP ul. Maková u obj. č.p. 2812/22 - k.ú. Ústí nad Labem
15. 07. 2019 VV - VP ul. Malátova u obj. č.p. 2433/9 - k.ú. Ústí nad Labem
12. 07. 2019 Usnesení 203 EX 48070/18-39
12. 07. 2019 Usnesení 124 EX 3527/07-697
12. 07. 2019 Express dražby - Dražební vyhláška
11. 07. 2019 OŽP MmÚ - Rozhodnutí (Kanalizace a čistírna odpadních vod Dubice)
11. 07. 2019 Nařízení statutárního města Ústí n.L. č. 1/2019 (záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov)
11. 07. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. V Lukách, Stará, Na Ladech - k.ú. Ústí nad Labem
11. 07. 2019 OOP - PÚ - DZ na silnici č. III/25832 - k.ú. Radejčín
11. 07. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Alešova, Vilová ulička, Masarykova, Beethovenova, Bezručova, Brožíkova, Slavíčkova, Palachova - k.ú. Klíše
11. 07. 2019 OOP - PÚ - DZ na pozemní komunikaci na p.p.č. 199 - k.ú. Církvice
11. 07. 2019 OOP - VP ul. Spartakiádní u obj. č.p. 273/25 - k.ú. Všebořice
11. 07. 2019 OOP - VP ul. Nová u obj. č.p. 1394/12 - k.ú. Střekov
11. 07. 2019 OOP - VP ul. Vojanova u obj. č.p. 606/35 - k.ú. Krásné Březno
11. 07. 2019 OOP - VP ul. Jizerská u obj. č.p. 2977/25 - k.ú. Ústí nad Labem
11. 07. 2019 VV - DZ na Novosedlickém náměstí u p.p.č. 1148/28 - k.ú. Střekov
10. 07. 2019 VV - Rozhodnutí o odstavení a odstranění vraku - ul. Stará k.ú. Ústí nad Labem
10. 07. 2019 VV - Rozhodnutí o odstavení a odstranění vraku - ul. Hluboká k.ú. Neštěmice
10. 07. 2019 Oznámení záměru města o pachtu pozemku
10. 07. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - ŽO - Milan Horváth
10. 07. 2019 Sdělení - zastavení řízení
10. 07. 2019 OOP - VP ul. Rabasova u obj. č.p. 3177/7 - k.ú. Dobětice
10. 07. 2019 OOP - VP ul. Rabasova u obj. č.p. 3193/39 - k.ú. Dobětice
10. 07. 2019 OOP - VP ul. Jizerská u obj. č.p. 2899/9 - k.ú. Ústí nad Labem
10. 07. 2019 OOP - VP ul. Peškova u obj. č.p. 508 - k.ú. Mojžíř
10. 07. 2019 OOP - DZ ul. Hoření u obj. č.p. 2132/12 (před vjezdem na pozemek p.p.č. 2312) - k.ú. Ústí nad Labem
10. 07. 2019 VV - DZ čištění komunikací II. kolo
09. 07. 2019 Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 1. 7. 2019
09. 07. 2019 Agentura Osmý den, o.p.s.
09. 07. 2019 WHITE LIGHT I, z.ú.
09. 07. 2019 Oblastní charita Ústí nad Labem
09. 07. 2019 Oblastní charita Ústí nad Labem
09. 07. 2019 OOP - PÚ - DZ ul. Litoměřická v k.ú. Vítov u Velkého Března
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Výzva k podávání žádostí do Dotačního programu na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020
03. 07. 2019 Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020
03. 07. 2019 Příloha č. 1 - náhled formuláře "Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb, rozvoj nových sociálních služeb a na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb na rok 2020"

XML