Město Ústí nad Labem

Okresní město
Okres Ústí nad Labem

http://usti-nl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: vt8bhx2

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2021 EUD - MÚ - DZ na p.p.č. 2140/8, 3171/7, 533, 537 - k.ú. Střekov, Svádov
15. 04. 2021 EUD - MÚ - DZ na sil. č. III/25371, p.p.č. 53/8 - k.ú. Libov
15. 04. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Horova 2335/11 - k.ú. Ústí nad Labem
15. 04. 2021 EUD - PÚ - DZ na p.p.č. 2140/8, 3171/7, 533, 537 - k.ú. Střekov, Svádov
15. 04. 2021 EUD - PÚ - DZ sil. č. III/25371, III/25373, ul. Ryjická - k.ú. Žežice u Chud., Neštěmice
15. 04. 2021 EUD - PÚ - DZ ul. U Krematoria - k.ú. Střekov
15. 04. 2021 EUD - PÚ - DZ ul. Ve Smyčce, SNP - k.ú. Ústí nad Labem
14. 04. 2021 EUD - OOP - obnovení plavby v Centrálním přístavu (odstranění norné stěny od 13.4.2021)
14. 04. 2021 EUD - FO MMUL/Inkasní oddělení - VV (5x uložení písemností)
12. 04. 2021 EÚD_OŽP (stavební povolení "Ústí n.L. Šeříková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu")
12. 04. 2021 situace stavby.pdf
09. 04. 2021 EÚD - Závěr zjišťovacího řízení
09. 04. 2021 EÚD - veřejná vyhláška - PZ IP - CHS Epi - Epitetra
09. 04. 2021 Veř. vyhláška.pdf
08. 04. 2021 EUD - MÚ - DZ ul. Masarykova - k.ú. Ústí nad Labem
08. 04. 2021 EUD - MÚ - ul. U Městských domů, Klíšská - k.ú. Klíše
08. 04. 2021 EUD - PÚ - DZ čištění komunikací I. kolo
08. 04. 2021 EUD - č.j. KUUK/047139/2021 - I/62 Ústí n.L.-Neštěmice,ul.Opletalova - odstranění SDZ B20a-70+B21b
01. 04. 2021 EUD - VV č.j. SR/0027/US/2021-2 o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
01. 04. 2021 EUD - OOP KUUK/044695/2021 - I/62 Ústí n.L.-Neštěmice - oprava povrchu v MÚK Tonaso
01. 04. 2021 EÚD - veřejná vyhláška - PZ IP - CHS Epi
01. 04. 2021 VV+stručné shrnutí.pdf
01. 04. 2021 EUD -VV č.j. KUUK/042923/2021/ZPZ CHS Epi - Epitetra PZ IP - Z10 - oznámení o zahájení řízení
01. 04. 2021 21_1_01-Katastralni-mapa.pdf
01. 04. 2021 21_1_02-Celkova-koordinacni-situace.pdf
01. 04. 2021 21_1_03-Umisteni-zarizeni-ve-vztahu-k-ostatnim-zarizenim.pdf
01. 04. 2021 21_1_04_Schema-provozu-s-vodohospodarskymi-objekty-a.pdf
01. 04. 2021 21_2_04-POSUDEK_13_-_ZMENA_INTEGROVANYCH_POVOLENI.pdf
01. 04. 2021 EUD - OŽP, VHO_R_Ústí nad Labem, Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly - odstranění kanalizačních výustí
31. 03. 2021 EUD - MÚ - DZ na p.p.č. 4949/508 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Alešova 640/31 - k.ú. Klíše
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Baráčnická 809/3 - k.ú. Bukov
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Jana Zajíce 2767/3 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Jizerská 2917/27 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Ladova 2528/10 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Na Sklípku 704/39 - k.ú. Krásné Březno
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. SNP 20 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul. Svojsíkova 2665/12 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - MÚ - VP ul.Velká Hradební 2 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - PÚ - DZ na p.p.č. 1287/8, ul. Červený vrch - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - PÚ - DZ na sil. č. II/258, p.p.č. 298/16 - k.ú. Koštov
31. 03. 2021 EUD - PÚ - DZ sil. č. III/24726 - k.ú. Dubice nad Labem
31. 03. 2021 EUD - PÚ - DZ ul. Dlouhá, Pivovarská - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - PÚ - DZ ul. Fibichova u p.p.č. 3783 - k.ú. Ústí nad Labem
31. 03. 2021 EUD - PÚ - DZ ul. Opletalova, Seifertova, p.p.č. 352/6 - k.ú. Mojžíř, Neštěmice
31. 03. 2021 EÚD: OŽP - stavební povolení "UL 01 061, Chlumec - odstranění výzstí UL 113"
31. 03. 2021 situace.pdf
29. 03. 2021 EUD OŽP - Oznámení, Průzkumný vrt na p.p.č. 1315/11, k.ú. Řehlovice
29. 03. 2021 Poučení o základních právech a povinnostech účastníků řízení.pdf
29. 03. 2021 Situace.pdf

XML