MČ Praha - Újezd

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-ujezd.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: 2w9bx6s
E-mail: info@praha-ujezd.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2023 Zápis č. 14/2023 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 22. 11. 2023
22. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha-Libuš
22. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
22. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha-Libuš
21. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa
20. 11. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace na 1. pololetí roku 2024
20. 11. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2024
20. 11. 2023 Informace EIA – zveřejnění dokumentace – „ÚJEZD u Průhonic – protihlukový val“
19. 11. 2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
16. 11. 2023 OOP stanovení přechodné úpravy provozu – ul. Formanská, Ke Mlýnu, K Sukovu, parc. č. 397
16. 11. 2023 OOP stanovení přechodné úpravy provozu – ul. Studánková, Praha 4
14. 11. 2023 Pozvánka a návrh programu jednání 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd
08. 11. 2023 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení – pro stavbu „LŘD okolo Prahy“
05. 11. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3428/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
05. 11. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 23 ÚP SÚ hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
05. 11. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z 3612/00
05. 11. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3578/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
05. 11. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
05. 11. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 ÚP SÚ hl. m. Prahy
01. 11. 2023 Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Formanská, Na Vojtěšce
27. 10. 2023 Oznámení zahájení společného řízení na stavbu nazvanou „Stavební úpravy rodinného domu a změna využití garáže na kosmetický salón“
23. 10. 2023 Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění odůvodněných písemných námitek a připomínek.
23. 10. 2023 Zápis č. 13/2023 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 10. 2023, vč. přílohy
23. 10. 2023 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3257 vlny 16
20. 10. 2023 Sdělení CE/81/2023 dotčené osoby – „vyhotovení kopií listin“, týkající se výstavby bytových domů“
10. 10. 2023 Veřejná vyhláška – OOP přechodka
10. 10. 2023 Veřejná vyhláška – OOP přechodka
10. 10. 2023 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd
09. 10. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3827/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
09. 10. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
09. 10. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
08. 10. 2023 Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 35 ÚP SÚ hl. m. Prahy
02. 10. 2023 Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 02
02. 10. 2023 Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10
26. 09. 2023 Zápis č. 12/2023 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd
25. 09. 2023 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky, Základní škola Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic
20. 09. 2023 Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor v budově Vodnická předem určenému zájemci.
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834, Z 3835 vlny 32
18. 09. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
17. 09. 2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
12. 09. 2023 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd
06. 09. 2023 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 ÚPn SÚ HMP
06. 09. 2023 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 Z 3783/29 a Z 3807/29 ÚPn SÚ HMP
01. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici HLAVNÍ ÚČETNÍ/ROZPOČTÁŘ(KA)
29. 08. 2023 Veřejná vyhláška – OOP stanovení přechodné úpravy provozu
28. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru ekonomického Úřadu MČ Praha-Libuš
23. 08. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3582/00
23. 08. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3617/00

XML