MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
12. 02. 2020 Schválený rozpočet MČ Praha - Šeberov na rok 2020
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek - Územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.520 Březiněves - Satalice Pražského okruhu
31. 01. 2020 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
31. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Hrnčířům
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednánín a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z2440/00 ÚPSÚ hl.m.Prahy
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - MŠ
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - ZŠ
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - VHČ
21. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 MČ Praha - Šeberov
20. 01. 2020 Návrh rozpočtu MČ na rok 2020
20. 01. 2020 situace
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikacích ul. V Úhoru
20. 01. 2020 Pozvánka na 4. zasedání kontrolního výboru
15. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí "Senior re..." již není dostupný.
14. 01. 2020 VŘ na obsazení pracovního místa Sociální pracovník v rámci projektu "Sociální pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Dolní Chabry
14. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa asistentka starostky - MČ Praha - Dolní Chabry
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3364/00 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
06. 01. 2020 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov dne 13. ledna
06. 01. 2020 Doplněný záměr pronájmu "Hasičské zbrojnice"
19. 12. 2019 Záměr - pronájmu "Hasičské zbrojnice", ul. V Ladech
18. 12. 2019 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
18. 12. 2019 Zveřejnění rozpočtového provizoria Městské části Praha - Šeberov pro rok 2020
09. 12. 2019 situace
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Lipenská
09. 12. 2019 situace
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. K Újezdu, K Rozkoši, Za Kovářským rybníkem
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U1004/01 a U1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01,U1217/01,U1237/01,U1287/01 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
03. 12. 2019 Záměr pronájmu plochy firmě Krofta Uniservis
29. 11. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy pro rok 2020
29. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
25. 11. 2019 situace
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích + výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, ul. V ÚHORU
25. 11. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn U933/02 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z2882/00,Z2900/00,Z2931/00,Z2958/00,Z2960/00 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
22. 11. 2019 Oznámení o výhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka sekretariátu starostky - Městská část Praha - Dolní Chabry
11. 11. 2019 Kotlíkové dotace
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 ÚPSÚ HMP
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha - Libuš
01. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí, MČ Praha - Dolní Chabry
21. 10. 2019 situace
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Za Prodejnou
21. 10. 2019 situace
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, ul. K Újezdu, K Rozkoši, Za Kovářským rybníkem
14. 10. 2019 DIO

XML