MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Kotlíkové dotace
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 ÚPSÚ HMP
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha - Libuš
01. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí, MČ Praha - Dolní Chabry
21. 10. 2019 situace
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Za Prodejnou
21. 10. 2019 situace
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, ul. K Újezdu, K Rozkoši, Za Kovářským rybníkem
14. 10. 2019 DIO
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška OOP stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K Trníčku, Ke Šmejkalu, K Jižnímu Městu
10. 10. 2019 Pozvánka na 2. mimořádné zasedání ZMČ Praha - Šeberov dne 22. 10. 2019
10. 10. 2019 situace
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úporavy provozu na pozem. komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ul. Lipenská
09. 10. 2019 Rozhodnutí dodatečné povolení stavby
08. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy
26. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elekřiny dne 15.10.2019 v ul. Sladovnická, Šeberov
26. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
25. 09. 2019 DIO
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v ul. K Hrnčířům, K Újezdu, Za Kovářským rybníkem
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z3104/10 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
13. 09. 2019 Územní rozhodnutí o dělení pozemků - parc.č. 536/24, 536/122, 536/12 v k.ú. Šeberov
11. 09. 2019 situace
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - parc.č. 536/147 k.ú. Šeberov
09. 09. 2019 Pozvánka na 3. zasedání KV dne 17. 9. 2019
06. 09. 2019 Pozvánka na 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov, konaného 16. 9. 2019 od 18.00 hodin
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky MČ Praha - Dolní Chabry
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a ŽP ÚMČ Praha - Dolní Chabry
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 - U1365/08,U1366/08,U1367/08 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa referent správy místního hospodářství
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa referentúka sekretariátu starostky MČ Praha - Dolní Chabry
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa referentúka výstavby, dopravy a ŽP
22. 08. 2019 Záměr zrušení a vyporádání spoluvlastnictví - par.č. 1407/29
21. 08. 2019 situace
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelnío útvaru hl.m.Prahy
09. 08. 2019 situace
09. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou OOP č. 142/2019, uzavírka mostu ev.č.0037-2 ul. Újezdská
09. 08. 2019 situace
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška, OOP stanovení přechodné úpravy provozu - K Hrnčířům, K Újezdu, Za Kovářským rybníkem
02. 08. 2019 situace
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Lipenská, Rojická, Osvětová, V Záhybu, Loucká
31. 07. 2019 Dokument "Oznámení Zahájení říz..." již není dostupný.
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
24. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.8.2019 - ul. Radešovská, K Safině, U Školky, V Zatáčce, Za Šmatlíkem, Jezevčí, V Březí...
24. 07. 2019 DIO
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. K Hrnčířům v termínu od 15.8. - 30.11.2019
19. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.8.2019 - ul. Musilova, ul. Lesného,ul. Hrozného
19. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.8.2019 - ul. Za Šmatlíkem, ul. K Safině, ul. V Březí, ul. Jezevčí

XML