MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Rozhodnutí, společné povolení - Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem, k.ú.Šeberov a k.ú. Vestec Praha 4 - Šeberov
17. 05. 2019 Upravený záměr směny pozemků - parc.č. 116/9 a 116/8
14. 05. 2019 Žádost o dotaci
14. 05. 2019 Pdmínky udělení dotace
14. 05. 2019 Výzva k podání žádosti o dotace na podporu sportovní výchovy mládeže
09. 05. 2019 situace
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška OOP stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Plečnikova na pozemku 571/93 k.ú.Šeberov
09. 05. 2019 situace
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ul. V Ladech
07. 05. 2019 situace
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Lipenská,Rojická, Osvětová,V Záhybu, Loucká
06. 05. 2019 Protokol o kontrole v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského porlamentu ve dnech 24. a 25. 2019
06. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikacích
26. 04. 2019 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
25. 04. 2019 Svolání zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
24. 04. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení "Rozšíření sítě T-Mobile v ulici K Hrnčířům a K Šeberovu"
18. 04. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
17. 04. 2019 Rozhodnutí včetně doslání osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, doručení veřejnou vyhláškou - "RD včetně dočasné jímky splaškové kanalizace a tepelného čerpadla, ul. V bažinách, Praha - Šeberov"
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o vystavení návrhu změn vlny 02 úprav U0954/02, U1172/02, U1268/02, U1270/02,U1280/02, U1284/02, U1289/02, U1300/02, U1306/02 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
04. 04. 2019 Vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Dolní Chabry
04. 04. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu ÚMČ Praha - Zbraslav
04. 04. 2019 Vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa Referent Odboru správních věcí - správa místních poplatků ÚMČ Praha - Zbraslav
02. 04. 2019 Pozvánka na 2. zasedání kontrolního výboru
01. 04. 2019 Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem, k. ú. Šeberov a k. ú. Vestec Praha 4 - Šeberov
29. 03. 2019 ˇVýběrové řízení na obsazení úředního místa referent/referentka Odboru sekretariát starosty ÚMČ Praha - Újezd
27. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí Odboru financí a rozpočtu MČ Praha - Zbraslav
25. 03. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1118 k. ú. Šeberov
25. 03. 2019 Informace o počtu a sdíle VO pro volby do EP
25. 03. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení k odbahnění a úpravě rybníka Šeberák
21. 03. 2019 DIO
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2019 situace 4
19. 03. 2019 situace3
19. 03. 2019 situace2
19. 03. 2019 situace
19. 03. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy č. 34/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci sil. III/0037 Újezdská, Kunratická, Hlavní, K Labeškám, K Hrnčířům, Chilská, Opatovská, Ke Kateřinkám...
12. 03. 2019 Záměr pronájmu
12. 03. 2019 Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
07. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice Úřadu Městské části Praha - Šeberov
07. 03. 2019 Zrušení výběrového řízení na funkční místo tajemník/tajemnice
25. 02. 2019 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
15. 02. 2019 Návrh rozpočtu MČ Praha - Šeberov na rok 2019
13. 02. 2019 Dokument "Sdělení - Oplocení po..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Vinoř
11. 02. 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha - Šeberov na rok 2019
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U1359/06,U 1360/06,U 1361/06 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy

XML