MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystevení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3245/15, Z 3244/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 ÚPSÚ HMP
16. 09. 2020 Oznámení zahájení ÚŘ "Revitalizace Vesteckého potoka" Praha Kunratice, ul. Nad Rybníčky
14. 09. 2020 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru "Rekonstrukce a přestavba stávajícího RD vč. oplocení a přeložky NN" stavební úpravy, nástavba a přístavba RD č. p. 65 v ul. V Ladech Praha, Šeberov
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 ÚPSÚ HMP a veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
09. 09. 2020 Odsouhlasená situace dopravního značení
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška D 1..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška D 1..." již není dostupný.
04. 09. 2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Šeberov
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 ÚPSÚ HMP
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚPSÚ HMP
01. 09. 2020 Rozhodnutí o munístění stavby "Pokládka chrániček datové sítě"
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/
24. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje HMP
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
14. 08. 2020 Odsouhlasné situace dopravního značení (DIO)
14. 08. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. K Jižnímu Městu, Pod Rozvodnou, Na Příčné mezi, V Rákosí, Mezi Rybníky, V Ladech, Ke Šmejkalu, Hrozného, Pouchova, Musilova, Lesného
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 ÚPSÚ HMP
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚPSÚ HMP
11. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Odsouhlasená situace dopravního značení
11. 08. 2020 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích přechod pro chodce
05. 08. 2020 Oznámení zahájení společného řízení "Rekonstrukce a přestavba stávajíího RD vč. oplocení a přeložky NN" RD č. p. 65 V Ladech
24. 07. 2020 situace
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Hrnčířům
24. 07. 2020 situace
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek
20. 07. 2020 Oznámení o volném pracovním místu Městská část Praha - Troja, referent/ka životního prostředí
08. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
03. 07. 2020 Dokument "Oznámení zahájení ÚŘ ..." již není dostupný.
03. 07. 2020 Situace
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 07. 2020 Přihláška
02. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ - referent/ka správy místních poplatků a služeb veřejnosti ÚMČ Praha - Šeberov
01. 07. 2020 Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemními vodami
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad ÚR hl. m. Prahy
30. 06. 2020 Oznámení pokračování v řízení o nařízení odstranění stavby - Zeď na pozemku parc. č. 1470/131 k. ú. Šeberov
29. 06. 2020 Řád veřejného pohřebiště
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚPSÚ HMP
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06
15. 06. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí - RD na pozemku parc.č. 1470/153 v k.ú. Šeberov
12. 06. 2020 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Praha
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
10. 06. 2020 DIO
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K Hrnčířům, ul. Novákova
09. 06. 2020 DIO

XML