MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
22. 09. 2022 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby Zahradní sklad u RD č.p. 933 v ul. V Březí, Praha - Šeberov
22. 09. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
22. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Hrnčířům, Na Babách, Nad Jordánkem
12. 09. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
12. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
12. 09. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
12. 09. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
12. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Cyklostezka K Trníčku
12. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Osvětová, Rojická
07. 09. 2022 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
07. 09. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
07. 09. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Hrozného, Pod Rozvodnou, Ke Šmejkalu
02. 09. 2022 Pozvánka na 21. zasedání ZMČ
01. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání volem do zastupitelstev obcí
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
31. 08. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
29. 08. 2022 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj
25. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
25. 08. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu před č. p. 805
25. 08. 2022 Stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP SSZ
25. 08. 2022 Stanovisko Policie ČR
25. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
25. 08. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. K Hrnčířům, K Labeškám, K Šeberovu (včetně kruhového objezdu)
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 14 - opakované veřejné projednání Z 3194/14 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
23. 08. 2022 Pozvánka na zasedání kontrolního výboru
15. 08. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 08. 2022 Výkaz výměr slepý
10. 08. 2022 Výkaz výměr slepý
10. 08. 2022 Výsadba aleje s následnou údržbou
10. 08. 2022 Dokument "Sdělení odboru výstav..." již není dostupný.
08. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí na území MČ Praha - Šeberov
08. 08. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
08. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu situované na pozemku parc. č. 981/2 k. ú. Šeberov
05. 08. 2022 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru Novostavba rodinného domu o třech bytových jednotkách v ul. Za Šmatlíkem (na místě RD č. p. 554), Praha - Šeberov

XML