MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Územní rozhodnutí o dělení pozemků - parc.č. 536/24, 536/122, 536/12 v k.ú. Šeberov
11. 09. 2019 situace
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - parc.č. 536/147 k.ú. Šeberov
09. 09. 2019 Pozvánka na 3. zasedání KV dne 17. 9. 2019
06. 09. 2019 Pozvánka na 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov, konaného 16. 9. 2019 od 18.00 hodin
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky MČ Praha - Dolní Chabry
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a ŽP ÚMČ Praha - Dolní Chabry
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 - U1365/08,U1366/08,U1367/08 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa referent správy místního hospodářství
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa referentúka sekretariátu starostky MČ Praha - Dolní Chabry
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa referentúka výstavby, dopravy a ŽP
22. 08. 2019 Záměr zrušení a vyporádání spoluvlastnictví - par.č. 1407/29
21. 08. 2019 situace
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelnío útvaru hl.m.Prahy
09. 08. 2019 situace
09. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou OOP č. 142/2019, uzavírka mostu ev.č.0037-2 ul. Újezdská
09. 08. 2019 situace
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška, OOP stanovení přechodné úpravy provozu - K Hrnčířům, K Újezdu, Za Kovářským rybníkem
02. 08. 2019 situace
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Lipenská, Rojická, Osvětová, V Záhybu, Loucká
31. 07. 2019 Dokument "Oznámení Zahájení říz..." již není dostupný.
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
24. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.8.2019 - ul. Radešovská, K Safině, U Školky, V Zatáčce, Za Šmatlíkem, Jezevčí, V Březí...
24. 07. 2019 DIO
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. K Hrnčířům v termínu od 15.8. - 30.11.2019
19. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.8.2019 - ul. Musilova, ul. Lesného,ul. Hrozného
19. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.8.2019 - ul. Za Šmatlíkem, ul. K Safině, ul. V Březí, ul. Jezevčí
11. 07. 2019 DIO - odsouhlasená situace dopravního značení
11. 07. 2019 VV Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. K Safině, Za Šmatlíkem, V Zatáčce, Praha 4
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa referent správy místního hospodářství ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00
28. 06. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - "Rozšíření sítě T-Mobile v ul. K Hrnčířům a K Šeberovu
19. 06. 2019 situace
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu - ul. V Ladech
14. 06. 2019 Situace
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích parc. č. 121/2 a 981/2 k. ú. Šeberov
14. 06. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZMˇˇC Praha - ˇˇSeberov konané 24. 6. 2019
06. 06. 2019 DIO
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Za šmatlíkem,K Safině,V Zatáčce
05. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
05. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Šeberov v roce 2018
29. 05. 2019 Dokument "Sdělení - Wellness zá..." již není dostupný.
28. 05. 2019 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z2812/00 a Z2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy

XML