MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Program na podporu projektů
25. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. K Vrbičkám
19. 11. 2020 Situační zákres
19. 11. 2020 Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
18. 11. 2020 Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)
18. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
11. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 17 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
09. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 ÚPSÚ HMP
09. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚPSÚ HMP
30. 10. 2020 Situace
30. 10. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace Vesteckého potoka"
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚPSÚ HMP
26. 10. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace Vesteckého potoka" Praha - Kunratice, ul. Nad Rybníčky
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změna Z 2440/00 ÚPSÚ HMP
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚPSÚ HMP
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚPSSÚ HMP
06. 10. 2020 Situace dopravního značení
06. 10. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při komunikaci ul. Žábova a Tauerova
02. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje HMP (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová-Kyjský uzel, etapa C)
02. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 ÚPSÚ HMP
02. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka-Košinka)
01. 10. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystevení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3245/15, Z 3244/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 ÚPSÚ HMP
16. 09. 2020 Oznámení zahájení ÚŘ "Revitalizace Vesteckého potoka" Praha Kunratice, ul. Nad Rybníčky
14. 09. 2020 Dokument "Rozhodnutí - schválen..." již není dostupný.
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 ÚPSÚ HMP a veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
09. 09. 2020 Odsouhlasená situace dopravního značení
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška D 1..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška D 1..." již není dostupný.
04. 09. 2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Šeberov
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 ÚPSÚ HMP
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚPSÚ HMP
01. 09. 2020 Rozhodnutí o munístění stavby "Pokládka chrániček datové sítě"
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/
24. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje HMP
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
14. 08. 2020 Odsouhlasné situace dopravního značení (DIO)
14. 08. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. K Jižnímu Městu, Pod Rozvodnou, Na Příčné mezi, V Rákosí, Mezi Rybníky, V Ladech, Ke Šmejkalu, Hrozného, Pouchova, Musilova, Lesného
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 ÚPSÚ HMP
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚPSÚ HMP
11. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Odsouhlasená situace dopravního značení
11. 08. 2020 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích přechod pro chodce
05. 08. 2020 Oznámení zahájení společného řízení "Rekonstrukce a přestavba stávajíího RD vč. oplocení a přeložky NN" RD č. p. 65 V Ladech
24. 07. 2020 situace
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Hrnčířům
24. 07. 2020 situace
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek

XML