MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
22. 06. 2022 Situace dopravního značení
22. 06. 2022 Situace dopravního značení
22. 06. 2022 Situace dopravního značení
22. 06. 2022 Situace dopravního značení
22. 06. 2022 Stanovisko Policie ČR
22. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu + provizorní světelné signalizační zařízení při místní komunikaci II. třídy ul. K Šeberovu, úsek K Safině - Zadní
21. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti
21. 06. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci ul Opatovská, Chilská, Na Jelenách, Kunratická spojka, K Labeškám, K Šeberovu, K Hrnčířům, Ke Kateřinkám, Formanská, K Šeberáku Praha 4
16. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti
16. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti
16. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti
16. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti
10. 06. 2022 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Šeberov
03. 06. 2022 Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamního transparentu
02. 06. 2022 Záměr směny pozemku č. parc. 1407/29, díl c, za pozemky č. parc. 1407/1, díl b a 1268/2, vše k. ú. Šeberov
31. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici V Ladech a K Hrnčířům
27. 05. 2022 Zpráva o přezkumu hospodaření MČ za rok 2021
27. 05. 2022 Závěrečný účet MČ Praha - Šeberov za rok 2021
26. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení, situace vodorovného dopravního značení
26. 05. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci K Šeberovu, K Safině, U Školky, Lipenská, Rojická, Osvětová
20. 05. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
20. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
20. 05. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 05. 2022 Stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP SSZ
19. 05. 2022 Stanovisko Policie ČR
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu + provizorní světelné signalizační zařízení při místní komunikace II. třídy ul. K Hrnčířům, Praha 4
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Na místní komunikaci K Šeberovu, K Rozkoši, Pod Vsí
19. 05. 2022 Stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP SSZ
19. 05. 2022 Stanovisko policie CR
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 05. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení

XML