MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a U 1373/09
01. 04. 2020 Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP
31. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16. 4. 2020 ul. K Rozkoši 140, 127, 84, 326, parc. č. 536/109, ul. Pod Vsí 314, 319A, 319B,319C, 313, 312, ul. K Újezdu 4,154, 392. ul. Za Kovářským rybníkem 314
30. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16. 4. 2020 - ul. K Rozkoši 258, 326, ul. Pod Vsí 314, 264, 319A, 319B, 319C, 313,312, ul. K Hrnčířům 140, 127, 84, ul. K Újezdu 4, 154, 392
30. 03. 2020 Usnesení o ustanovení opatrovníka
30. 03. 2020 Usnesení o ustanovení opatrovníka
26. 03. 2020 Oznámení zahájení společného řízení
25. 03. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby _051 Pod Vsí, pokládka chrániček"
25. 03. 2020 Harmonogram
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích - území MČ Praha - Šeberov
25. 03. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření přechodné úpravy provozu ulice K Rozkoši
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn Z 3148/12, Z 3158/12 Z3183/12
19. 03. 2020 Rozhodnutí primátora HMP ze dne 17. 3. 2020
19. 03. 2020 Seznam škol pro děti IZS
19. 03. 2020 Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 17. 3. 2020
19. 03. 2020 Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 2020
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U1372/09 a U1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné jednání U1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
25. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z3212/17, Z3268/17, Z3272/17, Z3275/17, Z3276/17, Z3277/17, Z3278/17, Z3279/17 a Z3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12 Z3129/12, Z3130/12 .... Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z3148/12, Z3158/12 a Z3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
12. 02. 2020 Schválený rozpočet MČ Praha - Šeberov na rok 2020
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek - Územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.520 Březiněves - Satalice Pražského okruhu
31. 01. 2020 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
31. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Hrnčířům
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednánín a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z2440/00 ÚPSÚ hl.m.Prahy
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - MŠ
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - ZŠ
21. 01. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - VHČ
21. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 MČ Praha - Šeberov
20. 01. 2020 Návrh rozpočtu MČ na rok 2020
20. 01. 2020 situace
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikacích ul. V Úhoru
20. 01. 2020 Pozvánka na 4. zasedání kontrolního výboru
15. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí "Senior re..." již není dostupný.
14. 01. 2020 VŘ na obsazení pracovního místa Sociální pracovník v rámci projektu "Sociální pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Dolní Chabry
14. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa asistentka starostky - MČ Praha - Dolní Chabry
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3364/00 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
06. 01. 2020 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov dne 13. ledna

XML