MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 05. 2021 Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684
28. 04. 2021 Elektronická dražba nemovitých věcí
27. 04. 2021 Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
26. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na ředitelku PO Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200
22. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
15. 04. 2021 Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamního transparentu
09. 04. 2021 Pozvánka na 13. zasedání ZMČ Praha - Šeberov
07. 04. 2021 Pozvánka na 8. zasedání kontrolního výboru
07. 04. 2021 Situace dopravního značení
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - území MČ Praha - Šeberov
06. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20
06. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
01. 04. 2021 Záměr postoupení nájemní smlouvy
01. 04. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání VP 1.4. - 31.5.2021 z důvodu mimořádné události - COVID-19
30. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
29. 03. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚPSÚ HMP
22. 03. 2021 Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamního transparentu
15. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3830/00 ÚPSÚ HMP
15. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04 ÚPSÚ HMP
11. 03. 2021 Seznámení s podklady rozhodnutí "Cyklostezka Kunratice - prodloužení, č. akce 2950194", Praha, Kunratice
08. 03. 2021 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
03. 03. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci II. třídy K Šeberovu
17. 02. 2021 dokument
17. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů, bytů v roce 2021 v Čerské republice
11. 02. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
08. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
29. 01. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání VP od 1.1.2021 do 31.3.2021 z důvodu mimořádné události Covid -19
27. 01. 2021 Rozpočet MČ na rok 2021
25. 01. 2021 Pozvánka 7. zasedání kontrolního výboru
21. 01. 2021 Cyklostezka Kunratice-prodloužení, č. akce 2950194, Praha,Kunratice
21. 01. 2021 situace
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - směrová tabule pro cyklisty
21. 01. 2021 situace
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. K Labeškám
21. 01. 2021 situace
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. K Hrnčířům
20. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
15. 01. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
15. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 - opakované veřejné projednání ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání směn vlny 09 ÚPSÚ HMP
11. 01. 2021 Kontakty
11. 01. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
06. 01. 2021 Přihláška do VŘ
06. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ekonom/ekonomka ÚMČ Praha - Šeberov

XML