MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
23. 09. 2021 Pozvánka na zasedání kontrolního výboru
23. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny V Ladech, K Hrnčířům 71, 81
23. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech ul. V Ladech
22. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Mezi Rybníky 224, a stavba Senior house
21. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech 5, 166, 47, 247, 376, 3. 50, 115 a Mezi Rybníky 225, 1034, 231, 213, 235, 217, 203
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech 247, 376, 3, 5, 50, parc 115
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech 33, 5, 166, 47
16. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech
13. 09. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
13. 09. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek
13. 09. 2021 Výzva k účasti k ohledání na místě "Novostavba RD" o třech byt. jednotkách v ul. Za Šmatlíkem (na místě RD č.p. 554), Praha - Šeberov
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Ú SÚ HMP
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 28
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
07. 09. 2021 Svolání 1. zasedání OVK
03. 09. 2021 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Šeberov
01. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Lexova, Lesného, Hrozného
01. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Musilova, Pouchova, Průškova
30. 08. 2021 Oznámení zahájení společného řízení "Novostavba RD" o třech byt. jednotkách v ul. Za Šmatlíkem
19. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚPSÚ HMP
19. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání směny vlny 19 - opakované veřejné projednání Z 3321/19 ÚPSÚ HMP
19. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
19. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 ÚPSÚ HMP
19. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 ÚPSÚ HMP
18. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSP ČR na území MČ Praha - Šeberov
29. 07. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
27. 07. 2021 Oprava kotevních izolátorových závěsů na vedení VVN V414 Řeporyje - Chodov
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav
08. 07. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
08. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 06. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
25. 06. 2021 Dokument "Stavební záměr "LŘD o..." již není dostupný.
23. 06. 2021 Situace dopravního značení
23. 06. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. V Ladech
23. 06. 2021 Situace dopravního značení
23. 06. 2021 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Mezi Rybníky
22. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
21. 06. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
15. 06. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - opakované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
14. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc - Tyrolka - Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka-Štěrboholská radiála
11. 06. 2021 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Šeberov
07. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 06. 2021 Záměr zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc. č. 1407/29 k. ú. Šeberov
03. 06. 2021 Zpráva o výsledku hospodaření MČ Praha - Šeberov za rok 2020

XML