MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.8.2019 - ul. Musilova, ul. Lesného,ul. Hrozného
19. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.8.2019 - ul. Za Šmatlíkem, ul. K Safině, ul. V Březí, ul. Jezevčí
11. 07. 2019 DIO - odsouhlasená situace dopravního značení
11. 07. 2019 VV Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. K Safině, Za Šmatlíkem, V Zatáčce, Praha 4
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa referent správy místního hospodářství ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00
28. 06. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - "Rozšíření sítě T-Mobile v ul. K Hrnčířům a K Šeberovu
19. 06. 2019 situace
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu - ul. V Ladech
14. 06. 2019 Situace
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích parc. č. 121/2 a 981/2 k. ú. Šeberov
14. 06. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZMˇˇC Praha - ˇˇSeberov konané 24. 6. 2019
06. 06. 2019 DIO
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Za šmatlíkem,K Safině,V Zatáčce
05. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
05. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Šeberov v roce 2018
29. 05. 2019 Dokument "Sdělení - Wellness zá..." již není dostupný.
28. 05. 2019 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z2812/00 a Z2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
22. 05. 2019 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov
20. 05. 2019 Rozhodnutí, společné povolení - Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem, k.ú.Šeberov a k.ú. Vestec Praha 4 - Šeberov
17. 05. 2019 Upravený záměr směny pozemků - parc.č. 116/9 a 116/8
14. 05. 2019 Žádost o dotaci
14. 05. 2019 Pdmínky udělení dotace
14. 05. 2019 Výzva k podání žádosti o dotace na podporu sportovní výchovy mládeže
09. 05. 2019 situace
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška OOP stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Plečnikova na pozemku 571/93 k.ú.Šeberov
09. 05. 2019 situace
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ul. V Ladech
07. 05. 2019 situace
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Lipenská,Rojická, Osvětová,V Záhybu, Loucká
06. 05. 2019 Protokol o kontrole v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského porlamentu ve dnech 24. a 25. 2019
06. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikacích
26. 04. 2019 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
25. 04. 2019 Svolání zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
24. 04. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení "Rozšíření sítě T-Mobile v ulici K Hrnčířům a K Šeberovu"
18. 04. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
17. 04. 2019 Rozhodnutí včetně doslání osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, doručení veřejnou vyhláškou - "RD včetně dočasné jímky splaškové kanalizace a tepelného čerpadla, ul. V bažinách, Praha - Šeberov"
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o vystavení návrhu změn vlny 02 úprav U0954/02, U1172/02, U1268/02, U1270/02,U1280/02, U1284/02, U1289/02, U1300/02, U1306/02 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
04. 04. 2019 Vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Dolní Chabry
04. 04. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu ÚMČ Praha - Zbraslav
04. 04. 2019 Vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa Referent Odboru správních věcí - správa místních poplatků ÚMČ Praha - Zbraslav
02. 04. 2019 Pozvánka na 2. zasedání kontrolního výboru
01. 04. 2019 Rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem, k. ú. Šeberov a k. ú. Vestec Praha 4 - Šeberov

XML