MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 01. 2022 Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 43 ze dne 17.1.2022 k návrhu Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2011 Sb. Hl.m.Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů
17. 01. 2022 Pozvánka na zasedání kontrolního výboru
11. 01. 2022 Pozvánka na přerušené 18. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konané dne 10. 1. 2022 do pondělí 17. 1. 2022
10. 01. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení podle z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
07. 01. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
07. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. K Hrnčířům
05. 01. 2022 Výroční zpráva za rok 2021 - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
30. 12. 2021 Pozvánka na 18. zasedání ZMČ Praha - Šeberov
27. 12. 2021 Rozpočet MČ Praha - Šeberov, ZŠ Šeberov, MŠ Šeberov, střednědobý výhled rozpočtu MČ na rok 2022-2027, komentář k rozpočtu
23. 12. 2021 Geometrický plán
23. 12. 2021 Záměr zřízení práva stavby ve prospěch VÝMINEK - Praha, Šeberov, s. r. o.
10. 12. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
09. 12. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
09. 12. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. K Hrnčířům
03. 12. 2021 Návrh rozpočtu MČ, ZŠ, MŠ na rok 2022
30. 11. 2021 Návrh rozpočtu MČ, ZŠ, MŠ na rok 2022
25. 11. 2021 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov
23. 11. 2021 Oznámení termínu druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
22. 11. 2021 Rozhodnutí -schválení stavebního záměru stavba RD v ul. Za Šmatlíkem
19. 11. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
19. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemku parc. č. 981/2 k. ú. Šeberov
19. 11. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00, Z 2896/00, Z 2898/00, Z 2925/00, Z2947/00 a Z2951/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 11. 2021 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3253/15 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2021 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2022
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094/10 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 ÚP SÚ HMP
04. 11. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
04. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 10. 2021 Pozvánka na 16. zasedání ZMČ Praha - Šeberov
20. 10. 2021 Výzva k doplnění "Novostavba rodinného domu" o třech byt. jednotkách v ul. Za Šmatlíkem (na místě RD č.p. 554), Praha - Šeberov
14. 10. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje HMP
06. 10. 2021 Oznámení zahájení společného řízení včetně doslání osobám, které nejsou známy - stavba RD v ul. Za Šmatlíkem
06. 10. 2021 Územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze
01. 10. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
01. 10. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. K Hrnčířům
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
23. 09. 2021 Pozvánka na zasedání kontrolního výboru
23. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny V Ladech, K Hrnčířům 71, 81
23. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech ul. V Ladech
22. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Mezi Rybníky 224, a stavba Senior house
21. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech 5, 166, 47, 247, 376, 3. 50, 115 a Mezi Rybníky 225, 1034, 231, 213, 235, 217, 203
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech 247, 376, 3, 5, 50, parc 115
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech 33, 5, 166, 47
16. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. V Ladech
13. 09. 2021 Odsouhlasená situace dopravního značení
13. 09. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek

XML