MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2021 dokument
17. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů, bytů v roce 2021 v Čerské republice
11. 02. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
08. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
29. 01. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání VP od 1.1.2021 do 31.3.2021 z důvodu mimořádné události Covid -19
27. 01. 2021 Rozpočet MČ na rok 2021
25. 01. 2021 Pozvánka 7. zasedání kontrolního výboru
21. 01. 2021 Cyklostezka Kunratice-prodloužení, č. akce 2950194, Praha,Kunratice
21. 01. 2021 situace
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - směrová tabule pro cyklisty
21. 01. 2021 situace
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. K Labeškám
21. 01. 2021 situace
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. K Hrnčířům
20. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
15. 01. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
15. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 - opakované veřejné projednání ÚPSÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání směn vlny 09 ÚPSÚ HMP
11. 01. 2021 Kontakty
11. 01. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
06. 01. 2021 Přihláška do VŘ
06. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ekonom/ekonomka ÚMČ Praha - Šeberov
05. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
21. 12. 2020 Návrh rozpočtu MČ na rok 2021
21. 12. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚPSÚ HMP
21. 12. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 ÚPSÚ HMP
18. 12. 2020 Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha – Šeberov
17. 12. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
16. 12. 2020 Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha - Šeberov pro rok 2021
10. 12. 2020 Situace
10. 12. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
07. 12. 2020 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov
04. 12. 2020 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konané dne 14. 12. 2020 v tělocvičně Základní školy
04. 12. 2020 Siruace
04. 12. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
04. 12. 2020 Situace
04. 12. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
30. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Slivenec
27. 11. 2020 Program na podporu projektů
25. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. K Vrbičkám
19. 11. 2020 Situační zákres
19. 11. 2020 Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
18. 11. 2020 Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)
18. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
11. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 17 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

XML