MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 03. 2019 Záměr pronájmu
12. 03. 2019 Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
07. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice Úřadu Městské části Praha - Šeberov
07. 03. 2019 Zrušení výběrového řízení na funkční místo tajemník/tajemnice
25. 02. 2019 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
15. 02. 2019 Návrh rozpočtu MČ Praha - Šeberov na rok 2019
13. 02. 2019 Dokument "Sdělení - Oplocení po..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Vinoř
11. 02. 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha - Šeberov na rok 2019
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U1359/06,U 1360/06,U 1361/06 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
04. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
28. 01. 2019 Rozhodnutí o dělení pozemků Senior Rezidence Šeberov
28. 01. 2019 Rozhodnutí dodatečné povolení stavby Wellness zázemí ke stávajícímu RD Karfíkova 904, Praha 4
25. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celomestsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 ÚPSÚ HMP
23. 01. 2019 Pozvánka na zasedání finančního výboru
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚPSÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
10. 01. 2019 situace
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. U Školky
10. 01. 2019 situace
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul.V Záhybu, Osvětová,Rojická,Lipenská
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu ÚS Opatov - Na Jelenách
07. 01. 2019 Pozvánka na kontrolní výbor
07. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
02. 01. 2019 Dokument "Usnesení o vyhlášení ..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Zvbeřejnění rozpočtového provizoria Městské části Praha - Šeberov pro rok 2019
18. 12. 2018 Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha - Šeberov pro rok 2019
17. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa tajemník/ce ÚMČ Praha - Šeberov
17. 12. 2018 Zrušení VŘ vyhlášené 14. 11. 2018
04. 12. 2018 mapa
04. 12. 2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy pro stanoveníí místní úpravy provozu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ul. V Záhybu, Osvětová, Rojická, Lipenská
30. 11. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Šeberov
28. 11. 2018 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
23. 11. 2018 Dokument "Oznámení_zahájení spo..." již není dostupný.
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci K Labeškám a K Hrnčířům
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa pracovník/ce oddělení životního prostředí ÚMČ Praha - Křeslice
19. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Křeslice
19. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Opatov - Na Jelenách
14. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Šeberov
09. 11. 2018 situace
09. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. U Školky
07. 11. 2018 Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamního transparentu - Sportovní areál
07. 11. 2018 situace 1
07. 11. 2018 situace
07. 11. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, cyklostezka Vestec - Kunratice
05. 11. 2018 Výzva vyjádření k podanému odvolání - Evakuační stanice Hrnčíře
02. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00
31. 10. 2018 Vyhlášení Grantů hl.m.Prahy - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m.Prahy pro rok 2019

XML