MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2023 Dodatečné povolení "Přístavba k rodinnému domu" č. p. 939, 3 vrty pro tepelné čerpadlo v ul. Hypšmanova, Praha - Šeberov
21. 02. 2023 Sčítací list
21. 02. 2023 Nařízení státní veterinární správy
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 29 Z 3780/29 ÚP SÚ HMP
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 Z 3224/15 ÚP SÚ HMP
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 Z 3027/09 ÚP SÚ HMP
06. 02. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 19 - opakované projednání Z 3353/19 ÚP SÚ HMP
03. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo administrativní pracovník/úředník MČ Praha - Nedvězí
02. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení úředního místa referent/referentka Odboru ekonomického ÚMČ Praha - Újezd
02. 02. 2023 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Meteorologická, Praha 4 - Libuš
27. 01. 2023 Rozpočet MČ Praha - Šeberov, ZŠ Šeberov, MŠ Šeberov na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu MČ na rok 2023-2028, komentář k rozpočtu
27. 01. 2023 Dokumentace DZ
27. 01. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zejména MČ Praha 5, 6, 8, 13, 14, 17
19. 01. 2023 Výroční zpráva za rok 2022 - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
19. 01. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
18. 01. 2023 II. kolo volby prezidenta ČR - informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
18. 01. 2023 II. kolo volby prezidenta republiky - informace o umístění volebních stanovišť a o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
14. 01. 2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
13. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
11. 01. 2023 Odsouhlasená situace dopravního značení
11. 01. 2023 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K Hrnčířům
09. 01. 2023 Volba prezidenta ČR - informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
06. 01. 2023 Návrh rozpočtu MČ Praha - Šeberov, ZŠ, MŠ na rok 2023
06. 01. 2023 Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta České republiky
06. 01. 2023 Volba prezidenta České republiky - informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
05. 01. 2023 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
29. 12. 2022 Pozvánka na zasedání finančního výboru ZMČ Praha - Šeberov
12. 12. 2022 Sčítací list
12. 12. 2022 Nařízení státní veterinární správy
12. 12. 2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z 3403_00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
12. 12. 2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z 3754/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
08. 12. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
02. 12. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
02. 12. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
02. 12. 2022 Situace dopravního značení
02. 12. 2022 Situace dopravního značení
02. 12. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Hrnčířům, K Labeškám, K Šeberovu
01. 12. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby "Kunratická spojka - obnova kVN, zatažení TR Písnice"
01. 12. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
24. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu Prezidenta ČR na území MČ Praha - Šeberov
21. 11. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby "150 Přípojky 6SVJ" na pozemku parc. č. 172/2 k. ú. Šeberov
09. 11. 2022 Odsouhlasená situace dopravního značení
09. 11. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci NN 1519
07. 11. 2022 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023
07. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP
07. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská
07. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP
07. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 ÚP SÚ HMP
07. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 37 Z 3585/37, Z 3586/37, Z 3587/37 ÚP SÚ HMP

XML