MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 01. 2019 situace
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. U Školky
10. 01. 2019 situace
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul.V Záhybu, Osvětová,Rojická,Lipenská
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu ÚS Opatov - Na Jelenách
07. 01. 2019 Pozvánka na kontrolní výbor
07. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
02. 01. 2019 Usnesení o vyhlášení elektronické dražby dne 23.1.2019
18. 12. 2018 Zvbeřejnění rozpočtového provizoria Městské části Praha - Šeberov pro rok 2019
18. 12. 2018 Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha - Šeberov pro rok 2019
17. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení funkčního místa tajemník/ce ÚMČ Praha - Šeberov
17. 12. 2018 Zrušení VŘ vyhlášené 14. 11. 2018
04. 12. 2018 mapa
04. 12. 2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy pro stanoveníí místní úpravy provozu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ul. V Záhybu, Osvětová, Rojická, Lipenská
30. 11. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Šeberov
28. 11. 2018 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
23. 11. 2018 Dokument "Oznámení_zahájení spo..." již není dostupný.
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci K Labeškám a K Hrnčířům
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa pracovník/ce oddělení životního prostředí ÚMČ Praha - Křeslice
19. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Křeslice
19. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Opatov - Na Jelenách
14. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Šeberov
09. 11. 2018 situace
09. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. U Školky
07. 11. 2018 Záměr pronájmu plochy pro umístění reklamního transparentu - Sportovní areál
07. 11. 2018 situace 1
07. 11. 2018 situace
07. 11. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, cyklostezka Vestec - Kunratice
05. 11. 2018 Výzva vyjádření k podanému odvolání - Evakuační stanice Hrnčíře
02. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00
31. 10. 2018 Vyhlášení Grantů hl.m.Prahy - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m.Prahy pro rok 2019
31. 10. 2018 Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
30. 10. 2018 Dokument "Rozhodnutí dodatečné ..." již není dostupný.
29. 10. 2018 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
24. 10. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚPSÚ HMP
22. 10. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ulice K Šeberovu, Zadní
19. 10. 2018 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
17. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00
17. 10. 2018 Rozhodnutí - stavební povolení, Evakuační stanice Hrnčíře
08. 10. 2018 situace
08. 10. 2018 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek
08. 10. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - ul. K Jižnímu městu č.p. 76,77,75,87,74,415,73,79
08. 10. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy ul. K Jižnímu městu č.p. 78
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
03. 10. 2018 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Wellness zázemí ke stávajícímu RD Karfíkova 904, Praha 4 Šeberov
01. 10. 2018 Veřejná vyhláška o vydání změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Z-2832/00
01. 10. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu
24. 09. 2018 Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zasedání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
24. 09. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního tvaru hlavního města Prahy

XML