MČ Praha - Šeberov

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://seberov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4

Datová schránka: r3ibjti
E-mail: seberov@zris.mepnet.cz, info@seberov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Oznámení zahájení ÚŘ - Pokládka chrániček datové sítě
03. 07. 2020 Situace
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 07. 2020 Přihláška
02. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ - referent/ka správy místních poplatků a služeb veřejnosti ÚMČ Praha - Šeberov
01. 07. 2020 Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemními vodami
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad ÚR hl. m. Prahy
30. 06. 2020 Oznámení pokračování v řízení o nařízení odstranění stavby - Zeď na pozemku parc. č. 1470/131 k. ú. Šeberov
29. 06. 2020 Řád veřejného pohřebiště
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚPSÚ HMP
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06
15. 06. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí - RD na pozemku parc.č. 1470/153 v k.ú. Šeberov
12. 06. 2020 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Praha
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
10. 06. 2020 DIO
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K Hrnčířům, ul. Novákova
09. 06. 2020 DIO
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Pod Rozvodnou, Ke Šmejkalu, K Trníčku a K Jižnímu městu
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z3114/11, Z3115/11,Z3116/11 Územního plánu sídelního útvaru Hl.m.Prahy
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 06. 2020 OPRAVA - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 18.6.2020, ul. K Újezdu, Za Kovářským rybníkem
27. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.6.2020 - K Újezdu, Za Kovářským rybníkem
27. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.6.2020 - Pod Vsí, K Újezdu
25. 05. 2020 Pozvánka na 5. zasedání kontrolního výboru
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 ÚPSÚ HMP
20. 05. 2020 Pozvánka na jednání finančního výboru ZMČ
20. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
20. 05. 2020 Záznam z finančního vypořádání
20. 05. 2020 Účetní závěrka ZŠ
20. 05. 2020 Účetní závěrka MŠ
20. 05. 2020 Účetní závěrka MČ
20. 05. 2020 Inventarizační zpráva
20. 05. 2020 Závěrečný účet MČ za rok 2019
13. 05. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
13. 05. 2020 Oznámení o zahájení řízení Vrtaná studna - na pozemku parc. č. 688 v k. ú. Šeberov
05. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ - sociální pracovník - referent - odbor občanských záležitostí Městského úřadu Jesenice
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚPSÚ HMP
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3112/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 ÚPSÚ HMP
29. 04. 2020 Situace
29. 04. 2020 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu: výstavba obytné zóny RD na pozemcích 814/52 až 814/72 Vestec
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro hlavní město Prahu
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 ÚPSÚ HMP
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úpravy U 1353/05 ÚPSÚ HMP
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 ÚPSÚ HMP
22. 04. 2020 Oznámení s nařízením č. 8/2020 Sb., hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
22. 04. 2020 Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

XML