MČ Praha - Křeslice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Křeslice
Štychova 2/34
104 00 Praha 10

Datová schránka: 5z8aktm
E-mail: info@kreslice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 OOP - Štychova
12. 09. 2019 Pozvánka na jednání ZMČ
11. 09. 2019 OOP - ulice Ke Štítu
11. 09. 2019 Žádost o stanovisko-OOP - Hornokřeslická
11. 09. 2019 Žádost o stanovení DZ-OOP
04. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
02. 09. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP
20. 08. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
13. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14
07. 08. 2019 Žádost o stanovení DZ-návrh OOP
02. 08. 2019 OOP - návrh úpravy provozu na ulici Štychova
02. 08. 2019 OOP - úprava provozu na komunikaci Hornokřeslická
02. 08. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na ulici Ke Štítu
30. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP
26. 07. 2019 OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v přesunu stávajícícho dopravního značení
24. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP - s VVURÚ
19. 07. 2019 Doručování veřejnou vyhláškou - přepojení ČSOV IV a XIX
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP
09. 07. 2019 Záměr prodeje pozemků parc. č. 144/18 a 215/17 v k.ú. Křeslice
09. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP
07. 07. 2019 Oznámení o společném jednání návrhuzměny Z-2600/00 ÚP
28. 06. 2019 Zápis z 6. jednání ZMČ Praha - Křeslice ze dne 27.6.2019
24. 06. 2019 Žádost o povolení přesunu DZ v ulici Štychova-návrh OOP
24. 06. 2019 M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Obchodní dům - "Kaufland Křeslice", k.ú. Křeslice,
24. 06. 2019 VV_odvolání _opakované povolení - výtlaky+ČSOV Uhříněves
20. 06. 2019 Pozvánka na 6. zasedání ZMČ
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Přepojení ČS Uhříněves IV
05. 06. 2019 OOP - přechodná úprava provozu - Újezd u Průhonic
04. 06. 2019 OOP - přechodná uzavírka ulice K Čestlicům - prodloužení
03. 06. 2019 Zápis z 5 zasedání ZMČ ze dne 16.5.2019
28. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn
28. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - ul. Ke Štítu
07. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
07. 05. 2019 Pozvánka na 5. zasedání ZMČ
06. 05. 2019 Zápis ze 4. zasedání ZMČ
24. 04. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
16. 04. 2019 Usnesení - prodloužení lhůty na doplnění do 30.9.2019 - "Zaokruhování vodov. řadu Praha východ"
11. 04. 2019 Pozvánka na jednání ZMČ
10. 04. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
05. 04. 2019 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Obchodní dům - "Kaufland Křeslice", k.ú. Křeslice
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy na komunikaci Ke Štítu a Josefa Bibrdlíka
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
26. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2019, výhled do roku 2024
25. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK
25. 03. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
21. 03. 2019 Záměr pronájmu 1m2 pozemku parc. č. 5 v k.ú. Křeslice pro rozvod optického internetu
21. 03. 2019 Zápis z 3. zasedání ZMČ ze dne 7.3.2019
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci II. třídy ul. Štychova
02. 03. 2019 Oznámení o zahájení opakovbaného řízení o povolení stavby vodního díla

XML