MČ Praha - Křeslice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Křeslice
Štychova 2/34
104 00 Praha 10

Datová schránka: 5z8aktm
E-mail: info@kreslice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2022 Poplatek za držení psa
26. 01. 2022 Žádost o zveřejnění Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 43 ze dne 17.1.2022 na úřední desce městských částí
26. 01. 2022 Záměr výpůjčky pozemků
26. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2022, rozpočtový výhled do 2027
26. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2021, rozpočtový výhled do 2026
26. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Závěrečný účet za rok 2020
25. 01. 2022 Žádost o zveřejnění Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 43 ze dne 17.1.2022 na úřední desce městských částí
19. 01. 2022 Záměr výpůjčky pozemků
31. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2022, rozpočtový výhled do 2027
20. 12. 2021 sdělení: "Výstavba komunikace"
17. 12. 2021 Zápis z 19. zasedání ZMČ Praha - Křeslice ze dne 16. 12. 2021
17. 12. 2021 Zápis z 1. mimořádného zasedání ZMČ Praha - Křeslice ze dne 2. 12. 2021
16. 12. 2021 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
09. 12. 2021 Svolání 19. zasedání ZMČ Praha - Křeslice
01. 12. 2021 Návrh rozpočtu MČ Praha - Křeslice na rok 2022 a rozp. výhled do roku 2027
25. 11. 2021 Oznámení o termínu konání druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
24. 11. 2021 Svolání 1. mimořádného zasedání ZMČ Praha - Křeslice
19. 11. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP
19. 11. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00...
12. 11. 2021 Žádost o stanovení změny místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-OOP
12. 11. 2021 Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2022
09. 11. 2021 Zápis z 18. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2021
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3239 vlny 15 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3094 vlny 10 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3543/00
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednánívyhodnocení vlivů změn
05. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 25
26. 10. 2021 M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí
21. 10. 2021 M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí o umístění stavby
15. 10. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
06. 10. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro MKD v Praze
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
23. 09. 2021 Štychova - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
15. 09. 2021 Svolání 18. zasedání ZMČ Praha - Křeslice
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 28
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
03. 09. 2021 Žádost o stanovení DZ - Hornokřeslická
02. 09. 2021 basepoint s.r.o. - Žádost o povolení částečné/úplné uzavírky pozemní komunikace-OOP
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00
24. 08. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3321/19 vlny 19
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29
23. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04. 08. 2021 Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2021, rozpočtový výhled do 2026

XML