MČ Praha - Křeslice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Křeslice
Štychova 2/34
104 00 Praha 10

Datová schránka: 5z8aktm
E-mail: info@kreslice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Žádost o povolení zvlášního užívání PK-OOP
22. 09. 2020 Zápis ZMČ z 12.zasedání
18. 09. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 15 ÚP SÚ HMP
16. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13
11. 09. 2020 usnesení - seznámení s doplněním spisu MHMP: "Stavba skladu s přístřeškem na pozemku č. parc. 353
10. 09. 2020 Pozvánka na jednání ZMČ
04. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 8/2020, ze dne 4. 9. 2020.
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚP SÚ HMP
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 15 ÚP SÚ HMP
04. 09. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: 092 Křeslice I., pokládka chrániček datové sítě
03. 09. 2020 č.st. 40555"Zaokruhování vod.řadu Praha východ et.0001-DN 800-2.část Pitkovice-Újezd u Průhonic"
26. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn CVZ V s VVURÚ - 22 změn
24. 08. 2020 Oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
17. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu části změn vlny 16
17. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 04 úprav
12. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 2838/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ
12. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 16
11. 08. 2020 Žádost o zrušení DZ-OOP real
11. 08. 2020 Žádost o stanovení DZ-OOP real
31. 07. 2020 Dokument "sdělení - opatření pr..." již není dostupný.
24. 07. 2020 č.st. 40555"Zaokruhování vod.řadu Praha východ et.0001-DN 800-2.část Pitkovice-Újezd u Průhonic"
03. 07. 2020 Žádost o stanovení DZ-OOP návrh
03. 07. 2020 Žádost o zrušení DZ - návrh OOP
03. 07. 2020 Zápis ZMČ z 11.zasedání
01. 07. 2020 Oznámení o Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
24. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
24. 06. 2020 Rozpočet na rok 2020, Rozpočtový výhled 2021-2025
23. 06. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 2979/09, 2984/09 a 3028/09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
22. 06. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP
18. 06. 2020 Žádost o povolení částečné/úplné uzavírky PK-OOP
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP
11. 06. 2020 Svolání 11.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
10. 06. 2020 Zápis z 10.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
08. 06. 2020 Změny ÚP SÚ HMP vlny 10 s VVURÚ - Návrh
08. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav
08. 06. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
27. 05. 2020 žádost o stanovení DZ-OOP
27. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
25. 05. 2020 Záměr výpůjčky pozemků
25. 05. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP
05. 05. 2020 Žádost o UZ a ZUK, ul. Mátová - OOP
04. 05. 2020 Oznámení konání nového veřejného projednání změn vlny 17
04. 05. 2020 Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP
30. 04. 2020 Žádost o povolení zvláštního užívání PK-OOP
28. 04. 2020 Pozvánka na jednání ZMČ Praha - Křeslice
27. 04. 2020 Oznámení konání veřejného projednání změny Z 3164 vlny 12
27. 04. 2020 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP

XML