MČ Praha - Křeslice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Křeslice
Štychova 2/34
104 00 Praha 10

Datová schránka: 5z8aktm
E-mail: info@kreslice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 10. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení
02. 10. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení
27. 09. 2023 Svolání 9.zasedání ZMČ Praha - Křeslice
18. 09. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32
17. 09. 2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a VVURÚ
07. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
06. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
05. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ
05. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38
31. 08. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
23. 08. 2023 Oznámení o konání veřejného projednánínávrhu změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3617/00
23. 08. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3582/00
17. 08. 2023 Zápis z 2. mimořádného zasedání ZMČ Praha - Křeslice, konaného dne 27. 7. 2023
04. 08. 2023 Výzva-vyjádření k odvolání - St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ
27. 07. 2023 M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí o umístění
21. 07. 2023 Oznámení o konání 2. mimořádného zasedání ZMČ Praha - Křeslice
20. 07. 2023 Oznámení o konání 2. mimořádného zasedání ZMČ Praha - Křeslice
20. 07. 2023 OOP
20. 07. 2023 OOP
14. 07. 2023 Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 3 v k. ú. Křeslice
12. 07. 2023 Zápis z 8. zasedání ZMČ Praha - Křeslice, konaného dne 27. 6. 2023
10. 07. 2023 Stavba skladu s přístřeškem na pozemku č.parc. 353 k.ú.Křeslice, ev.č.22
03. 07. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3517/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
28. 06. 2023 Rozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ
20. 06. 2023 OOP - přechodka
20. 06. 2023 Svolání 8. zasedání ZMČ Praha - Křeslice
16. 06. 2023 Zápis ze 7. zasedání ZMČ Praha - Křeslice, konaného dne 6. 6. 2023
01. 06. 2023 OOP - návrh
01. 06. 2023 OOP - návrh
01. 06. 2023 Žádost o zveřejnění informace - výběrové řízení
30. 05. 2023 Svolání 7.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
17. 05. 2023 Oznámení o zrušení zasedání ZMČ Praha-Křeslice
12. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
08. 05. 2023 Veř. vyhl.-oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3577/00 ÚP HMP
08. 05. 2023 Veř.vyhl.-oznámení o konání OVP návrhu změny vlny 14 - Z 3221/14
08. 05. 2023 VV oznámení o konání OVP návrhu změny vlny 14 - Z 3205/14 ÚP HMP
05. 05. 2023 Svolání 6.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
05. 05. 2023 Závěrečný účet za rok 2022
03. 05. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu
28. 04. 2023 Svolání 5.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
28. 04. 2023 Usnesení
27. 04. 2023 Svolání 5.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
27. 04. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o oz..." již není dostupný.
26. 04. 2023 Stanovení termínu pro uplatnění připomínek na zprac LHP pro LHC HMP do 31.12.2033
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
13. 04. 2023 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemov.věcí na rok 2023
04. 04. 2023 OOP stanovení přechodné úpravy provozu

XML