MČ Praha - Křeslice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Křeslice
Štychova 2/34
104 00 Praha 10

Datová schránka: 5z8aktm
E-mail: info@kreslice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
16. 09. 2022 Svolání 24. zasedání ZMČ Praha - Křeslice
26. 08. 2022 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj
25. 08. 2022 Doručování veřejnou vyhláškou - OZNÁMENÍ o pokračování opakovaného řízení o povolení stavby vodního díla
25. 08. 2022 M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí o umístění stavby
23. 08. 2022 Veřejné projednání - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 Veřejné projednání - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP
22. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání změny Z 3194/14
22. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
19. 08. 2022 Informace o smlouvách zveřejněných dle Zákona 24/2015 Sb.
11. 08. 2022 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.- StDZ
09. 08. 2022 Sdělení DO na úřední desku: CE/48/2022
04. 08. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
04. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
22. 07. 2022 OOP -127 zvláštní užívání komunikace Křeslice
19. 07. 2022 OOP -veř.vyhl. Dolnokřeslická
12. 07. 2022 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3027/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
08. 07. 2022 Zápis z 23. zasedání ZMČ Praha - Křeslice, konaného dne 28. 6. 2022
01. 07. 2022 Závěrečný účet za rok 2021
28. 06. 2022 Formanská X697 snížení zatížitelnosti - OOP real
28. 06. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3794/29 – opakované veřejné projednání změny Z 3794/29
28. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27
28. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3139/12 - OVP
28. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 a o veřejném projednání VVURÚ
23. 06. 2022 Dokument "EX 42/20-36 draž.vyhl..." již není dostupný.
20. 06. 2022 Svolání 23. zasedání ZMČ Praha - Křeslice
07. 06. 2022 Zápis z 22. zasedání ZMČ Praha - Křeslice ze dne 26. 5. 2022
01. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Závěrečný účet za rok 2021
24. 05. 2022 Brusinková, Křeslice - OOP
24. 05. 2022 Dopravní inženýring Praha s.r.o. - Žádost o povolení - OOP
20. 05. 2022 Svolání 22. zasedání ZMČ Praha - Křeslice
13. 05. 2022 Michal Máca, Ke Kovárně, Křeslice - inženýrské sítě-OOP
12. 05. 2022 Zápis z 21. zasedání ZMČ Praha - Křeslice ze dne 20. 4. 2022
05. 05. 2022 Žádost o vyjádření k návrhu úpravy dopravního značení DEN BEZ AUT 2022 - OOP
05. 05. 2022 Formanská X697 snížení zatížitelnosti - návrh OOP
26. 04. 2022 Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu ÚP hl.m. Prahy - MPP a VVURÚ
20. 04. 2022 IMOS Brno a.s. - Žádost o stanovení - OOP real
13. 04. 2022 Svolání 21. zasedání ZMČ Praha - Křeslice
30. 03. 2022 Oznámení o druhém termínu řízení o vydání změny Z 3822/00 a o veřejném projednání VVURU
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3106/10 vlny 10 a o veřejném projednání VVURÚ
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3900/00 ÚP SÚ HMP
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny 3110/10 vlny 10 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28
29. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 a o veřejném projednání VVURÚ
28. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3790/00
28. 03. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3791/00 ÚP SÚ HMP
28. 03. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2874/00 vlny CVZ V
10. 03. 2022 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚP SÚ HMP - opakované VP
10. 03. 2022 IMOS Brno a.s. - Žádost o stanovení změny místní a přechodné úpravy-návrh OOP

XML