MČ Praha - Křeslice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Křeslice
Štychova 2/34
104 00 Praha 10

Datová schránka: 5z8aktm
E-mail: info@kreslice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP SÚ HMP
11. 02. 2020 Zápis ZMČ z 9.zasedání
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška-OOP
05. 02. 2020 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 a 519 SOKP
05. 02. 2020 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 SOKP
03. 02. 2020 oznámení o zahájení řízení - Výstavba inženýrských sítí a komunikace
28. 01. 2020 Svolání 9.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
23. 01. 2020 Žádost o stanovení změny z místní a přechodné úpravy na PK-návrh OOP
23. 01. 2020 Dokument "oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Oznámení o společném jednání Z-2440/00
20. 01. 2020 OOP - Maková
16. 01. 2020 Návrh rozpočtu MČ Praha-Křeslice na rok 2020 a rozp.výhled do roku 2025
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - OOP, zpomalovací polštáře K Čestlicům
16. 01. 2020 Pozvánka na veřejnou schůzi
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-sociální pracovník, MČ Praha - Dolní Chabry
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-asistentka starostky, MČ Praha-Dolní Chabry
13. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP SÚ HMP
23. 12. 2019 Zápis z 8 jednání ZMČ ze dne 12.12.2019
13. 12. 2019 č.st. 40555"Zaokruhování vod.řadu Praha východ et.0001-DN 800-2.část Pitkovice-Újezd u Průhonic"
10. 12. 2019 Dokument "oznámení na ÚD: "Revi..." již není dostupný.
10. 12. 2019 Žádost o stanovení DZ-OOP real
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 ÚP SÚ HMP
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
05. 12. 2019 Pozvánka na jednání ZMČ
04. 12. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP
02. 12. 2019 Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2020
29. 11. 2019 Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP
25. 11. 2019 Záměr pronájmu pozemku č.parc.475, 466/1, 421/1, 311/5 k.ú.Křeslice
25. 11. 2019 Záměr pronájmu pozemku č.parc.273/57, 413/102 k.ú.Křeslice
25. 11. 2019 Žádost ostanovení DZ na komunikaci-návrh OOP
25. 11. 2019 Žádost o stanovení DZ-OOP návrh
06. 11. 2019 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP
31. 10. 2019 Žádost o povolení zvláštního už. pozem. komunikací-OOP
31. 10. 2019 Žádost o stanovení DZ-návrh OOP ul. U Zájezdku
07. 10. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
01. 10. 2019 Zápis ze 7. jednání ZMČ Praha - Křeslice ze dne 19.9.2019
25. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP - změna bez VVURÚ
25. 09. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 - změny bez VVURÚ
18. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
12. 09. 2019 OOP - Štychova
12. 09. 2019 Pozvánka na jednání ZMČ
11. 09. 2019 OOP - ulice Ke Štítu
11. 09. 2019 Žádost o stanovisko-OOP - Hornokřeslická
11. 09. 2019 Žádost o stanovení DZ-OOP
04. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
02. 09. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP
20. 08. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
13. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14

XML