MČ Praha - Křeslice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Křeslice
Štychova 2/34
104 00 Praha 10

Datová schránka: 5z8aktm
E-mail: info@kreslice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
12. 01. 2021 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: "Stavba skladu s přístřeškem na pozemku č. parc. 353
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
12. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
08. 01. 2021 Uveřejnění informací k dani z nemovitých věcí
04. 01. 2021 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: "Stavba skladu s přístřeškem na pozemku č. parc. 353
21. 12. 2020 Zápis z 13.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
21. 12. 2020 Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP
21. 12. 2020 Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
18. 12. 2020 M - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí o umíst
11. 12. 2020 Žádost o stanovení DZ na komunikaci Ke Kovárně Praha 10-návrh OOP
10. 12. 2020 Svolání 13.zasedání ZMČ Praha-Křeslice
04. 12. 2020 MČ Křeslice-OOP-K Chatám-místní-návrh OOP
01. 12. 2020 Dokument "Vyrozumění o obsahu p..." již není dostupný.
27. 11. 2020 Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2021
26. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
11. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 17 se SEA
09. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
09. 11. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP
27. 10. 2020 M- přerušení odvolacího řízení na návrh stavebníka: Ekocity Uhříněves II - územní rozhodnutí o umíst
27. 10. 2020 Oznámení konání veřejného projednání změna č. Z3427/00
15. 10. 2020 Záměr pronájmu části pozemku č.parc. 4/4
14. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání z-2440/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a o veřejném projednání VVURÚ
14. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
14. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
09. 10. 2020 Omezení provozu ÚMČ
07. 10. 2020 VV - ÚR přivaděč DN 800 Pitkovice, Křeslice, Újezd u Průhonic
02. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
02. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
02. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22
24. 09. 2020 Žádost o povolení zvlášního užívání PK-OOP
22. 09. 2020 Zápis ZMČ z 12.zasedání
18. 09. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 15 ÚP SÚ HMP
16. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13
11. 09. 2020 usnesení - seznámení s doplněním spisu MHMP: "Stavba skladu s přístřeškem na pozemku č. parc. 353
10. 09. 2020 Pozvánka na jednání ZMČ
04. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 8/2020, ze dne 4. 9. 2020.
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚP SÚ HMP
04. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 15 ÚP SÚ HMP
04. 09. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: 092 Křeslice I., pokládka chrániček datové sítě
03. 09. 2020 č.st. 40555"Zaokruhování vod.řadu Praha východ et.0001-DN 800-2.část Pitkovice-Újezd u Průhonic"
26. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrzích změn CVZ V s VVURÚ - 22 změn
24. 08. 2020 Oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
17. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu části změn vlny 16
17. 08. 2020 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 04 úprav
12. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 2838/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ

XML