Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci stavby "Rekonstrukce komunikace v ul. Duchcovská"
25. 06. 2022 Aukční vyhláška č. EAS/UTP/019/2022
25. 06. 2022 Zveřejnění záměru - pronájem a vykoupení nemovitostí
25. 06. 2022 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. III/25348, k.ú. Krupka
25. 06. 2022 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Husitská, Krupka
25. 06. 2022 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Dlouhá, U Stadionu, Dubí - Běhánky
25. 06. 2022 Zveřejnění záměru - prodej, vykoupení a bezúplatný převod nemovitostí
25. 06. 2022 Zveřejnění záměru - změna znění smlouvy o pronájmu nemovitostí, pronájem nemovitostí
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. II/382 v ulici Na Hlavní, k.ú. Mikulov v Krušných horách, k.ú. Nové město u Mikulova, k.ú. Cínovec, Verneřice u Hrobu ...
23. 06. 2022 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Michael Haslinger
23. 06. 2022 Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - 003 ED 134/22-4
23. 06. 2022 Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - 003 ED 135/22-4
23. 06. 2022 Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - 003 ED 136/22-4
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce Operačního programu Jan Amos Komenský - DLOUHODOVÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce Operačního programu Životní prostředí - ENERGETICKÉ ÚSPORY
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce Operačního programu Životní prostředí - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce Operačního programu Životní prostředí - SÍDELNÍ ZELEŇ
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘISPÍVAJÍCÍ K OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MUZEÍ
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST KNIHOVEN
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - ZÁKLADNÍ ŠKOLY
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - MATEŘSKÉ ŠKOLY
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - INFRASTRUKTUARA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - PLNICÍ A DOBÍJECÍ STANICE PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce IROP - INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce Operačního programu Doprava - ITS (Inteligentní dopravní systémy)
23. 06. 2022 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce Operačního programu Doprava - VÝSTAVBA A MODERNIZACE TRAMVAJOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ
23. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Statutárního města Teplice Městská doprava Teplice, p.o.
23. 06. 2022 Oznámení počtu členů zastupitelstva města Teplice a potřebného počtu podpisů na petici
23. 06. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve statutárním městě Teplice
23. 06. 2022 Stanovení počtu a sídla volebních okrsků na území statutárního města Teplice pro volby do Zastupitelstva města Teplice
21. 06. 2022 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
21. 06. 2022 Usnesení - Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč
21. 06. 2022 Usnesení - Dražební vyhláška - Roman Kiš za účasti manželky - Šárka Kišová
21. 06. 2022 Oznámení - Zahájení územního řízení - "Síť elektronických komunikací (SEK) T-Mobile CR - Teplice - 2.etapa"
21. 06. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Vrchlického, Duchcov
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Duchcovská ( od ulice Lounská k okružní křižovatce s ulicí Bratislavská), Teplice
20. 06. 2022 Dražební vyhláška - AUDI Q5 3.2 FSI quattro S tronic
20. 06. 2022 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Slovenská , Teplice
20. 06. 2022 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Hřbitovní, Sídliště, Krupka
17. 06. 2022 Usnesení - Dražební vyhláška - Vlasta Vacovská
17. 06. 2022 Povolení - "Rekonstrukce chodníku v ul. Duchcovská, Háj u Duchcova
17. 06. 2022 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Nelsonská, Hornická, Osek u Duchcova
16. 06. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Radovesická, Štěpánovská, Kostomlaty pod Milešovkou

XML