Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Aukční vyhláška - hliníková baseballová pálka, černé barvy s bílým nápisem zn. BAT
21. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/002/2019 a jeho podmínkách
21. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Olga Maximenko
21. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - V Závětří, Teplice
21. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - komunikace Ruská I/8, ulice K.H.Borovského, Horská, Mstišovská, Na Výsluní, Důl Bedřich, Dubí
19. 01. 2019 Výzva k odstranění vozidla Peugeot 306 bez RZV, barvy bílé, umístěného v ul. Zemská u č.p. 41, Teplice
19. 01. 2019 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - Ivana Jelínková
19. 01. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru územního plánování a stavebního řádu
19. 01. 2019 Ztráty a nálezy
19. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. II/254 Libušina a Jateční, Hřbitovní, Křižíkova, Na Hrázi, Dubská, Teplice
18. 01. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - provedení stavby "sklad produktů konzervárny" Teplice, Prosetice
17. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Duchcovská, Hrob
17. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice Mírová v obci Bystřany, místní část Úpořiny
16. 01. 2019 Usnesení ve věci projednání pozůstalosti po Josefu Vranovském
16. 01. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Zdeněk Klement
16. 01. 2019 Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti - Antonín Koníček
16. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - průjezdní úsek silnice č. III/01319 v ulici Mírová a ulice K.H.Borovského, Dubí
16. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice Horská cesta, Duchcov
16. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Sídliště u č.p. 595, p.p.č. 1772/2 v k.ú. Krupka
16. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice Havířská, K. Aksamita, Teplice
15. 01. 2019 Nařízení Statutárního města Teplice č. 3/2018, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků na území Statutárního města Teplice v zimním období (1.11. - 31.3.)
15. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů - na individuální účely určené žadatelem
15. 01. 2019 Dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů na rok 2019
14. 01. 2019 Dotace na podporu sportu na rok 2019
14. 01. 2019 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Yana Bogomolova
14. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Krátká 81, Teplice - Prosetice
11. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Teplice-Řetenice obce Teplice
11. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Nová Ves u Teplic obce Teplice
11. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Karla Čapka, Teplice
11. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Kollárova (před domem č.p. 599/6), Krupka
11. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Karla Čapka (před domem č.p. 689/9), Krupka
10. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Karla Čapka (před domem č.p. 689/9), Krupka
10. 01. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru správních činností (oddělení dopravních agend)
09. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Thámova, Teplice
09. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Duchcovská, Osecká na silnici II/254 a III/25612, Duchcov
09. 01. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - odstavná plocha v ulici Gagarinova, Teplice - Trnovany
08. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Lounská, Teplice
08. 01. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kategorii II "Zařízení ke sběru a výkupu odpadů ATALIAN - Teplice"
07. 01. 2019 Upozornění - Jaroslava Kytková
07. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Tyršova, křižovatka s ulicí Družby, Duchcov
05. 01. 2019 Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Statutárního města Teplice, Sportovní hala Teplice příspěvková organizace
05. 01. 2019 Zveřejnění záměru - prodej nemovitostí
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - p.p.č. 1225/13 (u ul. Přítkovská), Teplice
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Hadích lázní, Teplice
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Bílinské brány, Teplice
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Koněvova (před budovou č.p. 203), Dubí
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Osecká (proti domu č.p. 1304/86), Duchcov
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na železničním přejezdu P2187 (silnice p.p.č. 78/2 a p.p.č. 431/1) v Mikulově-Nové Město dle přiložené přehledné situace
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Josefská (694/3), Teplice -Trnovany
04. 01. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Chelčického, Teplice

XML