Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
18. 09. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška - Bartoloměj Sivák
17. 09. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru dopravy - působnost speciálního stavebního úřadu v oblasti pozemních komunikací
17. 09. 2019 Usnesení - soudní exekutor ruší dražební vyhlášku - Jiřina Slapničková - 2x
16. 09. 2019 Dražební vyhláška - Klaudie Kořanová
16. 09. 2019 Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč
15. 09. 2019 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Újezdeček
13. 09. 2019 Dražební vyhláška - Ladislav Telín
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Úprkova, Teplice
13. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Doubravská, Teplice
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Juditina, Teplice
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Jiřího Wolkera, Teplice
13. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Duchcovská, Teplice
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Sobědružská, nám. Svobody, Přítkovská, K Hrázi, Na Pěnkavce, Důlní, Proboštov
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - V Závětří, Teplice
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Pohraniční stráže, Na Výšině, Krušnohorská, Dubí
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na úseku silnice č. III/25348 v ulici Bohosudovská, Teplice
12. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - na úseku silnice č. II/254 v ulici Teplická, Duchcov
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Jateční, Teplice
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - B. Martinů, J. Koziny, Křížkovského, Teplice
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace na p.p.č. 861/8 v k.ú. Mikulov v Krušných horách
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Bystřická, Dubí
11. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - A. Sochora, Teplice
11. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Rybniční, Teplice
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Zámečku, Teplice
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Unčínská, Teplice
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Svatopluka Čecha, Teplice
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Švermova, Lahošť
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Dolnodrážní, Osek
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - K. Čapka 247, p.p.č. 689/9, k.ú. Maršov u Krupky
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - K. Čapka 264, p.p.č. 689/9, k.ú. Maršov u Krupky
10. 09. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník oddělení investic a realizací
09. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/092/2019 a jeho podmínkách
06. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Školní (před domy č.p. 358 a 359), Košťany
06. 09. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Českobratrská, Teplice
06. 09. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Teplice, které se koná v pondělí 16. září 2019 od 15,00 hodin
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019 - MZE-16212 ze dne 3.4.2019
05. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Statutárního města Teplice - Botanická zahrada Teplice
02. 09. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Zveřejnění záměru - prodej nemovitosti
30. 08. 2019 Dokument "Povolení - "Novosedli..." již není dostupný.
30. 08. 2019 Zveřejnění záměru - prodej nemovitostí
29. 08. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru územního plánování a stavebního řádu (stavební řád)
29. 08. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru kanceláře tajemníka - oddělení informatiky a výpočetní techniky
29. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - G..." již není dostupný.
29. 08. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru správních činností - oddělení přestupků
29. 08. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník finančního odboru (účetní, pokladní)
29. 08. 2019 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - "REKO MS Proboštov - Kpt. Jaroše"
29. 08. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Dlouhá, Papírová a Zelená, Teplice

XML