Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na silnici III/01319 a místních koumunikacích v ulicích Mírová, K.H.Borovského, Bílinská, Tyršova, J.Hory, Dubí
17. 05. 2019 Stavební povolení - "Vodohospodářské opatření lokalita 1 a polní cesty HPC 5R, VPC 8R, část VPC 5 v k.ú. Bystřany-Světice" "SO 101 - polní cesty"
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Světecká, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, silnice č. II/258
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice Studniční od křižovatky s ulicí Míru, od křižovatky s ulicí Havířská, Duchcov
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace v ulici Sobědružská (p.p.č. 713), k.ú. Proboštov
17. 05. 2019 Výzva k odstranění vozidla Renault Megane, RZV 3U4 70-59, barva šedá
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Kollárova ul. (před domem č.p. 583/1), k.ú. Krupka
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - ulice Dolní, k.ú. Krupka
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Dvořáková, Průmyslová, Krupka a průjezdní úsek silnice č. III/25352
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - J. Koziny, Teplice
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace s nezpevněným povrchem na p.p.č. 578, k.ú. Kvítkov u Modlan a p.p.č. 469, k.ú. Věšťany (Modlany)
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace v ulicích Chelčického, Českobratrská, Čelakovského, Lípová a Poštovní, k.ú. Teplice
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace v ulicích Dlouhá, Papírová, Zelená, k.ú. Teplice
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - ulice Pohraniční stráže, k.ú. Dubí
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - ulice Chelčického, k.ú. Teplice
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. III/25343 na p.p.č. 581/1, k.ú. Kvítkov
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - č.p. 3696 v ulici Kyjevská, Teplice
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na silnici č. III/25343 (p.p.č. 581/1), k.ú. Drahkov
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - v ulici Lázeňská, k.ú. Teplice
17. 05. 2019 Usnesení - dražební vyhláška - Emil Demeter, Miroslav Demeter, Jana Mitterlová
17. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/050/2019 a jeho podmínkách
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní komunikace na p.p.č. 588/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova a účelové komunikace p.p.č. 422/2, k.ú. Oldřichov u Duchcova
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní komunikace p.p.č. 865/1, k.ú. Modlany
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní komunikace na p.p.č. 602, k.ú. Kvítkov u Modlan
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - na místní komunikaci v ulici Bílinská, Teplice
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na účelové komunikaci p.p.č. 38/1 a chodníku v ulici Mírová, Dubí - Pozorka
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na komunikaci v ulici Bystřická, Dubí
11. 05. 2019 Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb
11. 05. 2019 Nabídka státních pozemků k prodeji
11. 05. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník oddělení investic a realizací
11. 05. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru správních činností (oddělení správních agend - evidence řidičů)
11. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice I. třídy č. I/8 a I/27 na území okresu Teplice
11. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - účelové a místní komunikace na železničních přejezdech s evidenčními čísly P2175, P2177 a P2180, k.ú. Háj u Duchcova
11. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní komunikace s nezpevněným povrchem na p.p.č. 578, k.ú. Kvítkov u Modlan a p.p.č. 469, k.ú. Věšťany (Modlany)
11. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - v ulici J. Koziny, Teplice - Trnovany
11. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní komunikace s nezpevněným povrchem na p.p.č. 833/1, k.ú. Modlany
11. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
11. 05. 2019 Usnesení - ustanovení opatrovníka ve věci "Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov"
11. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Pytlíkovská cesta na veřejně přístupné účelové komunikaci p.č. 423 v k.ú. Prosetice
11. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - veřejně přístupná účelová komunikace p.p.č. 1722/1 v Teplicích
11. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Na Spravedlnosti, Teplice
11. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace v ulici K Zámečku v k.ú. Košťany
11. 05. 2019 Oznámení - návrh omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - p.p.č. 469, Věšťany
08. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. II/253 - 1. máje; č. III/25348 - Husitská, Teplická, Krupka
08. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace p.p.č. 830/1, k.ú. Kladruby
08. 05. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Hudcovská (před Čalounictvím Hušák) na pozemní komunikaci č. III/25327, Teplice
08. 05. 2019 Zveřejnění záměru - Prodej nemovitosti - p.p.č. 1029/14 k.ú. Teplice-Trnovany
08. 05. 2019 Zveřejnění záměru - Prodej nemovitosti - p.p.č. 48/2 k.ú. Hudcov
06. 05. 2019 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Drábková Věra
06. 05. 2019 Dražební vyhláška - Danuše Kordiková

XML