Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2021 52. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA VZNIKU INFRASTRUKTURY PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÉ NÍZKOKAPACITNÍ POBYTOVÉ FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V.
18. 01. 2021 51. výzva k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA VZNIKU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VII.
18. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Karla Čapka 246, Krupka - Maršov
18. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - p.p.č. 1081, Novosedlice
15. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Levandulová, U Vodárny, Proboštov
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby - „Ul. Ruská - úprava parkování, rekonstrukce komunikace a chodníku včetně přeložek sítí"
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na úseku silnic II. a III. tříd, na místních a veřejně přístupných účelových komunikací, k.ú. Teplice a rovněž v obcích, jež jsou součástí ORP města Teplice
13. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Skladištní, Duchcov
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Dělnická, Duchcov
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - 28. října , Teplice
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - III/01310 Dlouhá Louka - Fláje, Osek
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na p.p.č. 376/24, Košťany
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na p.p.č. 1567 v ulici Smetanova č.p. 1249, Duchcov
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření z důvodu broušení kolejnic v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice"
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní a veřejně přístupné účelové komunikace a chodníky v Teplicích a místních částech Teplic
11. 01. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
08. 01. 2021 Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč
07. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Lipová, Krupka - Bohosudov
07. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Bohosudovská, Teplice - Sobědruhy
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška - písemnost - Alhaddad A H M Fahad
06. 01. 2021 Dotace na podporu poskytovatelům sociálních služeb - na individuální účely určené žadateli
06. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Opavská, Teplice
06. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Na Hrázi, Teplice
05. 01. 2021 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - p.p.č. 421/21 katastrální území Hudcov
05. 01. 2021 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - p.p.č. 424/5 katastrální území Hudcov
05. 01. 2021 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví (oddělení sociálně - právní ochrany)
05. 01. 2021 Zveřejnění záměru - vykoupení nemovitosti, bezúplatný převod nemovitostí
05. 01. 2021 Veřejná vyhláška - písemnost - Stanislav Tomáš
30. 12. 2020 Zveřejnění záměru - prodej nemovitosti - p.p.č. 1297/139 k.ú. Teplice - Trnovany
30. 12. 2020 Zveřejnění záměru - prodej nemovitosti - část pozemku p.č. 3552/40 k.ú. Teplice
28. 12. 2020 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Martin Barva
22. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - III/25614 - Kubátova, Háj u Duchcova
22. 12. 2020 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - J. Wolkera, Teplice
18. 12. 2020 Rozpočet příspěvkové organizace: 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace: 2021-2023 - Správa škol Teplice, příspěvková organizace
18. 12. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace, Staré Srbice
18. 12. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice II. a III. tříd, místní komunikace a chodníky v obci Teplice
18. 12. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Duchcovská, Kubátova, Háj u Duchcova
17. 12. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Tolstého, Teplice - Řetenice
17. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Závěr zjišťovacího řízení k návrhu koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04: Aktualizace 2020"
17. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/UTP/111/2020
16. 12. 2020 Rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2024
16. 12. 2020 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Shayakhmet Zhanibek
16. 12. 2020 Rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2024
16. 12. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Švermova, Lahošť
16. 12. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - silnice č. III/01310, k.ú. Dlouhá Louka, Osek

XML