Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Výběrové řízení - Interní audit
14. 02. 2020 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru dopravy - souhrnná stanoviska k projektové dokumentaci, vyjádření za vlastníka komunikací
14. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - ulice Proboštovská, Proboštov
14. 02. 2020 Usnesení o přerušení řízení - Alejní a Zelená, Teplice
13. 02. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení - Teplice, "Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2"
13. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. II/254, II/258, III/25316, III/25319, III/25613 a III/25340 v teplickém okrese
13. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Malá okružní, Velká okružní, Dělnická, Sochorova, Fügnerova, Vrchlického, Nerudova, Jiráskova, J. Pešaty, Duchcov
13. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Francouzská, Pařížská, Lounská, Teplice
12. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Husova, Hrob
11. 02. 2020 Usnesení - přerušení řízení - Mstišovská, Dubí
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - k.ú. Oldřichov u Duchcova, parcela č. 400/2
10. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - "Teplice - křižovatka Masarykova x U Červeného kostela"
07. 02. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání - LANINHSONGLA spol. s r.o.
07. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Zámku, Teplice
07. 02. 2020 Povolení - schválení stavebního záměru na stavbu "Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - Proboštov"
07. 02. 2020 Stavební povolení - stavba "Parkoviště Sadová a Smetanova, Duchcov"
07. 02. 2020 Dražební vyhláška - Tomáš Mandík
07. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Osada Dukla, Újezdeček
07. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Duchcovská, Hrob; Křižanov u Hrobu
07. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Na Haldách, Teplice
07. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - U Červeného kostela, Teplice
07. 02. 2020 Pravidla pro uvolňování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb - na individuální účely určené žadateli
07. 02. 2020 Dotace na podporu poskytovatelům sociálních služeb - na individuální účely určené žadateli - rok 2020
07. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Doubravská, Teplice
04. 02. 2020 Oznámení o zřízení zvláštního účtu u ČNB pro složení kauce pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky
04. 02. 2020 Stanovení minimálního počtu členů v okrskových volebních komisích pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky
04. 02. 2020 Stanovení počtu a sídla volebních okrsků na území statutárního města Teplice pro konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Krušnohorská, Dubí
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Horská, Osek
04. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Svojsíkova, Teplice
04. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - p.p.č. 887 a 888, Kladruby
04. 02. 2020 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru územního plánování a stavebního řádu (stavební řád)
04. 02. 2020 Zveřejnění záměru - pronájem nemovitostí
04. 02. 2020 Zveřejnění záměru - prodej nemovitostí
04. 02. 2020 Výzva - T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 - Chodov, kterého zastupuje Josef Klíma, Fr. Diviše 1534/5, Praha 22 - Uhříněves - "připojení SITE k optické síti T-Mobile CZ, Teplice stavba 2" Teplice, Trnovany
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Saleh Bader Mezal E. Almajed
04. 02. 2020 Vařejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Bassam GH A H H Alboloushi
04. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Dukelských hrdinů (před domem č.p. 287), Maršov u Krupky
04. 02. 2020 Výběrové řízení - Odborný pracovník oddělení investic a realizací
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - A.Jiráska, Teplice
04. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Sídliště, Košťany - Střelná
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vyhodnocení územního plánu Háj u Duchcova
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Tržní náměstí 970/2, Teplice
04. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Havlíčkova, Bohosudov (Krupka)
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - písemnost - Mihaela Daniela Zota
04. 02. 2020 Dražební vyhláška -1. majetková práva, spojená s individuálním členstvím zůstavitele v OPBD Teplice, s právem užívat byt na adrese Cajthamlova 1529/1, Teplice, včetně movitého vybavení bytu, 2. mobilní telefon Nokia, brýle, hodinky značky PRIM
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - "Revitalizace a rekonstrukce trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov"
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - parkoviště v ul. Buzulucká, Teplice
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 50/2, Dubí
04. 02. 2020 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Březová, Teplice

XML