Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 Vyrozumění o pokračování v řízení a seznámení s podklady - "Fotovoltaická výrobna elektrické energie na pozemku p.č. 232/2 v k.ú. Moldava", Moldava
22. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Svatopluka Čecha, U Nových lázní, Teplice
22. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Denisova, Teplice
22. 03. 2023 Oznámení zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení na vodní dílo "Novosedlice, Vrchoslavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
22. 03. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Elçi
21. 03. 2023 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Tomáš Petr
21. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. III/25325 k.ú. Bžany, silnice č. III/25334 k.ú. Lysec
20. 03. 2023 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Marie Zettlitzerová
20. 03. 2023 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - neznámý vlastník, Nissan, bez RZ, barvy černo-stříbrná
20. 03. 2023 Oznámení zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení na vodní dílo "Mstišov - Pod Lesem, dostavba kanalizace"
20. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Trnovanská, Novosedlice
17. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Chelčického, Teplice
17. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Hornická, Osek
17. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Plynárenská, Pražská, Teplice
17. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Bohosudovská, Důlní, Teplice
16. 03. 2023 Rozhodnutí - souhlas ke geologickým pracím - průzkumný vrt na p.p.č. 1017/29 k.ú. Bohosudov
16. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Teplická, Sadová, Jungmannova, Tyršova, Družby a Švermova, Duchcov
16. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - náměstí Svobody, Proboštov
16. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Havlíčkova, Teplice
16. 03. 2023 Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Hudcov
15. 03. 2023 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a části k.ú. Teplice - Trnovany
15. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - p.p.č. 378 v k.ú. Domaslavice
15. 03. 2023 Schválení stavebního záměru na stavbu "Proboštov - rekonstrukce ulice Meziškolská"
14. 03. 2023 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Dagmar Hrušková
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Doubravská (na rozhraní křižovatky ulic Doubravská a Máchova), Teplice - Trnovany
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Zámecké zahrady a přístupné účelové komunikace v Zámecké zahradě, Teplice
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Na Vypichu, Lahošť
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - J. Koziny, Teplice - Trnovany
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Ferrerova, Duchcov
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Dlouhá, Komenského, Za Poštou, B. Němcové, Mariánské náměstí, Krupka - Bohosudov
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - p.p.č. 1154/5 k.ú. Proboštov u Teplic
13. 03. 2023 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru správních činností - zkušební komisař (řidičská oprávnění)
13. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Proboštovská, Proboštov
13. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Českobratrská, Teplice
13. 03. 2023 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - K Zámku, Košťany - Střelná
10. 03. 2023 Výzva k odstranění vozidla - Markéta Řehánková
10. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Sokolovská cesta, Teplice
09. 03. 2023 Výzva k odstranění vozidla - Zdeněk Rochl
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Tržní náměstí, Teplice
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Zámku, Teplice
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Buzulucká, K Vápence, Teplice
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Na Bramši, Úprkova, Teplice
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Teplice, Sobědruhy - odkanalizování lokality Zahrádky
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice I/13 - Blokové čištění komunikací na území Statutárního města Teplice
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - I/8 Teplice, most ev. č. 8-049..1a2, 8-050..1a2 sanace - DIO
08. 03. 2023 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Stanislava Šebka Krupka, Mariánské náměstí 22
08. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení „V Aleji - Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky"
08. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - na místní komunikaci p.p.č. 875/3 a 822/1 k.ú. Moldava
08. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Alejní, Teplice
08. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Teplická (před budovou č.p. 676/70, Duchcov

XML