Město Teplice

Okresní město
Okres Teplice

http://teplice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
415 01 Teplice

Datová schránka: nmrb49w
E-mail: posta@teplice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Křičkova, Novákova, Ševčíkova, Josefa Suka, Foersterova, Teplice
22. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Teplická, Hrob
22. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - III/01310 - Nelsonská, Osek
22. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Na Pěnkavce, Proboštov
22. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - pozemní komunikace III/01315 z Křižanova do Horního Háje
22. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - křižovatka ulic Dělnická a Meziškolská, Proboštov
22. 02. 2019 Zveřejnění záměru - Prodej nemovitosti - p.p.č. 908/40 k.ú. Sobědruhy - 230 m2
22. 02. 2019 Zveřejnění záměru - Prodej nemovitosti - p.p.č. 908/40 k.ú. Sobědruhy - 210 m2
21. 02. 2019 Zveřejnění záměru - Pronájem nebytového prostoru - Sportovní hala Teplice - Zimák
21. 02. 2019 Ztráty a nálezy
20. 02. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů - na individuální účely určené žadatelem
20. 02. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - na individuální účel určený žadatelem
20. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace na p.p.č. 310/3 k.ú. Hrob
20. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - veřejně přístupná účelová komunikace (parkoviště) na p.p.č. 1154/5, k.ú. Proboštov u Teplic
20. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - 28. října, Teplice
20. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Elišky Krásnohorské, Teplice
20. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Pod Školou, Rovná, Teplice
20. 02. 2019 Zveřejnění záměru - Pronájem nemovitostí
20. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. III/25328 v ulici Novoveská, Teplice - Nová Ves
19. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice Javorová, Teplice
19. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice A. Sochora a veřejně přístupné účelové komunikace na p.p.č. 1937/19, Teplice
19. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Skladištní (proti garáži u domu č.p. 128/6) Duchcov
18. 02. 2019 Zveřejnění záměru - Pronájem nebytových prostor v areálu Městského hřbitova Teplice
18. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/010/2019 a jeho podmínkách
18. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/013/2019 a jeho podmínkách
18. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/011/2019 a jeho podmínkách
18. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 02. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 02. 2019 Rozhodnutí - Zrušení zákazu vstupu do lesa
15. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - průjezdní úsek silnice č. II/253, Lesní, Dubí
15. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - místní komunikace pro pěší u průjezdního úseku silnice č. I/8, Dubí
15. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Nad Plovárnou, Smetanova, U Horní dráhy, Krupka
14. 02. 2019 Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - Jaroslava Svobodová
14. 02. 2019 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykovy základní školy a Mateřské školy Krupka, Masarykova 461
14. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
14. 02. 2019 Usnesení ve věci pozůstalosti po zůstaviteli jménem Jaroslav Čurda
14. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ulice U Hřiště č.p. 277, k.ú. Dubí
13. 02. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Křičkova, Novákova, Ševčíkova, Josefa Suka, Foersterova, Teplice
13. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Jankovcova, Palackého, Sovova, bezejmenná (slepá), Teplice
13. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice II/258, Zabrušany, část obce Želénky
13. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - ulice Krušnohorská, Teplice
13. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - U Červeného kostela, Teplice
13. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - účelová komunikace na p.č. 3552/21, Teplice
12. 02. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník oddělení investic a realizací
12. 02. 2019 Výběrové řízení - Odborný pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví (koordinátor komunitního plánování a veřejný opatrovník)
12. 02. 2019 Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - "Teplice - silnice I/8 - rekonstrukce mostu ev.č. 053a.2"
12. 02. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - Zařízení k nakládání s odpady ATALIAN - Teplice

XML