MČ Praha - Kunratice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kunratice
K Libuši 7/10
148 00 Praha 4

Datová schránka: cxnbudp
E-mail: info@praha-kunratice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2019 Záměr-pronajmout část pozemkové parcely č.2356/3
17. 01. 2019 106 EX 6945/11-65-usn. nařízení op. dr,67-Žádost o vyvěšení
10. 01. 2019 Výroční zpráva MČ Praha-Kunratice zveřejněná podle zákona 106/1999 Sb.
04. 01. 2019 Záměr-Dodatek č. 4 Nájemní smlouvy ze dne 18.11.2009 Pohoda Team
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost Valeria Kucherenko
21. 12. 2018 Dokument "146EX 1420/17-55 žád...." již není dostupný.
17. 12. 2018 rozhodnutí - změna povolení
10. 12. 2018 Program 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice dne 17.12.2018
29. 11. 2018 Dokument "Rozhodnutí - souhlas ..." již není dostupný.
29. 11. 2018 Záměr-uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o výpůjčce Dům pro motýlky
29. 11. 2018 Návrh rozpočtu 2019-MŠ,ZŠ,MČ Praha-Kunratice
21. 11. 2018 Záměr-pronájem garážového stání v DCHB
21. 11. 2018 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení-Kanalizační stoka gravitační
20. 11. 2018 ohlášení o přerušení dodávky el. energie
16. 11. 2018 Dokument "žádost a dražební vyh..." již není dostupný.
13. 11. 2018 oznámení o zahájení řízení - jednání*: podání-žádost o vydání rozhodnutí o um.stavby Prodloužení uli
08. 11. 2018 Veřejná vyhláška_Fousek Ivan
05. 11. 2018 Oznámení - veřejná vyhláška Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
01. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
31. 10. 2018 ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019
31. 10. 2018 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV,
26. 10. 2018 1.Ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice pro volební období 2018-2022
24. 10. 2018 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
24. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška-Ozná..." již není dostupný.
24. 10. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP
23. 10. 2018 ohlášení o přerušení dodávky el. energie- oprava datumu
23. 10. 2018 Dokument "146EX 1420/17-44 žád...." již není dostupný.
22. 10. 2018 Oznámení o vydání změn 2776/00 a 2794/00
18. 10. 2018 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí*: Novostavba individuálního bydlení (rodinný dům) na pozemku
17. 10. 2018 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Dobronická, Mílová - směr Libuš, Praha 4, č. akce 2960101
15. 10. 2018 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Nakládání s povrchovýmu vodami "Rybník Šeberák"
12. 10. 2018 rozhodnutí o umístění stavby: RVDSL1820 A A PANE2453-PANE1HR OK
10. 10. 2018 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie
10. 10. 2018 výsledky voleb - Senát 2018
08. 10. 2018 Záměr-pronájem parč.2356/3
08. 10. 2018 Záměr-pronájem parč.2356/3
08. 10. 2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Kunratice 2018
02. 10. 2018 Informace ve věci doručování úplného znění ÚP SÚ HMP
02. 10. 2018 oznamení o přerušení dodávky el.energie Za Studánkou
25. 09. 2018 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie
24. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
24. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
21. 09. 2018 rozhodnutí-povolení zvláštní užívání komunikace ul.K Libuši DAP
21. 09. 2018 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul.Za Parkem,Hynaisova, K
19. 09. 2018 28. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice dne 26.9.2018
14. 09. 2018 Dokument "154EX 82/01-3 Usnesen..." již není dostupný.
12. 09. 2018 vzor 849 vyrozumění - oprava vad*: Novostavba individuálního bydlení (rodinný dům) na pozemku parc.č
10. 09. 2018 oznámení o zahájení řízení - stanoviska* (U+S): Novostavba pro bydlení na pozemku parc.č. 2466/4 v k
10. 09. 2018 Dokument "usnesení - přerušení ..." již není dostupný.
07. 09. 2018 svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

XML