MČ Praha - Kunratice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Kunratice
K Libuši 7/10
148 00 Praha 4

Datová schránka: cxnbudp
E-mail: info@praha-kunratice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 Dokument "134 EX 09840/13-514dr..." již není dostupný.
22. 03. 2019 Rozhodnutí-Stavební povolení "Odbahnění a úpravy rybníka Šeberák"
12. 03. 2019 Dokument "140 EX 00140/18-045 U..." již není dostupný.
12. 03. 2019 Záměr-propachtovat pozemky parč.2362/52, 2361/37, 2522/12
07. 03. 2019 Záměr propachtovat pozemky parč.2362/53, 2361/20, 2522/15, 2523/1
07. 03. 2019 Záměr propachtovat pozemky parč.2356/213
05. 03. 2019 žádost o vydání povolení přechodné úpravy silničního provpzu-OOP
27. 02. 2019 Dokument "Dokumenty 067 EX 8233..." již není dostupný.
25. 02. 2019 oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
06. 02. 2019 Dokument "182EX 3130/17-61 draž..." již není dostupný.
06. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: ul.Strouhalova, K Šeberáku
05. 02. 2019 oznámení o přerušení dodávky el. energie
05. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
01. 02. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Odbahnění a úpravy rybníka Šeberák
28. 01. 2019 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v pondělí 4.2.2019
25. 01. 2019 rozhodnutí o umístění stavby*: Les Na Musile, Kunratice
25. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
24. 01. 2019 oznámení o přerušení dodávky el. Energie - Praha 4-Kunratice, Za Studánkou
23. 01. 2019 Dokument "106 EX 6945/11-88-Usn..." již není dostupný.
23. 01. 2019 Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 01 úprav a VVURÚ
18. 01. 2019 Záměr-pronajmout část pozemkové parcely č.2356/3
17. 01. 2019 Dokument "106 EX 6945/11-65-usn..." již není dostupný.
10. 01. 2019 Výroční zpráva MČ Praha-Kunratice zveřejněná podle zákona 106/1999 Sb.
04. 01. 2019 Záměr-Dodatek č. 4 Nájemní smlouvy ze dne 18.11.2009 Pohoda Team
03. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-ozná..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Dokument "146EX 1420/17-55 žád...." již není dostupný.
17. 12. 2018 rozhodnutí - změna povolení
10. 12. 2018 Program 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice dne 17.12.2018
29. 11. 2018 Dokument "Rozhodnutí - souhlas ..." již není dostupný.
29. 11. 2018 Záměr-uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o výpůjčce Dům pro motýlky
29. 11. 2018 Návrh rozpočtu 2019-MŠ,ZŠ,MČ Praha-Kunratice
21. 11. 2018 Záměr-pronájem garážového stání v DCHB
21. 11. 2018 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení-Kanalizační stoka gravitační
20. 11. 2018 ohlášení o přerušení dodávky el. energie
16. 11. 2018 Dokument "žádost a dražební vyh..." již není dostupný.
13. 11. 2018 oznámení o zahájení řízení - jednání*: podání-žádost o vydání rozhodnutí o um.stavby Prodloužení uli
08. 11. 2018 Veřejná vyhláška_Fousek Ivan
05. 11. 2018 Oznámení - veřejná vyhláška Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
01. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
31. 10. 2018 ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019
31. 10. 2018 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV,
26. 10. 2018 1.Ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice pro volební období 2018-2022
24. 10. 2018 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
24. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška-Ozná..." již není dostupný.
24. 10. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP
23. 10. 2018 ohlášení o přerušení dodávky el. energie- oprava datumu
23. 10. 2018 Dokument "146EX 1420/17-44 žád...." již není dostupný.
22. 10. 2018 Oznámení o vydání změn 2776/00 a 2794/00

XML