MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2020
17. 05. 2021 Výpis přijatých usnesení z 18. zasedání ZMČ - 10. 5. 2021
14. 05. 2021 ZÁMĚR PRONÁJMU - Prostor sloužících podnikání na pozemku parc. č. 286/5 (zastavěná plocha a nádvoří)
14. 05. 2021 ZÁMĚR PRODEJE - pozemek parc. č. 490/3 v k.ú. Lysolaje, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměř
11. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změnyZ 3811/00Územního plánu sídelního útvar
30. 04. 2021 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje
29. 04. 2021 Dokument "VV-Usnesení o stanove..." již není dostupný.
27. 04. 2021 Konkursní řízení-ředitel/ka Masarykova základní škola Praha9-Klánovice
22. 04. 2021 Dokument "VV-usnesení o stanove..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Dokument "VV-usnesení o stanove..." již není dostupný.
21. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-ulice Hřebenová, Sídlištní dne 11.5.2021
19. 04. 2021 Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 492/4 o výměře 11m2 v katastrálním území Lysolaje
19. 04. 2021 Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2020
16. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Sportovců, 4. 5. 2021
15. 04. 2021 Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2020
15. 04. 2021 Výpis přijatých usnesení ze 17. zasedání ZMČ - 7. 4. 2021
06. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Z 3380/20, Z 3381/20, Z 3382/20,
06. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/
01. 04. 2021 Oznámení o konaní 17. Zasedání Zastupitelstva MČ
29. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837
16. 03. 2021 Zveřejnění záměru-pronájem prostor v budově č.p. 113
15. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 Územního plánu sídelního útva
15. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04 Územního plánu
08. 02. 2021 VV-oznámení o zahájení říz. o vydání změn vlny 26 ÚP hl.m. Prahy
26. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 13
26. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sí
26. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významnýc
22. 01. 2021 Výpis přijatých usnesení z 16. zasedání ZMČ - 18. 1. 2021
22. 01. 2021 Zveřejnění schváleného ročního rozpočtu na rok 2021 Městské části Praha-Lysolaje a střednědobého výh
21. 01. 2021 STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu s názvem: „Rezidenční soubor HOUSLE – LYSOLAJE“ - 14 rodinných domů a 3
17. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupi
12. 01. 2021 VV oznámení o spol.řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP Hl.m. Prahy
12. 01. 2021 VV oznámení o zah. říz. změn vlny 11 ÚP hl. m. Prahy
12. 01. 2021 VV oznámení o zaháj. říze o vydání změn vlny 09 ÚP Hl.m.Prahy
12. 01. 2021 VV oznámení o zah. říz. změn vlny 19-opakované veřejné projednání
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útva
12. 01. 2021 VV oznámení o zah. říz. změn vlny 10 ÚP Hl.m.Prahy
11. 01. 2021 Oznámení o konaní 16. Zasedání Zastupitelstva MČ
07. 01. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých
05. 01. 2021 Přerušení dodávky elektřiny, Podholí, Dolina 26.1.2021
05. 01. 2021 Dokument ""Dolina-město jinak: ..." již není dostupný.
30. 12. 2020 Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2021
30. 12. 2020 Platná pravidla rozpočtového provizoria
22. 12. 2020 Výpis přijatých usnesení z 15. zasedání ZMČ - 15. 12. 2020
21. 12. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/
21. 12. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24,
10. 12. 2020 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STAVBĚ KOMUNIKACE - ul. Podholí, stavebník Landia - Housličky s.r.o.
07. 12. 2020 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva MČ
07. 12. 2020 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021
04. 12. 2020 Dokument "Rozhodnutí Územní roz..." již není dostupný.

XML