MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 12. 2021 VV_stanovení předhodné úpravy provozu na komunikacích Prahy 6
20. 12. 2021 Návrh rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2022
07. 12. 2021 ZÁMĚR směny pozemků
07. 12. 2021 Výpis přijatých usnesení ze 21. zasedání ZMČ - 29. 11. 2021
22. 11. 2021 Oznámení o 21.Zasedání ZMČ Praha-Lysolaje
19. 11. 2021 Rozhodnutí-Dolina-město jinak-změna stavby před její dokončením
19. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15 Územního plánu sí
19. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859
16. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Květová
16. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - pozemky 491/1 a 491/7
10. 11. 2021 ZÁMĚR směny pozemků
05. 11. 2021 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022
05. 11. 2021 VV-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 15 Z 3239/15 Územního plánu
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00 Územníh
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 Z 3434/25, Z 3435/25, Z
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24,
05. 11. 2021 VV oznámení o zah. říz o vydání změny vly 10 Z 3094/10 ÚP Hl.m.Prahy
15. 10. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 3.11.2021
15. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl.
11. 10. 2021 VÝSLEDEK VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V MČ PRAHA-LYSOLAJE
06. 10. 2021 VV oznámení-o zrušení staveb.uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy
26. 09. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
15. 09. 2021 VOLBY - Oznámení o svolání ustavujícího zasedání okrskových volebních komisí ustanovených pro vyhláš
14. 09. 2021 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
13. 09. 2021 Výpis přijatých usnesení ze 20. zasedání ZMČ - 6. 9. 2021
08. 09. 2021 VV-oznámení o zaháj.říz. o vydání změn vlny 12 ÚP hl.m.Prahy
08. 09. 2021 VV-oznámení o zaháj. říz. o vydání změn vlny 28 ÚP hl.m.Prahy
08. 09. 2021 VV-oznámení o zah. říz. o vydání změn vlny 04 úprav ÚP hl.m.Prahy
08. 09. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/
24. 08. 2021 VV-oznámení o zah.řízení o vydání změny Z 3117/00 ÚP sídelního útvaru Hl.m.Prahy
24. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 Územního plánu sídelního útva
24. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl
24. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Z 3772/29, Z 3776/29, Z 37
24. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3501/26, Z 3502/26, Z 3503/
19. 08. 2021 Záměr prodeje pozemku parc. č. 560/4 v k.ú. Lysolaje, ostatní plocha, o celkové výměře 29 m& 178;.
16. 08. 2021 Zpřistupnění k nahlédnutí - „HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ ZA ROK 2021“
11. 08. 2021 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
11. 08. 2021 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
09. 08. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné pro
18. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 Územního p
18. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídeln
18. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územ
25. 06. 2021 Výpis přijatých usnesení z 19. zasedání ZMČ - 21. 6. 2021
21. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OZNÁMENÍo společném jednání a vystavení návrhůzměnZ3281/18, Z3283/18, Z 3285/18, Z
18. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-nem..." již není dostupný.
18. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška-nem..." již není dostupný.
15. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797
15. 06. 2021 Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje
14. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu

XML