MČ Praha - Lysolaje

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://e-deska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha 6

Datová schránka: einbsz9
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3833/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
14. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3860/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
14. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 34 Z 3563/34 Územního plánu sídelního útvaru hlavního (.pdf)
10. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2793710/24/2000-11530-805747 (.pdf)
09. 04. 2024 Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
04. 04. 2024 Záměr pronájmu nebytových prostor – sál hasičské zbrojnice v budově na adrese Lysolajské údolí 113/38) (.pdf)
04. 04. 2024 Záměr pronájmu sportovních ploch ve Sportovním areálu Lysolaje (Denkrova pískovna) (.pdf)
04. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Podholí a U Libosadu (4.4.2024) (.pdf)
04. 04. 2024 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - objekt Restaurace + objekt Fitness centrum (.pdf)
04. 04. 2024 Editovatelná smlouva na pronájem prostor sloužícího k podnikání - restaurace (.docx)
04. 04. 2024 Editovatelná smlouva na pronájem prostor sloužícího k podnikání - fitness centrum (.docx)
04. 04. 2024 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
04. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška přev..." již není dostupný.
04. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3706/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
04. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 42 Z 3609/42, Z 3611/42, Z 3615/42 a Z 3616/42 Územního (.pdf)
04. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 37 Z 3588/37 Územního plánu sídelního útvaru hlavního (.pdf)
04. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území Prahy 6 (.pdf)
04. 04. 2024 Návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Lysolaje za rok 2023, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf)
04. 04. 2024 Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2022, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zji (.pdf)
04. 04. 2024 Výpis přijatých usnesení z 13. zasedání ZMČ - 13. 3. 2024 (.pdf)
04. 04. 2024 Schválený rozpočet a finanční plán na rok 2024, střednědobý výhled na období 2025-2029 a Rozpočet Sociálního fondu Městské části (.pdf)
04. 04. 2024 Schválená pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha-Lysolaje na rok 2024 (.pdf)
27. 12. 2021 VV_stanovení předhodné úpravy provozu na komunikacích Prahy 6
20. 12. 2021 Návrh rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2022
07. 12. 2021 ZÁMĚR směny pozemků
07. 12. 2021 Výpis přijatých usnesení ze 21. zasedání ZMČ - 29. 11. 2021
22. 11. 2021 Oznámení o 21.Zasedání ZMČ Praha-Lysolaje
19. 11. 2021 Rozhodnutí-Dolina-město jinak-změna stavby před její dokončením
19. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15 Územního plánu sí
19. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859
16. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Květová
16. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - pozemky 491/1 a 491/7
10. 11. 2021 ZÁMĚR směny pozemků
05. 11. 2021 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022
05. 11. 2021 VV-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 15 Z 3239/15 Územního plánu
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00 Územníh
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 Z 3434/25, Z 3435/25, Z
05. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24,
05. 11. 2021 VV oznámení o zah. říz o vydání změny vly 10 Z 3094/10 ÚP Hl.m.Prahy
15. 10. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 3.11.2021
15. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl.
11. 10. 2021 VÝSLEDEK VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V MČ PRAHA-LYSOLAJE
06. 10. 2021 VV oznámení-o zrušení staveb.uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy
26. 09. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
15. 09. 2021 VOLBY - Oznámení o svolání ustavujícího zasedání okrskových volebních komisí ustanovených pro vyhláš
14. 09. 2021 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
13. 09. 2021 Výpis přijatých usnesení ze 20. zasedání ZMČ - 6. 9. 2021
08. 09. 2021 VV-oznámení o zaháj.říz. o vydání změn vlny 12 ÚP hl.m.Prahy
08. 09. 2021 VV-oznámení o zaháj. říz. o vydání změn vlny 28 ÚP hl.m.Prahy

XML