Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 160EX 641/10-221 Dražební vyhláška - el.dr.-další,25 EP nemovit.
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení (zahájení SŘ, ukončení shrom. podkladů)
18. 02. 2020 U - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Dopravní řešení ulic Šeříková a Rozmarýnová v obci Most, č
18. 02. 2020 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se bude konat dne 27. 2. 2020
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru o výpůjčky částí ppč. 8314 a ppč. 4496/1 v k.ú. Most II
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků - p.p.č. 4383/1
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru nájmu pozemků - část ppč. 371/4 a část ppč. 594/1 v k.ú. Čepirohy
18. 02. 2020 Zveřejěnní záměru výpůjčky pozemků - část ppč. 309/24 a část ppč. 314/1 v k.ú. Vtelno
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku - část ppč. 314/1 v k.ú. Vtelno
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru nájmu pozemků - část ppč. 370/1 a část ppč. 389/5 v k.ú. Čepirohy
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru nájmu pozemku - část ppč. 594/1 v k. ú. Čepirohy - zahrada
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků - ppč. 436, ppč. 405/1 v k.ú. Most II
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky - ppč. 405/1 k.ú. Most II
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru nájmu - ppč. 436 v k.ú. Most II
17. 02. 2020 Seznam ztrát a nálezů k 17. 2. 2020
14. 02. 2020 Konkursní řízení - 10. ZŠ
14. 02. 2020 VŘ 3/2020: ved. odd. matriky a osobních dokladů (OSČ)
14. 02. 2020 VŘ 2/2020: ved. odd. registrací, dopravy a komunikací (OSČ)
13. 02. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Ivana Čížková (ul. J. A. Komenského)
13. 02. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - V Luhu
13. 02. 2020 Zveřejnění výroční zprávy o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
13. 02. 2020 zveřejnění na úřední desce
10. 02. 2020 120 EX 27798/14-284-Další draž. jednání
07. 02. 2020 Dokumenty 067 EX 124680/09-115-DV movité věci
07. 02. 2020 Dokumenty 067 EX 15471/18-65-dražební vyhláška
07. 02. 2020 Dokumenty 124 EX 3064/08-868-Dražební vyhláška,870-Žádost o zveřej. DV
06. 02. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Patokryje - splašková kanalizace
05. 02. 2020 110 EX 2234/14-926: Draž. vyhl.
05. 02. 2020 EX 3035/17-37 usnesení - odročení dražebního jednání (DJ 07.04.2020)
05. 02. 2020 EX527/18-113/dr,141-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
04. 02. 2020 VV - Návrh zadání územního plánu Polerady
03. 02. 2020 134 EX 23456/14-667Usnesení
03. 02. 2020 PÚP - I/13 Most - instalace tlumiče nárazu a svodidel v MÚK s I/27+I/15 na Plzeň,Žatec,Louny-vyvěš.
03. 02. 2020 Seznam ztrát a nálezů k 3.2.2020
03. 02. 2020 dražební vyhláška
03. 02. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - Havraň
03. 02. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - Na Vrátku
03. 02. 2020 oznámení
31. 01. 2020 120 EX 4297/15-63-EPN,98-Dražební vyhláška,99-Žádost o zveřejnění
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provo...
30. 01. 2020 Dokumenty 067 EX 13900/18-39-DV movité věci
30. 01. 2020 Smlouva č. 4/27/2020
30. 01. 2020 PÚP - I/13+I/27 Most-Souš - instalace tlumiče nárazu a svodidel v rozdvojení s I/27 na CV+LTV-vyvěš.
30. 01. 2020 PÚP - I/13 Komořany - instalace tlumiče nárazu a svodidel v MÚK s II/255 na Litvínov - vyvěšení
29. 01. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM František Beneš (ul. Brněnská)
29. 01. 2020 006 EX 747/04-392-Dražební vyhláška,398-Žádost
28. 01. 2020 dražební vyhláška
28. 01. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Foltin Stanislav
28. 01. 2020 Zveřejnění - nabídkové řízení
27. 01. 2020 PÚP - I/8+I/13+I/27 Dubí,Teplice,Bílina,Most,Litvínov - reko mostu ev.č.27-011 Litvínov - vyvěšení

XML