Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 vyvěšení pro neznámé vlastníky: HAVRAŇ, Za hřištěm - Kanalizace - výstavba nové stoky "CA"
18. 03. 2019 vyvěšení na ÚD - topografické šetření pro obnovu ZABAGED®
15. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: zařízení staveniště - ul. U Věžových domů
15. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Jan Šurnovský (ul. Moskevská)
15. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Irena Rejzková (ul. Zdeňka Fibicha)
15. 03. 2019 zveřejnění - JMV tech s.r.o.
15. 03. 2019 zveřejnění - Frolík
15. 03. 2019 zveřejnění - Kozempel
15. 03. 2019 zveřejnění - Blahoutová Pokorná
14. 03. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
14. 03. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019 - Most
14. 03. 2019 Ztráty a nálezy ÚD
13. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Iveta Štiková (ul. Josefa Ševčíka)
13. 03. 2019 DZ-Stanovení přechodné úpravy na PK - I/13 Teplice - Třebušice - Strabag a.s. - OOP - vyvěsit
13. 03. 2019 Karsa - žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky
12. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - protokol č. 2/2019
12. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - nemocnice Most
12. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: protlak ul. Bohuslava Martinů
12. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: zařízení staveniště - ul. Brněnská
12. 03. 2019 Dokumenty 067 EX 3015/18-47-dražební vyhláška
12. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - uzavírka silnice II/255
12. 03. 2019 Oznámení dle § 20 - 12.3.2019
12. 03. 2019 Mě Most - Oznámení o výběrovém řízení č. UCV/007/2019 a žádost o jeho vyvěšení, k.ú. Most II, p.p...
12. 03. 2019 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/18
12. 03. 2019 Rozhodnutí o pozastavení účinnosti OZV 6/2015
12. 03. 2019 Ztráty a nálezy ÚD
12. 03. 2019 UPRAVENÉ termíny konání Rady města Mostu - I. pololetí roku 2019
08. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: úplné uzavírce účelové komunikace - Zaječice
08. 03. 2019 RE:Výzva - doplnění žádosti a usnesení o přerušení řízení: havarijní plán - mobilní kluziště
08. 03. 2019 Dotační program č. 01/2019
08. 03. 2019 Žádost o zřízení věcného břemene - Technologické centrum Sever
07. 03. 2019 U - rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce NN, nové OM, nové přípojky k rodinným domům v ulici P
07. 03. 2019 rozhodnutí - stavby ... hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, koryta (STP 1,2,3): Revitalizace Lužického
07. 03. 2019 U - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rozšíření parkovacích míst v ulici Mladé Gardy v obci Most
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Antonín Janoušek (ul. Obránců míru)
06. 03. 2019 VŘ 5/2019: referent/ka (OdKPaT)
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Zdeněk Pouva (bl. 406)
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - Saběnice
06. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: překop ul. Maxima Gorkého
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Libuše Kešnerová (bl. 406)
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Jana Haladová (bl. 406)
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Jiří Krbec (bl. 406)
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Petr Zítek (bl. 406)
06. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Josef Kuranda (bl. 406)
05. 03. 2019 Renault Laguna - výzva k odstranění - vyvěšení na úřední desku Moravec
04. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 6 k 31.12.2018 - ZmM 21.2.2019
04. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 1 - ZmM 21.2.2019
04. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu 2019 - SČVaK
04. 03. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - STK České Zlatníky
04. 03. 2019 Dokumenty 124 EX 3064/08-787-Dražební vyhláška,788-Žádost o zveřej. DV

XML