Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - protokol 6/2019
13. 09. 2019 Úřední deska 13.9.2019
12. 09. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Pavel Slepička (ul. Komořanská)
12. 09. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Alena Jarošová (ul. J. A. Komenského)
12. 09. 2019 Zveřejnění - záměr prodeje pozemku
12. 09. 2019 Zveřejnění - záměr prodeje pozemku
12. 09. 2019 Zveřejní záměru prodeje pozemku - Franková
12. 09. 2019 203 Ex 07104/19 Usnesení o oznámení DR
12. 09. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Plynovody, plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení v ulicích V
12. 09. 2019 Zveřejní záměru prodeje pozemku - Novotných
12. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČS
11. 09. 2019 Zveřejnění záměru nájmu ppč. 5228 v k.ú. Most II
11. 09. 2019 Vyvěšení na úřední desku-Výroba katalyzárorů, zeolitů a sorbetů
11. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: zařízení staveniště - ul. Ke Skále
11. 09. 2019 zveřejnění - TJ Baník Most
11. 09. 2019 Zveřejnění záměru prodeje ppč. 5239/1v k.ú. Most II
10. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se bude konat dne 19. 9. 2019
10. 09. 2019 Zveřejnění záměru výpůjčky části ppč. 6958/14 a 6958/13 v k. ú. Most II, RZ Pod Lajsníkem
10. 09. 2019 74INS18089/2019, - Vyhláška A-3
10. 09. 2019 Ztráty a nálezy ÚD 10. 9. 2019
10. 09. 2019 Dokumenty 124 EX 2027/01-19-Usn.o odroč.draž.jed,20-Žádost o zveřej. DV
10. 09. 2019 VV rušení údaje o TP - Vlastimil Veselý
09. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 4c - RmM 3.9.2019
09. 09. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - Havraň
09. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Václava Talicha
09. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - silnice II/255 Volevčice
09. 09. 2019 I/13 Most, u ČS PHM Benzina - snížení nejvyšší dov.rychlosti za deště na 70 km/h - vyvěšení VV-OO...
06. 09. 2019 Dokumenty 124 EX 2027/01-6-Dražební rok,7-Žádost o zveřej. DV
06. 09. 2019 VV rušení údaje o TP - Miloš Vermeš
05. 09. 2019 EX 05260/08 Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad - elektronické dražby ze dne 04.09.2019
05. 09. 2019 212EXD 12/19-1 Dr. vyhl. D
05. 09. 2019 VV-Veřejné projednání návrhu ZM1 Lišnice
05. 09. 2019 I/27 Most OK-Čepirohy - oprava AB krytu v km 32,000-33,340 - vyvěšení VV-OOP - stanovení přechodn...
03. 09. 2019 130EX 1116/06-87 USNdrazba
03. 09. 2019 veřejná vyhláška
03. 09. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Růžová
03. 09. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - protokol 5/2019
03. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Mostecká, U Mariany
03. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Tvrzova, Pod Širokým Vrchem
03. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - silnice I/15 Sedlec - Korozluky
03. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - silnice I/27 Čepirohy
02. 09. 2019 130EX 1096/18-61 USNdrazba
02. 09. 2019 146EX 2166/15-214 žád. o uveř. usn.,213 USN o zruš. dražby - úhrada
02. 09. 2019 Ztráty a nálezy ÚD 2. 9. 2019
30. 08. 2019 110 EX 2287/10-662: Draž. vyhl.;110 EX 2287/10-667: Žádost
30. 08. 2019 U - rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce kabelové trasy veřejného osvětlení včetně stožárů a s
30. 08. 2019 VV rušení údaje o TP - Vlastimil Veselý
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy
30. 08. 2019 VV rušení údaje o TP - Miloš Vermeš
28. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 4b - RmM 15.8.2019

XML