Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu OOP: místní úprava provozu - ul. V Zahrádkách (Jožky Jabůrkové)
27. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840704
23. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: zařízení staveniště - park střed
23. 06. 2022 Oznámení - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
23. 06. 2022 VV - oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havraň
23. 06. 2022 zveřejnění - Kotišová
23. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - THE MOST FEST
23. 06. 2022 ITI ÚChA pro období 2021-2027 - Výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců
23. 06. 2022 VŘ 21/2022: referent/ka (OSÚ)
22. 06. 2022 219EX 00362/20-681 EDV
22. 06. 2022 219EX 00159/20-667 EDV
22. 06. 2022 219EX 00155/20-685 EDV
22. 06. 2022 219EX 00394/20-663 EDV
22. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Čsl. armády, Josefa Lady
22. 06. 2022 Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých(audiovizuální materiál a reportáže)
22. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění Rozpočtových opatření č. 3b - RmM 9.6.2022
21. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu OOP: místní úprava provozu - VPM František Pelc
21. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu OOP: místní úprava provozu - VPM Hana Vavříková
21. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu OOP: místní úprava provozu - ul. Školní, Rudolice
21. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - Malé Březno
21. 06. 2022 U - rozhodnutí o umístění stavby: Veřejná síť elektronických komunikací v obci Želenice, část Želeni
21. 06. 2022 137EX 8797/12-100 Usnesení - dr. vyhláška
21. 06. 2022 VV - oznámení o zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Skršín
20. 06. 2022 091 EX 10925/09-320, Opakovaná dražební vyhláška
20. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost: Změna dokončené stavby - stavební úpravy bytového domu čp. 24
17. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - 2. náměstí
16. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Zlatnická
16. 06. 2022 Upravené termíny jednání Rady města Mostu na I. pololetí roku 2022
16. 06. 2022 203 Ex 31125/21 Usnesení o oznámení DR
15. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace 102/27/2022
15. 06. 2022 120 EX 14697/17-177-Dražební vyhláška,84-EPN
15. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace 54/27/2022 - Kuželka Miroslav
15. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace 52/27/2022 - Divadelní spolek ODEVŠAD
15. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace 51/27/2022 - Divadelní spolek ODEVŠAD
15. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace 50/27/2022 - Pěvecký sbor Korálek, spolek
14. 06. 2022 Ztráty a nálezy ÚD k 14.6.2022
14. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Na Výšině
14. 06. 2022 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se bude konat dne 23. 6. 2022
14. 06. 2022 MÚP - I/13 Most, km 71,85 - úprava SDZ+doplnění VDZ u sjezdu na ČSPHM Benzina - vyvěš.VV-návrh OOP
14. 06. 2022 VŘ 20/2022: referent/ka (OdP)
13. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu OOP: místní úprava provozu - protokol č. 5/2022
13. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu OOP: místní úprava provozu - VPM Jaroslav Kořínek
10. 06. 2022 Zveřejnění úřední deska
10. 06. 2022 Zveřejnění úřední deska
10. 06. 2022 Zveřejnění úřední deska
10. 06. 2022 Zveřejnění úřední deska
10. 06. 2022 Zveřejnění úřední deska
10. 06. 2022 Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu ÚK na období 2023 - 2025 a Závěrečného účtu ÚK za rok 2021
10. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení el. aukce a žádost o zveřejnění (D-Kaššovic)
09. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace 115/27/2022

XML