Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 EX 63/15-186 USN
20. 05. 2019 DV 139EX 14668/13-110
20. 05. 2019 EX 80945/08-155 Dražební vyhláška
20. 05. 2019 Termíny zasedání Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku 2019
20. 05. 2019 Termíny jednání Rady města Mostu na II. pololetí roku 2019
20. 05. 2019 Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Mostu na I. pololetí roku 2019
20. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace 33/27/2019
20. 05. 2019 Výzvy ITI ÚCHA (42. - 44. výzva)
20. 05. 2019 zveřejnění bl. 50
20. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - podpora činnosti a provozu střediska
20. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace Propagace regionu na akcích komory
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru nájmu části ppč. 694/1 v k. ú. Havraň, SPZ Joseph
17. 05. 2019 Zveřejěnní záměru prodeje části ppč. 380/1 v k.ú. Most II
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru nájmu ppč. 452/1 v k.ú. Most II
17. 05. 2019 Mě Most - Oznámení o výběrovém řízení č. UCV/010/2019 a žádost o jeho vyvěšení, k.ú. Bylany u Mos...
17. 05. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - Patorkyje
16. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
16. 05. 2019 Zveřejnění záměru nájmu pozemku
16. 05. 2019 Zveřejnění - záměr výpůjčky pozemku
16. 05. 2019 Zveřejnění záměru nájmu pozemku
16. 05. 2019 Zveřejní záměru nájmu pozemku - Brabcová
16. 05. 2019 Zveřejní záměru výpůjčky pozemku - Proškovi
16. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - zajištění provozu expozice II. světová válka
16. 05. 2019 VV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
16. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Ukončení kampaně 13. ročníku Říjen pro neziskovky
16. 05. 2019 Žádost o vyvěšení na úřední desku - Dominik Surmay
16. 05. 2019 Žádost o vyvěšení na úřední desku - Michal Surmay
16. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora sportovní činnosti klubu
15. 05. 2019 [20#11884444#061B] Usnesení o oznámení DR
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora projektu SOKRATES 1. 2019 regionální veletrh středního vzděláv
15. 05. 2019 Smlouva o poskytntuí dotace
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora činnosti útulku pro opuštěná zvířata
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - 100.výročí gymnázia včetně vydání almanachu
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora činnosti
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace -Podpora činnosti útulku pro opuštěná zvířata
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora mládežnického sportu a provoz areálu
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora koncertů pořádaných ve sportovní haleMost v roce 2019
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Zakoupení vybavení do divadla
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Kulturní večery
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora sportovní činnosti a provoz areálu
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora činnosti a ktivit oblastní organizace Českého svazu bojovníků
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora mládežnického sportu
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace- Podpora vlastní činnosti a podpora práce s mládeží
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace-100.výročí gymnázia včetně vydání almanachu
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Zakoupení nových židlí na malou scénu divadla
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora koncertů pořádaných ve sportovní haleMost v roce 2019
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora mládežnického sportu a provoz areálu
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora provozu
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Extreme bike Most 2019
15. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora činnosti

XML