Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 131 EX 1740/14-107-Usn. o nař. dražby,108-Usn.naříz.dražby
24. 09. 2020 Dražební řád a dražební vyhláška
24. 09. 2020 Ztráty a nálezy ÚD k 24.9.2020
22. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Hollarova
22. 09. 2020 vyvěšení na UD
22. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Korádo Lakatoš, nar. 1996
21. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - silnice III/2565 Mariánské Radčice
21. 09. 2020 Informace o změně HPV - PS SČ SM - verze 2
21. 09. 2020 zveřejnění ČEZ
21. 09. 2020 zveřejnění BILBO
21. 09. 2020 zveřejnění Gebhart
21. 09. 2020 zveřejnění Správa bytů Most
18. 09. 2020 Zveřejnění záměru nájmu
18. 09. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
18. 09. 2020 Zveřejnění záměru nájmu pozemku
18. 09. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
18. 09. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
18. 09. 2020 EX 583/19-28 usn.
18. 09. 2020 137EX 2663/19-80 Usnesení - dr. vyhláška
18. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plynovody, plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení
18. 09. 2020 Ztráty a nálezy ÚD k 18.9.2020
18. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Moskevská
18. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Konstantina Biebla
18. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 4c - RmM 10.8.2020
18. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provotu - ul. Dukelská
17. 09. 2020 SDĚLENÍ - žádost o vyvěšení na úřední desce, Město Most - vrak u Penny
17. 09. 2020 VÝZVA k odstranění vozidla - vrak u Penny ŠTB
17. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provotu - ul. U Mariany
17. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Čepirožská
17. 09. 2020 VV o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí: Most Čepirohy, jižní svahy - komunikace a IS
16. 09. 2020 Zveřejnění záměru nájmu části ppč. 4405 v k.ú. Most II
16. 09. 2020 Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 4904/2 v k.ú. Most II
16. 09. 2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 113/11 v k. ú. Čepirohy, ul. Pod Vinicí
16. 09. 2020 zveřejnění - Formánek
16. 09. 2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se bude konat dne 24. 9. 2020
16. 09. 2020 dražební vyhláška
16. 09. 2020 Oznámení "VV" o zahájení spr. řízení o povolení HČ podle POPD Lom ČERNÝ VRCH
15. 09. 2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se bude konat dne 24. 9. 2020
15. 09. 2020 Zveřejnění (ZŠ prof. Matějíčka)
15. 09. 2020 Zveřejnění (Interdact)
15. 09. 2020 Zveřejnění (oddíl Judo)
15. 09. 2020 Palok Viktor
15. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM František Sem (ul. V. K. Klicpery)
14. 09. 2020 VŘ č. 10/2020: referent/ka (OSČ)
14. 09. 2020 137EX 14011/19-68 Usnesení - dr. vyhláška
11. 09. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - Bečov
11. 09. 2020 Ztráty a nálezy ÚD k 10.9.2020
10. 09. 2020 Dokument "191EX 2495/17-69 Draž..." již není dostupný.
10. 09. 2020 MgM Mostu - Oznámení o elektronické aukci a žádost o vyvěšení na úřední desku, k.ú. Most II, p.p....
10. 09. 2020 Dokument "zveřejnění dražební v..." již není dostupný.

XML