Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 Zveřejnění - sklad pavilon D
23. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 2a - RmM 16.3.2023
22. 03. 2023 Vyhláška o uložení písemnosti - Vasyl Dykun
22. 03. 2023 Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí: Komunikace a inženýrské sítě
22. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení el. aukce a žádost o zveřejnění (D-Svobodová)
22. 03. 2023 Usnesení o zastavení řízení
22. 03. 2023 Zveřejnění na ÚD - nájem
22. 03. 2023 Zveřejnění na ÚD - nájem
22. 03. 2023 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku
22. 03. 2023 Zveřejnění záměru přistoupení dalšího účastníka
22. 03. 2023 Zveřejnění záměru změny smluvních podmínek ve Smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti
21. 03. 2023 Nařízení města, kterým se upravuje organizování dopravy... - oznámení o zveřejnění ve Sbírce PP
21. 03. 2023 zveřejnění Hartmanovi
21. 03. 2023 oznámení o možnosti převzít písemnost: Stavební úpravy chodníku podél silnice č. I/15 v obci Skršín,
21. 03. 2023 zveřejnění - převod NS
20. 03. 2023 oznámení o možnosti převzít písemnost: Obytný soubor BENEDIKT III Most - účelová komunikace (veřejně
20. 03. 2023 přechodná úprava provozu OOP: přechodná úprava provozu - ul. Svážná, Průjezdná
20. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - 1. máje, Antonína Dvořáka, Mikoláše Alše
20. 03. 2023 Dokumenty 067 EX 22928/15-100-DV movité věci
17. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace - Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
17. 03. 2023 Termíny zasedání Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku 2023
17. 03. 2023 Termíny schůze Rady města Mostu na II. pololetí roku 2023
17. 03. 2023 Veřejné projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Most - vyvěšení na ÚD
16. 03. 2023 Vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou na úřední desce
16. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060882880
16. 03. 2023 VŘ 6/2023: referent/ka (OSČ)
16. 03. 2023 Dokumenty 067 EX 2801/20-51-DV movité věci
16. 03. 2023 Dokumenty 067 EX 18632/21-35-DV movité věci
15. 03. 2023 PÚP - I/13 MÚK Lom ČSA-MÚK Otvice - úplná uzav.I/13 v MÚK Vysoká Pec-Reko mostu u Kyjic -vyvěšení VV
15. 03. 2023 dražební vyhláška
14. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - Obrnice ul. Mírová
14. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - VPM Ladislav Jabůrek
14. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - VPM Šárka Ščudlová
14. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - Čepirožská
14. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - protokol č. 3/2023
13. 03. 2023 přechodná úprava provozu OOP: přechodná úprava provozu - Želenice
13. 03. 2023 přechodná úprava provozu OOP: přechodná úprava provozu - J. A. Komenského 3424
13. 03. 2023 přechodná úprava provozu OOP: přechodná úprava provozu - J. A. Komenského 4936
13. 03. 2023 203 Ex 16377/20 Usnesení o oznámení DR
08. 03. 2023 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O UL..." již není dostupný.
07. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení el. aukce a žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce
07. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - VPM Milan Zinek
07. 03. 2023 přechodná úprava provozu OOP: přechodná úprava provozu - silnice č. III/2538
07. 03. 2023 Dokument "081 EX 35266/12-645, ..." již není dostupný.
06. 03. 2023 VŘ 5/2023: referent/ka (OSÚ)
06. 03. 2023 přechodná úprava provozu OOP: přechodná úprava provozu - Růžová
06. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - VPM Jitka Beránková
06. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - protokol č. 1/2023
06. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - ul. Sportovní, Žatecká
06. 03. 2023 místní úprava provozu OOP: místní úprava provozu - přednádražní prostor

XML