Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 vyvěšení na ÚD- Technologické centrum sever
21. 01. 2019 Ztráty a nálezy ÚD
21. 01. 2019 Zveřejnění na ÚD-záver zjišť.řízení-Územní enrgetická koncepce Ústec.kraje-aktualizace 2018
21. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace
21. 01. 2019 VV Most - Ištok Antonín, 10.1.2019
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška Most č. 2/2019
21. 01. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Růžová
18. 01. 2019 110 EX 4089/14-516: Draž. vyhl.;110 EX 4089/14-519: Žádost
18. 01. 2019 DV 139EX 13983/15
18. 01. 2019 Vyvěšení smlouvy č. 3/27/2019 na ÚD
17. 01. 2019 Vyvěšení smlouvy č. 2/27/2019
17. 01. 2019 Termíny konání Zastupitelstva města Mostu - I. pololetí roku 2019
17. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Františka Malíka VPM ZTP
16. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - Malé Březno
16. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Miluše Masnicová (ul. Jiřího Wolkera)
15. 01. 2019 130EX 1243/09-79 USNdrazba
15. 01. 2019 Zveřejnění - nabídka nemovitého majetku ppč. 90/6 k. ú. Vtelno
15. 01. 2019 Dotace na rok 2019 MFK, op.s.
15. 01. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - silnice II/255 Nemilkov
15. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/27/2019 - Podkrušnohorské technické muzeum
14. 01. 2019 074 EX 04627/12-033, Exekuční příkaz - NV s PM;074 EX 04627/12-112, Dražební vyhláška - nemovitos...
14. 01. 2019 Dražební řád a dražební vyhláška
14. 01. 2019 Dražební řád a dražební vyhláška
12. 01. 2019 EX116/04-389:-Dražební vyhláška, elektronická dražba - opakovaná
12. 01. 2019 EX116/04-389:-Dražební vyhláška, elektronická dražba - opakovaná
12. 01. 2019 EX116/04-389:-Dražební vyhláška, elektronická dražba - opakovaná
12. 01. 2019 EX786/05-243:-Dražební vyhláška, elektronická dražba - opakovaná
11. 01. 2019 EX206/11-144:-Dražební vyhláška, elektronická dražba - opakovaná
11. 01. 2019 Dokumenty 067 EX 3485/16-117-dražební vyhláška
11. 01. 2019 167 EX 137/11-145-dražební vyhláška
11. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Hana Kopecká (ul. Brněnská)
11. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Božev Cvetko (ul. Zdeňka Štěpánka)
10. 01. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - místní komunikace 2019
10. 01. 2019 U - rozhodnutí o umístění stavby: MO-Bedřichův Světec, kabelizace obce (obec Bělušice) číslo stavby
09. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - protokol č. 7/2018
09. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Olga Vránová (ul. Obránců míru)
09. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Jiří Kouba (ul. Marie Pujmanové)
09. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Pod Šibeníkem
09. 01. 2019 Ztráty a nálezy ÚD
08. 01. 2019 zveřejnění na UD - Brandičová Marcela
08. 01. 2019 Ztráty a nálezy ÚD
07. 01. 2019 Úřední deska - Škoda Felicia LXi
07. 01. 2019 zveřejnění - MostDent s.r.o.
04. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Marie Blažková (ul. Jana Kříže)
04. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Velebudická
04. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - okrsek 2B
04. 01. 2019 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Jaroslava Seiferta bl. 34
04. 01. 2019 Nové volby Skršín - podání kand. listin MmM, potřebný počet podpisů na petici
03. 01. 2019 VŘ 1/2019: vedoucí úřadu
02. 01. 2019 vyvěšení na ÚD-navýšení kapacity-stacionární zařízení ke sběru,výkupu a využití odpadů na provozovn

XML