Město Most

Okresní město
Okres Most

http://mesto-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Datová schránka: pffbfvy
E-mail: posta@mesto-most.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Průvodní dopis - veř. vyhláška návrh opatření obecné povahy Monitorovací kalnedář
02. 04. 2020 030 EX 42727/13 -178 Dražební vyhláška;
02. 04. 2020 Zveřejnění na úřední desce - Usnesení vlády ČR - Částka 53/2020 Sb.
02. 04. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - tř. Budovatelů
02. 04. 2020 Zveřejnění na úřední desce - Usnesení vlády ČR - Částka 54/2020 Sb.
02. 04. 2020 O - dopis: Komunikace a inženýrské sítě pro rodinné domy Most (lokalita Benedikt východ - rozšíření)
01. 04. 2020 Zveřejnění na úřední desce - Usnesení vlády ČR - Částka 52/2020 Sb.
01. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
01. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
01. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
01. 04. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje
01. 04. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení omezení pohybu osob
01. 04. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO
01. 04. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
31. 03. 2020 Zveřejnění na úřední desce - Usnesení vlády ČR - Částka 51/2020 Sb.
31. 03. 2020 O - oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti, stanoviska: Stavební úpravy chodníkových plo
31. 03. 2020 Seznam ztrát a nálezů k 31. 3. 2020
31. 03. 2020 Úřední hodiny na MmM dle mimořádného opatření
31. 03. 2020 O - oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti, stanoviska: Stavební úpravy chodníkových plo
31. 03. 2020 Termíny jednání Rady města Mostu na II. pololetí roku 2019
31. 03. 2020 rozhodnutí o prominutí MP-UVP z důvodu mimořádné události
31. 03. 2020 oznámení - splatnost místního poplatku z pobytu
31. 03. 2020 oznámení - splatnost místního poplatku ze psů
31. 03. 2020 O - oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti, stanoviska: Stavební úpravy chodníkových plo
31. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Štěpán Hora (ul. Maxe Švabinského)
31. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. Františka Škroupa
31. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - Bylany silnici III/25120
31. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - VPM Jana Holubová (ul. M. J. Husa)
27. 03. 2020 074 EX 08764/11-192, Usneseni - dražba se nekoná
27. 03. 2020 041EX 366/04-119 Dražební vyhláška nemovitostí (130 Ex 741/2007-17/E1)
27. 03. 2020 150EX 1052/16-72 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÁ - nemovité věci - 2013 - 26.05.2020 v 9hod
27. 03. 2020 041EX 366/04-120 Žádost o uveřejnění DV,119 Dražební vyhláška nemovitostí
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
27. 03. 2020 zveřejnění - Olife Energy Net, a.s.
27. 03. 2020 zveřejnění - Emil a Milada Henzlovi
27. 03. 2020 zveřejnění - SaS Most, spol. s r.o.
26. 03. 2020 Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23.3.2020
25. 03. 2020 Výběrové řízení č. 5/2020
25. 03. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky ppč. 839/42 v k.ú. Vtelno
25. 03. 2020 Zveřejnění záměru nájmu - ppč. 371/4 v k.ú. Čepirohy
25. 03. 2020 Zveřejnění záměru nájmu pozemku ppč.7895 , Most II
25. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - ul. Vítězslava Nezvala
25. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - ul. K. H. Máchy, Josefa Hory
25. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava provozu - protokol 1/2020
25. 03. 2020 Úřední deska -Areál pro zpracování odpadů Komořany u Mostu
25. 03. 2020 Zveřejnění na ÚD-Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
24. 03. 2020 091 EX 08750/16-052, dražební vyhláška
24. 03. 2020 Dokumenty 067 EX 13900/18-46-usn.
24. 03. 2020 EX 3035/17-44 usnesení - odročení dražebního jednání (neurčito)
24. 03. 2020 206 EX 786/03 -454 Dražební vyhláška;

XML