Obec Dolní Dvořiště

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://dolnidvoriste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62
382 72 Dolní Dvořiště

Datová schránka: 6c2beqg
E-mail: obecdoldvor@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Obnova stavební části objektů vodohospodářského majetku
11. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
10. 09. 2019 Obec Dolní Dvořiště - Záměr pronájmu pozemků
06. 09. 2019 Obec Dolní Dvořiště - Záměr pronájmu pozemku
06. 09. 2019 Obec Dolní Dvořiště - Záměr pronájmu části pozemků
04. 09. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 09. 2019 Rozšíření veřejného osvětlení v obci Rybník
04. 09. 2019 Záměr prodeje pozemku
02. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
02. 09. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 08. 2019 Záměr prodeje pozemku
26. 08. 2019 TDI a koordinátor BOZP - Dolní Dvořiště (č. p. 182 - č. p. 112) - obnova vodovodu a kanalizace
23. 08. 2019 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. 08. 2019 Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Dálnice D3, stavba 0312 Kaplice-nádraží - Nažidla - Dolní Dvořiště, státní hranice
14. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
24. 07. 2019 Záměr pronájmu části pozemku
17. 07. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
12. 07. 2019 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (Č.P. 182 – Č.P. 112) – OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE
08. 07. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
04. 07. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 07. 2019 Technický dozor investora a koordinátor BOZP - Rekonstrukce bytového domu č. p. 33, Rychnov nad Malší
25. 06. 2019 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
19. 06. 2019 KÚ - Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč kraje
18. 06. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 06. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 06. 2019 MŽP - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
03. 06. 2019 Obec Dolní Dvořiště - Záměr prodeje části pozemku
31. 05. 2019 Záměr prodloužení pronájmu pozemků
31. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemku
30. 05. 2019 Rozšíření dvora technických služeb
27. 05. 2019 Volby do EP - výsledky hlasování za územní celek
27. 05. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rozšíření dvora technických služeb - ZRUŠENO
24. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
22. 05. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 05. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 05. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rozšíření dvora technických služeb
14. 05. 2019 Záměr pronájmu části pozemku
09. 05. 2019 SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
09. 05. 2019 Volby do EP - Oznámení o době a místě konání voleb
09. 05. 2019 ÚZSMV - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
02. 05. 2019 Oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise
02. 05. 2019 Obec Dolní Dvořiště - Záměr pronájmu pozemku
30. 04. 2019 Obec Dolní Dvořiště - Záměr prodeje pozemku
25. 04. 2019 Finanční úřad - Veřejná vyhláška
18. 04. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
15. 04. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, Stavební povolení
15. 04. 2019 MěÚ Kaplice - Veřejná vyhláška - Usnesení Zastavení řízení

XML