Obec Dolní Dvořiště

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://dolnidvoriste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62
382 72 Dolní Dvořiště

Datová schránka: 6c2beqg
E-mail: obecdoldvor@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.2023
29. 11. 2023 Výpis č.14 z usnesení zastupitelstva obce dne 28.11.2023
29. 11. 2023 Nabídka pronájmu bytu - Rychnov nad Malší č.p. 33
28. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 11/2023
23. 11. 2023 Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
23. 11. 2023 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
22. 11. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2023
21. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 11. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024
20. 11. 2023 Záměr prodloužení smluv o pronájmu garáží - Rychnov nad Malší
20. 11. 2023 Záměr prodloužení doby pachtu - k.ú. Dolní Dvořiště, Rychnov nad Malší, Tichá
20. 11. 2023 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
14. 11. 2023 Nabídka pronájmu bytu - Dolní Dvořiště č.p. 187
07. 11. 2023 Záměr prodeje pozemků nebo jejich částí
06. 11. 2023 Výpis č.13 z usnesení zastupitelstva obce dne 2.11.2023
03. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 11. 2023 VÝZVA - Požadavky do případné změny Územního plánu obce dolní Dvořiště
01. 11. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení
30. 10. 2023 Záměr pachtu části pozemků - Dolní Dvořiště, Jenín, Rychnov nad Malší, Tichá, Všeměřice
30. 10. 2023 Záměr pachtu části pozemku - Rychnov nad Malší
25. 10. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2.11.2023
24. 10. 2023 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
24. 10. 2023 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
23. 10. 2023 Rozpočtové opatření č. 10/2023
23. 10. 2023 Nabídka pronájmu bytu - Dolní Dvořiště č.p. 187
18. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 10. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p.č 230/7 a 205/5 v k.ú. Rychnov nad Malší
17. 10. 2023 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
17. 10. 2023 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
11. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby
11. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby
10. 10. 2023 Výpis č.12 z usnesení zastupitelstva obce dne 5.10.2023
10. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 10. 2023 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
29. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 09. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 5.10.2023
27. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
26. 09. 2023 Rozpočtové opatření č. 9/2023
25. 09. 2023 Nabídka pronájmu bytu - Rychnov nad Malší č.p. 33
25. 09. 2023 Nabídka pronájmu bytu - Rychnov nad Malší č.p. 29
20. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
11. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 09. 2023 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tichá
08. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby
05. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 09. 2023 Výpis č.11 z usnesení zastupitelstva obce dne 31.8.2023
04. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
01. 09. 2023 Nabídka pronájmu bytu - Rychnov nad Malší
29. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

XML