Město Žatec

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://mesto-zatec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žatec
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Datová schránka: q7ebuu4
E-mail: posta@mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/250 v rámci opravy mostů ev.č. 250-008 a 250-007a
04. 10. 2022 Oznámení o uložení zásilky
04. 10. 2022 Klíče
04. 10. 2022 Stanovisko Ministerstva životního prostředí - „Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021 – 2027“
04. 10. 2022 Oznámení o uložení zásilky
03. 10. 2022 Úřad pro zastupovaní státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška
03. 10. 2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Rozhodnutí - stavební povolení č.j." MUZA 38134/2022 - Zdeňka Hůževková, nar. 1939, bytem Milčeves čp. 32,. 438 01 Žatec
30. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
29. 09. 2022 Oznámení - vyhláška
29. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
29. 09. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Žatci, ul. Volyňských Čechů
27. 09. 2022 Rozhodnutí - územní rozhodnutí o u místění stavby - FTTH_Žatec_Podměstí_sever_ZALOU1
27. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
23. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
23. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
22. 09. 2022 Exekutorský úřad Praha 6, soudní exekutor Mgr. Zuzana Grosamová - Dražební vyhláška
22. 09. 2022 Exekutorský úřad Praha 6, soudní exekutor Mgr. Zuzana Grosamová - Dražební vyhláška
22. 09. 2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
22. 09. 2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
22. 09. 2022 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM
22. 09. 2022 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Páteřní cyklostezka Ohře, úsek č. 6
22. 09. 2022 VŘ - Pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany 08
22. 09. 2022 Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany 08
22. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
22. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
20. 09. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
20. 09. 2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
20. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
20. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/25116 v obci Velemyšleves
16. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Žatci - v prodloužení ulice Libočanská
15. 09. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Libe..." již není dostupný.
15. 09. 2022 Oynámení o uložení zásilky
15. 09. 2022 záměr prodat bytové jednotky v ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
15. 09. 2022 Výměna osvětlení v ul. Obránců míru čp.295 v Žatci
15. 09. 2022 Projektová dokumentace - oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově
15. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
15. 09. 2022 Záměr města prodat část pozemku p.p.č. 1946/15 v k. ú. Žatec
15. 09. 2022 záměr pronajmout nemovitosti v areálu bývalého Dreherova pivovaru v Žatci
15. 09. 2022 změna č. 10 Územního plánu Žatec - vydání
13. 09. 2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
13. 09. 2022 Oznámení o uložení zásilky
13. 09. 2022 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou - Změna v užívání stavby čp. 115 v Žatci - výroba dřevěných pelet, Žatec, K Bezděkovu č.p. 115
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na Nerudově náměstí a na terénním schodišti od odbočky Nerudova náměstí po ulici Pod Známkovnou v Žatci
13. 09. 2022 Dokument "Ministerstvo průmyslu..." již není dostupný.
13. 09. 2022 VŘ - Referent/ka stavebního úřadu 03
13. 09. 2022 VŘ - Vodní hospodářství 09
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/227 v obci Holedeč
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/225, č. III/22533, 22535 u obce Trnovany - z důvodu sklizně chmele
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Žatci, ul. Jabloňová
09. 09. 2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

XML