Městys Vojnův Městec

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://vojnuvmestec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Vojnův Městec
Vojnův Městec 27
591 01 Vojnův Městec

Datová schránka: ekebmfp
E-mail: obec@vojnuvmestec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 08. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA a oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
14. 08. 2019 Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 3. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
14. 08. 2019 Řád veřejného pohřebiště
13. 08. 2019 Výběrové řízení na pozici TECHNICKÝ PRACOVNÍK
13. 08. 2019 Záměr OMD - 393 míst, Vojnův Městec
05. 08. 2019 Kraj Vysočina - průzkum internetu v domácnostech v ČR
26. 07. 2019 Výzva a upozornění vodoprávního řádu
24. 07. 2019 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 9/2019
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, která má napomoci zatavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy
06. 06. 2019 Oznámení o záměru k dodatku nájemní smlouvy k pronájmu nemovitosti majetku městyse č. 8/2019
21. 05. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, která má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy
20. 05. 2019 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 7/2019
20. 05. 2019 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 6/2019
14. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - rozhodnutí
13. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace
19. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
17. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 5/2019
04. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 4/2019
04. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 3/2019
04. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 2/2019
20. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
13. 03. 2019 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce asistent - úředník úřadu Městyse Vojnův Městec
11. 03. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vojnův Městec v uplynulém období
30. 01. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 2019
29. 01. 2019 Oznámení o záměru pachtu pozemků z majetku městyse č.1/2019
28. 01. 2019 Oznámení o záměru pachtu pozemků z majetku městyse č.6/2018
25. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.4/2019
25. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.3/2019
25. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2019
25. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2019
13. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
12. 12. 2018 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce asistent/ka starosty a místostarosty
06. 12. 2018 OZNÁMENÍ o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků-k.ú. Krucemburk
26. 11. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Zpevněné hnojniště
13. 11. 2018 Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce 2.11.2018
30. 10. 2018 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Pořízení specializované techniky pro JSDH Vojnův Městec“
15. 10. 2018 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec
13. 09. 2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - byt č.4
22. 08. 2018 Oznámení o záměru prodeje nemovitostí z majetku městyse č.5/2018
23. 07. 2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
02. 07. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
21. 06. 2018 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
21. 06. 2018 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
07. 06. 2018 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 4/2018
06. 06. 2018 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti z majetku městyse č. 3/2018
01. 06. 2018 Plán péče o přírodní památku Suché kopce
01. 06. 2018 Povolení částečné a úplné uzavírky silnice první třídy I/19
28. 05. 2018 Zákaz zalévání zahrádek, trávníků, napouštění bazénů a umývání aut vodou z veřejného vodovodu 2018

XML