Městys Úsobí

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

http://usobi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Úsobí
Úsobí 43
582 54 Úsobí

Datová schránka: exebsnd
E-mail: starosta@usobi.cz, podatelna@usobi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019, FÚ pro Kraj Vysočina
17. 04. 2019 Rozpočtové opatření 2019 - č. 1. - 03- 2019
16. 04. 2019 Oznámení o počtu volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
07. 03. 2019 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí, aktualizované k datu 1.2.2019
07. 03. 2019 Vřejná vyhláška UZSVM H.Brod
22. 02. 2019 Záměr prodeje pozemku
21. 02. 2019 Záměr prodloužení zemědělského pachtu
19. 02. 2019 Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 - tisková zpráva FÚ pro Kraj Vysočina
26. 01. 2019 Rozpočtové opatření č.10/2018
21. 12. 2018 Schválený rozpočet na rok 2019
21. 12. 2018 Rozpočtové opatření č.9/2018
23. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2019
09. 11. 2018 Rozpočtové opatření č.8/2018
19. 10. 2018 Rozpočtové opatření č.7/2018
25. 09. 2018 Rozpočtové opatření č.6 /2018
21. 09. 2018 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí, aktualizované k datu 1.8.2018
21. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
17. 09. 2018 Rozpočtové opatření č.5 /2018
08. 08. 2018 Rozpočtové opatření č.4/2018
13. 07. 2018 Komunální volby 5. a 6. října 2018
11. 07. 2018 Úplná uzavírka silnice II/348, Chyška - Štoky, 16.7.- 31.10.2018
04. 07. 2018 Veřejná vyhláška, oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina pro společné jednání
19. 06. 2018 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
12. 06. 2018 Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
12. 06. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023, schválený
12. 06. 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
21. 05. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu, 2019 - 2023, návrh
18. 05. 2018 Záměr prodeje pozemků 18.05.2018
18. 05. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018
18. 05. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu městyse Úsobí 2017 - 2021
17. 05. 2018 Usnesení MMR ČR, čj.MMR-5406/2016-83/1408/2018
17. 05. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Městys Úsobí za rok 2017 včetně příloh
16. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
16. 05. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Městys Úsobí za rok 2017 včetně příloh
16. 05. 2018 Rozpočtové opatření č.1/2018
16. 05. 2018 Rozpočet na rok 2018 - návrh
09. 05. 2018 Rozpočtové opatření č.3/2018
09. 05. 2018 Rozpočtové opatření č.2/2018
28. 04. 2018 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Havlíčkův Brod, Rozhodnutí o určení hranic pozemků v kú.Chyška
17. 04. 2018 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Havlíčkův Brod, Rozhodnutí o určení hranic pozemků v kú.Úsobí
06. 04. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor a pozemku - ost. plocha
15. 03. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor
05. 03. 2018 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí, aktualizované k datu 1.2.2018
05. 03. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení, veřejná vyhláška
27. 02. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o řízení jednoduchých pozemkových úprav - upřesnění přídělů
27. 02. 2018 Vyhlášení konkursního řízení
23. 02. 2018 Výzva k podání cenové nabídky a k prokázání kvalifikace
25. 01. 2018 Rozpočtové opatření č.7 - prosinec 2017
08. 01. 2018 Veřejná vyhláška, projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Úsobí
04. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

XML