Město Litoměřice

Okresní město
Okres Litoměřice

http://litomerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Datová schránka: tpebfnu
E-mail: epodatelna@litomerice.cz, podatelna@litomerice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 11. 2019  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Kamýk
18. 11. 2019  Veřejná vyhláška - návrh zadání ÚP Levín
15. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
15. 11. 2019  Oznámení zahájení společného řízení - Pila Štětí - změna stavby před dokončením
14. 11. 2019  Veřejná vyhláška - zrušení veřejného projednání
14. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
13. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
12. 11. 2019  Veřejná vyhláška KÚÚK - dočasné dopravní značení na pozemních komunikací
12. 11. 2019  Závěr zjišťovacího řízení - "Optimalizace traťového úseku Mělník - Litoměřice"
12. 11. 2019  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí
12. 11. 2019  Informace o návrhu VPS - Obnova balkonů Palachova 821, Litoměřice
12. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Štětí
12. 11. 2019  Pozvánka na jednání členské schůze SONO
12. 11. 2019  Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
12. 11. 2019  Usnesení Krajského soudu v Ústí n/L ve věci místního referenda
12. 11. 2019  Usnesení Krajského soudu v Ústí n/L ve věci místního referenda
12. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
11. 11. 2019  22. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 4.11.2019
11. 11. 2019  ÚZSVM - Oznámení o prodeji pozemku p.č. 470 k.ú. Pokratice
09. 11. 2019  Výsledek hlasování v místním referendu
07. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
07. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Hlinná
07. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Bohušovice n.O.
07. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
07. 11. 2019  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Terezín
07. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
04. 11. 2019  Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
04. 11. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
31. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
31. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Brozany nad Ohří
31. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
31. 10. 2019  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Pohořany
30. 10. 2019 Dokument " Oznámení o zahájení ..." již není dostupný.
30. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
30. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
30. 10. 2019  Opatření obecné povahy - zastavení plavebního provozu
29. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
25. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Třeboutice
25. 10. 2019 Dokument " Usnesení ustanovení ..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Dokument " ÚMO Ústí n.L.-město ..." již není dostupný.
24. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žalhostice
24. 10. 2019  21. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.10.2019
24. 10. 2019 Dokument " Usnesení ustanovení ..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Dokument " Usnesení ustanovení ..." již není dostupný.
23. 10. 2019  Oznámení o uzavření VPS - St. úpravy a změna užívání stodoly Dolánky n.O.
23. 10. 2019 Dokument " Usnesení ustanovení ..." již není dostupný.
22. 10. 2019  Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Račice
22. 10. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
22. 10. 2019  Zveřejnění návrhu změny č.1 ÚP Račice
21. 10. 2019  Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

XML