Město Litoměřice

Okresní město
Okres Litoměřice

http://litomerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Datová schránka: tpebfnu
E-mail: epodatelna@litomerice.cz, podatelna@litomerice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019  01. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 14.1.2019
21. 01. 2019  Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ÚP Snědovice
18. 01. 2019  KÚÚK - Územní energetická koncepce Ústeckého kraje
18. 01. 2019  Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v obci Hlinná
18. 01. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Úštěk
18. 01. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Kundratice
17. 01. 2019  Informace o návrhu VPS
17. 01. 2019  Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
16. 01. 2019  Oznámení o zahájení stavebního řízení - Liškova 2011, Litoměřice
11. 01. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Terezín
11. 01. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
11. 01. 2019  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
10. 01. 2019  návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice
09. 01. 2019  Rozhodnutí - Ecoflex Etapa I.I.IV.
08. 01. 2019  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Terezín
07. 01. 2019  návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Náčkovice
07. 01. 2019  návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Libínky
07. 01. 2019  opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Úštěk
07. 01. 2019  návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Brozany n/O
04. 01. 2019  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Trnovany
02. 01. 2019  Územní rozhodnutí - LT Pohořany - VO
27. 12. 2018  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Trnovany
21. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
21. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
21. 12. 2018  06. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 17.12.2018
21. 12. 2018  Veřejná vyhláška - Návrh ÚP Chudoslavice
20. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
20. 12. 2018  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí
20. 12. 2018  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí
20. 12. 2018  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Štětí
19. 12. 2018  Zápis a usnesení členské schůze SONO ze dne 27.11.2018
18. 12. 2018  KÚÚK - opatření OP - úpravy silnice I. třídy č. I/8, I/15 a I/30 na území okresu Litoměřice
17. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Velké Žernoseky
14. 12. 2018  Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení "Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018"
13. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
13. 12. 2018  2. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.12.2018
13. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
13. 12. 2018  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Hrdly
13. 12. 2018  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Polepy
13. 12. 2018  Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
12. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
12. 12. 2018  ÚZSVM - VŘ - prodej pozemku parc.č. 4593/1 v k.ú. Litoměřice
12. 12. 2018  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Úštěk
12. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Brozany nad Ohří
12. 12. 2018  Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
11. 12. 2018  Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1
11. 12. 2018  Nařízení Státní veterinární správy - tularemie zajíců
10. 12. 2018  05. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 3.12.2018
06. 12. 2018  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice
05. 12. 2018  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Terezín

XML