Město Litoměřice

Okresní město
Okres Litoměřice

http://litomerice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Datová schránka: tpebfnu
E-mail: epodatelna@litomerice.cz, podatelna@litomerice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020  Informace o návrhu VPS - stodola Třebušín
19. 02. 2020  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Žitenice
19. 02. 2020  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Třebušín - Starý Mlýnec
18. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Vrutice
18. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Svařenice
17. 02. 2020  Správa státních hmotných rezerv - prodej skladového objektu s pozemkem v k.ú.Libochovany
17. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
17. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Lovečkovice
17. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
17. 02. 2020  Zahájení stav. řízení Polepy
17. 02. 2020  Veřejná vyhláška - Veřejné projednání k návrhu Změny č. 1 ÚP Liběšice
14. 02. 2020  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Terezín
14. 02. 2020  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice
14. 02. 2020  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice
14. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
13. 02. 2020  Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Úštěk
13. 02. 2020  Oznámení o zahájení řízení o prodl. platnosti ÚR - I.S. - K. Světlé, Lipová, Zelená - Ltm
13. 02. 2020  1. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.2.2020
12. 02. 2020  Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
11. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Úštěk
11. 02. 2020  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Žalhostice
11. 02. 2020  Návrh opatření OP - dočasný zákaz zastavení - Úštěk
07. 02. 2020  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Račice
07. 02. 2020  Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Pila Štětí - změna stavby
06. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice
05. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - České Kopisty
05. 02. 2020  Opatření OP - stanovení místní úpravy - Bohušovice nad Ohří
05. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
05. 02. 2020  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Hoštka
05. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
05. 02. 2020  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Nové Kopisty
05. 02. 2020  Městská část Praha 14 - odstranění vraku - Veronika Poulíčková
04. 02. 2020 Dokument " Usnesení ustanovení ..." již není dostupný.
04. 02. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
03. 02. 2020  02. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 27.1.2020
03. 02. 2020  Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ÚP Drahobuz
30. 01. 2020 Dokument " Usnesení ustanovení ..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Dokument " Rozhodnutí - stavebn..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Dokument " Usnesení ustanovení ..." již není dostupný.
30. 01. 2020  Pozvánka a program 1. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic dne 6.2.2020
27. 01. 2020  Oznámení zahájení stavebního řízení - EcoFlex - PM1 Eco Vantage, Štětí
27. 01. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Bohušovice nad Ohří
27. 01. 2020  Oznámení o výkonu zeměměřických činností - ZABAGED
27. 01. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
24. 01. 2020  Stavební povolení - BD Daliborka, Litoměřice, I. etapa
24. 01. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice
24. 01. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žitenice
24. 01. 2020  Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice
23. 01. 2020  Opatření obecné povahy - OPVZ I. stupně "Úštěk - Lhota"
23. 01. 2020  Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Hoštka

XML