Městys Švábenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://svabenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Švábenice
Švábenice 18
683 23 Švábenice

Datová schránka: iagbtwy
E-mail: mestys@svabenice.cz, posta@svabenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 02. 2019 Záměr směny p. č. 1082/9 za část p. č. st. 464 - k.ú. Švábenice
22. 02. 2019 3. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
14. 02. 2019 Výběrové řízení s aukcí p.č. st. 166 - k.ú. Vážany u Vyškova
11. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11. 02. 2019 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZKU OBCÍ IVANOVICKÁ BRÁNA
09. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠVÁBENICE, POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM
06. 02. 2019 Návrh rozpočtu DSO Ivanovická Brána na rok 2019
06. 02. 2019 Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2018
21. 01. 2019 Dokument "Návrh Zprávy o uplatň..." již není dostupný.
21. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
21. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
11. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
11. 12. 2018 Schválený rozpočet PO 2019
11. 12. 2018 Střednědobý výhled PO 2020-2021
11. 12. 2018 Program 2. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
20. 11. 2018 Návrh rozpočtu PO na rok 2019
20. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu PO na období 2020-2021
15. 11. 2018 Záměr darování části pozemků oddělených geometrickým plánem č. 575-21/2017 - k.ú.Švábenice
28. 10. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 5/2018 městyse Švábenice
24. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Švábenice
15. 10. 2018 Žádost o vyvěšení dokumentů k VŘ na úřední desce
08. 10. 2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Švábenice
03. 10. 2018 Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek za účelem provozování služeb a obchodu v budově č.p. 63.
29. 09. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 4/2018 městyse Švábenice
20. 09. 2018 Záměr městyse Švábenice prodat nemovitý majetek pozemek v k.ú. Švábenice p.č. 1070/4, p.č. 4079/2, p.č. 1070/5 a p.č. 1075/3
20. 09. 2018 Záměr městyse Švábenice prodat nemovitý majetek pozemek v k.ú. Švábenice p.č. 1070/3
18. 09. 2018 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
18. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí v městysi Švábenice
13. 09. 2018 Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce
06. 09. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
04. 09. 2018 Program 19. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice
25. 08. 2018 Záměr městyse Švábenice směnit vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. st. 275/2 za část pozemek p.č. st. 275/1 v k.ú. Švábenice s doplatkem
25. 08. 2018 Záměr městyse Švábenice prodat vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. st. 275/2 v k.ú. Švábenice
23. 08. 2018 Záměr městyse Švábenice směnit vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. 3950/13 za část pozemku p.č. st. 200/1 v k.ú. Švábenice
23. 08. 2018 Záměr městyse Švábenice prodat část pozemku p.č. 3950/37 v k.ú. Švábenice
23. 08. 2018 Záměr městyse Švábenice směnit vlastnický podíl 1/2 k pozemku p.č. 3950/13 za pozemek p.č. 1105/95 v k.ú. Švábenice s doplatkem
23. 08. 2018 Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek za účelem provozování služeb a obchodu v budově č.p. 63.
20. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků volebním stranám pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
16. 08. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
07. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
04. 08. 2018 Žádost o vyložení nabídky pozemků k propachtování/pronájmu
18. 07. 2018 Informace pro občany k volbám do zastupitelstev obcí
12. 07. 2018 Oznámení o počtu členů Zastupitelstva městyse Švábenice pro volební období 2018-2022
12. 07. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
09. 07. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2018 městyse Švábenice
06. 07. 2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
18. 06. 2018 Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Ivanovická brána
18. 06. 2018 Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017
18. 06. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 2/2018 městyse Švábenice
18. 06. 2018 Dokument "Schválený Závěrečný ú..." již není dostupný.

XML