Městys Štoky

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

http://stoky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Štoky
Štoky 261
582 53 Štoky

Datová schránka: thdbqsp
E-mail: kralovec@stoky.cz, novak@stoky.cz, kocmanova@stoky.cz, stavebni@stoky.cz, mks@c-box.cz, podatelna@stoky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 08. 2019 Záměr prodat pozemek
14. 08. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu
09. 08. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory
02. 08. 2019 Výběrové řízení - Lesy ČR
18. 07. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
17. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 07. 2019 VAK H.Brod - porovnání všech položek výpočtu
09. 07. 2019 RO č. 4 2019
09. 07. 2019 SPÚ-oznámení o zamýšleném převodu
08. 07. 2019 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov
01. 07. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTOKY
01. 07. 2019 Usnesení ZM z 17.6.2019
27. 06. 2019 Dočasné přemístění autobusových zastávek - pouť
24. 06. 2019 Oznámení o omezení nočního klidu dle OZV č. 1/2016
19. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
18. 06. 2019 RO č. 3
18. 06. 2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018
18. 06. 2019 Účetní závěrka za rok 2018
18. 06. 2019 RO č. 2
13. 06. 2019 Stanovení PÚP OOP pro uzavírku silnice č. II/348 ve Štokách - Konání tradiční pouti
07. 06. 2019 Výběrové řízení - Studénka pozemek
07. 06. 2019 Zastupitelstvo Kraje Vysočina
07. 06. 2019 Pozvání na ZM 17.6.2019
06. 06. 2019 Dokument "Opakovaná el.dražba -..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Záměr koupit pozemek
31. 05. 2019 Záměr prodat pozemek
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu
27. 05. 2019 Výsledky voleb do EP
24. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Územní rozhodnutí ČEZ
22. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
22. 05. 2019 UPOZORNĚNÍ
22. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
22. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška
09. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci opatřením obecné povahy
03. 05. 2019 Pozvánka na zastupitelstvo kraje
30. 04. 2019 První zasedání okrskové volební komise
24. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
23. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy
11. 04. 2019 Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
04. 04. 2019 Opatření veřejné povahy Ministerstvo zemědělství
29. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci opatřením obecné povahy
29. 03. 2019 Usnesení ZM z 25.3.2019
28. 03. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení

XML