Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 PÚP 30, Metrostav, Krátká+další
02. 07. 2020 Rozhodnutí: "Rekonstrukce komunikace v ul. Jirkovská, Údlice"
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost
01. 07. 2020 Dražební jednání 30.07.20 - Exekutorský úřad Karlovy Vary
01. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vodních staveb a Nám. T. G. Masaryka, Chomutov
01. 07. 2020 Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
01. 07. 2020 Pronájem pozemku a části pozemku parc. č. 3160/164 a 3160/165 v k.ú. Chomutov II
30. 06. 2020 Dražební jednání 13.08.2020 - http://www.drazby-exekutori.cz - nemovitost, k.ú. Kadaň
30. 06. 2020 zveřejnění VŘ - OŽP - vodoprávní úřad
29. 06. 2020 Pronájem pozemku par. č. 1712/1 v k.ú. Chomutov I
29. 06. 2020 Zd. Štěpánka 3993-3997,4089-4090 (zadní trakt), 28. října (štít)
29. 06. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 3051/1 v k.ú. Chomutov II
29. 06. 2020 Pronájem části pozemku par. č. 3050 v k.ú. Chomutov II
29. 06. 2020 Pronájem části pozemku par.č. 3050/1 v k.ú. Chomutov II
29. 06. 2020 Pronájem pozemku parc.č. 4801/93 a část parc.č. 4865/253 Březenecká,k.ú. Chomutov I
29. 06. 2020 Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb-MUDr.Eva Procházková
26. 06. 2020 Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
26. 06. 2020 Dražební jednání 13.08.20 - www.okdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Jirkov
25. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Palackého, Jirkov
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
25. 06. 2020 Návrh místní úpravy provozu - nová komunikace na p. p. č. 325/3, Zaječice, Vrskmaň
25. 06. 2020 Návrh místní úpravy provozu - ul. Školní, Otvice
25. 06. 2020 Návrh místní úpravy provozu - ul. U Kolejí, Otvice
25. 06. 2020 "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"
24. 06. 2020 Dražební jednání 23.07.20 - www.exdrazby.cz - k.ú. Jirkov
24. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Březenecká, Chomutov
24. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Pod Strání, Chomutov
24. 06. 2020 I/13 Nové Spořice
23. 06. 2020 oznámení o zahájení společného řízení: "Rekonstrukce komunikací a vybudování cyklostezky v ul. Na St
23. 06. 2020 OZV 2-2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová
23. 06. 2020 VPS Nezabylice
22. 06. 2020 PÚP 17, Elektromontáže Rouček, Bezručova, Svahová: PÚP 17, Svahová, Bezručova
22. 06. 2020 PÚP 26, Actherm Mobntážní s.r.o., M. Pujmanové, Cihlářská
22. 06. 2020 Pacht část parc.č. 5398/1,pozemky parc. č. 5398/3,5399,5415/5,5480/3 v lokalitě Březenecká, k.ú CV I
22. 06. 2020 Pronájem pozemku parc. č. 539/7 v k.ú. Křimov
22. 06. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 2558/1 v ul. Osvobození v k.ú. Chomutov II
22. 06. 2020 oznámení - aktualizace ÚAP, výzva - potvrzení správnosti, veřejná vyhláška: Územně analytické podkla
19. 06. 2020 Usnesení Zastupitelstva města CHomutova z 15.6.2020
19. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
19. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
18. 06. 2020 Dražební jednání 29.07.20 - movité věci
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost
18. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Smetanovy sady, Jirkov
17. 06. 2020 Dražební jednání 29.07.20 - movité věci (LCD TV Hyundai)
17. 06. 2020 PÚP 25, CC Building, Nádražní+další
17. 06. 2020 25220: Boleboř - Svahová
16. 06. 2020 Dražební jednání 25.08.20 - nemovitost, k.ú. Krásný dvůr
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
16. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Borová, Chomutov
16. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - M. Pujmanové, Chomutov

XML