Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2021 Prodej pozemku V Přírodě k.ú. CV I
03. 08. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Pod Břízami, Chomutov: MÚP - parkovací místo ZTP (nové), ul. P
03. 08. 2021 stavební povolení: IS pro RD Nezabylice, k.ú. Nezabylice
02. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov: PÚP, ul. Chomutovská u kruhového objezdu před marketem
02. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. 1.máje, Chomutov: PÚP - B28+E13, Festival Otevřeno 30.08.2
02. 08. 2021 Dražební jednání - 13.10.2021, www.drazby-exekutori.cz - nemovitost, k.ú. Drmaly
02. 08. 2021 Návrh místní úpravy provozu - snížení max. rychlosti u čp. 44, Chomutov: MÚP - 2xA12b+B20a "30", MK
02. 08. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - ul. M. Kopeckého, Chomutov: MÚP - parkovací místo ZTP (nové), ul.
02. 08. 2021 veřejná vyhláška: 2Oprava mostu přes Lideňský potok
30. 07. 2021 Odvolání proti usnesení MMCH č.j. MMCH/42016/2021OZP/PF ze dne 12.4.2021
30. 07. 2021 Pronájem části pozemku parc. č. 4448/1 a pozemku parc. č. 4449/1 v Pražské ulici v k.ú. Chomutov I
30. 07. 2021 22322: Místo - X III/22321
29. 07. 2021 Dražební řád a dražební vyhláška - opakovaná el. dražba č. 210081
28. 07. 2021 Nařízení č. 1-2021, kterým se mění tržní řád
28. 07. 2021 Výběrové řízení na pozici Obsluha městského kamerového dohlížecího systému MěPo
27. 07. 2021 Nařízení nového ústního jednání 31.08.2021
27. 07. 2021 Nařízení nového ústního jednání 31.08.2021
27. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Jirkovská, Chomutov: MÚP - parkovací místo ZTP (nové), ul. Jir
27. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Svahová, Chomutov: MÚP - parkovací místo ZTP (nové), ul. Svaho
27. 07. 2021 Pronájem části pozemku parc. č. 4707/1 v k.ú. Chomutov I
24. 07. 2021 Dražební řád a dražební vyhláška-opakovaná el. dražba č. 210099
24. 07. 2021 Dražební řád a dražební vyhláška-opakovaná čl. dražba č. 210097
24. 07. 2021 Dražební řád a dražební vyhláška-opakovaná el. dražba 210095
24. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov: PÚP, Kmochova, Dvořákova, Krušnohorská, Podhorská
22. 07. 2021 Rozhodnutí o zrušení konání dražby
22. 07. 2021 2521: Chomutov - Blatno
22. 07. 2021 00727: Nezabylice
21. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Holešická, Chomutov: MÚP - parkovací místo ZTP (nové), ul. Hol
21. 07. 2021 ULK1154 - 5. rozhodnutí
20. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Zahradní, Jirkov: PÚP - konference MěÚSS Jirkov, 22.09.2021
20. 07. 2021 Dražební vyhláška - BARECA Service s.r.o. v likvidaci
20. 07. 2021 Výzva k vyjádření k podanému odvolání ve věci určení právního vztahu p.p.č. 2999_1, pan J. Lecjaks
20. 07. 2021 00732: Mostecká, zatáčka u Bandy
19. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov: PÚP, Pod Lesem, Ve Stráni
19. 07. 2021 Návrh místní úpravy provozu - kontrola DZ, 9.4.2021, komunikace Chomutov: MÚP - kontrola DZ, 09.04.
19. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - ul. 17. listopadu. Chomutov: MÚP - parkovací místo ZTP (nové), ul.
19. 07. 2021 společné povolení: Rekonstrukce ulice Resslova, k.ú. Chomutov
16. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov: PÚP, Jarní, Pod Strážištěm
16. 07. 2021 oznámení o zahájení společného řízení: "Přečaply - Revitalizace komunikací a úprava návsi
15. 07. 2021 Odročení dražebního jednání - http://www.okdrazby.cz
14. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov: PÚP Kozinova
13. 07. 2021 Pacht pozemku parc. č. 651 v k. ú. Všehrdy
13. 07. 2021 Dokument "Dražební jednání - 03..." již není dostupný.
13. 07. 2021 TRIATLON MOST 2021
12. 07. 2021 Pronájem části pozemku parc. č. 4707/1 v k.ú. Chomutov I
12. 07. 2021 "Optická síť CC Internet v lokalitě pod Břízami-Dvořákova-Žižkova, Jirkov"
12. 07. 2021 Dokument "Usnesení - zrušení dr..." již není dostupný.
09. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. T.G.Masaryka, Vodních staveb, Chomutov: PÚP - parkování voz
08. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov: PÚP, Školní, Vikové-Kunětické, Vodních staveb, Meisnero
08. 07. 2021 Dokument "Dražební jednání - 11..." již není dostupný.

XML