Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 "Rozšíření pískovny Údlice"
27. 06. 2022 Pronájem prodejního stánku p.p.č. 6125/284 k.ú. Chomutov I
24. 06. 2022 Dražební jednání - 24.08.2022, www.okdrazby.cz - nemovitost, k.ú.Chomutov II
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Městský úřad Rotava
23. 06. 2022 1. Výzva ITI ÚChA VÝSTAVBA A MODERNIZACE TRAMVAJOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ
23. 06. 2022 DSO - povinné informace
23. 06. 2022 2. Výzva ITI ÚChA ITS (Inteligentní dopravní systémy)
23. 06. 2022 3. Výzva ITI ÚChA INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU
23. 06. 2022 15. Výzva ITI ÚChA VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
23. 06. 2022 14. Výzva ITI ÚChA REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘISPÍVAJÍCÍ K OCHRANĚ KULT. DĚDICTVÍ
23. 06. 2022 13. Výzva ITI ÚChA REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MUZEÍ
23. 06. 2022 12. Výzva ITI ÚChA REVITALIZACE, ODBORNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST KNIHOVEN
23. 06. 2022 11. Výzva ITI ÚChA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
23. 06. 2022 10. Výzva ITI ÚChA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
23. 06. 2022 9. Výzva ITI ÚChA MATEŘSKÉ ŠKOLY
23. 06. 2022 8. Výzva ITI ÚChA INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU
23. 06. 2022 7. Výzva ITI ÚChA TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
23. 06. 2022 6. Výzva ITI ÚChA PLNICÍ A DOBÍJECÍ STANICE PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
23. 06. 2022 5. Výzva ITI ÚChA NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
23. 06. 2022 4. Výzva ITI ÚChA MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
23. 06. 2022 16. Výzva ITI ÚChA ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ
23. 06. 2022 17. Výzva ITI ÚChA SÍDELNÍ ZELEŇ
23. 06. 2022 20. Výzva ITI ÚChA DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE
23. 06. 2022 19. Výzva ITI ÚChA ENERGETICKÉ ÚSPORY
23. 06. 2022 18. Výzva ITI ÚChA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
23. 06. 2022 Usnesení ZM z 20.6.2022
22. 06. 2022 Dražební jednání - ODROČENÍ NA NEURČITO - nemovitost, k.ú. Chomutov I
22. 06. 2022 Dražební jednání - ODROČENÍ NA NEURČITO - nemovitost, k.ú. Jirkov
21. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Kadaňská, Kukaňova, Sokolská, 5. května, V Alejích
21. 06. 2022 Pronájmu nebytových prostor v čp. 5461 ul. 17.listopadu, Chomutov
21. 06. 2022 Chomutovské Vánoce 2022
20. 06. 2022 Výběrové řízení na prodej nemovitostí
20. 06. 2022 Výběrové řízení na prodej nemovitostí
20. 06. 2022 VŘ prodej pozemků p.č. 6119/3, 6119/6, k.ú. Chomutov I
20. 06. 2022 VŘ prodej pozemků p.č. 6119/3, 6119/6, k.ú. Chomutov I
17. 06. 2022 Pacht pozemku parc. č. 1950/2 v k.ú. Chomutov II
17. 06. 2022 Pacht pozemků parc. č. 2799/1, 2800/1 a 2803 v k.ú. Chomutov II (převod nájmu)
17. 06. 2022 Pacht pozemku parc. č. 38/1 v k.ú. Chomutov I
16. 06. 2022 Dražební jednání - 26.07.2022, http://www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Světce
15. 06. 2022 ŘÍZENÍ - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - VÝVĚSKA: Změna územního plánu Blatno
14. 06. 2022 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Březenecká, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP (nové), ul. Bř
14. 06. 2022 Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu ÚK na období 2023 - 2025 a Závěrečného účtu ÚK za rok 2021
14. 06. 2022 Oprava dražební vyhlášky - Exekutorský úřad Praha - východ
14. 06. 2022 Návrh místní úpravy provozu - ul. Gerstnerova, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP, ul. Gerstnerova,
14. 06. 2022 Návrh místní úpravy provozu - ul. klostermannova, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP (nové), ul. Kl
14. 06. 2022 „Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů“
14. 06. 2022 uzavřít dodatky k nájemním smlouvám k pozemku p.č. 392/1 v k.ú. CV I u stávajících nájemců
14. 06. 2022 uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 2510/2 v k.ú. Chomutov I se stávajícím nájemcem
14. 06. 2022 uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p.č. 1956/1 v k.ú. Chomutov I u stávajícího nájemce
14. 06. 2022 uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k části pozemku p.č. 1956/1 v k.ú. CV I u stávajícího nájemce

XML