Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - kontrola DZ 9.8.2019, Chomutov
20. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Příční a Rooseveltova, Jirkov
20. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Bezručova, Hornická, Kostnická, Chomutov
20. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Na Borku, Jirkov
20. 11. 2019 Elektronická dražba 18.12.19 - www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Jirkov
19. 11. 2019 Návrh místní úpravy provozu - ul. Dr. Beneše, Chomutov
19. 11. 2019 doručení veřejnou vyhláškou - Chloupek Josef
18. 11. 2019 DSO - návrh rozpočtu
18. 11. 2019 Libušina, Na příkopech: CH u soudu
18. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Dukelská, Chomutov
18. 11. 2019 25124: HS24
18. 11. 2019 Výzva č. 20 ZS ITI ÚChA - VÝSTAVBA, MODERNIZACE A ZATRAKTIVNĚNÍ PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ
18. 11. 2019 251: HS22
18. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Chomutov, Klostermannova, Ulička
18. 11. 2019 607: HS28 HS29
18. 11. 2019 25116: HS27
15. 11. 2019 Pronájem objektu trafika na pozemku p.č. 6125/284 v k.ú. Chomutov I (zastávka MHD Zahradní)
15. 11. 2019 Usnesení Zastupitelstva města Chomutova z 11.11.2019
15. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Chomutov, E. Krásnohorské
14. 11. 2019 Dotační program Podpora podávání projektových žádostí
14. 11. 2019 Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti
14. 11. 2019 Dotační program Podpora sociálních služeb registrovaných dle zákona č.108/2006 Sb.
14. 11. 2019 Dotační program Podpora služeb v sociální oblasti neregistrovaných dle zákona č.108/2006 Sb.
13. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Edisonova, Beethovenova, Kochova, Chomutov
13. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Za Zborovskou, Chomutov
13. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení: "Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa"
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost
12. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
12. 11. 2019 Pronájem objektu trafiky na sídl. Písečná, CV (u zastávky MHD)
12. 11. 2019 Návrh místní úpravy provozu - ul. M. Pujmanové,Vrchlického, Cihlářská, Chomutov
11. 11. 2019 Elektronická dražba 11.12.19 - www.exdrazby.cz - nemovitosti, k.ú. Chomutov I
11. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
08. 11. 2019 Pronájem části pozemku par. č. 4707/30 a pozemku par č. 4707/71 v k.ú. Chomutov I
07. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: "Rozdělovací objekt Hačka" NSV odlehčení PPV
07. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: "Změna povolení k nakládání s vodami rozdělovacího objektu Čer
07. 11. 2019 Dražební jednání 12.12.19 - nemovitost(bytová jednotka), k.ú. Chomutov I
07. 11. 2019 zveřejnění výběrového řízení - OIA - kontrola
07. 11. 2019 zveřejnění výběrového řízení - OIA - interní audit
06. 11. 2019 Zveřejnění - 3172/56 CV II
06. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Kyjická, Chomutov
06. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Patočkova, Chomutov
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Vodohospodářská soustava v oblasti SHP
06. 11. 2019 Odročené dražební jednání - 17.12.19 - www.drazby-exekutori.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov II
06. 11. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Kadlec Václav
04. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Zveřejnění záměru - 1821/2 v k.ú. Chomutov I
04. 11. 2019 Návrh místní úpravy provozu - ul. Ervěnická, Jirkov
04. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vančurova, Wolkerova, Jirkov
04. 11. 2019 Návrh místní úpravy provozu - ul. U Dubu a Budovatelů, Jirkov
04. 11. 2019 Dokument "předvolání - veřejná ..." již není dostupný.

XML