Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Zveřejnění záměru - prodej podílů k pozemkům p.č. 4865/222, 4865/223 v k.ú. CV I
31. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení zvláštního užívání silnice III/25116 v Nezabyl
30. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Kadaňská (zadní trakt před čp. 3676-3685)
30. 03. 2023 Pacht části pozemků parc. č. 3141/1,3168/1 v k.ú. Chomutov II
30. 03. 2023 Pacht částí pozemků parc.č. 3224/1,3223/1,3222/1 a pozemek parc.č. 3224/3 v k.ú. CVII (převod nájmu)
30. 03. 2023 Pacht části pozemku parc. č. 3988/1 v k.ú. Chomutov II
30. 03. 2023 Dražební vyhláška - Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Chomutově
30. 03. 2023 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Vrskmaň - vodovod a kanalizace pro p.p.č.
30. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice
29. 03. 2023 Pronájem části pozemku parc. č. 3511/11 v k.ú. Chomutov I
29. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Blanická, Slezská, Sukova, Sládkova+další
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - zeměměřické práce na území města Chomutova
29. 03. 2023 Aukční vyhláška - 18.04.2023, www.nabidkamajetku.cz - nemovitost, k.ú. Černovice u Chomutova
29. 03. 2023 Dražební vyhláška - Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Chomutově
29. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - ul. Mládežnická, Jirkov: MÚP - nové parkoviště na p.č. 4755, ul. Mláde
29. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení ZU silnice III/25211 v Boleboři vodovod
29. 03. 2023 zveřejnění NP v čp. 5461 ul. 17.listopadu, Chomutov (místnost č. 4, II.NP)
28. 03. 2023 KUUK - předání ZZŘ ke koncepci ULK029K - Aktualizace POH UK II.
24. 03. 2023 Dražební jednání - 04.05.2023, www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov II
24. 03. 2023 Dražební jednání - 10.05.2023, www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Jirkov
23. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu: Lešení Palackého vnitroblok č.p. 4445-4449, 4467, 4468, 4501-450
23. 03. 2023 Vyhlášení VŘ-matrikář/matrikářka
22. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu - sil. č. III/22322, Místo: MÚP - posunutí DZ č. IZ 4a,b, sil. č. II
22. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - nová komunikace, Strážky u Křimova: MÚP - B1+E13, P4, Z11g, nová komun
22. 03. 2023 I/13 Chomutov, most ev.č. 13-029E.3
22. 03. 2023 SEK - Březenec a Březový vrch na pozemku
20. 03. 2023 společné povolení: Rekonstrukce ulice Dr. Janského a Edisonova, Chomutov
20. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nad Koupalištěm I, Vysoká Pec: PÚP - vodovodní přípojka k p
16. 03. 2023 uzavřít pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 1364/1v k.ú. Chomutov II se stávajícím nájemcem
15. 03. 2023 PÚP - I/13 MÚK Lom ČSA-MÚK Otvice - úplná uzav.I/13 v MÚK Vysoká Pec-Reko mostu u Kyjic -vyvěšení VV
15. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - Vrskmaňská cesta, Jirkov: MÚP - komunikace pro RD NA Louce, Jirkov
15. 03. 2023 Dokument "Dražební jednání - OD..." již není dostupný.
15. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu - ul. V. Nezvala, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP (nové), ul. V.
14. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - ul. Obchodní zóna, Otvice: MÚP - Obchdoní centrum Chomutov - V., sil.
14. 03. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/251
14. 03. 2023 Zveřejnění záměru - prodej podílu k p.č. 4865/225 v k.ú. CV I
13. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Školní, Beethovenova, Vodních staveb+další
13. 03. 2023 Vyhlášení VŘ na pozici rizového řízení
10. 03. 2023 Vyvěšení na ÚD oznámení o zveřejnění OZV, kterou se mění OZV č.5/2019
10. 03. 2023 Vyvěšení na ÚD oznámení o zveřejnění OZV, kterou se mění OZV č. 6/2016
10. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Lokalita pro výstavbu RD na p.p.č. 4915/6 v k.ú. Chomutov
09. 03. 2023 Dokument "Dražební jednání - 12..." již není dostupný.
09. 03. 2023 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Usnesení ze ZM 6.3.2023
08. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - ul. Osvobození, Jirkov: MÚP - zjednosměrnění komunikace v ul. Osvoboze
08. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Hutnická, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP (nové), ul. Hutn
08. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - doplnění DZ v obci Černovice: MÚP - doplnění DZ v obci Černovice vč. d
08. 03. 2023 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska: CC INTERNET s.r.o. - Optická síť FTTx - Domovina
07. 03. 2023 uzavřít dodatky k nájemní smlouvě k pozemku p.č. 396/3 v k.ú. CV I u stávajícího nájemce
07. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - ul. Přemyslova, Chomutov: MÚP - rekonstrukce ul. Přemyslova (změna OOP

XML