Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Pronájem části p.č. 4418/1 Ctiborova, k.ú. Chomutov I - zveřejnění
25. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
25. 03. 2019 Počet prostorů pro úpravu hlasovacích lístků ve volebních místnostech - Evropský parlament
25. 03. 2019 Výzva č. 18 ZS ITI ÚChA - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - NNO
25. 03. 2019 Výzva č. 17 ZS ITI ÚCha - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - OBCE
22. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti(vývěska) 2018 -psi
21. 03. 2019 Návrh místní úpravy provozu - ul. Obchodní Zóna, Otvice: "Změna dopravního značení na parkovišti, p.
21. 03. 2019 Usnesení - pozůstalost po Martinu Strapáčovi r.25
21. 03. 2019 Zveřejnění - Úřední deska
21. 03. 2019 Zveřejnění - Úřední deska
21. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Zoopark, Chomutov
21. 03. 2019 Zveřejnění - úřední deska
21. 03. 2019 Žádost o vyhrazené parkování pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
21. 03. 2019 Stanovení PÚP - Chomutov, Mostecká, Sluneční
20. 03. 2019 Žádost o vyhrazené parkování pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
20. 03. 2019 Usnesení - zrušení dražby - povinný: Lucie Pavelková r.86
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost
20. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
20. 03. 2019 ZU27
20. 03. 2019 ROZHODNUTÍ - společné povolení (U+S): Průmyslový park Jirkov, Chomutov-Jirkov u I/13 - Sektor "A"
20. 03. 2019 Monitorovací kalendář
20. 03. 2019 PÚP, SMCH, Riegrova, Pražská + další
19. 03. 2019 Elektronická dražba 13.05.19 - http://www.exdrazby.cz - povinný: Irena Demeterová r.61
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
19. 03. 2019 doručení veřejnou vyhláškou - Huptych
19. 03. 2019 Odročení dražby na neurčito - www.exdrazby.cz - povinný: Tibor Poliak, Libuše Poliaková
19. 03. 2019 ZTP parkovací místo - Hutnická
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - sil. II/568, III/22531, místní a účelové komunikace
19. 03. 2019 OOP-PÚP KBČ 2019
18. 03. 2019 doručení veřejnou vyhláškou - Hudáková Lenka
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Černovice
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Hora Svatého Šebestiána
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Všehrdy
15. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
15. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
15. 03. 2019 Pronájem nebytových prostor ul. Palackého čp. 4995, k.ú. Chomutov l. - zveřejnění
15. 03. 2019 PÚP, Plynomont, Písečná
15. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy - ul. Osvobození, K.H. Máchy, B. Pacholíka, Ervěnická, Hrdinů, Jirkov
15. 03. 2019 Stanovení PÚP
15. 03. 2019 Stanovení PÚP
15. 03. 2019 Stanovení PÚP - Chomutov, Riegrova, Pražská, Křivá, Na Příkopech a další
15. 03. 2019 Stanovení PÚP - Chomutov, mjr. Šulce
15. 03. 2019 doručení veřejnou vyhláškou - Hron Tomáš
15. 03. 2019 Dražební vyhláška 6.5.2019 - povinný Miloslav Bím
14. 03. 2019 Dražba movitých věcí 16.04.2019 - povinný: Václava Volšičková
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

XML