Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 Dražební jednání - www.drazby-exekutori.cz - nemovitost, k.ú. Kadaň, okres Chomutov
01. 03. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
01. 03. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
01. 03. 2021 Výzva č. 27 ZS ITI ÚChA - PODPORA VZNIKU INFRASTRUKTURY POBYTOVÉ FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V.
01. 03. 2021 Výzva č. 26 ZS ITI ÚChA - PODPORA VZNIKU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VII.
26. 02. 2021 zrušení ZSMCH 1.3.2021
25. 02. 2021 Návrh místní úpravy provozu - ul. Obchodni zona, Otvice: MÚP - modernizace železničních přejezdů P19
24. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Hrušovany: PÚP - pokládání kabelku NN, č. p. 87-74, p. p. č. 5
24. 02. 2021 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: CC INTERNET - optická síť FTTx - Nemocnice
24. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - St. Vinařice, Jirkov: PÚP - rekonstrukce vodovodu, St. Vinařice
23. 02. 2021 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: CC INTERNET s.r.o. - optická síť FTTx Palackého
22. 02. 2021 Návrh místní úpravy provozu - ul. Pod břízami, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP (nové), ul. Borov
22. 02. 2021 zahájení společného řízení: "Obytná lokalita Spořice - místní komunikace
19. 02. 2021 Pozvánka, program ZM 1. 3. 2021
19. 02. 2021 Zveřejnění záměru - 4165/19 CV I
19. 02. 2021 Zveřejnění záměru - žádost o prodej pozemku p.č. 4870/6 CV I
19. 02. 2021 Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Chomutov
19. 02. 2021 Zveřejnění záměru - část p.č. 4193/1 v k.ú. CV I
19. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
19. 02. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu či výpůjčky části pozemku p. č. 3263/1 v k.ú. Chomutov II
18. 02. 2021 záznam do spisu - rozhodnutí o změně stavby při kontrolní prohlídce: Rekonstrukce a oprava místních
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání OOP č. 1/2020 - Změna č. 1 Územního plánu Chomutov
18. 02. 2021 společné povolení: "Rekonstrukce komunikace Zdeňka Štěpánka"
18. 02. 2021 Poděbradova. P stání u 1254 a 1210
18. 02. 2021 Dražební jednání - 19.03.2021 - ps3 ovladač, router Huawai
18. 02. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 2145/1 v ulici Matěje Kopeckého v k. ú.Chomutov II
18. 02. 2021 Pronájem části pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Hrádečná
17. 02. 2021 Dražební jednání - 19.03.2021 - Škoda Fabia
17. 02. 2021 oznámení o možnosti převzít písemnost: SZ MMCH/42/2020/CER
17. 02. 2021 oznámení o možnosti převzít písemnost: SZ MMCH/32/2020/CER
17. 02. 2021 oznámení o možnosti převzít písemnost: SZ MMCH/41/2020/CER
16. 02. 2021 Hromadný předpisný seznam - Magistrát města Kladna
15. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vančurova, Nerudova, B. Němcové, Jirkov: PÚP - rekonstrukce
15. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava sil. č. I/13, Chomutov: PÚP - oprava I/13 a související
15. 02. 2021 Návrh místní úpravy provozu - sil. č. III/25118, Okořín: MÚP - posunutí DZ č. IZ4a,b, za č. p. 82, s
15. 02. 2021 Rozhodnutí o odstranění pevné překážky z PK
11. 02. 2021 zveřejnění NP v čp. 5461 ul. 17 listopadu, Chomutov
10. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. nám. 1. máje, Chomutov: PÚP - farmářské trhy 2021, nám. 1.
10. 02. 2021 Veřejná vyhláška-OOP KBČ místních komunikací: PÚP 59, KBČ 2021
10. 02. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - sil. č. III/25118+ÚK, Vrskmaň, Zaječice: MÚP - autobusové zastávky
10. 02. 2021 Stanovení místní úpravy provozu - kontrola DZ, komunikace Chomutov: MÚP - kontrola DZ na PK, 02.10.
10. 02. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba dne 16.3.2021 v 10:30 hodin
10. 02. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, ozn..." již není dostupný.
09. 02. 2021 Stanovení PÚP Chomutov, ul. Na Příkopech+další: PÚP 02, Na Příkopech+další
09. 02. 2021 Návrh místní úpravy provozu - ul. Dolní, Chomutov: MÚP - Komunikace, Hala Maxim-Restamo, ul. Dolní,
09. 02. 2021 Stanovení PÚP Chomutov, ul. Cihlářská+další: PÚP 03, Cihlářská+další
09. 02. 2021 stanovení Chomutov: PÚP Alfonse Muchy+další
08. 02. 2021 Dokument "Dražební jednání - 16..." již není dostupný.

XML