Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Elektronická dražba 22.10.20 - www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Jirkov
18. 09. 2020 Telefonní linky do volebních místností.
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
17. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Veřejná vyhláška)
17. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Veřejná vyhláška)
17. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
17. 09. 2020 Elektronická dražba 27.10.20 - www.okdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov II
17. 09. 2020 Zveřejnění záměru - část p.č. 3172/21 v k.ú. CV II
17. 09. 2020 Návrh místní úpravy provozu - ul. Holešická, Strupčice: MÚP - zpomalovací práh + zona 30, ul. Holeši
17. 09. 2020 Návrh místní úpravy provozu - komunikace u dětského hřiště, Okořín: MÚP - B1 + E13, zklidnění doprav
17. 09. 2020 Návrh místní úpravy provozu - náves u č. p. 37, Sušany: MÚP - zpomalovací práh + 30 km/h, náves u č.
17. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Jirkovská, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP (nové), ul. Jir
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost
16. 09. 2020 Elektronická dražba 4.11.20 - podíl na nemovitosti
16. 09. 2020 Elektronická dražba 20.10.20 - www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov I
16. 09. 2020 Elektronická dražba 02.11.20 - http://www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Kovářská
15. 09. 2020 Dotační program Podpora vrcholového sportu 2021
15. 09. 2020 Dražební jednání 27.10.20 - www.okdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov II
15. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu -ul. Meisnerova, Chomutov: PÚP - 2xB29+E13, 23.09.2020, ul. Meisn
15. 09. 2020 Zveřejnění záměru - pozemky k.ú. CV II
15. 09. 2020 veřejná vyhláška stavební povolení: Novostavba parkoviště v ul. Beethovenova, Chomutov
15. 09. 2020 Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov
15. 09. 2020 PÚP 45, Chomutov, spojka Hutnická: PÚP 45, spojka Hutnická
15. 09. 2020 PÚP 46, Chomutov, Dobrovského, Pod Strání: PÚP 46, Dobrovského, Pod Strání
14. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Sadová, Čevený Hrádek, Jirkov: PÚP - propojka kanalizace a
14. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Meisnerova, Chomutov: PÚP - 2xB29+E13, 23.09.2020, ul. Meis
11. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
11. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
11. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
11. 09. 2020 Elektronická dražba 14.10.20 - www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Výsluní
10. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - sil. III/2525 a komunikace, Březenec: MÚP - nová komunikace pro ob
10. 09. 2020 Dražební jednání 30.11.20 - nemovitosti, k.ú. Topolany u Vyškova
10. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Kamenná, Chomutov: MÚP - obnova povrchu vozovky a VDZ, ul. Kam
10. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. 17. listopadu, Chomutov: MÚP - obnova povrchu vozovky + VDZ, u
09. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Vlach Lukáš
09. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Žovín Matěj
09. 09. 2020 Návrh místní úpravy provozu - ul. Hornická, Chomutov: MÚP - povolení parkování u RD v ul. Hornická (
09. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. M. Pujmanové, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP (nové), ul.
09. 09. 2020 doručení veřejnou vyhláškou - ROSENBAUM LADISLAV
08. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
08. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
08. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
08. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
08. 09. 2020 zveřejnění záměru směny části p.č. 4902/3, 4902/4 k.ú. Chomutov I
07. 09. 2020 Elektronická dražba 04.11.20 - www.okdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Všestudy
07. 09. 2020 Elektronická dražba 07.12.20 - Finanční úřad pro Ústecký kraj - nemovitost, k.ú. Chomutov I
07. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Krátil Miroslav
07. 09. 2020 Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Chomutov

XML