Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce komunikace, Okořín: PÚP - rekonstrukce komunikace
01. 03. 2024 Plakát, pozvánka ZM 11. 3. 2024
28. 02. 2024 Návrh místní úpravy provozu - ul. Mládežnická, Jirkov: MÚP - B29+E13, parkoviště u domova důchodců,
28. 02. 2024 Rozhodnutí - veřejná vyhláška: "Údlice - oprava chodníků a vytvoření parkovacích zálivů v ulici Revo
28. 02. 2024 Vyhlášení konkursního řízení - Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
28. 02. 2024 Vyhlášení konkursního řízení - Základní škola Chomutov, Školní 1480
28. 02. 2024 zveřejnění výběrové řízení - OSÚ - 2 místa
28. 02. 2024 doručení veřejnou vyhláškou - ZDVOŘILÝ MILAN
28. 02. 2024 oznámení o zahájení řízení: Rekonstrukce ulice Školní
28. 02. 2024 Pronájem odstavných ploch pro koloběžky na území města Chomutova
28. 02. 2024 Dražební jednání - 30.04.2024, http://www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Křimov
26. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikace: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní ko
26. 02. 2024 Přičlenění honebních pozemků k honitbě Otvice
26. 02. 2024 PÚP - Chomutovské Velikonoce - strom, 26.03.-02.04.2024, nám. 1. máje, Chomutov
23. 02. 2024 Dražební jednání - 24.04.2024, www.e-drazby.cz - nemovitost, k.ú. Třebíška
22. 02. 2024 Dražební jednání - 08.04.2024, Průmyslový areál SLUNA s.r.o. - LCD TV ECG
22. 02. 2024 Závěr zjišťovacího řízení - „I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov“
21. 02. 2024 Dražební jednání - 09.05.2024, www.drazby-exekutori.cz - nemovitost, k.ú. Škrle
21. 02. 2024 zveřejnění záměru snížení nájemného v NP čp. 5249 Školní pěšina, Chomutov
20. 02. 2024 Zveřejnění záměru - prodej části p.č. 2192/2 v k.ú. CV II
20. 02. 2024 Zveřejnění záměru - prodej pozemků v k.ú. Chomutov I
19. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Husova, Jiráskova, Blatenská+další
19. 02. 2024 Zveřejnění záměru - prodej podílu k p.p.č. 3968/6 k.ú. CV I
19. 02. 2024 Návrh místní úpravy provozu - ul. Školní, Chomutov: MÚP - rekonstrukce ul. Školní, Chomutov
16. 02. 2024 PÚP - jeřán+návěs, skládání materiálu, 13.03.2024, ul. Zahradní, Chomutov
16. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Silnice III/25220 v Jirkově - Uzavírka most: Žádost o stanovení
15. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (ZTP) - Hutnická, Chomutov
15. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - odstraňování havárií plynu 2024: PÚP - opravy a odstraňování ha
15. 02. 2024 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
15. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (ZTP) - Dřínovská, Chomutov
14. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Mostecká, Jirkov: PÚP - pokládka kabelu NN pro nové OM p.p.
14. 02. 2024 Dokument "Dražební jednání - 05..." již není dostupný.
13. 02. 2024 zveřejnění pronájmu NP v čp. 5461 ul. 17.listopadu, Chomutov
13. 02. 2024 Dokument "Dražební jednání - 21..." již není dostupný.
13. 02. 2024 Nájem části pozemku parc. č. 2772/1 v k.ú. Chomutov II
12. 02. 2024 oznámení o zahájení řízení - jednání: "Projektová dokumentace, autorský dozor a GTP pro prvky PSZ v
09. 02. 2024 žádost o stanovisko k ZUK, UK a PÚP: ZUk+UK - veletrh TECHNODAYS 18.04.-20.04.2024, ul. B. Němcové,
07. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu - rezidentní parkování Jirkov: MÚP - Parkování pro rezidenty Jirkov
06. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Krušnohorská, Podhorská, Chomutov: MÚP - rekonstrukce ul. Kruš
06. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu - sil. č. II/607: MÚP - nová komunikace pro průmyslový areál, II/607
05. 02. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
02. 02. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích z důvodu uzav
02. 02. 2024 ZKRÁCENÝ ZPŮSOB - VÝVĚSKA (VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ): Změna č. 2 územního plánu Černovice
01. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Čechova, Beethovenova, nám. Dr. Beneše+další
31. 01. 2024 Zveřejnění záměru - prodej podílu k pozemkům v k.ú. Chomutov I
31. 01. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu Chomutov, ul. Jasmínová
31. 01. 2024 Dokument "Dražební jednání - 20..." již není dostupný.
30. 01. 2024 zveřejnění výběrového řízení - OE - insolvence
29. 01. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Chomutov, Ctiborova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

XML