Město Chomutov

Okresní město
Okres Chomutov

http://chomutov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Datová schránka: 497beyz
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2020 řízení - veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy: Změna č. 3 územního plánu Vysok
25. 03. 2020 Dražební vyhláška 20.05.20 - www.exekutor-drazby.cz - nemovitost k.ú. Černovice
24. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. nám. Dr. E. Beneše a Alešova, Jirkov
24. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: PÚP 10 Revis, Školní, K. Světlé+další
24. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: PÚP 11 VHS Mostecká+další
24. 03. 2020 Zrušení dražební vyhlášky
24. 03. 2020 Oprava mostu v km 63,727 TU602 Most - Chomutov
24. 03. 2020 Pronájem části parc. č. 3170/25 v ul. U Hačky v k.ú. Chomutov II - zveřejnění
24. 03. 2020 Pronájem pozemku parc. č. 3243/4 v Lipské ulici v k.ú. Chomutov II - zveřejnění
24. 03. 2020 OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska: Optická síť FTTH INSCZ_44001_Chomutov Pod Černým Vrchem
23. 03. 2020 Dražební vyhláška 22.04.20 - www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Jirkov
23. 03. 2020 Usnesení o odročení dražby
20. 03. 2020 Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2020
19. 03. 2020 Objízdná trasa při opravě ŽP 1963 na sil. I/13
18. 03. 2020 Nařízení o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
18. 03. 2020 řízení - veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy: Změna č. 1 územního plánu Březn
18. 03. 2020 Rozhodnutí o zrušení konání dražby
18. 03. 2020 Rozhodnutí o zrušení konání dražby
18. 03. 2020 Rozhodnutí o zrušení konání dražby
18. 03. 2020 Dražební jednání 13.05.20 - www.drazby-exekutori.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov I
17. 03. 2020 Chelčického: čp. 255
17. 03. 2020 rozhodnutí - odběr PZV, studny (domovní studny) (NSV-STP 6): Vrtaná studna na pozemku p.č. 121/21 (t
17. 03. 2020 rozhodnutí - odběr PZV, studny (domovní studny) (NSV-STP 6): Vrtaná studna na pozemku p.č. 121/21 (t
17. 03. 2020 Odročení dražebního jednání na neurčito - Petr Volák r.65
17. 03. 2020 Dražební jednání 23.04.20 - www.okdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Bílina
17. 03. 2020 0131: CV, Kadaňská, ŽP 1964
16. 03. 2020 Prodej pozemku 4435/11 CV I
16. 03. 2020 Odročení dražebního jednání - povinný: Martin Redai r.85
16. 03. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 5250/2 v k. ú. Chomutov I (převod nájmu)
13. 03. 2020 Stanovení PÚP: PÚP 08 Herkul, Vinohradská, A. Muchy + další
12. 03. 2020 Oprava železničního přejezdu P1963 na komunikaci č. I/13 v Chomutově
12. 03. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 5122/2 a parc. č. 5130/1 v k.ú. Chomutov I
12. 03. 2020 Pronájem pozemku parc. č. 5310/23 v k.ú. Chomutov I (převod nájmu)
11. 03. 2020 pronájem části nebytových prostor v čp. 5341 Zahradní, Chomutov
11. 03. 2020 Pronájem p.č. 2682/1,2,3,4,5,6,7 v Lipské ulici v k.ú. CV II - zveřejnění
11. 03. 2020 Dokument "Dražební jednání 12.0..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "Dražební jednání 12.0..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 03. 2020 2522: Bezručova (běh)
11. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Na Stráni, Jirkov
11. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - komunikace p. p.č. 2738/1, Černovice
11. 03. 2020 VPS Bílence
11. 03. 2020 VPS SPořice
11. 03. 2020 VPS Hora Sv.Šebestiána
11. 03. 2020 VPS Černovice
11. 03. 2020 VPS Kalek
11. 03. 2020 OZV č. 1-2020
11. 03. 2020 Jakoubka ze Stříbra: čp. 111
10. 03. 2020 Dokument "Dražební jednání 28.0..." již není dostupný.

XML