Městys Škvorec

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTYS ŠKVOREC
Masarykovo náměstí 122
250 83 Škvorec

Datová schránka: 93sb64m
E-mail: obecniurad@obecskvorec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obec. povahy - zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikaci
16. 07. 2019 Rozhodnutí - uzavírka silnice č.III/10169 Hradešín od 17.6. do 29.6.2019 úplná a od 30.6. do 19.7.2019
16. 07. 2019 Rozhodnutí - termín uzavírky silnice II/101 v k.ú. Zlatá - původní termín se ruší a povoluje se nový v rozmezí od 8.7.2019 do 13.7.2019
16. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 4.7.2019 od 8.00 do 15.00 hod. Škvorec a Třebohostice
16. 07. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 v pravomoci starostky
16. 07. 2019 Zveřejnění záměru o prodeji části obecního poz.par. č.5, část 5/1 o výměře 203 m2 v k.ú. Třebohostice u Škvorce
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - písemnost k vyzvednutí
28. 06. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec č. 6/2019 v pondělí 24.6.2019 od 19.00 hodin na Úřadě městysu Škvorec
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška-písemnost k vyzvednutí
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obec. povahy - zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikaci
28. 06. 2019 Závěrečný účet městyse Škvorec za rok 2018
25. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
22. 06. 2019 Zápis č. 5 /2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec ze dne 27.května 2019
19. 06. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 4.7.2019 od 8.00 do 15.00 hod. Škvorec a Třebohostice
19. 06. 2019 VODOS Kolín - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
14. 06. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
14. 06. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec č. 6/2019 v pondělí 24.6.2019 od 19.00 hodin na Úřadě městysu Škvorec
13. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na silnici č. III/10169 a III/10170- rekonstrukce silnice č.III/10169 k.ú. Hradešín od 17.6. do 19.7.2019
12. 06. 2019 Rozhodnutí - uzavírka silnice č.III/10169 Hradešín od 17.6. do 29.6.2019 úplná a od 30.6. do 19.7.2019
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 - v pravomoci starosty
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška-písemnost k vyzvednutí
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích
08. 06. 2019 Vyjádření městyse Škvorec k dokumentaci II/101 Úvaly – Říčany, DÚR, pro účely územního řízení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy na sil.č. III/33313 v k.ú. Sibřina a III/0127 v k.ú.Stupice od 10.6.do 15.9.2019
06. 06. 2019 Zápis č. 5 /2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec ze dne 27.května 2019
06. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
01. 06. 2019 Kůrovec ničí naše lesy - výzva pro vlastníky lesů -KÚSK
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
30. 05. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec v pondělí 27. 5. 2019 od 19.00 hod. na Úřadu městyse Škvorec
30. 05. 2019 Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veř.potřebu ve Škvorci a Třebohosticích
30. 05. 2019 Rozhodnutí - termín uzavírky silnice II/101 v k.ú. Zlatá - původní termín se ruší a povoluje se nový v rozmezí od 8.7.2019 do 13.7.2019
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
27. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
27. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 - Informace o počtu a sídle voleb.okrsků
24. 05. 2019 Dokument "Veřejná dražební vyhl..." již není dostupný.
24. 05. 2019 Dokument "Veřejná dražební vyhl..." již není dostupný.
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - změna návrhu opatření obecné povahy- omezení užívání pitné vody
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody
23. 05. 2019 Vyjádření městyse Škvorec k dokumentaci II/101 Úvaly – Říčany, DÚR, pro účely územního řízení
23. 05. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec v pondělí 27. 5. 2019 od 19.00 hod. na Úřadu městyse Škvorec
23. 05. 2019 Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec ze dne 29. dubna 2019
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - změna návrhu opatření obecné povahy- omezení užívání pitné vody
17. 05. 2019 VODOS Kolín - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
17. 05. 2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Škvorec ze dne 1. dubna 2019
12. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 - svolání 1.zasedání okrskové volební komise
11. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
10. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
10. 05. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

XML