Městys Šatov

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://obecsatov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Šatov
Šatov 124
671 22 Šatov

Datová schránka: fzab7i7
E-mail: podatelna.satov@quick.cz, ousatov@volny.cz, ucetni.satov@quick.cz, pokladna.satov@quick.cz, matrika.satov@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Veřejná vyhláška - doručení změny č. 3 Územního plánu Šatov a úplného znění Územního plánu Šatov
21. 09. 2021 Záměr pachtu městyse - pozemek p.č. 278 .
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212
15. 09. 2021 Příloha č.1 opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství
15. 09. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 8/2021
13. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Znovín Cup 2021
13. 09. 2021 Nákres Situace místní úpravy provozu na PK - Znovín Cup 2021
09. 09. 2021 Jmenování členů OVK v Šatově na neobsazená místa pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
09. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK ve volebním okrsku č. 1 Šatov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
02. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění RO č. 2/2021 svazku Daníž vodovody Šatov
01. 09. 2021 Pozvánka na jednání ZM Šatov č. 7/2021, které se uskuteční ve středu 8.9.2021 v 17:30 hodin na Úřadu městyse Šatov
30. 08. 2021 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Termín konání voleb: 8. a 9. 10.2021
23. 08. 2021 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek ze psů za rok 2020
23. 08. 2021 Městys Šatov Rozpočtové opatření č.7 /2021
23. 08. 2021 Městys Šatov Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.7 /2021
23. 08. 2021 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek za odstraňování komunálních odpadů za rok 2020
23. 08. 2021 Návrh 65/A na zrušení opatření obecné povahy - části Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK
23. 08. 2021 Návrh 67/A na zrušení opatření obecné povahy - části Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK
16. 08. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK - Dotační program: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JmK v roce 2021
16. 08. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK- Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v JmK pro rok 2021
16. 08. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK - "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šatov"
03. 08. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK
03. 08. 2021 Nákres Situace místní úpravy provozu na PK
30. 07. 2021 VaK Znojemsko- schválený Závěrečný účet za rok 2020
29. 07. 2021 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
29. 07. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
13. 07. 2021 Městys Šatov Rozpočtové opatření č. 5 /2021
13. 07. 2021 Městys Šatov Rozpočtové opatření č. 6 /2021
13. 07. 2021 Městys Šatov Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.5 a 6 /2021
12. 07. 2021 Vodovody a kanalizace Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech. - RO č. 01/2021
08. 07. 2021 Svazek Daníž vodovody Šatov Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.1/2021
29. 06. 2021 Pozvánka na jednání ZM Šatov č. 6/2021, které se uskuteční 7.7.2021 v 16:00 hodin na Úřadu městyse Šatov
24. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu svazku Daníž vodovody Šatov za rok 20120
22. 06. 2021 Závěrečný účet Městyse Šatov za rok 2020
22. 06. 2021 Příloha Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2020 -Výkaz FIN 2-12M
22. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2020
11. 06. 2021 Městys Šatov Rozpočtové opatření č. 4 /2021
11. 06. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 5/2021
11. 06. 2021 Městys Šatov Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.4 /2021
08. 06. 2021 VaK Znojemsko- návrh Závěrečného účtu za rok 2020
03. 06. 2021 Návrh Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2020
03. 06. 2021 Příloha k Návrhu Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2020-Výkaz FIN 2-12 M
02. 06. 2021 Informace o oznámení záměru dle Přílohy č.3 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve věci povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady ve vytěžené části dobývacího prostoru Šatov II.
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek - Ministerstvo zemědělství
02. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
02. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
02. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
02. 06. 2021 Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na územní České republiky k opatření obecné povahy
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Výzva k podání připomínek nebo námitek ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích

XML