Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Ing. Josef Nový / 18.03.2019 / 19.03.2022
18. 03. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín / 18.03.2019 / 29.03.2019
15. 03. 2019 Dražební jednání se koná dne 6.5.2019 v 10:00 hodin na adrese Černá cesta 35A, Olomouc, pov.: Eva Koderová, více viz příloha. / 15.03.2019 / 07.05.2019
15. 03. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 25.4.2019 ve 13:00 hod., pov.: Sádlová Hana, více viz příloha. / 15.03.2019 / 26.04.2019
15. 03. 2019 Dražební jednání se koná dne 16.4.2019 od 12:48, Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany, pov.: Stanislav Uhlíř, více viz příloha. / 15.03.2019 / 17.04.2019
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy č. 2, více viz příloha. / 15.03.2019 / 01.04.2019
15. 03. 2019 věcné břemeno v k.ú. Podmokly / 15.03.2019 / 01.04.2019
15. 03. 2019 Usnesení z 5. schůze rady města konané dne 12. března 2019 / 15.03.2019 / 01.04.2019
15. 03. 2019 Děčín, ul. Popovická, úprava kNN (ozn. stavby: IE-12-4004881) / 15.03.2019 / 01.04.2019
14. 03. 2019 Dražební jednání se koná dne 15.4.2019 v 10:15 hod. na adrese Masarykova 3085/12, 400 01 Ústí nad Labem-město, pov.: Anna Čisárová, více viz příloha. / 14.03.2019 / 16.04.2019
14. 03. 2019 zřízení věcného břemene v k.ú. Vilsnice, Březiny u Děčína / 14.03.2019 / 01.04.2019
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu dopr. značením / 14.03.2019 / 31.03.2019
14. 03. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích / 14.03.2019 / 31.03.2019
13. 03. 2019 Dražební jednání se koná dne 18.4.2019 v 8:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230, pov.: Petra Dvořáková, více viz příloha. / 13.03.2019 / 19.04.2019
13. 03. 2019 stanovení celoročního dopr. značení pro havárie na úseku města Děčína / 13.03.2019 / 30.03.2019
13. 03. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., - veřejné projednání dokumentace / 13.03.2019 / 28.03.2019
12. 03. 2019 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz dne 22.5.2019 v 9:45 hod., pov.: Petr Nazárko, Jiří Nazárko, Libuše Nazárková, více viz příloha. / 12.03.2019 / 23.05.2019
12. 03. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta/referentky sociálních věcí zajišťující správu agendy sociálně-právní ochrany dětí. / 12.03.2019 / 05.04.2019
12. 03. 2019 Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2019 / 12.03.2019 / 29.03.2019
12. 03. 2019 Zvířata nalezená ke dni 12.03.2019 / 12.03.2019 / 29.03.2019
12. 03. 2019 Jetřichovice, Všemily - propojení vodovodu / 12.03.2019 / 29.03.2019
12. 03. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice I/13 Děčín, Kamenická / 12.03.2019 / 29.03.2019
12. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby (novostavba rodinného domu k.ú. Mezná u Hřenska) / 12.03.2019 / 28.03.2019
12. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - k.ú.Děčín-Staré Město, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Loubí u Děčína, Maxičky, Nebočady, Podmokly, Vislnice, více viz příloha. / 12.03.2019 / 12.06.2019
12. 03. 2019 Prodej pozemků / 12.03.2019 / 28.03.2019
12. 03. 2019 Oznámení o veřejném projednání dokumentace - Přeložka silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka) / 12.03.2019 / 28.03.2019
12. 03. 2019 Prodej pozemku / 11.03.2019 / 29.03.2019
12. 03. 2019 Celoroční dopravní značení opravy havarijních stavů inženýrských sítí (viz příloha) / 11.03.2019 / 28.03.2019
12. 03. 2019 Záložní zdroj tepla v domě č.p. 1013, Šluknov, Sídliště / 11.03.2019 / 28.03.2019
11. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření schválených radou města v únoru 2019 / 11.03.2019 / 31.01.2020
11. 03. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 15.5.2019 v 11:00 hod., pov.: Miroslav Fencl, více viz příloha. / 11.03.2019 / 16.05.2019
11. 03. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 15.5.2019 v 11:00 hod., pov.: Jan Svejkovský, více viz příloha. / 11.03.2019 / 16.05.2019
11. 03. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 15.5.2019 v 11:00 hod., pov.: Jan Škrdla, více viz příloha. / 11.03.2019 / 16.05.2019
11. 03. 2019 Dražební jednání se koná dne 8.5.2019 v 10:00 hodin v sídle Exekutorského úřadu 178 Plzeň-jih, v Bezovce 1896/6, 301 00 Plzeň, pov.: Pavel Vítek, více viz příloha. / 11.03.2019 / 09.05.2019
11. 03. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz dne 24.4.2019 v 10:00 hod., pov.: Emil Mandys, více viz příloha. / 11.03.2019 / 25.04.2019
11. 03. 2019 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://drazby.exekucecv.cz, dne 17.04.2019 v 10:00, pov.: Marek Marian, více viz příloha. / 11.03.2019 / 18.04.2019
11. 03. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz., dne 11.4.2019 v 9:00 hod., pov.: Pavlína Benešová, více viz příloha. / 11.03.2019 / 12.04.2019
11. 03. 2019 věcné břemeno v k.ú. Podmokly, P. Žleb / 11.03.2019 / 28.03.2019
08. 03. 2019 Opatření obecné povahy - Krajský úřad Ústeckého kraje - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - I/13 Děčín / 08.03.2019 / 25.03.2019
08. 03. 2019 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 28.2.2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I / 08.03.2019 / 25.03.2019
08. 03. 2019 svazek klíčů nález č.15/19 / 08.03.2019 / 25.03.2019
08. 03. 2019 občanský průkaz nález č.16/19 / 08.03.2019 / 25.03.2019
08. 03. 2019 "Výměna vodovodních řadů-ul.Saská, Děčín-Bělá" / 08.03.2019 / 25.03.2019
08. 03. 2019 Opětovné zveřejnění - prodej podílů pozemku / 08.03.2019 / 25.03.2019
07. 03. 2019 Děčín, Horní Oldřichov-rozšíření kanalizačního systému / 07.03.2019 / 24.03.2019
07. 03. 2019 Děčín-Bělá, rozšíření kanalizačního systému - ul. Saská a Tělocvičná / 07.03.2019 / 24.03.2019
06. 03. 2019 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: http://drazby.exekurorracek.cz/ dne 17.4.2019 v 11:00 hodin, pov.: Jan Rehn, Petra Rehnová, více viz příloha. / 06.03.2019 / 18.04.2019
06. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, více viz příloha. / 06.03.2019 / 12.04.2019
06. 03. 2019 osazení přechodného dopravního značení či zařízení na komunikaci ppč. 877/28 k.ú. Boletice v Děčíně XXXII (viz příloha) / 06.03.2019 / 23.03.2019
06. 03. 2019 osazení přechodného dopravního značení či zařízení na místní komunikaci Plavební v Děčíně I (viz příloha) / 06.03.2019 / 23.03.2019

XML