Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy dopravním značením Lipová, Česká Kamenice / 05.12.2019 / 22.12.2019
05. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy dopravním značením, Sokolský vrch, Benešov n Pl. / 05.12.2019 / 22.12.2019
05. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy dopravním značením Jetřichovice ppč. 15/1 / 05.12.2019 / 22.12.2019
05. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy dopravním značením Jetřichovice ppč. 1233 a 96/1 kú Jetřichovice u Děčína / 05.12.2019 / 22.12.2019
05. 12. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu DZ na MK Nerudova, DC I - JUDr. Kozáková / 05.12.2019 / 22.12.2019
05. 12. 2019 OOP - stanovení dopravního značení, III/25861, Jetřichovice mostek 25861-3 / 05.12.2019 / 22.12.2019
05. 12. 2019 OOP - stanovení dopravního značení Přímá, Děčín / 05.12.2019 / 22.12.2019
05. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy dopravním značením, Havlíčkova, Česká Kamenice / 05.12.2019 / 22.12.2019
04. 12. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 05.02.2020 v 11:00 hod., pov.: Jan Svejkovský, více viz příloha. / 04.12.2019 / 06.02.2020
04. 12. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 05.02.2020 v 11:00 hod., pov.: Jan Škrdla, více viz příloha. / 04.12.2019 / 06.02.2020
04. 12. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 05.02.2020 v 11:00 hod., pov.: Miroslav Fencl, více viz příloha. / 04.12.2019 / 06.02.2020
04. 12. 2019 Zvířata nalezená ke dni 03.12.2019 / 04.12.2019 / 21.12.2019
04. 12. 2019 Zrušení živnostenského oprávnění - Konečný / 04.12.2019 / 21.12.2019
04. 12. 2019 věcné břemeno v k.ú. Děčín-Staré Město / 04.12.2019 / 21.12.2019
04. 12. 2019 Usnesení o zrušení dražebního jednání - pov.: Thi Ha Nguyen, více viz příloha. / 04.12.2019 / 20.12.2019
04. 12. 2019 Nařízení města č. 1/2019, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu, více viz příloha. / 04.12.2019 / 20.12.2019
04. 12. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení (Rekonstrukce veřejného osvětlení, Metropolitní síť) / 04.12.2019 / 20.12.2019
04. 12. 2019 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín / 04.12.2019 / 13.12.2019
03. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření schválených radou města v listopadu 2019 / 03.12.2019 / 31.01.2020
03. 12. 2019 Žádost o pronájem pozemku, k.ú. Bynov na zahradu / 03.12.2019 / 18.12.2019
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Zadání Územního plánu Dobrná / 03.12.2019 / 02.01.2020
02. 12. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/103/Zim/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého a movitého majetku v katastrálním území Děčín, více viz příloha. / 02.12.2019 / 30.01.2020
02. 12. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/113/MB/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podmokly, více viz příloha. / 02.12.2019 / 08.01.2020
02. 12. 2019 OOP - návrh místní úpravy dopravním značením Oblouková, Jílové / 02.12.2019 / 03.01.2020
02. 12. 2019 Usnesení z 20A. schůze rady města konané dne 26. listopadu 2019 / 02.12.2019 / 19.12.2019
02. 12. 2019 OOP - stanovení dopravního značení Jelení, Děčín / 02.12.2019 / 19.12.2019
02. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: v lokalitě silnice I. třídy č.I/13 v obci Děčín, Nový most, směr Nový Bor, z důvodu: oprava mostních svodidel v celkové délce 60 metrů, v rámci akce "Zhotovení bezpečnostních prvků (tlumič nárazu, svodidla, ukazatel směru) na silnicích I. třídy a dálnicích v Ústeckém kraji", více viz příloha. / 02.12.2019 / 18.12.2019
29. 11. 2019 Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06 / 29.11.2019 / 16.12.2019
29. 11. 2019 Písemnost - Monika Dunková - nezl.Patrik Dunka, více viz příloha. / 29.11.2019 / 16.12.2019
29. 11. 2019 OOP - stanovení dopr. značení Jiřího z Poděbrad, Děčín / 29.11.2019 / 16.12.2019
29. 11. 2019 Prodej pozemků - k.ú. Podmokly, Děčín / 29.11.2019 / 16.12.2019
29. 11. 2019 OOP - návrh místní úpravy Bynovec - sil. III/25857, III/25858 / 29.11.2019 / 31.12.2019
28. 11. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz., dne 15.01.2020 ve 12:00 hod., pov.: Thi Ha Nguyen, více viz příloha. / 28.11.2019 / 16.01.2020
28. 11. 2019 Zvířata nalezená ke dni 26.11.2019 / 28.11.2019 / 15.12.2019
27. 11. 2019 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 21.11.2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I / 27.11.2019 / 14.12.2019
27. 11. 2019 OOP - stanovení dopravního značení Tyršova, Česká Kamenice / 27.11.2019 / 14.12.2019
27. 11. 2019 OOP - stanovení dopravního značení Lužická / 27.11.2019 / 14.12.2019
27. 11. 2019 Huntířov, kabelizace NN od R15 k R11 / 27.11.2019 / 14.12.2019
27. 11. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito, pov.: Daniela Řehořová, více viz příloha. / 27.11.2019 / 13.12.2019
26. 11. 2019 peněženka nález č.73/19 / 26.11.2019 / 13.12.2019
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 / 26.11.2019 / 13.12.2019
26. 11. 2019 peněženka nález č.74/19 / 26.11.2019 / 13.12.2019
26. 11. 2019 Plán udržitelné městské mobility města Děčín - každý může Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce kraje. / 26.11.2019 / 13.12.2019
25. 11. 2019 Usnesení z 20. schůze rady města konané dne 19. listopadu 2019 / 25.11.2019 / 12.12.2019
25. 11. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu DZ na MK nám.5.května, DC III - J.V. / 25.11.2019 / 12.12.2019
25. 11. 2019 Úprava veřejného osvětlení - ul. Mendelova a Truhlářská / 25.11.2019 / 12.12.2019
25. 11. 2019 UR - Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice / 25.11.2019 / 12.12.2019
25. 11. 2019 SEA - Plán udržitelné městské mobility města Děčín - zveřejnění informace o návrhu koncepce / 25.11.2019 / 11.12.2019
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 / 22.11.2019 / 10.12.2019
22. 11. 2019 OOP - stanovení dopravního značení Plavební, Děčín / 22.11.2019 / 09.12.2019

XML