Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 18.9.2019 v 10:00 hod., pov.: Iveta Nedvědová, více viz příloha. / 22.07.2019 / 19.09.2019
22. 07. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz dne 18.9.2019 v 9:00 hod., pov.: Pavel Vaníček, více viz příloha. / 22.07.2019 / 19.09.2019
22. 07. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 18.9.2019 v 10:00 hod., pov.: Tomáš Krč, více viz příloha. / 22.07.2019 / 19.09.2019
22. 07. 2019 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekuce-online.cz dne 17.9.2019 v 10:00, pov.: Roman Feistner, Petr Feistner, více viz příloha. / 22.07.2019 / 18.09.2019
22. 07. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 3.9.2019 od 13:00 hod., pov.: Kubela Bohumil, více viz příloha. / 22.07.2019 / 04.09.2019
22. 07. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání na den 27.8.2019 v 10:00 hodin, více viz příloha. / 22.07.2019 / 28.08.2019
19. 07. 2019 peněženka včetně dokladů a fin. hotovosti nález č. 53/19 / 19.07.2019 / 05.08.2019
19. 07. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Nerudova, Děčín / 19.07.2019 / 05.08.2019
18. 07. 2019 Návrh OOP - trvalé dopr. značení - Vítězství sil. II/261 Děčíně / 18.07.2019 / 19.08.2019
18. 07. 2019 Návrh OOP - trvalé dopr. značení Teplická ppč. 761/135 Děčín / 18.07.2019 / 19.08.2019
18. 07. 2019 Návrh OOP - trvalé dopr. značení Těchlovice / 18.07.2019 / 19.08.2019
18. 07. 2019 Návrh OOP - trvalé dopr. značení Srbská Kamenice / 18.07.2019 / 19.08.2019
18. 07. 2019 Návrh OOP - trvalé dopr. značení Jílové Za Drahou / 18.07.2019 / 19.08.2019
18. 07. 2019 Usnesení ze 13a schůze rady města konané dne 15. července 2019, více viz příloha. / 18.07.2019 / 05.08.2019
18. 07. 2019 OOP - aktualizace přechodného dopr. zn. ppč 821/1 k.ú. Podmokly / 18.07.2019 / 04.08.2019
18. 07. 2019 OOP - trvalé dopravní značení Žižkova, Resslova, Na Vinici, Děčín / 18.07.2019 / 04.08.2019
18. 07. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. - Verneřice sil. III/24092 / 18.07.2019 / 04.08.2019
18. 07. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Folkářská 89, Děčín / 18.07.2019 / 04.08.2019
18. 07. 2019 opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice č. I/13 (ul. Teplická) u domu čp. 395 / 18.07.2019 / 04.08.2019
17. 07. 2019 mobilní telefon nález č.52/19 / 17.07.2019 / 03.08.2019
17. 07. 2019 mobilní telefon nález č.51/19 / 17.07.2019 / 03.08.2019
17. 07. 2019 OOP - přechodné dopr. značení Čsl. Mládeže, Děčín / 17.07.2019 / 03.08.2019
16. 07. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Dolní Žleb / 16.07.2019 / 02.08.2019
16. 07. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Labská Děčín / 16.07.2019 / 02.08.2019
16. 07. 2019 Stavební povolení - Česká Kamenice, Filipov - náhrada zdroje, DC 006 029 / 16.07.2019 / 02.08.2019
16. 07. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Potoka u domu na adrese Teplická č.p. 152/131, DC VIII - N.H. zastoupené zákonným zástupcem M.H. / 16.07.2019 / 02.08.2019
16. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby (rekonstrukce kanalizace a vodovodu v k.ú. Horní Oldřichov a Bynov) / 16.07.2019 / 01.08.2019
15. 07. 2019 Dražební jednání se koná dne 16.8.2019 v 8:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230, pov.: Jitka Píchová, více viz příloha. / 15.07.2019 / 17.08.2019
15. 07. 2019 Stanovení přechodného dopr. zn. Kamenická Dc / 15.07.2019 / 01.08.2019
15. 07. 2019 Usnesení z 13. schůze rady města konané dne 9. července 2019, více viz příloha. / 15.07.2019 / 31.07.2019
12. 07. 2019 Dražební jednání se koná dne 16.8.2019 v 8:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230, pov.: Jana Lipenská, více viz příloha. / 12.07.2019 / 17.08.2019
12. 07. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz., dne 15.8.2019 v 9:00 hod., pov.: Hana Kučeráková, více viz příloha. / 12.07.2019 / 16.08.2019
12. 07. 2019 věcné břemeno v k.ú. Děčín, K. Studenec, Děčín-Staré Město / 12.07.2019 / 29.07.2019
12. 07. 2019 Písemnost - Sokol Petr, více viz příloha. / 12.07.2019 / 29.07.2019
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení, v lokalitě: silnice I. třídy č. I/9, I/13 a I/62 na území okresu Děčín, v rámci akce: "Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů", více viz příloha. / 12.07.2019 / 29.07.2019
11. 07. 2019 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: http://drazby.eupj.cz/ dne 20.8.2019 v 10:00 hod., pov.: Plachý Michal, více viz příloha. / 11.07.2019 / 21.08.2019
11. 07. 2019 Návrh místní úpravy provozu dopr. zn. Malšovice čp. 39 / 11.07.2019 / 12.08.2019
11. 07. 2019 Stanovení přechodného dopr. značení Luční, Děčín / 11.07.2019 / 28.07.2019
11. 07. 2019 Stanovení přechodného dopr. značení III/26229 Děčín - Folknáře / 11.07.2019 / 28.07.2019
11. 07. 2019 Stanovení přechodného dopr. značení Popovická Dc / 11.07.2019 / 28.07.2019
11. 07. 2019 Přechodné dopravní značení Železný knedlík 2019 / 11.07.2019 / 28.07.2019
10. 07. 2019 Návrh místní úpravy provozu Březová Děčín / 10.07.2019 / 11.08.2019
10. 07. 2019 Zvířata nalezená ke dni 09-07-2019 / 10.07.2019 / 27.07.2019
10. 07. 2019 Stanovení přech. dopr. značení Kosmonautů / 10.07.2019 / 27.07.2019
09. 07. 2019 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz dne 25.09.2019 v 9:30 hod., pov.: Stanislav Slezák, více viz příloha. / 09.07.2019 / 26.09.2019
09. 07. 2019 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekuce-online.cz dne 17.09.2019 v 10:00, pov.: Roman Feistner, více viz příloha. / 09.07.2019 / 18.09.2019
09. 07. 2019 Návrh OOP - Ploučnická, Děčín / 09.07.2019 / 10.08.2019
09. 07. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz., dne 8.8.2019 v 10:00 hod., pov.: Pavlína Benešová, více viz příloha. / 09.07.2019 / 09.08.2019
09. 07. 2019 Dražební jednání se koná dne 31.7.2019 v 13:00 hodin v sídle exekutorského úřadu na adrese Exekutorského úřadu Mladá Boleslav, Palackého 267/9, 293 01 Mladá Boleslav, pov.: Korol Vasylyna, více viz příloha. / 09.07.2019 / 01.08.2019
09. 07. 2019 využití pozemků v k.ú. Děčín / 09.07.2019 / 26.07.2019

XML