Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 09.12.2020 v 11:00 hod., pov.: Magdalena Cermonová, více viz příloha. / 30.09.2020 / 10.12.2020
30. 09. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz dne 29.10.2020 v 10:00 hod., pov.: Olga Čurejová, více viz příloha. / 30.09.2020 / 30.10.2020
30. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Vojanova, Děčín Omexom / 30.09.2020 / 17.10.2020
30. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení sil. III/25861 Jetřichovice (Rynartice) SaM povrchy komunikace / 30.09.2020 / 17.10.2020
30. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení III/25857 Arnoltice OMEXOM / 30.09.2020 / 17.10.2020
29. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2020 schválených radou města v září 2020 / 29.09.2020 / 31.01.2021
29. 09. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 25.11.2020 v 11:00 hod., pov.: Jana Neumanová, více viz příloha. / 29.09.2020 / 26.11.2020
29. 09. 2020 Usnesení ze 17. schůze rady města konané dne 22. září 2020 / 29.09.2020 / 16.10.2020
25. 09. 2020 OOP - Návrh stanovení dopravního značení Brožíkova, Sukova Děčín / 25.09.2020 / 26.10.2020
25. 09. 2020 Aukční vyhláška na prodej ppč.1373/2, 1373/1, 1373/2 k.ú.Horní Oldřichov, více viz příloha. / 25.09.2020 / 22.10.2020
25. 09. 2020 Mezní Louka, č.p. 72, úprava vedení NN / 25.09.2020 / 12.10.2020
25. 09. 2020 Usnesení o odročení dražebního jednání na neurčito - pov.: Miroslav Štrobach, více viz příloha. / 25.09.2020 / 12.10.2020
25. 09. 2020 Zveřejnění záměru - změna smlouvy o nájmu nebytových prostor SNP č. 7/94 ze dne 10.02.1994, Jindřichova 337, Bynov / 25.09.2020 / 12.10.2020
24. 09. 2020 Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Děčín - Horní Oldřichov, že v termínu říjen/2020 - listopad/2020 bude v této oblasti prováděna stavba - akce: IP-12-4010374 - DC-DC VIII, ppč.1315/1, přípojka kNN, která řeší připojení nového odběrného místa, dle projektu vypracovaného společností OMEXOM GA Energo s.r.o., více viz příloha. / 24.09.2020 / 30.11.2020
24. 09. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 10.11.2020 od 12:00 hodin, pov.: ShellShock s.r.o., více viz příloha. / 24.09.2020 / 12.11.2020
24. 09. 2020 Dražební jednání se koná dne 30.10.2020 v 11:00 hod. na adrese Modrá 44, Děčín, pov.: ROBAL s.r.o. v likvidaci, více viz příloha. / 24.09.2020 / 31.10.2020
24. 09. 2020 Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 17.09.2020 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I / 24.09.2020 / 11.10.2020
24. 09. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo sociálního pracovníka / sociální pracovnice. / 23.09.2020 / 15.10.2020
24. 09. 2020 Výběrové řízení na 2 pracovní místa referenta / referentky sociálních věcí zajišťující agendu sociálně právní ochranu dětí - doba určitá / 23.09.2020 / 13.10.2020
23. 09. 2020 Integrované šetření v zemědělství 2020 - Český statistický úřad, bude provádět šetření v terénu (informace viz propagační materiál). Písemnost vedená pod jejich č.j. ČSÚ-011631/2020. / 23.09.2020 / 25.10.2020
23. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení ul. Práce, Děčín, opěrná zeď / 23.09.2020 / 10.10.2020
23. 09. 2020 UR - REKO MS Děčín - Kozinova + 1 / 23.09.2020 / 10.10.2020
23. 09. 2020 Nadzemní vedení optické sítě JAW.cz, Děčín / 23.09.2020 / 10.10.2020
23. 09. 2020 Zvířata nalezená ke dni 22.09.2020 / 23.09.2020 / 10.10.2020
23. 09. 2020 OMH eviduje žádost o pronájem pozemku k.ú. Bělá u Děčína, zahrada k domu / 23.09.2020 / 09.10.2020
22. 09. 2020 OOP - záměr změny dopravního značení Malá Veleň - Soutěsky - obec - konec obce / 22.09.2020 / 24.10.2020
22. 09. 2020 OOP - návrh změny dopravního značení Janov - III/25857, III/25860 a místní a účelové komunikace / 22.09.2020 / 24.10.2020
22. 09. 2020 Aukční vyhláška na prodej ppč.409/1 k.ú.Děčín-Staré Město, více viz příloha. / 22.09.2020 / 22.10.2020
21. 09. 2020 hotovost, nálezč.33/20 / 21.09.2020 / 08.10.2020
21. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Libušina, Dvořáková - Jílové - oprava povrchů DOKOM FINAL / 21.09.2020 / 08.10.2020
21. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení II-261 Litoměřická Děčín oprava zámků protipovodňových hrází / 21.09.2020 / 08.10.2020
21. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Děčín, Šeříková - úprava sítě VO / 21.09.2020 / 08.10.2020
21. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Děčín Pr. Žleb - Čertova voda vrty SG Geotechnika / 21.09.2020 / 08.10.2020
21. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Příčná, Oblouková, Rakovnická Děčín - SDH Děčín / 21.09.2020 / 08.10.2020
21. 09. 2020 peněženka, nález č.32/20 / 21.09.2020 / 08.10.2020
18. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Janská - nadační běh Runštejn / 18.09.2020 / 05.10.2020
18. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Tržní, Thomayerova, Bezručova Děčín / 18.09.2020 / 05.10.2020
18. 09. 2020 Stanovisko k návrhu koncepce „Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 – 2027“ / 18.09.2020 / 05.10.2020
17. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zásah musí být proveden v období vegatačního klidu do 15.listopadu 2020, více informací viz příloha. / 17.09.2020 / 16.11.2020
17. 09. 2020 SEA-Stanovisko KÚÚK - Strategický plán rozvoje města Děčín 2021-2027 / 17.09.2020 / 05.10.2020
17. 09. 2020 Oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení pro "ČOV" v k.ú. Dobrná / 17.09.2020 / 04.10.2020
17. 09. 2020 Oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení pro "Vrtaná studna" v k.ú. Dobrná / 17.09.2020 / 04.10.2020
17. 09. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Višňová, oprava vodovodu / 17.09.2020 / 04.10.2020
17. 09. 2020 Oznámení o ustanovení statutárního města Děčín opatrovníkem / 17.09.2020 / 04.10.2020
16. 09. 2020 Zvířata nalezená ke dni 15.09.2020 / 16.09.2020 / 03.10.2020
16. 09. 2020 Telefonní spojení do volebních místností ve volebním obvodu č. 33 - Děčín / 16.09.2020 / 18.10.2020
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR / 16.09.2020 / 18.10.2020
16. 09. 2020 OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku k.ú. Dolní Žleb (na zahradu, zázemí k RD) / 16.09.2020 / 01.10.2020
16. 09. 2020 OMH eviduje žádosti o změnu nájemních smluv na pronájem části pozemku k.ú. Boletice nad Labem / 16.09.2020 / 01.10.2020
15. 09. 2020 Dokument "Dražební jednání se k..." již není dostupný.

XML