Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2024 Prodej, pronájem 26.02.202412.03.2024OMH opětovně zveřejňuje záměr města - prodej části pozemku, k.ú. PodmoklyMagistrát města Děčín, OMHU1840195U1840196
26. 02. 2024 Oznámení 26.02.202415.03.2024Oznámení o konání dohadovacího řízení - prodej nemovitosti, částí pozemků, k.ú. Děčín - Staré MěstoMagistrát města Děčín, OMHU1840170
24. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 24.02.202427.03.2024OOP - návrh DZT Jetřichovice u čp. 118 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, mimo dopr. obsluhuMagistrát města Děčín, OSCU1840179
24. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 24.02.202427.03.2024OOP - návrh DZT MK čp. 84, 53, 52 a 50 Vysoká Lípa - Jetřichovice B1 mimo dopr. obsluhuMagistrát města Děčín, OSCU1840185
24. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 24.02.202427.03.2024OOP - návrh DZT MK u pensionu Falkenštejn čp. 73, Jetřichovice B11 + E13 mimo DOMagistrát města Děčín, OSCU1840184
23. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 23.02.202411.03.2024Společné povolení ke stavbě "Vrtaná studna" na p.p.č. 1091/5 v k.ú. FalknovMagistrát města Děčín, OZPU1840174U1840175
23. 02. 2024 Rozhodnutí, Usnesení 23.02.202411.03.2024Usnesení ze 3A. schůze rady města konané dne 16. února 2024Magistrát města Děčín, TAJU1840177
23. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 23.02.202411.03.2024OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p. 1317/11, DC II - D.F.Magistrát města Děčín, OSCU1840176
23. 02. 2024 Dotace 23.02.202424.02.2027Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠparlinkováMagistrát města Děčín, OEU1840169
22. 02. 2024 Dražba 22.02.202409.04.2024Dražba movitých věcí se koná dne 08.04.2024 v 10:00 hodin na adrese: Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223, Lobodice 75101, pov.: Petr Sieger, více viz přílohaExekutorský úřad ŠumperkU1840159
22. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 22.02.202411.03.2024Opatření obecné povahy - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici v lokalitě: I/13 v úseku Děčín - Knínice, I/15 v obci Lovosice, I/30 v obcích Lovosice a Ústí nad Labem, I/62 v obci Ústí nad Labem - omezení provozu na silnici II/613 ul. Střelecká v Ústí nad Labem (úplná uzavírka jízdního směru do centra) + omezení odbočení ze silnice č. I/30 na silnici č. II/613 + vedení objízdných tras v rámci realizace 2. etapy níže uvedených akcí od 16.04.2024 do 30.06.2024, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářstvíU1840164
22. 02. 2024 Rozhodnutí, Usnesení 22.02.202410.03.2024Změna ÚR - Bílá místa Děčínsko - Brložec na pozemcích st.p.č. 7, 21/2, parc. č. 30, 182/2, 182/12, 309/1, 309/13, 309/14, 309/15, 314/1, 316, 318, 321, 326 v katastrálním území Brložecoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřadU1840162
22. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 22.02.202410.03.2024Informace pro občany o realizaci opravného broušení kolejnic na traťovém úseku Prostřední Žleb - Dolní Žleb. Práce budou probíhat ve večerních a nočních hodinách ve dnech 13. - 17.03.2024, více viz příloha.Správa železnicU1840156U1840157
22. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 22.02.202425.03.2024OOP - návrh DZT odstavná plochy pro parkování na ppč. 2128 k.ú. Srbská KameniceMagistrát města Děčín, OSCU1840145U1840146
22. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 22.02.202425.03.2024OOP - návrh DZT 79c na ppč. 936/4 k.ú. Jílové u Děčína, Lipová – VP ZTPMagistrát města Děčín, OSCU1840148
22. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 22.02.202410.03.2024OOP - stanovení DZP Na Pěšině 262 a 263, Děčín – mytí fasády domuMagistrát města Děčín, OSCU1840141
22. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 22.02.202410.03.2024OOP - stanovení DZP Husovo nám., Děčín – zahrádkářské a jahodové trhyMagistrát města Děčín, OSCU1840147
21. 02. 2024 Nalezená zvířata 21.02.202409.03.2024Zvířata nalezená ke dni 21.02.2024Magistrát města Děčín, OZPU1840143
20. 02. 2024 Rozhodnutí, Usnesení 20.02.202408.03.2024Prodloužení platnosti rozhodnutí (veřejné osvětlení, DC Boletice)oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřadU1840138
20. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 20.02.202408.03.2024Vyhlášení veřejného popisu věci, které byly pravděpodobně získány trestným činem, více viz příloha.Okresní soud DěčínU1840140
19. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 19.02.202407.03.2024OOP - stanovení DZP na MK Kosmonautů naproti č.p.170, DC XXVII - M.Š.Magistrát města Děčín, OSCU1840130
19. 02. 2024 Oznámení 19.02.202407.03.2024OMH eviduje žádost k úpravě uzavřené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. Boletice nad Labem ve smyslu rozšíření o nového nájemceMagistrát města Děčín, OMHU1840128
19. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 19.02.202407.03.2024OOP - stanovení DZP účelová komunikace na ppč. 16/4 k.ú. JetřichoviceMagistrát města Děčín, OSCU1840127
19. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 19.02.202407.03.2024OOP - stanovení DZP na MK Na Pěšině naproti č.p.265, DC IX - J.S.Magistrát města Děčín, OSCU1840125
19. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 19.02.202407.03.2024OOP - stanovení DZP na MK 28. října před č.p.1082/23, DC I - M.S.Magistrát města Děčín, OSCU1840124
19. 02. 2024 Oznámení 19.02.202407.03.2024Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města DěčínMagistrát města Děčín, TAJU1840132
16. 02. 2024 Rozhodnutí, Usnesení 16.02.202404.03.2024Společné povolení - Oprava MK ul. Purkyňova x U Nemocnice na pozemcích parc. č. 1004/2, 1012, 1013, 1015, 2984, 2990, 2995, 2996 v katastrálním území Děčínoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřadU1840116
16. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 16.02.202404.03.2024OOP - stanovení DZP na MK Pražská před č.p.399, DC XXXII - M.S.Magistrát města Děčín, OSCU1840117
16. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 16.02.202404.03.2024OOP - stanovení DZP Pod Vrchem - mytí fasády domu - uzavírka chodníku a komunikaceMagistrát města Děčín, OSCU1840110
16. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 16.02.202404.03.2024OOP - stanovení DZT MK mezi čp. 62 a 79 Jetřichovice - Všemily 3x zpomalovací prahyMagistrát města Děčín, OSCU1840109
16. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 16.02.202404.03.2024OOP - stanovení DZT Jetřichovice - Vysoká Lípa zpomalovací prahyMagistrát města Děčín, OSCU1840105
15. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 15.02.202403.03.2024OOP - stanovení DZT Arnoltice u čp. 5, 99 a 30 zpomalovací prahy, IP10a (slepá PK)Magistrát města Děčín, OSCU1840092
15. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 15.02.202403.03.2024OOP - stanovení DZT parkoviště Lidl Ústecká čp. 1933/1, Děčín – vyhrazená parkovací místa ZTPMagistrát města Děčín, OSCU1840098
15. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 15.02.202403.03.2024OOP - stanovení DZT Poštovní na ppč. 800/139 k.ú. Podmokly B1 + E 13Magistrát města Děčín, OSCU1840090
15. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 15.02.202403.03.2024OOP - stanovení DZT Mládeže čp. 276, Jílové - parkovací místo ZTPMagistrát města Děčín, OSCU1840095
14. 02. 2024 Oznámení 14.02.202401.03.2024OMH eviduje žádost o pronájem pozemku, k.ú. Chrochvice za účelem užívání zahradyMagistrát města Děčín, OMHU1840087
14. 02. 2024 Oznámení 14.02.202403.03.2025Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2023 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., více viz příloha.Tajemník magistrátuU1840081
14. 02. 2024 Oznámení 14.02.202401.03.2024Zveřejnění záměru města vypůjčení části pozemku na předzahrádku, k.ú. DěčínMagistrát města Děčín, OMHU1840082U1840083
14. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 14.02.202402.03.2024OOP - stanovení DZP Jílové, ul. Lipová – smyčka kNNMagistrát města Děčín, OSCU1840072
14. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 14.02.202402.03.2024OOP - stanovení DZP III/26313 Žižkova a účelová komunikace na ppč. 2556/1 k.ú. Česká KameniceMagistrát města Děčín, OSCU1840071
14. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 14.02.202402.03.2024OOP - stanovení DZT parkování před žst. Benešov nad Pl.Magistrát města Děčín, OSCU1840075
13. 02. 2024 Rozhodnutí, Usnesení 13.02.202401.03.2024Usnesení ze 3. schůze rady města konané dne 6. února 2024Magistrát města Děčín, TAJU1840074
13. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 13.02.202401.03.2024OOP - stanovení DZP Želenická, Novoměstská, Bílinská, Děčín – rekonstrukce vodovodu a kanalizaceMagistrát města Děčín, OSCU1840056U1840057
13. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 13.02.202401.03.2024OOP - stanovení přechod. úpr. DZ III/25861 Hřensko – Mezní Louka, km 3,22 (u bodu záchrany DC 070 Pod Lanovkou)Magistrát města Děčín, OSCU1840052
13. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 13.02.202401.03.2024OOP - stanovení DZP III/25860, III/2639, III/26312 Janská BLEŠÍ TRHY 2024Magistrát města Děčín, OSCU1840060
13. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 13.02.202401.03.2024OOP - stanovení DZP Družstevní, Na Nivách oprava MK a mostu Družstevní DC 0442Magistrát města Děčín, OSCU1840058U1840059
13. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 13.02.202401.03.2024OOP - stanovení DZP III/25860, Růžová u čp. 61 přípojkyMagistrát města Děčín, OSCU1840053
12. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 12.02.202419.08.2024Vyhlášení veřejného popisu věci, které byly pravděpodobně získány trestným činem, více viz příloha.Okresní soud DěčínU1840049
12. 02. 2024 Veřejné vyhlášky 12.02.202429.02.2024OOP - stanovení DZP Krátká, Dělnická, oprava plotu RYKOMagistrát města Děčín, OSCU1840055
12. 02. 2024 Oznámení 12.02.202429.02.2024Zahájení společného řízení - Vyhlídková plošina včetně přístupové cesty na pozemku parc. č. 309/1 v katastrálním území Mezná u Hřenskaoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřadU1840051

XML