Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Návrh místní úpravy dopr. značením Česká Kamenice, Dukelských Hrdinů - u CDM / 13.09.2019 / 15.10.2019
13. 09. 2019 OOP - stanovení přechodného dopr. zn. Krásnostudenecká, Osadní v Děčíně / 13.09.2019 / 30.09.2019
13. 09. 2019 záměr darovat pozemky v k.ú. Děčín pod stavbou protipovodňových opatření / 13.09.2019 / 30.09.2019
13. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Obvodová, Děčín / 13.09.2019 / 30.09.2019
13. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu Malšovice čp. 39 / 13.09.2019 / 30.09.2019
12. 09. 2019 Návrh místní úpravy provozu dopr. zn. Janov 234. / 12.09.2019 / 14.10.2019
12. 09. 2019 OOP - stanovení přechodného dopr. zn. sil. II/261, Litoměřická, Vítězství v Děčíně / 12.09.2019 / 29.09.2019
12. 09. 2019 Pronájem částí pozemků, k.ú. Děčín - Staré Město / 12.09.2019 / 29.09.2019
12. 09. 2019 OOP - stanovení dopr. značení Winterman 2019 / 12.09.2019 / 29.09.2019
11. 09. 2019 Návrh místní úpravy provozu dopr. zn. Benešov nPl., Děčínská / 11.09.2019 / 13.10.2019
11. 09. 2019 Návrh místní úpravy dopr. značením Jetřichovice - Vysoká Lípa u čp. 117 / 11.09.2019 / 13.10.2019
11. 09. 2019 Pronájem části pozemku p.č. 2825, k.ú. Děčín / 11.09.2019 / 30.09.2019
11. 09. 2019 Pronájem pozemků - k.ú. Horní Oldřichov, Bělá u Děčína / 11.09.2019 / 30.09.2019
11. 09. 2019 OOP - stanovení přech. dopr. značení K. Čapka, Řetězová, Masná, Duchcovská, Plavební, Tyršova, Radniční, Zámecká, Smetanovo nábřeží, Křížová, Újezd a Lázeňská v Děčíně IV / 11.09.2019 / 28.09.2019
11. 09. 2019 Zvířata nalezená ke dni 10.09.2019 / 11.09.2019 / 28.09.2019
11. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy dopr. značením Jílové, Za Drahou / 11.09.2019 / 28.09.2019
11. 09. 2019 Janov - kanalizace / 11.09.2019 / 28.09.2019
11. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení (přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 80 Mezná) / 11.09.2019 / 28.09.2019
10. 09. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz., dne 17.10.2019 ve 13:00 hod., pov.: Bohumír Zajíček, za účasti manželky: Anna Zajíčková, více viz příloha. / 10.09.2019 / 18.10.2019
10. 09. 2019 Usnesení z 15A schůze rady města konané dne 10. září 2019 / 10.09.2019 / 27.09.2019
10. 09. 2019 Usnesení z 15. schůze rady města konané dne 3. září 2019 / 10.09.2019 / 27.09.2019
10. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy dopr. zn. - ppč. 1281/4 k.ú. Březiny u Děčína / 10.09.2019 / 27.09.2019
10. 09. 2019 Usnesení o nekonání dražebního jednání - pov.: Sdružení RIO s.r.o., více viz příloha. / 10.09.2019 / 26.09.2019
09. 09. 2019 OOP _ stanovení přechodné úpravy provozu na MK Na Pěšině u č.p.285, DC IX - Z.R. / 09.09.2019 / 26.09.2019
09. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Ploučnická, Děčín / 09.09.2019 / 26.09.2019
09. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Na Pěšině před č.p.285, DC IX - J.K. / 09.09.2019 / 26.09.2019
09. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Oldřichovská, Děčín / 09.09.2019 / 26.09.2019
09. 09. 2019 Zvířata nalezená ke dni 03.09.2019 / 09.09.2019 / 26.09.2019
09. 09. 2019 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: v lokalitě silnice I. třídy č.I/13 v obci Děčín, Nový most, v rámci akce "Zhotovení bezpečnostních prvků (tlumič nárazu, svodidla, ukazatel směru) na silnicích I. třídy a dálnicích v Ústeckém kraji", více viz příloha. / 09.09.2019 / 25.09.2019
06. 09. 2019 Aukční vyhláška na prodej areálu ve Fügnerově ulici, jedná se o ppč.2282/3 s budovou čp.848, pč.2282/4 s garáží, pč.2282/5 s garáží a pč.2282/6 s kolnou vše v k.ú.Děčín, více viz příloha. / 06.09.2019 / 24.09.2019
06. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Pod Vrchem, U Korkárny, Děčín / 06.09.2019 / 23.09.2019
06. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. ppč 580/2, 1063/1, 1071/1, 1076/1 k.ú. Chlum u Děčína / 06.09.2019 / 23.09.2019
06. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Žižkova, Děčín / 06.09.2019 / 23.09.2019
06. 09. 2019 OOP - dopr. zn. přechodné Labská, 28. října Děčín / 06.09.2019 / 23.09.2019
06. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. na na ppč. 1682, 1656 a 1574/4 k.ú. Jílové / 06.09.2019 / 23.09.2019
06. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. Krokova, II/262 Libverda / 06.09.2019 / 23.09.2019
06. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. - Jílové a Modrá Za Stadionem, U Potoka, Lesní, Úvoz, u Plastimatu / 06.09.2019 / 23.09.2019
05. 09. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz., dne 20.11.2019 v 10:00 hod., pov.: Zoltán Horní, více viz příloha. Dále je zveřejněno usnesení o bezúspěšné dražbě, která se měla konat dne 04.09.2019, více viz příloha. / 05.09.2019 / 21.11.2019
05. 09. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta/referentky sociálních věcí. / 05.09.2019 / 25.09.2019
05. 09. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo kurátor/kurátorka pro děti a mládež. / 05.09.2019 / 25.09.2019
05. 09. 2019 OOP - dopr. značení - Březová ZŠ K+R / 05.09.2019 / 22.09.2019
05. 09. 2019 OOP - Česká Kamenice trakt CDM / 05.09.2019 / 22.09.2019
05. 09. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení (kabelové vedení k.ú. Huntířov u Děčína) / 05.09.2019 / 22.09.2019
04. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/081/VOB/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Chlum u Děčína, více viz příloha. / 04.09.2019 / 03.10.2019
04. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy dopr. značením Ploučnická, Děčín / 04.09.2019 / 21.09.2019
04. 09. 2019 OOP - přechodné dopr. zn. - Ruská, Jungmannova, Jeronýmova, Revoluční nám., Děčín / 04.09.2019 / 21.09.2019
04. 09. 2019 OOP - dopr. značení Kamenická u ZŠ / 04.09.2019 / 21.09.2019
03. 09. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího/vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. / 03.09.2019 / 28.09.2019
03. 09. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice v oblasti přestupků a jiných deliktů v dopravě. / 03.09.2019 / 21.09.2019
03. 09. 2019 OOP - stanovení dopr. zn. linka bus Březiny Kosmonautů / 03.09.2019 / 20.09.2019

XML