Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. III/25860, III/2639, III/26312, Janská, okr. Děčín pořádání Nadačního běhu Runštejn / 27.06.2022 / 14.07.2022
28. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. Hraniční ppč. 3109 k.ú. Podmokly, u čp. 38, Děčín (viz příloha) realizace přípojky kNN - REAL IP-12-4012256 Hraniční ppč. 3123/1 k.ú Podmokly / 27.06.2022 / 14.07.2022
28. 06. 2022 OOP - stanovení dopr.zn. Přímá, Nerudova, Mojmírova, Jeselská, Bynovská atd. Jílové - oprava komunikací / 27.06.2022 / 14.07.2022
27. 06. 2022 Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 16, Tržní 1932/26, Děčín IV / 27.06.2022 / 11.07.2022
24. 06. 2022 uložení povinnosti odstranění vraku tovární značky RENAULT Megane (stříbrné barvy), RZ DCK 9977, VIN VF1KA04B522855328, odstaveného v ul. Kosmonautů, Děčín XXVII / 24.06.2022 / 26.07.2022
24. 06. 2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu / 24.06.2022 / 26.07.2022
24. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. Dvořákova, Benešov nad Ploučnicí (naproti čp. 324) VP ZTP / 24.06.2022 / 11.07.2022
24. 06. 2022 peněženka, nález č. 22/22 / 24.06.2022 / 11.07.2022
24. 06. 2022 mobilní telefon, nález č.23/22 / 24.06.2022 / 11.07.2022
24. 06. 2022 peněženka s finanční hotovostí, nález č.21/22 / 24.06.2022 / 11.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 13. výzva do PR muzea / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 15. výzva do PR cestovní ruch / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 11. výzva do PR sociální bydlení / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 6. výzva do PR stanice / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 12. výzva do PR knihovny / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 14. výzva do PR památky / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 9. výzva do PR MŠ / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 10. výzva do PR ZŠ / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 5. výzva do PR vozidla / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 4. výzva do PR terminály / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 7. výzva do PR telematika / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 8. výzva do PR cyklo / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 3. výzva do PR bezpečnost / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 17. výzva do PR sídelní zeleň / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 ITI ÚChA - 16. výzva do PR veřejný prostor / 23.06.2022 / 29.07.2022
23. 06. 2022 Záměr zveřejnění pronájmu nebytového prostoru, ul. Přímá 397, Děčín XXXII / 22.06.2022 / 11.07.2022
23. 06. 2022 OOP - stanovení DZP na MK Kosmonautů naproti č.p.170, DC XXVII - A.V. / 22.06.2022 / 09.07.2022
22. 06. 2022 Zvířata ke dni 21-06-2022 / 22.06.2022 / 09.07.2022
22. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. Hřensko u čp. 166, Děčín osazení dopravního zrcadla a návěštidel Výjezd požárních vozidel s dodatkovou tabulkou E13 „Výjezd hasičů“ / 22.06.2022 / 09.07.2022
22. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. II/262 Českolipská (mezi ul. Heřmanovská a Valeřická), MK Valkeřická, Hermanovská, Kamenná, Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín oprava a výstavba chodníku / 22.06.2022 / 09.07.2022
21. 06. 2022 OMH eviduje žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. Bělá u Děčína / 21.06.2022 / 08.07.2022
21. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. Bělská, u ppč. 458/12 k.ú. Podmokly, Děčín realizace vodovodní přípojky / 21.06.2022 / 08.07.2022
21. 06. 2022 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby.exekucebreclav.cz dne 10.08.2022 v 10:00 hod., pov.: Pavel Rajsík, více viz příloha. / 20.06.2022 / 11.08.2022
20. 06. 2022 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 24.08.2022 v 11:00 hod., pov.: Věra Lakatosová, více viz příloha. / 20.06.2022 / 25.08.2022
20. 06. 2022 Dražební jednání se koná na dražebním portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 9.8.2022 ve 13:30 hod., pov.: Veronika Krausová, více viz příloha. / 20.06.2022 / 10.08.2022
20. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. II/261 Litoměřická, MK Oblouková, Provaznická, Ploučnická, Březová, Kubelíkova, Rytířská, Ve Vilách, U Starého mostu, Děčín úprava a obnova povrchu vozovky - novostavba prodejny Lidl / 20.06.2022 / 07.07.2022
20. 06. 2022 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín / 20.06.2022 / 01.07.2022
17. 06. 2022 Pravidla a základní informace výběrového řízení na pronájem honitby Děčín, více viz příloha. / 17.06.2022 / 12.07.2022
17. 06. 2022 OOP - stanovení dopr.zn. Čsl. armády, Vokolkova, Sládkova, Wolkerova, Tylova, El. Krásnohorské, Vrchlického, Riegrova, Děčín oprava vodovodu Vokolkova / 17.06.2022 / 04.07.2022
17. 06. 2022 Usnesení o zrušení dražby - pov.: Občanské združení Respektuj mě, více viz příloha. / 17.06.2022 / 04.07.2022
16. 06. 2022 UR - Bílá místa Děčínsko - Maxičky / 16.06.2022 / 03.07.2022
16. 06. 2022 Návrh výroku UR - Rodinný dům a ČOV na pozemku parc. č. 3631/1 v katastrálním území Jílové u Děčína / 16.06.2022 / 03.07.2022
16. 06. 2022 Usnesení z 11A. schůze rady města konané dne 15. června 2022 / 16.06.2022 / 03.07.2022
16. 06. 2022 Zvířata nalezená ke dni 14.06.2022 / 15.06.2022 / 02.07.2022
15. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Smolka, Šindelářová. / 15.06.2022 / 16.06.2025
15. 06. 2022 OOP - návrh dopr. zn. Oldřichovská v místě železničního přejezdu P2007 v km 3, 435 změna přejezdového zabezpečení na železniční přejezd se závorami / 15.06.2022 / 17.07.2022
15. 06. 2022 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín, ul. Kamenická u čerpací stanice PHM Benzina - osazení nového svislého dopravního značení č.P2 + IP10b a úpravu stávajícího vodorovného dopravního značení č. V13 v souvislosti s úpravou místní komunikace ul. Liberecká (u zahrádek) + parkoviště, více viz příloha. / 15.06.2022 / 02.07.2022
14. 06. 2022 Dražba movitých věcí se koná dne 19.07.2022 v 11:48, Jiráskova 208, Rokycany, více viz příloha. / 14.06.2022 / 20.07.2022
14. 06. 2022 OOP - návrh dopravního značení V Hliništi, Děčín změna DZ po připojení odstavných stání u čp. 238 / 14.06.2022 / 16.07.2022
14. 06. 2022 OOP - stanovení dopr. zn. Prokopa Hol., Tržní, Thomayerova, Bezručova - revitalizace / 14.06.2022 / 01.07.2022

XML