Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 OOP - záměr stanovení dopravního značení Příbramská, Tržní, Zámecké nám., U Plovárny, Fügnerova / 24.01.2020 / 25.02.2020
24. 01. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení odlovu geograficky nepůvodních živočichů na území CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a CHKO Český ráj / 24.01.2020 / 10.02.2020
24. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Bynovec / 24.01.2020 / 10.02.2020
24. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Březová, Děčín / 24.01.2020 / 10.02.2020
24. 01. 2020 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu - silnice I/62, lokalita v obci Děčín, ul.Myslbekova, název akce: Děčín Myslbekova - oprava zálivů BUS, více viz příloha. / 24.01.2020 / 10.02.2020
24. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Kamenická ppč. 2965/13 kú Děčín / 24.01.2020 / 10.02.2020
23. 01. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz., dne 08.04.2020 v 10:00 hod., pov.: Zoltán Horní, více viz příloha. Dále je zveřejněno usnesení o bezúspěšné dražbě, která se měla konat dne 22.01.2020, více viz příloha. / 23.01.2020 / 09.04.2020
23. 01. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz., dne 12.03.2020 od 09:00 hod., pov.: Helena Suchá, zast.obecným zmocněncem Ing. Petr Susík, MBA, více viz příloha. / 23.01.2020 / 14.03.2020
23. 01. 2020 OOP - návrh dopravního značení Sv. Čecha ppč 1253/1 kú Prostřední Žleb / 23.01.2020 / 24.02.2020
23. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Jílové, Oblouková MK 193C / 23.01.2020 / 09.02.2020
23. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Rudolfova, Na Vyhlídce, Děčín / 23.01.2020 / 09.02.2020
23. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení náměstí Míru, Benešov nPl. / 23.01.2020 / 09.02.2020
23. 01. 2020 "Jílové, ul.Javorská, Horská -rekonstrukce vodovodu" / 23.01.2020 / 09.02.2020
23. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení sil. III/26223, III/2637 / 23.01.2020 / 09.02.2020
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace ) / 22.01.2020 / 23.01.2023
22. 01. 2020 UR - Vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii „Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Děčín ­ Bělá" / 22.01.2020 / 08.02.2020
22. 01. 2020 Děčín Bělá - přeložka vodovodu" / 22.01.2020 / 08.02.2020
22. 01. 2020 Společné povolení ke stavbě "Čistírna odpadních vod a kanalizace - Falknov- Lesní chaty Kytlice HOGO FOGO" / 22.01.2020 / 08.02.2020
22. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení SUS / 22.01.2020 / 08.02.2020
22. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Bezručova, Čs. legií, Děčín / 22.01.2020 / 08.02.2020
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Veselé v období 2016 - 2019 / 22.01.2020 / 23.02.2020
21. 01. 2020 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majektu - ppč. 976/1 k.ú.Děčín - Staré Město, více viz příloha. / 21.01.2020 / 25.02.2020
21. 01. 2020 Zvířata nalezená ke dni 21.01.2020 / 21.01.2020 / 07.02.2020
21. 01. 2020 Revitalizace veřejného prostranství _panelové sídliště Březiny _IV. etapa - část kanalizace_opravné rozhodnutí / 21.01.2020 / 07.02.2020
21. 01. 2020 OMH eviduje žádost o pronájem pozemku, k.ú. Děčín zahrada / 21.01.2020 / 06.02.2020
21. 01. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení (výstavba nové sítě elektronických komunikací) / 21.01.2020 / 06.02.2020
20. 01. 2020 Aukční vyhláška na prodej areálu ve Fügnerově ulici, jedná se o ppč.2282/3 s budovou čp.848, pč.2282/4 s garáží, pč.2282/5 s garáží a ppč.2282/6 s kolnou vše v k.ú.Děčín, více viz příloha. / 20.01.2020 / 20.02.2020
20. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Lesní cesta, Děčín / 20.01.2020 / 06.02.2020
20. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení - celoroční havárie - Termo Děčín, a.s. / 20.01.2020 / 06.02.2020
20. 01. 2020 Oznámení zahájení společného řízení akce "Oprava silnice III/25380 v Malšovicích - oprava dešťové kanalizace" / 20.01.2020 / 06.02.2020
20. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Ústecká / 20.01.2020 / 06.02.2020
17. 01. 2020 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://www.drazby-exekuce-online.cz dne 17.3.2020 v 13:00, pov.: Jan Hanko, více viz příloha. / 17.01.2020 / 18.03.2020
17. 01. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 27.2.2020 ve 14:00 hod., pov.: Dzurko Julius, více viz příloha. / 17.01.2020 / 28.02.2020
17. 01. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu http://www.exdrazby.cz., dne 20.2.2020 v 10:00 hod., pov.: Jan Dostál, více viz příloha / 17.01.2020 / 21.02.2020
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú.Březiny u Děčína, více viz příloha. / 17.01.2020 / 18.02.2020
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú.Březiny u Děčína, více viz příloha. / 17.01.2020 / 18.02.2020
17. 01. 2020 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu - silnice I/62, lokalita mezi obcemi Děčín a Hřensko v provozním staničení cca km 33, 00, název akce: Rekontrukce zárubní zdi v místě havárie vozovky v km 33, 00 na I/62, více viz příloha. / 17.01.2020 / 03.02.2020
17. 01. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení nového svislého dopravního značení v přesné specifikaci a umístění dle vložených příloh - silnice I/13, lokalita Děčín, ul.Uhlířská v lokalitě výjezdu z parkoviště prodejny ALBERT, více viz příloha. / 17.01.2020 / 03.02.2020
16. 01. 2020 OMH obdržel žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku - k.ú. Děčín (využití zahrada) / 16.01.2020 / 03.02.2020
16. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení na MK ppč.3453/14 kú Podmokly / 16.01.2020 / 02.02.2020
16. 01. 2020 OOP - stanovení dopravního značení na sil. III/25852 Drážďanská a MK Dc Jalůvčí / 16.01.2020 / 02.02.2020
16. 01. 2020 Usnesení z 1A. schůze rady města konané dne 10. ledna 2020 / 16.01.2020 / 02.02.2020
16. 01. 2020 věcná břemena k.ú. Podmokly, Bělá u DC, Boletice n/L, D.Žleb / 16.01.2020 / 02.02.2020

XML