Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 2.9.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Hudec Pavel, více viz příloha. / 23.07.2021 / 03.09.2021
24. 07. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 2.9.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Czigány Desider, Czigányová Jiřina, více viz příloha. / 23.07.2021 / 03.09.2021
22. 07. 2021 Společné povolení ke stavbě "Vrtaná studna" na p.p.č. 1231/5 v k.ú. Dobrná / 22.07.2021 / 08.08.2021
22. 07. 2021 "Janov - kanalizace" - prodloužení platnosti / 22.07.2021 / 08.08.2021
22. 07. 2021 Územní rozhodnutí (altán v k.ú. Janov u Hřenska) / 22.07.2021 / 08.08.2021
22. 07. 2021 Opatření obecné povahy 68/2021 - kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě, více viz příloha. / 22.07.2021 / 07.08.2021
22. 07. 2021 peněženka s doklady, nález č.33/21 / 21.07.2021 / 07.08.2021
21. 07. 2021 oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení ke stavbě "Vrtaná studna" na p.p.č. 703/11 v k.ú. Valkeřice / 21.07.2021 / 07.08.2021
21. 07. 2021 oznámení zahájení společného a vodoprávního řízení ke stavbě "Vrtaná studna pro RD čp. 88, Valkeřice" / 21.07.2021 / 07.08.2021
21. 07. 2021 Zahájení ÚŘ - „Inovace lesního zážitkového areálu Rysí stezka“ na pozemku parc. č. 349 v katastrálním území Mezná u Hřenska / 21.07.2021 / 07.08.2021
21. 07. 2021 Záměr města pronájem pozemku - k.ú. Podmokly, za účelem uskladnění dřeva, jízdních kol a jako zázemí k bytové jednotce / 21.07.2021 / 06.08.2021
20. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Bíža / 20.07.2021 / 21.07.2024
20. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 9/2021; PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2021; prodlužuje opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu ve věci o dočasném vyloučení vstupu do lesa / 20.07.2021 / 06.08.2021
19. 07. 2021 Dražební jednání se koná dne 14.9.2021 ve 13:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu, Hrnčířská 762, Česká Lípa, pov.: Miroslav Pěchula, více viz příloha. / 19.07.2021 / 15.09.2021
19. 07. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz., dne 07.09.2021 v 13:00 hod., pov.: Macháček Josef, více viz příloha. / 19.07.2021 / 08.09.2021
19. 07. 2021 Usnesení o odročení dražebního jednání na 26.8.2021 ve 13:30, pov.: Helena Suchá, více viz příloha. / 19.07.2021 / 27.08.2021
19. 07. 2021 Dražební jednání se koná elektronicky na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz dne 25.8.2021 ve 14:00 hod., pov.: Rostislav Havelka, více viz příloha. / 19.07.2021 / 26.08.2021
19. 07. 2021 Písemnost - Jana Dotková, více viz příloha. / 19.07.2021 / 04.08.2021
19. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - záměr stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení dopravního značení - silnice I/62, lokalita Děčín, ul. Pohraniční, p.p.č. 2904/40 k.ú.Děčín, více viz příloha. / 19.07.2021 / 04.08.2021
19. 07. 2021 Písemnost - Tomáš Mráček, více viz příloha. / 19.07.2021 / 04.08.2021
16. 07. 2021 Záměr města - výpůjčka pozemku, k.ú. Děčín / 16.07.2021 / 02.08.2021
16. 07. 2021 Usneseni zastavení řízení (Obnova historické části Podmokel) / 16.07.2021 / 02.08.2021
16. 07. 2021 Záměr města - vypůjčení částí pozemků, k.ú. Děčín - předzahrádky / 16.07.2021 / 02.08.2021
16. 07. 2021 Záměr města - pronájem pozemku, k.ú. Nebočady / 16.07.2021 / 02.08.2021
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice I/13, lokalita: v obci Děčín, ul. Teplická, název akce: "Děčín - úprava křižovatky Saská x Teplická", více viz příloha. / 15.07.2021 / 02.08.2021
15. 07. 2021 Záměr města propachtovat části pozemku, k.ú. Vilsnice / 15.07.2021 / 02.08.2021
15. 07. 2021 Záměr města - prodej pozemků / 15.07.2021 / 02.08.2021
15. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 8/2021. Vyloučení vstupu osob do lesa se vztahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa (způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa) ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro právnickou osobu s názvem Správa Národního parku České Švýcarsko, IČO 06342477, se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IDDS u85x3zd. / 15.07.2021 / 01.08.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Ústecká, Děčín (ppč. 3765/1 k.ú. Podmokly, u kostela sv. Václava v Děčíně IV lešení / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. III/26223 Horní a Dolní Habartice, Markvartice, Benešov nad Ploučnicí, III/2637 Dolní Habartice, přilehlé místní komunikace Benešov nad Ploučnicí, Dolní, Horní Habartice, Markvartice, okr. Děčín oprava živičného povrchu silnice III/26223 Horní Habartice - Markvartice km 4, 264 – 7, 545 / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Klicperova ppč. 418 Křešice u Děčína, Děčín pokládka kabelu (nová přípojka NN) pro ppč. 379/5 a 379/11 k.ú. Křešice u Děčína / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1323/23, DC II - K.CH. / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. MK Dolní, Česká Kamenice, okr. Děčín oprava komunikace I/13 Česká Kamenice, Benzina - železniční přejezd, aktualizace DZ / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Riegrova, Vrchlického, Vokolkova, Lužická, Stoliční, Wolkerova, Tylova, Nedbalova, Elišky Krásnohorské, Purkyňova ("oblast pod nemocnicí" viz příloha) zajištění parkování a bezpečného průjezdu lokalitou „pod nemocnicí“ / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 Usnesení ze 13. schůze rady města konané dne 7. července 2021 / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 Usnesení ze 13A. schůze rady města konané dne 9. července 2021 / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení dopr, . zn. silnice č. II/261 Vítězství staničení km 69.10 - 72.60 Děčín a MK Vítězství, Spojenců, Smetanova, Míru, Jabloňová, K.H. Borovského, Přímá, Studniční, Partyzánů, Verneřická, Přírodní, Janáčkova, K Nádraží, Na Výsluní, Topolová, Kostelní, Skloněná, Okružní, Hoštická, Nad Tratí, Kamenná oprava povrchu silnice II/261Jakuby – Boletice nad Labem / 14.07.2021 / 31.07.2021
14. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. III/01324 Saská, MK Teplická, U potoka, U splavu Děčín úprava křižovatky Teplická – Saská, aktualizace po dobu přerušení prací do doby přeložky kabelu ČEZ a.s. / 14.07.2021 / 31.07.2021
13. 07. 2021 Zvířata nalezená ke dni 13.07.2021 / 13.07.2021 / 30.07.2021
12. 07. 2021 Výběrové řízení na vedoucího úředníka / úřednice oddělení přípravy a realizace staveb. / 12.07.2021 / 31.07.2021
12. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. 164c na ppč. 28/3 k.ú. Jílové u Děčína (parkoviště naproti panelového domu č.p. 44, 45, 46 Jílové zřízení vyhrazeného parkovacího místa ZTP / 12.07.2021 / 29.07.2021
12. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn.MK U Střelnice, Lužická, Wolkerova, Sládkova, Tylova, Labská Děčín optimalizace traťového úseku "Děčín východ (mimo) - Děčín - Prostřední Žleb (mimo)" / 12.07.2021 / 29.07.2021
12. 07. 2021 Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa - část kanalizace / 12.07.2021 / 29.07.2021
10. 07. 2021 dámská kabelka, doklady, nález č.32/21 / 10.07.2021 / 27.07.2021
09. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. III/25380 Vilsnická, Malšovice a MK ppč. 509/4 a 481/13 k.ú. Malšovice Děčín rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu / 09.07.2021 / 26.07.2021
09. 07. 2021 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice: I/62 lokalita: Děčín, ul. Loubská, křižovatka s místní komunikací ul. U Střelnice, název akce: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo)-Děčín-Prostřední Žleb (mimo), více viz příloha. / 08.07.2021 / 26.07.2021
08. 07. 2021 Zvířata nalezená ke dni 08.07.2021 / 08.07.2021 / 25.07.2021
08. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Masarykovo nám., Děčín oprava povrchu dlážděné části zálivu a oprava vozovky / 08.07.2021 / 25.07.2021
08. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. II/261 Litoměřická, Děčín (u čp. 95/164 realizace přípojky vodovodu na ppč. 773/6 k.ú. Staré Město. / 08.07.2021 / 25.07.2021
08. 07. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Písecká - prahy / 08.07.2021 / 25.07.2021

XML