Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 07. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Železný knedlík 2020 / 10.07.2020 / 27.07.2020
11. 07. 2020 OOP stanovení DZP - sil.č.III/25854 Jetřichovice u hotelu Praha / 10.07.2020 / 27.07.2020
11. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Žerotínova, DC III - P.D. / 10.07.2020 / 27.07.2020
09. 07. 2020 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.06.2020 zveřejnilo záměr města prodat níže uvedené pozemky. / 09.07.2020 / 27.07.2020
09. 07. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Tichá, Děčín / 09.07.2020 / 26.07.2020
09. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Dvořákova před č.p.1334/12, DC II - J.M. / 09.07.2020 / 26.07.2020
09. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Horská před před č.p. 663/8, DC II - V.P. / 09.07.2020 / 26.07.2020
09. 07. 2020 OOP - Stanovení dopravního značení Ludvíkovice, Děčín / 09.07.2020 / 26.07.2020
09. 07. 2020 návrh OOP - stanovení DZT MK na p.p.č.2972, k.ú. Děčín (Liliová) / 09.07.2020 / 26.07.2020
09. 07. 2020 Usnesení rady města č. 13 ze dne 03.07.2020 / 09.07.2020 / 26.07.2020
09. 07. 2020 Zvířata nalezená ke dni 08.07.2020 / 08.07.2020 / 25.07.2020
08. 07. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo referenta / referentky územního plánování. / 08.07.2020 / 04.08.2020
07. 07. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Těchlovice, Děčín P2980 Ústí nad Labem / 07.07.2020 / 24.07.2020
07. 07. 2020 OOP - stanovení dopravního značení P2998 Ústí nad Labem, Těchlovice, Děčín / 07.07.2020 / 24.07.2020
07. 07. 2020 Benešov nad Ploučnicí - odstranění výustí DC35, DC36, DC146 / 07.07.2020 / 19.07.2020
03. 07. 2020 Hromadný předpisný seznam č.j. 1337/2017/2018/2019/HPS o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za kaledářní rok 2017, kalendářní rok 2018, kalendářní rok 2019, poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek včas nebo ve správné výši dle "Obecně závazné vyhlášky", více viz příloha. / 03.07.2020 / 04.08.2020
03. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Bezručova DC IV - statutární město Děčín / 03.07.2020 / 20.07.2020
03. 07. 2020 Zahájení ÚŘ - DC-DCVI, HDPE, kVN mezi DC_1893 a DC_1962 / 03.07.2020 / 20.07.2020
02. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. U Tvrze před č.p.1443/21, DCVI - M.D. / 02.07.2020 / 19.07.2020
02. 07. 2020 Zvířata nalezená ke dni 30.06.2020 / 02.07.2020 / 19.07.2020
02. 07. 2020 Malšovice - kanalizace a ČOV II.etapa / 02.07.2020 / 19.07.2020
02. 07. 2020 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25.06.2020 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I / 02.07.2020 / 19.07.2020
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice I/13, lokalita: Děčín, Kamenická před č.p.611/2, název akce: Bodové opravy živičného povrchu silnic I. tř. v rámci okresu, více viz příloha. / 01.07.2020 / 17.07.2020
01. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2020 schválených radou města v červnu 2020 / 01.07.2020 / 31.01.2021
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení vydání Územního plánu Srbská Kamenice / 01.07.2020 / 18.07.2020
01. 07. 2020 EIA: Přeložka silnice I/13, Děčín – Manušice / 01.07.2020 / 17.07.2020
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - 1. opak. veř. projednání návrhu Územního plánu Česká Kamenice / 01.07.2020 / 20.08.2020
30. 06. 2020 Usnesení z 12. schůze rady města konané dne 23. června 2020 / 30.06.2020 / 17.07.2020
29. 06. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Dvořákova 1323/23, DC II - K.V. / 29.06.2020 / 16.07.2020
29. 06. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Přímá naproti č.p.392, DC XXXII - F.K. / 29.06.2020 / 16.07.2020
29. 06. 2020 Zahájení ÚŘ - Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XXXVII - Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu / 29.06.2020 / 16.07.2020
29. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019 / 29.06.2020 / 31.07.2021
26. 06. 2020 Hromadný předpisný seznam na místní poplatek ze psů za rok 2019 / 26.06.2020 / 27.07.2020
26. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Libušina, Jílové / 26.06.2020 / 13.07.2020
26. 06. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. U Tvrze před č.p.1443/21, DCVI - M.D. / 26.06.2020 / 13.07.2020
25. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Pražská, Děčín / 25.06.2020 / 27.07.2020
25. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Na Hranicích, Děčín / 25.06.2020 / 27.07.2020
25. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Rudolfova, Děčín / 25.06.2020 / 12.07.2020
25. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Děčínská, Česká Kamenice / 25.06.2020 / 12.07.2020
25. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Sněžnická, Jílové / 25.06.2020 / 12.07.2020
25. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Dvořákova, Smetanova, Česká Kamenice / 25.06.2020 / 12.07.2020
24. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Těchlovice - P2984 / 24.06.2020 / 11.07.2020
24. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Jakuby přejezd / 24.06.2020 / 11.07.2020
24. 06. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Kosmonautů, Za Sadem, Českolipská Děčín / 24.06.2020 / 11.07.2020
24. 06. 2020 Zvířata nalezená ke dni 23.06.2020 / 24.06.2020 / 11.07.2020
24. 06. 2020 SEA: „Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020“ / 24.06.2020 / 10.07.2020
24. 06. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí (sí..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Dokument "Dražební jednání se k..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo referenta / referentky sociální práce. / 23.06.2020 / 25.07.2020

XML