Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2021 OOP - návrh změny dopravního značení Novoměstská, Rokycanova, Bílinská, Žatecká, Severní, Osadní Děčín B13 2t+E13 mimo zásobování / 18.01.2021 / 19.02.2021
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Velká Bukovina v uplynulém období / 18.01.2021 / 17.02.2021
18. 01. 2021 Výzva č. 51 a č.52 k předkládání projektových záměrů pro přípravu nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021 - 2027 / 18.01.2021 / 16.02.2021
18. 01. 2021 Zahájení prodloužení platnosti SP "Děčín - Folknáře, ul. Hřbitovní, oddílná kanalizace I. etapa, splašková a dešťová kanalizace" v k.ú. Děčín a Folknáře / 18.01.2021 / 04.02.2021
18. 01. 2021 Zahájení prodloužení platnosti SP „Děčín – Folknáře, ul. Hřbitovní – Etapa II" v k.ú. Folknáře / 18.01.2021 / 04.02.2021
18. 01. 2021 Usnesení z 1. schůze rady města konané dne 12. ledna 2021 / 18.01.2021 / 04.02.2021
18. 01. 2021 OOP - stanovení DZP MK Myslbekova (vnitroblok), DC I - Hotel Česká koruna / 18.01.2021 / 04.02.2021
15. 01. 2021 společné povolení ke stavbě "Změna stavby Kytlice čp. 37 na penzion - odkanalizování" na st.p.č. 279, p.p.č. 430/3 v k.ú. Falknov / 15.01.2021 / 01.02.2021
15. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2021 dočasné vyloučení vstupu do lesa na území Národního parku České Švýcarsko / 15.01.2021 / 01.02.2021
14. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení V Jámě, Děčín VAMA / 14.01.2021 / 31.01.2021
14. 01. 2021 OOP - stanovení DZP na MK Hrnčířská (vnitroblok), DC I - K.P. / 14.01.2021 / 31.01.2021
14. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Okružním, Děčín B13 2t / 14.01.2021 / 31.01.2021
14. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení - havárie 2021 město / 14.01.2021 / 31.01.2021
14. 01. 2021 OMH nabízí k pronájmu části pozemků, k.ú. Bynov (na 2 samostatné zahrady) / 14.01.2021 / 29.01.2021
13. 01. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu: www.exdrazby.cz., dne 31.03.2021 v 10:00 hod., pov.: Dagmar Gottwaldová, více viz příloha / 13.01.2021 / 01.04.2021
13. 01. 2021 OOP - návrh změna dopravního značení IP11c Sokolovská, Benešov nPl. / 13.01.2021 / 14.02.2021
13. 01. 2021 OOP - návrh dopravního značení - Lipová, Česká Kamenice - parkování / 13.01.2021 / 14.02.2021
13. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Družstevní, Na Nivách KRTEK / 13.01.2021 / 30.01.2021
13. 01. 2021 Územní rozhodnutí (kabelové vedení k.ú. Podmokly, Prostřední Žleb) / 13.01.2021 / 29.01.2021
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě: silnice I/62, v úseku mezi obcemi Děčín a Hřensko, název akce: I/62 Hřensko - stabilizace lesních porostů podél silnice, více viz příloha. / 13.01.2021 / 29.01.2021
13. 01. 2021 Usnesení o zrušení dražebního jednání - pov.: Zdeněk Kadlec, více viz příloha. / 13.01.2021 / 29.01.2021
13. 01. 2021 OMH eviduje žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků - k.ú. Podmokly (zúžení nájemního vztahu nájemce) / 13.01.2021 / 29.01.2021
12. 01. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 10.03.2021 v 10:00 hod., pov.: Valencia Avila Jose Fidel, více viz příloha. / 12.01.2021 / 11.03.2021
12. 01. 2021 Stavební povolení akce "REKO silnice II/263 - hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice, SO 102 Rekonstrukce propustků" / 12.01.2021 / 29.01.2021
12. 01. 2021 OOP - stanovení dopr. značení Teplická, Saská, U Potoka, Děčín - MARTIA / 12.01.2021 / 29.01.2021
12. 01. 2021 Uzavření dodatku nájemní smlouvy - pronájem částí pozemků, k.ú. Podmokly / 12.01.2021 / 28.01.2021
12. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Myslbeková - úprava E13 / 11.01.2021 / 28.01.2021
11. 01. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 10.03.2021 v 10:00 hod., pov.: Káles Zdeněk, více viz příloha. / 11.01.2021 / 11.03.2021
11. 01. 2021 OOP - návrh - Riegrova, Vrchlického, Vokolkova, Lužická, Stoliční, Wolkerova, Tylova, Nedbalova, Elišky Krásnohorské, Purkyňova, Děčín zjednosměrnění "pod nemocnicí" / 11.01.2021 / 12.02.2021
11. 01. 2021 OOP - stanovení DZP Dvořákova 1333/14, DC II - D.V. / 11.01.2021 / 28.01.2021
11. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Kamenická, lešení a kontejner Bytostav / 11.01.2021 / 28.01.2021
11. 01. 2021 OOP - stanovení DZP Husovo nám., DC IV - Bc. Dohnal / 11.01.2021 / 28.01.2021
11. 01. 2021 OOP - stanovení DZP Čsl.partyzánů 371, DC XXXII - M.H. / 11.01.2021 / 28.01.2021
11. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Javorská, Jílové u Děčína MK 45c, havárie zdi potoka / 09.01.2021 / 26.01.2021
11. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2020 schválených radou města v prosinci 2020 / 08.01.2021 / 31.01.2021
08. 01. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 03.03.2021 v 11:00 hod., pov.: Jana Hronková, více viz příloha. / 08.01.2021 / 04.03.2021
08. 01. 2021 Výběrové řízení na dvě pracovní místa kurátorů / kurátorek pro děti a mládež. / 08.01.2021 / 28.01.2021
08. 01. 2021 mobilní telefon, nález č.1/21 / 08.01.2021 / 25.01.2021
08. 01. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 / 08.01.2021 / 25.01.2021
08. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení - Labská Stráň - hřbitov / 08.01.2021 / 25.01.2021
08. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Česká Kamenice - Havlíčkova VP ZTP / 08.01.2021 / 25.01.2021
08. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení U Tvrze, Děčín parkoviště / 08.01.2021 / 25.01.2021
08. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení - havárie GEZ, GAS NET, KRTEK, TERMO / 08.01.2021 / 25.01.2021
07. 01. 2021 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.okdrazby.cz dne 17.2.2021 v 11:00 hod., pov.: Jana Nováková, Zdeněk Novák, více viz příloha. / 07.01.2021 / 18.02.2021
07. 01. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu http://www.exdrazby.cz., dne 9.2.2021 v 10:00 hod., pov.: Lucie Antoniová, Věra Antoniová, více viz příloha / 07.01.2021 / 10.02.2021
07. 01. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Teplická, Čsl. Mládeže, Zbrojnická, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Chrástecká, Lidická, Škroupova, Liberecká, Brožíkova, Větrná, Václavovská, Ptačí Děčín DC AVEX reko plyn / 07.01.2021 / 24.01.2021
07. 01. 2021 OOP - stanovení DZT Divišova, DC IV - statut.město DC / 07.01.2021 / 24.01.2021
07. 01. 2021 UR - DC_Křešice, nová TS, kabelizace NN, 1. etapa / 07.01.2021 / 24.01.2021
07. 01. 2021 Stanice vysílací sítě spol. Progress Digital s.r.o. - Dobrná / 07.01.2021 / 24.01.2021
07. 01. 2021 OOP - stanovení DZP MK Kosmonautů naproti č.p. 163, DC XXVII - P.H. / 06.01.2021 / 23.01.2021

XML