Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Usnesení z 19. schůze rady města konané dne 23. listopadu 2021 / 30.11.2021 / 17.12.2021
30. 11. 2021 Usnesení ze 19A. schůze rady města konané dne 29. listopadu 2021 / 30.11.2021 / 17.12.2021
30. 11. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Provaznická, Oblouková, Děčín kácení stromu / 30.11.2021 / 17.12.2021
30. 11. 2021 Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2021 o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín / 30.11.2021 / 17.12.2021
30. 11. 2021 Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 / 29.11.2021 / 17.12.2021
30. 11. 2021 Výzva k odstranění reklamy - Tyršův most (konstrukce), reklama rest. Arrigo / 29.11.2021 / 16.12.2021
27. 11. 2021 Dotační program Podpora aktivit v oblasti sportu v roce 2022. / 26.11.2021 / 28.12.2022
27. 11. 2021 Dotační program Podpora aktivit v oblasti kultury v roce 2022. / 26.11.2021 / 28.12.2021
27. 11. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 / 26.11.2021 / 14.12.2021
26. 11. 2021 Dotační program statutárního města Děčín na rok 2022 - "Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny" / 26.11.2021 / 28.12.2021
26. 11. 2021 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, více viz příloha / 26.11.2021 / 27.12.2021
25. 11. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření / 25.11.2021 / 27.12.2021
25. 11. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Hankova, Poštovní (pod železničním mostem), Děčín oprava trati v úseku Děčín západ – Telnice, odstranění havarijního stavu trati. / 25.11.2021 / 12.12.2021
25. 11. 2021 OOP - stanovení dopr.zn. Zelený vrch u čp. 403, Česká Kamenice, okr. Děčín oprava havarijního stavu opěrné zdi / 25.11.2021 / 12.12.2021
25. 11. 2021 Zvířata nalezená ke dni 24.11.2021 / 25.11.2021 / 12.12.2021
25. 11. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz., dne 20.01.2022 v 10:00 hod., pov.: Josef Kravec, více viz příloha / 24.11.2021 / 21.01.2022
25. 11. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 18.01.2022 v 10:00 hod., pov.: Zejbrdlík Jiří, více viz příloha. / 24.11.2021 / 19.01.2022
24. 11. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz dne 06.01.2022 v 10:00 hodin, pov.: Miroslav Štrobach, více viz příloha. / 23.11.2021 / 07.01.2022
24. 11. 2021 OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1318/13, DC II - E.K. / 23.11.2021 / 10.12.2021
24. 11. 2021 OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1316/9, DC II - K.B. / 23.11.2021 / 10.12.2021
24. 11. 2021 Územní rozhodnutí (sítě elektronických komunikací k.ú. Stará Bohyně) / 23.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 Návrh OOP - Saská (u čp. 259/40, objekt MŠ, viz příloha) realizace parkovacího pruhu / 23.11.2021 / 25.12.2021
23. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 17/2021; DRUHÉ PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 7/2021; opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa bez řízení o jeho návrhu / 23.11.2021 / 15.12.2021
23. 11. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Rakovnická, Přemyslova, Děčín výkopové práce na komunikaci a uložení inženýrských sítí u čp. Rakovnická 224 / 23.11.2021 / 10.12.2021
23. 11. 2021 klubová karta, nález č.56/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 technický průkaz, nález č.54/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 studentská karta, nález č.55/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 platební karta, nález č.50/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 studentská karta, nález č.53/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 vycházková knížka, nález č.51/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 občanský průkaz, nález č.52/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
23. 11. 2021 jízdní kolo, nález č.57/21 / 22.11.2021 / 09.12.2021
22. 11. 2021 Usnesení o odročení elektronického dražebního jednání na neurčito, pov.: Chejn Petr, více viz příloha. / 22.11.2021 / 08.12.2021
19. 11. 2021 Oznámení o poskytování informací pomocí služby: www.zadosti.cz o existenci nadzemních nebo podzemních sítí, více viz příloha. / 19.11.2021 / 06.12.2021
18. 11. 2021 Oznámení o zkrácení úřední doby pro veřejnost Okresního soudu v Děčíně: dne 23.12.2021 do 12:00 hodin a dne 31.12.2021 do 12:00 hodin. Pokladna bude otevřena pro veřejnost 31.12.2021 do 11:00 hodin. / 18.11.2021 / 03.01.2022
18. 11. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz dne 14.12.2021 v 09:00 hodin, navrhovatel Přírodní park Česká Kanada s.r.o., více viz příloha. / 18.11.2021 / 15.12.2021
18. 11. 2021 Zvířata nalezená ke dni 18.11.2021 / 18.11.2021 / 05.12.2021
18. 11. 2021 OOp - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1333/14, DC II - P.F. / 18.11.2021 / 05.12.2021
18. 11. 2021 OOp - stanoveni DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1318/13, DC II - A.P. / 18.11.2021 / 05.12.2021
18. 11. 2021 OOP - stanovení dopr. zn. Labská, parkoviště „Pod Atlantikem“ na ppč. 167/1 k.ú. Děčín vánoční akce v knihovně – slet andělů a vánoční bazar / 18.11.2021 / 05.12.2021
18. 11. 2021 OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1318/13, DC II - H.L. / 18.11.2021 / 05.12.2021
16. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 16/2021; DRUHÉ PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 6/2021; opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa bez řízení o jeho návrhu / 16.11.2021 / 06.12.2021
15. 11. 2021 OOP - stanovení DZP na MK Plavební před č.p.176/22, DC I - M.P. / 15.11.2021 / 02.12.2021
15. 11. 2021 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín / 15.11.2021 / 26.11.2021
15. 11. 2021 Vystavení a veřejné projednání návrhu Územního plánu Benešov nad Ploučnicí včetně VVURÚ / 15.11.2021 / 23.11.2021
12. 11. 2021 OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku, k.ú. Podmokly za účelem užívání na zahradu / 12.11.2021 / 29.11.2021
12. 11. 2021 Oznámení zahájení společeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání - ČOV Dobrná pro RD č.p. 19 Dobrná / 12.11.2021 / 29.11.2021
12. 11. 2021 OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku, k.ú. Děčín pod drobnou stavbou / 12.11.2021 / 29.11.2021
11. 11. 2021 Dokument "Dražební jednání se k..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.

XML