Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Stanovení přechodného dopr. zn. - III/26322 Česká Kamenice - Mlýny / 20.05.2019 / 06.06.2019
20. 05. 2019 Stanovení přechodného dopr. značení Masarykovo nám., Děčín I / 20.05.2019 / 06.06.2019
20. 05. 2019 Přechodné dopravní značení Na Stráni, U Kaple, Děčín VI / 20.05.2019 / 06.06.2019
20. 05. 2019 Věcné břemeno v k.ú. Lesná u Děčína, Bynov / 20.05.2019 / 06.06.2019
20. 05. 2019 Výzva č. 42 k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu - PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO –CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI III. / 20.05.2019 / 04.06.2019
20. 05. 2019 Výzva č. 43 k předkládání projektových záměrů - PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY III. / 20.05.2019 / 04.06.2019
20. 05. 2019 Výzva č. 44 k předkládání projektových záměrů - PODPORA AKTIVIT PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ PRO MLÁDEŽ VE VĚKU 15 – 26 LET / 20.05.2019 / 04.06.2019
20. 05. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín / 20.05.2019 / 31.05.2019
17. 05. 2019 Telefonní spojení do místností za POU Děčín / 17.05.2019 / 27.05.2019
16. 05. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 17.7.2019 v 11:00 hod., pov.: Daniela Řehořová, více viz příloha. / 16.05.2019 / 18.07.2019
16. 05. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 2.7.2019 v 10:30 hod., pov.: Heller František, více viz příloha / 16.05.2019 / 03.07.2019
16. 05. 2019 Žádost na pronájem části pozemku, k.ú. Děčín / 16.05.2019 / 03.06.2019
16. 05. 2019 Dopravní značení přechodné - Teplická, Děčín / 16.05.2019 / 02.06.2019
16. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK v DC II, ul. Dvořákova před č.p.1330/22, V.C. zastoupená zák.zást. J.C. / 16.05.2019 / 02.06.2019
16. 05. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení (rekonstrukce kanalizace a vodovodu v k.ú. Horní Oldřichov a Bynov) / 16.05.2019 / 02.06.2019
16. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK v DC I, Čsl. armády před č.p. 212/17, V.V / 16.05.2019 / 02.06.2019
16. 05. 2019 Přechodné dopravní značení - Maroldova, Děčín / 16.05.2019 / 02.06.2019
16. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování - Žižkova naproti č.p.149, Benešov nad Ploučnicí / 16.05.2019 / 02.06.2019
16. 05. 2019 Dodatek č.1 dražební vyhlášky č.009/2019-N, pov.: Irena Lenghartová, více viz příloha. / 16.05.2019 / 01.06.2019
15. 05. 2019 Přechodné dopr. značení - Ruská, Děčín / 15.05.2019 / 01.06.2019
15. 05. 2019 Přechodné dopr. značení - Březová, Dc / 15.05.2019 / 01.06.2019
15. 05. 2019 Přechodné dopravní značení - Karĺa Čapka, Dc / 15.05.2019 / 01.06.2019
15. 05. 2019 Rada města Děčín svým usnesením č. RM 19 09 39 12 ze dne 14.05.2019 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín - Zámek Děčín, příspěvková organizace, IČ 00078867 / 15.05.2019 / 30.05.2019
15. 05. 2019 Pronájem pozemku, k.ú. Prostřední Žleb / 15.05.2019 / 03.06.2019
14. 05. 2019 Zvířata nalezená ke dni 14.05.2019 / 14.05.2019 / 31.05.2019
14. 05. 2019 Dopravní značení přechodné Wolkerova Dc 2 / 14.05.2019 / 31.05.2019
13. 05. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz., dne 17.7.2019 v 11:00 hod., pov.: Jan Bohuslav, více viz příloha. / 13.05.2019 / 17.07.2019
13. 05. 2019 zatížení pozemků v k.ú. Podmokly věcným břemenem / 13.05.2019 / 30.05.2019
13. 05. 2019 Přechodné dopr. zn. - Labské nábř., Děčín / 13.05.2019 / 30.05.2019
13. 05. 2019 Žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemku, k.ú. Děčín / 13.05.2019 / 29.05.2019
09. 05. 2019 Žádost o prodej pozemku / 09.05.2019 / 27.05.2019
07. 05. 2019 Zvířata nalezená ke dni 7.5.2019 / 07.05.2019 / 24.05.2019
07. 05. 2019 Stavební povolení - Česká Kamenice, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" / 07.05.2019 / 24.05.2019
07. 05. 2019 Přechodné dopr. značení - Ruská, Jungmannova, Jeronýmova, Revol. nám., Děčín / 07.05.2019 / 24.05.2019
07. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby (sítě elektronických komunikací k.ú. Děčín) / 07.05.2019 / 23.05.2019
07. 05. 2019 Usnesení z 8C. schůze rady města konané dne 2.května 2019, více viz příloha. / 07.05.2019 / 23.05.2019
06. 05. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018, více viz příloha. / 06.05.2019 / 07.06.2019
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu / 06.05.2019 / 27.05.2019
06. 05. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo referenta/referentky investic. / 06.05.2019 / 24.05.2019
06. 05. 2019 Dopravní značení - přechodné - Česká Kamenice - Žižkova / 06.05.2019 / 23.05.2019
06. 05. 2019 Stanovení přechodného dopr. značení - Kosmonautů, Děčín / 06.05.2019 / 23.05.2019
06. 05. 2019 Stanovení přechodného dopr. značení - Pivovarská Děčín / 06.05.2019 / 23.05.2019
06. 05. 2019 Stanovení přechodného dopr. značení - Rudolfova, Děčín. / 06.05.2019 / 23.05.2019
06. 05. 2019 Přechodné dopr. značení - U Plovárny Děčín / 06.05.2019 / 23.05.2019
03. 05. 2019 Stanovení přechodného dopravního značení - Družstevní, Děčín. / 03.05.2019 / 20.05.2019
03. 05. 2019 Oznámení záměru města - pronájem bytových jednotek / 03.05.2019 / 20.05.2019
03. 05. 2019 Věcné břemeno v k.ú. Podmokly / 03.05.2019 / 20.05.2019
02. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření schválených radou města v dubnu 2019 / 02.05.2019 / 31.01.2020
02. 05. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú.Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Děčín-Staré Město, Dobrná, Dolní Chřibská, Dolní Kamenice, Dolní Křečany, Dolní Podluží, Doubice, Falknov, Filipov u Jiříkova, Fukov, Heřmanov, Hliněná, Horní Oldřichov, Horní Kamenice, Chlum u Děčína, Chřibská, Javory, Jílové u Děčína, Jiříkov, Kamenická Nová Víska, Kerhartice, Knížecí, Krásná Lípa, Křešice u Děčína, Líska, Lobendava, Malá Veleň, Martiněvec u Děčína, Mikulášovice, Modrá u Děčína, Oldřichov nad Ploučnicí, Podmokly, Prostřední Žleb, Přerov u Těchlovic, Rožany, Rumburk, Rytířov, Severní, Staré Hraběcí, Studený u Kunratic, Těchlovice nad Labem, Valkeřice, Varnsdorf, Vlčí Hora, více viz příloha. / 02.05.2019 / 22.07.2019
02. 05. 2019 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25.04.2019 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I / 02.05.2019 / 19.05.2019

XML