Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 OOP - stanovení DZP na MK Nerudova před č.p.1023/11, DC I - P.T. / 16.04.2021 / 03.05.2021
16. 04. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu části areálu Společenského domu Střelnice - restaurace včetně zázemí a terasy, formou veřejné soutěže / 16.04.2021 / 03.05.2021
15. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2021, o dočasném vyloučení vstupu do lesa, část území Národního parku České Švýcarsko / 15.04.2021 / 02.05.2021
15. 04. 2021 Společné povolení ke stavbě „ČOV pro RD č.p. 94“ v katastrálním území Dobrná / 15.04.2021 / 02.05.2021
15. 04. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Na Výšinách, Děčín mostek / 15.04.2021 / 02.05.2021
15. 04. 2021 zahájení řízení RD p.p.č. 2114/2 k.ú. Růžová / 15.04.2021 / 02.05.2021
14. 04. 2021 Stanovení přechodného DZ silnice III/25378 Malšovice / 14.04.2021 / 01.05.2021
14. 04. 2021 Zvířata nalezená ke dni 13.03.2021 / 14.04.2021 / 01.05.2021
14. 04. 2021 Stanovení přechodného DZ Obec Růžová / 14.04.2021 / 01.05.2021
14. 04. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úřadu ( tajemníka Magistrátu města Děčín ) / 14.04.2021 / 01.05.2021
14. 04. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení (sítě elektronických komunikací k.ú. Stará Bohyně) / 14.04.2021 / 30.04.2021
14. 04. 2021 OMH eviduje žádost o pronájem pozemku - k.ú. Bynov (na zahradu) / 14.04.2021 / 30.04.2021
13. 04. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 13.07.2021 v 9:00 hod., pov.: Bohdan Opočenský, Alena Opočenská, více viz příloha. / 13.04.2021 / 14.07.2021
13. 04. 2021 Dražební jednání se koná prostřednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz dne 20.5.2021 v 10:00 hod., pov.: Svatomír Masák, více viz příloha. / 13.04.2021 / 21.05.2021
12. 04. 2021 Rozhodnutí - ukončení provozu lékárny VIKY, umístěné na adrese Weberova 1537/7 v Děčíně, bude ukončen k 30.6.2021 v Děčíně a odejmutí oprávnění KÚ ÚK, více viz příloha. / 12.04.2021 / 30.06.2021
12. 04. 2021 Oznámení vystavení návrhu ÚP Ludvíkovice a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území / 12.04.2021 / 28.05.2021
12. 04. 2021 Dražební jednání se koná na dražebním portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 17.5.2021 ve 14:00 hod., pov.: Pavel Spišák, více viz příloha. / 12.04.2021 / 18.05.2021
12. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - aktualizovaná informace pro občany / 12.04.2021 / 12.05.2021
12. 04. 2021 Usnesení ze 6B. schůze rady města konané dne 8. dubna 2021 / 12.04.2021 / 29.04.2021
12. 04. 2021 Usnesení ze 6A. schůze rady města konané dne 6. dubna 2021 / 12.04.2021 / 29.04.2021
12. 04. 2021 Aukční vyhláška na prodej ppč.1793 k.ú.Děčín, více viz příloha. / 12.04.2021 / 29.04.2021
12. 04. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Na Vyhlídce, Děčín kontejner / 12.04.2021 / 29.04.2021
11. 04. 2021 OOP - stanovení dopr. značení sil. III/25852 Drážďanská, MK Sv. Čecha, 5. května, Luční, Žitná, Srní, Ovesná Děčín GEZ / 10.04.2021 / 27.04.2021
11. 04. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Horní Habartice IP4b+cyklisti / 10.04.2021 / 27.04.2021
09. 04. 2021 Dražební jednání se koná elektronicky na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz dne 13.5.2021 v 10:20 hod., pov.: Jaroslav Grosmann, více viz příloha. / 09.04.2021 / 14.05.2021
09. 04. 2021 OOP - záměr dopravního značení Hrnčířská B11 / 09.04.2021 / 11.05.2021
09. 04. 2021 OOP - návrh stanovení dopravního značení Karla Čapka, Děčín / 09.04.2021 / 11.05.2021
09. 04. 2021 OMH eviduje žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. Podmokly / 09.04.2021 / 28.04.2021
09. 04. 2021 OMH eviduje žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. Podmokly / 09.04.2021 / 28.04.2021
09. 04. 2021 OOP - stanovení dopr. značení Janov, ppč. 105/2 k.ú. Janov výhybna / 09.04.2021 / 26.04.2021
09. 04. 2021 OOP - stanovení dopravního značení WEFA, Růžová, Děčín / 09.04.2021 / 26.04.2021
09. 04. 2021 OOP - stanovení dopr. značení Lidická, Česká Kamenice VP ZTP / 09.04.2021 / 26.04.2021
09. 04. 2021 OOP - stanovení dopr. značení komunikace ppč. 34 k.ú. Stará Oleška, Huntířov B1 / 09.04.2021 / 26.04.2021
09. 04. 2021 finanční hotovost, nález č.13/21 / 09.04.2021 / 26.04.2021
09. 04. 2021 OOP - stanovení dopr. značení na MK Česká Kamenice, 5. května VP / 09.04.2021 / 26.04.2021
08. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Vacková / 08.04.2021 / 09.04.2024
08. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v březnu 2021 / 08.04.2021 / 31.01.2022
08. 04. 2021 Seznámení s dalšími podklady pro vydání rozhodnutí ve věci společného povolení stavby „ČOV EKOCIS“ v k.ú. Janov u Hřenska / 08.04.2021 / 25.04.2021
08. 04. 2021 opatření obecné povahy-přechodné DZ Arbesova, DC IV / 08.04.2021 / 25.04.2021
08. 04. 2021 Zahájení společného řízení - Sportovně-rekreační areál Park Kamenná / 08.04.2021 / 25.04.2021
08. 04. 2021 UR - DC_Jalůvčí_DC_1897, nové kVN / 08.04.2021 / 25.04.2021
07. 04. 2021 OMH obdržel žádost o projednání změny nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, k.ú. Děčín - Staré Město / 07.04.2021 / 30.04.2021
07. 04. 2021 Aukční vyhláška na prodej ppč.348/12 k.ú.Prostřední Žleb, více viz příloha. / 07.04.2021 / 29.04.2021
07. 04. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo kurátora / kurátorky pro děti a mládež. / 07.04.2021 / 29.04.2021
07. 04. 2021 OOP - stanovení dopravního značení - Purkyňova, Vrchlického, Děčín - rekonstrukce chodníku / 07.04.2021 / 24.04.2021
07. 04. 2021 OOP - stanovení dopravního značení Oblouková, Ploučnická, Děčín STAMO / 07.04.2021 / 24.04.2021
07. 04. 2021 EIA - závěr zjišťovacího řízení: „Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji“ / 07.04.2021 / 23.04.2021
07. 04. 2021 Usenesení o zrušení dražby - pov.: Jan Homuta, zast.: Ondřej Kapras, více viz příloha. / 07.04.2021 / 23.04.2021
07. 04. 2021 Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov / 07.04.2021 / 22.04.2021
06. 04. 2021 Zvířata nalezená ke dni 06-04-2021 / 06.04.2021 / 23.04.2021

XML