Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 zatížení pozemků v k.ú. Děčín, Podmokly, Boletice n/L. Věcným břemenem / 03.04.2020 / 20.04.2020
03. 04. 2020 Usnesení rady města č. 6A ze dne 01.04.2020 / 03.04.2020 / 20.04.2020
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR a přijatá krizová opatření ze dne 01.04.2020 / 02.04.2020 / 04.05.2020
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR a přijatá krizová opatření ze dne 31.03.2020 / 02.04.2020 / 04.05.2020
02. 04. 2020 EIA - zveřejnění závazného stanoviska MŽP k záměru: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov - Děčín východ / 02.04.2020 / 20.04.2020
02. 04. 2020 UR - DC-D.Žleb, kabelizace nn od DC_2016 k R18 / 02.04.2020 / 19.04.2020
02. 04. 2020 Žádost o pronájem pozemků "Ploučnice" / 02.04.2020 / 17.04.2020
02. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2020 schválených radou města v březnu 2020 / 01.04.2020 / 31.01.2021
02. 04. 2020 Návrh OOP - Vysoká Lípa 43, Jetřichovice / 01.04.2020 / 03.05.2020
01. 04. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 02.06.2020 v 10:00 hodin, pov.: Vasiliaková Jaroslava, Hladíková Jaroslava, více viz příloha. / 01.04.2020 / 03.06.2020
01. 04. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Na Výšinách, Bělská a Pod Lesem v Děčíně / 01.04.2020 / 18.04.2020
01. 04. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Starý Šachov aktual. II. / 01.04.2020 / 18.04.2020
01. 04. 2020 Opatření obecné povahy - stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení dopravního značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle připojených příloh - silnice I/13, lokalita Děčín, ul.Uhlířská v lokalitě výjezdu z parkoviště prodejny ALBERT, více viz příloha. / 01.04.2020 / 17.04.2020
01. 04. 2020 Usnesení vlády ČR a přijatá krizová opatření ze dne 30.03.2020 / 31.03.2020 / 02.05.2020
31. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Sněžnická, sil. III/24815, Jílové u Děčína / 31.03.2020 / 17.04.2020
31. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení - park. automaty Děčín / 31.03.2020 / 17.04.2020
31. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Liliová, Škroupova, Kamenická, Děčín / 31.03.2020 / 17.04.2020
31. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Hraniční, Děčín / 31.03.2020 / 17.04.2020
31. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Dráždanská, Sv. Čecha zrcadlo atd. / 31.03.2020 / 17.04.2020
31. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Jílové - Modrá KOMASTAV / 31.03.2020 / 17.04.2020
31. 03. 2020 Zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 3/2014/SBF-OMH ze dne 30.04.2014 / 31.03.2020 / 15.04.2020
31. 03. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo kontrolora / kontrolorky / 30.03.2020 / 30.04.2020
30. 03. 2020 Pronájem sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V / 30.03.2020 / 22.04.2020
30. 03. 2020 Usnesení ze 6. schůze rady města konané dne 24. března 2020 / 30.03.2020 / 16.04.2020
30. 03. 2020 Nabídka pozemků k pronájmu, k.ú. Děčín - Staré Město (využití na zahradu) / 30.03.2020 / 15.04.2020
30. 03. 2020 OMH obdržel žádost o využití pozemku - k.ú. Horní Oldřichov (jako sklad hotových výrobků) / 30.03.2020 / 15.04.2020
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Heřmanov v období 2016 - 2019 / 30.03.2020 / 30.04.2020
27. 03. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 30.04.2020 v 13:30 hod., pov.: Martina Ropová, více viz příloha. / 27.03.2020 / 01.05.2020
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR a přijatá krizová opatření / 27.03.2020 / 28.04.2020
27. 03. 2020 Zahájení ÚŘ - NTL plynovod a plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1250/28, 1250/47, 1250/48, 1250/49, 1250/51, 1250/52, 1250/56, 1250/81 v katastrálním území Děčín / 27.03.2020 / 13.04.2020
26. 03. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.okdrazby.cz dne 12.05.2020 v 10:00 hod., pov.: Josefa Vašinová, více viz příloha. / 26.03.2020 / 13.05.2020
26. 03. 2020 Návrh OOP - záměr dopravního značení Jílové, Lipová / 26.03.2020 / 27.04.2020
26. 03. 2020 OOP - Březiny revital. III. etapa / 26.03.2020 / 12.04.2020
26. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení ul. Práce, Děčín / 26.03.2020 / 12.04.2020
25. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení Kladská, Dělnická, Děčín / 25.03.2020 / 11.04.2020
25. 03. 2020 Zvířata nalezená ke dni 24.03.2020 / 25.03.2020 / 11.04.2020
25. 03. 2020 OOP - stanovení dopravního značení III/25855 Huntířov - Stará Oleška / 25.03.2020 / 11.04.2020
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR a přijatá krizová opatření ze dne 23.03.2020 / 24.03.2020 / 25.04.2020
24. 03. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Sokolská u č.p.305, DC IX - H.K. / 24.03.2020 / 10.04.2020
24. 03. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vítova naproti č.p.301, DC IX - J.S. / 24.03.2020 / 10.04.2020
23. 03. 2020 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 16.06.2020 od 10:00 hod., pov.: ShellShock s.r.o., více viz příloha. / 23.03.2020 / 17.06.2020
23. 03. 2020 Usnesení z 05F. schůze rady města konané dne 17. března 2020 / 23.03.2020 / 09.04.2020
23. 03. 2020 UR - Reko MS Děčín - Osadní + 5 STL plynovod a přípojky / 23.03.2020 / 09.04.2020
23. 03. 2020 UR - Úprava sítě veřejného osvětlení - ulice Popovická, Děčín / 23.03.2020 / 09.04.2020
23. 03. 2020 Usnesení z 5E. schůze rady města konané dne 16. března 2020 / 23.03.2020 / 09.04.2020
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR a přijatá krizová opatření ze dne 19.03.2020 / 20.03.2020 / 21.04.2020
20. 03. 2020 Společné povolení ke stavbě "Domovní ČOV pro objekt č.p. 44" v k.ú. Janov u Hřenska / 20.03.2020 / 06.04.2020
20. 03. 2020 Přerušení společného a vodoprávního řízení ke stavbě "Domovní ČOV" v k.ú. Janov u Hřenska / 20.03.2020 / 06.04.2020
20. 03. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby (výstavba nové sítě elektronických komunikací) / 20.03.2020 / 05.04.2020
19. 03. 2020 Žádost o zveřejnění Veřejné vyhlášky - oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Heřmanov v období 2016 – 2019 / 19.03.2020 / 05.04.2020

XML