Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 20.3.2019 v 13:00 hod., pov.: Jiří Neumann, více viz příloha. / 21.01.2019 / 21.03.2019
21. 01. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz., dne 28.2.2019 v 11:00 hod., pov.: Lubomír Šilhavý, více viz příloha. / 21.01.2019 / 01.03.2019
21. 01. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.e-drazby.cz dne 26.02.2019 v 10:00 hod., pov.: Horváth Josef, více viz příloha. / 21.01.2019 / 27.02.2019
21. 01. 2019 Usnesení z 1. schůze rady města konané dne 15. ledna 2019 / 21.01.2019 / 07.02.2019
21. 01. 2019 zřízení VB v k.ú. Děčín / 21.01.2019 / 07.02.2019
21. 01. 2019 Písemnost - Meliš Marcel, Záveský David, více viz příloha. / 21.01.2019 / 06.02.2019
21. 01. 2019 Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva Děčín / 21.01.2019 / 01.02.2019
18. 01. 2019 Dražební jednání se koná dne 19.2.2019 od 12:12, Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany, pov.: Naděžda Herainová, více viz příloha. / 18.01.2019 / 20.02.2019
18. 01. 2019 Dražební jednání se koná dne 19.2.2019 od 12:30, Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany, pov.: Milan Černohorský, více viz příloha. / 18.01.2019 / 20.02.2019
18. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 v průtahu obcí Děčín spočívající v umístění nového svislého dopravního značení či zařízení + zvýraznění stávajícího dopravního značení umístěním na retro reflexní fluorescenční žluto zelený podklad + posunutí stávajícího směrového svislého dopravního značení + výměně stávajícího dopravního značení za standardní rozměr v souvislosti se změnou dopravní situace v návaznosti na zprovoznění dopravní stavby "Vilsnická spojka", více viz příloha. / 18.01.2019 / 04.02.2019
18. 01. 2019 NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - Rodinný dům na pozemku p.č. 1017/19 ­ v katastrálním území Ludvíkovice / 17.01.2019 / 03.02.2019
18. 01. 2019 Rozhodnutí - zateplení štítů bytových domů č.p. 273, 274, 275, Na Pěšině, Děčín IX - Bynov / 17.01.2019 / 03.02.2019
18. 01. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení (sítě elektronických komunikací k.ú. Podmokly a Krásný Studenec) / 17.01.2019 / 03.02.2019
18. 01. 2019 Pronájem bytové jednotky / 17.01.2019 / 01.02.2019
18. 01. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyhrazené parkování - I.V., Přímá u č.p.318, Děčín XXXII / 16.01.2019 / 02.02.2019
18. 01. 2019 osazení svislého dopravního značení na místní komunikaci obce Malšovice u domu čp. 39 k mostu pro pěší u f. Bohemia Cargo v obci Malšovice, okr. Děčín / 16.01.2019 / 02.02.2019
17. 01. 2019 dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení na místní komunikaci města Jílového – ul. Javorská a ul. Za drahou, Jílové u Děčína (viz příloha) / 16.01.2019 / 02.02.2019
17. 01. 2019 Stanovení dopravního značení sil. III/25852, Lab. nábřeží u čp. 304 v Děčíně IV / 16.01.2019 / 02.02.2019
17. 01. 2019 VB v k.ú. Bynov / 16.01.2019 / 02.02.2019
17. 01. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz., dne 26.2.2019 od 9:00 hod., pov.: Hampelová Alena nar.1970, Hampelová Alena nar.1995, Hampelová Jiřina, více viz příloha. / 15.01.2019 / 27.02.2019
17. 01. 2019 Stanovení celoročního dopr. značení v ORP Děčín pro opravu havárií / 15.01.2019 / 01.02.2019
17. 01. 2019 Stanovení celoročního DZ na ORP Děčín / 15.01.2019 / 01.02.2019
17. 01. 2019 Celoroční značení na území statutárního města Děčín za účelem oprav. / 15.01.2019 / 01.02.2019
16. 01. 2019 značení pracovních míst na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací za účelem opravy havárie sítí / 15.01.2019 / 01.02.2019
16. 01. 2019 Celoroční dopr.značení pro opravy havárií ing. sítí ČEZ / 15.01.2019 / 01.02.2019
16. 01. 2019 zřízení VB v k.ú. Bynov, H.Oldřichov / 15.01.2019 / 01.02.2019
15. 01. 2019 Stavební povolení ke stavbě "Obec Kámen - splašková kanalizace" / 15.01.2019 / 01.02.2019
15. 01. 2019 Dražební jednání se koná na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz., dne 21.2.2019 v 14:00 hod., pov.: Vlasta Chodorová, více viz příloha. / 14.01.2019 / 22.02.2019
15. 01. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 21.2.2019 ve 13:00 hod., pov.: Cibula Aladar, více viz příloha. / 14.01.2019 / 22.02.2019
14. 01. 2019 Dražební jednání se koná dne 15.2.2019 v 8:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230, pov.: Dana Martinková, více viz příloha. / 14.01.2019 / 18.02.2019
14. 01. 2019 Děčín - Bělá, rozšíření kanalizačního systému-Jasná, Včelná a Družstevní / 14.01.2019 / 15.02.2019
11. 01. 2019 "Dostavba kanalizace Děčín-Jalůvčí" prodloužení stavebního povolení / 11.01.2019 / 13.02.2019
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření schválených radou města v prosinci 2018 / 10.01.2019 / 31.01.2019
11. 01. 2019 Změna nájemní smlouvy na pronájem pozemků / 10.01.2019 / 28.01.2019
11. 01. 2019 Opatření obecné povahy - zrušení opatření při nedostatku vody / 10.01.2019 / 27.01.2019
10. 01. 2019 zřízení VB v k.ú. Podmokly, Březiny u Děčína / 10.01.2019 / 27.01.2019
10. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby (veřejné osvětlení k.ú. Děčín) / 10.01.2019 / 27.01.2019
09. 01. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz., dne 19.2.2019 v 12:00 hod., pov.: Marcela Holubová, více viz příloha. / 09.01.2019 / 20.02.2019
09. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Křížovi / 08.01.2019 / 10.01.2022
09. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Keclovi / 08.01.2019 / 10.01.2022
09. 01. 2019 Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 6.3.2019 v 13:00 hod., pov.: Roman Pazink, více viz příloha. / 08.01.2019 / 07.03.2019
09. 01. 2019 Zvířata nalezená ke dni 08.01.2019 / 08.01.2019 / 09.02.2019
08. 01. 2019 "Výměna vodovodních řadů - ul. Saská, Děčín-Bělá" / 08.01.2019 / 08.02.2019
08. 01. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci DZ - Plavební 187/7, Děčín I / 08.01.2019 / 25.01.2019
08. 01. 2019 Záměr města prodej pozemků / 07.01.2019 / 07.03.2019
08. 01. 2019 Snížení předkládací ceny prodej pozemku / 07.01.2019 / 07.03.2019
08. 01. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo k výkonu agend matriky / 07.01.2019 / 25.01.2019
08. 01. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích DZ - vyhrazené parkování Březiny 139 / 07.01.2019 / 24.01.2019
08. 01. 2019 Rozhodnutí vedené pod č.j. MDC/126264/2018, spis. zn. MDC/121306/2017. Přílohy k nahlédnutí u správního orgánu po předchozí telefonické dohodě. / 07.01.2019 / 24.01.2019
07. 01. 2019 zatížení pozemků v k.ú. Podmokly věcným břemenem / 07.01.2019 / 24.01.2019

XML