Město Děčín

Okresní město
Okres Děčín

http://77.95.47.242

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn
E-mail: posta@mmdecin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 31.03.202307.04.2023OOP_stanovení DZ_STRABAGrail_17listopaduMagistrát města Děčín, OSCU1836754
31. 03. 2023 Dražba 31.03.202319.05.2023Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 18.05.2023 v 11:00 hod., pov.: Zdena Goršanovová, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 10U1836750
31. 03. 2023 Dražba 31.03.202327.04.2023Oznámení o vyvěšení elektronické aukce prostřednictvím elektronického aukčního systému na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz se stanovuje na den 26.04.2023 v 11:00, více viz. příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí nad LabemU1836752
30. 03. 2023 Nalezená zvířata 30.03.202316.04.2023Zvířata nalezená ke dni 29.03.2023Magistrát města Děčín, OZPU1836747
30. 03. 2023 Oznámení 30.03.202316.04.2023Domovní ČOV Aquatec AT 6 VFL pro stávající objekt RD č. p. 214 Valkeřice“ na pozemcích st. p. 11, parc. č. 55/1, 56/1 v katastrálním území ValkeřiceMagistrát města Děčín, OZPU1836745
30. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 30.03.202301.07.2023VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2023; Opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa se vydává s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů.Magistrát města Děčín, OZPU1836733U1836734U1836735U1836736U1836737U1836738U1836739U1836740U1836741
30. 03. 2023 Oznámení 30.03.202316.04.2023Zahájení SŘ - Polní cesty HC38, HC40, VC30, VC39 a VC41 na pozemcích parc. č. 2409, 2415, 2421, 2431, 2440 v katastrálním území Dolní Habarticeoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřadU1836743
29. 03. 2023 Dražba 29.03.202328.04.2023Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.portaldrazeb.cz dne 27.04.2023 ve 13:20 hod., pov.: Jiří Kratochvíl, více viz příloha.Exekutorský úřad Plzeň - městoU1836729
29. 03. 2023 Výběrová řízení 29.03.202319.04.2023Výběrové řízení na dvě pracovní místa referentů / referentek územního plánování.Tajemník magistrátuU1836724
29. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 29.03.202315.04.2023OOP - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Peklo Severu a Škoda cup - Český pohár v silniční cyklistice 2023Magistrát města Děčín, OSCU1836722
29. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 29.03.202315.04.2023OOP - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Slunovrat 2023 v Benešově nad PloučnicíMagistrát města Děčín, OSCU1836731
29. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 29.03.202305.04.2023OOP_stanoveníDZ_REKULTIVACE_TovárníMagistrát města Děčín, OSCU1836726
29. 03. 2023 Dražba 29.03.202305.05.2023Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.e-drazby.cz dne 04.05.2023 v 10:00 hod., pov.: Josef Vacek, více viz příloha.Exekutorský úřad NymburkU1836720
29. 03. 2023 Oznámení 29.03.202317.04.2023Zveřejnění záměru města vypůjčení pozemku na předzahrádku, k.ú. DěčínMagistrát města Děčín, OMHU1836716U1836717
28. 03. 2023 Výběrová řízení 28.03.202325.04.2023Oznámení o vyhlášení konkursního řízení Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizaceOdbor strategií a informačních technologiíU1836714
28. 03. 2023 Oznámení 28.03.202315.04.2023OMH opětovně zveřejňuje záměr města prodat pozemek, k.ú. Křešice u DěčínaMagistrát města Děčín, OMHU1836708
28. 03. 2023 Oznámení 28.03.202315.04.2023Zveřejnění záměru města uzavřít dodatek ve smyslu zvýšení nájemného dle platných "zásad" se základními organizacemi Českého zahrádkářského svazu ke smlouvě o nájmuMagistrát města Děčín, OMHU1836711
28. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 28.03.202314.04.2023OOP - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích v České Kamenici - akce Velikonoční jarmark 2023Magistrát města Děčín, OSCU1836706
28. 03. 2023 Oznámení 28.03.202312.04.2023SEA: Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 s výhledem do roku 2035 - předání závěru zjišťovacího řízeníMagistrát města Děčín, OZPU1836696
27. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 27.03.202313.04.2023veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích - MK Děčín - blokové čištěníMagistrát města Děčín, OSCU1836698
27. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 27.03.202303.04.2023OOP_stanovení DZ_Kanál-Technik_Dc I-Zámecká 9Magistrát města Děčín, OSCU1836702
27. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 27.03.202303.04.2023OOP_stanovení DZ_GEZ-Dc XXX-Velká Veleň 84Magistrát města Děčín, OSCU1836700
27. 03. 2023 Oznámení 27.03.202313.04.2023Aktualizace plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého krajeU1836695
24. 03. 2023 Oznámení 24.03.202312.04.2023Zveřejnění záměru města uzavřít dodatky ve smyslu zvýšení nájemného dle platných "zásad" ke smlouvám o nájmuMagistrát města Děčín, OMHU1836686
24. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 24.03.202310.04.2023OOP - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Labská - parkoviště pod Atlantikem, DěčínMagistrát města Děčín, OSCU1836682
24. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 24.03.202331.03.2023OOP_stanovení DZ_KOMASTAV_Csl-MladezeMagistrát města Děčín, OSCU1836684
24. 03. 2023 Dražba 24.03.202317.05.2023Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 16.05.2023 v 09:00 hod., pov.: Romana Kvapilová, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 10U1836680
24. 03. 2023 Oznámení 24.03.202311.04.2023Opatření obecné povahy 25/2023 - kterým se omezuje plavební provoz na vodní cestě Labe v ř. km 738,87 (železniční most Děčín - Loubí) od 27.03.2023 do 14.04.2023, více viz příloha.Státní plavební správaU1836676
24. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 24.03.202310.04.2023OOP - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - MK Mojmírova, JílovéMagistrát města Děčín, OSCU1836678
23. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 23.03.202324.04.2023Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Pramenní jímka na pozemku p.č. 987/1 k.ú. Děčín - Staré MěstoMagistrát města Děčín, OZPU1836668U1836669
23. 03. 2023 Výběrová řízení 23.03.202311.04.2023Výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice správy daní a poplatků.Tajemník magistrátuU1836666
23. 03. 2023 Nalezená zvířata 23.03.202309.04.2023Zvířata nalezená ke dni 23.03.2023Magistrát města Děčín, OZPU1836672
23. 03. 2023 Oznámení 23.03.202309.04.2023Oznámení o zahájení územního řízení (optická trasa)Magistrát města Děčín, OSUU1836670
23. 03. 2023 Dražba 23.03.202324.04.2023Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.exdrazby.cz dne 21.04.2023 od 9:00 hod. více viz přílohaExekutorský úřad České BudějoviceU1836660
23. 03. 2023 Oznámení 23.03.202311.04.2023Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci DC-Děčín XXXI - Křešice, že v termínu duben/2023 - květen/2023 bude v této oblasti prováděna stavba, více viz přílohaOMEXOM GA Energo s.r.o.U1836661U1836662
23. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 23.03.202309.04.2023OOP - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - MK Tovární a Palackého, Česká kameniceMagistrát města Děčín, OSCU1836664
23. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 23.03.202309.04.2023OOP - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Verneřická, Děčín XXXIIMagistrát města Děčín, OSCU1836657
22. 03. 2023 Výběrová řízení 22.03.202314.04.2023Výběrové řízení na pracovní místo referenta / referentky investic.Tajemník magistrátuU1836647
22. 03. 2023 Oznámení 22.03.202312.04.2023OMH opětovně zveřejňuje záměr města prodat pozemky, k.ú. Bělá u DěčínaMagistrát města Děčín, OMHU1836651
22. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 22.03.202308.04.2023OOP veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Nádražní, Benešov nad PloučnicíMagistrát města Děčín, OSCU1836644
22. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 22.03.202308.04.2023oznámení zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení ke stavbě "Huntířov a Stará Oleška, splašková kanalizace a ČOV" v k.ú. Stará Oleška a Huntířov u DěčínaMagistrát města Děčín, OZPU1836641U1836642
22. 03. 2023 Oznámení 22.03.202331.03.2023Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města DěčínMagistrát města Děčín, TAJU1836649
22. 03. 2023 Rozhodnutí, Usnesení 22.03.202310.04.2023Usnesení o zrušení konání dražby - dražební vyhláška č.j. 168 EX 110/17-63, pov.: Krč Tomáš, více viz příloha.Exekutorský úřad RokycanyU1836633
22. 03. 2023 Prodej, pronájem 22.03.202308.04.2023OMH opětovně zveřejňuje záměr města prodat části pozemku, k.ú. Dolní ŽlebMagistrát města Děčín, OMHU1836636U1836637
21. 03. 2023 Oznámení 21.03.202307.04.2023OMH opětovně zveřejňuje záměr města prodat část původního pozemku, k.ú. Děčín - Staré MěstoMagistrát města Děčín, OMHU1836630
21. 03. 2023 Dražba 21.03.202311.05.2023Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 10.05.2023 v 13:00., pov.: Lucie Bartošová, více viz příloha.Exekutorský úřad PřerovU1836625
21. 03. 2023 Dražba 21.03.202319.04.2023Dražba movitých věcí se nařizuje na den a misto: 18.04.2023, Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany, pov.: Radek Kováč, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 5U1836623
21. 03. 2023 Veřejné vyhlášky 21.03.202307.04.2023Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK na p.p.č. 2546, k.ú. Česká KameniceMagistrát města Děčín, OSCU1836621
21. 03. 2023 Oznámení 21.03.202307.04.2023OMH opětovně zveřejňuje záměr města prodat pozemky, k.ú. Horní OldřichovMagistrát města Děčín, OMHU1836626
21. 03. 2023 Oznámení 21.03.202305.04.2023EIA: oznámení o rozeslání dokumentace k záměru „Přeložka silnice I/13, Děčín – Manušice“Magistrát města Děčín, OZPU1836615

XML