Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2021 Záměr darování nemovité věci v k. ú. Jiříkov
06. 12. 2021 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Vědomice
06. 12. 2021 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Litoměřice
06. 12. 2021 Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Roudnice nad Labem
06. 12. 2021 Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. Lovosice
06. 12. 2021 Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. Keblice
06. 12. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení životního prostředí
06. 12. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení cestovního ruchu
06. 12. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení transformace regionu
03. 12. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7, Panenský Týnec, km 38,104 – 34,500, provedení trvalého VDZ
03. 12. 2021 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky
03. 12. 2021 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení projektů
02. 12. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/13 + I/15 + I/27 + I/28 v okrese Most
01. 12. 2021 Změna mimopstruhového rybářského revíru č. 06441093 Loučenský potok
01. 12. 2021 Záplavové území Zálužanský potok ř.km 8,492 – 9,000 aktualizace - návrh opatření obecné povahy
01. 12. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 Dubí - rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení
01. 12. 2021 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 13.12.2021
30. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/7 + I/13 na území okresu Chomutov
30. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/8 + I/15 + I/30 na území okresu Litoměřice
30. 11. 2021 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Liboňov
30. 11. 2021 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Božtěšice
30. 11. 2021 Záměr darování nemovitých a movitých věci v k.ú. Ústí nad Labem
29. 11. 2021 Nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní influenzy ptáků na území ČR
29. 11. 2021 KHS - oznámení o vyhlášení II. kola výběrového řízení na prodej nepotřebného majetku
29. 11. 2021 EIA - závěr zjišťovacího řízení "Přeložka komunikace Braňany - Mariánské Radčice, I. část"
29. 11. 2021 SEA - informace o stanovisku "Územní plán Teplice"
27. 11. 2021 EIA - závěr zjišťovacího řízení "I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána"
26. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 Louny, zkapacitnění obchvatu, 1. Etapa
26. 11. 2021 záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Bystřany
26. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent správního oddělení
26. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení správních činností
25. 11. 2021 Rozhodnutí č. j. KUUK/160943/2021 ze dne 12. 11. 2021 o odvol. proti st. povolení č. j. MDC/42079/2021 ze dne 26. 4. 2021 na stavbu "Rozšíření skládky Orlík IV - etapa 3A a 3B" na pozemku parc. č. 510/1, 510/3, 510/4, 510/5 v k.ú. Borek u Děčína
25. 11. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků na území ČR
25. 11. 2021 Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Obrnice
25. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení plánování a registrace sociálních služeb
24. 11. 2021 Záměr darování (převodu) nemovitých věcí v k.ú. Kyškovice
24. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici vedoucí ekonomického odboru
23. 11. 2021 Rozhodnutí o odstranění vraku ze silnice č. I/13 Huntířov u Děčína
23. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici vedoucí ekonomického odboru
23. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení zemědělství
22. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 – Chlumec, přístup ke sportovnímu areálu
19. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/6 + I/7 + I/15 + I/27 + I/28 na území okresu Louny
19. 11. 2021 EIA - rozhodnutí "Využití výhradního ložiska stavebního kamene Rokle ve stávajícím dobývacím prostoru Rokle"
17. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení přezkumu hospodaření obcí
16. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Libouchec - dvě lokality
16. 11. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 v průtahu obcí Skršín
16. 11. 2021 EIA - rozhodnutí "Intenzifikace výrobního procesu"
15. 11. 2021 SEA - Informace o návrhu koncepce - Operační program Rybářství pro období 2021 - 2027
15. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvková organizace
15. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení správy poplatků, odvodů a daní

XML