Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Oznámení o konání 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 20. 4. 2020
09. 04. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 u obce Litvínov
09. 04. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 v laklitě křižovatek se silnicemi č. III/0149 a III/24087 v místní části Úštěk-Lukov
09. 04. 2020 Změna mimopstruhového rybářského revíru č. 441 054 Rožanský potok 2
07. 04. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 v lokalitě Ústí nad Labem-Úžín
07. 04. 2020 Změna mimopstruhového rybářského revíru č. 441 074 Blšanka 2B
06. 04. 2020 EIA - stanovisko "Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov - Děčín východ"
06. 04. 2020 Změna mimopstruhového rybářského revíru č. 441 014 Jiříkovský potok 2
06. 04. 2020 EIA - dokumentace "Výkrm a dochov prasat - Vrbka"
02. 04. 2020 Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy, Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209, příspěvkové organizace
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 v lokalitě obchvatu obce Panenský Týnec
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 u obce Děčín-Loubí
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Chomutov, ul. Černovická
01. 04. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v průtahu obcí Soběchleby, ul.Ústecká
01. 04. 2020 Záměr prodeje (převodu) nemovité věci v k.ú. Velká Černoc
01. 04. 2020 Záměr prodeje (převodu) nemovité věci v k.ú. Nečichy
01. 04. 2020 Záměr prodeje (převodu) nemovité věci v k.ú. Nečichy, II.
31. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Teplice-Trnovany, ul.Masarykova
31. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 v Ústí nad Labem, ul. Důlce + Hoření + Krušnohorská
30. 03. 2020 SEA - návrh koncepce "Druhá celková aktualizace Regionálního plánu pro region Horní Lužice - Dolní Slezsko"
30. 03. 2020 EIA - oznámení "Areál pro zpracování odpadů Komořany u Mostu"
30. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 v průtahu obcí Hora Svatého Šebestiána, okr. Chomutov
30. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín, ul. Uhlířská
27. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 - Jílové-Modrá
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 v Ústí nad Labem, ul. Důlce
25. 03. 2020 Oznámení o zrušení 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 30. března 2020
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 - Herkul a.s.
25. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v průtahu obcí Teplice, ul. Masarykova, Okružní, Riegrova a Nákladní
25. 03. 2020 EIA - oznámení "Paroplynový zdroj Počerady, změna výkonu"
24. 03. 2020 EIA - oznámení "Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička - Depolymerizace"
24. 03. 2020 EIA - rozhodnutí "Zipline Klíny"
24. 03. 2020 EIA - oznámení "Rozšíření manipulační plochy Obrnice - poslední etapa"
24. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Markvartice
24. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 - Chomutov, oprava mostu
23. 03. 2020 Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019
23. 03. 2020 EIA - rozhodnutí "Obalovna asfaltových směsí Úžín - Ekologizace a rozšíření asfaltového hospodářství"
23. 03. 2020 Rozhodnutí - Zrušení mimopstruhového rybářského revíru č. 06 941 006 Olešský rybník
23. 03. 2020 EIA - oznámení "Intenzifikace výroby rostlinných olejů - 2.podání"
20. 03. 2020 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Staňkovice u Žatce
19. 03. 2020 Oznámení o konání 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 30. 3. 2020
19. 03. 2020 SEA - závěr zjišťovacího řízení "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027"
19. 03. 2020 EIA - dokumentace "Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod - GUTRA s.r.o., Most"
19. 03. 2020 Výběrové řízení na funkci ředitel/ředitelka Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace
19. 03. 2020 Výběrové řízení na funkci ředitel/ředitelka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace
19. 03. 2020 Výběrové řízení na funkci ředitel/ředitelka Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace
19. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 v úseku mezi obcemi Dubí a Cínovec
19. 03. 2020 ROZHODNUTÍ HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE č. 2/2020/COV19 o provedení krizového opatření v době nouzového stavu
18. 03. 2020 ROZHODNUTÍ HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE č. 1/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu
18. 03. 2020 NAŘÍZENÍ HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE - regulace v dopravě
18. 03. 2020 SEA - informace o zahájení zjišťovacího řízení "Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Děčína na léta 2021 - 2027 "

XML