Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - projekt"Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku - oprava fasády - II.etapa"
22. 07. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí „Rozšíření činnosti Kompostárny Chudeřice o třídění skleněného odpadu"
22. 07. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 u obce Hora Svatého Šebestiána
22. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27, km 45,503, MUK – I/27 x D7
19. 07. 2019 Akční plán protihlukových opatření pro komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje a aglomeraci Ústí nad Labem - Teplice - červenec 2019
19. 07. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 u obce Postoloprty
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 u bývalé obce Kyjice (nedaleko Jirkova)
19. 07. 2019 Akční plán protihlukových opatření pro komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje a aglomeraci Ústí nad Labem - Teplice - červenec 2019
19. 07. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 v obci Třebívlice
17. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - projekt"Obnova křížku u Hlaváčkova statku v obci Lukavec"
17. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - projekt"Oprava fasády budovy Jílovského zámku"
17. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - projekt"Obnova božích muk na morovém pohřebišti v Rašovicích"
17. 07. 2019 POV 2019 Ludvíkovice 19/SML1937
17. 07. 2019 POV 2019 Hříškov 19/SML2008
17. 07. 2019 POV 2019 Hříškov 19/SML1891
17. 07. 2019 POV 2019 Velké Žernoseky 19/SML2009
17. 07. 2019 POV 2019 Býčkovice 19/SML1068
17. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva 19/SML2320/SoPD/SPRP Obec Křimov ze dne 12. 7. 2019
17. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace 19/SML2302/SoPD/SPRP - Oslavy 100. výročí vzniku ZŠ
17. 07. 2019 Posuzování vlivů na ŽP dle zák. 100/2001 Sb., - Průmyslový park Jirkov-Chomutov-Jirkov u I/13, sektor A
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Srbice - Chlumec - změna termínu
17. 07. 2019 Děčín, km 129,300 – 129,350, ul. Teplická
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/6 a I/27 – Jesenice - změna termínu
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/7 a I/13 na území okresu Chomutov
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/6, I/7, I/27 a I/28 na území okresu Louny
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/13, I/15, I/27 a I/28 na území okresu Most
16. 07. 2019 Rozhodnutí o povolení provozu dle zák. o ochraně ovzduší stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Hornická činnost na ložisku Cínovec – odkaliště“ a „Separační linka pískové suroviny v dobývacím prostoru Cínovec I“
16. 07. 2019 VPS Roudnice nad Labem-Martiněves
15. 07. 2019 VŘ-vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu
15. 07. 2019 Návrh opatření obecné povahy stanovení ZÚ a AZZÚ Klíšský potok ř. km 0,524 – 2,669 aktualizace
15. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v lokalitě obce Očihov
12. 07. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI - RÚIAN, Toužetín, Louny
12. 07. 2019 Dodatek č. 1_smlouva o poskytnutí dotace_FVH Veselé
12. 07. 2019 EIA - závěr zjišťovacího řízení "II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II.část"
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/6 u obce Lubenec
11. 07. 2019 EIA - oznámení "Optimalizace využití alternativních paliv v cementárně Čížkovice"
11. 07. 2019 EIA - oznámení "Duchcov Park"
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/9 v k.ú. Horní Jindřichov (u obce Rumburk)
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/9, I/13 a I/62 na území okresu Děčín
11. 07. 2019 Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. Chlumec u Chabařovic
10. 07. 2019 Dodatek č. 1_smlouva o poskytnutí dotace_FVH Městys Měcholupy
10. 07. 2019 Dodatek č. 1_smlouva o poskytnutí dotace_FVH Město Terezín
10. 07. 2019 Dodatek č. 1_smlouva o poskytnutí dotace_FVH Košťany
10. 07. 2019 Dodatek č. 2_smlouva o poskytnutí dotace_FVH Žalany
09. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy v okrese Teplice
09. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Jílové-Modrá, ul. Teplická
09. 07. 2019 Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - 4. Výzva
08. 07. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - CTPark Kadaň, hala KA6
08. 07. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/27 Žiželice obchvat a přemostění
08. 07. 2019 Pozvání na nostrifikační zkoušku

XML