Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2019 Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. Volevčice
22. 01. 2019 Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. Údlice
22. 01. 2019 Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Údlice
21. 01. 2019 EIA - vrácení dokumentace "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)"
21. 01. 2019 EIA - oznámení "Technologické centrum sever"
21. 01. 2019 Nařízení Státní veterinární správy_ukončení mimořádných veterinárních opatření_slintavka, kulhavka a mor malých přežvýkavců
21. 01. 2019 Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Velká Bukovina
21. 01. 2019 Záměr darování nemovitých věcí v k. ú. Krásná Lípa
21. 01. 2019 Záměr darování nemovitých věcí v k. ú. Šluknov
21. 01. 2019 Záměr směny nemovitých věcí v k. ú. Česká Kamenice
18. 01. 2019 SEA - závěr zjišťovacího řízení "Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018"
18. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/9 ve Studánce
18. 01. 2019 18SML0100_Lukáš_Rubeš-Dohoda_o_ukončení_smlouvy_o_poskytnutí_investiční_dotace
18. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 v průtahu obcí Děčín
18. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v lokalitě obce Otvice
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 v obci Hřensko před bývalou celnicí
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/9 ve Studánce
16. 01. 2019 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Město Třebenice
16. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Městys Slavětín
16. 01. 2019 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 28. 1. 2019
16. 01. 2019 18SML3451_Jiří_Hofman - Dohoda_o_ukončení_Smlouvy_o_poskytnutí_investiční_dotace
16. 01. 2019 18SML2186_Valentina_Studničková - Dohoda_o_ukončení_Smlouvy_o_poskytnutí_investiční_dotace
16. 01. 2019 EIA - oznámení "Skladové hospodářství výrobní jednotky DCPD"
14. 01. 2019 EIA - rozhodnutí "V445/446 - modernizace na vyšší parametry"
11. 01. 2019 PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDKY pro Průzkum trhu na „Provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy pro rok 2019"
11. 01. 2019 EIA - oznámení "Sběr, výkup a využívání odpadů Jirkov"
11. 01. 2019 Výběrová řízení vyhlášená tajemníkem ÚMO ÚL - Neštěmice - matrikářka, referentka na úseku přestupků
10. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - obec Lukavec
10. 01. 2019 VŘ SR-oddělení evidence a účtování o majetku kraje
09. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Domácí kompostování v Jiříkově - město Jiříkov
09. 01. 2019 EIA - veřejné projednání záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
09. 01. 2019 SEA - závěr zjišťovacího řízení "Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+"
08. 01. 2019 EIA - veřejné projednání záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
08. 01. 2019 Rozhodnutí 391/UPS/2018
08. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb – Kostka Krásná Lípa
08. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb – Domov důchodců Bystřany
08. 01. 2019 EIA - oznámení "Rozšíření skládky Orlík IV"
07. 01. 2019 EIA - dokumentace "Terénní úpravy pozemku p. č. 1215 k. ú. Havraň - rekultivace bývalé pískovny v Havrani zavezením inertními materiály"
07. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/63 (silnice pro motorová vozidla) u obce Bystřany + u obce Řehlovice
04. 01. 2019 EIA Rozhodnutí - Průmyslový park Jirkov – sektor B – Jih
04. 01. 2019 EIA - oznámení "Zařízení k nakládání s odpady ATALIAN - Teplice"
03. 01. 2019 VŘ-vedoucí oddělení řízení, kontroly a zřizovatelských funkcí
03. 01. 2019 VŘ-vedoucí oddělení plánování a registrace sociálních služeb
03. 01. 2019 Dotační program "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019"
02. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva 18/SML5216/SoPD/SPRP Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 ze dne 21. 12. 2018
02. 01. 2019 VŘ-SR oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských funkcí
02. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 u obce Spořice
02. 01. 2019 Nařízení Státní veterinární správy_mimořádná veterinární opatření_tularemie zajíců v Ústeckém kraji
02. 01. 2019 Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019
31. 12. 2018 Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

XML