Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení organizace školství a projektů ve vzdělávání v odboru školství, mládeže a tělovýchovy
30. 03. 2023 Oznámení nabídky volného pracovního místa - samostatný referent oddělení spisové a archivní služby v odboru informatiky a organizačních věcí
29. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/13 – okres Chomutov - SDZ na mostech - ev. č. 13-019, 13-022, 13-024, 13-034a.1, 13-034a.2
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 u obce Lukov (místní část obce Úštěk), okr. Litoměřice
29. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/13, I/15 a I/27 – okres Most - SDZ na mostech - ev. č. 13-036..1, 13-036..2, 13-037a.1, 13-037a.2, 13-047a1, 13-047b1, 15-02
29. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/15 a I/30 – okres Litoměřice - SDZ na mostech - ev. č. 15–053; 30–004
29. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/7, I/15 a I/27 – okres Louny - SDZ na mostech - ev. č. 7-040; 15-030; 15-031; 27-041; 27-042; 27J-037
29. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/8 okres Teplice - SDZ na mostě - ev. č. 8-040
29. 03. 2023 Územní rozhodnutí: „D7 Sulec, obchvat – doplnění oplocení“
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 u obce Chlumčany, okr. Louny
29. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Bílina, ul. Bílinská, okr. Teplice
28. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 v obci Cínovec, okr. Teplice
28. 03. 2023 EIA - závěr zjišťovacího řízení "Lokalita rodinné zástavby na ploše B20 a B21 dle ÚP Bohosudov, na k. ú. Bohosudov"
24. 03. 2023 Oznámení zahájení společného řízení na stavbu ,,I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD" v rozsahu SO 103 v k.ú. Sobědruhy, Teplice - Trnovany, Srbice
24. 03. 2023 SEA – Zveřejnění informace o stanovisku ke koncepci „Změna č. 2 územního plánu Malšovice“
24. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 2025 s výhledem do roku 2035
24. 03. 2023 Těžba granátů Dobývací prostor Podsedice včetně úpravny vytěžené suroviny
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - Přezkumné řízení - místní úprava v Klášterci nad Ohří, ul. Tyršova - umístění VDZ č. V12c
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v úseku Litvínov - Záluží - Most
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání společnosti Šašek Vitčice s.r.o., Agro Podlesice s.r.o., Honebního společenstva Rokle, Mysliveckého spolku Kolina a pana Miloše Kudrnáče proti rozhodnutí MÚ Kadaň
23. 03. 2023 Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Český Jiřetín
23. 03. 2023 Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Most II
23. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení speciálního stavebního úřadu v odboru územního plánování a stavebního řádu 11. platová třída
23. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení speciálního stavebního úřadu v odboru územního plánování a stavebního řádu 9. platová třída
22. 03. 2023 SEA – Zveřejnění informace o stanovisku ke koncepci „Změna č. 3 územního plánu Obrnice“
22. 03. 2023 Rozhodnutí - SP na stavbu ,,I/13 Chomutov, most ev. č. 13-029E.3" ve městě Chomutov
21. 03. 2023 Společné povolení: „I/15 – PHS v km 24,76-25,30 - Třebenice, Jenčice“
20. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení přezkumu hospodaření obcí v odboru kontroly
17. 03. 2023 EIA - rozhodnutí "Rekonstrukce silničního terminálu autocisteren, Litvínov"
16. 03. 2023 Rozhodnutí KUUK/027118/2023/DS
16. 03. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Košťany, místní část Střelná, okr. Teplice
16. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej osobního automobilu z vlastnictví České republiky
16. 03. 2023 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení právní podpory v odboru legislativně právním
15. 03. 2023 Výrobna aditivních koncentrátů pro plasty
15. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/7 + I/8 + I/9 + I/62 v lokalitách silničních hraničních spojení se SRN, okr. Chomutov + Teplice + Děčín
15. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v úseku od MÚK Lom ČSA Ervěnice (okr. Most) po MÚK Otvice (okr. Chomutov)
15. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v k. ú. Unčín u Krupky, okr. Teplice
15. 03. 2023 Informace pro zemědělce k hubení hrabošů v oblasti výskytu sýčků a sov pálených
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v úseku mezi obcemi Havraň a Velemyšleves, okr. Louny
14. 03. 2023 Oznámení zahájení společného řízení: „Zvýšení bezpečnosti, ul. Soc. péče, Ústí nad Labem“
14. 03. 2023 Záměr darování (převodu) nemovitých věcí v k.ú. Černčice u Loun obci Černčice.
14. 03. 2023 Záměr prodeje (převodu) nemovité věci v k.ú. Kryry společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
13. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 v obci Ústí nad Labem, ul. Pražská před objektem č.p. 1584 - změna termínu
13. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 u obce Hřensko, okr. Děčín
10. 03. 2023 Stavební povolení na stavbu "I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x III/25357"
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/13 v obci Přestanov + č. I/30 u obce Chlumec, okr. Ústí n.L.
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/6 v úseku mezi obcemi Lubenec, Ležky - Libkovice, okr. Louny
08. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v průtahu obcí Teplice, ul. Masarykova, Okružní, Riegrova a Nákladní
08. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 v průjezdním úseku obcí Teplice
08. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/15 v úseku Chrámce-Lahovice + I/28 v úseku Raná-Bělušice

XML