Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 Dubí, ul. Ruská, Rekonstrukce vodovodu
23. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Ledvice - Chotějovice, mosty ev. č. 13-058.1 a 13-058.2, Oprava svodidel, výměna zálivky
23. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Jílové, km 122,100 – 122,200, oprava povrchu v ul. Dvořákova – křiž. s I/13
23. 09. 2020 Rozhodnutí č.j. KUUK/113425/2020/DS
22. 09. 2020 VŘ-ředitel/ředitelka krajského úřadu
22. 09. 2020 Informace k podmínkám aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW z hlediska zákonné ochrany druhů sýček obecný a sova pálená
22. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 oblouk Pšov, dokončení BPÚ
22. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Liběšice – Bílina, opravy povrchu komunikace
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v u obce Markvartice odstranění svislých DZ A7a, B20a, B20b z důvodu nadbytečnosti
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 Bystřany, most ev. č. 8-046
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 Bystřany, most ev. č. 8-045
18. 09. 2020 EIA - rozhodnutí " Bitozeves - výkrm kuřat hala 8 "
16. 09. 2020 SEA – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program Životní prostředí 2021 - 2027“
16. 09. 2020 SEA - stanovisko "Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 - 2027"
16. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 - Dolní Litvínov, oprava mostu ev. č. CC-13
15. 09. 2020 Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov
15. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 09. 2020 Změna pstruhového rybářského revíru č. 443031 Luční potok
10. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 Litoměřice, křižovatka s ul. Na Vinici
10. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Prunéřov - výměna vodičů
09. 09. 2020 EIA - rozhodnutí "Modernizace závodu na výrobu zateplovacích materiálů BACHL, spol. s r. o., Chomutov"
09. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 Panenský Týnec - zřízení dočasných (staveništních) sjezdů
09. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 a I/62 – Mattoni 1/2 maraton Ústí nad Labem 2020
08. 09. 2020 VŘ-SR oddělení správních činností
08. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy okresy Děčín, Ústí nad Labem a Teplice
08. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/I/15 Úštěk - Úprava kNN
07. 09. 2020 EIA - závěr zjišťovacího řízení "Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice"
07. 09. 2020 EIA - informace o přepracované dokumentaci "Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most"
07. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 Ústí nad Labem - Úžín, křižovatka s místní komunikací ul. Podhoří
07. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 Lukov - místní část obce Úštěk, lokalita křižovatek se silnicemi č. III/0149 a III/24087
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 Louny, slavnostní zahájení stavby
04. 09. 2020 Záměr pronájmu nemovité věci v k.ú. Křešice u Litoměřic
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Chomutov, OK Kaufland - oprava závad
04. 09. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/13 Libouchec
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 Litoměřice - doplnění DIO
03. 09. 2020 Záměr darování (převodu) nemovitých věcí v k.ú. Žatec obci Žatec
03. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/6, I/7, I/7I, I/15, I/30
03. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 Neštědice – Roztoky, oprava komunikace
03. 09. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno
03. 09. 2020 Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Teplice
03. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62, I/13 a I/30 okresy Ústí nad Labem a Děčín - oprava komunikace v Neštěmicích
02. 09. 2020 EIA - veřejné projednání - nový termín "Těžba štěrkopísku v dobývacím prostoru Račice II "
02. 09. 2020 Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. Radouň u Štětí
02. 09. 2020 Záměr darování nemovitých věcí v k.ú. Ctiněves
31. 08. 2020 záměr darování pozemku stpc 89 v kú. Litochovice
31. 08. 2020 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Brandov
31. 08. 2020 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Hamr u Litvínova
31. 08. 2020 Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Přečaply a k.ú. Údlice
31. 08. 2020 EIA - rozhodnutí "Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička - Polybet"
31. 08. 2020 EIA - závěr zjišťovacího řízení "CPI Park Chabařovice letiště a navazující okružní křižovatka"

XML