Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Poptávka nezávislých odborníků v oblasti zdravotnictví v oboru gynekologie-porodnictví
20. 05. 2019 Záměr darování nemovité věci v k. ú. Varnsdorf
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/30 v lokalitách Ústí n.L. + Lovosice + Litochovice n.L. + I/15 v lokalitě Lovosice
19. 05. 2019 Záměr prodeje pozemků k.ú. Dobkovičky a Oparno
19. 05. 2019 Záměr prodeje pozemků k.ú. Řehlovice
17. 05. 2019 MŽP 263K - SEA - Politika druhotných surovin
17. 05. 2019 VPS Kytlice - Česká Kamenice
17. 05. 2019 Záměr prodeje (převodu) nemovitých věcí v k.ú. Horní Jindřichov
17. 05. 2019 Záměr prodeje (převodu) nemovitých věcí v k.ú. Mníšek v Krušných horách
16. 05. 2019 Posuzování vlivů na ŽP - Změna č. 1 návrhu územního plánu Bechlín
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 u obce Litvínov
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 u obce Srbice
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 - Osek
16. 05. 2019 19SML1377_Karel_Vonráček
16. 05. 2019 19SML1378_Tomáš_Pénzes
15. 05. 2019 Posuzování vlivů na ŽP - Návrh Územního plánu Děčín
15. 05. 2019 Oznámení volného pracovního místa-SR oddělení spisové a archivní služby
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/6 u obce Lubenec
15. 05. 2019 Rozhodnutí o změně v užívání stavby ,,Pila Kovářská"
14. 05. 2019 Pokračování hornické činnosti v DP Straškov - rozšíření těžby
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 a I/28 - Louny-Želkovice
14. 05. 2019 Změna mimopstruhového rybářského revíru č. 441 001 Bílina 1
13. 05. 2019 VŘ SR-oddělení veřejných zakázek
13. 05. 2019 VŘ-SR oddělení zemědělství
13. 05. 2019 VR-SR rozpočtář oddělení ekonomiky státních financí
10. 05. 2019 EIA - závěr zjišťovacího řízení "DUROtherm Thermofoming Czechia s.r.o., Rozšíření výrobní kapacity"
10. 05. 2019 VŘ-SR oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podníkání
10. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 v k.ú. Chomutov II + Domina
10. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 v k.ú. Chomutov II + Domina + Strážky u Křimova
10. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/6, I/7, I/27 a I/28 na území okresu Louny
10. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/13, I/15, I/27 a I/28 na území okresu Most
10. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/7 a I/13 na území okresu Chomutov
10. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 u obce Ludvíkovice
10. 05. 2019 Rozhodnutí o zrušení změny OOP
09. 05. 2019 EIA - rozhodnutí "Atlas Most - k. ú. Havraň"
09. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/8 a I/27 na území okresu Teplice
07. 05. 2019 VŘ-SR oddělení investic a údržby majetku kraje
07. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace - projekt"Statické zajištění první brány a přilehlé zdi, hrad Egerberg - I.etapa"
03. 05. 2019 Oznámení volného pracovního místa-SR odboru kancelář hejmana
03. 05. 2019 Rozhodnutí o odstranění vraku - ul. Masarykova, Teplice
03. 05. 2019 Rozhodnutí_honitba Pastevní vrch
02. 05. 2019 VŘ-SR oddělení finančního řízení a kontroly
02. 05. 2019 VŘ-SR oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání
02. 05. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI/RÚIAN - Habrovany
02. 05. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI/RÚIAN - Trmice, Stebno
02. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 mezi obcemi Lukavec a Lovosice
02. 05. 2019 Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat mezi Ústeckým krajem a firmou Asseco Solution, a.s. Praha
29. 04. 2019 EIA - veřejné projednání "Jižní Předlice - I. část"
26. 04. 2019 Dokument "Vyhláška – oznámení o..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Přestanov + silnici I. třídy č. I/30 v Úžíně

XML