Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Rozhodnutí o odvolání ve věci stavby: Oprava komunikací, Vroutek
27. 11. 2020 VEŘEJNÁ VÝZVA k odstranění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice I/7, k.ú. Postoloprty
27. 11. 2020 VEŘEJNÁ VÝZVA k odstranění reklamního zařízení v ochranném pásmu silnice I/7, k.ú. Chlučany u Loun
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Klášterec nad Ohří
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 Lom, ulice Osecká u č. p. 363/38 - Zřízení vyhrazeného parkovacího místa
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Česká Kamenice - Řešení bezbariérových tras
27. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 Neštědice – Roztoky, oprava komunikace
27. 11. 2020 Záměr prodeje (převodu) nemovitých věcí v k. ú. Blažim
27. 11. 2020 Záměr darování (převodu) nemovitých věcí v k.ú. Líšťany u Cítolib obci Líšťany
27. 11. 2020 VŘ-vedoucí oddělení pozemních komunikací
26. 11. 2020 VŘ-SR oddělení zdravotní správy
26. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Chomutov
26. 11. 2020 EIA - závěr zjišťovacího řízení "Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky"
26. 11. 2020 Poptávka nezávislých odborníků v oblasti zdravotnictví v oboru pediatrie, (dětská) urologie
25. 11. 2020 Nabídka nepotřebného majetku KHS - auta
25. 11. 2020 Termíny konání Rad Ústeckého kraje a Zastupitelstva Ústeckého kraje do konce roku 2020
25. 11. 2020 Nabídka nepotřebného majetku KHS - auta
24. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 v k.ú. Dolní Žleb, okr.Děčín
23. 11. 2020 EIA - přepracovaná dokumentace "CTPark Teplice III."
23. 11. 2020 EIA - rozhodnutí "Farma pro chov nosnic Valov - hala č. 4"
20. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 u obce Louny
20. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/8 + I/13 + I/27 na území okresu Teplice
20. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 v úseku mezi obcemi Velemín a Bílka
20. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/9 + I/13 + I/62 na území okresu Děčín
20. 11. 2020 Nařízení státní veterinární správy "Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky"
19. 11. 2020 EIA - rozhodnutí "Rozšíření kapacity skládky Vrbička - 5. etapa"
19. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 Louny, Uzavírka jižních ramp
18. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín, ul. Teplická
13. 11. 2020 VŘ-SR ekonomického odboru
13. 11. 2020 VŘ-oddělení sociální práce
13. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/6 u obce Ležky
13. 11. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 v místní části Úštěk-Lukov
12. 11. 2020 Pila Kovářská - vyrozumění
12. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Ludvíkovice, sanace opěrné zdi
11. 11. 2020 EIA - rozhodnutí "Výstavba kalového hospodářství pro příjem a distribuci odvodněných čistírenských kalů pro jejich energetické využití ve stávajících kotlích K9 a K10 Teplárny Komořany "
11. 11. 2020 EIA - oznámení "Teplárna T600"
11. 11. 2020 Seznámení s nově zvoleným postupem projednání stavby:"Optimalizace traťového úseku Ústí n.L.-Střekov (včetně-děčín východ (mimo)"
11. 11. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 Ústí nad Labem, ul. Všebořická
10. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Libouchec
10. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno
10. 11. 2020 VŘ-vedoucí odboru kontroly
10. 11. 2020 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“
09. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 mezi obcemi Žatec a Radíčeves
07. 11. 2020 Vyhlášení mimořádného termínu Dotačního programu POSOSUK 3
06. 11. 2020 Oznámení o konání 1.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volební období 16.11.2020
05. 11. 2020 EIA - oznámení "Průmyslový areál Údlice"
05. 11. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Žatec, ul. Plzeňská
05. 11. 2020 Dokument "Málkov, Zelená parc. ..." již není dostupný.
04. 11. 2020 SEA - informace o zahájení zjišťovacího řízení "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04: Aktualizace 2020"
04. 11. 2020 SEA - závěr zjišťovacího řízení "Operační program Životní prostředí 2021 - 2027"

XML