Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 Chlumčany, staveništní sjezd
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 Litoměřice - Liběšice, oprava přejezdu P3352
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 - Žatec-Blšany, vedení objízdné trasy
28. 06. 2022 EIA - rozhodnutí "Prodejna pro dům a zahradu, Žatec, ulice Husova"
28. 06. 2022 SEA – zveřejnění informace o návrhu koncepce „Druhá celková aktualizace Regionálního plánu pro region Horní Lužice - Dolní Slezsko“
27. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 – Ústí nad Labem - Předmostí, zajištění havarijního stavu
27. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 Cítoliby, staveništní sjezd
27. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/8 Bystřice ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) – rekonstrukce
27. 06. 2022 Záměr prodeje (převodu) nemovité věci v k.ú. Březno u Postoloprt
27. 06. 2022 Záměr prodeje (převodu) nemovité věci v k.ú. Údlice
22. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 v obci Ústí n.L.-Neštěmice, ul. Opletalova
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly realizace projektů
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení organizace školství a projektů ve vzdělávání
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení přezkumu hospodaření obcí
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení územního plánování
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení mládeže a sportu
22. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení zdravotní správy
21. 06. 2022 Oznámení zahájení územního řízení ve věci změny rozhodnutí o umístění stavby: ,,I/27 vjezd do Lomu od Oseka"
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 v průtahu obcí Lovosice
21. 06. 2022 Rozhodnutí KUUK/075386/2022/DS
21. 06. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v lokalitě obce Klášterecká Jeseň, staničení km 30,0-31,0
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 Litoměřice - Liběšice, oprava železničního přejezdu P3346
20. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 v obci Litoměřice, ul.Želetická a Tyršův most
20. 06. 2022 EIA - rozhodnutí " k.ú. Verneřice – p.č. 693/8 a 2511 – Hydrogeologický průzkum pro vybudování 2 VZ"
17. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Jílové, ul. Teplická
17. 06. 2022 záměr darování nemovité věci v k.ú. Modlany a Věšťany
17. 06. 2022 záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Dlouhá Louka
17. 06. 2022 záměr darování nemovité věci v k.ú. Žalany
16. 06. 2022 KHS ÚK - oznámení o výběrovém řízení na prodej nepotřebného majetku
16. 06. 2022 Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Ústí nad Labem
15. 06. 2022 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Roudnice nad Labem
15. 06. 2022 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Luční Chvojno
15. 06. 2022 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Luční Chvojno
15. 06. 2022 EIA - vrácení dokumentace "Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů"
15. 06. 2022 Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských funkcí
14. 06. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín, ul. Kamenická
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opravy trhlin a spár na silnicích I. třídy - okresy Děčín a Teplice
14. 06. 2022 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. 6. 2022
13. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/9 v obci Dolní Podluží
13. 06. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Most, km 71,85
10. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/13 + I/62 v obci Děčín
10. 06. 2022 Oznámení zahájení stavebního řízení na části stavby "Dálnice D6 Petrohrad - Lubenec"
10. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/62 – Děčín, pořádání kulturní akce
09. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Libouchec, realizace vodovodní přípojky pro stavbu rodinného domu
09. 06. 2022 Oznámení zahájení stavebního řízení: „I/6 Ležky, most ev. č. 6-039 – PD, IČ, AD
09. 06. 2022 Stavební povolení na stavbu ,,I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD" va městě Děčín
07. 06. 2022 EIA - oznámení "Recyklační středisko Obalovna Louny s.r.o."
06. 06. 2022 Dokument "Rozhodnutí č.j.KUUK/0..." již není dostupný.
06. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín, ul. Kamenická
06. 06. 2022 EIA - oznámení "Pokračování těžby v DP Chraberce - zahloubení lomu"

XML