Ústecký kraj

Kraj
Čechy

http://kr-ustecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Datová schránka: t9zbsva
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Děčín Okres Chomutov Okres Litoměřice Okres Louny Okres Most Okres Teplice Okres Ústí nad Labem

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace "Sběrný dvůr Líšťany"
30. 07. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace "Sběrný dvůr Nezabylice"
30. 07. 2021 Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I.
30. 07. 2021 IP_Proagro Nymburk_Odchovna kuřic Huntířov - Z5 - oznámení KÚ
30. 07. 2021 Výběrové řízení Fyzioterapie pro území okresu Teplice
30. 07. 2021 Výběrové řízení Gynekologie a porodnictví pro území okresu Ústí nad Labem
30. 07. 2021 Výběrové řízení Praktické lékařství pro děti a dorost pro území Ústeckého kraje
30. 07. 2021 Výběrové řízení Všeobecné praktické lékařství pro území Ústeckého kraje
29. 07. 2021 Usnesení z 22. Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané 20.7.2021
28. 07. 2021 Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb PSYCHOMOST, spol. s. r. o.
28. 07. 2021 Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb MUDr. Anna Votavová
28. 07. 2021 Rozhodnutí o odvolání č.j. KUUK/101413/2021
28. 07. 2021 Rozhodnutí o odvolání proti usnesení Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/42016/2021OZP/PF ze dne 12. 4. 2021
27. 07. 2021 DOTAČNÍ PROGRAM na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) 4. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
27. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecní povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/15 v průtahu obcí Skršín
27. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín-Bynov, ul. Teplická
27. 07. 2021 SEA - Informace o zahájení zjišťovacího řízení - Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 s výhledem do roku 2035
27. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 Klášterec nad Ohří, vybudování parkoviště a komunikace, ul. Pod Pivovarem, prodloužení
26. 07. 2021 VŘ-SR oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
26. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Soběchleby, ul. Ústecká
26. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecní povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Libouchec, 2 lokality
26. 07. 2021 VŘ-vedoucí oddělení řízení, kontroly a zřizovatelských funkcí
26. 07. 2021 EIA - informace o stanovisku "Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky"
23. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecní povahy - zveřejnění záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Česká Kamenice, ul. Děčínská, Pivovarská a Štítného
23. 07. 2021 VŘ-vedoucí legislativního oddělení
23. 07. 2021 VŘ-právník právního oddělení
22. 07. 2021 21SML1505 Věra Loudátová
22. 07. 2021 21SML1495 Milan Flek
22. 07. 2021 21SML1494 Jana Svítilová
22. 07. 2021 SEA – návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA „Dohoda o partnerství v programovém období 2022 – 2027“
22. 07. 2021 SEA – informace o stanovisku ke koncepci „Územní plán Libouchec“
22. 07. 2021 EIA - rozhodnutí "Výrobní areál společnosti SEA - Chomutov, s.r.o."
22. 07. 2021 Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Hněvice
22. 07. 2021 VPS Jetřichovice-Česká Kamenice
22. 07. 2021 Dodatek k VPS Vejprty.Loučná pod Klínovcem
21. 07. 2021 Výzva ve věci určení právního vztahu p.p.č. 2999/1 pan J. Lecjaks
21. 07. 2021 Usnesení z 21. Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané 14.7.2021
21. 07. 2021 SEA – Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA „Regionální plán regionu Saská Kamenice“
21. 07. 2021 VŘ-vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy na území Ústeckého kraje
21. 07. 2021 Výzva ve věci určení právního vztahu p.p.č. 2999/1 pan J. Lecjaks
21. 07. 2021 EIA - rozhodnutí "Rekultivace ložiska písku Chotěšov, II. etapa"
21. 07. 2021 Výběrovíé řízení Dětská a dorostová psychiatrie pro území okresu Teplice
21. 07. 2021 Výběrovíé řízení Dermatovenerologie pro území okresu Děčín
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/7 Panenský Týnec - prodloužení
20. 07. 2021 21SML1514 Šárka Kušejová
20. 07. 2021 21SML1500 Věra Bauerová
20. 07. 2021 Poptávka nezávislých odborníků v oblasti zdravotnictví - obor rehabilitační a fyzikální medicína, ortopedie,
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v úseku mezi obcemi Blšany a Očihovec
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/30 v obci Ústí nad Labem, ul. Přístavní + Pražská

XML