Městys Pozořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://pozorice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Pozořice
Na Městečku 14
664 07 Pozořice

Datová schránka: ysfbvvi
E-mail: pozorice@pozorice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 08. 2019 Výpis z Usnesení 21. schůze RM - ze dne 6.8.2019
13. 08. 2019 Výpis z Usnesení 19. schůze RM dne 16.7.2019
08. 08. 2019 Výběrové řízení na místo úředníka SÚ Pozořice
08. 08. 2019 Informace o konání akce - Pozořická pouť
07. 08. 2019 Výpis z Usnesení 20. schůze RM - ze dne 30.7.2019
07. 08. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Pozořice
07. 08. 2019 záměr směny části pozemku p.č. 1041 za části pozemků p.č. 1039-1, 1042 a 1043
07. 08. 2019 záměr směny části pozemku p.č. 1041 za část pozemků p.č. 1039/1, 1042 a 1043 v k.ú. Pozořice
25. 07. 2019 VV - Opatření obecné povahy - dopravní značení, havarij. stav mostu, Vin. Šumice
24. 07. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 876-1
24. 07. 2019 Dokument "VV - Usnesení č. 154/..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2018
18. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 5.8.2019
16. 07. 2019 Zadávací dokumentace - Vozidlo v kategorii N1 s valníkovou korbou 2019
15. 07. 2019 Záměr převodu části pozemku p.č. 22-1, 213-14 k.ú. Pozořice
11. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 07. 2019 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pozorská pouť
11. 07. 2019 Záměr převodu pozemku p.č. 22-1, 213/14
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 6-2019, závěrečný účet za rok 2018
03. 07. 2019 Výpis z Usnesení 18. schůze RM - ze dne 25.6.2019
03. 07. 2019 VV - Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - OPS Sivice
02. 07. 2019 Výpis usnesení ze zastupitelstva městyse ze dne 26.6.2019
28. 06. 2019 Dokument "VV - seznámení s podk..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Žádost o informaci dle z. 106/1999 Sb.+ odpověď - nevhodné chování vedoucí SÚ
26. 06. 2019 Výběrové řízení na místo úředníka-úřednice Stavebního úřadu Pozořice
25. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 5-2019
19. 06. 2019 Výpis z Usnesení 17. schůze RM - ze dne 11.6.2019
17. 06. 2019 Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva městyse - 26. 6. 2019
14. 06. 2019 Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu DSO Mikroregion Roketnice za rok 2018
07. 06. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
06. 06. 2019 VV - Opatření obecné povahy a výzva - havarijní stav mostu v k.ú. Viničné Šumice a Pozořice
06. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
05. 06. 2019 Výpis z Usnesení 16. schůze RM - ze dne 28.5.2019
05. 06. 2019 Výpis z Usnesení 16. schůze RM - ze dne 28.5.2019
05. 06. 2019 Záměr pachtu pozemku p.č. 1525/1 zahrada
05. 06. 2019 záměr pronájmu pozemků p.č. 1634-1, 1637, 145 a 74
30. 05. 2019 Pozvánka na VH Svazku Šlapanicko, Návrh závěrečného účtu za r. 2018 a další podkladové materiály
30. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - Kormorán velký
30. 05. 2019 Nařízení státní veterinární správy - Vymezení ochranného pásma nákazy moru včelího plodu
27. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. VPS 14/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace MC Človíček
27. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. VPS 17/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace r. 2019
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
27. 05. 2019 Oznámení o 1. zasedání OVK Pozořice pro volby do EP květen 2019
23. 05. 2019 Výpis z Usnesení 15. schůze RM - ze dne 14.5.2019
22. 05. 2019 Výpis z Usnesení 15. schůze RM - ze dne 14.5.2019
21. 05. 2019 Výběrové řízení na místo vedoucího úředníka SÚ Pozořice
21. 05. 2019 Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva městyse - 30. 5. 2019
20. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva VPS 13/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Pozořice r. 2019
20. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouvy VPS 16/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolická farnost Pozořice 2019
20. 05. 2019 Výběrové řízení na místo úředníka SÚ Pozořice

XML