Městys Pozořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://pozorice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Pozořice
Na Městečku 14
664 07 Pozořice

Datová schránka: ysfbvvi
E-mail: pozorice@pozorice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
22. 09. 2021 Rozhodnutí starosty městyse Pozořice o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
21. 09. 2021 Výpis z Usnesení zastupitelstva městyse Pozořice - 16.9.2021
21. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 1/2021
21. 09. 2021 Rozpočtové opatření 7/2021
21. 09. 2021 Rozpočtové opatření 6/2021
17. 09. 2021 Výpis z Usnesení 77. schůze RM - ze dne 30.08.2021
15. 09. 2021 VV - ÚR o um. stavby - k.ú. Tvarožná - soubor staveb NN, VN a TS, p.č. 217/12, 803, 805/63, 805/64, 805/61, ...
15. 09. 2021 VV - opatření obecné povahy - změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020, vývoj kalamitního poškození lesních porostů
15. 09. 2021 Výpis z Usnesení 76. schůze RM - ze dne 25.8.2021
09. 09. 2021 POZVÁNKA na 18. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko, které se koná ve čtvrtek 9. září 2021
07. 09. 2021 Pozvánka na V. zasedání zastupitelstva městyse - 16.9.2021
06. 09. 2021 Dokument "Vyrozumění účastníka ..." již není dostupný.
06. 09. 2021 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
03. 09. 2021 Dokument "Oznámen í zahájení sp..." již není dostupný.
03. 09. 2021 Oznámen í zahájení společného ÚŘ a SŘ - Pozořice, rekonstrukce komunikace ul. Malé Lipky
03. 09. 2021 Dokument "Oznámen í zahájení sp..." již není dostupný.
31. 08. 2021 Dokument "VV - Společné povolen..." již není dostupný.
30. 08. 2021 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §64-65 zákona č. 256/2013 Sb.
28. 08. 2021 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021
26. 08. 2021 Záměr pronájmu části nebytových prostor - stavba občanského vybavení č.p. 7
24. 08. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2022 - 2025
24. 08. 2021 POZVÁNKA na 18. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko, které se koná ve čtvrtek 9. září 2021
24. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Městyse Pozořice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021
20. 08. 2021 Výpis z Usnesení 75. schůze RM - ze dne 04.08.2021
19. 08. 2021 Dokument "Usnesení o zastavení ..." již není dostupný.
17. 08. 2021 Dokument "VV - vyrozumění o dop..." již není dostupný.
17. 08. 2021 Dokument "VV - Oznámení o zaháj..." již není dostupný.
12. 08. 2021 VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3834, k. ú. Pozořice a Viničné Šumice a č. III/3836 v k. ú. Kovalovice - most
12. 08. 2021 Dokument "VV - usnesení o přeru..." již není dostupný.
09. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021
26. 07. 2021 VV - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - Viničné Šumice -Pozořice most 3734-1
26. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - DSO Šlapanicko
22. 07. 2021 Výpis z Usnesení 74. schůze RM - ze dne 14.7.2021
21. 07. 2021 Výpis z Usnesení 73. schůze RM - ze dne 24.6.2021
19. 07. 2021 VV - přechodná úprava provozu na silnicích II/383, III/38311, III/3834 a přilehlých komunikacích v k. ú. Pozořice - Pozořická pouť
19. 07. 2021 VV - Stanovení přechodné pozemní úpravy provozu na komunikace č. III/3834
09. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci - DSO Šlapanicko
09. 07. 2021 Výpis z Usnesení 72. schůze RM - ze dne 18.6.2021
08. 07. 2021 Výpis z Usnesení 71. schůze RM - ze dne 07.06.2021
02. 07. 2021 Závěrečný účet za r. 2020
02. 07. 2021 Výpis z Usnesení zastupitelstva městyse Pozořice - 22.6.2021
02. 07. 2021 Rozpočtové opatření 5/2021
25. 06. 2021 Dokument "VV - oznámení o zaháj..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Dokument "VV - ozn. o zah. sprá..." již není dostupný.
18. 06. 2021 Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu DSO Mikroregion Roketnice za r. 2020
18. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
15. 06. 2021 VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Posílení skup. vodovodu, Pozořice, výstavba vodojemu
15. 06. 2021 Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva městyse - 22. 6. 2021
09. 06. 2021 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse 1.6.2021

XML