Městys Pozořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://pozorice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Pozořice
Na Městečku 14
664 07 Pozořice

Datová schránka: ysfbvvi
E-mail: pozorice@pozorice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Pozvánka na VI. zasedání zastupitelstva městyse - 22.10.2019
14. 10. 2019 Pozvánka na VI. zasedání zastupitelstva městyse - 22.10.2019
08. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 9-2019, 10-2019
08. 10. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 2151/3
07. 10. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 36, jehož součástí je dům č.p. 250 a p.č. 38, jehož součástí je dům č.p. 249
02. 10. 2019 Dokument "VV - Společné povolen..." již není dostupný.
26. 09. 2019 VV - ÚR o um. stavby: Holubice logistics centre, I. etapa - dopravní napojení
23. 09. 2019 Dokument "VV - návrh Aktualizac..." již není dostupný.
20. 09. 2019 Informace o konání akce - Babské hody - 5.10.2019
20. 09. 2019 Informace o konání akce - Tradiční pozořické hody
19. 09. 2019 Záměr směny pozemků v k.ú. Kovalovice za k.ú. Pozořice
19. 09. 2019 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 11.9.2019
18. 09. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 107, jehož součástí je objekt radnice - pronájem části knihovny v Pozořicích
17. 09. 2019 OZV městyse Pozořice č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu
17. 09. 2019 Výpis z Usnesení 23. schůze RM - ze dne 10. 9. 2019
16. 09. 2019 Dokument "VV - Územní rozhodnut..." již není dostupný.
06. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo leteckého pozemního radiolokačního zařízení
05. 09. 2019 Výpis z Usnesení 22. schůze RM - ze dne 27.8.2019
04. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 7-2019, 8-2019
04. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 7-2019, 8-2019
03. 09. 2019 Pozvánka na V. zasedání zastupitelstva městyse - 11. 9. 2019
02. 09. 2019 VV - Opatření obecné povahy - zalesňování
02. 09. 2019 záměr pronájmu pozemku p.č. 2151/1
30. 08. 2019 Žádost o informaci dle z. 106/1999 Sb. + odpověď - nabídka k veřejné zakázce od firmy DOMISTAV CZ, s.r.o. a DOMISTAV HK, s.r.o.
29. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 7-2019, RO 8-2019
29. 08. 2019 Dokument "VV - ozn. o zah. spol..." již není dostupný.
28. 08. 2019 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN ke dni 1.8.2019
28. 08. 2019 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019
27. 08. 2019 Záměr směny pozemků Městys Pozořice, Obec Kovalovice
21. 08. 2019 VV - oprava zřejmých nesprávností v Rozhodnutí - Sivice, kabel NN ul. Nová silnice
20. 08. 2019 VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Sivice, kabel NN ul. Nová silnice
15. 08. 2019 Výpis z Usnesení 21. schůze RM - ze dne 6.8.2019
13. 08. 2019 Výpis z Usnesení 19. schůze RM dne 16.7.2019
08. 08. 2019 Výběrové řízení na místo úředníka SÚ Pozořice
08. 08. 2019 Informace o konání akce - Pozořická pouť
07. 08. 2019 Výpis z Usnesení 20. schůze RM - ze dne 30.7.2019
07. 08. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Pozořice
07. 08. 2019 záměr směny části pozemku p.č. 1041 za části pozemků p.č. 1039-1, 1042 a 1043
07. 08. 2019 záměr směny části pozemku p.č. 1041 za část pozemků p.č. 1039/1, 1042 a 1043 v k.ú. Pozořice
25. 07. 2019 VV - Opatření obecné povahy - dopravní značení, havarij. stav mostu, Vin. Šumice
24. 07. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 876-1
24. 07. 2019 Dokument "VV - Usnesení č. 154/..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2018
18. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 5.8.2019
16. 07. 2019 Zadávací dokumentace - Vozidlo v kategorii N1 s valníkovou korbou 2019
15. 07. 2019 Záměr převodu části pozemku p.č. 22-1, 213-14 k.ú. Pozořice
11. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 07. 2019 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pozorská pouť
11. 07. 2019 Záměr převodu pozemku p.č. 22-1, 213/14
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 6-2019, závěrečný účet za rok 2018

XML