Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2022 Vintířov - uložení kabelu NN u garáží - přechodná úprava provozu
21. 06. 2022 25/22 Oznámení o nálezu
21. 06. 2022 II/210 - rizikové kácení - přechodná úprava provozu
21. 06. 2022 EÚD - záměr pronajmout - u. Jeronýmova
21. 06. 2022 Habartov, sil.č. III/21235 - oprava mostu - přechodná úprava provozu
20. 06. 2022 Záměr pronajmout části pozemků p.č. 446/7, 517/3 a 1080, vše v k. ú. Hrušková
20. 06. 2022 Královské Poříčí, ul. Na Sídlišti - rekonstrukce komunikace - přechodná úprava provozu
20. 06. 2022 Loket - kulturní akce "Kryštof kemp 2022" přechodná úprava provozu
20. 06. 2022 Vintířov, sil. č. III/1812 - oprava mostu - přechodná úprava provozu
17. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů
17. 06. 2022 Přehled ztrát a nálezů přijatých od 01.01.2022 do 31.05.2022
17. 06. 2022 Veř. vyhláška_ozn. o chybném vyznačení doložek PM a V rozhodnutí č. j. MUSO_81394_2021_OPŽÚ_VEPI-4
16. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení místa úř. soc.pracovníka orgánu soc-právní ochrany dětí MěÚ Sokolov
16. 06. 2022 rozhodnutí - stavební povolení: "Habartov, oprava chodníků ulice Vítězná"
16. 06. 2022 Kynšperk, nám.SNP - zákaz vjezdu do vnitrobloku - místní úprava provozu
16. 06. 2022 Sokolov, ul. Sokolovská - doplnění místní úpravy provozu u Pobytového zařízení
15. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Parkoviště a VO v místě sběrného dvora Kynšperk nad
15. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení místa úř. stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
15. 06. 2022 Sokolov, ul. Vrchlického - vyhrazené místo ZTP u č.p. 107 - NÁVRH místní úpravy provozu
14. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby rodinné rekreace na p.p.č.476/94, k.ú.Vítkov
14. 06. 2022 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
14. 06. 2022 24/22 Oznámení o nálezu
14. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: ÚR - Sokolov, Lidické náměstí - Kostelní, Datové rozvody
13. 06. 2022 Silnice č.II/209, km 14,873 - 15,003 velkoplošná výsprava komunikace - přechodná úprava provozu
13. 06. 2022 Výběrové řízení na úř. soc.pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí MěÚ Sokolov
13. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Rekonstrukce komunikace v ulici Na Sídlišti, Královs
13. 06. 2022 Rozpočtové opatření 3
13. 06. 2022 Loket, Dvory - přípojka splaškové kanalizace - přechodná úprava provozu
10. 06. 2022 Sokolov - ul. Sokolovská - výměna vodovodu a stavba zastávek - přechodná úprava provozu
10. 06. 2022 23/22 Oznámení nálezu
09. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška_EÚD..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška_EÚD..." již není dostupný.
09. 06. 2022 rozhodnutí - zastavení řízení o odstranění stavby rod.rekreace na p.p.č.476/34, k.ú. Vítkov
09. 06. 2022 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Výběrové řízení na úř. MěÚ Sokolov - rozpočtu pro příspěvkové organiazce zřízené městem Sokolov
09. 06. 2022 Sokolov, ul. nábřeží Petra Bezruče -parkování vozidla Povodí Ohře-NÁVRH přechodné úpravy provozu
09. 06. 2022 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
08. 06. 2022 Sokolov, ul. Křižíkova - zajištění prostoru pro zásobování - NÁVRH místní úprava provozu
08. 06. 2022 Program 20. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
08. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení místa úř. územního plánování Městského úřadu Sokolov
07. 06. 2022 EÚD - záměr darovat pozemek - p. č. 878/1
07. 06. 2022 Chodov - oprava železničního přejezdu P255 - přechodná úprava provozu
07. 06. 2022 Loket, kulturní akce: "Velká večerníčková slavnost" - přechodná úprava provozu
07. 06. 2022 Loket, ul. T.G. Masaryka - rezidenční parkování - úprava - místní úprava provozu NÁVRH
07. 06. 2022 Stavební povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s vodami - Studna, p.č. 3980/9, Těšovice
07. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie 24.6.2022
07. 06. 2022 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Lokalita bydlení " Štambach " ,p.p.č. 408/2 rozvojová zón

XML