Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška - projednání Zm. č. 3. ÚP Habartov
21. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody - 21.1.2019
18. 01. 2019 Chodov, ul. Lesní - výjezd vozidel stavby - přechodná úprava provozu
18. 01. 2019 Ztráty a nálezy 2019 - ke dni: 18. 1. 2019
18. 01. 2019 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ na EUD
17. 01. 2019 ORP Sokolov - přechodná úprava provozu při haváriích vodovodního a kanalizačního řádu na rok 2019
17. 01. 2019 Výroční zpráva města Sokolov za rok 2018
17. 01. 2019 Dražební vyhláška_EÚD_Robert Boldiš
16. 01. 2019 Sokolov - údržba a správa komunikací - přechodná úprava provozu pro rok 2019
15. 01. 2019 ORP Sokolov,přechodná úprava provozu na odstraňování havárií na místních a účelových komunikacích
14. 01. 2019 ORP Sokolov, opravy havárií vodovodního a kanalizačního řádu na rok 2019, přechodná úprava provozu
14. 01. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Sokolov, ulice Karla Čapka, příjezdová komunikace a inženýrsk
11. 01. 2019 Rozpočet Mikroregionu Sokolov východ na rok 2019
11. 01. 2019 Záměr změnit smlouvu o výpůjčce na pozemek p. č. 172/1 v k. ú. Sokolov
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnení schváleného rozpočtu města Sokolov na rok 2019
11. 01. 2019 ORP Sokolov,přechodná úprava provozu na odstraňování havárií na místních a účelových komunikacích
10. 01. 2019 Záměr pronajmout pozemky p.č. 9/1, 83/1, 536 a 537, vše v k.ú. Novina u Sokolova
10. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2018_č. RO180009_ZM_12_12_2018
09. 01. 2019 Dražební vyhláška - EÚD - Olahová Monika
09. 01. 2019 VŘ na úředníka/úřednici investičního/investiční referenta/referentku MěÚ Sokolov
09. 01. 2019 VŘ na úřednici/úředníka výkonu správních agend na odboru dopravy MěÚ Sokolov
09. 01. 2019 Záměr pronájmu nemovitosti - pozemek p. č. 2712/2 v k. ú. Sokolov
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Sokolov
09. 01. 2019 Chodov, ul. Jiráskova - stanovení místní úpravy provozu, parkovací místo ZTP
09. 01. 2019 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací: stavba bytového domu čp.1 a 2 v Rovné na st.pozemku č.1
09. 01. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: "Umístění a rozvod optického kabelu Sokolov
09. 01. 2019 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací: stavba bytového domu čp.1 a 2 v Rovné na st.pozemku č.1
09. 01. 2019 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací: stavba bytového domu čp.1 a 2 v Rovné na st.pozemku č.1
09. 01. 2019 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací: stavba bytového domu čp.1 a 2 v Rovné na st.pozemku č.1
08. 01. 2019 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací: stavba bytového domu čp.1 a 2 v Rovné na st.pozemku č.1
08. 01. 2019 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací: stavba bytového domu čp.1 a 2 v Rovné na st.pozemku č.1
08. 01. 2019 rozhodnutí - nařízení zabezpečovacích prací: stavba bytového domu čp.1 a 2 v Rovné na st.pozemku č.1
07. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Chodov, ulice Čs. Odbojářů - parkoviště u č. p. 1007
05. 01. 2019 VŘ na úř. zajišťující/ho projednávání přestupků proti BPP na pozemních komunikacích MěÚ Sokolov
05. 01. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Zm.č.2 ÚP S. Sedlo
04. 01. 2019 Sokolov, ul. Hornická - umístění city bloků - přechodná úprava provozu
03. 01. 2019 Sokolov, ul. Marie Majerové - doplnění místní úpravy provozu
02. 01. 2019 Nová Ves - Veřejná vyhláška - projednání Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
02. 01. 2019 Horní Slavkov, ul. Poštovní- zákaz stání - žlutá čára - místní úprava provozu
02. 01. 2019 Ztráty a nálezy 2018
27. 12. 2018 MŽP - EIA OV4181 - závazné stanovisko k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání Lom Jiří 2030"
21. 12. 2018 rozhodnutí o umístění stavby: "REKO MS Sokolov Plyn"
21. 12. 2018 Ztráty a nálezy 2018 - ke dni: 21. 12. 2018
21. 12. 2018 rozhodnutí o umístění stavby: VO Habartov, 4.etapa - rekonstrukce veřejného osvětlení
21. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2018_č. RO180008_ZM_12_12_2018
20. 12. 2018 ÚD - záměr prodat - ul. Ondříčkova
20. 12. 2018 VŘ, žádost o vyvěšení (prodej BJ č. 1600/1, U Divadla 1600, Sokolov)
20. 12. 2018 VŘ, žádost o vyvěšení (prodej bytové jednotky č. 1446/1, Sokolovská 1446)
20. 12. 2018 Sokolov, nám. Budovatelů - dočasné parkování na rok 2019
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Projednání Návrhu zprávy o ÚP Těšovice

XML