Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Schválení kanalizačního řádu Nová Ves
19. 09. 2019 Chodov - kulturní akce "Oslavy města 125 let" - přechodná úprava provozu
19. 09. 2019 Sokolov, ul. Mičurinova - doplnění dopravního značení - NÁVRH místní úpravy provozu
18. 09. 2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
18. 09. 2019 Chodov, ul. Revoluční - rekonstrukce ulice - přechodná úprava provozu
18. 09. 2019 VŘ na úředníka/úřednici personalistu/personalistku Městského úřadu Sokolov
18. 09. 2019 MUSO_101666_19 Oznámení - LIBAVSKÉ ÚDOLÍ - Ladislav Trepák - prodloužení splaškové kanalizace
18. 09. 2019 Sokolov, ul. Wolkerova - označení parkoviště - místní úprava provozu
17. 09. 2019 Mikroregion Sokolov - východ - pozvánka
17. 09. 2019 Dražební vyhláška_EÚD_ Milan Jansa
17. 09. 2019 Dražební vyhláška_EÚD_Zdeněk Maňkoš
17. 09. 2019 Mikroregion Sokolov - východ - pozvánka na jednání rady svazku
17. 09. 2019 Program 18. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
16. 09. 2019 46/19 - Ztráty a nálezy
14. 09. 2019 Sokolov, ul. Slovenská, Kvapilova a Poláčkova - NÁVRH změny místní úpravy provozu
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Janovský
13. 09. 2019 Horní Slavkov - kulturní akce "Slavkovské slavnosti" - přechodná úprava provozu
13. 09. 2019 46/19 - Ztráty a nálezy
13. 09. 2019 KÚKK - Veřejná vyhláška – rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „Ranagris Sokolov"
12. 09. 2019 Královské Poříčí, ul. Zahradní - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení SŘ + Výzva k vyjádření se k podkladům R - Vondrouš
12. 09. 2019 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Novostavba objektu truhlárny a garáže
12. 09. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
12. 09. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: zateplení bytového domu čp.2023 ul. Sportovní v Sokolově
12. 09. 2019 Sokolov, ul. Závodu míru - stavba parkoviště - přechodná úprava provozu
11. 09. 2019 Horní Slavkov, ul. Dlouhá a Poštovní - rekonstrukce fasády č. p. 653 - přechodná úprava provozu
11. 09. 2019 VŘ na úř. - zkušební/ho komisařku/komisaře pro autoškoly a silničního správního úřadu MěÚ Sokolov.
10. 09. 2019 Závody do vrchu "České mistroství ZAV" - přechodná úprava provozu
10. 09. 2019 Chranišov - snížení rychlosti na p. p. č. 114/1 a 102 - NÁVRH místní úpravy provozu
10. 09. 2019 Nové Sedlo, ul. Tovární a Sklářská - Zákaz stání a slepá ulice -- místní úprava provozu
10. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy podle § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi
10. 09. 2019 Sokolov, ul. Sokolovská "účko" - umístění zákazu zastavení - NÁVRH místní úpravy provozu
10. 09. 2019 Loket, ul. Krátká a nám. T.G.Masaryka -stavba lešení - přechodná úprava provozu
10. 09. 2019 Sokolov, ul. Mičurinova - doplnění dopravního značení - přechodná úprava provozu
09. 09. 2019 Sokolov, ul. Atletická - nové parkoviště - NÁVRH místní úpravy provozu
06. 09. 2019 silnice č. II/210 km, stavba okružní křižovatky - přechodná úprava provozu
06. 09. 2019 Kfely - silnice č. III/2093 - oprava hráze a komunikace - přechodná úprava provozu
06. 09. 2019 H. Slavkov, ul. Nad Výtopnou - vybudování sítí pro rodinné domy - přechodná úprava provozu
06. 09. 2019 Parkoviště, ul. Atletická .- přechodná úprava provozu
06. 09. 2019 SML/1266/2019/OSV
05. 09. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Multifunkční hřiště - Závodu Míru"
05. 09. 2019 Záměr propachtovat/pronajmout část pozemků p.č. 7/1 a 80/3 v k.ú. Novina u Sokolova
04. 09. 2019 sil. č. III/21026 - výměna vzdušného vedení VN
03. 09. 2019 rozhodnutí - společné povolení - stavba rod. rekreace na p.p.č.3980/9 v k.ú.Těšovice
02. 09. 2019 Sokolov, ul. Rooseweltova - umístění zákazu zastavení - NÁVRH místní úpravy provozu
02. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy podle § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi
02. 09. 2019 Závody automobilů do vrchu "Krušnohorský pohár 2019" - přechodná úprava provozu
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy
02. 09. 2019 silnice č. II/230 km 104,956-105,646 - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu

XML