Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 7/20 - Oznámení o nálezu
19. 02. 2020 oznámení o zahájení řízení - jednání: zateplení bytového domu čp. 1604, 1605, 1606 ul. Sokolovská v
18. 02. 2020 Sokolov, nám. Budovatelů - rekonstrukce chodníku - levá strana - přechodná úprava provozu
14. 02. 2020 sil. č. II/210 dopravní opatření po dobu stavby polygonu BMW
13. 02. 2020 Záměr prodeje - objekt v areálu VOSS
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení "SŘ", Výzva k vyjádření se k podkladům "R"
11. 02. 2020 Výběrové řízení na úř. investičního/ivestiční referenta/referentku MěÚ Sokolov - prodloužení
10. 02. 2020 Chodov, ul. Karlovarská - oprava chodníku a oplocení - přechodná úprava provozu
10. 02. 2020 Sokolov - údržba veřejné zeleně v roce 2020 - přechodná úprava provozu
10. 02. 2020 Program zastupitelstva Karlovarského kraje
07. 02. 2020 6/20 - Oznámení zálezu
07. 02. 2020 Výběrové řízení na úředníka/úřednici - personalista/personalistka MěÚ Sokolov
06. 02. 2020 Loket - Pastýřská stezka SO 301 odvodnění - prodloužení termínu dokončení stavby
06. 02. 2020 Chodov, ul. U Koupaliště - vyhrazené parkování ZTP - m. ú. p.
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o provedení svědecké výpovědi
06. 02. 2020 Stanovení místní a přechodné úpravy (§ 77 odst. 5 zákon č. 361/2000 Sb.) OD - m.ú.p
06. 02. 2020 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
06. 02. 2020 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 340/1 v k. ú. Novina u Sokolova
05. 02. 2020 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 2522/2 a 2525/1 v k.ú. Sokolov
05. 02. 2020 VV o možnosti převzít písemnost - "Komunikace a veřejné osvětlení, Loučky"
05. 02. 2020 Dražební vyhláška_EÚD_nemovitost
05. 02. 2020 Nabídka nepronajatých nemovitostí okres Sokolov_EÚD
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozov
04. 02. 2020 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Mikroregion Sokolov - východ_rozpočtového opatření č. 8/2019
30. 01. 2020 Dasnice, sil. III/21235 - uložení kableu NN - přechodná úprava provozu
30. 01. 2020 Výběrové řízení na úředníka/úřednice sociálního pracovníka Městského úřadu Sokolov
30. 01. 2020 5/20 - Oznámení nálezu
30. 01. 2020 Dokument "Habartov - teplofikac..." již není dostupný.
29. 01. 2020 Sokolov, ul. U Divadla - oprava komínů - přechodná úprava provozu
29. 01. 2020 Sokolov, ul. Komenského - zákaz zastavení a doplnění vodorovného DZ - NÁVRH místní úpravy provozu
29. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - jednání: kVN - Spartakiádní ulice, pozemek parc. č. 2441/1, katastrální
28. 01. 2020 "Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov"-společné povolení
27. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 27. 1. 2020
27. 01. 2020 Nařízení města Sokolova č. 1/2020, kterým se stanovují maximální ceny
24. 01. 2020 |ORP Sokolov, silnice II. a III. třídy a MK - havárie 2020 RECYS-MACH s. r. o. - p. ú. p.
24. 01. 2020 Výběrové řízení na úř. investičního/investiční referenta/referentku
23. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška_EÚD..." již není dostupný.
23. 01. 2020 ORP Sokolov -havárie 2020 Vodárny a kanalizace KV - přechodná úprava provozu
22. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Sokolov, ul. Nádražní - vyhrazené parkování pro vozidla policiie - NÁVRH místní úpravy provozu
22. 01. 2020 Březová - omezení stání kamionů ve městě - místní úprava provozu
22. 01. 2020 4/20 - Oznámení nálezu
22. 01. 2020 N. Sedlo, Loučky, sil. č. III/2097 - zákaz vjezdu kamionů - místní úprava provozu
22. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: "VO Habartov, Staré město"
21. 01. 2020 2/20 - Oznámení nálezu
21. 01. 2020 3/20 - Oznámení nálezu
21. 01. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. 106/99 Sb. za rok 2019

XML