Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Chodov,ul.Palackého,Školní a Tovární-rekonstrukce komunikací a parkoviště - přechodná úprava provozu
03. 07. 2020 Chodov, ul Poděbradova - umístění zákazu zastavení - NÁVRH místní úpravy provozu
02. 07. 2020 Mimořádná opatření
02. 07. 2020 Kynšperk nad Ohří - doplnění místní úpravy provozu -parkoviště Penny Market - NÁVRH opatření
02. 07. 2020 Chodov, ul Hlavní - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
02. 07. 2020 Sil č II/606 - Cyklozávody MČR Masters 2020 - přechodná úprava provozu
01. 07. 2020 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 429/1 a 425/9 v k. ú. Sokolov
01. 07. 2020 Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Sokolova
01. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Demolice Sokolov
01. 07. 2020 Ztráty a nálezy 2020 - ke dni: 30. 6. 2020
30. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: SO03 - Demolice objektu č.p. 1419, Hornická ul., Sokolov
30. 06. 2020 Sokolov, ul J K Tyla - rekonstrukce komunikace - EPATA 2B - přechodná úprava provozu
30. 06. 2020 Mimořádná opatření
30. 06. 2020 ÚD - záměr prodat nemovitost - Šenvert
30. 06. 2020 ÚD - záměr prodat nemovitost - Bohemie
30. 06. 2020 VŘ - úř. majetkové správy (OSM)
30. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: SO02 - Demolice objektů č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského,
30. 06. 2020 33/20 - Oznámení nálezu EÚD
30. 06. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení - Loket, ulice Československé armády - splašková kanalizace
29. 06. 2020 Staré Sedlo - výstavba veřejného osvětlení - přechodná úprava provozu
29. 06. 2020 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 2321/1 v k.ú. Sokolov
29. 06. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Krejcarova lávka v Sokolově
29. 06. 2020 29/20 - Oznámení nálezu - EUD
29. 06. 2020 30/20 - Oznámení nálezu - EUD
29. 06. 2020 31/20 - Oznámení nálezu - EUD
29. 06. 2020 32/20 - Oznámení nálezu - EUD
26. 06. 2020 Kamenný Dvůr - uložení vodovodní přípojky - přechodná úprava provozu
26. 06. 2020 VV doručování dědidům: "Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S. K. Neumanna, Zelen
25. 06. 2020 Stará Chodovská - připojení kanalizační a vodovodní přípojky - přechodná úprava provozu
24. 06. 2020 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: změnu dokončené stavby rodinné rekreace - přístavby zahradní
24. 06. 2020 MČR Masters 2020 - závod v silniční cyklistice - přechodná úprava provozu
24. 06. 2020 VŘ - úř. rozpočtu (OFŠ) 9. PT, 3. kolo
24. 06. 2020 Chodov, ul. Vintířovská - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
24. 06. 2020 Sokolov, ul Růžové náměstí - přistavení mobilního autojeřábu - přechodná úprava provozu
23. 06. 2020 Sokolov, J K Tyla - rekonstrukce komunikace - dopravní opatření
23. 06. 2020 silnice II/222 km 1,330 - dočasný staveništní sjezd - přechodná úprava provozu
23. 06. 2020 Chodov, ul Smetanova a Školní - výstavba veřejného osvětlení - přechodná úprava provozu
23. 06. 2020 Sokolov, J K Tyla - předčasné užívání stavby - přechodné značení místní úpravy provozu
23. 06. 2020 Oloví - Krajková - III/21042 - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu
22. 06. 2020 Mimořádná opatření
22. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Stavební úpravy zpevněných ploch v ul. Větrná, Horní
22. 06. 2020 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Walter Pavliš
19. 06. 2020 Dražební vyhláška - EÚD - David Bláha
19. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2020_č_ RO200005_RM_27.05.2020
18. 06. 2020 Kynšperk, ul Tyršova - stavba sjezdu - přechodná úprava provozu
18. 06. 2020 Staré Sedlo, ul Sadová - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
18. 06. 2020 Dražební vyhláška_EÚD_Vojtěch Uhlík_EnerBau s.r.o.
18. 06. 2020 Mimořádná opatření
18. 06. 2020 Sokolov, ul Nádražní - oprava hromosvodu u Wielandu - přechodná úprava provozu
18. 06. 2020 silnice II/210 - označení okružní křižovatky - přechodná úprava provozu

XML