Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2021 VŘ - ředitel/ka příspěvkové organizace Sociální služby Sokolov
26. 02. 2021 ORP Sokolov - kontrolní stanoviště uzávěr okresu Policie ČR - přechodná úprava provozu
26. 02. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: "VO Habartov, Úžlabí - rekonstrukce veřejného osvětlení"
25. 02. 2021 Přerušení dodávky elektřiny - 15.3.2021
25. 02. 2021 Dražební vyhláška - EÚD - Petr Gerlitzký
25. 02. 2021 Březová, ul. Okružní - uložení kanalizace a vody - přechodná úprava provozu
25. 02. 2021 Habartov, III/21233 - stavba sjezdu - přechodná úprava provozu
25. 02. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 7/1 v k.ú. Novina u Sokolova
24. 02. 2021 Chodov, ul. Karlovarská - parkování u očkovacího centra - přechodná úprava provozu
24. 02. 2021 ÚD - záměr prodat - ul. Tyršova
24. 02. 2021 H. Slavkov - pěší komunikace, propojení ul. Větrná -místní úprava provozu
24. 02. 2021 H. Slavkov - označení cyklostezky Hasičská - Větrná - místní úprava provozu
24. 02. 2021 Kynšperk nad Ohří, Dvorečky - výměna vedení NN - přechodná úprava provozu
23. 02. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3549/2 v k. ú. Sokolov
23. 02. 2021 oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
23. 02. 2021 Mimořádná opatření
22. 02. 2021 5/21 - Oznámení nálezu - Ztráty a nálezy
22. 02. 2021 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: "dělení pozemku parc. č. 377/12" v katastrálním území
22. 02. 2021 sdělení - nabytí právní moci: Instalace tepelného čerpadla Sokolov
22. 02. 2021 Dražební vyhláška - EÚD - Zuzana Novická
19. 02. 2021 Společné povolení - Šabina, posílení tlaku vodovodu, vyměna vodovodu, napojení objektů
18. 02. 2021 Kynšperk, křižovatka Sokolovská-Truhlářská - změna místní úpravy provozu
17. 02. 2021 Sokolov - sekání a kácení 2021 - přechodná úprava provozu
17. 02. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska, výjimka - územní: ,, Optická síť pro přenos internetu"
17. 02. 2021 Ohledání vozidla (§19c odst. 3 zákon č. 13/1997 Sb.)
17. 02. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Josefov - kanalizace Radvanov"
17. 02. 2021 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Sokolova
16. 02. 2021 převzetí písemnosti : Rozvojová plocha Z01 SV v Královském Poříčí - dopravní a technická inf
16. 02. 2021 Sokolov, ul. Atletická - oprava komunikace - přechodná úprava provozu
16. 02. 2021 Staré Sedlo - zúžení jízdního pruhu - upozornění - přechodná úprava provozu
16. 02. 2021 Usnesení vlády České republiky
15. 02. 2021 Chodov, ul. Vítězná - označení parkovacího stání - NÁVRH místní úpravy provozu
15. 02. 2021 Dražební vyhláška_EÚD_Radek Šupka
15. 02. 2021 Dražební vyhláška_EÚD_Veronika Cinková
15. 02. 2021 Dražební vyhláška_EÚD_Roman Pačan
15. 02. 2021 Dražební vyhláška_EÚD_Silvie Bartečková
15. 02. 2021 Dražební vyhláška_EÚD_Robert Dunka
15. 02. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 4. 3. 2021
15. 02. 2021 Záměr propachtovat 2 zahrádky na pozemku p. č. 739/2 v k. ú. Sokolov
12. 02. 2021 Loket, ul. Nádražní - stavba dopravního terminálu - přechodná úprava provozu
12. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
12. 02. 2021 záměr pronájmu části pozemku p.č. 212/1 v k. ú. Vítkov u Sokolova
12. 02. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku 4034/1 v k. ú. Sokolov
12. 02. 2021 Usnesení vlády České republiky
12. 02. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
10. 02. 2021 VŘ - úř. správy majetku města v oblasti silničního a odpadového hospodářství (OSM)
10. 02. 2021 Kynšperk, ul. Jiráskova - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
09. 02. 2021 Vyrozumění účastníků řízení o zahájení řízení - výměna vodovodu, Loučky, Jalový Dvůr
09. 02. 2021 4/21 - Oznámení nálezu - Ztráty a nálezy
09. 02. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Regenerace sídliště Horní Slavkov, etapa B - Zahradn

XML