Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 z 2.4.2020 - opatření odchylná od lesního zákona
09. 04. 2020 Tatrovice, sil. č. III/20912 - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
08. 04. 2020 Sokolov, ul. Komenského - zákaz zastavení a doplnění vodorovného dopravního značení - m. ú. p.
08. 04. 2020 Sokolov, ul. Nádražní - vyhrazené parkování pro vozidla policiie - místní úprava provozu
08. 04. 2020 14/20 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu
08. 04. 2020 Loket - "Loketské kulturní léto" - přechodná úprava provozu při kulturních akcích NÁVRH
07. 04. 2020 Usnesení vlády ČR
07. 04. 2020 Výběrové řízení na místo úředníka/úřednice - sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochr. dětí
06. 04. 2020 Sokolov, ul. Atletická - odstranění panelů - přechodná úprava provozu
03. 04. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška
03. 04. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: BMW Future Mobility Development Center (FMDC)
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR
02. 04. 2020 Mimořádná opatření - Ministerstvo zdravotnictví
02. 04. 2020 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: "Stavební úprava ulice Jana Nerudy a Ant. Dvořáka, Kynšpe
02. 04. 2020 Oznámení starostky města Sokolov
02. 04. 2020 Sokolov, Kraslická - vybudování kanalizační přípojky- přechodná úprava provozu
01. 04. 2020 Usnesení vlády ČR
01. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Březová (SO), Rudolec, kNN, TS"
01. 04. 2020 10/20 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu
01. 04. 2020 11/20 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu
01. 04. 2020 12/20 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu
01. 04. 2020 13/20 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu
31. 03. 2020 Usnesení vlády ČR
31. 03. 2020 Mimořádná opatření
30. 03. 2020 Habartov - teplofikace Východ - rozhodnutí - dodatečné povolení
30. 03. 2020 VV k převzetí písemnosti - Habartov - teplofikace Východ
30. 03. 2020 Chodov, ul. Dvořákova - umístění zákazu vjezdu - NÁVRH místní úpravy provozu
30. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - jednání (b): změnu dokončené stavby rodinné rekreace - přístavby zahrad
30. 03. 2020 usnesení - přerušení řízení: změnu dokončené stavby rodinné rekreace - přístavby zahradní chaty, sta
30. 03. 2020 Loket, ulice Československé armády - dešťová kanalizace - oznámení společného řízení
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR
26. 03. 2020 Sokolov, ul. Kraslická - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu
26. 03. 2020 rozhodnutí - stavební povolení
26. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Regenerace veřejných prostranství sídliště Tovární,
25. 03. 2020 Kamenný Dvůr,sil. II/606 -výstavba autobusové zastávky - přechodná úprava provozu
25. 03. 2020 Dražební vyhláška - EÚD - Uhlík Vojtěch
25. 03. 2020 Ztráty a nálezy 2020 - ke dni: 23. 03. 2020
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR
23. 03. 2020 Stará Chodovská, p. p. č. 111/2 - uložení sítí - přechodná úprava provozu
23. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Sokolov, ulice Karla Čapka, příjezdová komunikace a
20. 03. 2020 Krizová opatření vlády
19. 03. 2020 Sokolov -opravy komunikací a chodníků v roce 2020 - přechodná úprava provozu
19. 03. 2020 Krizová opatření vlády
18. 03. 2020 Víceúčelová stezka Bohemia - Stará Ovčárna NÁRH místní úpravy provozu
18. 03. 2020 VV - doručování dědicům po zemřelém: "Cesta pro pěší na p. p. č. 882 a 884/1 k. ú. Habartov"
18. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
18. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje - roušky
18. 03. 2020 120 EX 42372/12-224-Další draž. jednání
18. 03. 2020 Nové Sedlo, lokalita Hornická kolonie, vodovod a kanalizace - změna termínu dokončení stavby

XML