Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2021 Löw Wilhelm a Giehsel Jana - ustanovení opatrovníka
18. 05. 2021 Mimořádná opatření
18. 05. 2021 Sokolov, ul. Heyrovského - doplnění přednosti v jízdě - přechodná úprava provozu
18. 05. 2021 Vyrozumění o zahájení řízení - Horní Slavkov, zahrádkářská kolonie 14 Pod Krcálkem, vodovod
17. 05. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Parkoviště ulice Hálkova - Křížová, Sokolov"
17. 05. 2021 Mimořádná opatření
17. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny - 5. 6. 2021
17. 05. 2021 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: "Parkoviště ulice Hálkova - Křížová, Sokolov"
17. 05. 2021 Vřesová-Tatrovice, sil. III/20912- rekonstrukce komunikace-prodloužení-přechodná úprava provozu
17. 05. 2021 Dunka Marek - Ustanovení opatrovníka
17. 05. 2021 Citice - výměna vodovodu na místní komunikaci - přechodná úprava provozu
17. 05. 2021 Sokolov, jednodenní práce v roce 2021 - údržba kanalizace - přechodná úprava provozu
14. 05. 2021 EÚD - záměr prodat - pozemky p. č. 4080/2, 3961/1 - k.ú. Sokolov, 1059/28 - k.ú. D.Rychnov
14. 05. 2021 Program zastupitelstva Karlovarského kraje 24. 5. 2021
14. 05. 2021 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
13. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání: Dolní Rychnov,SO, Revoluční ulice - kabely kNN
13. 05. 2021 převzetí písemnosti Dolní Rychnov,SO, Revoluční ulice - kabely kNN
13. 05. 2021 převzetí písemnosti Dolní Rychnov,SO, Revoluční ulice - kabely kNN
13. 05. 2021 Oznámení_EÚD_vyhlášení popisu věci
13. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 2. 6. 2021
13. 05. 2021 Oznámení_EÚD_Závěr zjišťovacího řízení
13. 05. 2021 Oznámení_EÚD_zahájení společného řízení + ústní jednání
13. 05. 2021 Mimořádná opatření
13. 05. 2021 EÚD - záměr prodat - část p. p. č. 346/38
12. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "Parkoviště v ul. Mánesova a Slavíčkova, Sokol
12. 05. 2021 MPO 9945/20/239 – SÚ Oznámení o zahájení řízení – VÚ jednání (UŘ+SŘ)
11. 05. 2021 Mimořádná opatření
11. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2021_č_ RO210002_ZM_29.04.2021
11. 05. 2021 15/21 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu
10. 05. 2021 Mimořádná opatření
10. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2021
06. 05. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Chodov, ČS odbojářů, Parkoviště u č. p. 933"
06. 05. 2021 Sokolov - opravy místních komunikaci v roce 2021 - přechodná úprava provozu
06. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Regenerace sídliště Horní Slavkov, etapa B - Zahradn
06. 05. 2021 Chodov, ul. Krátká - uložení kanalizace a vodovodu - přechodná úprava provozu
06. 05. 2021 Sokolov - jednodenní práce - údržba komunikací - přechodná úprava provozu
06. 05. 2021 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Sokolova
06. 05. 2021 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: "Sokolov, Jednoty, SO_0530-SO_0161, kVN"
05. 05. 2021 Chodov, ul. Nejdecká - uložení inženýrských sítí - přechodná úprava provozu
05. 05. 2021 sil.č. III/21032 - vodovod Krajková - Anenská Ves - přechodná úprava provozu
04. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny- 25. 5. 2021
04. 05. 2021 14/21 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu
04. 05. 2021 EUD - záměr směnit - Karla Hynka Máchy
04. 05. 2021 Ztráty a nálezy 2021 - ke dni: 30. 4. 2021
03. 05. 2021 Sokolov, ul. Sokolovská - dopravní řešení po stavbě pobytového zařízení - místní úprava provozu
03. 05. 2021 Mimořádné opatření
03. 05. 2021 Opatření obecné povahy
03. 05. 2021 Nové Sedlo - zákaz stání vozidel nad 3,5 tuny - místní úprava provozu
03. 05. 2021 Loket, ul. Nádražní - integrovaný terminál veřejné dopravy, místní úprava provozu
03. 05. 2021 13/21 - Ztráty a nálezy - Oznámení nálezu

XML