Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 VŘ na úřednici/úředníka státní památkové péče a stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
25. 03. 2019 SML/114/2019/OSV - smlouva
25. 03. 2019 SML/115/2019/OSV
22. 03. 2019 Chodov,ul. Staroměstská-vyklizení parkoviště přeprava dílů větrné elektrárny-přechodná úprava
22. 03. 2019 Ztráty a nálezy 2019 - ke dni: 22. 3. 2019
21. 03. 2019 Chodov, ul. Poděbradova - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
21. 03. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3128/7 v k. ú. Sokolov
21. 03. 2019 Volby do EP - oznámení o počtu volebních okrsků
20. 03. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 340/1 v k. ú. Novina u Sokolova
19. 03. 2019 Sokolov, blokové čištění 2019
19. 03. 2019 Kamenice III 21024 stavba sjezdu - přechodná úprava provozu
19. 03. 2019 ÚD - záměr pronájmu - Hrušková
19. 03. 2019 Sil. č. II/208 - budování nové polní cesty - výjezd vozidel stavby - přechodná úprava provozu
18. 03. 2019 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Parkovací plochy Školní - Poštovní č. p.
18. 03. 2019 Sokolov, Staré náměstí - nová parkovací stání - místní úprava provozu
15. 03. 2019 Návrh místní úpravy - Chodov, ul. ČS odbojářů - parkoviště
15. 03. 2019 Ztráty a nálezy 2019 - ke dni: 15. 3. 2019
14. 03. 2019 Horní Slavkov, p. p. č. 2799/3 uložení kabelu NN přechodná úprava provozu
14. 03. 2019 Návrh místní úpravy Sokolov, ul. Závodu Míru - vyhrazené parkování pro zásobování
14. 03. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Habartov - slaboproudé rozvody v ulicích 1.máje. Čs. armády, Karla Čap
14. 03. 2019 Chlum Svaté Máří, sil III21235, III21217 a MK - nové vedení VN a NN - přechodná úprava provozu
13. 03. 2019 Háje nad Tepou, sil III/2091 uložení kabelu NN přechodná úprava provozu
13. 03. 2019 Kynšperk nad Ohří, ul. Štěpánská - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
13. 03. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
12. 03. 2019 Horní Slavkov, ul. Školní - dočasné přesunutí vyhrazeného parkování p. u. p.
12. 03. 2019 Nové Sedlo, Loučky - uložení kabelu NN přechodná úprava provozu
12. 03. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Fried
12. 03. 2019 Pozvánka na jednání rady svazku Mikroegion Sokolov - východ
12. 03. 2019 Chodov, ul. Vintířovská - výstavba kanalizace - přechodná úprava provozu
08. 03. 2019 Vyrozumění o zahájení řízení - Společné povolení a povolení k vypouštění odpadních vod - pro akci "R
08. 03. 2019 Ztráty a nálezy 2019 - ke dni: 8. 3. 2019
07. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení
07. 03. 2019 Chodov, ul. Bezručova - "Pálení čarodějnic" 2019 přechodná úprava provozu
07. 03. 2019 Chodov, Vavřinecká pouť 2019 přechodná úprava provozu
07. 03. 2019 Dražební vyhláška - EÚD - Simona Štěpánková
07. 03. 2019 Dražební vyhláška - EÚD - Simona Štěpánková, oprava
06. 03. 2019 Kynšperk nad Ohří, ul. Sokolovská a K- H. Borovského - lešení - p. ú. p.
06. 03. 2019 Sokolov,ul.Karla Čapka-stavební práce - návrh přechodné úpravy provozu a dočasného zákazu zastavení
05. 03. 2019 Chodov, ul. ČS odbojářů - rekonstrukce parkoviště
05. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody - 6. 3. 2019
05. 03. 2019 Chodov, ul. Dvořákova a Západní - stavba chodníku a veřejného osvětlení- přechodná úprava provozu
05. 03. 2019 Horní Slavkov, ul. Sportovní - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
05. 03. 2019 Chodov, ul. Bezručova - stavba chodníku a schodiště - přechodná úprava provozu
05. 03. 2019 Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - Vodovodní řad a přípojka a kanalizační výtlačný řa
04. 03. 2019 VŘ na úřednici/úředníka výkonu správních agend na odboru dopravy MěÚ Sokolov
04. 03. 2019 VŘ na úřednici/úředníka státní památkové péče a stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
04. 03. 2019 veřejná vyhláška - vydání zm. č. 1 ÚP Dolní Nivy
04. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody
04. 03. 2019 Chodov, blokové čištění 2019, přechodná úprava provozu
04. 03. 2019 Dražební vyhláška - EÚD - Jan Kretschmer

XML