Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Mimořádná opatření
24. 09. 2020 III/2121 - Kostelní Bříza - Rudolec - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu
24. 09. 2020 III/21235 - Dasnice - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu
24. 09. 2020 Chodov, ul Nejdecká - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
23. 09. 2020 Chodov, ul. Husova - zřízení parkoviště pro ZTP -NÁVRH místní úpravy provozu
23. 09. 2020 Královské Poříčí - most ev č 00630-2 - protismyková úprava - přechodná úprava provozu
22. 09. 2020 Březová, ul. Komenského - vyhrazené parkování pro ZTP - NÁVRH místní úpravy provozu
22. 09. 2020 Březová, ul. Sklářská a Příčná - vyhrazené parkování pro ZTP - NÁVRH místní úpravy provozu
22. 09. 2020 Dražební vyhláška - EÚD - Naděžda Vlášková
21. 09. 2020 Ochranná opatření
21. 09. 2020 Pozvánka - 24.9.2020
21. 09. 2020 III/21030 - oprava povrchu silnice - přechodná úprava provozu
21. 09. 2020 Kynšperk nad Ohří - oprava konstrukcí mostů - přechodná úprava provozu
18. 09. 2020 Mimořádná opatření
18. 09. 2020 Sokolov, ul. Sokolovská - umístění zákazu vjezdu-místní úprava provozu
18. 09. 2020 Habartov, ul. 1.máje- aktualizace dopravního značení po stavbě autobusových zastávek m. ú. p.
18. 09. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Vintířov, parkoviště na sídlišti čp. 172-175"
18. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Okružní křižovatka ul. Atletická a Spartakiádní, Sok
18. 09. 2020 Chodov - oprava chodníku před KASSem - přechodná úprava provozu
18. 09. 2020 Chodov, ul. Husova - zřízení parkoviště pro ZTP - přechodná úprava provozu
17. 09. 2020 Mimořádná opatření
17. 09. 2020 ÚD - záměr prodat - Hrušková
17. 09. 2020 VŘ - na úř. stavebního úřadu (OSÚP)
16. 09. 2020 NZ_Ustanovení opatrovníka (§ 32 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) - MUSO (OP-OSD)
16. 09. 2020 sil. III/21233-Dolní Částkov -Lítov - oprava povrchu komunikace-uzavírka-přechodná úprava provozu
16. 09. 2020 Stavební povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s vodami - domovní ČOV, Čistá u Svatavy
16. 09. 2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
15. 09. 2020 Nadlesí, sil.č.III/209 5-oprava povrchu komunikace-uzavírka-přechodná úprava provozu
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška - převzetí LHO Sokolov 1 (2020-2029)
15. 09. 2020 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Citice
15. 09. 2020 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Krajková
15. 09. 2020 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: " Krejcarova lávka přes řeku Ohři - Sokolo
14. 09. 2020 Sdělení MZd
14. 09. 2020 Změna konání zasedání ZKK - 14.9.2020
11. 09. 2020 Vintířov, sil III/181 2-rekonstrukce VLT DN 100 - přechodná úprava provozu
10. 09. 2020 030 EX 10771/13 -205 Dražební vyhláška;
10. 09. 2020 Mimořádné opatření
09. 09. 2020 Sokolov, ul Nádražní - změna parkovacího režimu - místní úprava provozu
09. 09. 2020 Loket - kulturní akce "Den vojenství" - přechodná úprava provozu
09. 09. 2020 Kynšperk nad Ohří, ul Dlouhá - stavba lešení - přechodná úprava provozu
08. 09. 2020 Sdělení MZd
08. 09. 2020 Oznámení účastníkům řízení o zahájení řízení - KŘ Habartov
08. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Kaceřov, sil.č. II/212 - oprava chodníku u obecního úřadu - přechodná úprava provozu
08. 09. 2020 Kamenný Dvůr, sil. II/606 - výstavba autobusové zastávky - přechodná úprava provozu
08. 09. 2020 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
08. 09. 2020 ÚD - záměr prodat pozemky pro výstavbu - ul. Vítězná
08. 09. 2020 46/20 - Oznámení nálezu - Ztráty a nálezy
08. 09. 2020 47/20 - Oznámení nálezu - Ztráty a nálezy
07. 09. 2020 Vintířov - kulturní akce "Den horníků" - přechodná úprava provozu

XML