Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Sokolov,napojení obchvatu-uzavírka a objízdná trasa na sil. II/210,III/21026,III/21029 a III/21217
24. 05. 2019 21/19 - Ztráty a nálezy
23. 05. 2019 Společné povolení a povolení k nakládání s vodami - Studna vrtaná, p.p.č. 476/144, k.ú. Vítkov u Sok
23. 05. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - D. Rychnov
23. 05. 2019 Sokolov, opravy místních komunikací, zákazy zastavení
23. 05. 2019 Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
23. 05. 2019 Ztráty a nálezy 2019
23. 05. 2019 20/19 - Ztráty a nálezy
22. 05. 2019 Sokolov, ul. Atletická - rekonstrukce parkoviště přechodná úprava provozu
22. 05. 2019 oznámení o zahájení navazujícího společného řízení-veřejné jednání"Výstavba separační linky"Sokolov
21. 05. 2019 Mikroregion Sokolov - východ - Rozpočtové opatření č.2
20. 05. 2019 Sokolov, ul. Seifertova - zóna s dopravním omezením - NÁVRH místní úpravy provozu
20. 05. 2019 Sokolov, ul. Vítězná - obnova a doplnění dopravního značení - přechodná úprava provozu
17. 05. 2019 dražební vyhláška - EÚD - nemovitost Jáchymov
17. 05. 2019 SML/512/2019/OSV
17. 05. 2019 Ztráty a nálezy 2019 - ke dni: 17. 5. 2019
16. 05. 2019 Dražební vyhláška - EÚD - Jan Kretschmer
16. 05. 2019 Sokolov, ul. Křížová a Staré náměstí - NÁVRH zákazu zastavení - rekonstrukce knihovny
16. 05. 2019 REKO MS Sokolov - Lidické nábřeží - oznámení územního řízení
16. 05. 2019 Chodov, ul. U Porcelánky - nová přípojka sítě CETIN - přechodná úprava provozu
16. 05. 2019 Kynšperk nad Ohří, ul. Chebská - stavba lešení- přechodná úprava provozu
16. 05. 2019 SML/499/2019/OSV
16. 05. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 3794/1 o výměře 79 m2 v k. ú. Sokolov
16. 05. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3794/1 o výměrách 154 m2 a 74 m2 v k.ú. Sokolov
16. 05. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 2371/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Sokolov
15. 05. 2019 Chodov, ul. Okružní - oprava mostu - přechodná úprava provozu
15. 05. 2019 Kynšperk nad Ohří, ul. Tyršova - stavba lešení - přechodná úprava provozu
15. 05. 2019 Sokolov, ul. Karla Čapka - nová příjezdová komunikace - NÁVRH místní úpravy provozu
13. 05. 2019 Sokolov, nám. Budovatelů - uzavření části parkoviště - setkání tajemníků - přechodná úprava provozu
13. 05. 2019 Sokolovská vodárenská - výrok auditora
13. 05. 2019 Vodohospodářské sdružení měst a obcí - výrok auditora
13. 05. 2019 Kynšperk nad Ohří, ul. Petra Bezruče - umístění značení začátku a konce obce - NÁVRH místní úpravy
13. 05. 2019 Mikroregion Sokolov - východ - Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření
13. 05. 2019 Chodov, ul Hrnčířská - uložení kanalizační přípojky - přechodná úprava provozu
09. 05. 2019 Pozvánka na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska
09. 05. 2019 Policie_EÚD_oznámení_popisu věcí
09. 05. 2019 Dražební vyhláška_EÚD_Jaroslav Páv
09. 05. 2019 Oznámení_EÚD_vyhlášení popisu věcí
07. 05. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
07. 05. 2019 Sokolov, ul. Staré náměstí a Křížová - Rekonstrukce městské knihovny přechodná úprava provozu
07. 05. 2019 Chodov, ul. Husova - výměna vodovodní přípojky - přechodná úprava provozu
06. 05. 2019 Záměr vypůjčit pozemek p. č. 78/33, jehož součástí je stavba bez čp/če, v k. ú. Sokolov
03. 05. 2019 Chlum Svaté Maří - Chlumská pouť 2019 - přechodná úprava provozu
03. 05. 2019 EÚD_vyúčtování vodného a stočného
03. 05. 2019 veřejná vyhláška_EÚD_Monitorovací kalendář 2019
03. 05. 2019 Dražební vyhláška_EÚD_Martin Felenda
03. 05. 2019 EÚD_NABÍDKA NEPRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ
02. 05. 2019 Sokolov, ul. Závodu Míru - vyhrazené parkování pro zásobování - místní úprava provozu
02. 05. 2019 Chodov, ul. ČS. odbojářů - místní úprava provozu parkoviště
02. 05. 2019 VŘ na úřednici/úředníka zajišťující/ho projednávání přestupků proti BPP na PK MěÚ Sokolov

XML