Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 MUSO_86478_19 Rozhodnutí - LIBAVSKÉ ÚDOLÍ - Ladislav Trepák - prodloužení splaškové kanalizace
20. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Sokolov na rok 2020
19. 11. 2019 Program pro poskytování dotací na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí
19. 11. 2019 Dražební vyhláška - EÚD - Milan Horváth
18. 11. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): soubor staveb - stavba rodinné rekreace, kolna, přípojka kanal
18. 11. 2019 Záměr pronajmout pozemek p.č. 476/176 v k.ú. Vítkov u Sokolova
15. 11. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Chodov, Karlovarská - chodník a oplocení"
14. 11. 2019 Věřejná vyhláška - Beránek
14. 11. 2019 Loket, nám. T. G. Masaryka - vyhrazené parkování "Města Loket" - NÁVRH místní úpravy provozu
14. 11. 2019 Sokolov, ul. Mičurinova - doplnění dopravního značení - místní úprava provozu
14. 11. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: změna způsobu vytápění bytového domu čp.78 a 79 ul. Okruž
14. 11. 2019 záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 03.04.2018
14. 11. 2019 záměr pronajmout/propachtovat pozemky p. č. 1/14, 9/2, 9/3 a 20/2 v k.ú. Novina u Sokolova
13. 11. 2019 Mikroregion Sokolov - východ - Rozpočtové opatření č. 5
13. 11. 2019 Dražební vyhláška_EÚD_Ladislav Kába
13. 11. 2019 Dražební vyhláška_EÚD_Robert Boldiš
13. 11. 2019 Sokolov, ul.Sokolovská,Hornická a Křižíkova-novostavba pobytového zařízení-přechodná úprava provozu
13. 11. 2019 Oznámení_EÚD_vyhlášení popisu věcí
13. 11. 2019 Sokolov,Dolní Rychnov - značení cyklostezky - přechodná úprava provozu
12. 11. 2019 58/19 - Ztráty a nálezy
08. 11. 2019 Nové Sedlo, ul. Loketská - složení mobilheimu - přechodná úprava provozu
08. 11. 2019 Sokolov, "30. výročí Sametové revoluce" uzavírka provozu a dopravní opatření
07. 11. 2019 VŘ - vyhlášení - referent majetkové správy (OSM
07. 11. 2019 Pozvánka na valnou hromadu VSMOS
07. 11. 2019 Pozvánka na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o.
07. 11. 2019 Chodov, ul. Husova - uložení plynové přípojky - přechodná úprava provozu
06. 11. 2019 56/19 - Ztráty a nálezy
05. 11. 2019 Dokument "sdělení: "Sokolov, Je..." již není dostupný.
05. 11. 2019 55/19 - Ztráty a nálezy
04. 11. 2019 Sdělení o nevydání opatření obecné povahy podle § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi
04. 11. 2019 Program 19. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - mimořádný termín
04. 11. 2019 Záměr pachtu na části pozemku p. č. 1500/1 v k.ú. Sokolov
01. 11. 2019 BMW Future Mobility Devenlopment Center (FMDC) - oznámení územního řízení
31. 10. 2019 Chranišov - snížení rychlosti na p. p. č. 114/1 a 102 - místní úprava provozu
31. 10. 2019 Sokolov, Průvod čertů 2019 - zákaz zastavení a přechodná úprava provozu - NÁVRH
31. 10. 2019 Sokolov, ul. Nádražní - demolice objektů - přechodná úprava provozu
31. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Sokolov, Jednoty, SO_0530_SO_0161, kVN"
30. 10. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 446/6 v k.ú. Sokolov
30. 10. 2019 Nové Sedlo, sil.č.II/209 UZAVÍRKA SILNICE-modernizace mostu ev.č. 209-011b- přechodná úprava provozu
30. 10. 2019 54/19 - Ztráty a nálezy
29. 10. 2019 usnesení - zastavení řízení: "Josefov, chodník a inženýrské sítě"
29. 10. 2019 VŘ - úř. personalista - vyhlášení
29. 10. 2019 Sokolov, ul. Sokolovská - umístění zákazu zastavení - místní úprava provozu
29. 10. 2019 Parkoviště, ul. Atletická - místní úprava provozu
25. 10. 2019 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - E..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Sokolov, ul. Staré náměstí a Křížová -oprava parkoviště a otvoru na vánoční strom - přechodná úprava
25. 10. 2019 53/19 - Ztráty a nálezy
24. 10. 2019 Sokolov, ul. Odboje a parkoviště OD Ural - uložení optického kabelu - přechodná úprava provozu
23. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Horní Částkov (SO), DTS, kNN
23. 10. 2019 Sokolov, ul. Rooseweltova - umístění zákazu zastavení - změna místní úpravy provozu

XML