Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovsk
03. 12. 2021 44/21 - Oznámení nálezu
03. 12. 2021 Veřejná vyhláška_Společné povolení
03. 12. 2021 Sokolov, ul. Lidické nábřeží - uzavírka - osazení nosníků lávky - přechodná úprava provozu
03. 12. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: "Lomnice, SO, Mánesova, Dvořákova - kabely NN
03. 12. 2021 43/21 - Oznámení nálezu
03. 12. 2021 Oznámení - Odkanalizování části Kynšperka n/O a D. Pochlovic - prodloužení termínu dokončení stavby
02. 12. 2021 Sokolov, ul. Karla Čapka - zvýšení bezpečnosti provozu - NÁVRH místní úpravy provozu
02. 12. 2021 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Sokolova
01. 12. 2021 Sokolov, ul. Gagarinova - výměna přípojky ÚT a TV+C - přechodná úprava provozu
01. 12. 2021 Dražební vyhláška_ byt č. 1908/12
01. 12. 2021 Vintířov - označení parkoviště po rekonstrukci u č. p. 172 - 175 - místní úprava provozu
01. 12. 2021 Výběrové řízení na úř.-sociální pracovník orgánu soc.-právní ochrany dětí Městského úřadu Sokolov
01. 12. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024
01. 12. 2021 Rozhodnutí o vydání společného povolení - Studna na p. p. č. 476/140, k. ú. Vítkov u Sokolova
30. 11. 2021 Sokolov, ul. Závodu míru - zákaz zastavení - místní úprava provozu
29. 11. 2021 Mimořádná opatření
29. 11. 2021 Výběrové řízení na místo úř. - personalisty Městského úřadu Sokolov
26. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2021_č_ RO210006_RM_02.11.2021
26. 11. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: "Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo"
26. 11. 2021 41/21 Ztráty a nálezy - oznámení na EÚD
25. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Sokolov na rok 2022
25. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Sokolov na roky 2023 - 2026
25. 11. 2021 Nové Sedlo, ul. Revoluční - uložení kabelu VN a NN - přechodná úprava provozu
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška_Společné povolení
24. 11. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: "0720-19 BMW Polygon_1. trasa_OK"
24. 11. 2021 Sokolov, ul. Svatopluka Čecha - demolice domu čp. 1373 a 1374 - přechodná úprava provozu
23. 11. 2021 Mikroregion Sokolov-východ - Rozpočtové opatření 5/2021
23. 11. 2021 Mikroregion Sokolov-východ - Pozvánka
23. 11. 2021 Březová, ul. nám. Míru a Smetanova -vyhrazené parkování ZTP- místní úprava provozu
23. 11. 2021 Mikroregion Sokolov - Závěrečný účet a rozbor
23. 11. 2021 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 2215/1 o výměře 41 m2 v k.ú. Sokolov
22. 11. 2021 Oznámení - pozvánka, Vítkov u Sokolova
19. 11. 2021 VŘ na místo úř.územního plánování Městského úřadu Sokolov - prodloužení
19. 11. 2021 sil.č. II/208 - práce na sloupu ČEZ - přechodná úprava provozu
19. 11. 2021 Lítov - oprava místních komunikací - přechodná úprava provozu
19. 11. 2021 Kaceřov-Hartoušov - uzavírka komunikace - přechodná úprava provozu
19. 11. 2021 Dokument "VV převzetí písemnost..." již není dostupný.
19. 11. 2021 Dokument "VV převzetí písemnost..." již není dostupný.
18. 11. 2021 Vyrozumění účastníků řízení o zahájení řízení - Lomnice - rekonstrukce vodní nádrže
18. 11. 2021 záměr prodat - p. č. 446/7, k. ú. Hrušková
18. 11. 2021 Výběrové řízení - na místo úř. - asistent/ka - administrativní pracovník Městského úřadu Sokolov
18. 11. 2021 II/210 a III/21037 - nové podzemní vedení sítě CETIN - přechodná úprava provozu
16. 11. 2021 Sokolov, ul. Závodu míru - střih keřů - přechodná úprava provozu
16. 11. 2021 Sokolov, ul. Křižíkova - ořez stromu - přechodná úprava provozu
12. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060805735
12. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Loket, Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární"
11. 11. 2021 Stavební povolení k vodnímu dílu - Josefov - kanalizace Radvanov
11. 11. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: "VO Habartov, Na Rovince - rekonstrukce veřejného osvětlení, k.ú. Horn
10. 11. 2021 Kynšperk nad Ohří, ul. Jana Žižky - zajištění bezpečnosti provozu - místní úprava provozu

XML