Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 VŘ na úřednici/úředníka státní památkové péče a stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
17. 07. 2019 sil. č. II/210 km 43,770-48,5 Lom - Podstrání - oprava povrchu a stavba opěrné zdi - p. ú. p.
17. 07. 2019 II/208, II/210 a II/230 - likvidace kůrovcového dřeva - přechodná úprava provozu
17. 07. 2019 sil. č. III/21030 Svatava - Josefov km 2,493 - 3,723 oprava povrchu - p. ú. p.
17. 07. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Kadlec Karel
16. 07. 2019 sil.č. II/210, III/21018 a III/21022 - stavební akce: V490/491 oprava vedení 400kV - p. ú. p.
16. 07. 2019 Loket, stavba sjezdu k RD - přechodná úprava provozu
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
15. 07. 2019 sil. č. II/212 km 25,5 likvidace starého důlního díla - přechodná úprava provozu
15. 07. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
12. 07. 2019 33/19 - Ztráty a nálezy
12. 07. 2019 34/19 - Ztráty a nálezy
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Slavkov
12. 07. 2019 Sokolov - změna užívání objekt na pozemku par.číslo 145 - VV o možnosti převzít poštu
11. 07. 2019 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: ,, Optická síť pro přenos internetu"
11. 07. 2019 Nová Ves - rekonstrukce povrchu a výstavba parkovacích ploch - p. ú. p.
11. 07. 2019 Stará Chodovská, zřízení kondenzační přípojky k chatě na p. p. č. 223/5 - přechodná úprava provozu
11. 07. 2019 VŘ na úř. výkonu správních agend silniční dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sokolov
11. 07. 2019 silnice č. III/21029 - natírání mostu na sil. č. II/210 - přechodná úprava provozu
11. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2019_č_ RO190004_ZM_27.06.2019
11. 07. 2019 sil. II/210 obchvat Sokolov-Svatava napojení - NÁVRH místní úpravy provozu
10. 07. 2019 Krajková, sil č. III/21042 - uložení kabelu NN- přechodná úprava provozu
10. 07. 2019 32/19 - Ztráty a nálezy
10. 07. 2019 Sokolov, ul. Seifertova - Zóna s dopravním omezením - místní úprava provozu
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Citice
09. 07. 2019 záměr pronajmout část p.č. 2522/1 a 2525/1 v k.ú. Sokolov
08. 07. 2019 31/19 - Ztráty a nálezy
04. 07. 2019 Sokolov, ul. Tovární - přeložení kabelu CETIN - přechodná úprava provozu
04. 07. 2019 Loket, sil. č. II/209 - oprava železničního přejezdu - přechodná úprava provozu
04. 07. 2019 Sokolov, ul. Stará Březovská -uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
04. 07. 2019 VŘ na úř. státní správy na ús.evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Sokolov
04. 07. 2019 VŘ na úřednici/úředníka majetkové správy MěÚ Sokolov
04. 07. 2019 Loket, kulturní akce 2019 - přechodná úprava provozu
03. 07. 2019 Kynšperk, ul. K. H. Borovského - oprava odvodnění v komunikaci - přechodná úprava provozu
03. 07. 2019 Kynpšerk, veřejné osvětlení pod evangelickým kostelem - přechodná úprava provozu
03. 07. 2019 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Sokolov
03. 07. 2019 Loket, "Mistroství světa v motokrosu" - přechodná úprava provozu
03. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Výstavba separační linky, Plastigram Industries a.s."
02. 07. 2019 Sokolov, ul. Karla Čapka - nová komunikace k RD - místní úprava provozu
02. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atle
02. 07. 2019 Dokument "Habartov - teplofikac..." již není dostupný.
02. 07. 2019 30/19 - Ztráty a nálezy
01. 07. 2019 Sokolov, sportovní akce "Velká cena Sokolova 2019" přechodná úprava provozu
01. 07. 2019 Kynšperk, ul. Sokolovská - hydroizolace stavby č. p. 621 - přechodná úprava provozu
01. 07. 2019 Sil. II/208 Krásno - Bečov - rekonstrukce povrchu - uzavírky provozu - p. ú. p.
01. 07. 2019 Kynšperk nad Ohří, ul.Petra Bezruče - začátek a konec obce - místní úprava provozu
28. 06. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: REKO MS Sokolov - Lidické nábřeží
27. 06. 2019 Mikroregion Sokolov - východ - odkaz na Závěrečný účet
27. 06. 2019 ÚD - záměr uzavřít smlouvu budoucí

XML