Město Sokolov

Okresní město
Okres Sokolov

http://mu-sokolov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Datová schránka: 6xmbrxu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 11. 2020 Oznámení_EÚD_Návrh rozpočtu na rok 2021 - Mikroreg.východ
26. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2020_č_ RO200009_RM_04.11.2020
25. 11. 2020 Dolní Rychnov, III/21022 - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
25. 11. 2020 Sokolov, ul Křižíkova - kácení a ořez stromů - přechodná úprava provozu
25. 11. 2020 III/00631 Arnoltov - Kostelní Bříza - oprava povrchu silnice - uzavírka-přechodná úprava provozu
24. 11. 2020 Usnesení vlády ČR + mimořádné opatření
24. 11. 2020 silnice II/209 - Údolí u Lokte - H.Slavkov -nakládka větví - přechodná úprava provozu
24. 11. 2020 Vintířov - doplnění místní úpravy provozu u zdravotního střediska - místní úprava provozu
24. 11. 2020 Mimořádná opatření
24. 11. 2020 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Bukovany
24. 11. 2020 Sokolov, Michal - označení cyklostezky - místní úprava provozu
24. 11. 2020 Dražební vyhláška_EÚD_Robert Dunka
24. 11. 2020 Dražební vyhláška_EÚD_Silvie Bartečková
24. 11. 2020 Dražební vyhláška_EÚD_Veronika Cinková
24. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Sokolov na rok 2021
23. 11. 2020 Mimořádná opatření + Usnesení vlády
23. 11. 2020 III/21217 Kaceřov - Chlum Svaté Máří - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu
23. 11. 2020 Cyklostezka Ohře - jiné nebezpečí - vstup Povodí Ohře - přechodná úprava provozu
23. 11. 2020 Chranišov - III/20911 - oprava odvodnění komunikace - přechodná úprava provozu
20. 11. 2020 Dražební vyhláška_EÚD_Zdenka Léblová
20. 11. 2020 Usnesení PS
20. 11. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3141 v k. ú. Sokolov v ul. Brněnská
19. 11. 2020 Inženýrské sítě v lokalitě pro výstavbu rodinných domů obce Staré Sedlo - oznámení stavebního řízení
18. 11. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví
18. 11. 2020 EÚD - Průvodní dopis k veřejné vyhlášce rozhodnutí o povolení hornické činnosti "Lom Jiří 2030"
18. 11. 2020 Rozpočtové opatření - Mikroregion Sokolov-východ
17. 11. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S):
16. 11. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví
13. 11. 2020 Dražební vyhláška_EÚD_Janett Studeny
13. 11. 2020 Oznámení_EÚD_MUDr. Svobodová_ukončení
13. 11. 2020 Sokolov, náměstí Budovatelů - osazení vánočního stromu - přechodná úprava provozu
12. 11. 2020 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu - stokové sítě Královské Poříčí
12. 11. 2020 Chranišov - snížení rychlosti - NÁVRH místní úpravy provozu
12. 11. 2020 ÚD - záměr smlouvy budoucí kupní - ul. Kraslická
12. 11. 2020 Chodov, ul Nejdecká - přípojka vody a kanalizace - přechodná úprava provozu
12. 11. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2522/2 a 2828/1, oba v k.ú. Sokolov
11. 11. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov"
11. 11. 2020 Březová, ul Komenského - vyhrazené parkování pro ZTP - místní úprava provozu
11. 11. 2020 Březová, ul Sklářská a Příčná - vyhrazené parkování pro ZTP - místní úprava provozu
11. 11. 2020 Chodov, ul Husova - zřízení parkoviště pro ZTP -místní úprava provozu
10. 11. 2020 Horní Slavkov, Ležnice - zóna s omezením rychlosti - NÁVRH místní úpravy provozu
10. 11. 2020 56/20 - Oznámení nálezu - Ztráty a nálezy
09. 11. 2020 Sokolov, ul Hornická - demolice objektu - přechodná úprava provozu
09. 11. 2020 Horní Slavkov, ul U Lesoparku - zákaz vjezdu - NÁVRH místní úpravy provozu
09. 11. 2020 Sokolov, ul Sokolovská -NÁVRH doplnění místní úpravy provozu v blízkosti pošty 5
06. 11. 2020 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Dasnice
06. 11. 2020 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu města Březová
06. 11. 2020 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Vintířov
05. 11. 2020 Chodov, ul. Dukelských hrdinů a Školní - oprava budovy ZUŠ - přechodná úprava provozu
05. 11. 2020 VŘ - úř. správy majetku města v obl. odpadového a silničního hospodářství (OSM)

XML