Městys Opatov

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://opatov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Opatov
Opatov 149
675 28 Opatov

Datová schránka: fivb24j
E-mail: opatov@iex.cz, opatov@info.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018 DSO Předín-Opatov
16. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Černé lesy r. 2018 na rok 2017
13. 05. 2019 Pozvánka na 7. zasedání ZM Opatov
07. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2019
07. 05. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do evropského parlamentuEP
02. 05. 2019 Účetní závěrka ZŠ a MŠ Opatov
02. 05. 2019 Pozvánka na 6. ZM Opatov
30. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu hospodaření městyse za rok 2018 včetně příloh k projednání
30. 04. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Opatov za rok 2018
29. 04. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2038/6 a 2039/6
25. 04. 2019 1. zasedání členů volební komise
25. 04. 2019 Zveřejnění dokumentů Svazku obcí pro komunální služby
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
25. 04. 2019 Zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí VAK Třebíč
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška-ROZHODNUTÍ (společné povolení)
03. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
02. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku 2673/2
29. 03. 2019 Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
27. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 100001/2019
25. 03. 2019 Pozvánka na valnou hromadu VaK Třebíč
21. 03. 2019 Návrh Územní studie krajiny
21. 03. 2019 Záměr prodeje části pozemku 2882/38
21. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva FK Opatov 2019
21. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Opatov 2019
21. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sokol
20. 03. 2019 Záměr prodeje části pozemku 2882/11
19. 03. 2019 Pozvánka za 5. zasedání ZM Opatov
15. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
12. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
08. 03. 2019 Seznam vlastníků nedostatečně určitě identifikovaných
06. 03. 2019 Záměr prodeje části pozemku 4492/1 a 4487/1
01. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018+přílohy Svazku obcí pro komunální služby
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení spol.územ.a stav.řízení
18. 02. 2019 Záměr prodeje pozemku 2673/2
15. 02. 2019 MAS Podhorácko - 3. výzva MAS Podhorácko z PRV
13. 02. 2019 schválený rozpočet DSO Předín Opatov
13. 02. 2019 usnesení ze 4. ZM Opatov 2019
11. 02. 2019 schválený rozpočet DSO Předín Opatov
08. 02. 2019 Záměr darování majetku DOP Předín Opatov
07. 02. 2019 usnesení ze 4. ZM Opatov 2019
06. 02. 2019 Rozpočtové opatření 4/2018
28. 01. 2019 Pozvánka na 4. ZM Opatov
18. 01. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 1/2019
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
18. 12. 2018 Usnesení z 3. ZM Opatov
18. 12. 2018 Veřejná vyhláška-ROZHODNUTÍ (společné povolení)

XML