Městys Nový Rychnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Nový Rychnov
Nový Rychnov 87
394 04 Nový Rychnov

Datová schránka: hxjbcc7
E-mail: ourychnov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 08. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Vysočina č. 9/2020
03. 08. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané pod č.j. 17110/2020-
28. 07. 2020 Upozornění na sníženou kvalitu pitné vody v obci Nový Rychnov
24. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Mikroregionu Třešťsko
24. 07. 2020 Dražební vyhláška a provedení elektronické dražby nemovitých věcí (Hendrychová - Szuták, Tábor)
20. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13. 08. 2020 (08:00-16:00) část obce Sázava
20. 07. 2020 Změna ordinačních prostor a ordinační doby MUDr. Kateřina Maděryčová
15. 07. 2020 Výzva nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí - Nový Rychnov
29. 06. 2020 Oznámení o snížení kvality pitné vody v Sázavě - ukončení opatření
19. 06. 2020 Oznámení o konání členské schůze DSO SOMPO (30. 06. 2020 Nová Cerekev)
19. 06. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu (2021-2022) DSO SOMPO
19. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO za rok 2019
18. 06. 2020 Omezení provozu ordinace praktické lékařky MUDr. Kateřiny Maděryčové
18. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu Městyse Nový Rychnov
12. 06. 2020 Upozornění na sníženou kvalitu pitné vody ve vodovodní síti v obci Sázava
12. 06. 2020 Omezení provozu ordinace praktické lékařky MUDr. Kateřiny Maděryčové
08. 06. 2020 Svoz drobných kovových odpadů společně s plasty od 01. 07. 2020
05. 06. 2020 Oznámení o konání 4. valné hromady Mikroregionu Třešťsko
03. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu městyse Nový Rychnov za rok 2019
26. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko za rok 2019
26. 05. 2020 Oznámení o konání 13. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
26. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. 06. 2020 Nový Rychnov část
26. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. 06. 2020 Nový Rychnov část
26. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. 06. 2020 Nový Rychnov zahrádky
26. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15. 06. 2020 Čejkov - Trsov
26. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15. 06. 2020 Řeženčice
19. 05. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor ordinace lékaře v Novém Rychnově č. p. 160
19. 05. 2020 Záměr prodeje pozemku p. č. 1083/2 a části pozemku p. č. 1083/1 v k. ú. Řeženčice
06. 05. 2020 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nový Rychnov
06. 05. 2020 Akční nabídka rozboru vody ze studny 2020 (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
28. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přehled přijatých krizových opatření
27. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
25. 04. 2020 Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2020
22. 04. 2020 Nabídka městyse Nový Rychnov na pozici hrobníka a provozního zaměstnance
20. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přehled přijatých krizových opatření
19. 04. 2020 Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
15. 04. 2020 Poděkování Obce Rohozná za dary do veřejné sbírky SABINE
14. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přehled přijatých krizových opatření
11. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přehled přijatých krizových opatření
09. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu městyse Nový Rychnov za rok 2019
09. 04. 2020 Zápis dětí do Mateřské školy Nový Rychnov (bez přítomnosti dětí) na školní rok 2020/2021
07. 04. 2020 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 06. 04. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha
05. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o e..." již není dostupný.
05. 04. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR o opatřeních odchylných od lesního zákona (kůrovec)
03. 04. 2020 Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
01. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přehled přijatých krizových opatření
30. 03. 2020 Oznámení o zápisu dětí do 1. třídy Základní školy Nový Rychnov na školní rok 2020/2021
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přehled přijatých krizových opatření
24. 03. 2020 Informace společnosti SOMPO a. s. k zacházení s odpady v souvislosti s nouzovým stavem COVID-19
24. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přehled přijatých krizových opatření

XML